12. 11. 2019  10:12 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 407T02 2.117andrea.holkova@stuba.sk
Zamestnanci    
Babčanová Dagmar, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
Baran Dušan, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 467T02 2.116dusan.baran@stuba.sk
Bestvinová Viera, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111viera.bestvinova@stuba.sk
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466T02 2.121dagmar.caganova@stuba.sk
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 906 068 117T02 2.116milos.cambal@stuba.sk
Fidlerová Helena, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 479T02 2.105helena.fidlerova@stuba.sk
Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 471T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
Hatiar Karol, doc. RNDr., CSc.docent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 479T02 2.105karol.hatiar@stuba.sk
Holeček Jaroslav, Dr.h.c. Ing., PhD.hosťujúci profesor+421 906 068 kl. 466T02 2.121jaroslav.holecek@stuba.sk
Homokyová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468T02 2.120maria.homokyova@stuba.sk
Horňáková Natália, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 473T02 2.1062006260678@stuba.sk
Horváthová Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468T02 2.120martina.horvathova@stuba.sk
Hrablik Chovanová Henrieta, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 469T02 2.102henrieta.chovanova@stuba.sk
Jurík Lukáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457T02 2.112lukas.jurik@stuba.sk
Kadlečíková Lívia, Bc.pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 kl. 408T02 2.127livia.kadlecikova@stuba.sk
Koltnerová Kristína, Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 470T02 2.1172006240320@stuba.sk
Kučerová Marta, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 463T02 2.118marta.kucerova@stuba.sk
Lestyánszka Škůrková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457T02 2.112katarina.skurkova@stuba.sk
Makyšová Helena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 473T02 2.106helena.vidova@stuba.sk
Marková Petra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 454T02 2.110petra.markova@stuba.sk
Mesárošová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 469T02 2.102jana.mesarosova@stuba.sk
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 471T02 2.103miroslava.mlkva@stuba.sk
Mrvová Ľubica, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111lubica.mrvova@stuba.sk
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 465T02 2.108alena.paulikova@stuba.sk
Prajová Vanessa, Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 454T02 2.110vanesa.prajova@stuba.sk
Rybanský Rudolf, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD., externý školiteľrudolf.rybansky@stuba.sk
Sakál Peter, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 458T02 2.114peter.sakal@stuba.sk
Szabó Peter, Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 456T02 2.113peter.szabo@stuba.sk
Šefčíková Miriam, Ing., PhD.externá školiteľka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 481T02 2.115miriam.sefcikova@stuba.sk
Vaňová Jaromíra, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
Externí pracovníci    
Adamcová Jana, PhDr., PhD.externá školiteľkaqadamcova@stuba.sk
Árva Sklenárová Iveta, PhDr.externý školiteľqarvasklenarova@stuba.sk
Babčan Miroslav, Ing., PhD.externý školiteľqbabcan@stuba.sk
Baková Lucia, Ing., PhD.externá školiteľkaxbakoval@stuba.sk
Balog Michal, doc. Ing., CSc.externý školiteľqbalogm@stuba.sk
Balog Miroslav, Ing., PhD. et PhD.externý školiteľqbalogm1@stuba.sk
Baňas Jakub, Ing.externý školiteľqbanas@stuba.sk
Baňasová Lucia, Ing., PhD.externá školiteľka+421 908 674 165T-13lucia.banasova@stuba.sk
Barboríková Jana, Mgr.externá školiteľkaqbarborikova@stuba.sk
Bednárik Jaroslav, doc. Ing., PhD.externý školiteľqbednarik@stuba.sk
Bednáriková Mária, Mgr., PhD.externá školiteľka+421 906 068 483T02 2.123bednarikova@stuba.sk
Beluský Martin, Ing., PhD.externý školiteľxbelusky@stuba.sk
Beňo Rastislav, Ing., PhD.externý školiteľxbenor1@stuba.sk
Beran Theodor, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqberan@stuba.sk
Bezáková Zuzana, Ing.externá školiteľkaqbezakovaz@stuba.sk
Bobovník Matej, Ing.externý školiteľqbobovnik@stuba.sk
Boorová Zuzana, Mgr.externá školiteľkaqboorova@stuba.sk
Brezina Ivan, prof. Ing., CSc.externý školiteľqbrezinai@stuba.sk
Cibáková Viera, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqcibakova@stuba.sk
Cibulka Viliam, doc. Ing., CSc.externý školiteľcibulka@stuba.sk
Cisárik Ján, Ing.externý školiteľqcisarik@stuba.sk
Czifra György, Ing., PhD.externý školiteľczifra@stuba.sk
Čagánek Filip, Ing.externý školiteľqcaganek@stuba.sk
Čambálová Iveta, Ing.externá školiteľkaqcambalova@stuba.sk
Čekanová Katarína, Ing., PhD.externá školiteľkacekanova@stuba.sk
Černý Ivan, Ing.externý školiteľqcerny@stuba.sk
De Assuncao Jacinto Domingos Deodato, Ing., PhD.externý školiteľqjacintoassunca@stuba.sk
Deshmukh Samir Kashirao, doc.externý výskumný pracovníkqdeshmukh@stuba.sk
Drábová Judita, PhDr., MBAdohoda o vykonaní práceqdrabova@stuba.sk
Drahňovský Juraj, Ing., PhD.externý školiteľdrahnovsky@stuba.sk
Drieniková Katarína, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqdrienikovak@stuba.sk
Drieniková Kristína, Ing., PhD.externá školiteľkaqdrienikova@stuba.sk
Ďubjaková Gabriela, Mgr.externá školiteľkaqdubjakova@stuba.sk
Dugáček Juraj, Ing.externý školiteľqdugacek@stuba.sk
Dvořáková Lilia, prof. Ing., CSc.externá školiteľkaqdvorakoval@stuba.sk
Edl Milan, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľqedl@stuba.sk
Faktorová Margita, Ing.externá školiteľkaqfaktorova@stuba.sk
Farisovna Tokareva Guzeľ, doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqfarisovnatokar@stuba.sk
Ferencz Vojtech, doc. Ing., PhD.externý školiteľqferencz@stuba.sk
Ferenčíková Soňa, prof. Ing., CSc.externá školiteľkaqferencikova@stuba.sk
Fero Martin, Mgr., PhD.externý školiteľ+421 906 068 488T02 5.106martin.fero@stuba.sk
Fiala Ľuboš, Ing.externý školiteľqfialal@stuba.sk
Flochová Jana, Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 21 022 519T02 4.104jana.flochova@stuba.sk
Gabriš Peter, Ing., PhD.externý školiteľqgabris@stuba.sk
Gálik Slavomír, prof. PhDr., PhD.externý školiteľqgaliks@stuba.sk
Garajová Eva, Ing.externá školiteľkaqgarajova@stuba.sk
Gastgebová Monika, Ing.externá školiteľkaxgajarova@stuba.sk
Gejdoš Pavol, Ing., PhD.externý školiteľqgejdos@stuba.sk
Glozmek Roman, Ing.externý školiteľqglozmek@stuba.sk
Gregar Aleš, doc. Ing. PhDr., CSc.externý školiteľqgregar@stuba.sk
Gregor Milan, prof. Ing., CSc.externý školiteľqgregorm@stuba.sk
Gronský Martin, PhDr., PhD.externý školiteľqgronsky@stuba.sk
Gyurák Petr, Ing.externý školiteľqgyurak@stuba.sk
Hajnik Bartolomej, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 918 646 064qhajnik@stuba.sk
Halmeš František, PhDr.externý školiteľqhalmes@stuba.sk
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 57 296 556443edita.hekelova@stuba.sk
Hitka Miloš, doc. Ing., PhD.externý školiteľqhitka@stuba.sk
Hodulíková Kristína, Ing.externá školiteľkaqhodulikova@stuba.sk
Holienka Marián, PhDr., PhD.externý školiteľqholienka@stuba.sk
Holko Dušan, Ing.externý školiteľqholkod@stuba.sk
Holler František, Ing.externý školiteľqholler@stuba.sk
Horská Lucia, Ing., PhD.externá školiteľkaqchatrnuchova@stuba.sk
Hrablik Martin, Ing., PhD.externý školiteľqhrablik@stuba.sk
Hrdinová Gabriela, Ing., PhD.externá školiteľkaqhrdinovag@stuba.sk
Hrnčiar Miroslav, doc. Ing., PhD.externý školiteľqhrnciar@stuba.sk
Hrušecká Denisa, Ing., Ph.D.externá školiteľkaqhrusecka@stuba.sk
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., MBA, PhD.externá školiteľkaqhudakovam@stuba.sk
Hypky Martin, Dipl.-Ing., MBAexterný školiteľqhypky@stuba.sk
Chlamtac Imrich, prof., PhD.dohoda o vykonaní práceqchlamtac@stuba.sk
Chmelík Břetislav, Mgr.externý školiteľqchmelik@stuba.sk
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.externá školiteľka+421 906 068 486T02 5.110gabriela.walekova@stuba.sk
Chrkavá Jana, Ing.externá školiteľkaqchrkava@stuba.sk
Chromjaková Felicita, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqchromjakova@stuba.sk
Chudoba Štefan, Ing., PhD.externý školiteľxchudoba@stuba.sk
Igorjevna Šalina Oľga, doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqigorjevnasalin@stuba.sk
Jahnátek Ľubomír, prof. Ing., CSc.externý školiteľqjahnatek@stuba.sk
Jakábová Martina, Ing., PhD.externá školiteľkajakabova@stuba.sk
Jakabovičová Dominika, Mgr.externá školiteľkaqjakabovicova@stuba.sk
Jambor Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľqjamborj@stuba.sk
Janáč Juraj, Ing.externý školiteľqjanacj@stuba.sk
Janáčová Katarína, Ing., PhD.externá školiteľkaqjanacova@stuba.sk
Janák Erik, Ing., PhD.externý školiteľxjanake@stuba.sk
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.externá školiteľkaqjanosikova@stuba.sk
Jánošová Denisa, doc. PhDr., PhD.externá školiteľkaqjanosova@stuba.sk
Jardeková Eva, Mgr.externá školiteľkaqjardekova@stuba.sk
Jemala Marek, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Joehnk Peter, Dr.h.c., PhD.externý školiteľqjoehnk@stuba.sk
Jurkovičová Monika, Mgr., MBAexterná školiteľkaqjurkovicovam@stuba.sk
Kadnár Jozef, Ing., PhD.externý školiteľqkadnar@stuba.sk
Kardoš Peter, Ing.externý školiteľqkardosp@stuba.sk
Kašníková Kristína, Ing., PhD.externá školiteľkaqkasnikova@stuba.sk
Kňažík Marek, Ing., PhD.externý školiteľxknazik@stuba.sk
Kollár Tomáš, Ing.externý školiteľqkollart@stuba.sk
Kopták Michal, Ing., PhD.externý školiteľqkoptak@stuba.sk
Koreňová Jana, Ing.externá školiteľkaqkorenovaj1@stuba.sk
Kortiš Marián, Ing., PhD.externý školiteľxkortis@stuba.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.externý školiteľqkotus@stuba.sk
Kovačič Vincent, prof. Ing. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práceqkovacic@stuba.sk
Kováč Jozef, prof. Ing., CSc.externý školiteľqkovacj2@stuba.sk
Kozoň Antonín, doc. PhDr., PhD.externý školiteľqkozon@stuba.sk
Krajčovič Martin, doc. Ing., PhD.externý školiteľqkrajcovicm@stuba.sk
Krajčo Vladimír, Ing.externý školiteľqkrajco@stuba.sk
Králik Marián, doc. Ing., CSc.externý školiteľ+421 (2) 57 296 57927marian.kralik@stuba.sk
Kráľovič Jozef, prof. Ing., CSc.externý školiteľqkralovicj1@stuba.sk
Kramara Michal, Ing.externý školiteľqkramara@stuba.sk
Krátka Zuzana, Ing. Mgr., PhD.externá školiteľka+421 917 669 164qkratka@stuba.sk
Kravárik Mikuláš, Ing.externý školiteľqkravarik@stuba.sk
Kremeňová Iveta, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqkremenova@stuba.sk
Kučerka Daniel, Ing., PhD.externý školiteľqkucerka@stuba.sk
Kudla Marek, Ing.externý školiteľkudla@stuba.sk
Kupka Marián, Ing., PhD.externý školiteľqkupkam@stuba.sk
Kusý Ondrej, Ing., PhD.externý školiteľqkusyo@stuba.sk
Kuzma Milan, Mgr.externý školiteľqkuzma@stuba.sk
Ladvenicová Katarína, Ing., PhD.externá školiteľkaxkrajcovicovak1@stuba.sk
Lamošová Sylvia, Ing.externá školiteľkaqlamosova@stuba.sk
Lanáková Petra, Mgr.externá školiteľkaqlanakova@stuba.sk
Langfelder Martin, Ing.externý školiteľqlangfelder@stuba.sk
Lenhardt Ján, Ing.externý školiteľqlenhardt@stuba.sk
Lenhardtová Zuzana, Ing., PhD.externá školiteľkaqklcovanska@stuba.sk
Liberko Igor, prof. Ing., CSc.externý školiteľqliberko@stuba.sk
Linczényi Alexander, prof. Ing., CSc.externý školiteľqlinczenyi@stuba.sk
Lopatka Ľuboš, Ing., PhD.externý školiteľqlopatka@stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.externá školiteľkaqloviskova@stuba.sk
Lukačovič Andrej, Ing.externý školiteľqlukacovic@stuba.sk
Macek Branislav, Ing.externý školiteľqmacekb@stuba.sk
Madleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqmadlenakova@stuba.sk
Madleňák Radovan, prof. Ing., PhD.externý školiteľqmadlenak@stuba.sk
Magvaši Peter, Ing., CSc.externý školiteľqmagvasi@stuba.sk
Machová Romana, Ing., PhD.externá školiteľkamachova@stuba.sk
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.externý školiteľ+421 918 669 117milan.majernik@stuba.sk
Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc.externý školiteľqmajtan@stuba.sk
Makáňová Zuzana, Ing.externá školiteľkaqmakanova@stuba.sk
Makyš Peter, Ing.externý školiteľqmakysp@stuba.sk
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.externá školiteľkaqmarasova@stuba.sk
Marko Marek, Mgr.externý školiteľqmarkom1@stuba.sk
Marková Jana, Ing.externá školiteľkaqmarkovaj@stuba.sk
Marton Michal, Ing., PhD.dohoda o vykonaní prácexmartonm1@stuba.sk
Matúš Jozef, Dr.h.c. doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqmatusj@stuba.sk
Melo Borislav, Dipl.-Ing., PhD.externý školiteľqmelo@stuba.sk
Mesároš Dominik, Ing.externý školiteľqmesaros@stuba.sk
Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.externý školiteľqmicieta@stuba.sk
Mihok Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.externý školiteľqmihok@stuba.sk
Molnár Marek, Mgr.externý školiteľqmolnarm@stuba.sk
Molnárová Jarmila, Ing.externá školiteľkaqmolnarovaj@stuba.sk
Molnár Pavol, doc. Ing., CSc.externý školiteľqmolnarp@stuba.sk
Moringa Miroslavexterný školiteľqmoringa@stuba.sk
Mudriková Ivana, Ing., PhD.externá školiteľkaqmudrikova@stuba.sk
Müllerova Adela, Ing.externá školiteľkaqmullerovaa@stuba.sk
Muška Martin, Ing.externý školiteľ+421 908 674 111NC 103martin.muska@stuba.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqnagyoval@stuba.sk
Naňo Tomáš, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqnano@stuba.sk
Nemetzová Elena, Mgr.externá školiteľkaqnemetzova@stuba.sk
Nováková Renata, doc. Ing., PhD.externá školiteľkanovakovar@stuba.sk
Novotná Ivana, Mgr., PhD.externá školiteľka+421 906 068 487T02 5.108ivana.novotna@stuba.sk
Obertová Valéria, Ing.externá školiteľkaqobertova@stuba.sk
Odlerová Eva, doc. PhDr., PhD.externá školiteľkaodlerova@stuba.sk
Olesová Dáša, Ing.externá školiteľkaqolesova@stuba.sk
Ondrášik Miroslav, Ing.externý školiteľqondrasik@stuba.sk
Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqpajtinkovabart@stuba.sk
Papula Ján, doc. Ing., PhD.externý školiteľqpapula@stuba.sk
Papula Jozef, prof. Ing., PhD.externý školiteľpapula@stuba.sk
Pastucha Branislav, Ing., PhD.externý školiteľ+421 903 704 600NB 1.posch.103branislav.pastucha@stuba.sk
Paulík Andrej, Ing.externý školiteľqpaulik@stuba.sk
Paulová Iveta, doc. Ing., PhD.externá školiteľkapaulova@stuba.sk
Pavlenda Pavel, Ing., PhD.externý školiteľqpavlenda@stuba.sk
Pavlík Peter, Ing.externý školiteľqpavlikp@stuba.sk
Petruš Milan, PaedDr.externý školiteľqpetrusm@stuba.sk
Pintér Michal, Ing.externý školiteľqpinter@stuba.sk
Plavčan Peter, prof. Ing., CSc.externý školiteľqplavcan@stuba.sk
Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova@stuba.sk
Polečková Mária, Ing.externá školiteľkaqpoleckova@stuba.sk
Pospíšil Juraj, Ing.externý školiteľqpospisilj1@stuba.sk
Prachař Jan, Ing., PhD.externý školiteľqpracharj@stuba.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqpristavka@stuba.sk
Radim Lenort, prof. Ing., Ph.D.externý školiteľqradim@stuba.sk
Rajnoha Rastislav, doc. Ing., PhD.externý školiteľqrajnoha@stuba.sk
Rajský Andrej, doc. PhDr., PhD.externý školiteľ+421 906 068 496T02 5.109qrajsky@stuba.sk
Rančák Jan, doc. Ing., CSc.externý školiteľqrancak@stuba.sk
Rašner Jaroslav, doc. Ing., CSc.externý školiteľqrasner@stuba.sk
Relich Marcin, Ing., PhD.externý výskumný pracovníkqrelich@stuba.sk
Repko Jozef, Ing.externý školiteľqrepko@stuba.sk
Rjapošová Zuzana, Ing.externá školiteľkaqrjaposova@stuba.sk
Ručková Gabriela, PhDr., PhD.externá školiteľkaqruckova@stuba.sk
Sablik Jozef, prof. Ing., CSc.externý školiteľ+421 906 068 kl. 464T02 2.101sablik@stuba.sk
Samák Marián, Ing.externý školiteľqsamak@stuba.sk
Saniuk Anna, doc. Ing. Dr hab.externá školiteľkaqsaniuka@stuba.sk
Saniuk Sebastian, doc. Ing., PhD.externý školiteľqsaniuk@stuba.sk
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.externý školiteľqsavov@stuba.sk
Sekera Branislav, Ing., PhD.externý školiteľqsekera@stuba.sk
Schwarz Mário, Mgr., PhD.externý školiteľqschwarz@stuba.sk
Sisková Marta, Ing., PhD.externá školiteľkaqsiskova@stuba.sk
Slamková Eva, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqslamkova@stuba.sk
Sokolovská Barbora, Ing.externá školiteľkaxsokolovska@stuba.sk
Soták Vladimír, doc. Ing., CSc.externý školiteľqsotak@stuba.sk
Spišáková Lucia, Ing.externá školiteľkaqspisakova@stuba.sk
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqstachova@stuba.sk
Stacho Zdenko, doc. Ing., PhD.externý školiteľqstacho@stuba.sk
Stanko Peter, Ing.externý školiteľqstankop@stuba.sk
Straka Martin, doc. Ing., PhD.externý školiteľqstraka@stuba.sk
Strišš Jozef, doc. Ing., CSc.externý školiteľqstriss@stuba.sk
Sujová Andrea, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqsujovaa@stuba.sk
Syč Marek, Ing., PhD.dohoda o vykonaní prácexsyc@stuba.sk
Szabó Jaroslava, Ing.externá školiteľkaxvicikovaj@stuba.sk
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.externá školiteľkasalgovicova@stuba.sk
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.externá školiteľkaqsatanova@stuba.sk
Šauša Miroslav, Ing.externý školiteľqsausa@stuba.sk
Ščasnovičová Ivana, Ing.externá školiteľkaqscasnovicova@stuba.sk
Šebo Dušan, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqsebod@stuba.sk
Šesták Milan, Ing.externý školiteľqsestak@stuba.sk
Školárová Zuzana, Ing., PhD.externá školiteľkaqskolarova@stuba.sk
Šmíd Jaroslav, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqsmid@stuba.sk
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.externá školiteľka+421 918 669 110daniela.spirkova@stuba.sk
Štofková Jana, prof. Ing., PhD.externá školiteľkaqstofkova@stuba.sk
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.externá školiteľkasujanova@stuba.sk
Šurinová Yulia, Ing., PhD.externá školiteľkaqsurinova@stuba.sk
Talnagiová Viktória, Ing., PhD.externá školiteľkaqtalnagiova@stuba.sk
Temiaková Eva, Ing.externá školiteľkaqtemiakova@stuba.sk
Teplická Katarína, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqteplicka@stuba.sk
Tibenská Jana, Mgr.externá školiteľkaqtibenska@stuba.sk
Tomášik Štefan, Ing., PhD.externý školiteľqtomasik@stuba.sk
Tomčík Alexander, Ing.externý školiteľqtomcik@stuba.sk
Trebuňa Peter, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqtrebuna@stuba.sk
Trenčan Branislav, Ing., PhD.externý školiteľqtrencan@stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 60 291 369E605frantisek.uherek@stuba.sk
Urdziková Jana, Mgr. Ing., PhD.externá školiteľkaqurdzikova@stuba.sk
Urminská Radka, Mgr.externá školiteľkaqbublava@stuba.sk
Ušák Maroš, Ing.externý školiteľqusakm@stuba.sk
Václav Ľuboš, Ing.externý školiteľqvaclav@stuba.sk
Vajcík Vladimír, Ing.externý školiteľqvajcik@stuba.sk
Valeková Renáta, RNDr.externá školiteľkaqvalekova@stuba.sk
Varga Peter, Ing.externý školiteľqvargap1@stuba.sk
Váryová Ivana, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqvaryova@stuba.sk
Videnová Veronika, Ing., PhD.externá školiteľkaxvidenova@stuba.sk
Viden Roman, Ing.externý školiteľqviden@stuba.sk
Višňovský Jozef, prof. Ing., PhD.externý školiteľqvisnovsky@stuba.sk
Vitteková Štefániadohoda o vykonaní prácevittekova@stuba.sk
Vozár Vladimír, Ing.externý školiteľqvozar@stuba.sk
Vrbovský Maroš, Ing.externý školiteľqvrbovsky@stuba.sk
Výboch Jozef, Ing.externý školiteľqvyboch@stuba.sk
Vyskoč Marek, Ing.dohoda o vykonaní práceqvyskocm@stuba.sk
Wagner Alfred, Dr. et Dr.-Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqwagnera@stuba.sk
Witkowski Krzysztof, doc. Ing., PhD.externý školiteľqwitkowskik@stuba.sk
Wittgrúberová Dagmar, Ing.externá školiteľkaqwittgruberova@stuba.sk
Zatkalík Martin, Ing., PhD.externý školiteľqzatkalik@stuba.sk
Zaušková Anna, prof. Ing., PhD.externá školiteľkaqzauskova@stuba.sk
Závadský Ján, prof. Ing., PhD.externý školiteľqzavadskyj@stuba.sk
Zemanová Eva, Ing., PhD.externá školiteľkaqzemanovae@stuba.sk
Zgodavová Kristína, prof. Ing., PhD.externá školiteľkaqzgodavova@stuba.sk
Ziková Božena, Ing.externá školiteľkaqzikova@stuba.sk
Doktorandi    
Brlej Tomáš, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 472T02 2.104tomas.brlej@stuba.sk
Canet Natáliadoktorandka+421 906 068 kl. 474T02 2.109natalia.novakova@stuba.sk
Császár Martin, Mgr.doktorand+421 906 068 kl. 472T02 2.104martin.csaszar@stuba.sk
Fabian Filip, Ing.doktorandfilip.fabian@stuba.sk
Haladová Mária, Ing.doktorandka+421 906 068 kl. 474T02 2.109maria.haladova@stuba.sk
Husovič Rudolf, Ing.doktorand
Johanesová Veronika, Ing.doktorandka+421 906 068 kl. 474T02 2.109veronika.zaludova@stuba.sk
Mareček-Kolibiský Martin, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 474T02 2.109martin.marecek-kolibisky@stuba.sk
Rybanský Filip, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 426T02 4.126filip.rybansky@stuba.sk
Stareček Augustín, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 420T02 4.128augustin.starecek@stuba.sk
Stupavská Lucia, Ing.doktorandka+421 906 068 kl. 474T02 2.109lucia.stupavska@stuba.sk
Šarmír Marek, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 472T02 2.104marek.sarmir@stuba.sk
Vraňaková Natália, Ing.doktorandka+421 906 068 kl. 420T02 4.128natalia.vranakova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.