6. 12. 2019  23:33 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ústav automobilovej mechatroniky (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav automobilovej mechatroniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Zamestnanci    
Balogh Richard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 411D110richard.balogh@stuba.sk
Bélai Igor, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 478D126igor.belai@stuba.sk
Beringerová Katarínatechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 672A705katarina.beringerova@stuba.sk
Bisták Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 695D120pavol.bistak@stuba.sk
Cigánek Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 686D104jan.ciganek@stuba.sk
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 669D118peter.drahos@stuba.sk
Fuchs Peter, doc. Ing., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775B011peter.fuchs@stuba.sk
Gálik Gabriel, Ing.doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706gabriel.galik@stuba.sk
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 687A702vladimir.goga@stuba.sk
Haffner Oto, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 315D125oto.haffner@stuba.sk
Hrabovský Juraj, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706juraj.hrabovsky@stuba.sk
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 771D112mikulas.huba@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 193D122maria.hypiusova@stuba.sk
Chamraz Štefan, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 848D107stefan.chamraz@stuba.sk
Kermietová Katarínaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 598D116katarina.kermietova@stuba.sk
Kocúr Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.michal.kocur@stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 563D111alena.kozakova@stuba.sk
Kučera Erik, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 315D125erik.kucera@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Osuský Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 356D123jakub.osusky@stuba.sk
Paulech Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 562A701juraj.paulech@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 563D111danica.rosinova@stuba.sk
Sedlár Tibor, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 399A803tibor.sedlar@stuba.sk
Ťapák Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 569D121peter.tapak@stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 742D119katarina.zakova@stuba.sk
Doktorandi    
Baťa Martin, Ing.doktorandmartin.bata@stuba.sk
Čápková Romana, Ing.doktorandkaromana.capkova@stuba.sk
Képešiová Zuzana, Ing.doktorandka
Leskovský Roman, Ing.doktorandroman.leskovsky@stuba.sk
Matišák Jakub, Ing.doktorandjakub.matisak@stuba.sk
Mikle Dávid, Ing.doktoranddavid.mikle@stuba.sk
Minár Martin, Ing.doktorandmartin.minar@stuba.sk
Ondrejička Kristián, Ing.doktorandkristian.ondrejicka@stuba.sk
Skatulla Andrej, Ing.doktorandandrej.skatulla@stuba.sk
Valocký Frederik, Ing.doktorandfrederik.valocky@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.