26. 10. 2020  23:39 Demeter
Akademický informačný systém

Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra výrobných zariadení a systémov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Holubek Radovan, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc.,PhD.+421 908 674 132T-129
Zamestnanci
 
 
 
 
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 135
T-126pavol.bozek@stuba.sk
Bučányová Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141
marcela.bucanyova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 142
T-110
erika.hruskova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 143
T-109peter.kostal@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326T-141martina.kusa@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 908 674 142
T-110
Mudriková Andrea, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129
Ružarovský Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 908 674 132
T-129
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 055
T-135stefan.vaclav@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 129T-140

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.