Dec 6, 2019   1:48 p.m. Mikuláš
Academic information system

Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT) - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

     

The office phone code for Institute of Computer Engineering and Applied Informatics is not known. Phone numbers are in the full format.


Staff list

NamePositionPhoneOfficeE-mail
Jelemenská Katarína, Ing., PhD.head of department, Riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5065.06katarina.jelemenska@stuba.sk
Staff    
Bencel Rastislav, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5305.30rastislav.bencel@stuba.sk
Benešová Vanda, doc. Ing., PhD.Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4064.06vanda_benesova@stuba.sk
Bernát Dušan, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5285.28dusan.bernat@stuba.sk
Boros Tomáš, Ing.post-graduate student, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5335.33tomas.boros@stuba.sk
Čerňanský Michal, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4274.27michal.cernansky@stuba.sk
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5395.39pavel.cicak@stuba.sk
Drnajová Barbara, Mgr.Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 21 022 5115.03barbara.drnajova@stuba.sk
Flochová Jana, Ing., PhD.Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 21 022 519T02 4.104jana.flochova@stuba.sk
Galinski Marek, Ing.post-graduate student, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5335.33marek.galinski@stuba.sk
Grežo Rudolf, Ing.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4114.11rudolf.grezo@stuba.sk
Helebrandt Pavol, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5345.34pavol.helebrandt@stuba.sk
Hudec Ján, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5175.17jan.hudec@stuba.sk
Hudec Ladislav, doc. Ing., CSc.Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4144.14ladislav.hudec@stuba.sk
Jakab Marek, Ing.post-graduate student, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4044.04marek.jakab@stuba.sk
Kapec Peter, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4174.17peter.kapec@stuba.sk
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD.Profesor DrSc.+421 (2) 21 022 5435.43ivan.kotuliak@stuba.sk
Krajčovič Tibor, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5155.15tibor.krajcovic@stuba.sk
Krištofík Štefan, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5045.04stefan.kristofik@stuba.sk
Laštinec Ján, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4114.11jan.lastinec@stuba.sk
Macko Dominik, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5185.18dominik.macko@stuba.sk
Madaras Martin, RNDr., PhD.Dohoda o vykonaní práce, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4194.19martin.madaras@stuba.sk
Pištek Peter, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5161.08peter.pistek@stuba.sk
Šípková TatianaOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 21 022 5065.06tatiana.sipkova@stuba.sk
Šoltés Lukáš, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímlukas.soltes@stuba.sk
Tamajka Martin, Ing.post-graduate student, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4054.05martin.tamajka@stuba.sk
Trúchly Peter, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5315.31peter.truchly@stuba.sk
Vojtko Martin, Ing., PhD.Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, Odborný asistent CSc.,PhD.martin.vojtko@stuba.sk
External staff    
Abaffy Jaroslav, Ing.Dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 5035.03qabaffy@stuba.sk
Brza Tomáš, Bc.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbrza@stuba.sk
Cáková SilviaDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqcakova@stuba.sk
Csóka Tibor, Ing., PhD.Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 68 279 408B408qcsoka@stuba.sk
Čechvala Martin, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemxcechvala@stuba.sk
Daňko Martin, Mgr., PhD.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 4164.16qdanko@stuba.sk
Doubravský Lukáš, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 5045.04lukas.doubravsky@stuba.sk
Drahoš Peter, Ing., PhD.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 4134.13qdrahos@stuba.sk
Garaj Michael, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqgarajm@stuba.sk
Javorník DušanDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemxjavornik@stuba.sk
Kazička Roman, Ing., PhD.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqkazicka@stuba.sk
Kislan MatúšDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqkislan@stuba.sk
Košta Marek, Mgr., PhD.Dohoda o pracovnej činnostiqkosta@stuba.sk
Kučák Štefan, Mgr.Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkucak@stuba.sk
Kuchár Róbert, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqkucharr@stuba.sk
Nguyen Giang, Ing., PhD.Dohoda o vykonaní práceqnguyeng@stuba.sk
Pikula Milan, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqpikula@stuba.sk
Rybárová Viera, Mgr., CSc.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 5035.03qrybarovav@stuba.sk
Slavík Pavel, prof. Ing., CSc.Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqslavik@stuba.sk
Turi Nagy Martin, Ing., PhD.Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 68 279 406B406qturinagy@stuba.sk
Vaško Jozef, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqvaskoj@stuba.sk
post-graduate students    
Bakonyi Peter, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5325.32peter.bakonyi@stuba.sk
Erdelyi Jaroslav, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5045.04jaroslav.erdelyi@stuba.sk
Grivalský Štefan, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 4054.05stefan.grivalsky@stuba.sk
Hudec Lukáš, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 4044.04lukas.hudec@stuba.sk
Kaňuch Peter, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5325.32peter.kanuch@stuba.sk
Kompánek Matej, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 4054.05matej.kompanek@stuba.sk
Končírová Blanka, Mgr.post-graduate student+421 (2) 21 022 4194.19blanka.koncirova@stuba.sk
Košťál Kristián, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5305.30kristian.kostal@stuba.sk
Kunštár Vladimír, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5055.05vladimir.kunstar@stuba.sk
Laco Miroslav, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 4044.04miroslav.laco@stuba.sk
Mastiľak Lukáš, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5295.29lukas.mastilak@stuba.sk
Palúchová Ivana, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5345.34ivana.paluchova@stuba.sk
Roštecký Richard, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5295.29richard.rostecky@stuba.sk
Skalný Ján, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5335.33jan.skalny@stuba.sk
Valiček Michal, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5055.05michal.valicek@stuba.sk
Zeman Stanislav, Ing.post-graduate student+421 (2) 21 022 5055.05stanislav.zeman@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.