27. 10. 2020  8:13 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
knihovníčka+421 (2) 32 888 576katarina.abelova@stuba.sk
KMDG
doktorandka
andrea.abrahamova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416
Aleksić Milica, Ing.KVHKdoktorandka
budúci zahraničný študent
xaltintas@stuba.sk
technický pracovník
C 0503
KBKM
technický pracovník
CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
igor.antoniaci@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 595C 1003nada.antosova@stuba.sk
SvF
budúci zahraničný študent
xarcieri@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919
matthias.arnould@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 365
A 503
Augustín Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 295
A 4/424tomas.augustin@stuba.sk
KKPSdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Babiaková Gabriela, RNDr., CSc.
oponentka
Babinský Ján, Ing.SvFoponent
qbabinsky@stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501
oponent
qbacik@stuba.sk
SvFexterná školiteľkaqbacovamitkova@stuba.sk
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.SvFoponent
Bachratý Martin, Mgr.KMDG
doktorand
C 0411
Bajtala Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 392
A-304
KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 687blok C 8.posch., č.dv. 12
Baláž Andrejprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 379
A 511
Balážová Libuša
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 421
C 0307
Balážová Pavla, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 235
C 0510
oponent
Balco Peter, Ing.SvF
externý spolupracovník
qbalco@stuba.sk
SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02frantisek.baliak@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535
Ballı Erkam VahdettinSvFbudúci zahraničný študent
xballie@stuba.sk
Ballová Dominika, Mgr.KMDG, KVHKdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0411dominika.ballova@stuba.sk
KTZB
dohoda o vykonaní práce
qbaloghovak1@stuba.sk
oponent
qbalucha@stuba.sk
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 489
C 0303
doktorand
KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 207C 2016
SvF
oponent
Bariczová Gabriela, Ing.KGDE
doktorandka
gabriela.bariczova@stuba.sk
KZEI
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 608
C 1301
Barok Ivan, Ing.SvFoponent
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.KHTEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 693
C 1111
Bartók Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540
A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
barbora.bartolcicova@stuba.sk
SvF
oponentka
jana.kmetkova@stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorA-318
Bauer Peter, Ing. arch.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 464
C 1919
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
SvF
oponent
qbednarikm1@stuba.sk
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 675
C 0901
emilia.bednarova@stuba.sk
KGTE
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbednars@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
Begić Hana
budúca zahraničná študentka
budúci zahraničný študent
SvF, KVHKoponentka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 283237ingrid.belcakova@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 588
C16 14
Belicová Michaela, Ing.
oponentka
qbelicova@stuba.sk
SekDodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 471
C 0104
Bendík Peter, Ing.SvF
oponent
qbendik@stuba.sk
Benedikovičová Helenaodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 705
A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
Benko Martin, RNDr., PhD.SvFoponent
qbenko@stuba.sk
Benková Lenka, Ing.
oponentka
+421 (2) 32 888 594
C10/19aqbenkoval@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 703C 0401
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 554
A 4/414
Beňová Kristína, PhDr.EOvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 32 888 729C 0210kristina.benova@stuba.sk
Beňovičová Jana
pracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 476
C 0114
SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 357
A 5/531
Bezák Ivan, Ing., PhD.
oponent
oponent
+421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
qbezakj@stuba.sk
oponent
Bežuchová MonikaEO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 642
C 0611boris.bielek@stuba.sk
KIC
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Bieliková ZuzanaKKDK
odborná administratívna pracovníčka
zuzana.bielikova@stuba.sk
Bilančík Marek, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 573
C10/16
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 546
A406
Birás Martin, Ing.SvF
externý spolupracovník
KMTIdoktorandka
+421 (2) 32 888 681
C 0810
andrea.biskupicova@stuba.sk
Bisták Andrej, Ing., PhD.OPVV, KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 314
C 0311
SvFdohoda o pracovnej činnosti
jozef.blaha@stuba.sk
Blaho Stanislav, Ing.doktorand
stanislav.blaho@stuba.sk
KSMEdoktorandka
+421 (2) 32 888 334
A 219
dominika.blaskova@stuba.sk
Blašková Ľubomíra, Ing. arch.SvF
oponentka
Blaškovičová Lotta, Ing., PhD.SvFoponentka
Blažo Adam, Ing.doktorand
Bobik Mikuláš, Ing., PhD.KKPS, SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
Boček Július, Ing.SvF
oponent
Bočkaj Jozef, Ing.KKPS, ÚSZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
jozef.bockaj@stuba.sk
Bodó Juraj, Ing.
oponent
qbodo@stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
C 1904
michal.bogar@stuba.sk
oponentkaqbohdalova@stuba.sk
Bohunický Bohuš, Ing.doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512bohus.bohunicky@stuba.sk
Bolešová Mária, Ing.doktorandka
A429
maria.bolesova@stuba.sk
KARCH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 564
C 1910
Borovička Michal, Ing.oponent+421 (2) 32 888 654C 15/22
Borovská Edina, Mgr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.edina.borovska@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 542A420
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 655
C 1512lukas.bosak@stuba.sk
Boskovičová Oľga
vrátnik
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 611
C 1306
Bránický Filip, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 239
C 1920
Braniš Marek, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 359
A 5/520
marek.branis@stuba.sk
SvFoponent
qbrazdovic@stuba.sk
Brček Martin, RNDr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 288
C 1723
Brehovská Jana, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 32 888 391
A-302
qbrehovska@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 594
C 1013
peter.briatka@stuba.sk
SvF
oponentka
qolsova@stuba.sk
SvFoponentka
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 515
helena.briestenska@stuba.sk
Brinzová Laura
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
SvFoponent
Brodniansky Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519jan_brodniansky@stuba.sk
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 377
A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.SvF
oponent
qbrogyanyi@stuba.sk
Brunclíková Eva
upratovač - upratovačka
Brunčák Peter, Ing.oponent+421 (2) 32 888 396
A-307
KVHK
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204adam.brziak@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 336
C 1102
daniel.bucek@stuba.sk
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Bugáň Jozef, Ing., PhD.SvFoponent
Bucha Blažej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 342
A-612
KMTIdoktorand
oponent
qbuchta@stuba.sk
Bujna Peter, Ing.
oponent
qbujna@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 563C 1110
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 647prízemie C-0006
Cabanová Terézia, Ing.doktorandka
terezia.cabanova@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 363
A 5/523
SvFbudúci zahraničný študent
Cesnek Tomáš, Ing.oponent
qcesnekt@stuba.sk
Cibulová Michaela, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
oponent
Coşkun Serhat
budúci zahraničný študent
xcoskuns@stuba.sk
Cruz Samuel, Ing.KKPS
doktorand
Csóka Marek, Ing.KZEI
doktorand
KSMEodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 245
C 1806
Cvíčela Martin, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qcvicela@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1210frantisek.cyprich@stuba.sk
SvFoponent
qczikhardt@stuba.sk
Czikhardt Richard, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 345
A-610
Čada Václav, doc. Ing., CSc.SvF
oponent
qcadav@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 462C 0714
Čekon Miroslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
oponent
Čepčianska Jana, Ing.
doktorandka
Čepová Helena, Mgr.KTVY
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 265
C 1809helena.cepova@stuba.sk
Čereš Daniel, Ing.doktorand
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qcermako@stuba.sk
SvF
oponent
SvFkonzultant+421 (2) 32 888 343A-612
Červeňanská Michaela, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 563C 1110michaela.cervenanska@stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 628
C 1218milan.cisty@stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 698
C 1104
lea.cubanova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/420
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
robert.cunderlik@stuba.sk
Čurka Daniel, Ing., PhD.oponentqcurka@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 492
C 0302
jakub.curpek@stuba.sk
Dallemule Marian, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 561B/410
KVHK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
michaela.danacova@stuba.sk
Danáčová Zuzana, Ing., PhD.SvF
oponentka
SvFoponent
qdaniel@stuba.sk
oponent
Daňová Kristína, Ing.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 342
A-513qdanovak@stuba.sk
SvFoponentqdarula@stuba.sk
upratovač - upratovačka
hilda.deakova@stuba.sk
Deáková Karin, Ing.
stavebný technička
+421 (2) 32 888 453C 0609
Decký Marián, Mgr., PhD.KTVYodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811
marian.decky@stuba.sk
Decký Martin, prof. Dr. Ing.
oponent
Diblík Josef, prof. Ing., DrSc.SvFoponent
Dlhý Dušan, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 449
C 0621
KBKMdoktorand
A423
jakub.dobry@stuba.sk
Doláková Gréta, Ing., MSc.KVHKdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Doležal Michal, Ing.SvFoponent
Dolník Michal, Ing. Bc.SvF
oponent
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
kuchárka
ludmila.dovinova@stuba.sk
SvF
oponent
qdroscak@stuba.sk
Držík Milan, Mgr., PhD.
oponent
qdrzik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 586
C 2005
marek.dubek@stuba.sk
ŠO, SvF
pracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátor
+421 903 430 163
ext. pracovisko mimo svf
Dudáš Štefan, Ing.
oponent
Ďuračiová Renata, doc. Ing., PhD.KGZAdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 534
A-605
oponent
qdurco@stuba.sk
Ďurica Pavol, prof. Ing., PhD.SvFoponentqduricap@stuba.sk
KHTE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 565
C 1106
peter.dusicka@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti
oponentka
Ecker Ľubomír, Ing.oponent
qecker@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229C 2007
KGDE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390A-310ajan.erdelyi@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xesen@stuba.sk
oponentkaC 0910
KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618
Fajkus Petr, Ing., CSc.oponent
qfajkus@stuba.sk
SvF
oponent
Falubová EvaOPvrátnik
+421 (2) 32 888 523
eva.falubova@stuba.sk
stavebný technik+421 (2) 43 336 100
oponent
oponent
qfekete@stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 52 494 330
A-628
robert.fencik@stuba.sk
Fendeková Miriam, prof. RNDr., PhD.oponentkaqfendekova@stuba.sk
Feňovčíková Andrea, doc. RNDr., PhD.
oponentka
qfenovcikova@stuba.sk
oponent
SvFoponent
qferenczy@stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.
oponent
qferencik@stuba.sk
Ferstl Karol, doc. Ing., CSc.SvFoponent
karol.ferstl@stuba.sk
doktorandka
diana.filarska@stuba.sk
KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 508A 4/402
oponent
doktorand, odborný administratívny pracovník+421 (2) 32 888 625C 1211
ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
viera.follrichova@stuba.sk
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 654C 0709michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 624
C 1701
jana.frankovska@stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.KGDE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 398
A-318marek.frastia@stuba.sk
Freudenberger Klara, Ing.KKDK
doktorandka
SvF
oponent
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDG
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719
C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
KTESodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1614
tomas.funtik@stuba.sk
externý školiteľ
+421 905 789 640
C 1411
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
peter.gaal@stuba.sk
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 382A 4/430
Gajniak Ján Florián, JUDr.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 226
C 2017
jan.gajniak@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012ondrej.gajniak@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 254
C 1820
KBKMdoktorand
jakub.gasparek@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 905 280 200
C 1004
jozef.gasparik@stuba.sk
doktorandka
Geisse Robert, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316robert.geisse@stuba.sk
oponentka
qprokopovas@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 536
A-603
lubomira.gerhatova@stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.
vedúci VS
+421 (2) 32 888 319
CIT 2/2
Girgle František, Ing., Ph.D.oponent
qgirgle@stuba.sk
Goksu Ferhat FurkanSvFbudúci zahraničný študent
xgoksu@stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvF
externý školiteľ
qgombos@stuba.sk
KTZBdoktorandka
veronika.gombosova@stuba.sk
Gondová TereziaKTZB
technická pracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 657
C 1405
SvF
oponentka
qgondova@stuba.sk
Grachová Alexandra, Ing.
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215
KHTE, OPvedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 326C 0113miroslav.gramblicka@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 552A 4/412
Grambličková Danka, RNDr., PhD.KGTEdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 670
2/9qgramblickova@stuba.sk
SvFoponent
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
oponent
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZ
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 712
C 1502
silvia.gregusova@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.SvFoponent
SvFoponent
Grešlík Pavol, Ing., PhD.SvF
oponent
qgreslik@stuba.sk
KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 230
C 1805
Grofčík Eduard, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 645C 15/08qgrofcike@stuba.sk
SvFoponent
emeritný profesor
SvF
oponent
qgubap@stuba.sk
SvFoponent
Gužík Matej, Ing., PhD.oponent
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stefan.gyurki@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
SvF
oponent
oponent
Halmová Dana, Ing., PhD.
externá školiteľka
Halúzová Dušana, Ing., PhD.SvFoponentka
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
qhaluzova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555
A 4/415
jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417C 0413
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova@stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 594C 1019martin.hanko@stuba.sk
Hantuch Igor, doc. Ing., PhD.oponent
+421 (2) 60 291 897
D710
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711
SvF
oponent
Hanzl Jakub, Ing.doktorand
Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.
oponent
qhanzl@stuba.sk
Hargaš Michal, Ing., PhD.oponent
qhargas@stuba.sk
Hartman Peter, Ing., PhD.KKPS, SvFsystémový integrátor, odborný asistent CSc.,PhD.
Heč Tomáš, Ing.
oponent
emeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608
jan.hefty@stuba.sk
Hegerová Ľubica
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
budúca zahraničná študentka
xheiden@stuba.sk
KMTI
doktorandka
Hermann Juraj, Ing. arch.KARCH
hosťujúci profesor
+421 (2) 32 888 464
C 1918
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Hesek Michal, Ing.
oponent
doktorand
SvFoponent
qhirs@stuba.sk
Hirš Milandomovník - údržbár
KARCHprofesor CSc.,PhD.C 1909michal.hlavacek@stuba.sk
oponentka
qhlavacikova@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 620C 1207
Hlubinová Vargová Lenka, Ing.SvF
externá školiteľka
qhlubinova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 354
A 5/522
SvF
oponent
KKPS
doktorand
matej.holecka@stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqholko@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 385A 4/433
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
jan.holly@stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova@stuba.sk
Holzinger Paul
budúci zahraničný študent
KGDEdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 59 325 332
NB 630
CIToperátor VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
oponent
KKPSprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 458
C 0622
jozef.hraska@stuba.sk
KMDGdoktorandka
SvF
oponent
Hrubešová Eva, doc. RNDr., PhD.
oponentka
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 641C 1812olga.hubova@stuba.sk
KGDEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 530
A-317
doktorandka
dominika.hudokova@stuba.sk
KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012
emeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 666
C 0905
oponentqhupka@stuba.sk
Hurný Jozef, Ing.
doktorand
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
daniela.hurtikova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531A-602
odborná administratívna pracovníčka
ingrida.husarova@stuba.sk
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Husková Gabriela, Bc.MO
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 477C 0313gabriela.huskova@stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 669
C 0913
jana.chabronova@stuba.sk
KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 316
C 1014
KKPSdoktorand
mario.chlan@stuba.sk
Chlebo Maroš, Ing.SvF
oponent
SvF
oponentka
qvitazkova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.KARCH
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 630
C 1914vojtech.chmelik@stuba.sk
KKPS
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 402C 0718
KGDEdoktorand
radoslav.choleva@stuba.sk
Chrenková Denisa
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
SvFbudúca zahraničná študentka
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 512
CIT 4/2
filip.chrvala@stuba.sk
Ibolya Gergő, Ing.doktorand
gergo.ibolya@stuba.sk
doktorand
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 609C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študentxilicic@stuba.sk
Imrišek Martin, Ing., PhD.KGZA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
martin.imrisek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Ivančaj BranislavKICknihovník
+421 (2) 32 888 576
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSME
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 260
C 1821olga.ivankova@stuba.sk
oponent
qivan@stuba.sk
SvFkonzultantkaqizvoltova@stuba.sk
SvF
oponent
qjacko@stuba.sk
SvFoponent
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 43 336 100
Jágerská Lenka, Ing., PhD.oponentka
C 1420
qjagerska@stuba.sk
KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 438
C 0711
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.SvFoponent
oponentka
qjamnicka@stuba.sk
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604
Janák Juraj, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 537
A-607
Janečková Gabrieladohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/2qjaneckova@stuba.sk
oponent
qjanik@stuba.sk
oponentqjankovici@stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 636
C 1414
doktorand
SvFoponent
+421 (2) 32 888 659
14.posch./11qjanuska@stuba.sk
Jarský Čeněk, prof. Ing., FEng., DrSc.
oponent
qjarsky@stuba.sk
Javorek Tomáš, Ing.oponent
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
KSME
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 364
C 1819norbert.jendzelovsky@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 338A-314jan.jezko@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemtomas.josai@stuba.sk
doktorandka
KFYZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 484
C 0301
milan.jurci@stuba.sk
KTES
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 560
C 1002
ivan.juricek@stuba.sk
Jurka Pavol, Ing., PhD.SvFoponent
qjurka@stuba.sk
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.oponent
SvF
oponent
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
SvFoponent
Kajánek Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek@stuba.sk
oponent
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413jana.kalicka@stuba.sk
KMDG
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 405C 0409martin.kalina@stuba.sk
ÚSZdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 918 669 108
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvF
oponent
qkalousek@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 661
C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kanalová Erikapracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 32 888 393
C 0107
erika.kanalova@stuba.sk
KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemmiroslav.kandera@stuba.sk
KKPSdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponent
qkanuk@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
qkarpel@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 32 888 465
C 0721
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
Kausitzová Monikaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Kaya Ömer
budúci zahraničný študent
xkayao@stuba.sk
Kelčík Stanislav, Ing., PhD.oponent
Kendický Peter, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 503A 4/421
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 223
blok C 16. p č. dv 13
Keseli Ondrej, Ing., PhD.oponent+421 (2) 32 888 295
A 4/424
Keszegh Martin, Ing.
oponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
KVHKdoktorandka
+421 (2) 32 888 625
C 1211
SvFoponent
Kissová Alžbeta
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201alzbeta.kissova@stuba.sk
Kissová Monika
upratovač - upratovačka
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 475
C 0312
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
judita.kissova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 378
A 514
SvF
oponent
Klem Josip, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
SvFemeritný profesorC17 04
SvFoponent
qklikac@stuba.sk
Klincová Veronika, Ing.
doktorandka
veronika.klincova@stuba.sk
Kmecová Veronika, Ing., PhD.oponentka+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv.9
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 409
C 0410
martin.knor@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVšpecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 708
C 0310valeria.kocianova@stuba.sk
oponentqkocka@stuba.sk
Koç Yusuf
budúci zahraničný študent
xkocy@stuba.sk
Kočický Dušan, Mgr., PhD.SvFoponent
qkocicky@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 623C 1217
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
externý školiteľ
Kochánková Soňatechnická pracovníčka
+421 (2) 32 888 643
C 0610
KSME
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 332C 1815yvonna.kolekova@stuba.sk
Kolesárová Eva, Ing.SvFoponentka
SvF
oponent
Kollár Michal, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
oponent
qkomornik@stuba.sk
KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 428C 0502
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
SvFoponent
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15qkonkol@stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 559
A-311
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 277
C 1707
miloslav.kopecky@stuba.sk
Korčák Peter, Ing.systémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
oponent
+421 (2) 572 76 432
439
pavol.korcek@stuba.sk
Korekáčová Barbora, Ing.doktorandkabarbora.korekacova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 701
C 1505
SvFoponent
doktorandka
A423
ludmila.kormosova@stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0511
Kosmály Juraj, Ing.
oponent
qkosmaly@stuba.sk
SvF
oponent
Kostelník Radovan, Ing.KKPS
doktorand
+421 (2) 32 888 645
C 1508
Koteš Peter, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
KARCH
doktorandka
SvF
oponentka
qkotrasova@stuba.sk
Kouba Jan, Ing.SvFoponent
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 631C 1419
SvF, KDOSoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
KBKM
doktorand
A434
Kováčiková Katarína
chyžná
katarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.
doktorand
Kováč Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 376
A 513
michal.kovac@stuba.sk
Kovaľ Frederik, Ing.KHTEdoktorand
frederik.koval@stuba.sk
SvFoponentka
qkovarovah@stuba.sk
Kozánková Máriapokladníčka
+421 (2) 32 888 469
C 0001
Krafčík Milan, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 633
C 1420
milan.krafcik@stuba.sk
KKPSdoktorand
matus.krajcik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 650
C 1417
Krajčík Pavel, Ing.oponent
Krajčovič Juraj, Ing., PhD.oponent
qkrajcovicj@stuba.sk
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 690C 1820juraj.kralik@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253C 1821
doktorandka
barbora.kralova@stuba.sk
Krejsa Martin, prof. Ing., PhD.SvFoponent
SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 615
C13 18
jozef.kris@stuba.sk
doktorand
SvF
oponent
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
Krivdová Stela, Ing.
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 723
C 0106
stela.krivdova@stuba.sk
Križma Martin, Ing., PhD.oponent
qkrizma@stuba.sk
ÚVZK
chyžná
jana.krocita@stuba.sk
ŠO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 725
prízemie C-0007
SvFoponent
qkrusinsky@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204martin.kuban@stuba.sk
Kubica Martin, Ing.oponent
qkubica@stuba.sk
KTZBdoktorand
vrátnik
milena.kubincova@stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.KGTE
doktorandka
+421 (2) 32 888 276
C 1720
eliska.kucova@stuba.sk
Kudiváni Lucia, Ing.oponentka
Kudláček JaroslavÚVZK
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
ÚVZK
hospodár
Kudláčková JanaÚVZK
skladníčka
jana_kudlackova@stuba.sk
Kucharík Ján, Ing., PhD.
oponent
qkucharik@stuba.sk
Kukučka Vendelín, Ing.SvF
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 607
C 1905
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
KFYZdoktorand
Kusý Marián, Ing.
oponent
qkusy@stuba.sk
Kušnier MilanOP
vrátnik
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 452
A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuva Tatiana, Ing. arch.oponentka
qkuva@stuba.sk
SvF
oponent
Kuzma Jozef, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 67910/9
KGZAtechnická pracovníčka+421 (2) 32 888 535A-606
KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426
C 1911
magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 619
C 1115
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.SvFoponent
qkyncl@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Kyseľ Peter, Ing.KGDE
doktorand
KVHKdoktorandka, odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 625
C 1211
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 386A 4/418a
KSME
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 256C 1810katarina.lamperova@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722
C 0205
Lapin Michal
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514P 103
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.oponent
Laščeková Antónia, Ing.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 466
prízemie C-0003
upratovač - upratovačka
viera.latkova@stuba.sk
Lederer Lukáš, Ing.doktorand
Lederer Martin, Ing., Ph.D.SvF
oponent
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 521C 0803
Lehký David, doc. Ing., Ph.D.oponent
qlehky@stuba.sk
Leitman Michal, Ing.SvFoponent
SvF
oponent
OPVV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587
C 0108
Leško Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 32 888 342
A-613
Leško Pavol, Ing.SvF
oponent
Letko Pavol, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 528A-629
SvF
oponent
KGZA
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-631
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľqlichner@stuba.sk
Lipták Imrich, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 390
A-310a
qliptaki@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 396
A-307
qliptakm@stuba.sk
Lisoň Ondrejprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470
C 0110
Lobotka Peter, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 454
C 7/01
qlobotkap@stuba.sk
Lörincz Alexander, Ing.SvFoponent
qlorincz@stuba.sk
Ľos Peter, Ing., PhD.oponent
A 5/522qlos@stuba.sk
oponent
Lovásová Ľubica, Ing.
oponentka
qlovasova@stuba.sk
SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 257
A - 206
Lúčna OľgaOPvrátnik
olga.lucna@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZ
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 403
C 0304
jozefa.lukovicova@stuba.sk
oponentka
+421 917 271 45214.posch./4qlulkovicova@stuba.sk
oponent
qluzica@stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 243
C 0514
marek.macak@stuba.sk
ÚVZK
údržbár
rastislav.macko@stuba.sk
Macková Dominika, Ing.KTZB
doktorandka
dominika.mackova@stuba.sk
Maco Igor, Ing.SvF
oponent
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 279
C 1209
viliam.macura@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.oponent
qmacajm@stuba.sk
Madarasová Emília, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15qmadarasovae@stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 378
A 514
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 285C 1714
oponent
emeritný profesor
qmajduch@stuba.sk
doktorand
Majorošová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 618
C 1212
oponent
KBKM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 503
A422
nakladateľská zmluva, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 593
C 1011
oto.makys@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 596C 1009
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 478
prízemie C-0008
monika.malekova@stuba.sk
OPVV, KVHKdoktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 32 888 578
C 0116
SvFoponent
qmalisp@stuba.sk
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427
A-322
marian.marcis@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študentxmardan@stuba.sk
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
Marián Rovňák Marián, doc. Ing., PhD.SvFoponent
SvFoponentka
Marko Ivana, Ing.KZEI
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 271
C1715
ivana.marko@stuba.sk
SvFoponent
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.
oponent
doktorand+421 (2) 32 888 256C 1810martin.marton@stuba.sk
Marton Michal, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚSZdohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 583
A 226
čašník
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvFkonzultantka+421 (2) 32 888 673
23/9
qmasarovicovam@stuba.sk
KTZB, SvFdohoda o vykonaní práce, oponent
+421 (2) 57 296 342
359/3
SvF
externý spolupracovník
qmatasovsky@stuba.sk
Matejka Jakub, Ing.oponent
SvFoponent
qmatiasko@stuba.sk
Matiašovský Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
qmatiasovsky@stuba.sk
SvF
budúci zahraničný študent
xmatin@stuba.sk
Matis Alena, Ing.KZEI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Matulová Katarína, Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv. 10
qmatulovak@stuba.sk
Matusová Katarína
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
katarina.matusova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1001
Matúšová Miriam, Ing., PhD.oponentka
+421 908 674 142
T-110
KTES
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce, oponentka
Mecele Matej, Ing.SvF
oponent
qmecele@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 421C 0306
SvFbudúci zahraničný študent
xmerter@stuba.sk
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.SvFoponent
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 348
A-603jan.melicher@stuba.sk
KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 400
C 1903
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3peter.meluch@stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 397C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414
C 0402
Mészáros Jakub, RNDr.
doktorand
jakub.meszaros@stuba.sk
Mészáros Tibor, Ing. et Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 59 274 6689/16qmeszaros@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/3
KFYZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
EOvedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 32 888 294
C 0207
oponentka
SvFoponent
qmichalica@stuba.sk
ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 647prízemie C-0006lubica.michalikova@stuba.sk
Michalisková Simona, Ing.KKPSdoktorandka
Michlík Martin, Ing.SvF
oponent
Mikita Martin, Ing., PhD.SvFoponentqmikita@stuba.sk
externý školiteľqmiklanek@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 479
C 0603
imrich.mikolai@stuba.sk
oponent
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
karol.mikula@stuba.sk
Milletti GretaSvFbudúca zahraničná študentka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SvFoponent+421 (2) 32 888 440
22/17
qminarik@stuba.sk
CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 303CIT 6/3michal.minar@stuba.sk
Minár Michal, Ing., PhD.SvF
oponent
qminar@stuba.sk
Minárová Mária, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 411
C 0406
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 457C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
SvF
oponent
qmindas@stuba.sk
SvFoponent
qmisik@stuba.sk
Mišovýchová Eva, Ing.KKPS
doktorandka
KSME
technický pracovník
+421 (2) 32 888 209
C 1802
Miženková Svetlana
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
svetlana.mizenkova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 391
304
prevádzkový elektrikár
Mohelníková Jitka, prof. Ing., PhD.oponentka
Mohlerová Drahoslava
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
drahoslava.mohlerova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xmohwinkel@stuba.sk
Moilanen PekkaSvFbudúci zahraničný študent
xmoilanen@stuba.sk
KKDK
doktorand
maros.mojto@stuba.sk
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 536A-604
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 313
CIT 10/3
SvF
oponentka
qmolnar@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584qmolnart@stuba.sk
Moravčík Martin, prof. Ing., PhD.
oponent
qmoravcikm@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 32 888 247
C 1809lydia.moroczova@stuba.sk
oponentka
KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 566
C 1112
SvF
dohoda o pracovnej činnosti
qmoziesikova@stuba.sk
Mravec Miroslav, Ing.
oponent
Mudrá Martina, Ing.doktorandka
martina.mudra@stuba.sk
Muňko Milan, Ing.oponent
+421 (2) 32 888 347
A-620
milan.munko@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 611A704
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 479333
Mydla Jakub, Ing.doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 619
C 1105
KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 464C 1917
Naddourová Nora, Ing.
doktorandka
oponent
qnad@stuba.sk
oponent
EO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 497
C 0208elena.nagyova@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
Nagy Zsolt, Ing.
oponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 553
C 1503
martina.necasova@stuba.sk
Nemcová Petra, Ing.oponentka+421 (2) 32 888 527530
Némethy Ladislav, Ing.SvFoponent
KVHK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213
zuzana.nemetova@stuba.sk
Neusch Matúš, Ing.doktorand
externý spolupracovník
qneuzil@stuba.sk
KKDK
doktorand
+421 (2) 32 888 367
A 505
RPČpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215
doktorand
adam.novak@stuba.sk
Novák Pavel, prof. Ing., PhD.oponent
Novák Viliam, Ing., DrSc.SvF
externý školiteľ
qnovak@stuba.sk
Ntourlias GeorgiosSvFbudúci zahraničný študent
xntourlias@stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
C 0707
frantisek.ohrablo@stuba.sk
KVHK
doktorandka
karolina.ochabova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 483prízemie C-0009zdenka.okasova@stuba.sk
Okock Polycarp Omondi, MSc.KMDG
doktorand
polycarp.okock@stuba.sk
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa@stuba.sk
oponent
andrej.olah@stuba.sk
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 450C 0618
budúci zahraničný študent
Ondák Adrián, Ing.doktorand
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.KGTE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 298
C 1705
Ondriaš Martin, Ing.SvFoponent
qondrias@stuba.sk
KKDKdoktorandka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 694C 1107martin.orfanus@stuba.sk
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.externý školiteľ
Orgoník Dušan, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qorgonik@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 493
C 0314
Ostrý Milan, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, oponent
SvF
budúci zahraničný študent
KMDGdoktorandka
OP
prevádzkový elektrikár
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 441C 0608milan.palko@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713
adela.palkova@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.SvF
oponent
C 1904
EOpracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 32 888 259
C 0209
Pantáková Magdaléna, Ing.
oponentka
qpantakova@stuba.sk
Pápay Attila, Mgr.
technický pracovník
attila.papay@stuba.sk
KGZA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 345
A-610
Papčo Martin, doc. PaedDr., PhD.oponent
qpapco@stuba.sk
SvF
oponentka
Parajka Juraj, Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
qparajka@stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDG
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
budúci zahraničný študent
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 550
A 4/403
peter.paulik@stuba.sk
SvFoponentka
Paulovičová Lucia, Ing., PhD.KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 581
C 2021
lucia.paulovicova@stuba.sk
Pavčeková Monika, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 446
C 0703
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing.SvF
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 490
C 0309
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.KMTI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 691
C 0802
Pavlovská Katarína, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska@stuba.sk
KHTE
doktorand
Pecník Miroslav, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.oponentqpekar@stuba.sk
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.SvF
externá školiteľka
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734C 1403jana.perackova@stuba.sk
Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka
qpeskova@stuba.sk
ÚSZ
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 700C 1506
vrátnik
jan.petranyi@stuba.sk
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 634
C 1407
dusan.petras@stuba.sk
KKDKdoktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 573
C 2003
Petrová Timea, Ing.KVHKdoktorandka
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
qpetrvalsky@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
oponent
qpirsel@stuba.sk
oponentka
qpistekova@stuba.sk
Piterka Michal, Ing.oponent
SvFoponent
SvFoponent
qpodolec@stuba.sk
Pokorný Ladislavvrátnik
+421 (2) 32 888 523
oponent
qpolakv@stuba.sk
Polčanová LenkaÚVZKčašníklenka.polcanova@stuba.sk
Poliak Martin, Ing.KARCH
doktorand
SvFoponent
qpoliak@stuba.sk
oponentka
qpoljakovaz@stuba.sk
SvF
oponent
C 1706
Poórová Jana, Ing., PhD.
oponentka
Popeňažník JozefOPobsluhovač výťahov
jozef.popenaznik@stuba.sk
Porubčinová Martina, Mgr., PhD.KHUVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.porubcinova@stuba.sk
oponentqpospisilp@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Predajnianska Anna, Ing.doktorandka
KSME
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 445
C 1811
lubomir.prekop@stuba.sk
KARCH
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302a
miroslav.pribis@stuba.sk
Pribyl Peter, Ing.oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)vladimir.priechodsky@stuba.sk
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
Prítula Andrej, Ing., PhD.SvFoponent
SvF
oponent
qprokopcak@stuba.sk
KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 695
C 1010
katarina.prokopcakova@stuba.sk
Provazník Robert, Ing.KARCH
doktorand
robert.provaznik@stuba.sk
Pružinec Filip, Ing.doktorand
Prváková Slávka
dohoda o pracovnej činnosti
qprvakovas@stuba.sk
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 652
C 1808martin.psotny@stuba.sk
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.SvF, KVHKexterná spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qpsenakova@stuba.sk
SvF
oponentka
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
anton.puskar@stuba.sk
Quittner Pavol, prof. RNDr., DrSc.SvFoponent
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 439
C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
Raczková Andrea, Ing.KZEIodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 702
C 1305andrea.raczkova@stuba.sk
KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 342
A-627
Rebenda Filip, Ing.SvF
oponent
Recký Jozef, Ing., PhD.KKDK
hosťujúci profesor
jozef.recky@stuba.sk
oponent
qrehak@stuba.sk
Repka MarekÚVZKšéfkuchár
marek.repka@stuba.sk
ÚVZK
chyžná
andrea.repkova@stuba.sk
Révayová Erika
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 32 888 474
C 0214
oponentkaqridillova@stuba.sk
Rigová Viola
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova@stuba.sk
Rísiková Helena
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
helena.risikova@stuba.sk
Rodenák Ľuboš, Ing.SvFoponent
qrodenak@stuba.sk
externý školiteľ
qrodny@stuba.sk
SvFkonzultant, oponent
qrojko@stuba.sk
Rošková EvaÚVZKchyžná
údržbár
Rózsa Gergely, Ing.KZEI
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
gergely.rozsa@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 639
A-303
jana.rubinova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 231
C 1813
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
KARCH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 239
C 1920roman.ruhig@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 570
C 1121
Rutšek Marian, Ing.oponent
Ruttmar Igor, Ing., PhD.SvF
oponent
qruttmar@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.C 1914monika.rychtarikova@stuba.sk
KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 401
B302a
ivan.rehak@stuba.sk
oponent
qriha@stuba.sk
KVHKdoktorandka
Sadovský Zoltán, Ing., DrSc.KSMEdohoda o pracovnej činnosti
Salankar Tejasbudúci zahraničný študent
xsalankar@stuba.sk
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.KTZB
dohoda o vykonaní práce, doktorand
Sarkoci Peter, Ing., PhD.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 218
C 0408
Sárköziová HajnalkaOP
upratovač - upratovačka
hajnalka.sarkoziova@stuba.sk
Sárköziová Kvetoslavaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
Sawicka Agatabudúci zahraničný študentxsawicka@stuba.sk
oponent
Sedláček Tomáš, Ing.SvFoponent
qsedlacek@stuba.sk
Sedláčková Júlia, Mgr.OPvrátnik
julia.sedlackova@stuba.sk
oponent
qsedlaka@stuba.sk
Sedlák Ján, Ing.oponent
Sedláková Lucia, Ing.SvFoponentka
+421 (2) 32 888 382
A 4/426
Setvák IgorOPpomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
zinaw.shenga@stuba.sk
Scherzer Otmar, Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.SvF
oponent
qscherzer@stuba.sk
oponent
qschlosser@stuba.sk
Schlosser Peter, Dr. Ing.SvF, KDOSoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/522
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.KDOSdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 357
A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
SvFoponentka
Sivčák Anton, Ing.KBKM
doktorand
A423
oponent
Skalík Lukáš, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 289
C 1406
lukas.skalik@stuba.sk
Skalíková Ingrida, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
Skoček Iľja, Ing. arch.oponent, externý školiteľ, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qskocek@stuba.sk
SvFoponent
SvF
oponent
qslamka@stuba.sk
Slašťan Ján, doc. Ing., PhD.oponent
qslastan@stuba.sk
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.KGTE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 672
C 0909
ivan.slavik@stuba.sk
KGTEdoktorand
juraj.slavkov@stuba.sk
KARCHodborná administratívna pracovníčka
SvF, KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204patrik.sleziak@stuba.sk
Slivanský Miloš, Ing., PhD.KKDK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 368
A 512
milos.slivansky@stuba.sk
Sloboda Matúš, Mgr., PhD.
externý spolupracovník
archivár+421 (2) 32 888 212C 0111zuzana.slovakova@stuba.sk
Smola Alfonz, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710alfonz.smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.KMDG
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 246
C 0520
peter.smrek@stuba.sk
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 32 888 286
C 1308
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 448
C 1818
milan.sokol@stuba.sk
Sokol Štefan, prof. Ing., PhD.emeritný profesor+421 (2) 32 888 689A-309
Soldánová Veronika, Ing.
doktorandka
C 1210
veronika.soldanova@stuba.sk
SvF, KTES
oponentka, dohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 213
C 1020
KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 549
A 4/404
Sopková Mariana, Mgr.
dohoda o pracovnej činnosti
qsopkova@stuba.sk
oponent
qsotakr@stuba.sk
oponent
Sozuguzel Ipek
budúca zahraničná študentka
odborný asistent CSc.,PhD.
Staněková Kristína, Ing. arch., PhD.
oponentka
KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 260
247
ivan.stankoci@stuba.sk
KZEI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1304
stefan.stanko@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
maria.starovicova@stuba.sk
KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 405
C 0409
OPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
SvFoponentka
qsternova@stuba.sk
Stoklasa Matúš, Ing.oponentqstoklasa@stuba.sk
Straka Jakub, Ing.oponent+421 (2) 32 888 349
A-621
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638C 1409zuzana.strakova@stuba.sk
KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 685C 0807alena.struharova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
peter.struk@stuba.sk
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 416C 0403andrea.stupnanova@stuba.sk
Sucháneková EvaKGTE
stavebný technička
+421 (2) 32 888 287C 0917
oponentqsuchanek@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 281
C 1703
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 455
A - 227
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.SvF
oponent
Szabó Daniel, Mgr.KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 452
A lab. II.suterén
doktorandka
veronika.jakocs@stuba.sk
upratovač - upratovačkakatarina_szaboova@stuba.sk
Szabóová Michaelaupratovač - upratovačkamichaela.szaboova@stuba.sk
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
SvF
oponent
Székely Štefan, Ing.SvF
oponent
Székyová Mária, Ing.oponentka
+421 (2) 32 888 632
14.posch./2
Szlaur Erik, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 715CIT 3/2erik.szlaur@stuba.sk
Szőcs Štefan, Ing.oponent
qszocs@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 498C 1205jan.szolgay@stuba.sk
Szóstakowski Maciej MarekSvF
budúci zahraničný študent
xszostakowski@stuba.sk
Szymańska MartaSvFbudúca zahraničná študentka
xszymanska@stuba.sk
Šabíková Beátaadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 32 888 467C 0111beata.sabikova@stuba.sk
Šabíková Jana, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka+421 (2) 32 888 631
C 1419
jana.sabikova@stuba.sk
Šafář Roman, doc. Ing., PhD.
oponent
qsafar@stuba.sk
KBKM
doktorandka
A423
simona.sarvaicova@stuba.sk
Tajomníktajomník fakulty
+421 (2) 32 888 471
C 0105tomas.satura@stuba.sk
Šebesta PeterOPobsluhovač výťahov+421 (2) 32 888 307
peter.sebesta@stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 665 028
CIT 3/2
peter.sedivy@stuba.sk
Šedivý René, Ing.
oponent
qsedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 244C 0411adam.seliga@stuba.sk
Šenšelová Žaneta, Ing.KBKM
doktorandka
zaneta.senselova@stuba.sk
Šereš Martinpracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
oponentka
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 731
C 0412
Šíma Jaroslav, doc. Ing., CSc.oponent
Šimek Richard, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 630
C 1913
KTZB
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.KARCH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1902
SvF
externý školiteľ
+421 (2) 572 76 412
402vladimir.simkovic@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponent
+421 (2) 32 888 622
C 12/2qsimor@stuba.sk
Šipošová Alexandra, doc. Ing., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 407C 0404alexandra.siposova@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 315
C 0405
jozef.siran@stuba.sk
oponentka
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 617
C 1215
KZEIprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 280C 1302
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
KGTE
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 581
C 1510
marcel.smotlak@stuba.sk
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.KHTE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 320
C 1118
KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384A 4/432julius.soltesz@stuba.sk
KGZA
doktorand
+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.peter.spanik@stuba.sk
KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 262
C 1806dagmar.spildova@stuba.sk
oponentka
Šťastný Patrik, Ing.doktorand
patrik.stastny@stuba.sk
KKDK
doktorand
KTZB
doktorand
KBKMdoktorandka
michaela.stefanovicova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 627C 12/9
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 682
C 0805
Števo Stanislav, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 60 291 801D703
Štilhammerová Veronika
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Štroner Martin, prof. Ing., Ph.D.
oponent
Štujber Miloslav, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 465C 0719
Štujberová Magdaléna, doc. Ing., PhD.KKDK
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 370A 508
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.SvF
oponent
qsuhajda@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 571
C 1120
peter.sulek@stuba.sk
oponentka
qsuppova@stuba.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
Šustek Miroslav, Ing.SvF
externý spolupracovník
qsustek@stuba.sk
doktorand
marek.sutus@stuba.sk
oponent
doktorandkaeva.svarcova@stuba.sk
Švecová Zuzana, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 32 888 305C 0109
oponentka
Takács Jakub, Ing.doktorand
KTZBprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 635
C 1412
externý školiteľ
qtall@stuba.sk
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
oponentka
qtatosova@stuba.sk
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 430
C 0419
matus.tibensky@stuba.sk
oponent
qtkac@stuba.sk
Tomáň Peter, Ing.oponent
SvF
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 436
C 0704
qtomasovic@stuba.sk
Tomek Lukáš, Ing. Mgr., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511lukas.tomek@stuba.sk
SvFoponentqtomik@stuba.sk
MO
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 629
C 0314
Tonhauzer Ivan, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919
alexander.topilin@stuba.sk
Tóth OndrejOP
prevádzkový zámočník
+421 (2) 32 888 328
1. PP blok B
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 63714.posch./17qtothova@stuba.sk
Trhan Ondrej, Ing., PhD.SvFoponent
A-322
oponent
qtrizna@stuba.sk
Tuček Ján, prof. Ing., CSc.SvFoponent
oponent
qturcek@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 665
C 0903
KSME
doktorand
+421 (2) 32 888 231
C 1813
oponent
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 291
C 1822
katarina.tvrda@stuba.sk
doktorandka
Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc.oponent
Uba Markjoe Olunna, MSc.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Uhlík Adam, Ing.doktorand
adam.uhlik@stuba.sk
Uhlík Vladimír, Ing.oponent
quhlik@stuba.sk
Unčíková Andrea
pracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 468
C 0114
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.KMTIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Unucka Jan, doc. Ing., PhD.oponent
oponent
qurban@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
Urban František, prof. Ing., CSc.oponent+421 (2) 57 296 150
031
oponent
Urbanovská Anna
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 472
C 0104
anna.urbanovska@stuba.sk
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., PhD.SvF
externá spolupracovníčka
qurbaskova@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 680
blok C 8.posch., č.dv. 6
quzakova@stuba.sk
KKPS
doktorand
+421 (2) 32 888 645
C 1508simon.vacek@stuba.sk
Václavíková Štefánia, Mgr.SvF, KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka+421 (2) 32 888 404C 0521stefania.vaclavikova@stuba.sk
Václavik Patrik, Ing.doktorand
patrik.vaclavik@stuba.sk
SvF
oponent
qvajda@stuba.sk
SvFoponent
qvajdik@stuba.sk
Vajsáblová Margita, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 406
C 0515
margita.vajsablova@stuba.sk
Valášek Jaroslav, prof. Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 289
14.posch./6
qvalasek@stuba.sk
Valašík Adrián, Ing., PhD.oponent+421 (2) 32 888 387A 4/435qvalasika@stuba.sk
KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 404
C 0521
KVHKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 727
C 1514
peter_valent@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 538
A-609
qvalko@stuba.sk
SvFoponentka
qrosikova@stuba.sk
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFoponent
SvF
oponent
Vaňurová Miroslava, Ing.SvFoponentka
qvanurova@stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch.oponent
Vargová Andrea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 437
C 0717
Vargová Magdaléna
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
magdalena.vargova@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
Vaseková Barbora, Ing., PhD.externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Vass Július, Ing. arch. Ing.
oponent
Vavrík Ivan, Ing.KTESdoktorand
ivan.vavrik@stuba.sk
Vavríková Lucia, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
lucia.vavrikova@stuba.sk
Vavrová Andrea
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
Vavrovič Boris, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444C 0605boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 311C 1804
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qveleba@stuba.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.SvFexterná školiteľka
Venglár Michal, Ing., PhD.KSMEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 334
C 1803
michal.venglar@stuba.sk
Vidaković Aleksandar, Ing.KBKM
doktorand
A421
aleksandar.vidakovic@stuba.sk
SvFoponent
qvido@stuba.sk
SvF
oponentka
qviglasova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.SvFexterný školiteľ
Viskupičová Katarína, Ing. arch.
oponentka
oponentka
Vlnková Janaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
jana.vlnkova@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 264
C 1810
oponent
SvFoponent
qvojtkop@stuba.sk
Vrána Jakub, Ing., PhD.
oponent
qvrana@stuba.sk
SvFoponentka
oponentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727C 1514
Vyskoč Eduard, Ing.SvFoponent
Vyskočilová Iveta
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 317C 0209iveta.vyskocilova@stuba.sk
oponent
oponent
oponent
Weiss Gabriel, prof. Ing., PhD.
oponent
Wittmanová Réka, Ing.doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 275
C 1712reka.wittmanova@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
Yazıcı DilanurSvFbudúca zahraničná študentka
xyazici@stuba.sk
budúci zahraničný študent
SvFbudúci zahraničný študent
xyildiz@stuba.sk
Yilmaz Halil Cagri
budúci zahraničný študent
xyilmaz@stuba.sk
Zagyi Martin, Ing.KKPS
doktorand
Zachar Pavol, Ing.
oponent
Záchenský Dávid, Ing.KTZB
doktorand
david.zachensky@stuba.sk
KHUVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 220
C 2008
janka.zajacova@stuba.sk
oponent
qzalesky@stuba.sk
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.SvF
emeritný profesor
ivan.zapletal@stuba.sk
Zelem Lukáš, Ing., PhD.KARCH
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 630C 1