29. 10. 2020  15:20 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Strojnícka fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
knihovníčka
+421 (2) 57 296 211
162
magda.adamcikova@stuba.sk
mzdová účtovníčka+421 (2) 57 296 126
033
priska.aghova@stuba.sk
Anthony Maheutbudúci zahraničný študent
xanthony@stuba.sk
Babicová ĽubaDek
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
luba.babicova@stuba.sk
Bábics Jozef, Ing.ÚSETMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 646
23 ŤLjozef.babics@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 60 291 599D610andrej.babinec@stuba.sk
Bača Jozef, prof. Ing., CSc.SjF
dohoda o vykonaní práce
T 112
jozef.baca@stuba.sk
Bachratý Michal, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 555429/1
Balla Jozef, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovníkqballa@stuba.sk
Barchon Clément
budúci zahraničný študent
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 715
102
lukas.bartalsky@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 718
214
gabriel.batista@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 352
236
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 703
106
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 384
259/4peter.benco@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
alexej.benedek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 537
537
ÚTP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 57 294 194
Pionierska 15eva.benova@stuba.sk
Berky Róbert, Ing.oponent
qberky@stuba.sk
externý spolupracovník
Berta Igor, Ing., PhD.ÚTModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 402234
SjFexterný spolupracovník
qbielik@stuba.sk
externý spolupracovník
Bíla Jiří, prof. Ing., DrSc.externý spolupracovník
Blahová Anna
vrátnik
+421 905 326 211
Pionierska 15
Blahová Veronika, Mgr.Dekpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 57 296 124025veronika.blahova@stuba.sk
Blažíček Peter, Ing.SjFexterný školiteľ
ÚESZdoktorand
lektor
+421 (2) 57 296 201
102
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qbobal@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
ÚDTK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 426
353/2
miroslav.bosansky@stuba.sk
Brodyová Ľubicatechnická pracovníčka
+421 (2) 57 296 453
329lubica.brodyova@stuba.sk
Brusilová Alena, Ing., PhD.ÚTModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 178
232alena.brusilova@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
SjF
oponent
qbucekp@stuba.sk
Budiský Roman, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Bucha Jozef, Ing., PhD.ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 365
201/2
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 477
328/1
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 343363lucia.bursikova@stuba.sk
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 906 068 kl. 466T02 2.121
Cebo Vladimír, Ing.SjF
externý spolupracovník
Cepková Alena, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 855
055/2
Cepková MiriamÚJŠskladníčka
Cicogna Giovannibudúci zahraničný študent
Csambál Jozef, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qcsambal@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qczan@stuba.sk
externý spolupracovník
qcacko@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 557426/3viliam.cacko@stuba.sk
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qcarnogurska@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 137016/3milada.cavojska@stuba.sk
Čech Jozef, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Čerňan FedorÚTPvrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2fedor.cernan@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Červenák Erichtechnický pracovník
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
Červeňan Andrej, Ing., PhD.ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 585
426/1
Čičo Peter, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
doktorand+421 (2) 57 296 529
408/1
matus.cierny@stuba.sk
Čiha Peter
technik el. a energ. zariadení
+421 (2) 57 296 340
221/1
externý spolupracovník
Danko Ján, Ing., PhD.ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 388
264
externý spolupracovník+421 (2) 57 296 704
216
Dekýš Vladimír, doc. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qdekysv@stuba.sk
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.SjFoponentqdemec@stuba.sk
Demian Svetozár, Ing.SjFexterný spolupracovník+421 918 646 069DP BAsvetozar.demian@stuba.sk
Dobrovodský Jozef, Ing., CSc.externý školiteľ
+421 908 674 115
NC 212
SjFexterná spolupracovníčka
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qdovica@stuba.sk
SjF
oponentka
qdrabkova@stuba.sk
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
Droppa Peter, prof. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 234
747, nová budova, blok B, 7. poschodiemiloslav.drtil@stuba.sk
Dunaj Štefan, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 429
338
Durčák JozefÚTP
údržbár
+421 905 599 431
09
jozef.durcak@stuba.sk
Ďureje Peter, Ing.SjFoponent
qdureje@stuba.sk
externý spolupracovník
qdurian@stuba.sk
Ďurišová Zuzana, RNDr., PhD.externá spolupracovníčka
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD.SjF, ÚAMAI
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 706105
SjF
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 575
461
frantisek.dzianik@stuba.sk
ÚAMM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 450332
Eckert Maroš, Ing., PhD.
oponent
qeckert@stuba.sk
ÚAMMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 345
231
Élesztős Pavel, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
SjF
oponent
+421 (2) 57 296 392254/1pavel.elesztos@stuba.sk
externý spolupracovník
Fedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.oponent
qfedorko@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 530
405roman.fekete@stuba.sk
Fenik Štefan, Ing., PhD.
oponent
Ferstl Karol, doc. Ing., CSc.ÚESZdohoda o vykonaní práce
karol.ferstl@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
qfidlerb@stuba.sk
oponent
qfilka@stuba.sk
ÚAMAIdoktorand+421 (2) 57 296 717
107
ivan.fitka@stuba.sk
Forejt Milan, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
Frajková Marianna, Ing.systémová integrátorka
+421 918 669 197
RSTU B237marianna.frajkova@stuba.sk
Franko Vladimír, Ing.CI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
vladimir.franko@stuba.sk
Frič MilošÚTPvrátnik
+421 (2) 44 455 087
Pionierska 15
externý spolupracovník
qfrydrysek@stuba.sk
SjF
externá spolupracovníčka
Fusek Martin, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qfusek@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 176
8
Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 524
404
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 178
232zuzana.gabrisova@stuba.sk
Gajdoš Matúš, Ing., PhD.konzultant
Gajdoš PeterCIsústružník kovov
+421 (2) 57 296 682
119 ŤLpeter.gajdos@stuba.sk
Dekprac. pre konferenčný a výstav. servis
+421 (2) 57 296 863
148/1
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 59 325 335
NB 604
marian.gall@stuba.sk
Garaj Ivan, RNDr., CSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 297NB 129ivan.garaj@stuba.sk
Garan Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Gašparík Marek, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 327
253/2
marek.gasparik@stuba.sk
doktorand
Geleta Vojtech, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
vojtech.geleta@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qgerber@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Gigac Juraj, Ing., PhD.externý školiteľ
externý spolupracovník
Gócsa Károly, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qgocsa@stuba.sk
Godányová Adrianaorganizačná pracovníčka+421 (2) 57 296 180029
SjFoponent
externý školiteľ
Gondár Ernest, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 410
233
ernest.gondar@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
SjFbudúci zahraničný študentxgradoux@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 563 079307, Mýtna 36katarina.grandova@stuba.sk
Grepl Robert, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
externý spolupracovník
Grom Ján, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qgrom@stuba.sk
Grosinger Patrik, Ing., PhD.ÚAMModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 152
337
patrik.grosinger@stuba.sk
Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.ÚDTK
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 482
330
ladislav.gulan@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 721
213
Guláš Juraj, Ing.externý spolupracovník
Guštafík Adam, Ing.ÚPIdoktorand
Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.ÚPI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 535462stefan.guzela@stuba.sk
ÚTPmurár+421 (2) 57 296 16445jozef.hajek@stuba.sk
Hájek Vladimír, Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
Hakl Václav, Ing.SjFoponent
Halaj Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD., externý školiteľ, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 707218
Hamerlík Františekkurič kotlov
+421 905 594 512
054
Hanusová Jana, Ing.
knihovníčka
jana.hanusova@stuba.sk
ÚAMModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 442
335/2
externý spolupracovníkqhassler@stuba.sk
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.ÚAMM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 360244ferdinand.havelka@stuba.sk
Havelský Václav, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 336
237/3vaclav.havelsky@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 556
443
Hillová Renata
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210142
ÚPItechnický pracovník
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 468180, stará budova, 1. poschodiejan.hives@stuba.sk
Hlavatý Michal, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Hlavňa Vladimír, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Dek
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
CI
frézar
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
vladimir.holik@stuba.sk
Dek
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 272144
SjFexterný spolupracovník
qholy@stuba.sk
SjF
oponent
+421 (2) 57 296 715
102
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 857
055/4oto.honz@stuba.sk
SjF
oponentka
qhorniakova@stuba.sk
Horvát Miroslav, Ing., PhD.
vedúci VS
+421 (2) 57 296 289159miroslav.horvat@stuba.sk
Horvátová Lucia, Bc.Dek
pracovníčka pre študijné záležitosti
Horvátová Tatiana, Ing.Dek
finančná účtovníčka
tatiana.horvatova@stuba.sk
Hrica VladimírÚTP
prevádzkový elektrikár
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník+421 (2) 44 455 087 kl. 369226viliam.hrnciar@stuba.sk
ÚAMMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 324
252/1
branislav.hucko@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qhudecm@stuba.sk
Hudecová Elena, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 (2) 57 296 701
206
Hunyadyová Jarmila
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 245
143
Hýrošová Eva, Ing., PhD.SjFexterná spolupracovníčka
qhyrosova@stuba.sk
Chalupa Petr, Ing., Ph.D.SjFexterný spolupracovník
576 035 316
qchalupa@stuba.sk
Charvátová Hana, Ing., Ph.D.SjF
externá spolupracovníčka
qcharvatova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 557426/3ondrej.chlebo@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 225229vladimir.chmelko@stuba.sk
ÚESZdoktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
ÚTPupratovač - upratovačka
Mýtna
Ikhardtová DankaÚAMAItechnická pracovníčka
+421 (2) 57 296 709
203
Ilka Alfréd, Ing.
oponent
Issa Roy J., Ph.D.externý spolupracovník
qissa@stuba.sk
ÚAMM
doktorand
+421 (2) 57 296 358
242
roman.izold@stuba.sk
Jablonský Ľubomír, Ing.ÚAMAI
doktorand
lubomir.jablonsky@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qjanacovad@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 395
253/4
SjF
externý spolupracovník
qjandacka@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.SjF
externý školiteľ
qjankovic@stuba.sk
Jankovičová Katarína, Ing.
externá spolupracovníčka
externý spolupracovník
qjankovsky@stuba.sk
ÚPI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 530
405
Javorek Ľubomír, doc. Ing., PhD.SjFoponentqjavorek@stuba.sk
Jedinák Michal, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Jelemenský Karol, doc. Ing., PhD.SjF
konzultant
karol.jelemensky@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nám.slodody
Jenčuráková Dana, Ing., PhD.SjFoponentka+421 (2) 57 296 717107qjencurakova@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 57 296 345231robert.jerabek@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 554
429/2vladimir.jerz@stuba.sk
ÚPI
doktorand
kristian.jezso@stuba.sk
Jirout Tomáš, prof. Ing., PhD.SjF
oponent
qjirout@stuba.sk
Jones Malcolm, Bc.SjFexterný spolupracovník
malcolm.jones@stuba.sk
ÚAMAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 710215martin.juhas@stuba.sk
Juriga Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 574406/2
knihovníčka
+421 (2) 57 296 218
161/2
jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
ÚPIdoktorand
SjFoponent
qkacern@stuba.sk
VISknihovníčka+421 (2) 57 296 207109
SjFexterný školiteľ
Kátlovská Daniela, Ing.
doktorandka
daniela.katlovska@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
externý spolupracovník
SjFbudúci zahraničný študent
doktorand
igor.kevicky@stuba.sk
externá školiteľka
viera.khunova@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
externý školiteľ
qkliman@stuba.sk
SjFexterný spolupracovníkqklimentt1@stuba.sk
Kluka Martin, Ing., PhD.externý spolupracovník
Kmeťko Juraj, Ing.SjFexterný spolupracovník
qkmetko@stuba.sk
Knížat Branislav, doc. Ing., CSc.ÚESZdocent CSc.,PhD.+421 905 594 090
12B, Vazovova 5
branislav.knizat@stuba.sk
Kohútová Michaela, Ing.
doktorandka
michaela.kohutova@stuba.sk
Kohút Pavol, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qkohutp@stuba.sk
ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 548
432
ludovit.kollath@stuba.sk
externý spolupracovník
Koníková Viera
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 350
1viera.konikova@stuba.sk
Korec Andrej, Ing.ÚDTKdoktorandandrej.korec@stuba.sk
Koronczi Peter, Ing.
externý spolupracovník
qkoronczi@stuba.sk
ÚAMM
doktorand
Koutný Daniel, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qkoutnyd@stuba.sk
externý školiteľ
externý spolupracovník
+421 906 068 336
T-117
pavel.kovacocy@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 429064 SjFmonika.kovacova@stuba.sk
Kozubková Milada, prof. RNDr., CSc.SjF
oponentka
qkozubkova@stuba.sk
externý školiteľ
qkrahulec@stuba.sk
ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 560435zdenko.krajny@stuba.sk
Králik Marián, doc. Ing., CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 579
444
Král Štefan, prof. Ing., CSc.nakladateľská zmluva
R-II-10astefan.kral@stuba.sk
SjFoponent
externý spolupracovník
Križan Peter, doc. Ing., PhD.ÚSETMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 539
436peter.krizan@stuba.sk
Kubica Miroslav
frézar
+421 (2) 57 296 682119 ŤL
oponent+421 (2) 57 296 491359/1
SjFexterný spolupracovník
Kučera Marián, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qkuceram1@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
qkudela@stuba.sk
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.ÚJŠ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 200
103
Kuklovská Alena
technická pracovníčka
+421 917 114 844403
Kuľka Jozef, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qkulka@stuba.sk
Kurčová Petra, Ing.ÚAMAI
doktorandka
+421 (2) 57 296 717
107
SjFexterná spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 707
218
Kurhajcová Eva, Mgr.externá spolupracovníčka+421 (2) 57 296 858qkurhajcova@stuba.sk
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.SjF
externý spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
15, Vazovova 5
Kuruc Igor, Ing., CSc.externý spolupracovník
qkuruc@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707
tajomníčka fakulty+421 (2) 57 296 181
028
SjFexterný školiteľ
qkvasnicka@stuba.sk
Lach Jan, Ing.CI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 634
118 ŤL
jan.lach@stuba.sk
Laine JulienSjFbudúci zahraničný študent
SjFexterný školiteľ
SjF
externý spolupracovník
qlanczos@stuba.sk
Lapin Juraj, Ing., DrSc.externý školiteľ
Leban Jaroslavupratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
externý spolupracovník
Leja Jozef, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 366
259/3
jozef.leja@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 306
201/1
SjFdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka
Letavaj Peter, Mgr., PhD.ÚMF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 175
9
Lintanf EloiseSjFbudúca zahraničná študentka
xlintanf@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 204
169
SjFoponent
neitus.liptak@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qliskao@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 205168jana.lokajova@stuba.sk
externý spolupracovník
qlongauerj@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
Máčaj Juraj, Ing.SjF
externý spolupracovník
Maga Zdenko, Ing., PhD.SjF
oponent
ÚDTKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 379
263
Macho Oliver, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 529408/1oliver.macho@stuba.sk
Majstrík Andrej, Ing.doktorand
andrej.majstrik@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.
externý spolupracovník
Malý Stanislav, doc. Ing., CSc.SjF
externý školiteľ
qmalys@stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 57 296 230
123
Manduch Dalibor, Ing.ÚSETM
doktorand
doktorand
+421 (2) 57 296 491359/1
externý spolupracovníkqmaniur@stuba.sk
Marák Róbert, Ing.SjF
externý spolupracovník
SjFoponent
qmarekj@stuba.sk
Marek Miroslav, Ing.oponentqmarek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 372
245
externý školiteľ
qmariassy@stuba.sk
externý školiteľ
qmarkovicj@stuba.sk
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.ÚESZdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 342359/3
Masciarelli AldoSjFbudúci zahraničný študent
externý spolupracovník
Matúš Miloš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 573
430
Matúšová AnnaDek
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 169
141
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 287011zuzana.matusova@stuba.sk
ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 460339
Mäsiar Lukáš, Ing.SjFexterný spolupracovník
externý spolupracovník
qmedveckys@stuba.sk
Melichar Jan, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
Melicher Markus, Ing.ÚAMAI
doktorand
Mentelová Alžbetatechnická pracovníčka+421 (2) 57 296 407
303
Messing Ruben, Ing.SjF
externý spolupracovník
Mihalovič Zdenko, Ing.SjF
externý spolupracovník
Michalcová Tatiana, Ing.
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 443335/1tatiana.michalcova@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Mikuláš Erik, Ing.ÚAMAIdoktorand+421 (2) 57 296 719319
Mikulecký Ivan, Ing., PhD.
externý školiteľ
qmikulecky@stuba.sk
ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 318209/2
ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 721
213peter.minarcik@stuba.sk
ÚDTKdoktorand
+421 (2) 57 296 458
328/2
matej.minarik@stuba.sk
externý spolupracovník
Minjariková Tatiana, Ing.VIS
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 223
158/4
Mižišinová Daniela, Ing.doktorandka
Mlkvik Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
17B, Vazovova 5
ÚESZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 391
304
Mlynek JozefÚTP
vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
Mojto Viliam, doc. MUDr., PhD.SjFexterný spolupracovník
externý spolupracovník
qmolnarp@stuba.sk
Moravec Ján, doc. Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
qmoravecj@stuba.sk
Morávek Ivan, Ing., PhD.CI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 636
118 ŤLivan.moravek@stuba.sk
SjFbudúci zahraničný študent
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 611
A704justin.murin@stuba.sk
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.ÚAMM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 479
333
Musil Stanislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 476
SjF
externý spolupracovník
doktorand
tomas.nemec@stuba.sk
Nemeček Peter, RNDr., PhD.SjFexterný školiteľ
qnemecek@stuba.sk
Nikodémová Denisa, doc. RNDr., CSc.externá spolupracovníčkaqnikodemova@stuba.sk
Novota Juraj, Ing.
oponent
domovník - údržbár
+421 (2) 44 455 087Pionierska 15
externý spolupracovník
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 520
016/1
docent CSc.,PhD.
+421 917 825 279
20, Vazovova 5
Omachelová Milada, Mgr., PhD.ÚMFodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 429
4.29
ÚSETM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 545
434/1iveta.onderova@stuba.sk
Ondrejkovič Karol, Ing., PhD.SjF
oponent
+421 (2) 57 296 715
102
ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 560
435
Oravec Boris
technický pracovník
19, Vazovova 5
boris.oravec@stuba.sk
Orokocký Radoslav, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qorokocky@stuba.sk
Özdemir Özcan Bora
budúci zahraničný študent
xozdemir@stuba.sk
Palčák František, doc. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 193
27
frantisek.palcak@stuba.sk
Palenčár Jakub, Ing., PhD.ÚAMAI
odborný asistent CSc.,PhD.
C204
Palenčár Rudolf, prof. Ing., CSc.SjF, ÚAMAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 57 296 705
104
Pálka Rastislav, Ing., PhD.externý školiteľ
Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
Paštéka Michael, Ing., PhD.SjFoponent
qpastekam@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 206
167
marian.paukov@stuba.sk
ÚAMAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
SjF
externý školiteľ
qpatoprsty@stuba.sk
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 578
403/1marian.peciar@stuba.sk
ÚAMAI
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 708204zuzana.peciarova@stuba.sk
ÚPI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 588408/2peter.peciar@stuba.sk
SjF
budúci zahraničný študent
Penzinger Gábor, Ing.doktorand
Peták Tomáš, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qpetak@stuba.sk
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.oponent+421 908 674 130T-128jozef.peterka@stuba.sk
Peťková Viera, doc. Ing., PhD.externá spolupracovníčka
qpetkova@stuba.sk
oponent
Petrák Miroslav, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Petrák Peter, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 421
209/1
peter.petrak@stuba.sk
Petrenčík Peter, Ing.oponent
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
externý spolupracovník
Ploskuňáková Lucia, Ing.Dekvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 156
036
Podsiadly Pawel
budúci zahraničný študent
SjF
externý spolupracovník
qpochyly@stuba.sk
Pokorná Renata, Mgr.Dek
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 (2) 57 296 249
149
renata.pokorna@stuba.sk
externý spolupracovníkqpokorny@stuba.sk
ÚSETMprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 355445
Polatseková Oľga
archivár
+421 (2) 57 296 172
055
Polóni Marián, prof. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 300
203marian.poloni@stuba.sk
Porteš Petr, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
ÚTP
vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
Pracný Vladislav, Ing., PhD.oponent
Prášilová Monika, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 177
7monika.prasilova@stuba.sk
Presinszký Gellért, Ing.SjF
externý spolupracovník
Pribila Peter, Ing.SjFexterný spolupracovník
qpribila@stuba.sk
Prikkel Karol, doc. Ing., CSc.ÚESZdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 235
32
karol.prikkel@stuba.sk
Pronayová Mária, Mgr.pracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 57 296 154
023
Protasov Roman, Mgr.ÚDTK
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 464
341roman.protasov@stuba.sk
Prus MaciejSjF
budúci zahraničný študent
xprus@stuba.sk
Pupala MartinÚTMtechnický pracovník
+421 (2) 57 296 394
136, Pionierska 15martin.pupala@stuba.sk
Puškášová Eva, Ing.ÚPI
doktorandka
+421 (2) 57 296 513460eva.puskasova@stuba.sk
Ragan Branislav, Ing., PhD.SjFoponent
SjF
externý spolupracovník
qrajec@stuba.sk
Repka Miroslav, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 376
230
Ridzoň František, doc. Ing., CSc.riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 408
301/1
frantisek.ridzon@stuba.sk
Rieger František, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
ÚMFodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 116
60daniela.richtarikova@stuba.sk
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qrimar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 702
205
Rovný Oliver, Ing.ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 718
214
SjF
externý spolupracovník
qrusnak@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 908 674 132
T-129roman.ruzarovsky@stuba.sk
SjFoponent
ÚPIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 57 296 586463
Rybář Jan, Mgr. Ing., PhD.SjF, ÚAMAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 717
107
jan.rybar@stuba.sk
externý spolupracovník
Sabóová Klaudiatechnická pracovníčka+421 (2) 57 296 543436klaudia.saboova@stuba.sk
ÚAMAI
doktorand
Sapietová Alžbeta, prof. Ing., PhD.
externá spolupracovníčka
Saráz Ľubomír, Ing.
externý spolupracovník
qsaraz@stuba.sk
Sárkány Ondrej, Ing.SjF
externý spolupracovník
externý spolupracovník
SjF
oponent
SjF
externý spolupracovník
qsegla@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 664
239
Seman Pavol, Ing., PhD.externý spolupracovník
doktorand
externý spolupracovník
qschmid@stuba.sk
Schmidtova Carmen, Ing.ÚDTK
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 461
340
Schneider Matúš, Ing.
oponent
qschneiderm1@stuba.sk
Schrek Alexander, doc. Ing., PhD.ÚTMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 209
237
externý spolupracovník
qsinay@stuba.sk
ÚMFdocent CSc.,PhD.255
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479
333
martin.sivy@stuba.sk
pracovník pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 57 296 255
138juraj.sklenar@stuba.sk
Sládek Vladimír, prof. RNDr., DrSc.externý školiteľ
Slavíček Pavel, doc. Mgr., Ph.D.SjFoponent
doktorand+421 (2) 57 296 719222
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 451
331
pavol.slovak@stuba.sk
oponent
externý spolupracovník
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qsoloviov@stuba.sk
Součková Ingrid, PaedDr. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 564
428
Sovišová Renáta, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 244
012
renata.sovisova@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
externý školiteľ
qspurny@stuba.sk
Srnka Milan, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qsrnka@stuba.sk
Stacho Dušan, Ing.SjFexterný spolupracovník
ÚTM
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 534
238
Stančík Stanislav, Ing.SjF
externý spolupracovník
externý spolupracovník
Steinhübl Jozef, Ing., PhD.externý spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 263
NB3115
jan.stopka@stuba.sk
externá spolupracovníčka
externý spolupracovník
qsuchanekm@stuba.sk
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
SjF
externý učiteľ
Svěrák Tomáš, prof. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
Svetlík Martin, Ing.externý spolupracovník
Sylla Iveta, prom. fil.VISknihovníčka
+421 (2) 57 296 207
109
Synak Dušan, Ing., CSc.externý spolupracovník
qsynak@stuba.sk
externý spolupracovník
Szarková Dagmar, RNDr., PhD.SjFexterná spolupracovníčka
dagmar.szarkova@stuba.sk
SjF
oponentka
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.SjF
externá spolupracovníčka
oponent
Šimovec Matej, Ing.ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 719
319matej.simovec@stuba.sk
Šišmišová Dana, Ing., PhD.ÚAMAIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 717
107
dana.sismisova@stuba.sk
Šklubalová Zdeňka, doc. PharmDr., Ph.D.
oponentka
Šlachtič Dušan, Ing.
doktorand
17A, Vazovova 5
Šlauka Michal, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 400
250/1
Šofer Michal, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qsofer@stuba.sk
Šolc Peter, JUDr.vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
Šoltés Lukáš, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 520
5.20
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 539
29/2
lubomir.soos@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qspacekp@stuba.sk
externý spolupracovník
Štefaničková AnnaDekarchivár
+421 (2) 57 296 861
502
anna.stefanickova@stuba.sk
Štetina Josef, prof. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
ÚESZ
doktorand
+421 (2) 57 296 491
359/1
dominik.strba@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
qstubnab@stuba.sk
Štulrajter Jozef, Ing.SjFoponentqstulrajter@stuba.sk
Šulko Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 225
229
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 405
362jaroslav.sustek@stuba.sk
Švancarová Nadežda, Mgr.Dek
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 198
015
Švarc Peter, Ing., CSc.externý spolupracovník
Švarc Viktor, Ing.
externý spolupracovník
SjFexterný školiteľ
qsveca@stuba.sk
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.ÚTM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 339
235
pavol.svec@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
momir.tabakovic@stuba.sk
Takács Gergely, prof. Ing., PhD.ÚAMAIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 712
316
gergely.takacs@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Tengeriová Anna, Bc.Dek
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
SjF
externý školiteľ
ÚTPprevádzková pracovníčka
+421 (2) 57 296 194
152
lubica.timova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 495
342
pavol.tokoly@stuba.sk
Tolnay Marián, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 548
SjF
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 342
peter.tomlein@stuba.sk
VISprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 57 296 224
158/3
SjF
oponent
qtothf@stuba.sk
externý spolupracovník
Tuma Jiří, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
SjF
budúci zahraničný študent
externý spolupracovník
qturza@stuba.sk
SjFoponent
Uličná Miriam, Ing.
doktorandka
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 327253/2
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 150
031
frantisek.urban@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3marian.uvacek@stuba.sk
ÚAMAIdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 713
226
Vachálek Milan, Ing.SjF
externý spolupracovník
doktorand
C209, Vazovova 5
matej.vach@stuba.sk
Valašík Martin, Ing.externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 551
Valent Ivan, doc. RNDr., PhD.
externý spolupracovník
qvalenti@stuba.sk
Vančura Martin, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qvancura@stuba.sk
Vanko Branislav, Ing., PhD.ÚTM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 28239/3branislav.vanko@stuba.sk
Varga Mikuláš, Ing., CSc.SjFexterný školiteľ
Varchola Michal, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
michal.varchola@stuba.sk
externá učiteľka
+421 (2) 57 296 204
Vašek Vladimír, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovníkqvasekv@stuba.sk
externý spolupracovník
qvavro@stuba.sk
Vdoleček František, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovníkqvdolecek@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 714C211peter.vegh@stuba.sk
Vejvoda Stanislav, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qvejvoda@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 136
001/1daniela.velichova@stuba.sk
Veselý Stanislav, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qveselys@stuba.sk
ÚESZodborný asistent CSc.,PhD.C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
SjF
externý spolupracovník
Vincze Adam, Ing.ÚDTKdoktorand+421 (2) 57 296 429338adam.vincze@stuba.sk
Vincze Koloman, doc. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qvincze@stuba.sk
ÚTPvodič osobných automobilov
SjF
externý spolupracovník
qvitecek@stuba.sk
ÚAMAI
docent CSc.,PhD.
103
jan.vlnka@stuba.sk
externý spolupracovník
ÚAMAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 716
224
Vrabček Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
qvrabcek@stuba.sk
externý školiteľ
SjF
externý školiteľ
Wojnar Sławomir Stanisław, mgr inż., PhD.ÚAMAIexterný školiteľ
Yanis TinsalhiSjF
budúci zahraničný študent
xyanis@stuba.sk
Zábovský Michal, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qzabovsky@stuba.sk
Dekvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 57 296 169
141
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 138
001/2
Záhorec Ondrej, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
externý spolupracovník
Zarghoon Sohaibullah, Ing.doktorand
sohaibullah.zarghoon@stuba.sk
Zaťko Vladimír, Ing.SjF
oponent
Zegzulka Jiří, prof. Ing., Ph.D.SjF
oponent
ÚTPvedúci prevádzkovej jednotky+421 905 594 365
153
ladislav.zeleny@stuba.sk
Zigo Milan, Ing.externý spolupracovník
qzigom@stuba.sk
Zuth Daniel, Ing., Ph.D.SjF
externý spolupracovník
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.SjFexterná spolupracovníčka+421 (2) 60 291 742
D119
Žáková Terézia, Ing.SjFoponentkaqzakova@stuba.sk
Žiaran Stanislav, prof. Ing., CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 315
258
Židek Jozef, PaedDr.konzultantjozef.zidek@stuba.sk
Žiška Ján, Mgr., PhD.ÚJŠodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 857
055/7
jan.ziska@stuba.sk
Žitňanský Peter, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Žmindák Milan, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qzmindak@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.