20. 9. 2020  5:56 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Áč Vladimír, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qac@stuba.sk
ÚRK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
michal.adamik@stuba.sk
Adamko Lukáš, Ing.FEI
konzultant
qadamko@stuba.sk
Adam VladimírTPOstrážnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
budúci zahraničný študent
xalrubyli@stuba.sk
FEIexterný školiteľ, externý spolupracovník
doktorandka
FEIoponent
Andris Peter, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qandris@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361
C516
eugen.antal@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 667
E112
FEIoponent
EO
finančná účtovníčka
vera.babilia@stuba.sk
ÚRKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599
D610
oponent
konzultant
jan.backo@stuba.sk
doktorand
Bago Martin, Ing.externý spolupracovník
Bahleda Miroslav, Ing., PhD.externý spolupracovník
FEI
externý školiteľ
qbajla@stuba.sk
Balaš Zlatko, Ing.
externý školiteľ
zlatko.balas@stuba.sk
externý spolupracovník
qbalaza@stuba.sk
emeritný profesor
igor.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qbalazm@stuba.sk
administratívna pracovníčka v podateľni
Balko Peter, Ing.
doktorand
ÚJFI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516
A206
Balogh Richard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 411
D110
richard.balogh@stuba.sk
ÚIM, VS
odborný asistent CSc.,PhD., programátor VS
+421 (2) 60 291 104
C610stefan.balogh@stuba.sk
FEI
oponent
qbaloghz@stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 517ŤL 322b
Balvan Radoslav, Ing. Bc.externý spolupracovníkqbalvan@stuba.sk
Banásová Dominika, Ing.
doktorandka
+421 (2) 60 291 801D707dominika.banasova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568
B511
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
Barus Miroslav, Ing., PhD.
externý spolupracovník
doktorand
Baumaister Pavol, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
qbaumaister@stuba.sk
konzultant
qbaumann@stuba.sk
Bednár Dávid, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 158
A508
david.bednar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 478
D126
ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 786C406
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 571
A612
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.
konzultant
+421 (2) 57 296 703
106cyril.belavy@stuba.sk
Benčurik Tomáš, Ing.FEIoponent
qbencurik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 299
C412
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 362E308peter.benko@stuba.sk
Benkovská Jana
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 220
T151
jana.benkovska@stuba.sk
FEI
oponentka
qbenuskova@stuba.sk
Beňuš Radoslav, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
Beringerová Katarínatechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 672
A705
externý spolupracovník
Bezek Ján, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 343
B209
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 531
B210
vladimir.bilik@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 779
A107
elena.bilkova@stuba.sk
Bisták Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120pavol.bistak@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
FEI
budúci zahraničný študent
Bleuel Markus
budúci zahraničný študent
Bock Igor, prof. RNDr., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 60 291 204
A405igor.bock@stuba.sk
externý školiteľ
qvlastimilbohac@stuba.sk
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.oponentkaqbohdalova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 234A211peter.bokes@stuba.sk
Bouhaddane Amine, Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 803
A517
Božik Miroslav, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
Braciník Peter, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
qbracinik@stuba.sk
EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 691A111
oponent
qbratka@stuba.sk
Braunová Jana, Mgr.knihovníčka+421 (2) 60 291 408
A148
jana.braunova@stuba.sk
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.ÚEF, PRVVVČredaktor, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 328E318
oponent+421 (2) 60 291 531
B209
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 332
A423
igor.brilla@stuba.sk
Brlan MihaFEI
budúci zahraničný študent
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qbrunckoj@stuba.sk
Brunclíková Zuzana, Ing.
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 836
B604
Brunovská Máriapracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219
maria.brunovska@stuba.sk
Brunovský Milan
technický pracovník
+421 (2) 60 291 734
E029
milan.brunovsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
stefan.bucz@stuba.sk
Budejovská Mária, Mgr.odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 372
E604
FEI
externá školiteľka
KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňamiroslava.budinska@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 60 291 579
A708
FEIbudúci zahraničný študent
Bukovčiková Zuzana, Ing.ÚIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
Bukovenova EvaFEIexterná školiteľka
FEIoponent
ÚJFIdoktorand
externý spolupracovník
qburgetr@stuba.sk
Butvinová Beata, RNDr., CSc.externá školiteľkaqbutvinova@stuba.sk
Butvin Pavol, RNDr., CSc.
externý školiteľ
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 376E214
FEI
externý školiteľ
FEI
budúca zahraničná študentka
Casoni TommasoFEIbudúci zahraničný študent
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
oponent
externý školiteľ
Cigánek Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104jan.ciganek@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521
C413boris.cintula@stuba.sk
ÚJFIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 138
A312julius.cirak@stuba.sk
Cocherová Elena, Ing., PhD.ÚEFodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174
E215elena.cocherova@stuba.sk
Coll Beltran Merce
budúca zahraničná študentka
budúci zahraničný študent
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
qcapkovicf@stuba.sk
Čapkovič Miroslav, Ing., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce
miroslav.capkovic@stuba.sk
Čásarová KatarínaOĽZ
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 721A113
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 416C606
pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 794
A618
FEIkonzultant
qcechovsky@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
Čepko Jozef, Ing., PhD.externý spolupracovník+421 (2) 68 279 417
B417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
TPO
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 60 291 410
T P16
Černaj Ľuboš, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Čerňanová Viera, RNDr., PhD.FEI
externá spolupracovníčka
FEIoponent
oponent
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 237
T149
magdalena.cervenakova@stuba.sk
ÚEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 428
B 120
Čipková Karla, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 472
A414
karla.cipkova@stuba.sk
ÚRK
doktorand
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 501
A109
katarina.culikova@stuba.sk
ÚJFIdoktorand
anang.dadhich@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Daniška Vladimír, Ing., PhD.oponentvladimir.daniska@stuba.sk
Daňo Jozef, Ing.konzultant
jozef.dano@stuba.sk
Daňo Štefan, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
Daruľa Ivan, doc. Ing., PhD.FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 887
C405
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.oponent
qdarula@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 658
E609
Dawson Andrea, PaedDr.IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
doktorand
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 265
A513
Dekan Július, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
julius.dekan@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 809
D615
De Parada Rodríguez Alfonso
budúci zahraničný študent
xdeparadarodrig@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qderdak@stuba.sk
Derian René, RNDr., PhD.externý školiteľ
qderian@stuba.sk
Desruols Quentin
budúci zahraničný študent
externý spolupracovník+421 (2) 60 291 587peter.dieska@stuba.sk
ÚJFI
doktorand
PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 546A108anna.dinusova@stuba.sk
FEIoponent
Dobiš Michal, Ing.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 60 291 432D605
Dobročka Edmund, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľedmund.dobrocka@stuba.sk
skladníčka
T104maria.dobrotova@stuba.sk
Dobrovodský Karol, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
qdobrovodskyk@stuba.sk
doktorand
martin.dodek@stuba.sk
TPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 100A vrátnica
ÚEFprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 658E609martin.donoval@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qdorda@stuba.sk
Dorkovič Peter, Ing.FEIoponent
Doršic Pavol, Ing.externý školiteľ
Dosedla Martin, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qdosedla@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421
B107rastislav.dosoudil@stuba.sk
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
qdostalz@stuba.sk
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 669D118peter.drahos@stuba.sk
Drobný Jakub, Ing.doktorand+421 (2) 60 291 124
E319
jakub.drobny@stuba.sk
Drozda Martin, Dr. rer. nat.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C601
FEIoponent
qdrutarovsky@stuba.sk
FEIoponent
qdrzik@stuba.sk
Dubnička Roman, Mgr., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 572
C703
roman.dubnicka@stuba.sk
FEIkonzultantka
+421 (2) 60 291 367
E408
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 456D607
ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612
lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108
Durak AtaFEI
budúci zahraničný študent
Ďurikovič Roman, prof. RNDr., PhD.FEI
oponent
qdurikovic@stuba.sk
FEI
oponent
qdurina@stuba.sk
oponentqdurisovaj@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Dvorecká EvaRPC
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 60 291 417
T137B
externý školiteľ
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 477
C407zaneta.eleschova@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 722
D312
externý školiteľ
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 756C513tomas.fabsic@stuba.sk
Farkas Gabriel, doc. Ing., PhD.ÚJFI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173
A604gabriel.farkas@stuba.sk
Farkaš Igor, prof. Ing., PhD.FEI
oponent, externý spolupracovník
qfarkasi@stuba.sk
ÚMIKTprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609peter.farkas@stuba.sk
Féder Matej, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
FEI
externý školiteľ
qfedor@stuba.sk
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 681225, stará budova, 2. poschodie
doktorand
martin.feiler@stuba.sk
oponentka
EO
pracovníčka pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
Filasová Anna, doc. Ing., PhD.FEIoponentka
externý školiteľ
qfilipp@stuba.sk
montér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.
Florovič Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 712
E007
martin.florovic@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 135
A120
tatiana.fodrekova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 710
D711
peter.fodrek@stuba.sk
Fodrek Peter, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
ÚRKtechnická pracovníčka
+421 (2) 60 291 192
D417
alena.foltinova@stuba.sk
ÚJFI
doktorand
Franek Jaroslav, Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 463B218
konzultant
qfrankovskyp@stuba.sk
Fröhlich Karol, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
Frolek Lubomír, Ing.dohoda o vykonaní práce
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
qfrollo@stuba.sk
Fuchs Peter, doc. Ing., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775
B011
peter.fuchs@stuba.sk
Gáborková DarinaVS
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 212
TP305
FEI
oponentka
+421 (2) 60 291 365E412qgajdosoval@stuba.sk
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 772
A410
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 559
A706
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 859
C604ondrej.gallo@stuba.sk
budúci zahraničný študentxgarciamartinez@stuba.sk
Garmendia Olabarria Unai
budúci zahraničný študent
doktorand
krisztian.gasparek@stuba.sk
Gašparík Ivan, Ing., PhD.FEIoponent
qgaspariki@stuba.sk
Gašparovský Dionýz, prof. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 485
C308
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
Gerhart Peter, RNDr., PhD.oponent
Gezer SeçkinFEI
budúci zahraničný študent
xgezer@stuba.sk
doktorand
asef.juybari@stuba.sk
Gmuca Štefan, Ing., CSc.FEI
externý spolupracovník
FEIexterná školiteľka
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 488
D706
jozef.goga@stuba.sk
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚAMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687
A702vladimir.goga@stuba.sk
Gogová JankaOĽZ
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591
A151
budúca zahraničná študentka
FEI
budúci zahraničný študent
xgomezsanchez@stuba.sk
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.
externý školiteľ
Gömöryová Anna, PhDr.FEI
externá školiteľka
FEI
budúci zahraničný študent
xgonzalezdomene@stuba.sk
Gonzalez-Gonzalez Jose-Miguelbudúci zahraničný študent
FEIexterný spolupracovníkqgrajciar@stuba.sk
Grandová Jarmilaknihovníčka
oponent
externý spolupracovník
qgregorm1@stuba.sk
Gregušová Dagmar, RNDr., DrSc.
externá školiteľka
Grejták František, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
qgrendar@stuba.sk
oponent
qgriacm@stuba.sk
Griger Peter, Ing.
oponent
ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 787
B322
Grmanová Alena, RNDr.ÚEFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 329
E315
Grofčík ĽubomírTPOvrátnik
lubomir.grofcik@stuba.sk
ÚIM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 226
C501
externý spolupracovník
FEIkonzultantka
+421 (2) 60 291 593
C606
anna.gruskova@stuba.sk
doktorand
Gutiérrez Calvo Clara
budúca zahraničná študentka
Haffner Oto, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 315D125
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 849
E207
miroslav.hagara@stuba.sk
externý školiteľ
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 223B208
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jan.halgos@stuba.sk
ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 431
BS07
jozef.hallon@stuba.sk
Hambalík Alexander, Ing., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610
Hanic Michal, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Hanus Tomáš, Ing., MBAFEI
oponent
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.oponent
Harmanovský Ľubomírdohoda o vykonaní práce
Harmatha Ladislav, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294
B326rene.hartansky@stuba.sk
Haščík Ján, doc. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 289
A514
Haščík Štefan, RNDr., PhD.oponentqhascik@stuba.sk
Haško Daniel, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385E609
externý spolupracovník
qhatala@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603peter.hausner@stuba.sk
Haverlíková Viera, doc. PaedDr., PhD.FEI
konzultantka
Havlík Štefan, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qhavlik@stuba.sk
Hečko Marcel, Ing.FEI
externý spolupracovník
Hejda Ivan, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qhejda@stuba.sk
Helienek Ľuboš, Ing.
oponent
Hennel Ronald
prevádzkový elektrikár
ronald.hennel@stuba.sk
doktorand
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 893
A510
Hižnayová Kristína, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
kristina.hiznayova@stuba.sk
PGO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 650A101
FEIoponent
Hlinková MartinaRSČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 301
A125
Hlubinka Daniel, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
oponent+421 (2) 60 291 133
Hodulík Peter, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qhodulik@stuba.sk
Höger Marek, Ing., PhD.FEIkonzultant
Hochschornerová Beátapracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 302
D413beata.hochschornerova@stuba.sk
Hojč Tomáš, Ing.oponent
qhojc@stuba.sk
Holčík Jiří, prof. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
Holič Andrej, Bc.2SP
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107T140
Holičová NinaEO
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207
T137A
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
oponent
+421 (2) 60 291 384
E404frantisek.horinek@stuba.sk
Horňák Pavol, prof. Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 572C703
externý školiteľ
Horváth Františekstolár
+421 (2) 60 291 270
TS02frantisek.horvath@stuba.sk
Hossner Filip, Ing.
konzultant
qhossner@stuba.sk
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 594
E118
ÚAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 559
A706
juraj.hrabovsky@stuba.sk
FEIoponent
qhrbacek@stuba.sk
Hrdá Jana, Mgr.ÚJFIdoktorandka
jana.hrda@stuba.sk
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.FEIoponent
Hromada Viliam, Ing., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
Hruška Marcel, Mgr.oponentqhruskam1@stuba.sk
oponent
qhruskap@stuba.sk
ÚEdoktorandka
externý školiteľ+421 (2) 60 291 698D-313branislav.hruz@stuba.sk
ÚAMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 771
D112
mikulas.huba@stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608
D617
peter.hubinsky@stuba.sk
Hudec Adam, Ing.doktorand
adam.hudec@stuba.sk
Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.FEIkonzultant
ÚMIKTpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 199B605rozalia.hudikova@stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 128
E306
ladislav.hulenyi@stuba.sk
Hulman Martin, RNDr., PhD.FEIexterný školiteľ
Huran Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qhuran@stuba.sk
FEIoponent
qhusak@stuba.sk
Hutira František, Ing.
oponent
Hvozdík Milan, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
milan.hvozdik@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 193D122
Chalány Michal, Ing.FEI
externý spolupracovník
qchalany@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 848
D107
stefan.chamraz@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 479
A314
juraj.chlpik@stuba.sk
Chochol Peter, Ing., PhD.
oponent
qchochol@stuba.sk
Chovan Adrián, Bc. Ing.FEIoponent
FEIoponent
qchovanec@stuba.sk
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
FEI
oponent
FEI
externý školiteľ
Chudý Michal, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 772C310
Chvála Aleš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
doktorand+421 (2) 60 291 124E319
FEI
budúci zahraničný študent
externý školiteľ
qivancoj@stuba.sk
ÚEFtechnický pracovník+421 (2) 60 291 206
E324
jozef.ivan@stuba.sk
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 876
D309
oponent
qjadroncik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
konzultant
+421 (2) 60 291 441
E102
oponent
Jakubík Jakub, Ing.ÚEAE
doktorand
RKaAČpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 60 291 709C03
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117
vladimir.jancarik@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qjancar@stuba.sk
Jandák Viktor, Ing., PhD.oponent
ÚEAEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 298
C303frantisek.janicek@stuba.sk
Janiga Peter, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411peter.janiga@stuba.sk
Janíková Gabriela, JUDr.
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 454
A150gabriela.janikova@stuba.sk
Janikovský Filip, Ing.
oponent
qjanikovsky@stuba.sk
Jánošík Peter, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti
peter.janosik@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
externý školiteľ
qjanskyv@stuba.sk
Jarina Roman, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 737
B006
jozef.jasenek@stuba.sk
Jedinák Martin, Ing., PhD.FEI
oponent
qjedinakm1@stuba.sk
OTVodborný asistent CSc.,PhD.
michal.jelen@stuba.sk
externý školiteľ
Jimenez Verdinelli IgnacioFEI
budúci zahraničný študent
xjimenezverdine@stuba.sk
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 181
C503
Juhár Jozef, prof. Ing., PhD.oponent
qjuhar@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603
gabriel.juhas@stuba.sk
Juhász Peter, Ing., PhD.
oponent
qjuhaszp@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qjuras@stuba.sk
FEI
oponent
Jurišica Ladislav, prof. Ing., PhD.emeritný profesor+421 (2) 60 291 351
D611
ladislav.jurisica@stuba.sk
OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110
OVV
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 310T139jana.jurkovicova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 396
C023jana.juskova@stuba.sk
FEIoponent
qjus@stuba.sk
oponent
Kačur Juraj, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683
B416
Kádek László, Ing.FEI
oponent
Kadlečíková Magdaléna, Ing., CSc.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 123
E316
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 503D704
Kalianko Jozef, Ing.oponent
qkalianko@stuba.sk
Kamenský Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 393
B321miroslav.kamensky@stuba.sk
Kaprinayová Katarína, Mgr.ÚJFIdoktorandka+421 (2) 60 291 537A603katarina.kaprinayova@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 606
A613
eva.karasova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 776
D410
jan.kardos@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Kazička Roman, Ing., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce
qkazicka@stuba.sk
Kečkemétyová Mária, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 566A409maria.keckemetyova@stuba.sk
ÚEF
doktorand
martin.kemeny@stuba.sk
Képešiová Zuzana, Ing.doktorandka
Kerber MariusFEI
budúci zahraničný študent
xkerber@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 598
D116
katarina.kermietova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 129E304rudolf.kinder@stuba.sk
Klačanová Viera, Ing.OVVpracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 245
T138
viera.klacanova@stuba.sk
doktorandka
Kliman Ján, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qklimanj@stuba.sk
Kliment Tomáš, Ing.
oponent
Kľúčik Marian, Ing.FEI, ÚRK
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402
D609
marian.klucik@stuba.sk
Klučiková Miroslava, Ing.FEI
oponentka
qcechova@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 133
B508
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 43 336 163
C414
Knápek Jaroslav, prof. Ing., CSc.FEIoponent
qknapek@stuba.sk
oponent
Kocúr Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
miroslav.kohut@stuba.sk
Kolářík Petr, Bc.FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor+421 (2) 60 291 522
T123
petr.kolarik@stuba.sk
Kolcun Michal, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Kolenčíková Simona, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614
Kollár Jozef, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 814A 402jozef.kollar@stuba.sk
PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646
C709
Kollárová EleonóraPRVVVČpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Komosný Dan, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
qkomosny@stuba.sk
Komžíková Emíliaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 747
C504
FEI
oponent
qkoniar@stuba.sk
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 118
A212martin.konopka@stuba.sk
Kopáni Martin, doc. RNDr., PhD.oponent
Kopčová JanaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 189
šatňa
doktorand
martin.koppl@stuba.sk
Kopuncová Eva, RNDr.EOpracovníčka pre plán a rozpočet
eva.kopuncova@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 446
E113qkordos@stuba.sk
Körösi Ladislav, Ing., PhD.ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705ladislav.korosi@stuba.sk
Korytár Dušan, RNDr., CSc.externý školiteľ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362
E308
Koscelanský Ján, Ing.FEIoponent
Kosinohová Alena, Ing.EOfinančná účtovníčka
Kossaczký Igor, RNDr., CSc.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 891
C609
Kostolányi Miloš, Ing.FEI
oponent
FEIexterná spolupracovníčka
qkostrecova@stuba.sk
oponent
FEIoponent
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.ÚJFI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313
Kotuliaková Kvetoslava, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
FEI
oponent
qkovac@stuba.sk
Kováčik Andrej, Ing.
oponent
ÚIMdoktorand
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 652
E505
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631
B314karol.kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac@stuba.sk
prevádzkový pracovník
externý školiteľ
qkovacp1@stuba.sk
Kováč P, Ing., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce
Kováč Štefan, Ing.TPO
strážnik
stefan.kovac@stuba.sk
Kováč Zoltán, Ing.ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
zoltan.kovac@stuba.sk
FEI
oponent
Kovář Jakub, Ing.ÚIMdoktorand
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
jozef.kozarik@stuba.sk
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.
externá školiteľka
qkozlikovak@stuba.sk
Krafčík Andrej, RNDr., PhD.konzultant
qkrafcik@stuba.sk
Kraic Josefvrátnik
externý školiteľqkrajcim2@stuba.sk
Krajčí Pavel, Mgr., PhD.
oponent
qkrajci@stuba.sk
Krajčovič Filip, Ing.externý školiteľ
oponent
Krajčuška Ivan, Ing.
externý školiteľ
qkrajcuska@stuba.sk
Krajčušková Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 60 291 137
E219
FEIexterná školiteľkaqkrakovska@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 789
B323
eva.kralikova@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497
D311zdenka.kralova@stuba.sk
Královič Ján, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Krammer Anton, Ing.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 755B324
doktorand
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317
A144elena.krasnanska@stuba.sk
Krnáč Martin, Ing.dohoda o vykonaní práce
qkrnac@stuba.sk
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 368
E410
qkromka@stuba.sk
Krondiak Emil, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qkrondiak@stuba.sk
Krošlák Martin, Ing.FEIoponent
FEIoponentqkroslak@stuba.sk
Kršjak Vladimír, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 536
A602vladimir.krsjak@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Krútek PavolTPO
strážnik
pavol.krutek@stuba.sk
Kubeš Jozefprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 (2) 60 291 644
T 150
ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 887
C405
Kubinec Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
FEI
oponent
Kučera Erik, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
Kučera Michal, RNDr., PhD.FEI
externý školiteľ
qkuceram@stuba.sk
Kúdela Róbert, Ing., CSc.externý školiteľqkudelar@stuba.sk
Kucharovič Martin, Bc.
doktorand
martin.kucharovic@stuba.sk
Kujan Vladimír, Ing., PhD.ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚJFIdoktorand
oponent
+421 (2) 60 291 342
B112
qkukuckam@stuba.sk
Kukučka Michal, Ing.
externý školiteľ
qkukucka@stuba.sk
Kukučová Mária, RNDr.KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
prevádzkový pracovník
doktorand
janos.kurcz@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Kurucová Danka, Bc.PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 403A103
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452
A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Anton, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kuzmík Ján, Ing., DrSc.externý školiteľ
qkuzmik@stuba.sk
FEI
oponent
qkvackaj@stuba.sk
konzultant
Labátová Stanislava, Ing., PhD.FEIexterná školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 590
T 108
pavel.lackovic@stuba.sk
FEIoponent
Laktišová Michaela, Mgr. Bc.FEI
oponentka
michaela.laktisova@stuba.sk
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.externý školiteľ
Lamošová Jana, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 750
T 111jana.lamosova@stuba.sk
údržbár
strážnik
+421 (2) 60 291 100Vrátnica Apavel.lasan@stuba.sk
FEI
oponent
qlascek@stuba.sk
Launer Tomáš, Ing.oponent
Lendel Peter, Ing.
oponent
externý spolupracovník
qlengyelfalusy@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
Leskovský Roman, Ing.ÚAM
doktorand
roman.leskovsky@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 151
C702
qlipnicky@stuba.sk
Lisý Kornel, Ing.ÚE
doktorand
Liška Martin, Ing., PhD.externý spolupracovník+421 (2) 60 291 812C411
externý školiteľ
qlobotka@stuba.sk
Loderer Marek, Ing., PhD.konzultantD710marek.loderer@stuba.sk
Lojko Branislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 213
B104
Londák Juraj, Ing.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
juraj.londak@stuba.sk
Lopatka Igor, Ing.FEI
oponent
qlopatkai@stuba.sk
Lopošová Vieravrátnik
Losani Andreabudúci zahraničný študent
FEIoponentka
FEIoponent
Lučan Martin, Ing.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 305
D614
martin.lucan@stuba.sk
Lúčny Andrej, RNDr., PhD.FEIoponentqlucny@stuba.sk
Lukáč František, RNDr., Ph.D.
externý spolupracovník
qlukacf@stuba.sk
Lűley Jakub, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
jakub.luley@stuba.sk
Ľupták Andrej, Ing.FEI
konzultant
andrej.luptak@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
FEI
konzultant
qmaar@stuba.sk
Macejko Peter, Ing.doktorand
Mácsik Péter, Ing.ÚRKdoktorand
peter.macsik@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
Maholányi Juraj, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Májek Martin, Mgr.OTVodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 820
T 106
martin.majek@stuba.sk
FEIoponent
qmajera@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 385
E116
Majková Eva, RNDr., DrSc.externá školiteľkaqmajkova@stuba.sk
Makáň Florián, prof. Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 60 291 749
B120
externý školiteľ
Maljar David, Ing.doktorand
Mániková EvaÚJFIasistentka
+421 (2) 60 291 684
A503eva.manikova@stuba.sk
Maňka Ján, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
qmanka@stuba.sk
Marák Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 597
C607
pavol.marak@stuba.sk
FEIoponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 576
C605
Marek Juraj, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 327
E311
juraj.marek@stuba.sk
ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 856
A410ivica.marinova@stuba.sk
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 115A417
pracovníčka pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102
programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
iveta.markova@stuba.sk
konzultant
qmartinceki@stuba.sk
Martínez-Montero Pablobudúci zahraničný študent
xmartinezmonter@stuba.sk
externý školiteľ
qmartonak@stuba.sk
Marton Marián, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 365
E412
marian.marton@stuba.sk
FEIoponentqmartyscak@stuba.sk
Masár Ivan, Dr. Ing.
konzultant
Masár Stanislavtechnik el. a energ. zariadení+421 (2) 60 291 170
C 519
stanislav.masar@stuba.sk
Masný Tomáš, Ing.FEIoponent
Matay Ladislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qmatay@stuba.sk
Mateašík Anton, RNDr., PhD.
oponent
oponent
qmatel@stuba.sk
Matišák Jakub, Ing.ÚAMdoktorand
jakub.matisak@stuba.sk
Maťko Igor, RNDr., CSc.externý školiteľ
Medvecký Martin, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
oponent
PGO, VS
technický pracovník, pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 60 291 575
T124b
Méheš Matej
programátor VS
+421 (2) 60 291 143
T124amatej.mehes@stuba.sk
konzultant
qmejzlik@stuba.sk
oponent
qmelicharek@stuba.sk
Melo Lima Filipe SantosFEIbudúci zahraničný študent
oponent
Méry Martin, Mgr. PhDr.FEIoponent
Ref.RS, RKaAČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 825
T137A
slavomira.meszarosova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
martin.mierka@stuba.sk
ÚJFI
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.externý školiteľ
qmihalkovic@stuba.sk
FEIoponent
qmihalm1@stuba.sk
Mihálov Jozef, Ing.oponent
+421 (2) 60 291 368
E115
Michalík Maroš, Ing.prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 60 291 836B404maros.michalik@stuba.sk
FEIoponent+421 (2) 60 291 883MLC
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mikle Dávid, Ing.ÚAM
doktorand
david.mikle@stuba.sk
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304
eva.miklovicova@stuba.sk
Miklovič Peter, Mgr., PhD.tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 757
A122
peter.miklovic@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 872
E301
Mikula Peter
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16
Mikulka Ján, Ing.externý spolupracovník
Mikuš Michal, Mgr., PhD.FEIoponent
qmikusm@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
doktorand
michal_minarik@stuba.sk
TPOstrážnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica Ejudita.minarovicova@stuba.sk
Mišák Jozef, Ing., CSc.FEI
oponent
Mitro Ján, Ing.dohoda o vykonaní práce
Mižiková Monika, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 221
A106
monika.mizikova@stuba.sk
vrátnik
andrea.mlynarovicova@stuba.sk
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.
externý spolupracovník
UI SAV Bratislavajan.mojzis@stuba.sk
Mokráň Martin, Ing.oponent
FEI
dohoda o vykonaní práce
oponent
oponent
qmolnarm2@stuba.sk
Molnár Silvester
maliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
budúci zahraničný študent
FEIbudúci zahraničný študent
xmorhard@stuba.sk
Morovics Jánúdržbár
doktorand
marek.mosat@stuba.sk
Moško Martin, doc. RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľ
qmosko@stuba.sk
Mozolík M, Ing.
dohoda o vykonaní práce
matus.mozolik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 616
D317leo.mrafko@stuba.sk
Mráz Eduard, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
eduard.mraz@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
Mullerová Jarmila, doc. RNDr., PhD.FEI
oponentka
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305
Murgaš Tomáš, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Musilová Michaela, Dr., MSc.ÚRKhosťujúca profesorka
DP02
michaela.musilova@stuba.sk
oponent
qmusilv@stuba.sk
Muzslay Ján, Ing.FEIoponent
FEI
externý školiteľ
FEIexterný spolupracovník
gabriel.nagy@stuba.sk
Nagy Lukáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 163E112lukas.nagy@stuba.sk
technická pracovníčka+421 (2) 60 291 152
B313
ruzena.nagyova@stuba.sk
Nagy Štefan, Ing., PhD.FEIoponent
ÚIM
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 561A402olga.nanasiova@stuba.sk
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 661
A607vladimir.necas@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204
D 1120
FEIoponent+421 (2) 60 291 872
E301
FEIoponentka
Németh PavolTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 270TS02
Németh Peter, Ing.
externý spolupracovník
qnemethp1@stuba.sk
Nemoga Karol, doc. RNDr., CSc.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 288C510
doktorand
budúci zahraničný študent
xnevescampostei@stuba.sk
Nevřela Juraj, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Nikodemová AlenaOĽZmzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 201
A112alena.nikodemova@stuba.sk
FEIoponent
FEIdohoda o vykonaní práce
qnovakj@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 714
A316
FEIkonzultant
qnovakt@stuba.sk
Novák Vladislav, Ing.
asistent
+421 (2) 60 291 845
C514
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FEIexterný spolupracovník
Ondica Róbert, Ing.doktorandrobert.ondica@stuba.sk
FEI
oponentka
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 492E217oldrich.ondracek@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
Ondrejička Kristián, Ing.ÚAM
doktorand
kristian.ondrejicka@stuba.sk
Ondrejka Peter, Ing.
oponent
qondrejka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandpeter.ondrejka@stuba.sk
Ondroušková Daniela, Mgr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 726
A609
Ondrušová Beáta, Ing.FEI, ÚE
doktorandka, oponentka
profesor CSc.,PhD.
Orem Martin, Ing.FEI
oponent
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.ÚMIKTdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414
B510
KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
oponent
+421 (2) 60 291 148
D-P10qorsula@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 162
A146
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 370
A307
oponent, externý školiteľ
qosvaldj@stuba.sk
externý spolupracovník
qovsenik@stuba.sk
ÚEAE, FEI
oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268
C105juraj.packa@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pajkoš Vladimír, PaedDr.lektor
+421 (2) 60 291 290
T112
vladimir.pajkos@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
tomas.palenik@stuba.sk
Pancza Dávid, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 617A415david.pancza@stuba.sk
Pánik Miroslav, Ing.prevádzkový pracovník
+421 (2) 60 291 852
T153
miroslav.panik@stuba.sk
konzultant
Pardo Enric, Mgr., PhD.externý školiteľ
qpardo@stuba.sk
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 303A424elena.pastuchova@stuba.sk
FEIoponentka
Pásztó Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 402
D609peter.paszto@stuba.sk
Paulech Juraj, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562
A701
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 262
D411
oponent
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 106
A504
marius.pavlovic@stuba.sk
ÚRKprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 177
D401
konzultant
qpavlovic@stuba.sk
Pavlovkinová Eva, Ing.pracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 207A115eva.pavlovkinova@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
milan.pavuk@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xpazgonzalez@stuba.sk
oponent
Pecháček Juraj, Ing., PhD.FEIoponent+421 (2) 60 291 665
E302
qpechacek@stuba.sk
Pecho Ľuboš, Mgr.FEI
oponent
Pénzes Ladislav, Ing.
oponent
qpenzes@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 884
C107
milan.perny@stuba.sk
oponent
qpestun@stuba.sk
vedúci VS
+421 (2) 60 291 805
TP306
Petrák Miroslav, Ing.FEI
externý spolupracovník
Petráš Lukáš, Ing.FEIoponent
ÚEAEodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 457
C208
Petriska Martin, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 159
A315
FEIoponent
Pikula Milan, Ing.FEI
oponent
qpikula@stuba.sk
Pinčík Emil, RNDr., CSc.externý školiteľ
qpincik@stuba.sk
Pinteš Peter, Ing.
oponent
+421 (2) 60 291 373
E314
qpintes@stuba.sk
Pípa Marek, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838
C309
Písečný Pavol, Ing., PhD.oponent
Pišta Peter, Ing.FEI
oponent
externý školiteľqpitel@stuba.sk
Plecenik Tomáš, doc. RNDr., PhD.oponent
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512roderik.ploszek@stuba.sk
Počta Peter, prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qpocta@stuba.sk
Podhradský Pavol, prof. Ing., PhD.FEI, ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 60 291 705B413
Podlucký Ľuboš, Ing.doktorand
lubos.podlucky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136
A610
Podstrelenec Milan, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Pohorelec Ondrej, Ing.doktorand
ÚMIKTdoktorand
robert.polacek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 729
A421
ÚMIKT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354
B409
Poljovka Peter, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116
C210
Polónyi Ľubomír, Ing.oponent
qpolony@stuba.sk
Poničan Ján, Ing.ÚEAE
doktorand
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
miroslav.potocny@stuba.sk
oponent
qpovinec@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 373
E314
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407
juraj.priesol@stuba.sk
Prieto Navarro Javier
budúci zahraničný študent
xprietonavarro@stuba.sk
Prim Rende CarlosFEI
budúci zahraničný študent
EO
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 60 291 896
A147
ivana.prokopova@stuba.sk
Pružinský Dominik, Ing.ÚIMdoktoranddominik.pruzinsky@stuba.sk
Přibil Jiří, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qpribil@stuba.sk
Psotka Eduard, PaedDr.
pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 741
A105
ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 843
E218jozef.pucik@stuba.sk
FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
Puterka Boris, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matej.rabek@stuba.sk
FEI
oponent
ÚEAE
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 774
C705jana.raditschova@stuba.sk
Rafajdus Pavol, prof. Ing., PhD.FEIoponent
ÚMIKT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157B612martin.rakus@stuba.sk
Randlísek Zoltán, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Rástocký Martin, Ing.FEI
oponent
qrastocky@stuba.sk
Ravas Stanislav, Ing.FEI
externý školiteľ
qravas@stuba.sk
Ravasz Richard, Ing.doktorand
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.FEI
oponent
Rendek Karol, Ing., PhD.oponent
FEIexterný školiteľqrepkam@stuba.sk
Ribeiro Miranda Rui PedroFEI
budúci zahraničný študent
xribeiromiranda@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Riečický Adam, Mgr.oponent
Ries Rastislav, Ing.ÚJFIdoktorand
rastislav.ries@stuba.sk
manipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03jan.rigo@stuba.sk
Richard Malobudúci zahraničný študent
xrichard@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 886
D613
jozef.rodina@stuba.sk
Roch Tomáš, doc. Dr.techn. RNDr.FEI
konzultant
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111danica.rosinova@stuba.sk
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.
externý školiteľ
qrosipal@stuba.sk
FEI
externá školiteľka
qrosovaa1@stuba.sk
IKAL
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 624
A611
lubica.rovanova@stuba.sk
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703B414
FEIexterný školiteľ
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
FEIexterný školiteľ
FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 724
C211
oponent
FEIkonzultantka
renata.rybarova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 244
E310vlastimil.rehacek@stuba.sk
Řiha Kamil, doc. Ing., Ph.D.FEIoponent
qrihak@stuba.sk
Sabatini AlessandroFEI
budúci zahraničný študent
FEIdohoda o vykonaní práce
alexandra.sabolova@stuba.sk
ÚEAE
doktorand
Sampaio da Costa José Augusto
budúci zahraničný študent
xsampaiodacosta@stuba.sk
budúci zahraničný študent
FEI
budúci zahraničný študent
Sarsıl Mehmet Alibudúci zahraničný študent
Satková Monikafinančná účtovníčka
+421 (2) 60 291 675
A115
monika.satkova@stuba.sk
Seberíni Milan, Ing., CSc.FEI
konzultant
milan.seberini@stuba.sk
ÚJFI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 504
A512
Sedlák Vladimír, Ing., PhD.oponentqsedlakv@stuba.sk
Sedlár Tibor, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 399
A803
KPRFEI
odborný administratívny pracovník
jakub.seewald@stuba.sk
doktorand
saman.seifpour@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 585
D701
oponent
qsekanina@stuba.sk
ÚRKtechnická pracovníčka
+421 (2) 60 291 341
D415andrea.semanova@stuba.sk
Schauer František, prof. Ing., DrSc.externý školiteľqschauer@stuba.sk
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 347
C509
FEI
oponent
qschneeweiss@stuba.sk
FEI
konzultant
qscholtz@stuba.sk
FEI
konzultantka
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 663
A507
FEI
externý spolupracovník
qskurcak@stuba.sk
Slačka Juraj, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 752D703juraj.slacka@stuba.sk
Sláma Jozef, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 375
B114
jozef.slama@stuba.sk
Slávik Jakub, Ing.
doktorand
jakub.slavik@stuba.sk
profesor DrSc.+421 (2) 60 291 753
A502
vladimir.slugen@stuba.sk
Smetana LadislavOSTVZprevádzkový pracovník
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 894
B311
FEI
oponent
Sobrinho Ribeiro Pedro Manuel
budúci zahraničný študent
TPOvrátnik+421 (2) 60 291 110
Vrátnica E
emilia.sochova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 229
A509
stanislav.sojak@stuba.sk
Sojka Adam, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 545D606adam.sojka@stuba.sk
Sojková Michaela, Mgr., PhD.externá školiteľka
qsojkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645
A601
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.externý školiteľ
qsoloviov@stuba.sk
Sopiak Dominik, Ing., PhD.ÚIM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
dominik.sopiak@stuba.sk
externý spolupracovník
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
konzultant
erich.stark@stuba.sk
oponent
FEI
konzultant
oponent
externý školiteľ
qstoklas@stuba.sk
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.ÚEF
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119
Stríbrnská Gabrielapracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 681A152gabriela.stribrnska@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 324
E306
externý spolupracovník
FEI
oponentka
qsuranyiova@stuba.sk
Svarinská ElenaFEI
externá školiteľka
qsvarinska@stuba.sk
Svobodová Helena, Mgr.konzultantka
Sýkora Ivan, doc. RNDr., PhD.
oponent
odborná administratívna pracovníčka
+421 917 933 184
C307miriam.szabova@stuba.sk
FEI
oponent
qszaraz@stuba.sk
FEI
oponent
Szomolányi Pavol, Ing., PhD.externý školiteľ
Šabíková Zuzanaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 266
C505
zuzana.sabikova@stuba.sk
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 595
A506
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
adriena.sajbanova@stuba.sk
FEIoponent
oponent
Šály Vladimír, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746
C110
Šamšonová VěraTPOvrátnik
externý školiteľ
doktorand
ladislav.sarkan@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656
E 504
ÚIModborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 383
A416zuzana.sedova@stuba.sk
FEIoponent
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.FEIexterný spolupracovníkqsevcovic@stuba.sk
externý školiteľ
externá školiteľka
qsikudova@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 636
A205janka.veternikova@stuba.sk
oponent
qskapik@stuba.sk
Škoda Juraj, Ing.externý spolupracovník
TP306
Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD.FEI
externá spolupracovníčka
ÚEF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271
E508
jaroslava.skriniarova@stuba.sk
Škunda Juraj, Ing.
doktorand
Šnírer Michal, Ing.doktorand+421 (2) 60 291 537
A603
michal.snirer@stuba.sk
Šoka Martin, Ing., PhD.ÚE, PRVVVČvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 60 291 424
B116
martin.soka@stuba.sk
Šoltýs Ján, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
qsoltys@stuba.sk
Šouc Ján, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
Šoula Pavol, Ing.
technický pracovník
+421 (2) 60 291 706T125
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Špaček Peter, Ing.ÚIM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 845
C514
peter.spacek@stuba.sk
Špánik Pavol, prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
Španková Marianna, RNDr., PhD.
externá školiteľka
qspankova@stuba.sk
Špilovský Peter, Ing.
oponent
qspilovsky@stuba.sk
Šrámka Michal, doc. Ing., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 398
C608
ÚRKdoktorand
filip.stec@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Štich Ivan, prof. Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
+421 220 910 731FU SAV
ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 394E221vladimir.stofanik@stuba.sk
Štofka Marián, Ing., CSc.ÚE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113
oponent
FEIdohoda o vykonaní práce
oponent
qsturdik@stuba.sk
doktorand
jan.subjak@stuba.sk
FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 442B220
Šuníková Dana, Mgr.FEIoponentka
qsunikova@stuba.sk
FEIoponent
qsurda@stuba.sk
Šušlík Ľuboš, Ing., PhD.oponent
qsuslik@stuba.sk
ÚIMdoktorand+421 (2) 60 291 227C512peter_svec@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
FEI
externá školiteľka
FEIdohoda o vykonaní práce
qtalcik@stuba.sk
Ťapajna Milan, Ing., PhD.
externý školiteľ
Ťapák Peter, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 569
D121
peter.tapak@stuba.sk
Taraba Juraj, Ing., PhD.FEI
oponent
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.telek@stuba.sk
konzultant
qteplan@stuba.sk
Tereň Ondrej, Ing.FEIoponent
qteren@stuba.sk
Tibenský Šimon, Bc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417simon.tibensky@stuba.sk
Tichá Daša, doc. Ing. Bc., PhD.externá spolupracovníčka
qticha@stuba.sk
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
+421 910 969 129
NB 3127
Tisovský Michal, Ing.oponent
qtisovskym@stuba.sk
ÚJFIdoktorandka
rupali.tiwari@stuba.sk
Tkáčik Martin, Ing.FEIoponent
qtkacik@stuba.sk
oponent
qtlsty@stuba.sk
oponentka
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 605D616
Toman Petr, doc. Ing., PhD.FEIoponent
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 404
E507
2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
Torcq SébastienFEIbudúci zahraničný študent
oponent
Trillini MichelaFEI
budúca zahraničná študentka
doktorand
Trunkvalter Ľuboš, Ing.pracovník pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 202
C408
Turi Nagy Peter, Mgr.
odborný administratívny pracovník
FEI
konzultantka
qturonova@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 557
E313
Tyšler Milan, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
Učňová NatašaOVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 345
T 139
natasa.ucnova@stuba.sk
ÚEFprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605
frantisek.uherek@stuba.sk
Uhrecký František, Ing.
oponent
Uhrincová VieraEOfinančná účtovníčka
Ujčeková Silvia, Mgr.KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 184
A-študovňa
vrátnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Aanna_ujhelyiova@stuba.sk
FEI
oponent
qulehla@stuba.sk
prevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 200T152
ÚEdocent CSc.,PhD.
Ušáková Mariana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 423
B216
mariana.usakova@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 297A207zuzana.vaciova@stuba.sk
Václavík Ján, Ing.externý spolupracovník
Vaculík Martin, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 275
A305
konzultant
qvalasikp@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 176
C012ferdinand.valent@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
Valková Mária, RNDr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
ÚAM
doktorand
FEIexterný školiteľ
Vančo Marek, Ing., PhD.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410marek_vanco@stuba.sk
Vančo Marek, Mgr., PhD.ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 287A304
FEI
externý školiteľ
Varga Juraj, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 361
C516
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415
Vargová Rozáliatelefonistka
+421 (2) 60 291 111
tel. ústredňa
FEI
externá spolupracovníčka
Váry Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 816
A306
FEI
externý spolupracovník
externý spolupracovník
doktorand+421 (2) 60 291 377
B217
Vávra Ivo, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
Vavrinský Erik, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 655
E608
technický pracovník
+421 (2) 60 291 465
B109
TPOvrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
TPOskladníčka+421 (2) 60 291 260
T019
anna.velka@stuba.sk
Vereš Benkovská Jana, Ing., PhD.
oponentka
Verhaeghe TomFEI
budúci zahraničný študent
xverhaeghe@stuba.sk
Veselý Vojtech, prof. Ing., DrSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633D316
oponent+421 (2) 60 291 731E514qviglasky@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 883
E008
andrej.vincze@stuba.sk
doktorand
ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 122
A602
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 680
D408anton.vitko@stuba.sk
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 286
D409zuzana.vitkova@stuba.sk
konzultant
qvitovic@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
externý spolupracovník
Vojenčiak Michal, Ing., PhD.externý školiteľ
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 367
E408
Vojtko Juraj, Ing., PhD.FEI
konzultant
+421 (2) 68 279 417
B417
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651C507
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
qvokorokos@stuba.sk
Volčko Vladimír, Ing., PhD.FEIoponent+421 (2) 60 291 165
C401
Vőrős Jozef, Ing., PhD.ÚRK
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Vrabec Ján, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qvrabec@stuba.sk
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 639A308
dohoda o vykonaní práce
qvrbatovic@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
FEI
konzultant
+421 917 669 011
viliam.vretenar@stuba.sk
Vrška Martin, Ing.
doktorand
martin.vrska@stuba.sk
externý spolupracovník
qwagnerj@stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446
E113
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 858E506
FEIoponent
Witkovský Viktor, doc. RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qwitkovsky@stuba.sk
Zajac Michal, doc. RNDr., PhD.ÚIM, PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723
A408
michal.zajac@stuba.sk
ÚIMprofesor CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529
A401
Zaťko Bohumír, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qzatkob@stuba.sk
Zaťko Tomáš, Ing.FEIoponent
qzatkot@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
FEI
oponentka
qzavodska@stuba.sk
externý školiteľ
qzelenkaj@stuba.sk
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178A204a
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 487
B213
FEIexterný spolupracovník
OTV
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 810T 107erika.zemkova@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qziman@stuba.sk
ÚEFdoktorand
externá spolupracovníčka
qzolotova@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
xzubizarretaans@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
dusan.zak@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 742D119katarina.zakova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qzakovic@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 833
D608milan.zalman@stuba.sk
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.FEIoponent
qzalud@stuba.sk
Žemla Filip, Ing.doktorand
Žiaková Marta, Ing., PhD.FEIexterná spolupracovníčka
qziakova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 739
E305
milan.ziska@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.