27. 10. 2020  8:31 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenieTelefónKancelária
E-mail
OPTdoktorandka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 249NB2124pavel.acai@stuba.sk
Ağacık DilaraFCHPT
budúca zahraničná študentka
xagacik@stuba.sk
doktorand
gamal.ahmed@stuba.sk
Akbaba Aslı Ceydanur
budúca zahraničná študentka
OPKV
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 536
SB 479
Alghrsi Sham AlaliFCHPT
budúci zahraničný študent
Alkan Kutlu ŞafakFCHPT
budúci zahraničný študent
Almassy Ambróz, Mgr., PhD.
oponent
qalmassy@stuba.sk
Al-Salahi Kotaibah A. A.FCHPTbudúci zahraničný študent
xalsalahi@stuba.sk
Ambrová Marta, Ing., PhD.OATodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 783
172, stará budova, 1. poschodiemarta.ambrova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qandrezalova@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 918 674 636
B 1102
OChFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
oponent
qantalikm@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 240
NB2125
monika.antosova@stuba.sk
Argalášová Ľubica, doc. MUDr., PhD., MPHFCHPToponentka
qargalasova@stuba.sk
Ariza Juvissan Medalith Aguedo, MSc.doktorandka
juvissan.ariza@stuba.sk
externý školiteľ
qaugustinj@stuba.sk
Aydemir Bengibudúca zahraničná študentkaxaydemir@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Bábelová Andrea, Mgr., PhD.oponentka
Babinec Štefan, Ing., PhD.FCHPT
oponent
+421 (2) 59 325 342
NB 628qbabinecs@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqbabinska@stuba.sk
OOCh
odborný asistent CSc.,PhD.
matej.babjak@stuba.sk
FCHPToponentka
OPKV
doktorand
Bača Ľuboš, Ing., PhD.FCHPT, OAM
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 (2) 59 325 545
104,SB,1. poschodie
Bačiak Ladislav, Mgr., PhD.CL
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramároch
Bačová Zuzana, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qbacova@stuba.sk
Bágeľová Poláková Silvia, Mgr., PhD.
oponentka
oponent
qbahidsky@stuba.sk
FCHPToponentqbachar@stuba.sk
Bajus Martin, prof. Ing., DrSc.FCHPT
emeritný profesor
Bakaráč Peter, Ing.OIaRP
doktorand, asistent
peter.bakarac@stuba.sk
FCHPT
oponent
+421 903 238 191dusan.bakos@stuba.sk
Bakoš Ján, RNDr., PhD.externý školiteľ
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 353
NB 664
oponentka
FCHPTexterná školiteľka
Baláž Vladimír, doc. RNDr., CSc.OMdocent CSc.,PhD.+421 918 674 296
NB 618
vladimir.balaz@stuba.sk
Báleš Vladimír, prof. Ing., DrSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 256
NB3128
FCHPToponent
Balogh Róbert, Ing.OPKV
doktorand
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 239
B 122
FCHPT
externý učiteľ
Bánki Julius, Ing. RNDr., CSc.oponent+421 (2) 59 325 317NB 629julius.banki@stuba.sk
Barák Imrich, RNDr., DrSc.FCHPToponentqbarak@stuba.sk
Barančík Miroslav, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
externý školiteľqbarath@stuba.sk
externá školiteľka
Baráth Peter, Mgr., PhD.FCHPT
externý školiteľ
OFCh
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 789
253, stará budova, 2. poschodie
Barek Jiří, prof. RNDr., CSc.
oponent
qbarek@stuba.sk
Barlog Martin, Ing.OAT
doktorand
martin.barlog@stuba.sk
oponent
qbaron@stuba.sk
oponent
Bartalosová EvaTPP
upratovač - upratovačka
Bartalošová Veronika, Ing.FCHPT
oponentka
Barteková Monika, doc. RNDr., PhD.
externá školiteľka
Bartoličová Hilda
vrátnik
+421 918 674 238
externý školiteľ
qbartosj@stuba.sk
Bartovič Alexander, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qbartovic@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xbasaran@stuba.sk
Batthyány Robertprevádzkový pracovník+421 918 674 135
NB/1.posch. 102
Bauerová Katarína, PharmDr., PhD.externá školiteľka
Baumannová HedvigaTPPupratovač - upratovačka
hedviga.baumannova@stuba.sk
FCHPToponent
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 948 496 479
NB 2.posch. A 297
FCHPT
oponentka
ÚACH
vedecký pracovník KS I. DrSc.
+421 (2) 59 325 736390, nová budova, blok C, 3. poschodieernest.beinrohr@stuba.sk
Belica Peter, Ing., CSc.FCHPT
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 588C16 14qbelica@stuba.sk
oponent
qbelicky@stuba.sk
OEIdoktorandka
FCHPT
externý školiteľ
qbella@stuba.sk
oponent
qbellus@stuba.sk
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc.
oponent
Benco Ľubomír, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qbenco@stuba.sk
oponentka
Bendová Katarína, Ing.
oponentka
upratovač - upratovačka
izabela.benedekova@stuba.sk
Benická Eva, doc. Ing., PhD.ÚACHdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 270
566, nová budova, blok C, 5. poschodie
eva.benicka@stuba.sk
Benköová Michaela, Ing.OATdoktorandka
michaela.benkoova@stuba.sk
Benková Zuzana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qbenkova@stuba.sk
oponentka
oponentka
OVHKP
chemický lab. technička a kontrolór
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
FCHPToponentka
qberenyiova@stuba.sk
Berkeš Dušan, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 147
dusan.berkes@stuba.sk
oponent
qbernatik@stuba.sk
Bernátová Iveta, RNDr., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaqbernatovai@stuba.sk
Bertók Tomáš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqbertok@stuba.sk
Bertová Anna, RNDr., PhD.oponentka
qbertova@stuba.sk
FCHPT
oponent
oponentka
qbezakova@stuba.sk
Biela Monika, Ing.
doktorandka, asistentka
monika.biela@stuba.sk
Bieliková BeátaTPP
vrátnik
+421 918 674 238NB/Abeata.bielikova@stuba.sk
Biely Peter, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
qbiely@stuba.sk
FCHPToponent
qbilanin@stuba.sk
oponent
Bilen Duygu EvrimFCHPT
budúca zahraničná študentka
Bíliková Katarína, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Bimová Paula, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
paula.bimova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 478
SB 620, 6.plucia.birosova@stuba.sk
oponentka
qbirosova@stuba.sk
OPKVvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Bitterová Gabriela, Ing.
oponentka
qbitterova@stuba.sk
Bittšanský Michal, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
qbittsansky@stuba.sk
oponent
qbiznar@stuba.sk
oponentka
Bláhová Mária, Ing.ÚBTdoktorandka
maria.blahova@stuba.sk
Blahušiak Marek, Ing., PhD.FCHPT
externý spolupracovník
NB3126
Blahutová Jana, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qsefcovicova@stuba.sk
ÚACH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 281
476, nová budova, blok C, 4. poschodie
Blažeková Lenka, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Bleha Tomáš, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľtomas.bleha@stuba.sk
ÚBM
doktorandka
anna.blsakova@stuba.sk
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPToponent
oponent
OTVŠprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 639
NB P122
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.externý školiteľ
emeritný profesor+421 (2) 59 325 610547, nová budova, blok B, 5.poschodieqbocar@stuba.sk
Bočkaj Ján, Ing., PhD.OSP-DP
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 384
746, nová budova, blok B, 7. poschodie
oponent
Boháč Andrej, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponent
qbohaca@stuba.sk
externá školiteľka
qbohacova@stuba.sk
Bolhová Eva, Ing., PhD.
oponentka
qbolhova@stuba.sk
externá školiteľka
+421 918 669 114
Bondarev Dmitrij, RNDr., Ph.D.FCHPTexterný školiteľ
ÚBM
doktorandka
OTVŠskladníčka+421 (2) 59 325 644
NB P123
oponent
eberhard.borsig@stuba.sk
OOChchemický lab. technik a kontrolór, vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Bouzek Karel, Dr. Ing.FCHPToponentqbouzek@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 184
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
FCHPT
oponent
qbrat@stuba.sk
Breier Albert, prof. Ing., DrSc.ÚBMriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514
albert.breier@stuba.sk
Breierová Emília, Ing., PhD.externá školiteľka
Breza Martin, doc. Ing., CSc.OFCh
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
martin.breza@stuba.sk
FCHPToponent
doktorand
marek.brezovan@stuba.sk
Brezová Vlasta, prof. Ing., DrSc.profesorka DrSc.
+421 (2) 59 325 666
279, stará budova, 2. poschodie
externá školiteľka
qbrezna@stuba.sk
FCHPT
oponent
Brnoliaková Zuzana, Ing., PhD.
externá školiteľka
qbrnoliakova@stuba.sk
Brtko Július, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
oponent
FCHPTdohoda o vykonaní práce
Búcsiová Ľubica, Ing., PhD.FCHPToponentka
Bučinský Lukáš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 482
275, stará budova, 2. poschodie
Bučko Marek, Ing., PhD.externý školiteľ
oponentkaqbuckova@stuba.sk
Buday Mikuláš, Ing., CSc.oponent
upratovač - upratovačka
CLvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
+421 917 674 579
Bugárová Ivetaupratovač - upratovačka
iveta.bugarova@stuba.sk
externý školiteľ
oponentka
oponentka
oponentka
Bustin Dušan, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
andrea.skulcova@stuba.sk
OFChasistenteduard.buzetzki@stuba.sk
externý školiteľ
OChBI
doktorand
patrik.cabadaj@stuba.sk
Cagardová Denisa, Ing.OChFdoktorandka, asistentka
denisa.cagardova@stuba.sk
Campos Tavares Maria Teresa Jesus Simões
oponentka
Capek Ignác, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
Capek Peter, Mgr., PhD.externý školiteľ
Cécile LagardeFCHPT
budúca zahraničná študentka
Cejpek Kamil, doc. Ing., PhD.oponentqcejpekk@stuba.sk
Cejpek Karel, doc. Ing., PhD.oponent
qcejpek@stuba.sk
OFChvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
Ciesarová Zuzana, Ing., PhD.
externá školiteľka
zuzana.ciesarova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
Cigáň Marek, RNDr., PhD.FCHPToponent
FCHPT
budúci zahraničný študent
Csáderová Lucia, RNDr., PhD.externá školiteľka
OOTKaR
chemický lab. technik a kontrolór
Csekes Erika, Mgr.doktorandkaerika.csekes@stuba.sk
Csenkeyová AgátaOFChchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 778263, stará budova, 2. poschodieagata.csenkeyova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
FCHPT
oponent
qcsukas@stuba.sk
doktorand
matej.cvecko@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 918 674 638D 1119
Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc.FCHPToponent+421 (2) 59 325 531
FCHPT
oponentka
qcvengrosova@stuba.sk
doktorandka
klara.cverenkarova@stuba.sk
Čabalová Iveta, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qcabalova@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
Čacho František, Ing., PhD.ÚACH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 736
389, nová budova, blok C, 3. poschodiefrantisek.cacho@stuba.sk
Čambálová Adriána, Ing.
oponentka
qcambalovaa@stuba.sk
FCHPT
oponent
qcapekl@stuba.sk
OOCh
doktorand
tomas.carny@stuba.sk
FCHPT
oponent
qcejka@stuba.sk
FCHPT
oponent
oponent
Čepcová Lucia, Ing.ÚBM
doktorandka
OPAF
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
Čermák Roman, doc. Ing., Ph.D.FCHPToponent
Černák Juraj, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
qcernak@stuba.sk
Černáková Ľudmila, doc. Ing., PhD.OPKVdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 570
SB 471ludmila.cernakova@stuba.sk
Černocká Hana, RNDr., Dr.FCHPToponentka
qcernocka@stuba.sk
Čertík Milan, prof. Ing., PhD.ÚBT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 491
SB 320
milan.certik@stuba.sk
Červeňanský Ivan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
ivan.cervenansky@stuba.sk
OVHKPdoktorand
OAT
doktorandka
andrea.cervenkova@stuba.sk
Červený Libor, prof. Ing., DrSc.
oponent
Čierna Michaela, Ing.OOChdoktorandka
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 220
728, nová budova, blok A, 7. poschodie
gabriel.cik@stuba.sk
Čipák Ľuboš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qcipak@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
Čirka Ľuboš, Ing., PhD.prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355
NB 666
Čižeková Lýdia, Mgr., PhD.oponentka
doktorandka
olga.cizmarova@stuba.sk
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc.FCHPT
oponent
Čížová Alžbeta, Ing., PhD.
externá školiteľka
Čížová Katarína, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
oponent
qcollak@stuba.sk
Čupka Pavol, Ing., PhD.FCHPToponent
OOChdoktorand
FCHPT
budúci zahraničný študent
xdalton@stuba.sk
Danášová Eva, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 242B 123
FCHPTexterný školiteľ
alexander.dandar@stuba.sk
OATprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 523
153, stará budova, 1. poschodie
vladimir.danielik@stuba.sk
Danihelová Martina, Mgr., PhD.externá školiteľka
martina.danihelova@stuba.sk
Danišová Lucia, Ing.OPKV
doktorandka
Danišová TeréziaTPPupratovač - upratovačka
+421 918 674 729
ÚZ Vyhneterezia.danisova@stuba.sk
Danišovič Ľuboš, doc. RNDr., PhD.FCHPToponent
FCHPTexterný školiteľ
qdankom@stuba.sk
oponent
NB2130
FCHPTzahraničný hosť
qdaosud@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodiedenisa.darvasiova@stuba.sk
OOTKaR
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406
Dekánková Ivana, Mgr.OOChchemický lab. technička a kontrolórivana.dekankova@stuba.sk
FCHPT
budúci zahraničný študent
xdelavegabarran@stuba.sk
Demčák Peter, Ing.
oponent
qdemcak@stuba.sk
TPP
technická pracovníčka
+421 918 674 729
ÚZ Vyhne
veronika.dendisova@stuba.sk
docent DrSc.+421 (2) 59 325 231730, nová budova, blok A, 7. poschodie
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 710
SB 327
Diaz Suarez Aliciabudúca zahraničná študentka
OOChdoktorandka
Dlháň Ľubor, RNDr., PhD.OAChvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 618460, nová budova,blok B, 4.poschodie
Dobišová Katarína, Ing.FCHPToponentka
qdobisova@stuba.sk
Dobrota Dušan, prof. MUDr., CSc.
oponent
Doháňošová Jana, Ing., PhD.CLvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 452
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
Dolejš Petr, doc. Ing., CSc.FCHPT
oponent
Domšicová Michaela, Ing.
doktorandka
Dorchei Faeze, PharmDr., Dr.doktorandka
FCHPToponent
qdostal@stuba.sk
Dovinová Ima, RNDr., PhD.ÚBM, FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
ima.dovinova@stuba.sk
externý školiteľ
FCHPT
oponentka
qdragunova@stuba.sk
FCHPToponent
qdrahosb@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Dremencov Eliahu, Mr.sc., PhD.FCHPTexterný školiteľ
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 674 193
NB - 1.posch, B 1196
OEI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 234
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
miloslav.drtil@stuba.sk
knihovníčka+421 918 674 179
NB -2.posch. A 227
iveta.drtilova@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 674 133
D 1118darina.druskova@stuba.sk
Dřímal Jiří, doc. RNDr., CSc.
oponent
Dubaj Tibor, Ing., PhD.OFCh
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 532
201, stará budova, 2. poschodie
Duban RudolfTPP
prevádzkový pracovník
+421 918 674 114
NB/S157
OACh
chemický lab. technička a kontrolór
Dubová Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
qadamechova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 918 674 654
NB2123
jozef.dudas@stuba.sk
OChBI
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 250NB3132barbora.dudasova@stuba.sk
Dudášová ZitaTPPupratovač - upratovačka
Dugovičová Tatiana, Ing.FCHPT
oponentka
FCHPToponent
oponentqdurackam@stuba.sk
Ďuračková Zdenka, prof. Ing., PhD.
oponentka
qdurackova@stuba.sk
Ďurčanská Katarína, Ing., PhD.
oponentka
SB 384katarina.durcanska@stuba.sk
oponent
qdurec@stuba.sk
Ďurfina Ladislav, Ing., PhD.oponent
qdurfina@stuba.sk
FCHPToponent
Ďurina Lukáš, Ing.doktorandlukas.durina@stuba.sk
oponent
oponentka
qdurisovab@stuba.sk
Ďurovič Michal, doc. Ing., PhD.oponent
qdurovic@stuba.sk
oponent
jan.dusza@stuba.sk
Dušička Eva, Ing.OPKVdoktorandka
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 221
NB 5118vladimir.dvonka@stuba.sk
Dvoran Ján, doc. Ing., CSc.FCHPToponent
+421 903 262 352
NB 677
OFCh
docentka CSc.,PhD.
+421 918 674 477
270, stará budova, 2. poschodie
dana.dvoranova@stuba.sk
SCHK
riaditeľ SCHK
+421 915 797 336
FCHPToponent
FCHPTexterná školiteľka
Egan Beňová Tamara, RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
qeganbenova@stuba.sk
Elefant Michalpracovník pre verejné obstarávanie
Elefantová Katarína, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., chemický laborant
katarina.elefantova@stuba.sk
FCHPT
budúca zahraničná študentka
xellen@stuba.sk
Eštoková Adriana, prof. RNDr., PhD.
oponentka
oponent
OFCh
chemický lab. technička a kontrolór
+421 918 674 785271, stará budova, 2. poschodie
Faragó Juraj, RNDr., CSc.oponent
externý školiteľ
qfarkasp@stuba.sk
externý školiteľ
qfarkas@stuba.sk
Fašková Lucia, Ing.doktorandka
lucia.faskova@stuba.sk
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodie
Fedorová Elena, Ing.FCHPTdohoda o vykonaní práce
Fedorová Kristína, Ing.doktorandka, asistentka
externý spolupracovník+421 (2) 57 296 530405
FCHPT
emeritný profesor
+421 918 674 461
156, stará budova, 1. poschodiepavel.fellner@stuba.sk
OPKV
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.feranc@stuba.sk
OAM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FCHPT
oponent
qferencikv@stuba.sk
oponent
Ferkl Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
branislav.ferko@stuba.sk
oponent
OIaRP
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 367
NB 675
Fikarová Zuzana, Ing.FCHPToponentkaqfikarova@stuba.sk
oponent
qfilipj@stuba.sk
Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
oponent
oponentka
Fischer Róbert, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
FCHPT
emeritný profesor
+421 918 674 169lubor.fisera@stuba.sk
Fišera Roman, Ing., PhD.FCHPToponent
externá školiteľkaqfloresramirez@stuba.sk
OPKVchemický lab. technička a kontrolóreva.foltinova@stuba.sk
Forsthoffer Július, Ing., PhD.oponent
FCHPT
oponent
lubos.frano@stuba.sk
Fraňová Paula, Ing.OOChdoktorandka
paula.franova@stuba.sk
Friedrich Jörg Florian, prof. Dr.oponent
qfriedrichj@stuba.sk
oponent
FCHPT
oponent
Fronc Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 531233, stará budova, 2. poschodie
oponentkaqfuchsova@stuba.sk
Fujáková MartaÚBM
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 410
SB 632marta.fujakova@stuba.sk
Fulajtárová Katarína, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 326
NB 736
katarina.fulajtarova@stuba.sk
OChBIdoktorand
ÚBT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 330
SB 308
Furka Matúš, Ing.
doktorand, asistent
FCHPT
oponentka
qgaalova@stuba.sk
Gábelová Alena, RNDr., CSc.FCHPT
oponentka
qgabelova@stuba.sk
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jaroslav.gajdos@stuba.sk
Gajdoš Peter, Ing., PhD.ÚBT, FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
+421 (2) 59 325 565SB 353peter_gajdos@stuba.sk
Galádová Helena, Ing.ÚBMdoktorandka, chemický laborant
oponentka
qgalambosova@stuba.sk
OIaRP
doktorandka, asistentka
lenka.galcikova@stuba.sk
Gall Marián, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 335
NB 604marian.gall@stuba.sk
OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Gál Miroslav, doc. RNDr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 560159, stará budova, 1. poschodiemiroslav.gal@stuba.sk
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.oponentka
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ+421 917 674 669dusan.galusek@stuba.sk
oponentka
Garaiová Martina, Mgr., PhD.oponentka
TPPprevádzková pracovníčka
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 297
NB 129
externý učiteľ
qgaraj@stuba.sk
FCHPT
oponent
externý učiteľ
Gašparovičová Dana, Ing., PhD.OOTKaRodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 372
NB 781
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 460
266, stará budova, 2. poschodieanton.gatial@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 674 318
NB - 1.posch, C 1117
Gavenda Michal, Ing.
doktorand
michal.gavenda@stuba.sk
Gbelcová Helena, Ing., PhD.oponentka
oponentka
Geada Pedro Miguel Macedo, prof., PhD.
oponent
Géczy Michal, Ing.FCHPToponent
qgeczy@stuba.sk
oponent
qgeffert@stuba.sk
Geffertová Jarmila, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qgeffertova@stuba.sk
OPAFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pavol.gemeiner@stuba.sk
Gemeiner Peter, Ing., DrSc.
externý školiteľ
Gettler Ján, Ing.
doktorand
Gičová Annaoponentka
qgicova@stuba.sk
TPP
posol - doručovateľ
+421 905 565 430NB/P-97darina.golembiovska@stuba.sk
oponent
Goliaš Jan, prof. Ing., DrSc.FCHPToponent
upratovač - upratovačka
lydia.gorogova@stuba.sk
Gracza Tibor, prof. Ing., DrSc.OOCh
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 160
NB 520tibor.gracza@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 918 674 263
NB3117
elena.graczova@stuba.sk
OChFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 688
227, stará budova, 2. poschodie
Grančay Martin, Ing., PhD.
externý učiteľ, vedúci informačného centra
+421 905 960 490
NB - 2.posch, B 237
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 557
SB 564
OPT
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553
doktorandka
Grexa Ondrej, Ing., PhD.FCHPToponent
qgrexa@stuba.sk
externý školiteľqgriac@stuba.sk
Gróf Nikolas, Ing.OEI
doktorand
oponentka
qgronesova@stuba.sk
obsluhovač vykurovania
+421 918 674 420
SB/S200dusan.grunwald@stuba.sk
obsluhovač vykurovania
+421 918 674 420
SB/S200erik.grunwald@stuba.sk
TPPposol - doručovateľ+421 905 565 430NB/P-97sona.grunwaldova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xguillemulles@stuba.sk
Gulan Martin, doc. Ing., PhD.FCHPT
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 721
213
martin.gulan@stuba.sk
Gülfidan GökçeFCHPTbudúca zahraničná študentkaxgulfidan@stuba.sk
doktorandka
maria.gurska@stuba.sk
Gyuranová Dominika, Ing.ÚBT
doktorandka
FCHPT
oponent
qhabala@stuba.sk
Habalová Božena, Ing., PhD.
oponentka
Hadvinová Marcela, Mgr.OOTKaRpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 59 325 772
SB 401
OAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poschodie
Hájek Marián, Ing.
pracovník pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 555
SB 558
marian.hajek@stuba.sk
Hájek Milan, Ing., DrSc.oponent
qhajekm@stuba.sk
Hájeková Elena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 404
SB 417
Hájovská Pavla, Ing.
doktorandka
pavla.hajovska@stuba.sk
oponentka
Halásová Gabriela, doc. Ing., PhD.FCHPToponentka
oponent
Halenárová Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
zuzana.halenarova@stuba.sk
Halgašová AnnaOPAFchemický lab. technička a kontrolór
anna.halgasova@stuba.sk
Halinkovičová Michaela, Ing.OOCh
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FCHPToponent
qhalko@stuba.sk
Haluz Peter, Ing.ÚBM
doktorand
Hambalko Jaroslav, Ing.ÚBT
doktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
FCHPT
oponent
Hanusek Jiří, prof. Ing., Ph.D.FCHPT
oponent
Hanus Jozef, Ing., CSc.FCHPT
oponent
Hanzlík Jan, Ing.doktorandjan.hanzlik@stuba.sk
externý školiteľqhapala@stuba.sk
Hartl Nikoleta, Mgr., PhD.oponentka
FCHPToponentka
qharvanova@stuba.sk
oponent
FCHPT
oponent
Hassan Nader
zahraničný hosť
qhassan@stuba.sk
Haššo Marek, Ing.ÚACHdoktorand
396, nová budova, blok C, 3. poschodie
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 514
5.14
michal.hatala@stuba.sk
FCHPT
oponent
qhatok@stuba.sk
Havlena Vladimír, prof. Ing., CSc.oponent
oponent
oponentka
qstudenicova@stuba.sk
Havránek Tomáš, Mgr.oponent
qhavranekt@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 252
NB 2128
ODCPvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.ales.haz@stuba.sk
Heczko Kazimierz, Ing.oponent
ÚBTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316zuzana.hegyi@stuba.sk
doktorandka
kristina.hencelova@stuba.sk
Hercegová Silvia, Ing., PhD.FCHPToponentka
FCHPT
oponent
Herian Karol, Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
technický pracovník
+421 (2) 59 325 360224, NB-2.posch.,A
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo
peter.herich@stuba.sk
Heydari Abolfazl, PhD.externý školiteľ
FCHPT
oponentka
Hianik Tibor, prof. RNDr., DrSc.oponent
FCHPT
oponent
qhiller@stuba.sk
Hinca Miloš
chemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 737
NB3109
milos.hinca@stuba.sk
Híreš Michal, Ing., PhD.
oponent
oponent
ondrej.hires@stuba.sk
Hirošová Katarína, RNDr., PhD.FCHPToponentka
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 468180, stará budova, 1. poschodiejan.hives@stuba.sk
Hladíková Zuzana, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
doktorandka
Hlavačka Vladimír, Ing., PhD.
oponent
oponentka
qhlavacovan@stuba.sk
oponent
doktorandka
klaudia.hlozekova@stuba.sk
Hnatko Miroslav, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qhnatko@stuba.sk
FCHPT
budúca zahraničná študentka
Hojerová Jarmila, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 418
SB 571
jarmila.hojerova@stuba.sk
Holazová Alena, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qholazova@stuba.sk
oponentka
FCHPTexterný školiteľqholic@stuba.sk
OChBIdoktorandka
Holubiczká HelenaTPP
upratovač - upratovačka
TPP
upratovač - upratovačka
Honc Daniel, doc. Ing., PhD.FCHPToponentqhonc@stuba.sk
FCHPT
oponent
OEIdoktorandka
ivana.horakova@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 59 325 269
NB 6104
OM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 332
NB 630
lubomira.horanska@stuba.sk
Horňáček Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.hornacek@stuba.sk
OOTKaRvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 323
NB 764
blazej.horvath@stuba.sk
oponent
qhorvathb@stuba.sk
Horváthová Evaupratovač - upratovačkaeva.horvathova@stuba.sk
Horváthová Eva, Mgr., PhD.FCHPToponentka
Horváthová Hana, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qhorvathovah@stuba.sk
doktorandka, asistentkamichaela.horvathova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
monika.horvathova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qhorvathova@stuba.sk
doktorand
vojtech.horvath@stuba.sk
oponentka
qhovancikova@stuba.sk
oponentqhovd@stuba.sk
Hrabovská Anna, doc. PharmDr., PhD.FCHPToponentka
FCHPToponentka
systémový integrátor+421 918 669 198
oponent
qhricko@stuba.sk
Hricová Marcela, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 575
SB 372
Hricová Viera, Ing.oponentka
Hricovíni Miloš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
Hricovíniová Zuzana, RNDr., PhD.
externá školiteľka
FCHPT
oponentka
qhrivnakovav@stuba.sk
ÚACH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 287
372, nová budova, blok C, 3. poschodie
katarina.hrobonova@stuba.sk
Hromádková Zdena, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
oponent
qhromcik@stuba.sk
upratovač - upratovačka
isabela.hroncova@stuba.sk
Hrončeková Štefánia, Ing.ÚBT
doktorandka
stefania.hroncekova@stuba.sk
Hronec Milan, prof. Ing., DrSc.OOTKaR
profesor DrSc.
Hronkovič Ján, Ing., PhD.oponent
qhronkovic@stuba.sk
Hronská Helena, Ing., PhD.ÚBTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 719
SB 302
Hronská Iveta, Ing.
oponentka
docentka CSc.,PhD.
+421 915 396 928
563, nová budova, blok C, 5. poschodie
oponent
Hruška Michal, Ing.OChBI
doktorand
oponentqhruskav@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 243B 122veronika.hruskova@stuba.sk
Hucko Pavel, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qhucko@stuba.sk
Hudák Pavol, Ing.oponent
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 446SB 482ivan.hudec@stuba.sk
ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 410
SB 632
daniela.hudecova@stuba.sk
OOTKaR
docent CSc.,PhD.
pavol.hudec@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Husár Jakub, Ing.OChBIdoktorand
jakub.husar@stuba.sk
Hushegyi András, Ing., PhD.
oponent
docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 387712, nová budova, blok A, 7. poschodie
FCHPToponent
Hvojnik Matej, Ing.doktorand
SCHKknihovník+421 918 674 119NB - 2.posch, A 232marian.hvolka@stuba.sk
Hybenová Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 436
SB 625
eva.hybenova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qchabada@stuba.sk
Chaloupka KarolODCP
chemický lab. technik a kontrolór
karol.chaloupka@stuba.sk
ÚACH
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 734
376, nová budova, blok C, 3. poschodie
anna.chalupkova@stuba.sk
Chatzidakis TitosFCHPTbudúci zahraničný študent
Chlebáková Agnesa
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 568
SB 379
agnesa.chlebakova@stuba.sk
oponent
FCHPToponent
qchmela@stuba.sk
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
ivan.chodak@stuba.sk
Cholujová Dana, RNDr., PhD.oponentka
Chorváthová Monika
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 337
B 124
Chovancová Marta, doc. Ing., CSc.FCHPT
oponentka
Christova Darinka, prof. Dr.oponentka
qchristova@stuba.sk
oponentka, externá školiteľka
Chudá MonikaTPP
upratovač - upratovačka
monika.chuda@stuba.sk
Chyba Andrej, Ing., PhD.
oponent
İkizek Beril Esrabudúca zahraničná študentka
Ilčin Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodiemichal.ilcin@stuba.sk
Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponent
qilias@stuba.sk
Illeová Viera, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 249
NB2124viera.illeova@stuba.sk
OEIodborná asistentka CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
qimrichj@stuba.sk
Imrichová Denisa, RNDr., PhD.ÚBM, FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka
denisa.imrichova@stuba.sk
FCHPTbudúci zahraničný študent
xinak@stuba.sk
Izakovič Mario, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Izák Pavel, Ing., Ph.D.FCHPT
oponent
Izsák Lívia, Ing.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
oponentka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 218NB 4126michal.jablonsky@stuba.sk
Jaďuďová Katarína, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P124
FCHPTexterný školiteľ
qjakl@stuba.sk
FCHPToponentka
qjakubcovam@stuba.sk
Jakubec Pavol, Ing., PhD.OOCh, FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
pavol.jakubec@stuba.sk
Jakubík Tibor, Ing., CSc.ÚACHvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 417
P40, stará budova, prízemie vľavo
tibor.jakubik@stuba.sk
oponent
Jampílek Josef, doc. PharmDr., PhD.FCHPToponent
FCHPToponent
OPAF
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 227
NB 5124
viera.jancovicova@stuba.sk
OAM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 547
132,SB,1.poshodie
FCHPTdohoda o vykonaní práce
Janigová Ivica, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qjanigova@stuba.sk
Janíková Lenka, Ing., Ph.D.FCHPToponentka
Janík Petr
budúci zahraničný študent
Jankovičová Barbora, Ing.
doktorandka
barbora.jankovicova@stuba.sk
Janošovský Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130jan.janosovsky@stuba.sk
Janotka Ivan, Ing., DrSc.
vedecký pracovník KS I. DrSc., externý školiteľ
+421 (2) 59 325 540
111,SB,1.poshodie
ÚBMdoktorand
Janotková Lívia, Ing.OPT
doktorandka
ÚBMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 455SB 617
Jasem Milan, doc. RNDr., CSc.OModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 332
NB 630
Jedinák Dušan, Ing.
oponent
qjedinak@stuba.sk
OPAFdoktorandka
aldona.jedrusik@stuba.sk
Jelemenská Ingrid, Ing., PhD.OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
ingrid.jelemenska@stuba.sk
ÚCHEI
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 250NB2127ludovit.jelemensky@stuba.sk
Jendželovský Rastislav, RNDr., PhD.
oponent
qjendzelovsky@stuba.sk
FCHPToponent
qjenicek@stuba.sk
FCHPToponentka
qjeriga@stuba.sk
ÚBM
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 528
P9, stará budova, prízemie
FCHPT
oponent
qjezo@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qjirova@stuba.sk
Jomová Klaudia, doc. RNDr., PhD.oponentka
oponent
qjona@stuba.sk
OPKV
doktorand
alireza.joorabloo@stuba.sk
OAChdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 629
NB 443
vladimir.jorik@stuba.sk
Jozefíková Flóra, Ing.
doktorandka
flora.jozefikova@stuba.sk
Juránek Ivo, RNDr., PhD.FCHPT
externý školiteľ
Jurčík Ján, Mgr.doktorand
jan.jurcik@stuba.sk
Jurčík Matúš, Mgr.FCHPT
oponent
qjurcikm@stuba.sk
oponent
qjurco@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
emilia.jurisova@stuba.sk
Jurišová Jana, Ing., PhD.OAT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 774
151, stará budova, 1. poschodie
jana.jurisova@stuba.sk
Jurkovičová Dana, RNDr., PhD.
oponentka
Jurkovičová Jana, doc. MUDr., CSc.oponentkaqjurkovicova@stuba.sk
Jurkovičová Tarabová Bohumila, Mgr., PhD.externá školiteľka
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
FCHPToponentka
Kaclíková Eva, Ing., CSc.FCHPT
externá školiteľka
qkaclikova@stuba.sk
Kačenák Igor, doc. Ing., CSc.FCHPToponent
Kačík František, prof. RNDr., PhD.
externý spolupracovník
qkacik@stuba.sk
Kadlečíková Eva, Ing.oponentka
Kadlečíková Karolína, Ing.ÚBM
doktorandka
karolina.kadlecikova@stuba.sk
oponent
qkajabai@stuba.sk
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 918 669 115
qkajanova@stuba.sk
externá školiteľka
qkakoniova@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 777
P35B, stará budova, prízemie vľavo
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
doktorand
martin.kalnik@stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 355NB 666
Kanďárová Helena, Ing. Dr. rer. nat.ÚBM
odborná asistentka CSc.,PhD.
helena.kandarova@stuba.sk
oponent
oponentka
oponentka
qkanuchova@stuba.sk
Kapitán Peter, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Karas Pavol, Ing.FCHPT
oponent
qkaras@stuba.sk
Karatini Silvia, Ing.PS
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 905 559 413
NB - 2.posch, B 236
FCHPToponentka
OChBI
doktorandka
FCHPT
oponentka
oponent
OJ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.karvasova@stuba.sk
Kasák Peter, Mgr., PhD.externý školiteľ
qkasak@stuba.sk
Kassai Angelika, Ing., PhD.
oponentka
profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325
alexander.kaszonyi@stuba.sk
CLvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
Katrenčík Ivan, Ing., PhD.FCHPToponent, externý spolupracovník
qkatrencik@stuba.sk
Katrlík Jaroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qkatrlik@stuba.sk
Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD.
oponent
+421 918 674 215
svetozar.katuscak@stuba.sk
oponent
Kavečanský Viktor, RNDr., CSc.oponent
oponentka
doktorandka
FCHPToponent
oponent
Kedžuch Stanislav, Mgr., PhD.
oponent
oponent
dohoda o vykonaní práce
Kenický AntonTPPdomovník - údržbár, údržbár
OATvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 463
176, stará budova, 1. poschodie
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Khvalbota Liudmyla, Mgr.ÚACHdoktorandka
+421 (2) 59 325 195
379, nová budova, blok C, 3. poschodieliudmyla.khvalbota@stuba.sk
ÚBT
doktorandka
kristina.kianickova@stuba.sk
Kijovská Lívia, RNDr., PhD.
oponentka
oponent
FCHPToponent
qkindl@stuba.sk
FCHPT
oponent
oponent
qkisp@stuba.sk
oponent
qkissa@stuba.sk
Kissová Iveta
upratovač - upratovačka
iveta.kissova@stuba.sk
Kiš Karol, Ing.OIaRP
doktorand, asistent
FCHPToponent
oponent
qkizek@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Klaučo Martin, Ing., PhD.OIaRP
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
FCHPTexterný školiteľ
qklaudiny@stuba.sk
Klčo Samuel, Ing.oponent
OFChdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 661
208, stará budova, 2. poschodie
erik.klein@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538230, stará budova, 2. poschodieandrea.kleinova@stuba.sk
externý školiteľ
qklement@stuba.sk
ÚBTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 565
SB 353
Klempová Zuzana, Ing.vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 918 674 309
NB - 1.posch, A 181
zuzana.klempova@stuba.sk
Klepochová Radka, Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
Kleščíková Lucia, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qklescikova@stuba.sk
Klöcklerová Patrícia, Mgr. art.FCHPToponentka
qklocklerova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qkmetovasivonov@stuba.sk
oponent
Kocsisová Teodora, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
FCHPTbudúca zahraničná študentka
ÚBMdoktorandka
FCHPT
oponentka
qkoci@stuba.sk
oponentka
externý školiteľ
qkogan@stuba.sk
Kohajdová Zlatica, Ing., PhD.OPTodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 445
SB 574
oponentka
qkohutovam@stuba.sk
doktorand, asistent
Koiš Pavol, RNDr., CSc.oponent
qkois@stuba.sk
OPTdoktorand
lukas.kolaric@stuba.sk
Koláriková Andrea, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
Kolarova Nadežda, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
FCHPToponent
oponent
qkolek@stuba.sk
OMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 344NB 619
upratovač - upratovačka
Koljančič Nemanja, Mgr.
doktorand
+421 (2) 59 325 279380, nová budova, blok C, 3. poschodie
Kollár Jozef, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
externá školiteľkaqkollarovak@stuba.sk
Kollárová Marta, prof. RNDr., DrSc.FCHPTexterná spolupracovníčkaqkollarova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľqkomadel@stuba.sk
Koman Marian, prof. Ing., DrSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 622
NB 549
marian.koman@stuba.sk
externý školiteľ
qkona@stuba.sk
Koňariková Katarína, Ing., PhD.FCHPToponentka
OVHKPodborná asistentka CSc.,PhD.martina.konuchova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
OOCh, FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
peter.koos@stuba.sk
Kopel Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
oponent
Korenko Michal, Ing., PhD.
externý školiteľ
qkorenko@stuba.sk
Koreňová Anna, RNDr., CSc.OOChodborná asistentka CSc.,PhD.
anna.korenova@stuba.sk
Koreňová Janka, Ing., PhD.FCHPToponentka
Kořínek Ondrej, Mgr.
oponent
qkorineko@stuba.sk
Kósa Csaba, Ing., PhD.
externý školiteľ
qkosac@stuba.sk
Kostrab Gabriel, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Koščová Jana, MVDr., PhD.oponentka
qkoscova@stuba.sk
oponent
qkosik@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Košťúr Roman, Ing.doktorand
Kotek Jiří, Dr. Ing.
oponent
qkotek@stuba.sk
Kouřimská Lenka, doc. Ing., PhD.
oponentka
qkourimska@stuba.sk
oponent
TPP
pracovník MTZ
+421 918 674 668
Kovácsová Zuzanaupratovač - upratovačka
Kovačiková Lucia, RNDr., PhD.FCHPToponentkaqkovacikoval@stuba.sk
Kováč Jaroslav, Ing.
oponent
externý školiteľ
qkovacm2@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 399
NB 5100
OAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 548
103,SB,1.poshodie
vladimir.kovar@stuba.sk
oponentka
Kozmon Stanislav, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqkozmon@stuba.sk
oponentka
qkozovska@stuba.sk
Kožárová Bibiána, Ing.OEI
doktorandka
OFChdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 368
272, stará budova, 2. poschodie
jozef.kozisek@stuba.sk
Kožuch Andrej, Mgr.SCHKknihovník
andrej.kozuch@stuba.sk
Kožuchová Bajema Michelleknihovníčka
OVHKPdoktorandka
monika.krahulcova@stuba.sk
OOCh
chemický lab. technička a kontrolór
FCHPToponentqkrajciv@stuba.sk
oponentka
qkrajciova@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
Králik Milan, doc. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., oponent
externá školiteľka
qkralovicovaj@stuba.sk
ÚBT
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 317
Krasnec Peter, RNDr., MBA, PhD.
oponent
oponent
OPT
docent CSc.,PhD.
+421 948 020 272
SB, 5.posch. 573frantisek.kreps@stuba.sk
Krepsová Zuzana, Ing., PhD.OPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Krištofíková Ľudmila, prom. chem.ÚBT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 719
SB 301
OModborná asistentka CSc.,PhD.
oponentkaqkrizanovaj@stuba.sk
Križanová Oľga, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterná školiteľka
qkrizanova@stuba.sk
externý školiteľ
FCHPTexterná školiteľka
Kršiak Ponická Lucia, Ing.
doktorandka
lucia.ponicka@stuba.sk
Kršková Katarína, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qkrskova@stuba.sk
Krump Henrich, Ing., Ph.D.OPKV
odborný asistent CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
Krupejová Daša, Ing.oponentka
qkrupejova@stuba.sk
Kruželák Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
Kružlicová Dáša, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qkruzlicova@stuba.sk
Kryštofová Svetlana, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Křenek Peter, doc. PharmDr., PhD.oponent
qkrenekp@stuba.sk
FCHPT
oponent
qkren@stuba.sk
Kubalová Katarína, Ing.oponentka
oponent
qkubicka@stuba.sk
Kubies Dana, Mgr., CSc.
oponentka
externá školiteľka
oponent
qkubinecr@stuba.sk
oponent
qkubizna@stuba.sk
oponentka
qkuckoval@stuba.sk
Kucman Karol, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Kučera Milan, Ing., PhD.oponent
Kuffa Rastislav, Ing., PhD.
oponent
qkuffar@stuba.sk
oponent
oponent
OAChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 184
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
vladimir.kuchtanin@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľqkuchta@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qkuchtova@stuba.sk
Kukurová Kristína, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qkukurova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
FCHPT
oponent
qkulhanekp@stuba.sk
oponent
Kundalia Paras Harendra, MSc.
doktorand
paras.kundalia@stuba.sk
Kura Branislav, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
qkura@stuba.sk
OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143tomas.kurak@stuba.sk
oponentka
qkurucovam@stuba.sk
FCHPT
oponent
qkuta@stuba.sk
FCHPT
oponent
qkuvik@stuba.sk
OAMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677
119,SB,1.poshodie
Kvasnica Michal, doc. Ing., PhD.ÚIAM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 352
NB 675
Kvasničáková Andrea, Ing.
doktorandka
OVHKPdoktorandka
karolina.kvocikova@stuba.sk
Kyca Tomáš, Ing.doktorand
oponentka
qkysela@stuba.sk
ÚBT
doktorandka
tamara.kyzekova@stuba.sk
Kyzek Stanislav, Mgr.FCHPT
oponent
qkyzek@stuba.sk
Labovská Zuzana, doc. Ing., PhD.OChBI
docentka CSc.,PhD.
NB3120
Labovský Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB3120
Labuda Ján, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.476, nová budova, blok C, 4. poschodiejan.labuda@stuba.sk
externý školiteľ
qlacik@stuba.sk
externá školiteľka
Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc.FCHPT
oponent
ÚBTchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 480SB 329lubomir.laho@stuba.sk
Lakatoš Boris, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 516SB 518boris.lakatos@stuba.sk
Lalíková Nina, Mgr. art.oponentka
qlalikova@stuba.sk
Langerová Martina, RNDr., PhD.OModborná asistentka CSc.,PhD.
Lapínová Lucia, RNDr.FCHPT
oponentka
qlapinova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 149
NB 422angelika.lasikova@stuba.sk
oponentka
oponent
FCHPT
oponentka
qlaubertova@stuba.sk
FCHPToponentqlauko@stuba.sk
OPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
michaela.laukova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
viliam.laurinc@stuba.sk
OACh
chemický lab. technička a kontrolór
Lehkoživová Jarmila, Ing., PhD.oponentka
oponent
Lehoczký MariánTPPupratovač - upratovačka+421 903 842 083
OVHKPdoktorandka
+421 (2) 59 325 400
SB 618
oponentka
qlehotskar@stuba.sk
Leitner Johannes, Dr. Dipl.-Ing.FCHPToponent
qleitner@stuba.sk
Lekovič Mária
upratovač - upratovačka
Lelovský Marek, Ing.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
FCHPT
externý školiteľ
oponentka
SB 625
qlepesova@stuba.sk
FCHPT
oponent
FCHPT
externá školiteľka
qletasiova@stuba.sk
Lhoták Pavel, prof. Ing., CSc.FCHPToponent
qlhotak@stuba.sk
Liébanas Francisco Javier Arrebola, prof., PhD.
oponent
Linert Wolfgang, prof.oponent
FCHPToponentkaqlinkesova@stuba.sk
Liptaj Tibor, doc. Ing., PhD.CLvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 777
P35 B, stará budova, prízemie vľavo
FCHPTkonzultantka
+421 (2) 59 325 515
SB 525
FCHPToponentka
qluiptakova@stuba.sk
ODCP
doktorand
oponent
Lišková Desana, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qliskovad@stuba.sk
FCHPT
budúca zahraničná študentka
xllampayasjimen@stuba.sk
Lokaj Ján, prof. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 086NC 731jan.lokaj@stuba.sk
Lomenová Jana, RNDr., PhD.
externá školiteľka
qlomenova@stuba.sk
Lopatka Pavol, Ing., PhD.OOTKaR
odborný asistent CSc.,PhD.
pavol.lopatka@stuba.sk
Lorencová Lenka, RNDr., PhD.externá školiteľka
qlorencoval@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
externý spolupracovník
Lucie Lajouxbudúca zahraničná študentka
xlucie@stuba.sk
Lucová Marianna, Mgr., PhD.oponentkaqlucova@stuba.sk
FCHPToponent
qludvik@stuba.sk
knihovníčka
eva.lukacova@stuba.sk
FCHPToponentka
qlukacoval@stuba.sk
Lukáčová Nikoleta, Ing., PhD.
oponentka
Lukáš Halčák, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Lukeš Vladimír, prof. Ing., DrSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 741
223, stará budova, 2. poschodie
oponent
qluley@stuba.sk
Lušpai Karol, Ing., PhD.OFChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 531
233, stará budova, 2. poschodie
karol.luspai@stuba.sk
Maca Karel, prof. Dr. RNDr.oponent
FCHPTexterná školiteľka
Macková Katarína, Ing.
oponentka
katarina.mackova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
OEI
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodietomas.mackulak@stuba.sk
OIaRP
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 366NB 676katarina.macuskova@stuba.sk
Madejová Jana, RNDr., DrSc.FCHPT
oponentka, externá školiteľka
qmadejova@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
oponent
Machajdíková Jarmila, JUDr., PhD.oponentka
+421 918 669 127
jarmila.machajdikova@stuba.sk
Machatová Zuzana, Mgr. art., PhD.oponentka
externá školiteľka
dohoda o vykonaní práce
qmachp@stuba.sk
FCHPT
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 315379, nová budova, blok C, 3. poschodie
FCHPTexterná školiteľka
ÚACH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 311
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
Majerčíková Monika, Ing.OPKV
doktorandka
monika.majercikova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
+421 918 669 117
milan.majernik@stuba.sk
oponent
upratovač - upratovačka
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
tomas.malatinsky@stuba.sk
Malček Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Malečková Soňa, Ing., PhD.ODCP
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Malík Ivan, doc. PharmDr., PhD.oponent
qmalik@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 485
SB 319bozena.malikova@stuba.sk
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
oponent
Mališ Jakub, Ing., Ph.D.FCHPToponent
qmalis@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 59 325 462
155, stará budova, 1. poschodieemilia.malisova@stuba.sk
doktorandka
miroslava.malisova@stuba.sk
FCHPToponent
qmalkin@stuba.sk
externá školiteľka
qmalovikova@stuba.sk
Maňas David, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
FCHPToponent
Manek Eduard, Ing., PhD.FCHPToponent
qmanek@stuba.sk
Manová Alena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 274
568, nová budova, blok C, 5. poschodie
budúca zahraničná študentka
xmarantes@stuba.sk
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD.FCHPT
oponent
qmarcincak@stuba.sk
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
anton.marcincin@stuba.sk
Marčeková Michaela, Ing.doktorandka
Margetiny Tibor, Ing.
oponent
qmargetiny@stuba.sk
profesor DrSc.+421 (2) 59 325 164NB 405
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 259
NB 3131
jozef.markos@stuba.sk
Markovič Martin, Ing., PhD.OOChodborný asistent CSc.,PhD.martin.markovic@stuba.sk
OACh
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 611
361, nová budova,blok B, 3.poschodie
jaroslava.maroszova@stuba.sk
oponentka
FCHPTbudúca zahraničná študentka
xmarques@stuba.sk
Marták Ján, RNDr., PhD.OChBI, FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., externý školiteľ
NB 3119
jan.martak@stuba.sk
FCHPToponent
Martiniaková Silvia, Ing., PhD.OPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
silvia.martiniakova@stuba.sk
Martinka Radoslav, Ing.
oponent
qmartinka@stuba.sk
Martinková Miroslava, doc. RNDr., PhD.
oponentka
SCHKknihovník
julius.martinkovic@stuba.sk
ÚACH
doktorand
+421 (2) 59 325 736
396, nová budova, blok C, 3. poschodie
jakub.masac@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qmasarovicova@stuba.sk
externý školiteľ
qmastihuba@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
Maťašovský Alexander, RNDr., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.
Matejčeková Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 59 325 517
SB 524
Matejčíková Anna, Ing.OChBI
doktorandka
FCHPT
oponent
qmatejciks@stuba.sk
FCHPT
oponent
Mathia František, Ing., PhD.oponentqmathia@stuba.sk
Mati Marcel, Ing., PhD.oponent
qmati@stuba.sk
FCHPTdohoda o vykonaní práce
Matulová Mária, RNDr., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaqmatulova@stuba.sk
Matúška Ján, Mgr., PhD.OChFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 688227, stará budova, 2. poschodiejan.matuska@stuba.sk
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 520
260, stará budova, 2. poschodie
milan.mazur@stuba.sk
oponentka
qmeciarova@stuba.sk
Medlenová Elena, Ing.OPKV
doktorandka
Medvecká Veronika, RNDr., PhD.oponentka
OVHKPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 524SB 621alzbeta.medvedova@stuba.sk
Melicher Michal, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qmelicherm@stuba.sk
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.FCHPTkonzultant
OATdoktorandka
eva.melnikova@stuba.sk
Melník Peter, Ing.FCHPToponent
FCHPT
oponentka
qmendelova@stuba.sk
ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 149
NB 694alajos.meszaros@stuba.sk
Miadoková Eva, prof. RNDr., DrSc.FCHPToponentka
oponentka
FCHPTexterná školiteľka
Mičušík Matej, Ing., PhD.externý školiteľ
Mierka Otto, doc. Ing., CSc.OChBIdocent CSc.,PhD.
NB2122
oponent
qmihalikm@stuba.sk
OChBIodborný asistent CSc.,PhD.
NB3126
mario.mihal@stuba.sk
upratovač - upratovačka
janetta.mihokova@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 622
550, nová budova,blok B, 5.poschodie
andrea.michalekova@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
Micháliková Darina, Ing. Bc., MBAoponentka
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 918 674 132
NB - 1.posch, C 1123
zuzana.michalikova@stuba.sk
externá školiteľka
Michalová Alena, Ing.Dektajomníčka fakulty
+421 905 505 900
NB 189
alena.michalova@stuba.sk
FCHPToponent
qmichvocik@stuba.sk
ÚIAM, FCHPTexterný učiteľ, externý školiteľ+421 (2) 59 325 343
NB 652
Mikloš Martin, Ing., PhD.externý spolupracovník
qmiklos@stuba.sk
Miklovič Jozef, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qmiklovicj@stuba.sk
upratovač - upratovačka
judita.mikocziova@stuba.sk
Mikolášková Barbora, Mgr.FCHPToponentkaqmikolaskova@stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 778263, stará budova, 2. poschodie
Mikulajová Anna, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 419
SB 512a
anna.mikulajova@stuba.sk
OPAFdocent CSc.,PhD.
milan.mikula@stuba.sk
FCHPToponent
oponentka
qmikulasovag@stuba.sk
oponentka
qmikulasova@stuba.sk
FCHPToponent
externá spolupracovníčka
Mikušová Katarína, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
oponentka
qmikusova@stuba.sk
Milata Viktor, prof. Ing., DrSc.ÚOCHKPriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 148
NB 402
Milichovský Miloslav, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
mzdová účtovníčka+421 918 674 125NB - 1.posch, A 184
oponentka
Minarovičová Lucia, Ing., PhD.OPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
lucia.minarovicova@stuba.sk
pokladníčka
veronika.misalova@stuba.sk
externá školiteľka
dohoda o vykonaní práce
oponent
údržbár
+421 918 674 426
NB/S-46
Mladosievič Eugen, Ing.oponent
oponent
qmlynarcik@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
oponent
qmlynarik@stuba.sk
Mojto Martin, Ing.OIaRPdoktorand, asistent
Molnárová Helenaprevádzková pracovníčka
+421 905 498 411
NB - 1.posch,110
šatniar
magdalena.molnarova@stuba.sk
Molnárová Noémi, Ing.
doktorandka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NB4143
Moncoľ Ján, doc. Ing., PhD.OAChdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 186
357, nová budova,blok B, 3.poschodie
Monková Katarína, prof. Ing., PhD.
externá školiteľka
qmonkova@stuba.sk
FCHPToponent
qmonnigmann@stuba.sk
Moravčík Miroslav, Ing.doktorand
miroslav.moravcik@stuba.sk
Moravčíková Daniela, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qmoravcikovad@stuba.sk
doktorand
daniel.rodriguez@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qmosnaacek@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qmosnackova@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka
+421 (2) 59 325 419
SB 512a
OJodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 154
6108
Mrafková Lea, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qmrafkova@stuba.sk
Mravec Dušan, prof. Ing., CSc.FCHPTexterný učiteľdusan.mravec@stuba.sk
oponentka
Mučaji Pavel, prof. PharmDr., PhD.
oponent
Múčková Marta, Ing., CSc.oponentka
FCHPTexterný školiteľ
qmucha@stuba.sk
Műllerová Eva, Ing.FCHPT
oponentka
Munka Karol, Ing., PhD.
oponent
Munková Milada, Mgr.oponentka
Murínová Slavomíra, Ing., PhD.FCHPToponentka
qmurinovas@stuba.sk
Mutkovičová Mária, akad. mal.OPAF
sekretárka
maria.mutkovicova@stuba.sk
Nadányi Richard, Ing.ODCP
doktorand
richard.nadanyi@stuba.sk
oponent
Nagyová HelenaSCHKknihár
helena.nagyova2@stuba.sk
Nagy Štefanmontér výťahov
+421 918 674 175
stefan_nagy@stuba.sk
Nahálka Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qnahalka@stuba.sk
Navarová Jana, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Navrátil Tomáš, doc. Ing., PhD.
oponent
Nayab Ahmad Khalid, Ing. B.Sc., M.Sc.
doktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
ÚACH
doktorandka
388, nová budova, blok C, 3. poschodie
Nemčovič Marek, Ing., PhD.
externý školiteľ
qnemcovic@stuba.sk
Nemec Ivan, Ing., PhD.
oponent
FCHPT
oponent
qnemecekp@stuba.sk
Németh Peter, Dr. Ing.oponent
FCHPT
oponent
qneogrady@stuba.sk
externý školiteľ
Netopilík Miloš, RNDr., CSc.
oponent
oponentka
qnetriova@stuba.sk
Nicolas CallarecFCHPT
budúci zahraničný študent
xnicolasc@stuba.sk
Niederová Ľubica, Mgr., PhD.externá školiteľka
FCHPToponent
Noga Jozef, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
Noori Abdul Wasim, Ing.
doktorand
abdul.noori@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
qnovaki@stuba.sk
sekretárka
Nováková Kateřina, Ing.FCHPT
oponentka
qnovakovak@stuba.sk
Nováková Slavomíra, Ing., PhD.
oponentka
FCHPToponentkaqnovanska@stuba.sk
oponentka
oponent
qnovotnyf@stuba.sk