30. 9. 2020  17:44 Jarolím
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Abas Marcel, RNDr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 447
T02 3.102
Abasová Jela, Ing.
doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122
externá školiteľka
qadamcova@stuba.sk
Adamec Daniel, Ing.UZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
daniel.adamec@stuba.sk
Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
qadamecv@stuba.sk
Almeida Aguiar AlexandreMTF
budúci zahraničný študent
UIAM
externý školiteľ
qandrovic@stuba.sk
Antušek Andrej, RNDr., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 117
NC 214
andrej.antusek@stuba.sk
externý školiteľ
qarvasklenarova@stuba.sk
Babčan Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qbabcan@stuba.sk
Babčanová Dagmar, doc. Ing., PhD.UPIM
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
Babiarová Lucia, Ing.UMATexterná školiteľka
Babincová Paulína, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
732
NC 342
Backx Petra, Dr. Ing.UMATexterná školiteľka
qbackx@stuba.sk
Bachratý Matej, Ing.UIAM
externý školiteľ
qbachraty@stuba.sk
Bajčičák Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128
Bajčičáková Ingrida, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 908 674 119
NC 216
UMATexterná školiteľka
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 353
NB 664
UPIMexterná školiteľka
Baláž Ľubomír, Mgr.právnik
+421 948 907 449
T - 225A
lubomir.balaz@stuba.sk
Balážová Veronikatechnická pracovníčka+421 906 068 kl. 408T02 2.127veronika.balazova@stuba.sk
Balog Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
UPIM
externý školiteľ
qbalogm@stuba.sk
externý školiteľ
qbalogm1@stuba.sk
Baňas Jakub, Ing.externý školiteľ
qbanas@stuba.sk
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, externá školiteľka
+421 908 674 159
T-13
externý školiteľ
EKOpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 908 674 069
T229veronika.barankova@stuba.sk
Barboríková Jana, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqbarborikova@stuba.sk
Baričič DávidOKISorganizátor prevádzky VS
+421 905 357 625
T02 4.115david.baricic@stuba.sk
Bárta Jozef, Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 674 144
T-107
UIAM
doktorand
+421 906 068 423
T02 4.125
martin.barton@stuba.sk
UMAT
odborná asistentka CSc.,PhD.
721
NC 313
katarina.bartova@stuba.sk
Bednárik Jaroslav, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qbednarik@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
+421 906 068 483T02 2.123
Bednár Miloš
technický pracovník
+421 906 068 503
ŤL-131
Bednár Vladimír, Ing.UIAM
externý školiteľ
externý školiteľ
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.UMAT, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 439
T02 3.118
maria.behulova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 703
106
Belica Eugen, Ing., PhD.KZPMtechnický pracovník
+421 906 068 504
ŤL-133eugen.belica@stuba.sk
Beluský Martin, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
externý školiteľ+421 (2) 57 296 537
537
juraj.beniak@stuba.sk
UVPT
doktorand
+421 908 674 106
NC 208
denis.benka@stuba.sk
Beňo Matúš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 128
NC 115matus.beno@stuba.sk
externý školiteľ
UPIM
dohoda o vykonaní práce
Besterci Michal, prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.UMATdohoda o vykonaní práce
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 455
T02 2.111
Bezáková Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqbezakovaz@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 120
NC 209pavol.bezak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 906 068 417
T02 4.106
qbezakt@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qbidulsky@stuba.sk
Bielak Robert, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
PREV
upratovač - upratovačka
alica.bihariova@stuba.sk
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 915 761 406
T-118
jozef.bilik@stuba.sk
skladníčka
+421 918 646 075
marta.biskorovajna@stuba.sk
asistentka
+421 906 068 487
T02 5.108
Blinová Lenka, Ing., PhD.KEIodborná asistentka CSc.,PhD.
UPIM
externý školiteľ
Bočák Róbert, Ing.UVTE
doktorand
robert.bocak@stuba.sk
externý školiteľ
qboca@stuba.sk
UMATvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním749
NC 303
Bohunický MichalPREVprevádzkový elektrikár
+421 917 866 252
michal.bohunicky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbokuvka@stuba.sk
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Bonek Miroslaw, Dr. Ing., PhD., MScUMATexterný školiteľ
Bónová Lucia, Mgr., PhD.UVPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 124NC 207lucia.bonova@stuba.sk
externá školiteľka
qboorova@stuba.sk
UZ ŠJ
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.borakova@stuba.sk
UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 436
T02 3.106
dmitrii.borkin@stuba.sk
knihovníčka+421 908 674 162
T-18
Bošák Ondrej, Mgr., PhD.UMAT
odborný asistent CSc.,PhD.
721
NC 313
ondrej.bosak@stuba.sk
Boškovská Jana, Mgr.PUR
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 917 931 580
T-25jana.boskovska@stuba.sk
KVZS, UIAM
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 135
T-126
Božik Miroslav, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qbozikm@stuba.sk
Brestovanská Jozefínaprevádzková pracovníčka+421 906 068 308T-73B
domovník - údržbár
UPIM
externý školiteľ
externá školiteľka
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Brožek Milan, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
qbrozek@stuba.sk
Brož Václav, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
UVTEexterný školiteľ
externý školiteľ
externý školiteľ
qbrezina@stuba.sk
Bubeník Peter, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
qbubenik@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141marcela.bucanyova@stuba.sk
externá školiteľka
UIAM
doktorand
Bucha Peter, Ing.doktorand
+421 906 068 433
T02 3.113
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 502
ŤL-203
Buranský Ivan, Ing., PhD.UVTEriaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 936 662
T-123
ivan.buransky@stuba.sk
Burčiar Fedor, Ing.doktorand+421 906 068 428
T02 4.123
Burdejová Bibiana, Ing.ZPZVpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 906 068 483
T2-123
Burianová Janapredavač+421 918 646 059jana.burianova@stuba.sk
ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 006
T22
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121dagmar.caganova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Cibáková Viera, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Cibulka Viliam, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
viliam.cibulka@stuba.sk
Cisárik Ján, Ing.
externý školiteľ
qcisarik@stuba.sk
UZ ŠJkuchárka
doktorand
+421 906 068 kl. 472T02 2.116
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
722
NC 305eva.cuninkova@stuba.sk
doktorandka
+421 906 068 kl. 470
T02 2.117
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 009
T21
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
qczan@stuba.sk
UVTE
doktorand
UPIMexterný školiteľ
gyorgy.czifra@stuba.sk
externý školiteľ
qcaganek@stuba.sk
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.UPIM
profesor CSc.,PhD.
+421 918 646 050
T02 2.101milos.cambal@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qcambalova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qcapkovicf@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 007T22katarina.capkovicova@stuba.sk
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.UMATriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 646 043
L 8lubomir.caplovic@stuba.sk
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 906 068 344
T-119
alexander.caus@stuba.sk
Čavojský Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
Čekanová Katarína, Ing., PhD.
externá školiteľka
katarina.cekanova@stuba.sk
Čep Robert, doc. Ing., Ph.D.UIAM
externý školiteľ
qcep@stuba.sk
Černičková Ivona, doc. Ing., PhD.UMATdocentka CSc.,PhD.
720
NC 311
Černý Ivan, Ing.UPIM
externý školiteľ
qcerny@stuba.sk
UIAModborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 437
T02 3.103zuzana.cervenanska@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 047
NC 318
externý školiteľ
qciertazsky@stuba.sk
Čilliková Mária, doc. Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
qcillikova@stuba.sk
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.
externá školiteľka
qcipkovahamplov@stuba.sk
Čtvrtlík Radim, Mgr., Ph.D.
externý školiteľ
qctvrtlik@stuba.sk
Čuboňová Nadežda, prof. Ing., PhD.externá školiteľka
Danielová Viera
kuchárka
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
qdeanko@stuba.sk
externý školiteľ
Debnárová Martina, Ing.UMATexterná školiteľka
qdebnarova@stuba.sk
Degel Andreasbudúci zahraničný študent
xdegel@stuba.sk
KVZS, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 132
T-129
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.UVTE
externý školiteľ
qdemec@stuba.sk
Derzsi Mariana, doc. Mgr., PhD.vedeckovýskumná pracovníčka+421 908 674 116NC 213mariana.derzsi@stuba.sk
Deshmukh Samir Kashirao, doc.UPIM
externý výskumný pracovník
qdeshmukh@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Dirner Vojtech, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník, externý školiteľ
qdirner@stuba.sk
UMATdohoda o vykonaní práce
qdlouhy@stuba.sk
UMAT, UVPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
andrej.dobrotka@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 115
NC 212jozef.dobrovodsky@stuba.sk
UVTE
doktorand
patrik.dobrovszky@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.739
NC 314
maria.domankova@stuba.sk
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
veronika.domcekova@stuba.sk
UPIMdohoda o vykonaní práceqdrabova@stuba.sk
MTFexterný školiteľ
qdragula@stuba.sk
Drahňovský Juraj, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Drieniková Katarína, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqdrienikovak@stuba.sk
externá školiteľka
Drienovský Marián, Ing., PhD.UMAT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Drobný Peter, Ing.UIAMexterný školiteľ
peter.drobny@stuba.sk
Dřímal Marek, Ing., PhD.externý spolupracovník
qdrimalm@stuba.sk
Dubecký Matúš, Ing., PhD.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 908 674 117
NC 214
UPIMexterná školiteľkaqdubjakova@stuba.sk
Ďuďák Juraj, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 452
T02 4.127
externý školiteľ
Durecová Silvia, Ing.
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
MTFbudúci zahraničný študent
xdurgut@stuba.sk
UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
747
NC 348
Ďurišová Jaroslava, Ing., PhD.PPZpracovníčka pre personálne činnosti+421 918 646 017
T - 231A
Ďurišová Vladimíra, Ing.mzdová účtovníčka
+421 918 988 466
T - 208
Ďuriš Rastislav, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 432T02 3.112rastislav.duris@stuba.sk
Dusza Ján, prof. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
Dvořáková Lilia, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľka
dohoda o vykonaní práce
qdzurenda@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
Edl Milan, doc. Ing., Ph.D.UPIM
externý školiteľ
qedl@stuba.sk
Eglsäer Sabine, Dr.UMAT
dohoda o vykonaní práce
UVTEexterný školiteľ
Eiben Gabriel, Ing.UVTE
externý školiteľ
qeibeng@stuba.sk
externý školiteľ764NC 217
externý školiteľ
Emmer Štefan, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 44 455 087 kl. 344
139
stefan.emmer@stuba.sk
UVTEexterný školiteľ
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr., PhD.
externá spolupracovníčka
qfabianovae@stuba.sk
archivár
+421 908 674 065
T204
UIAMexterný školiteľ
UIAM
externá školiteľka
UPIMexterná školiteľka
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 918 746 522
T211
AKK
knihovníčka
+421 908 674 162
T-18
zuzana.fancovicova@stuba.sk
Farisovna Tokareva Guzeľ, doc. Ing., CSc.UPIM
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qferencz@stuba.sk
externá školiteľka
externý školiteľ
qferjencik@stuba.sk
Fero Martin, Mgr., PhD.UPIM, CJHŠodborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 488
T02 5.106
martin.fero@stuba.sk
externý školiteľ
Fidlerová Helena, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 kl. 479
T02 2.105helena.fidlerova@stuba.sk
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 367
NB 675
miroslav.fikar@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 21 022 519
T02 4.104
externý školiteľ
Fodrek Peter, Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práce
Fogelová DagmarPREV
upratovač - upratovačka
dagmar.fogelova@stuba.sk
Forner JánPREV
prevádzkový montér vodovodov
+421 917 866 251
Fraňo Dušan, Ing., IWEUVTE
externý školiteľ
Fridrich Jozefchemik - úpravár vody
jozef.fridrich@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qfujda@stuba.sk
UMAT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
723
NC 306
Gabriška Darja, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka
UMATdoktorand751NC 205
externý školiteľ
Gajdoš Ivan, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
Galajdová Alena, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
prevádzková pracovníčka
+421 918 646 075alena.galbava@stuba.sk
externý školiteľ
UPIM
externý školiteľ
UMAT
dohoda o vykonaní práce
+421 917 674 669
externá školiteľka
Gardoki AitorMTFbudúci zahraničný študent
xgardoki@stuba.sk
Gastgebová Monika, Ing.externá školiteľka
externý školiteľ
Gašpar Gabriel, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 452T02 4.127
Gatial Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
qgatial@stuba.sk
UVTE
dohoda o vykonaní práce
Gebauer Jozef, Ing.PREVvrátnik
+421 906 068 200
jozef.gebauer@stuba.sk
Gebura Marek, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
qgebura@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qgejdos@stuba.sk
externý školiteľ
Gereková Oľga
upratovač - upratovačka
olga.gerekova@stuba.sk
Gerhátová Žaneta, doc. PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
743
NC 334
docentka CSc.,PhD.
+421 908 674 063
Dekanat
Glozmek Roman, Ing.
externý školiteľ
UIBEdoktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
peter.godovcin@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 687
A702
UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
724
NC 317
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.externý školiteľ
fedor.gomory@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 410
233
Gopinathan ArunMTF
doktorand
arun.gopinathan@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 134
T-127
externý školiteľ
externý školiteľqgregar@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
UMATprofesor CSc.,PhD.726NC 309
UPIM
externý školiteľ
qgronsky@stuba.sk
Grznáriková Henrieta, Ing.pracovníčka ekonomiky práce
+421 918 646 020
T - 209
dohoda o vykonaní práce
qgutyan@stuba.sk
Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľqgyurak@stuba.sk
Hadzima Branislav, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qhadzima@stuba.sk
Hagarová Mária, doc. Ing., PhD.externá školiteľka
Hajduk Mikuláš, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qhajduk@stuba.sk
Hajdu Štefan, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434T02 3.114
Hajnik Bartolomej, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
+421 918 646 064
qhajnik@stuba.sk
doktorandka+421 906 068 kl. 420T02 4.128
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 123
NC 104
UZ ŠDMU
vrátnik
Halán Marcel
vrátnik
marcel.halan@stuba.sk
Halenár Igor, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľ
Halgaš Radoslav, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 120NC 209
Halmeš František, PhDr.UPIMexterný školiteľ
Hamerník Peter, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
peter.hamernik@stuba.sk
UIBEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 532ŤL-205
UMAT
technický pracovník
340
LLA - UMAT
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
Hazlinger Marián, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
744NC 343
externá školiteľka
+421 (2) 57 296 556
443
MTF, UZ ŠDMUprevádzková pracovníčka, dohoda o vykonaní práce+421 908 674 055
Hitka Miloš, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qhitka@stuba.sk
doktorandka
+421 906 068 klapka 519ŤL 204martina.hladova@stuba.sk
Hlavatý Rastislav, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 320
65
UVTEexterný školiteľ
UVTEdoktorand
Hodulíková Kristína, Ing.UPIM
externá školiteľka
qhodulikova@stuba.sk
Hodúlová Erika, doc. Ing., PhD.KZSMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-104a
hosťujúci profesor
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
jaroslav.holecek@stuba.sk
Holešovský František, prof. Dr. Ing.MTFexterný spolupracovníkqholesovsky@stuba.sk
Holická Katarína, Ing.
doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122
externý školiteľ
UPIMexterný školiteľ
Holler František, Ing.UPIM
externý školiteľ
qholler@stuba.sk
KVZS
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 132
T-129
Holub JúliusUZ ŠDMUvrátnik
+421 (33) 5 908 631
julius.holub@stuba.sk
Homokyová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468
T02 2.120
UMAT
externá školiteľka
Horák Tibor, Ing.
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
Horňáková Natália, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 473T02 2.106
Horňak Peter, doc. Dr. Ing.
externý školiteľ
UPIM
externá školiteľka
UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 418T02 4.107dusan.horvath@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468
T02 2.120
Horváth Roman, Ing. Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Hostin Stanislav, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ
+421 906 068 klapka 308
ŤL 308
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
Hrablik Martin, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Hrbál Jakub, Ing.UVTEdoktorandjakub.hrbal@stuba.sk
Hrčka Lukáš, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 428
T02 4.123
externá školiteľka
qhrdinovag@stuba.sk
EKOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 918 646 018
T228
vlasta.hrdlickova@stuba.sk
externý školiteľ
qhrehus@stuba.sk
Hricová Júlia, Ing., PhD.externá školiteľkaqhricova@stuba.sk
Hrivňák Ivan, prof. Ing., DrSc.MTF
konzultant
ivan.hrivnak@stuba.sk
Hrivňáková Dáša, prof. Ing., DrSc.MTF
konzultantka
dasa.hrivnakova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qhrnciar@stuba.sk
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226
AKKknihovníčka
+421 906 068 kl. 324
T-30iveta.hrubsova@stuba.sk
Hrubý Vojtěch, prof. Ing., CSc.UMATexterný školiteľ
qhrubyv@stuba.sk
Hrušecká Denisa, Ing., Ph.D.UPIM
externá školiteľka
qhrusecka@stuba.sk
Hrušková Erika, Ing., PhD.KVZS
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 142T-110
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 60 291 771
D112
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 608
D617
peter.hubinsky@stuba.sk
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.UMATzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.738
NC 322
maria.hudakova@stuba.sk
externá školiteľka
upratovač - upratovačka
Húlan Tomáš, RNDr., PhD.
externý školiteľ
qhulan@stuba.sk
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 57 296 701
206
gabriel.hulko@stuba.sk
UIAMdohoda o vykonaní práce
qhurajl@stuba.sk
Hurajová Ľudmila, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 488
T02 5.106
Husar Peter, prof. Dr. Ing.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.husar@stuba.sk
Husovič Rudolf, Ing.UPIM
doktorand
UZ ŠDMU
vrátnik
UMATexterný školiteľ
qhvizdos@stuba.sk
externý školiteľ
qhypky@stuba.sk
pracovník operačných systémov VS+421 905 357 624T02 4.116
UPIMdohoda o vykonaní práce
qchlamtac@stuba.sk
Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD.riaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 407
T02 2.126
andrea.chlpekova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 906 068 486
T02 5.110
UPIMexterná školiteľka
qchrkava@stuba.sk
Chromjaková Felicita, prof. Ing., PhD.UPIM
dohoda o vykonaní práce
Chudá Janaupratovač - upratovačka
UPIMexterný školiteľ
stefan.chudoba@stuba.sk
doktorand
dohoda o vykonaní práce
Ilavská Gabrielaupratovač - upratovačka
gabriela.ilavska@stuba.sk
UZ ŠDMU
vrátnik
externá školiteľka
qillekova@stuba.sk
UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 422T02 4.108miriam.iringova@stuba.sk
externý školiteľ
peter.iring@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 005
T19Arenata.ivancikova@stuba.sk
Ivaška Jaroslav, Ing.
externý školiteľ
Iždinský Karol, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qizdinsky@stuba.sk
Ižol Peter, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
UPIMexterný školiteľ
qjahnatek@stuba.sk
Jakábová Martina, Ing., PhD.externá školiteľka
martina.jakabova@stuba.sk
externá školiteľka
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
qjamborj@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qjanacj@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
Janák Erik, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
UIAM
externý školiteľ
Jančovič Rastislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qjancovic@stuba.sk
Jančuška Igor, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
733NC 307
Janíček Matej, Ing.doktorand
Janíková Dominika, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka+421 908 674 124
NC 207
Janík Samuel, Ing.doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
samuel.janik@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.
externý školiteľ
qjankovic@stuba.sk
Jánošík Ján, Ing.
doktorand
+421 906 068 428T02 4.123jan.janosik@stuba.sk
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
Jánošová Denisa, doc. PhDr., PhD.UPIM
externá školiteľka
dohoda o vykonaní práce
qjanotaa@stuba.sk
UMAT, UVPT
externý školiteľ, vedeckovýskumný pracovník
+421 918 646 072
NC 210
externá školiteľka
Jašurek Jozef, Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
UVTEexterná školiteľka
qjavorova@stuba.sk
Jedlička Martin, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce
Jemala Marek, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
qjerz@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
429/2
Jocys Simonas
budúci zahraničný študent
Joehnk Peter, Dr.h.c., PhD.UPIM
externý školiteľ
peter.joehnk@stuba.sk
MTFexterná spolupracovníčka
qjozefovicova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 412
T02 4.105
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 412T02 4.105
UIAMexterná školiteľkaqjuleny@stuba.sk
UIAM
externá školiteľka
Jurči Peter, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
742
NC 337
Jurík Lukáš, Ing., PhD.UPIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
Jurina František, Ing., PhD.KOPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
T-104Afrantisek.jurina@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
qjurinova@stuba.sk
externý školiteľ
qjurko@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
qjurkovicovam@stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.UMAT, UVTEexterný školiteľ
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD.externá školiteľka
UPIMexterný školiteľ
qkadnar@stuba.sk
Kahanec MilanUZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
Kachaňák Anton, doc. Ing., CSc.UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 294 550
322
anton.kachanak@stuba.sk
Kalianko Imrich, Ing.
doktorand
imrich.kalianko@stuba.sk
AKK
knihovníčka
+421 906 068 kl. 331
T-28
Kamenszká Adriana, Ing.UVTE
doktorandka
Kapustová Mária, doc. Ing., PhD.KTKPdocentka CSc.,PhD.
+421 906 068 333
T-115
externý školiteľ
qkardosp@stuba.sk
Kasalová Ivana, Ing., PhD.PEŠF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 165
T-13
ivana.kasalova@stuba.sk
Kašák Peter
strojárenský lab. technik a kontrolór
741
NC 316
UPIMexterná školiteľka
qkasnikova@stuba.sk
UMATexterná školiteľkaqkassakova@stuba.sk
Kaššovic Dominik, Ing.
externý školiteľ
qkassovic@stuba.sk
UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 415T02 4.103
UIAMexterný školiteľ
qkelemenm@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
Kleinedler Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Kloknerová Mária
upratovač - upratovačka
maria.kloknerova@stuba.sk
Kňažík Marek, Ing., PhD.externý školiteľ
Kocúrová Karin, Ing., PhD.externá školiteľka+421 906 068 340
Ľahké laboratóriá UMAT
externý školiteľ
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 908 898 020
T-134roman.kolenak@stuba.sk
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qkolibal@stuba.sk
externý školiteľ
qkollarp@stuba.sk
Kollár Tomáš, Ing.
externý školiteľ
qkollart@stuba.sk
UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 548432
externá školiteľka
+421 906 068 kl. 470
T02 2.117
UIBEexterný školiteľqkonecnyj@stuba.sk
Kopas Melichar, Ing., PhD.externý školiteľ
externá spolupracovníčka
+421 906 068 143
Z 095
Kopček Michal, doc. Ing., PhD.UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 413
T02 4.104
michal.kopcek@stuba.sk
Köpplová ElenaEKO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 918 746 522
T211
Kopták Michal, Ing., PhD.
externý školiteľ
doktorand
juraj.kopunek@stuba.sk
Koráb Juraj, Dr. Ing.UMAT
externý školiteľ
Koreňová Jana, Ing.
externá školiteľka
qkorenovaj1@stuba.sk
Kortiš Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
Kostecká Katarína, Mgr.
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 906 068 483
T2-123katarina.kostecka@stuba.sk
Kostka Petr, Ing., PhD.
externý školiteľ
Kostolný Igor, Ing., PhD.KZSMvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 906 068 304
T-138
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 143T-109peter.kostal@stuba.sk
Koštial Pavol, prof. RNDr., Ph.D.externý školiteľqkostial@stuba.sk
Kotásková EmíliaEKOfinančná účtovníčka+421 918 646 003emilia.kotaskova@stuba.sk
Kotešovský Rastislav, Ing.externý školiteľqkotesovsky@stuba.sk
Kotianová Janette, PaedDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 437
T02 3.103
janette.kotianova@stuba.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
UPIM
dohoda o vykonaní práce
qkovacic@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
qkovacikj@stuba.sk
externý školiteľ
qkovacj@stuba.sk
Kováč Jozef, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
externý školiteľ
Kováč Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
qkovacm3@stuba.sk
KZSModborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
PREVvrátnik
Kováč Szabolcs, Ing.UIAMdoktorand
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 321
T-108
ingrid.kovarikova@stuba.sk
Kowal Edward, prof. Eng., PhD.MTFexterný školiteľ
qkowal@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111alena.kozakova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 281
D115
stefan.kozak@stuba.sk
UZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
externý školiteľ
qkozon@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
UMAT
externý školiteľ
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.UMAT, UIAM
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
733
NC 307
jozef.krajcovic@stuba.sk
Krajčovič Ľubomírprevádzkový elektrikár
+421 917 669 006
externý školiteľ
Krajčovič Matej, Ing.UIAM
externý školiteľ
qkrajcovic@stuba.sk
Krajčovičová Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka
Krajčo Vladimír, Ing.
externý školiteľ
Králik Marián, doc. Ing., CSc.UPIM, UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 579444
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 497D311
externý školiteľ
UPIM
externý školiteľ
UPIM
externá školiteľka
+421 917 669 164
qkratka@stuba.sk
Kravárik Mikuláš, Ing.
externý školiteľ
qkravarik@stuba.sk
UIAModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 441
T02 3.120
helena.kravarikova@stuba.sk
KZSM
strojárenský technik
T ĽL
dohoda o vykonaní práce
Kritikos Michaela, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 309
T-105michaela.kritikos@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
qkrizan@stuba.sk
UIAM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 422T02 4.108
Krížik Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
Kročová Šárka, doc. Ing., Ph.D.UIBE
externá školiteľka
Kroupa Aleš, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qkroupa@stuba.sk
Kříž Antonín, doc. Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práce
qkriz@stuba.sk
upratovač - upratovačkadaniela.kubanova@stuba.sk
Kubásek Jiří, Ing., Ph.D.UMATexterný školiteľ
qkubasek@stuba.sk
UPIM
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
Kubliha Marian, prof. Ing., PhD.UMAT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
740
NC 324marian.kubliha@stuba.sk
UMAT
sústružník kovov
340
LLA - UMAT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 502ŤL 203
externý školiteľ
qpetr@stuba.sk
Kučerka Daniel, Ing., PhD.externý školiteľ
qkucerka@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 917 669 638NC 217erika.kucerova@stuba.sk
externá školiteľka
Kučerová Marta, doc. Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 463T02 2.118marta.kucerova@stuba.sk
Kučíková ZitaUZ ŠDMU
skladníčka
+421 905 930 244
externý školiteľ
qkudela@stuba.sk
externý školiteľ
UZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
doktorand+421 906 068 428
T02 4.123
Kucháriková Eva, Ing., CSc.MTF
externá spolupracovníčka
qkucharikova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
BZŽP
pracovníčka BOZ a PO
+421 918 646 164T 211viera.kulifajova@stuba.sk
Kumičáková Darina, doc. Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
qkumicakova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľqkuna@stuba.sk
externý školiteľ
qkunik@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
stanislav.kunik@stuba.sk
Kupča Ľudovít, Ing., CSc.UMATexterný školiteľ
qkupca@stuba.sk
Kupka Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
qkupkam@stuba.sk
Kuracina Richard, doc. Ing., Ph.D.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 510
ŤL-323richard.kuracina@stuba.sk
MTF, OKIS
systémová integrátorka, organizátor prevádzky VS
+421 918 646 067
T02 4.118
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.externý školiteľqkuric@stuba.sk
Kurnátová Júlia, Ing., PhD.externá školiteľka
qkurnatova@stuba.sk
KOPTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AM
marcel.kuruc@stuba.sk
Kusá Martina, Ing., PhD.KVZS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326T-141martina.kusa@stuba.sk
UMATdocent CSc.,PhD.
730
NC 323
UPIMexterný školiteľ
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707
vladimir.kutis@stuba.sk
externý školiteľ
Kvetan Karol, RNDr., CSc.UMATodborný asistent CSc.,PhD.733NC 307
Kvorková Veronika, Ing.
doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
veronika.kvorkova@stuba.sk
Labašová Eva, Ing., PhD.UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 446
T02 3.119
eva.labasova@stuba.sk
UMAT
docent CSc.,PhD.
729
NC 344
Ladvenicová Katarína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
UPIMexterná školiteľka
qlamosova@stuba.sk
Lanáková Petra, Mgr.UPIMexterná školiteľka
Lančaričová BeátaUZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
qlangfelder@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Lasab Michal, Ing.
externý školiteľ
qlasab@stuba.sk
externý školiteľqlasut@stuba.sk
Lazar Roman, Ing., PhD.externý školiteľ
qlazar@stuba.sk
PREVvodič mikrobusu+421 906 068 208drahomir.lederleitner@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 918 646 060T- 219
Lenhardt Ján, Ing.UPIM
externý školiteľ
qlenhardt@stuba.sk
Lenhardtová Zuzana, Ing., PhD.
externá školiteľka
Lestyánszka Škůrková Katarína, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
katarina.skurkova@stuba.sk
Levák Martin, Ing.
externý školiteľ
qlevak@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qliberko@stuba.sk
Linczényi Alexander, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
qlinczenyi@stuba.sk
externý školiteľ
UIAM
lektor
+421 906 068 436
T02 3.106
externá školiteľka
qliskovak@stuba.sk
externý školiteľ
frantisek.lofaj@stuba.sk
Löfflerová Máriaupratovač - upratovačka
UMATprofesor CSc.,PhD.+421 908 674 086
NC 731
UPIMexterný školiteľ
UVTE
doktorandka
externá školiteľka
qlosertova@stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
Ludrovcová Barbora, Ing.UVTEdoktorandka+421 940 132 723
T-125
Lukáčiková BarboraUZ ŠJpracovníčka prevádzky štud. jedální+421 918 646 013
barbora.lukacikova@stuba.sk
Lukačovič Andrej, Ing.
externý školiteľ
Lukačovičová Elena, PaedDr., PhD.CJHŠlektor+421 906 068 kl. 34265belena.lukacovicova@stuba.sk
Lukovics Róbert, Ing.externý školiteľ
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.externá školiteľka+421 (2) 32 888 403C 0304
Lumnitzer Ervin, prof. Ing., PhD.konzultant
qlumnitzer@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
Lužák Juraj, Ing.externý školiteľqluzak@stuba.sk
Macejka Pavel
záhradník
+421 906 068 klapka 511
TL-135a
pavel.macejka@stuba.sk
Macek Branislav, Ing.externý školiteľ
UPIM
externá školiteľka
qmadlenakova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
Magdolen Jozef, Ing.
doktorand
+421 908 674 106
NC 208
VO
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 917 623 615
T225alenka.martisova@stuba.sk
externý školiteľ+421 906 068 312
T 205
externý školiteľ
Magvaši Peter, Ing., CSc.externý školiteľ
Magyarics Tomáš, Ing.externý školiteľ
qmagyaricst@stuba.sk
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 908 674 053Podateľňajana.machacova@stuba.sk
Macháč Tomáš, Ing.doktorand
tomas.machac@stuba.sk
predavač+421 918 646 059
Machová Romana, Ing., PhD.externá školiteľka
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.
externý školiteľ
+421 918 669 117
milan.majernik@stuba.sk
externý školiteľ
qmajernikt@stuba.sk
UPIMexterný školiteľqmajtan@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qmakanova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 473
T02 2.106
helena.makysova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qmakysp@stuba.sk
UZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
PPZpracovníčka pre personálne činnosti
+421 918 897 634
T - 230
UVTEexterná školiteľka
externá školiteľka
qmarasova@stuba.sk
UPIMdoktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Mareš Albert, Ing., PhD.
externý školiteľ
qmares@stuba.sk
Markechová Iveta, RNDr., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104
iveta.markechova@stuba.sk
Marko Marek, Mgr.
externý školiteľ
qmarkom1@stuba.sk
UIBE
dohoda o vykonaní práce
UPIMexterná školiteľka
Marková Petra, Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
Markovičová Mária, PhDr.prevádzková pracovníčka+421 948 936 665
T206
maria_markovicova@stuba.sk
Marônek Milan, prof. Ing., CSc.KZSMprofesor CSc.,PhD.+421 908 674 140
T-113
špecialista pre styk s verejnosťou+421 908 674 161
T-25
miroslava.martinicka@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 149ŤL-322d
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 141T 111maros.martinkovic@stuba.sk
Martinkovičová Oľgapracovníčka správy majetku
+421 918 646 028
T204
budúci zahraničný študent
Marton Michal, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práce
Masárová Renáta, RNDr., PhD.UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 448T02 3.107renata.masarova@stuba.sk
pracovníčka pre štatistiku a rozbory+421 948 936 661
T210
jana.matejova@stuba.sk
UPIM
dohoda o vykonaní práce
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 908 674 142
T-110
miriam.matusova@stuba.sk
externý školiteľ
qmaxim@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 421
C 0306
igor.medved@stuba.sk
Melo Borislav, Dipl.-Ing., PhD.
externý školiteľ
UVTE
doktorand
Mesároš Dominik, Ing.UPIMexterný školiteľ
Mesárošová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 149
NB 694alajos.meszaros@stuba.sk
konzultant
UVTE
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qmicieta@stuba.sk
externá školiteľka
Mičko RudolfPREV
vrátnik
rudolf.micko@stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 167
A605
Mihálik Petervrátnik+421 906 068 500
Mihok Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.MTF, UPIMexterný školiteľ
Michaľčonok German, doc. Ing., CSc.UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 425
T02 4.110
Michálek Juraj, Ing.UIBE
doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
externý školiteľ
qmichalicek@stuba.sk
Michalíková Anna, Ing., CSc.KEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 512
ŤL 308
externý školiteľ+421 (2) 32 888 479
C 0603
externý školiteľ
qmikula@stuba.sk
konzultant
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 368
T-120
jan.milde@stuba.sk
Minarčíková Emíliatechnická pracovníčka
+421 906 068 409
T02 3.127
UMAT, UVPT, UIAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 115
NC 212
CJHŠ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 489
T02 5.107
UVTEexterný školiteľ
qmisa@stuba.sk
PREV
upratovač - upratovačka
UIAMdocentka CSc.,PhD.
+421 906 068 410
T02 3.105
UPIM
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103
Molnár Ivan, Ing.doktorand
T-104A
Molnár Marek, Mgr.externý školiteľ
UPIMexterná školiteľka
UPIMexterný školiteľ
vrátnik
svatopluk.moncmann@stuba.sk
Monka Peter, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.UVPT, UIAM
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
KOPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141
jana.moravcikova@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 918 646 044
NC 319
Moringa MiroslavUPIMexterný školiteľ
Morovič Ladislav, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 368T-120ladislav.morovic@stuba.sk
UVTEexterný školiteľ
qmorva@stuba.sk
externý školiteľ
qmorvay@stuba.sk
Mozolík Richard, Ing.externý školiteľ
qmozolikr@stuba.sk
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 455
T02 2.111
lubica.mrvova@stuba.sk
Mudriková Andrea, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 132
T-129
UPIMexterná školiteľka
Mudrončík Dušan, prof. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
qmudroncik@stuba.sk
Müllerova Adela, Ing.UPIMexterná školiteľka
Müllerová Jana, prof. Ing., PhD.UIBE
dohoda o vykonaní práce
qmullerova@stuba.sk
Muška Martin, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 111
NC 103
UIAMdocent CSc.,PhD.
+421 906 068 429
T02 3.116
NAGARBHAI MAKWANA MUKESHdoktorand
doktorand
+421 906 068 433
T02 3.113
UPIM
dohoda o vykonaní práce
qnagyoval@stuba.sk
Naňo Tomáš, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práce
KOPT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AM
doktorand+421 906 068 klapka 519
ŤL 204
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 661
A607
vladimir.necas@stuba.sk
Neguyen Quang Chinh, doc.dohoda o vykonaní práce
qneguyen@stuba.sk
Němcová Sláva, Mgr.CJHŠ
lektor
+421 906 068 496
T02 5.109slava.nemcova@stuba.sk
Németh Mariántechnický pracovník+421 906 068 381CE5AMmarian.nemeth@stuba.sk
Németh Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 419
T02 3.101martin.nemeth@stuba.sk
UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 419
T02 3.101
andrea.nemethova@stuba.sk
externá školiteľka
UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106eduard.nemlaha@stuba.sk
Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qneslusan@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 411
T02 4.121
martin.nesticky@stuba.sk
Niethammer Manuela, prof. Dr.
dohoda o vykonaní práce
qniethammer@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
Nižníková Jana, Ing.externá školiteľka
Noga Pavol, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 112
NC 210
pavol.noga@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nosko Martin, Ing., PhD.
externý školiteľ
Novák Jozefúdržbár
+421 917 866 250
Novák-Marcinčin Jozef, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovník
qnovakmarcincin@stuba.sk
Nováková Renata, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
Novák Pavel, doc. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
údržbár
+421 917 866 253
jaroslav.novota@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 906 068 487T02 5.108ivana.novotna@stuba.sk
externý školiteľ
qnovy@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
Odlerová Eva, doc. PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľka
externá školiteľka
externý školiteľ
qolexa@stuba.sk
KTKPstrojárenský technik
T ĽL
Ondrášik Miroslav, Ing.
externý školiteľ
qondrasik@stuba.sk
externý školiteľ
Ondriga Ľuboš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
Ondriga Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
Ondruška Ján, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qondruskaj1@stuba.sk
UIAModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 438
T02 3.115jarmila.oravcova@stuba.sk
Oravec Milan, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník, externý školiteľ
Oriňák Andrej, prof. RNDr., PhD.UMAT
externý školiteľ
qorinak@stuba.sk
Osvald Anton, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
anton.osvald@stuba.sk
UIBEexterný školiteľ
UMAT
externý školiteľ
qovcarcik@stuba.sk
Ožvold Milan, prof. RNDr., CSc.MTFexterný školiteľ+421 906 068 349T 209
Pačiaová Hana, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
technická pracovníčka+421 908 674 109NC 217
Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.UPIM
externá školiteľka
Palcut Marián, doc. Mgr., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.746NC 349
Palček Peter, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník, externý školiteľ
qpalcekp@stuba.sk
externý školiteľ
qpapula@stuba.sk
externý školiteľ
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.UVTE
dohoda o vykonaní práce
Partlová Anna, Ing.pracovníčka správy majetku+421 917 490 399
T204
Pastierová Alica, Ing., PhD.UIBE
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 507ŤL 307alica.pastierova@stuba.sk
externý školiteľ+421 903 704 600NB 1.posch.103
odborný asistent CSc.,PhD.
745
NC 312matej.pasak@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
qpaulicek@stuba.sk
externý školiteľ
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 465
T02 2.108alena.paulikova@stuba.sk
Paulová Iveta, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
Pavlenda Pavel, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Pavličková Miroslava, Ing.pracovníčka pre ekonomické činnosti
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 646 055
T 211
UIAM
externá školiteľka
+421 (2) 59 325 336
NB 603
Pavlík Peter
technický pracovník
+421 906 068 445
T02 3.121
peter.pavlik@stuba.sk
Pavlík Peter, Ing.UPIMexterný školiteľ
Pavlovičová Monika, Ing.
technická pracovníčka
+421 918 646 038
NC 320
UVTEdoktorand
UIAMexterný školiteľ
Pekara Marián, Ing.UIAM
externý školiteľ
qpekaram@stuba.sk
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
720NC 311
Peniak Peter, doc. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
qpeniak@stuba.sk
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.UMAT
dohoda o vykonaní práce
KOPTprofesor CSc.,PhD.
+421 908 674 130
T-128
UIBE
chemický technička
+421 906 068 klapka 513
TL-403adriana.peterkova@stuba.sk
technická pracovníčka982
L 2
Peťko Ivan, Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
qpetko@stuba.sk
Petrovičová JanaPREV
prevádzková pracovníčka
+421 906 068 308
T-73B
externá školiteľka
qpetruj@stuba.sk
Petruš Milan, PaedDr.UPIMexterný školiteľ
qpetrusm@stuba.sk
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník, externý školiteľ
PEŠFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov+421 908 674 160
T-13
UMAT
externý školiteľ
Pintér Michal, Ing.externý školiteľ
externý školiteľ
qpiska@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qpitelj@stuba.sk
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.
externá školiteľka
upratovač - upratovačka
Plavčan Peter, prof. Ing., CSc.UPIM
externý školiteľ
qplavcan@stuba.sk
Plecháčová Karinkuchárka
Pluhár Alexej, Ing.UVTE
doktorand
alexej.pluhar@stuba.sk
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128
UIAM
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qpodoba@stuba.sk
predavač
+421 918 646 059
Pokorný Jiří, doc. Ing., MPA, Ph.D.UIBE
externý školiteľ
qpokornyj1@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 905 906 371
T-135
Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.externá školiteľka
+421 (2) 57 296 355
445
upratovač - upratovačka
UPIM
externá školiteľka
qpoleckova@stuba.sk
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqpopelka@stuba.sk
upratovač - upratovačkazdenka.popluharova@stuba.sk
Popová Zuzana, Mgr.UZ ŠDMU
prevádzková pracovníčka
+421 918 646 002
Poruban Libor, Ing.UIAMexterný školiteľqporubanl@stuba.sk
Pospíšil Juraj, Ing.
externý školiteľ
qpospisilj1@stuba.sk
Potisk Stanislav, Ing.UIAMexterný školiteľ
qpotisk@stuba.sk
Prachař Jan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpracharj@stuba.sk
Prajová Vanessa, Ing., PhD.UPIM
zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
Pribila Vladimír, Ing.OKIS
organizátor prevádzky VS
+421 918 445 999
T02 4.115
vladimir.pribila@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.748NC 310pavol.priputen@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Procházka Hynek, Ing., PhD.
externý školiteľ
Ptačinová Jana, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.723
NC 306
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
qpudis@stuba.sk
Radim Lenort, prof. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qradim@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 906 068 496T02 5.109
Rakovský Martin, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqrakovskym@stuba.sk
externý školiteľ
qrancak@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 133
ŤL 234peter.rantuch@stuba.sk
UIAMexterný školiteľqrastocny@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qrasner@stuba.sk
Rausa Lukáš, Ing.UMATdoktorand
lukas.rausa@stuba.sk
MTF
externá spolupracovníčka
+421 (2) 59 325 221
NB 5118milena.rehakova@stuba.sk
Relich Marcin, Ing., PhD.UPIMexterný výskumný pracovník
SDEK
odborná administratívna pracovníčka
+421 905 301 751
T- 219
Remenárová Marta
upratovač - upratovačka
UPIMexterný školiteľ
Resek Martin, Ing.UMATexterný školiteľ
qresek@stuba.sk
ZPZVpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 646 015
T2-124
OPOM
vedúca odborná informačný pracovníčka
+421 915 847 111T-28
Révesová Ľubicapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 908 674 052T205
UVTEexterný školiteľ
Riedlmajer Róbert, doc. Ing., PhD.UMAT, UVPT, UIAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
Rigová EvaUZ ŠJ
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
eva.rigova@stuba.sk
Richnáková AdrianaŠTU
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 008
T21
CJHŠtechnická pracovníčka
+421 918 646 071
T02 5.111anna.richnakova@stuba.sk
Richnáková Lucia, PhDr., PhD.
externá školiteľka
UPIM
externá školiteľka
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 702205
Roch Marek, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqroch@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434T02 3.114ladislav.rolnik@stuba.sk
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111
Ručková Gabriela, PhDr., PhD.externá školiteľka
Ruiz de Alegría Nuriabudúca zahraničná študentka
xruizdealegria@stuba.sk
UIBE
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 514
ŤL-324
Rusnáková Soňa, doc. Ing., Ph.D.UMATdohoda o vykonaní práce
qrusnakova@stuba.sk
Ružarovský Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 132
T-129roman.ruzarovsky@stuba.sk
Rybanský Filip, Ing.UPIMdoktorand
+421 906 068 kl. 426
T02 4.126
filip.rybansky@stuba.sk
Rybanský Rudolf, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
rudolf.rybansky@stuba.sk
Rybár Michal, Ing.UMAT
externý školiteľ
MTF
budúci zahraničný študent
xrzeplinski@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 kl. 464
T02 2.101
Sabolová Veronika, Ing.
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109veronika.sabolova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Sahul Martin, Ing., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
732
NC 342martin.sahul@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 144
T-107
miroslav.sahul@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 458
T02 2.114peter.sakal@stuba.sk
UMATexterný školiteľqsaksl@stuba.sk
Samák Marián, Ing.UPIM
externý školiteľ
qsamak@stuba.sk
UIBE
dohoda o vykonaní práce
qsamesova@stuba.sk
vedeckovýskumná pracovníčka
+421 908 674 119NC 216
Saniuk Anna, doc. Ing. Dr hab.externá školiteľka
Saniuk Sebastian, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
qsaniuk@stuba.sk
Sanny Zuzana, Ing.
doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
UIAMexterná školiteľka
qsebestyenova@stuba.sk
upratovač - upratovačkamiroslava.sedlakova@stuba.sk
Sedlák Viliam, Mgr.CJHŠlektor+421 906 068 301
viliam.sedlak@stuba.sk
UMAT
externá školiteľka
727
NC 315
viktoria.sedlicka@stuba.sk
PREV
vrátnik
+421 906 068 300jaroslav.seewald@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qsegla@stuba.sk
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 664239pavol.sejc@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 585
D701
UPIM
externý školiteľ
externý školiteľ
finančná účtovníčka
anna.schirova@stuba.sk
UIAM
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 442T02 3.123
UMAT
dohoda o vykonaní práce
qschutzenhofer@stuba.sk
Schwarz Mário, Mgr., PhD.UPIMexterný školiteľ
Siklenka Róbert, Ing. Bc.externý školiteľ
Simančík František, Dr. Ing.externý školiteľ
Sinay Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qsinay@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 674 072
ŤL 307amaros.sirotiak@stuba.sk
Sisková Marta, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
qsiskova@stuba.sk
UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
doktorand
Skýpalová Alžbeta
redaktorka
+421 918 646 033
T-24
Sládeček ĽubošUZ ŠDMUúdržbár
lubos.sladecek@stuba.sk
Slamková Eva, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
Slota Ján, prof. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
Slouková Anna, Ing.pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 908 674 061
Sobota Róbert, Ing., PhD.KTKPodborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 361
T-112robert.sobota@stuba.sk
externá školiteľka
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 501
ŤL 322a
maros.soldan@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
qsopousek@stuba.sk
technická pracovníčka
+421 918 646 037
T-122
zuzana.soradova@stuba.sk
externý školiteľ
qsotak@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Spišák Emil, prof. Ing., CSc.MTF, UVTE
externý spolupracovník, externý školiteľ
analytička bázy dát VS+421 908 647 071
T02 4.117
externá školiteľka
doktorand
prateek.srivastava@stuba.sk
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
Stachowicz Feliks, prof. inż. Dr hab.
externý školiteľ
Stacho Zdenko, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľladislav.stancek@stuba.sk
Stančeková Dana, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka
UPIM
externý školiteľ
Stareček Augustín, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 kl. 479
T02 2.105
externá školiteľka
qstoffova@stuba.sk
Straka Martin, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
qstraka@stuba.sk
Straka Róbert, Ing.UVTE
doktorand
robert.straka@stuba.sk
Strašifták Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
Strážovec Roman, Ing., PhD.
externý školiteľ
qstrazovec@stuba.sk
Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
maximilian.stremy@stuba.sk
Strišš Jozef, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qstriss@stuba.sk
UIAM
doktorand
+421 906 068 450
T02 4.102
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 449T02 3.104
Sučáková Alena
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 918 646 033
T-24alena.sucakova@stuba.sk
doktorand
724
NC 317
henrich.suchanek@stuba.sk
Sujová Andrea, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práce
mzdová účtovníčka
+421 918 988 466
T - 208
UIBE
externý školiteľ
qsvetlikj1@stuba.sk
Syč Marek, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 906 068 475
T02 4.120
UMAT
technik el. a energ. zariadení
725
NC 302
roman.sykora@stuba.sk
Szabó Beáta, Mgr.MTFdohoda o vykonaní práce
qszabob@stuba.sk
UPIMexterná školiteľkajaroslava.vicikova@stuba.sk
Szabóová Máriatechnická pracovníčka+421 906 068 klapka 501
ŤL-322a
Szabó Peter, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 456
T02 2.113
Szabová Zuzana, Ing., PhD.KBIodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 510
ŤL-323
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
jarmila.salgovicova@stuba.sk
Šalkovská Andreaupratovač - upratovačkaandrea.salkovska@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 kl. 467
T02 2.116
marek.sarmir@stuba.sk
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
UPIMexterný školiteľ
qsausa@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
qscasnovicova@stuba.sk
Šebesta Rastislav, Ing.
externý školiteľ
UPIM
dohoda o vykonaní práce
Šefčíková Miriam, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
+421 906 068 kl. 481T02 2.115miriam.sefcikova@stuba.sk
Šefčovičová Kristína, Ing.doktorandka
technik el. a energ. zariadení
334
LLA - UMAT
UPIMexterný školiteľ
qsestak@stuba.sk
Šimeková Beáta, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 321T-108
PREVupratovač - upratovačka
helena.simekova@stuba.sk
pracovníčka prevádzky štud. jedální+421 918 646 004jana.simekova@stuba.sk
Šimna Vladimír, Ing., PhD.KOPT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AM
Šimončičová Helenaupratovač - upratovačka
helena.simoncicova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
UIBEexterný školiteľ+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodiepeter.simon@stuba.sk
UIAM
doktorand
+421 906 068 445
T02 3.121
stefan.simon@stuba.sk
Šimo Tomáš, Ing.
externý školiteľ
qsimo@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qsimsik@stuba.sk
Šipkovský Samuel, Ing.
externý školiteľ
Široký Radovan, Ing.
prevádzkový pracovník
+421 918 646 000
vrátnik
jozef.skoda@stuba.sk
Školárová Zuzana, Ing., PhD.externá školiteľka
UMAT
technická pracovníčka
727
NC 315
UMAT
externý školiteľ
externý školiteľ
tomas.skulavik@stuba.sk
Šmíd Jaroslav, Ing., PhD.UPIM
dohoda o vykonaní práce
qsmid@stuba.sk
UZ ŠDMUvodič mikrobusu+421 918 646 001
dusan.snirer@stuba.sk
Špániková Daniela, Ing.externá školiteľka
Špendla Lukáš, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106lukas.spendla@stuba.sk
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.externá školiteľka
+421 918 669 110
daniela.spirkova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 917 367 300
T20
kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
lektor
+421 906 068 496T02 5.109bystrik.sramel@stuba.sk
PREVchemik - úpravár vody
Štefánik Dušan, Mgr., PhD.UMAT
externý školiteľ
qstefanikd@stuba.sk
externý školiteľ
qstefanik@stuba.sk
Štefko Tomáš, Ing., PhD.UIBE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 508
ŤL 305
upratovač - upratovačka
Štibraná Katarína, Ing.
technická pracovníčka
+421 918 646 036
NC 305
Štofková Jana, prof. Ing., PhD.
externá školiteľka
qstofkova@stuba.sk
externý školiteľ
qstollmann@stuba.sk
Štrbo Milan, Ing., PhD.
externý školiteľ
qstrbo@stuba.sk
KZPModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 336T-117
docentka CSc.,PhD.
+421 908 674 056
T-125
Šugár Peter, prof. Ing., CSc.KOPTprofesor CSc.,PhD.+421 917 367 301T-123
Šugra Filip, Ing.doktorandfilip.sugra@stuba.sk
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.externá školiteľka
jana.sujanova@stuba.sk
Šulhánek Patrik, Ing.doktorand747NC 348
UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
martin.sulka@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
+421 908 674 124
NC 207
externá školiteľka
externý školiteľ
doktorandka
daniela.suryova@stuba.sk
Šutiaková Ingrid, Ing.UMATtechnická pracovníčka
982
L 2
Šútora Dušan, Ing.
externý školiteľ
UVPTpracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 908 674 124
NC 207
lucia_svecova@stuba.sk
UMAT, UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 339
235
pavol.svec@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 435
T02 3.108
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 712
316
Talnagiová Viktória, Ing., PhD.externá školiteľkaqtalnagiova@stuba.sk
UIBE
externý školiteľ
qtanczos@stuba.sk
Tanuška Pavol, prof. Ing., PhD.UIAMprofesor CSc.,PhD.
+421 906 068 416
T02 3.124
externý školiteľ
bohumil.taraba@stuba.sk
externá školiteľka
qtemiakova@stuba.sk
Teplická Katarína, doc. Ing., PhD.UPIM
dohoda o vykonaní práce
qteplicka@stuba.sk
pracovníčka pre štatistiku a rozbory
+421 908 674 066
T223
alica.tibenska@stuba.sk
Tibenská Jana, Mgr.externá školiteľka
Tillmann Wolfgang, prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing.MTF
externý spolupracovník
qtillmann@stuba.sk
UMATexterná školiteľka
qtillova@stuba.sk
UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 117
NC 214
PREV
stavebný technik
vladimir.tomanek@stuba.sk
Tomášik Štefan, Ing., PhD.externý školiteľ
UIBEdohoda o vykonaní práce
externý školiteľqtomcik@stuba.sk
VVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 918 646 011
T-23
Trebuňa František, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qtrebunaf@stuba.sk
UPIMdohoda o vykonaní práceqtrebuna@stuba.sk
Treflík IgorUZ ŠDMUvrátnik
Trembošová Veronika, Mgr.doktorandka
veronika.trembosova@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
qtrnik@stuba.sk
externý školiteľ
qtrnkaa@stuba.sk
Tvrdý Miroslav, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
qtvrdy@stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 369
E605
externá školiteľka
Uhnáková Bronislava, Ing., PhD.UIBE
externá školiteľka
UVTE
externý školiteľ
UIAM
externá školiteľka
UMAT
externý školiteľ
760
NC 213
externý školiteľ
qurcikanm@stuba.sk
Urdziková Jana, Mgr. Ing., PhD.externá školiteľka
qurdzikova@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qbublava@stuba.sk
Urminský Ján, Ing., PhD.KZSM
odborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľ
Ušáková Jarmilaupratovač - upratovačka
jarmila.usakova@stuba.sk
UZ ŠJšéfkuchárka
vlasta.uvackova@stuba.sk
Václav Ľuboš, Ing.
externý školiteľ
Václavová Alena, Mgr.AKK
knihovníčka
+421 906 068 kl. 331T-28
doktorandka
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 055
T-135
stefan.vaclav@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 713226jan.vachalek@stuba.sk
externý školiteľ
Vajdel Radoslav, Ing.MTFexterný školiteľ
Valeková Renáta, RNDr.UPIMexterná školiteľka
qvalekova@stuba.sk
Valkovič Vojtech, JUDr.UIBE
dohoda o vykonaní práce
Vaňa Dušan, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 128
NC 115
dusan.vana@stuba.sk
externý školiteľ
qvanco@stuba.sk
Vandáková Andrea
finančná účtovníčka
andrea.vandakova@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
UPIMexterný školiteľ
Varga Zlatko, Mgr.UIAM
externý školiteľ
UPIM
dohoda o vykonaní práce
qvaryova@stuba.sk
externá školiteľka
qvaskovai@stuba.sk
UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 443T02 3.122jozef.vasky@stuba.sk
Važan Pavel, prof. Ing., PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 421
T02 3.125
pavel.vazan@stuba.sk
Velčická Mariana, Ing.PEŠF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 918 646 019
T-13mariana.velcicka@stuba.sk
Velíšek Karol, prof.h.c. prof. Ing., CSc.
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 129
T-140
UMATdohoda o vykonaní práce
qverkinderen@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
externá školiteľka
UPIMexterná školiteľka
externý školiteľ
vrátnik
dohoda o vykonaní práce
qvinas@stuba.sk
Višňovský Jozef, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqvisnovsky@stuba.sk