28. 9. 2020  3:34 Václav
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky a informačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Adámyová Darina, RNDr.
externá spolupracovníčka
FIIT
dohoda o vykonaní práce
UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 433
4.33
externý školiteľ
qantalek@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Babič František, doc. Ing., PhD.UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Babincová Danka, PhDr.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qbabincova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 32 888 419C 0501
Bachratý Viktor, Ing.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 445
4.45viktor.bachraty@stuba.sk
Bakonyi PeterUPAI
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 532
5.32
peter.bakonyi@stuba.sk
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 503
5.03
dohoda o vykonaní práce
marcel.balaz@stuba.sk
Balážová RozáliaTPOupratovač - upratovačka
dohoda o vykonaní práce
qbalogh@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbarabas@stuba.sk
Barla Michal, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 445
4.45
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD.dohoda o vykonaní práceqbartosovic@stuba.sk
Baťalík Pavol, PaedDr.knihovník
+421 (2) 21 022 418
4.18pavol.batalik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbatek@stuba.sk
Bečka Martin, Mgr., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka@stuba.sk
UISI
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 311
3.11
Bencel Rastislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 530
5.30
FIITdohoda o vykonaní práce
UPAI
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 406
4.06vanda_benesova@stuba.sk
Beňuš Štefan, prof. Mgr., PhD.UPAIexterný školiteľ
qbenus@stuba.sk
Berger Haladová Zuzana, RNDr., PhD.UPAI
externá školiteľka
qbergerhaladova@stuba.sk
Bernát Dušan, Ing., PhD.pracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 5285.28dusan.bernat@stuba.sk
Biagini Gómez DanielaFIITbudúca zahraničná študentka
xbiaginigomez@stuba.sk
Bieliková Barbora, Mgr.externá spolupracovníčka
barbora.bielikova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 529
5.29
Binder Andrej, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 403
4.03
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03
externý spolupracovník
qblaho@stuba.sk
TPO
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14
Blšták Peter, Ing.
dohoda o vykonaní práce
UISI, FIIT
odborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
Boháč PavelTPO
vrátnik
pavel.bohac@stuba.sk
UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.radoslav.bohm@stuba.sk
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 403
4.03tomas.boros@stuba.sk
TPOupratovač - upratovačka
OROD, FIITdohoda o vykonaní práce, asistentka
+421 (2) 21 022 213
2.13
jitka.bozikova@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qbrada@stuba.sk
CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2432.43
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 385
E116
FIITdohoda o vykonaní práce
qbritanak@stuba.sk
Broniš Peter, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce
qbronis@stuba.sk
UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 534
5.34
Budinská Ivana, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
ivana.budinska@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
qbundzel@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qbures@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qburget@stuba.sk
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Bůžek Vladimír, prof. RNDr., DrSc.UPAI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 3343.34
externý spolupracovník
FIITexterný spolupracovník
UPAI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03qcakova@stuba.sk
FIITbudúci zahraničný študent
xcaputo@stuba.sk
Csóka Tibor, Ing., PhD.UPAI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
+421 (2) 68 279 408
B408
FIITexterná spolupracovníčka
Čechvala Martin, Ing.UPAI, FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti, externý spolupracovník
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 317
3.17
ivana.cernakova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 427
4.27
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.UPAIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 539
5.39
TPOvrátnik
+421 (2) 21 022 100
1.14
aurel.cicatka@stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 472
A414
Dado Milan, prof. Ing., PhD.oponent
Dakić Pavle, Mgr.
doktorand
Danišová Viera, Mgr.finančná účtovníčka+421 (2) 21 022 211
2.11
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 416
4.16
qdanko@stuba.sk
Demovič Miroslav, MBAFIIT
externý spolupracovník
qdemovicm@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FIITexterný školiteľ
doktorandka
+421 (2) 21 022 411
4.11
dohoda o vykonaní práce
qdomin@stuba.sk
UISI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qdomonkost@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Drahoš Peter, Ing., PhD.UPAI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 413
4.13
qdrahos@stuba.sk
Drnajová Barbara, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 511
5.03
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.
oponent
pracovník BOZ a PO
+421 (2) 60 291 456
D607
Dudák Vladimír
vrátnik
+421 (2) 21 022 100
1.14
FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 590T 108ales.dunajcik@stuba.sk
SO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 1441.06
Eckertová Terézia, Mgr.
externá spolupracovníčka
qeckertova@stuba.sk
UPAI, CPVSdoktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 21 022 504
5.04
Erdélyiová Gancárová Martina, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
qerdelyiovaganc@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qfarkasi@stuba.sk
Farkaš Tomáš, Ing.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 331
3.31
Feciľak Peter, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Ferko Andrej, doc. RNDr., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qferko@stuba.sk
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qferkom@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 100
1.14
zdenko.figura@stuba.sk
Findura Jakub, Ing.UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 542
5.42
dohoda o vykonaní práce
qfiser@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401
D-101
qfric@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
SIKknihovníčka
+421 (2) 21 022 230
2.30henrieta.gabrisova@stuba.sk
Galajda Miroslav, Mgr.UISIexterný školiteľ
qgalajda@stuba.sk
Galbavý Miroslav, Ing.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 413
4.13qgalbavy@stuba.sk
Galinski Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 535
5.35
Gavuliak Roman, Ing., PhD.UISI
dohoda o vykonaní práce
qgavuliak@stuba.sk
Genči Ján, Ing., PhD.
docent CSc.,PhD., externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 430
4.30
Gergely Peter, Ing.UPAI
externý školiteľ
qgergely@stuba.sk
Ginter Jakub, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 542
5.42
Glasa Ján, RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce
qglasa@stuba.sk
FIIT, CVKS
matematička - analytička VS, systémová integrátorka
+421 (2) 21 022 228
2.28
Gozora DominikCVKS
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 2442.44
doktorand+421 (2) 21 022 411
4.11
lukas.graf@stuba.sk
Greif AdamFIITexterný spolupracovník
qgreif@stuba.sk
CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 244
2.44peter.grell@stuba.sk
Grežo Rudolf, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 411
4.11
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
doktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
Grmanová Gabriela, Mgr., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 314
3.14
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 226C501
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Guoth Igor, Ing., PhD.FIIT
externý školiteľ
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qgyarfas@stuba.sk
Gyepes Gábor, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qgyepes@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qhanacekp@stuba.sk
UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 319
3.19
jan.hanak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
doktorandka
sepideh.dolatabadi@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 5145.14michal.hatala@stuba.sk
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.FIIT
externý spolupracovník
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 534
5.34
FIIT
externý spolupracovník
Herout Pavel, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práce
qherout@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
qhlavacj1@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqhluchy@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
qholas@stuba.sk
Holub Michal, Ing.UISI
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 336
3.36
michal.holub@stuba.sk
Horniaková Zuzana, Mgr.SO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 1411.07
UISI
odborný asistent CSc.,PhD.
externá spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xhoskovad@stuba.sk
Hradiská Elena, doc., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 441
4.41andrea.hrckova@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
Hubka Peter, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
pracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 21 022 2422.42jan.hudan@stuba.sk
Hudec Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5175.17
Hudec Ladislav, doc. Ing., CSc.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 414
4.14
ladislav.hudec@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 4044.04
dohoda o vykonaní práce
TPO
upratovač - upratovačka
lubica.huskova@stuba.sk
Jakab František, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
Jakab Marek, Ing.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 404
4.04
FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4434.43
TPOprevádzkový pracovník
+421 (2) 21 022 237
2.37jan.janata@stuba.sk
Jančaťová Ľubica, Mgr.
asistentka
+421 (2) 21 022 3123.12lubica.jancatova@stuba.sk
Janiš Vladimír, prof. RNDr., CSc.externý spolupracovník, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 428
4.28
Jarábek Tomáš, Mgr.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 331
3.31
tomas.jarabek@stuba.sk
Jelemenská Katarína, Ing., PhD.UPAI
riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 506
5.06
Kadlic Andrej, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 417
C 0413
jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 405
C 0409
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 5325.32peter.kanuch@stuba.sk
Kapec Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 417
4.17
UISI
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 444
4.44
Karoliová Monika, MBAUPAIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 519
5.19
UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kejriwal Jay, MA.UPAIdoktorand
jay.kejriwal@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Kianička Pavol, Mgr.UISIexterný školiteľqkianicka@stuba.sk
Kitanovicsová MiriamEO
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 21 022 2512.11miriam.kitanovicsova@stuba.sk
oponent
oponentqklimo@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 409
C 0410
martin.knor@stuba.sk
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
Kollár Ivan, Ing.FIIT, CVKSsystémový integrátor, matematik - analytik VS+421 (2) 21 022 2402.40
dohoda o vykonaní práceqkollar@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 814A 402jozef.kollar@stuba.sk
Kompánek Matej, Ing.doktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
Koprda Ľuboš, Ing.dohoda o vykonaní práce
qkoprda@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qkordikp@stuba.sk
oponent
qkorenek@stuba.sk
externý spolupracovník
Košinár Ivan, RNDr., CSc.
externý spolupracovník
qkosinari@stuba.sk
Košťál Kristián, Ing., PhD.UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 530
5.30
kristian.kostal@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti
FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 21 022 528
5.28
margareta.kotocova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, profesor DrSc.+421 (2) 21 022 543
5.43
FIIT
dohoda o vykonaní práce
UISI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qkovacici@stuba.sk
externý spolupracovník
Kováčik Tomáš, Ing., PhD.UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 516
5.16
Kováč Michal, Mgr., PhD.UISI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 413
4.13
michal_kovac@stuba.sk
UPAI, FIITodborná asistentka CSc.,PhD., externá spolupracovníčka+421 (2) 21 022 429064 SjF
externý spolupracovník
Kovár Tomáš, Ing.UISI
externý školiteľ
qkovar@stuba.sk
Kozíková Zuzana, Mgr.asistentka+421 (2) 21 022 2042.04zuzana.kozikova@stuba.sk
Krajčovič Dušan, RNDr., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qkrajcovicd@stuba.sk
vedúci VS, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 515
5.15
profesor CSc.,PhD.
Krammer Peter, Ing.UISI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Krátky Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 331
3.31
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 504
5.04
Križan Peter, Ing.UISI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemxkrizanp@stuba.sk
Krupa Martin, Mgr.
externý spolupracovník
qkrupam@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qkucak@stuba.sk
Kučečka Tomáš, Ing.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 331
3.31
tomas.kucecka@stuba.sk
doktorand, externý spolupracovník+421 (2) 21 022 5055.05
Kuchár Róbert, Ing.UPAI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kunštár Vladimír, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 505
5.05
vladimir.kunstar@stuba.sk
UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4424.42
dohoda o vykonaní práce
Kvasnička Vladimír, prof. Ing., DrSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 415
4.15
Labaj Martin, Ing.CVKS
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 444
4.44
Lacko Peter, doc. Ing., PhD.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 3063.06
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 590
T 108
pavel.lackovic@stuba.sk
FIIToponent
qlaclavik@stuba.sk
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 4044.04miroslav.laco@stuba.sk
Lakušová AnnaEOvedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 21 022 212
2.12
doktorand
+421 (2) 21 022 533
5.33
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 434
4.34
Laštinec Ján, Ing., PhD.UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 403
4.03jan.lastinec@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemxlaukoj@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 331
3.31peter.laurinec@stuba.sk
UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 307
D408
Lehoczký Peter, Mgr.
doktorand
Lekavý Marián, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 440
4.40
marian.lekavy@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 229
2.29zdenka.lenartova@stuba.sk
Lengyelová Andrea, Mgr., PhD.OOČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 232
2.32
Lenharčík Imrich, Ing.dohoda o vykonaní práce
qlenharcik@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
eva.letovancova@stuba.sk
Lipovský Robert, Ing.FIIT
externý spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
UPAI
dohoda o vykonaní práce
Lukoťka Robert, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
qlukotka@stuba.sk
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5185.18
Macková ZuzanaUISI
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 306
3.06zuzana.mackova@stuba.sk
Mačina Jakub, Ing.FIIT
externý spolupracovník
UPAI
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4194.19martin.madaras@stuba.sk
Mach Marián, doc. Ing., CSc.FIIT
externý spolupracovník
qmach@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qmachovak@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385
E116
Major Marián, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qmajor@stuba.sk
Maleskou Evaggelia
budúca zahraničná študentka
FIITexterný spolupracovník
Malina Dušan, Ing.CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 241
2.41dusan.malina@stuba.sk
Maliniaková KarinCVKS
pracovníčka pre didaktickú techniku
+421 (2) 21 022 2422.42karin.maliniakova@stuba.sk
FIITexterná spolupracovníčka
qmalkine@stuba.sk
Malkin Ondik Irina, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 303
3.03
irina.ondik@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 115
A417
lubomir.marko@stuba.sk
FIITemeritný profesor
FIIT
externý spolupracovník
externá spolupracovníčka
UISIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
OOČpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 21 022 224
2.24zuzana.marusincova@stuba.sk
Masaryk Ján, Ing.dohoda o vykonaní práce
doktorand+421 (2) 21 022 529
5.29
lukas.mastilak@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xmastrone@stuba.sk
Maťašovský Slavomír, Ing.FIITexterný spolupracovník
FIIT
dohoda o vykonaní práce
TPO
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 21 022 237
2.37
dohoda o vykonaní práceqmatiaskok@stuba.sk
FIITexterná spolupracovníčka
qmayerova@stuba.sk
Mazák Ján, Mgr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qmazak@stuba.sk
Mesjar Peter, Ing.externý spolupracovník
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 757
A122
peter.miklovic@stuba.sk
Mikóczy Eugen, Ing., PhD.FIIToponent
qmikoczy@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práceqmikolaj@stuba.sk
externá spolupracovníčka
upratovač - upratovačka
jana.misikova@stuba.sk
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 21 022 216
2.16
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 918 669 133
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmitkova@stuba.sk
FIIT
budúci zahraničný študent
xmohamed@stuba.sk
Molnár Ľudovít, prof. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 432
4.32
ludovit.molnar@stuba.sk
Molnárová Alena, RNDr.FIITdohoda o vykonaní práceqmolnarovaa@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qmoravcsik@stuba.sk
Moravec Richard, Ing.
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/1
Morávek Martin, Ing.externý školiteľ
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qmoravekp@stuba.sk
Mršková Katarína, RNDr., PhD.OOČodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2382.33
Mrva Miloš, Mgr.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD.FIITexterná spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 303
3.03
FIIT
externý školiteľ
FIITdohoda o vykonaní práce
martin.nehez@stuba.sk
TPO
upratovač - upratovačka
dohoda o vykonaní práce
qnguyeng@stuba.sk
PAMvedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 21 022 215
2.15erika.niznanska@stuba.sk
Obetko Jakub, Ing.FIITexterný spolupracovník
xobetko@stuba.sk
Oikonomou Iro
budúca zahraničná študentka
xoikonomou@stuba.sk
UISI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qokresa@stuba.sk
Olejár Daniel, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qolejar@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 745
A413
Omachelová Milada, Mgr., PhD.UPAI, FIIT
odborná asistentka CSc.,PhD., externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 429
4.29
Palatinusová Ľubica, Ing.tajomníčka fakulty+421 (2) 21 022 2032.04lubica.palatinusova@stuba.sk
Pančík Juraj, doc. RNDr., PhD.UPAIexterný školiteľ
qpancik@stuba.sk
Paprancová Silvia, Ing., PhD.
externá spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FIITdohoda o vykonaní prácejozef.papula@stuba.sk
Paralič Ján, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník
Páterek Roman, Ing.dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 177
D401jarmila.pavlovicova@stuba.sk
FIITbudúca zahraničná študentka
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 242
2.42radoslav.pesek@stuba.sk
Petrík Juraj, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
UPAI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 5161.08
FIITdohoda o vykonaní práceqplander@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
qpodrouzek@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qpokornyj@stuba.sk
Polášek Ivan, doc. Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 436
4.36
ivan.polasek@stuba.sk
Poljovka Juraj, Mgr.FIITexterný spolupracovník
FIITdohoda o vykonaní práceqporuban@stuba.sk
Pospíchal Jiří, prof. RNDr., DrSc.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4044.04
Potočný Marián, Mgr.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti, externá spolupracovníčka+421 (2) 21 022 4334.33anna.povazanova@stuba.sk
Pšeneková Judita, Mgr.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03
qpsenekova@stuba.sk
Rabčan Juraj, Ing.UISIexterný školiteľ+421 (2) 21 022 3343.34
UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovník
qreitzner@stuba.sk
CPVS
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 224
2.24
Ries Michal, Dr. Ing.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5285.28
Rošková Barbora, Mgr.CPVS
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
barbora.roskova@stuba.sk
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 703
B414
Rublik Martin, Mgr., PhD.
externý spolupracovník
qrublikm@stuba.sk
UPAI, FIITdoktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11kostiantyn.rudenko@stuba.sk
Rusko Milan, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqrusko@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 3373.37
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03
FIITdohoda o vykonaní práceqrybar@stuba.sk
Sabo Martin, Mgr., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03
Sabo Róbert, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qsabor@stuba.sk
Santo Juraj Boris, Ing.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14juraj.santo@stuba.sk
Sarkoci Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 32 888 218
C 0408
Sedlák Michal, Mgr., PhD.UPAI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qschmidtj@stuba.sk
Schraggeová Milica, doc. PhDr., PhD.FIIT
externá spolupracovníčka
Sitarčík Jozef, Ing.
doktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31
Skalný Ján, Bc.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 5335.33
dohoda o vykonaní práce
Sládečka Ivan, Mgr.FIIT
externý spolupracovník
qsladecka@stuba.sk
UISI
externý školiteľ
Slavík Pavel, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
CPVSodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 225
2.25
miroslava.slezakova@stuba.sk
Slíž Boris, Ing.UISIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xsliz@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
iveta.smetanova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qsobota@stuba.sk
Solčány Viliam, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4164.16viliam.solcany@stuba.sk
Somogyiová Mária
finančná účtovníčka
+421 (2) 21 022 211
2.11
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 441
4.41
ivan.srba@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qstanek@stuba.sk
Steinberger Josef, doc. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce
CVKSpracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 2272.27branislav.steinmuller@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 149
E119
viera.stopjakova@stuba.sk
CVKS
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 226
2.26
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práce
qstrnadel@stuba.sk
Strnád Ondrej, Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 384
D-111qstrnad@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31
Suchal Ján, Ing.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 231
D-208qsuchal@stuba.sk
Sukuba Ivan, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
Sulaiman Khail Waheedullah, Ing., M.Sc.UISI
doktorand
+421 (2) 21 022 330
3.30
waheedullah.khail@stuba.sk
FIIT
externá spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 790
T109
FIITexterný spolupracovník
Svrček Martin, Ing.externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 337
3.37martin.svrcek@stuba.sk
Sýs Peter, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qsys@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 401
D-101
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qsajbenr@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 336
3.36
marius.sajgalik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Šedivý Miroslav, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
Šeleng Martin, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qseleng@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 330
3.30
roman.selmeci@stuba.sk
Šešera Ľubor, RNDr., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 433
4.33
lubor.sesera@stuba.sk
Ševcech Jakub, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 445
4.45
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 731C 0412
Šimlaštík Martin, Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 163
E121
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 506
5.06
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 315
C 0405
Šoltés Lukáš, Ing., PhD.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 520
5.20
Šoltésová Prnová Marta, Ing., PhD.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, externá školiteľka
marta.prnova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 693D-209qsperka@stuba.sk
UPAIdoktorandka+421 (2) 21 022 5045.04zuzana.spitalova@stuba.sk
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Šuráb Marian, prof. ThDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý školiteľ
Šušol Jaroslav, prof. PhDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Švajdlenková DanielaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 21 022 214
2.14, 1.13
daniela.svajdlenkova@stuba.sk
Švantnerová Ivana, Ing.
mzdová účtovníčka, dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 217
2.17
Tekulová Zuzana, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 143
1.06
zuzana_tekulova@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 430
C 0419
matus.tibensky@stuba.sk
TPO
vrátnik
Tomášek Martin, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
Tran Dinh Viet, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qtran@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5315.31peter.truchly@stuba.sk
externý spolupracovník
UPAI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Turi Nagy Martin, Ing., PhD.UPAIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
+421 (2) 68 279 406
B406
Tvarožek Jozef, Mgr., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 320
3.20
Uhrík Martin, Ing.
externý školiteľ
Ukrop Jakub, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 693D-209
dohoda o vykonaní práce
qunger@stuba.sk
externý spolupracovník
qurband1@stuba.sk
UPAI, FIIT, CDVZ
doktorand, externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 504
5.04
FIIT
externý spolupracovník
Valiček Michal, Ing.UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 505
5.05
Vančo Marek, Ing., PhD.konzultant
B410
Vaško Jozef, Ing.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qvaskoj@stuba.sk
Vilhan Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 338
3.38-2 (3D LAB)
juraj.vincur@stuba.sk
Vojs Marian, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 367
E408
Vojtáš Peter, prof. RNDr., DrSc.dohoda o vykonaní práce
qvojtas@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, odborný asistent CSc.,PhD.
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 651
C507
milan.vojvoda@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qvokorokos@stuba.sk
Vöröšová Eva
upratovač - upratovačka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 437
4.37
TPOprac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 21 022 236
2.36
UISI
doktorand
shakirullah.waseeb@stuba.sk
UISI
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.winczer@stuba.sk
Zábovský Michal, doc. Ing., PhD.
oponent
qzabovsky@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qzelenkaj@stuba.sk
externý spolupracovník
qzemanj@stuba.sk
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
UPAI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qziman@stuba.sk
Zmítko Horáková EvaSOpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 142
1.06
eva.zmitko@stuba.sk
vrátnik, dohoda o vykonaní práce
externá spolupracovníčkaqzarova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.