6. 6. 2020  22:48 Norbert
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 539
436
peter.krizan@stuba.sk
Zamestnanci
   
 
Bábics Jozef, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 64623 ŤLjozef.babics@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 555
429/1
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 537
537
Čačko Viliam, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 557426/3
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 585426/1
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 556443edita.hekelova@stuba.sk
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557
426/3
Jerz Vladimír, doc. Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 554429/2
Kolláth Ľudovít, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 548
432
Krajný Zdenko, doc. Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 560
435
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 579
444
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 573
430milos.matus@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 545
434/1
Ondruška Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 560
435
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 355
445
Sabóová Klaudiatechnická pracovníčka
+421 (2) 57 296 543
436
klaudia.saboova@stuba.sk
Součková Ingrid, PaedDr. Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 564428ingrid.souckova@stuba.sk
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 53929/2
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 315
258

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.