29. 9. 2020  3:22 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav materiálov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 646 043
L 8
lubomir.caplovic@stuba.sk
Zamestnanci  
 
 
Babincová Paulína, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
732NC 342
Bártová Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
721
NC 313
Bohovičová Jana, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
749
NC 303
odborný asistent CSc.,PhD.
721
NC 313
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
722
NC 305eva.cuninkova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.720NC 311
docent CSc.,PhD.+421 918 646 047
NC 318
roman.cicka@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.739
NC 314
maria.domankova@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Ďuriška Libor, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním747NC 348
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
723
NC 306
odborná asistentka CSc.,PhD.
743
NC 334
zaneta.gerhatova@stuba.sk
Gogola Peter, Ing., PhD.externý školiteľ, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
724
NC 317
Grgač Peter, prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
726
NC 309
Haršáni Milan, Ing.
technický pracovník
340
LLA - UMAT
docent CSc.,PhD.
744
NC 343
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
738
NC 322
Jančuška Igor, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
733
NC 307igor.jancuska@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.742
NC 337
Kašák Peterstrojárenský lab. technik a kontrolór
741
NC 316peter.kasak@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
733
NC 307
Kubliha Marian, prof. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
740
NC 324
marian.kubliha@stuba.sk
Kubovič Jánsústružník kovov
340
LLA - UMAT
jan.kubovic@stuba.sk
docent CSc.,PhD.730
NC 323
Kvetan Karol, RNDr., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.733
NC 307
Labaš Vladimír, doc. RNDr., PhD.
docent CSc.,PhD.
729NC 344vladimir.labas@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 086NC 731jan.lokaj@stuba.sk
Moravčík Roman, doc. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 918 646 044
NC 319
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
746
NC 349marian.palcut@stuba.sk
Pašák Matej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
745
NC 312
technická pracovníčka
+421 918 646 038
NC 320
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
720
NC 311
marcela.pekarcikova@stuba.sk
technická pracovníčka982L 2
Priputen Pavol, RNDr., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
748
NC 310
Ptačinová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
723
NC 306jana.ptacinova@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
732NC 342
Sýkora Roman, Ing.
technik el. a energ. zariadení
725NC 302roman.sykora@stuba.sk
technik el. a energ. zariadení334
LLA - UMAT
technická pracovníčka
727
NC 315
ivana.skrobakova@stuba.sk
technická pracovníčka+421 918 646 036NC 305
Šutiaková Ingrid, Ing.
technická pracovníčka
982
L 2
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 079
NC 317
venu.yarasu@stuba.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
externý školiteľ
+421 908 674 117
NC 214
externá školiteľka
Backx Petra, Dr. Ing.
externá školiteľka
Bakajová Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka
qbakajova@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.externá školiteľka
+421 906 068 439
T02 3.118maria.behulova@stuba.sk
Besterci Michal, prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.
dohoda o vykonaní práce
qbesterci@stuba.sk
Bidulský Róbert, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qbidulsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbokuvka@stuba.sk
externý školiteľ
qbonek@stuba.sk
Brziak Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
qbrziak@stuba.sk
Březina Martin, Ing., CSc.externý školiteľ
qbrezina@stuba.sk
externý školiteľ
Čtvrtlík Radim, Mgr., Ph.D.externý školiteľ
qctvrtlik@stuba.sk
Deanko Marian, Ing., PhD.externý školiteľ
externá školiteľka
qdebnarova@stuba.sk
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
Dobrotka Andrej, Mgr., PhD.
externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
qeglsaer@stuba.sk
Emmer Štefan, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
139
stefan.emmer@stuba.sk
Florek Roman, Ing., PhD.externý školiteľ
qflorek@stuba.sk
externý školiteľ
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 917 674 669dusan.galusek@stuba.sk
externý školiteľ
qgebura@stuba.sk
externý školiteľ
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 410
233
ernest.gondar@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Hagarová Mária, doc. Ing., PhD.externá školiteľka
externá školiteľka
qhomolova@stuba.sk
Horňak Peter, doc. Dr. Ing.externý školiteľ
qhornakp@stuba.sk
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.externý školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 369226
externý školiteľqhrubyv@stuba.sk
Húlan Tomáš, RNDr., PhD.
externý školiteľ
Hvizdoš Pavol, RNDr., CSc.externý školiteľ
Illeková Emília, RNDr., DrSc.
externá školiteľka
externý školiteľ
Jáňa Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
qjankovic@stuba.sk
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 918 646 072
NC 210
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
qjerz@stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.externý školiteľqkacern@stuba.sk
externá školiteľka
qkassakova@stuba.sk
externá školiteľka+421 906 068 340
Ľahké laboratóriá UMAT
qkocurova@stuba.sk
Kollár Peter, prof. RNDr., DrSc.externý školiteľ
qkollarp@stuba.sk
externý školiteľ
Kostka Petr, Ing., PhD.externý školiteľ
Koštial Pavol, prof. RNDr., Ph.D.
externý školiteľ
Kováčik Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
qkovacikj@stuba.sk
externý školiteľ
qkovacj@stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.
externý školiteľ
Križan Daniel, doc. Dr. Ing.externý školiteľ
qkrizan@stuba.sk
externý školiteľ
Kroupa Aleš, RNDr., CSc.externý školiteľ
qkroupa@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qkriz@stuba.sk
externý školiteľ
qkubasek@stuba.sk
Kučerová Ľudmila, doc. Ing., Ph.D.externá školiteľkaqkuceroval@stuba.sk
Kúdela Stanislav, Mgr., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
qkupca@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľqlazar@stuba.sk
Lofaj František, doc. RNDr., DrSc.externý školiteľ
externá školiteľka
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Magula Vladimír, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 906 068 312
T 205qmagula@stuba.sk
externý školiteľ
qmagusin@stuba.sk
externý školiteľ
qmagyaricst@stuba.sk
externý školiteľ
+421 908 674 141
T 111maros.martinkovic@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 32 888 421
C 0306
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 167
A605
externý školiteľ
Minárik Stanislav, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 908 674 115
NC 212
stanislav.minarik@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 661
A607vladimir.necas@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qneguyen@stuba.sk
externý školiteľ
qnoskom@stuba.sk
Novák Pavel, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qnovakp2@stuba.sk
externý školiteľ
Ondruška Ján, Mgr., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
qorinak@stuba.sk
Ovcarčík Jozef, Ing.
externý školiteľ
qovcarcik@stuba.sk
externý školiteľ
qpalcekp@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Pinke Peter, Ing., CSc.
externý školiteľ
qpinke@stuba.sk
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
qpudis@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
Rusnáková Soňa, doc. Ing., Ph.D.
dohoda o vykonaní práce
qrusnakova@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 908 674 144
T-107
Saksl Karel, Ing., DrSc.
externý školiteľ
externá školiteľka
727
NC 315
Schützenhöfer Wolfgang, Dr. Ing.
dohoda o vykonaní práce
qschutzenhofer@stuba.sk
Simančík František, Dr. Ing.externý školiteľ
qsimancik@stuba.sk
Skarba Michal, Mgr., PhD.
externý školiteľ
Sondor Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
Sopoušek Jiří, prof. RNDr., CSc.externý školiteľ
qsopousek@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
qsipkovsky@stuba.sk
Škrobian Milan, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
Špániková Daniela, Ing.
externá školiteľka
externý školiteľ
qspitalsky@stuba.sk
externý školiteľ
Štefánik Pavol, Ing., PhD.externý školiteľ
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 339
235
pavol.svec@stuba.sk
externý školiteľ
externá školiteľkaqtillova@stuba.sk
Trník Anton, doc. RNDr., PhD.
externý školiteľ
qtrnik@stuba.sk
Tvrdý Miroslav, prof. Ing., DrSc.
dohoda o vykonaní práce
qtvrdy@stuba.sk
externý školiteľ
760
NC 213miroslav.urban@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qverkinderen@stuba.sk
externý školiteľ
Doktorandi
 
 
 
 
Gabriš Ľubomír, Ing.
doktorand
751
NC 205
doktorand
doktorand
724
NC 317
doktorand
747
NC 348

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.