14. 8. 2020  22:28 Mojmír
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav materiálov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 646 043L 8lubomir.caplovic@stuba.sk
Zamestnanci 
 
  
Babincová Paulína, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
732
NC 342
paulina.babincova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
721NC 313katarina.bartova@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Bošák Ondrej, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
721NC 313
Cuninková Eva, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
722
NC 305
docentka CSc.,PhD.720
NC 311
Čička Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 918 646 047NC 318
Dománková Mária, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
739
NC 314
maria.domankova@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
747
NC 348
libor.duriska@stuba.sk
Gabalcová Zuzana, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
723
NC 306
Gerhátová Žaneta, doc. PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
743
NC 334
Gogola Peter, Ing., PhD.externý školiteľ, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
724
NC 317peter.gogola@stuba.sk
Grgač Peter, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.726NC 309peter.grgac@stuba.sk
technický pracovník
340
LLA - UMAT
milan.harsani@stuba.sk
Hazlinger Marián, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
744
NC 343
marian.hazlinger@stuba.sk
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
738NC 322
odborný asistent CSc.,PhD.733
NC 307
profesor CSc.,PhD.
742
NC 337
strojárenský lab. technik a kontrolór
741
NC 316
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
733
NC 307
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
740
NC 324marian.kubliha@stuba.sk
Kubovič Ján
sústružník kovov
340
LLA - UMAT
docent CSc.,PhD.730
NC 323
odborný asistent CSc.,PhD.733
NC 307
karol.kvetan@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
729
NC 344
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 086
NC 731
jan.lokaj@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 918 646 044
NC 319
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
746NC 349marian.palcut@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.745NC 312
Pavlovičová Monika, Ing.
technická pracovníčka
+421 918 646 038NC 320monika.pavlovicova@stuba.sk
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
720
NC 311
marcela.pekarcikova@stuba.sk
technická pracovníčka982L 2magda.peteryova@stuba.sk
Priputen Pavol, RNDr., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
748NC 310
Ptačinová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
723
NC 306
jana.ptacinova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
727
NC 315
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
732NC 342
technik el. a energ. zariadení
725
NC 302
technik el. a energ. zariadení334
LLA - UMAT
Štibraná Katarína, Ing.
technická pracovníčka
+421 918 646 036NC 305katarina.stibrana@stuba.sk
technická pracovníčka
982
L 2ingrid.sutiakova@stuba.sk
Yarasu Venu, MSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 079
NC 317
Externí pracovníci 
 
  
externý školiteľ+421 908 674 117NC 214andrej.antusek@stuba.sk
Babiarová Lucia, Ing.externá školiteľka
qbabiarova@stuba.sk
externá školiteľka
qbackx@stuba.sk
Bakajová Jana, Ing., PhD.externá školiteľkaqbakajova@stuba.sk
Balog Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
qbalog@stuba.sk
Béger Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.externá školiteľka+421 906 068 439T02 3.118
dohoda o vykonaní práce
qbesterci@stuba.sk
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
qbokuvka@stuba.sk
Bonek Miroslaw, Dr. Ing., PhD., MSc
externý školiteľ
qbonek@stuba.sk
Brziak Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
Březina Martin, Ing., CSc.
externý školiteľ
externý školiteľ
externý školiteľ
qctvrtlik@stuba.sk
Deanko Marian, Ing., PhD.
externý školiteľ
Debnárová Martina, Ing.
externá školiteľka
qdebnarova@stuba.sk
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
andrej.dobrotka@stuba.sk
externý školiteľ
jan.dusza@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
139
stefan.emmer@stuba.sk
Florek Roman, Ing., PhD.externý školiteľ
qflorek@stuba.sk
externý školiteľ
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 917 674 669
externý školiteľ
externý školiteľ
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.externý školiteľfedor.gomory@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 410
233
ernest.gondar@stuba.sk
Hadzima Branislav, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qhadzima@stuba.sk
externá školiteľka
Homolová Viera, RNDr., PhD.externá školiteľka
externý školiteľ
qhornakp@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226viliam.hrnciar@stuba.sk
externý školiteľ
qhrubyv@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
qhvizdos@stuba.sk
externá školiteľka
externý školiteľ
externý školiteľ
qjanam@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.externý školiteľ
externý školiteľ
+421 918 646 072NC 210
Jerz Jaroslav, Dr. Ing.externý školiteľ+421 (2) 57 296 554
qjerz@stuba.sk
externý školiteľ
qkacern@stuba.sk
externá školiteľka
Kocúrová Karin, Ing., PhD.
externá školiteľka
+421 906 068 340
Ľahké laboratóriá UMAT
qkocurova@stuba.sk
Kollár Peter, prof. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
qkollarp@stuba.sk
Koráb Juraj, Dr. Ing.externý školiteľ
externý školiteľqkostkap@stuba.sk
Koštial Pavol, prof. RNDr., Ph.D.externý školiteľ
externý školiteľ
externý školiteľ
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Križan Daniel, doc. Dr. Ing.
externý školiteľ
externý školiteľ
peter.krizik@stuba.sk
externý školiteľ
qkroupa@stuba.sk
Kříž Antonín, doc. Dr. Ing.dohoda o vykonaní práce
qkriz@stuba.sk
externý školiteľ
Kučerová Ľudmila, doc. Ing., Ph.D.externá školiteľka
externý školiteľ
qkudela@stuba.sk
externý školiteľqkupca@stuba.sk
externý školiteľ
qlapinj1@stuba.sk
Lazar Roman, Ing., PhD.externý školiteľ
Lofaj František, doc. RNDr., DrSc.externý školiteľ
externá školiteľka
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 403
C 0304
jozefa.lukovicova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 312
T 205
Magušin Ľuboš, Ing.
externý školiteľ
qmagusin@stuba.sk
externý školiteľ
qmagyaricst@stuba.sk
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 908 674 141
T 111
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 32 888 421
C 0306
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
externý školiteľ
qmikula@stuba.sk
externý školiteľ
+421 908 674 115
NC 212
externý školiteľ+421 (2) 60 291 661A607vladimir.necas@stuba.sk
Neguyen Quang Chinh, doc.dohoda o vykonaní práce
Nosko Martin, Ing., PhD.
externý školiteľ
Novák Pavel, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qnovakp2@stuba.sk
Nový František, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qnovy@stuba.sk
Ondruška Ján, Mgr., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
qorinak@stuba.sk
externý školiteľqovcarcik@stuba.sk
externý školiteľ
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Pinke Peter, Ing., CSc.
externý školiteľ
qpinke@stuba.sk
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.externý školiteľqpudis@stuba.sk
externý školiteľ
qresek@stuba.sk
externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qrybarm@stuba.sk
Sahul Miroslav, Ing., PhD.externý školiteľ+421 908 674 144T-107miroslav.sahul@stuba.sk
Saksl Karel, Ing., DrSc.externý školiteľ
qsaksl@stuba.sk
Sedlická Viktória, Ing., PhD.externá školiteľka727NC 315viktoria.sedlicka@stuba.sk
Schützenhöfer Wolfgang, Dr. Ing.
dohoda o vykonaní práce
qschutzenhofer@stuba.sk
Simančík František, Dr. Ing.
externý školiteľ
Skarba Michal, Mgr., PhD.externý školiteľ
Sondor Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qsondor@stuba.sk
Sopoušek Jiří, prof. RNDr., CSc.
externý školiteľ
qsopousek@stuba.sk
externý školiteľ
ladislav.stancek@stuba.sk
Šipkovský Samuel, Ing.externý školiteľ
qsipkovsky@stuba.sk
Škrobian Milan, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
Špániková Daniela, Ing.externá školiteľkaqspanikova@stuba.sk
externý školiteľ
qspitalsky@stuba.sk
Štefánik Dušan, Mgr., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
qstefanik@stuba.sk
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 339
235
pavol.svec@stuba.sk
Švec Peter, Ing., DrSc.
externý školiteľ
Tillová Eva, prof. Ing., PhD.
externá školiteľka
Trník Anton, doc. RNDr., PhD.externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
Urban Miroslav, prof. RNDr., DrSc.externý školiteľ760NC 213
Verkinderen Dominiek, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Žúbor Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
Doktorandi 
 
 
 
Ďurica Juraj, Ing.
doktorand
723
NC 306
Gabriš Ľubomír, Ing.
doktorand
751
NC 205
Malovcová Veronika, Ing.doktorandka751
NC 205
veronika.malovcova@stuba.sk
doktorand724NC 317henrich.suchanek@stuba.sk
doktorand
747
NC 348
patrik.sulhanek@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.