23. 9. 2020  3:18 Zdenka
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav integrovanej bezpečnosti. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Soldán Maroš, prof. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 501
ŤL 322a
Zamestnanci 
 
 
 
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 502
ŤL 203
Pastierová Alica, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 507
ŤL 307
Peterková Adrianachemický technička+421 906 068 klapka 513TL-403adriana.peterkova@stuba.sk
Rantuch Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 908 674 133
ŤL 234peter.rantuch@stuba.sk
technická pracovníčka
+421 906 068 klapka 501
ŤL-322amaria.szaboova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 508
ŤL 305
Wachter Igor, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 508TL-305igor.wachter@stuba.sk
Externí pracovníci
 
   
dohoda o vykonaní práce
Dirner Vojtech, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
Dzurenda Ladislav, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Ferjenčík Miloš, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 532
ŤL-205
qharangozo@stuba.sk
externý školiteľ+421 906 068 klapka 308ŤL 308
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD.
externá školiteľka
Konečný Jiří, Ing. et Ing., Ph.D.externý školiteľ
Kopas Melichar, Ing., PhD.externý školiteľ
Krajčovičová Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka
externá školiteľka
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qpetr@stuba.sk
Marková Iveta, prof. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 32 888 479
C 0603
imrich.mikolai@stuba.sk
Monoši Mikuláš, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qmonosi@stuba.sk
Müllerová Jana, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qmullerova@stuba.sk
Oravec Milan, prof. Ing., PhD.externý školiteľqoravecm@stuba.sk
externý školiteľ
Osvaldová Makovická Linda, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
qpaciaova@stuba.sk
Pokorný Jiří, doc. Ing., MPA, Ph.D.
externý školiteľ
qpokornyj1@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 514
ŤL-324
Samešová Dagmar, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Sinay Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
Strážovec Roman, Ing., PhD.
externý školiteľ
qstrazovec@stuba.sk
externý školiteľ
Šimon Peter, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodiepeter.simon@stuba.sk
Tánczos Zoltán, Ing.
externý školiteľ
Tomašková Marianna, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqtomaskova@stuba.sk
Uhnáková Bronislava, Ing., PhD.
externá školiteľka
Valkovič Vojtech, JUDr.
dohoda o vykonaní práce
qvalkovic@stuba.sk
Doktorandi
 
 
 
 
doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304peter.godovcin@stuba.sk
doktorandka
+421 906 068 klapka 519
ŤL 204
doktorand
juraj.kopunek@stuba.sk
Kvorková Veronika, Ing.
doktorandka
+421 906 068 klapka 524ŤL 321
Michálek Juraj, Ing.doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
doktorand
+421 906 068 klapka 519
ŤL 204
Sanny Zuzana, Ing.doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321zuzana.sanny@stuba.sk
doktorandka
kristina.sefcovicova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.