25. 9. 2020  2:24 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Važan Pavel, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 421
T02 3.125
pavel.vazan@stuba.sk
Zamestnanci
   
 
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 447
T02 3.102marcel.abas@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 439
T02 3.118maria.behulova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 436
T02 3.106dmitrii.borkin@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 437T02 3.103
Ďuďák Juraj, Ing., PhD.externý školiteľ, odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 452
T02 4.127
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 432T02 3.112
Flochová Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka, odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 519
T02 4.104
jana.flochova@stuba.sk
externý školiteľ, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 452
T02 4.127gabriel.gaspar@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434
T02 3.114
Halenár Igor, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 418
T02 4.107
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.husar@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 422
T02 4.108
miriam.iringova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 412
T02 4.105
Juhásová Bohuslava, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 412
T02 4.105
bohuslava.juhasova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 906 068 415T02 4.103
docent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 413
T02 4.104
Kotianová Janette, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 437T02 3.103
Kraváriková Helena, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 441
T02 3.120
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 422T02 4.108
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 446T02 3.119
lektor+421 906 068 436T02 3.106
Markechová Iveta, RNDr., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 448
T02 3.107
renata.masarova@stuba.sk
Michaľčonok German, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 425
T02 4.110
technická pracovníčka
+421 906 068 409
T02 3.127emilia.minarcikova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 410
T02 3.105
maria.misutova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 429
T02 3.116
milan.nad@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 419
T02 3.101
Némethová Andrea, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 419
T02 3.101andrea.nemethova@stuba.sk
Nemlaha Eduard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 417
T02 4.106
eduard.nemlaha@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 438
T02 3.115jarmila.oravcova@stuba.sk
Pavlík Peter
technický pracovník
+421 906 068 445
T02 3.121
Rolník Ladislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434
T02 3.114
Schreiber Peter, doc. Ing., CSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 442
T02 3.123
peter.schreiber@stuba.sk
Stúpalová Hana, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104hana.stupalova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 417
T02 4.106
lukas.spendla@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 435
T02 3.108
daniel.svrcek@stuba.sk
Tanuška Pavol, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 416
T02 3.124
Vaský Jozef, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 443
T02 3.122
jozef.vasky@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 440T02 3.110robert.vrabel@stuba.sk
asistent, doktorand
+421 906 068 433T02 3.113stefan.vrtiel@stuba.sk
externá školiteľka, odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 427
T02 4.122
barbora.zahradnikova@stuba.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
externý školiteľ
qandrovic@stuba.sk
externý školiteľ
qbachraty@stuba.sk
Bajčičáková Ingrida, Mgr., PhD.
externá školiteľka
+421 908 674 119
NC 216
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 353
NB 664monika.bakosova@stuba.sk
externý školiteľ
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.externý školiteľ+421 (2) 57 296 703
106
cyril.belavy@stuba.sk
externý školiteľ
+421 908 674 120
NC 209
externý školiteľ
+421 908 674 135
T-126pavol.bozek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbozikm@stuba.sk
Bubeník Peter, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
externá školiteľkaivana.budinska@stuba.sk
externý školiteľ
qcapkovicf@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.externá školiteľka
qcipkovahamplov@stuba.sk
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 908 674 132
T-129daynier_sobrino@stuba.sk
externý školiteľ
peter.drobny@stuba.sk
Džugan Jan, doc. Ing., Ph.D.
externý školiteľ
qdzugan@stuba.sk
Eliáš Andrej, Ing., PhD.
externý školiteľ
764
NC 217
externý školiteľ
externý školiteľ
qfabo@stuba.sk
externá školiteľka
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 367
NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
externá školiteľka
qgabriska@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qgalajdova@stuba.sk
externý školiteľ
qgalikm@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 687
A702
externý školiteľqgoryl@stuba.sk
Halenár Robert, Ing., PhD.
externý školiteľ
Hamerník Peter, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
peter.hamernik@stuba.sk
externý školiteľ
Horváth Roman, Ing. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce
qhorvathr@stuba.sk
externý školiteľ+421 906 068 428T02 4.123
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 771D112mikulas.huba@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 608
D617
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ+421 (2) 57 296 701206gabriel.hulko@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qhurajl@stuba.sk
externý školiteľ
Janás Karol, Ing.
externý školiteľ
qjanas@stuba.sk
externý školiteľ
733
NC 307
igor.jancuska@stuba.sk
Janíková Dominika, Ing., PhD.externá školiteľka
+421 908 674 124
NC 207dominika.janikova@stuba.sk
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
jozef.jasurek@stuba.sk
Jedlička Martin, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qjedlicka@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
qjerz@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
429/2
vladimir.jerz@stuba.sk
externá školiteľka
qjuleny@stuba.sk
externá školiteľka
Jurinová Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka
externý školiteľ
+421 (2) 57 294 550322anton.kachanak@stuba.sk
Kaššovic Dominik, Ing.externý školiteľ
qkassovic@stuba.sk
externý školiteľ
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 908 674 143
T-109
peter.kostal@stuba.sk
Kotešovský Rastislav, Ing.externý školiteľ
externý školiteľ
qkovacm4@stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.externá školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111alena.kozakova@stuba.sk
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 281
D115stefan.kozak@stuba.sk
Kožíšek Zdeněk, prom. fyz., CSc.externý školiteľ
qkozisek@stuba.sk
externý školiteľ
733
NC 307
jozef.krajcovic@stuba.sk
Krajčovič Matej, Ing.
externý školiteľ
qkrajcovic@stuba.sk
Králik Marián, doc. Ing., CSc.externý školiteľ+421 (2) 57 296 579
444
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 60 291 497D311zdenka.kralova@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
marek.kukumberg@stuba.sk
Kuna Ivan, Ing.
externý školiteľ
qkuna@stuba.sk
Kuník Stanislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
stanislav.kunik@stuba.sk
externá školiteľka
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707vladimir.kutis@stuba.sk
externý školiteľ
qlasab@stuba.sk
Lašút Miroslav, Ing.externý školiteľqlasut@stuba.sk
Levák Martin, Ing.
externý školiteľ
qlevak@stuba.sk
externý školiteľ
Lužák Juraj, Ing.externý školiteľ
qluzak@stuba.sk
externý školiteľqmajernikt@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ+421 (2) 59 325 149
NB 694
Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
+421 908 674 115
NC 212
stanislav.minarik@stuba.sk
externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219oliver.moravcik@stuba.sk
Morvay Róbert, Ing.
externý školiteľ
externý školiteľ
qmudroncik@stuba.sk
externý školiteľ+421 906 068 411
T02 4.121
Niethammer Manuela, prof. Dr.dohoda o vykonaní práceqniethammer@stuba.sk
Nižníková Jana, Ing.externá školiteľka
externý školiteľ
externý školiteľ
qondreicka@stuba.sk
externý školiteľ
qondriga@stuba.sk
externý školiteľ
Pauliček Róbert, Ing., PhD.
externý školiteľ
externá školiteľka+421 (2) 59 325 336
NB 603
Péči Matúš, Ing., PhD.
externý školiteľ
matus.peci@stuba.sk
Pekara Marián, Ing.
externý školiteľ
qpekaram@stuba.sk
Peniak Peter, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qpitelj@stuba.sk
externá školiteľka
qpivarciova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
Poruban Libor, Ing.externý školiteľqporubanl@stuba.sk
Potisk Stanislav, Ing.
externý školiteľ
qpotisk@stuba.sk
Pribilová Katarína, Ing., PhD.
externá školiteľka
Procházka Hynek, Ing., PhD.
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
Rástočný Karol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
Rohaľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 702
205
Roch Marek, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111danica.rosinova@stuba.sk
externý školiteľ+421 908 674 132T-129
externá školiteľka
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 585D701
externý školiteľ
qsiklenka@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Stoffová Veronika, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
externý školiteľ
qstrasiftak@stuba.sk
externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
Šebesta Rastislav, Ing.externý školiteľ
Šimon Marek, Ing., PhD.
externý školiteľ
qsimon@stuba.sk
Šimšík Dušan, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
Škulavík Tomáš, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
qstollmann@stuba.sk
externý školiteľ
qstrbo@stuba.sk
Šulka Martin, RNDr., PhD.
externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
Šulková Katarína, RNDr., PhD.externá školiteľka
+421 908 674 124
NC 207
Šurka Vladimír, Ing., PhD.externý školiteľ
Šútora Dušan, Ing.
externý školiteľ
qsutora@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 712
316
Trnka Andrej, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qtrnkaa@stuba.sk
Uhlárová Ingrid, Mgr.
externá školiteľka
externá školiteľka
externý školiteľ
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 713
226
jan.vachalek@stuba.sk
externý školiteľ
Varga Zlatko, Mgr.
externý školiteľ
qvarga@stuba.sk
Velíšek Karol, prof.h.c. prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 908 674 129
T-140
karol.velisek@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 680
D408anton.vitko@stuba.sk
externý školiteľ
103jan.vlnka@stuba.sk
externý školiteľ
qzobok@stuba.sk
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 833
D608
dohoda o vykonaní práce
Doktorandi  
 
 
Abasová Jela, Ing.doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122
doktorand
+421 906 068 423
T02 4.125
martin.barton@stuba.sk
Budjač Roman, Ing.
doktorand
Bucha Peter, Ing.doktorand+421 906 068 433
T02 3.113
Burčiar Fedor, Ing.
doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123
fedor.burciar@stuba.sk
doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122
Horák Tibor, Ing.
doktorand
+421 906 068 424T02 4.124
doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123
jan.janosik@stuba.sk
Kováč Szabolcs, Ing.doktorand
doktorand+421 906 068 428
T02 4.123
daniel.kuchar@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
doktorand
+421 906 068 450
T02 4.102
doktorand+421 906 068 445T02 3.121
doktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.