Oct 21, 2019   2:05 a.m. Uršuľa
Academic information system

Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU is not known. Phone numbers are in the full format.

NameDepartmentPositionPhoneOfficeE-mail
Adamuščin Andrej, Ing., PhD.IMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 145andrej.adamuscin@stuba.sk
Adlerová Eleonóra, RNDr., CSc.U3VExterný spolupracovnice+421 917 669 526qadlerova@stuba.sk
Alexy Július, prof. Ing., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqalexyj@stuba.sk
Anagnostou GeorgiosIMFuture foreign studentxanagnostou@stuba.sk
Andrášik Ladislav, prof. Ing., DrSc.IMEmeritný profesor+421 918 669 106C612qandrasik@stuba.sk
Bábelová Janka, Ing., PhD.OEaRS, IMExternal Teacher, Odborná asistentka CSc.,PhD.
Babiar Michal, RNDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqbabiarm@stuba.sk
Babinský Miroslav, Ing.CVPracovník pre koncepciu a rozvoj vzdeláv+421 917 669 548miroslav.babinsky@stuba.sk
Badurová Eliška, Ing.UTIPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťeliska.badurova@stuba.sk
Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.IMDohoda o vykonaní práceqbajzikova@stuba.sk
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.VedProrektorka+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
Baláž Vladimír, doc. Ing., DrSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, External Instructorqbalazv@stuba.sk
Barta Emil, Ing.VSNSProgramátor VS+421 905 400 020TP308emil.barta@stuba.sk
Belko Milan, Ing., PhD.CTTUVPPracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 917 669 012milan.belko@stuba.sk
Benka Jozef, Ing.Pracovník pre investičné činnosti+421 917 669 001jozef.benka@stuba.sk
Berdis Juraj, Ing. arch., PhD.IMOpponentqberdis@stuba.sk
Betáková Janka, doc. Ing. arch., PhD.IMOpponentqbetakova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.IMExternal Instructor+421 (2) 59 274 707A 5/531bezak@stuba.sk
Binčík PeterOÚaMTZPrevádzkový elektrikár+421 917 669 246peter.bincik@stuba.sk
Binder Július, Ing.VSNSVedúci VS+421 918 669 151julius.binder@stuba.sk
Blaščák Fedor, Mgr.ÚPVRedaktor+421 917 669 205fedor.blascak@stuba.sk
Blažeková Iveta, Mgr.UTIPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťiveta.blazekova@stuba.sk
Bondareva Irina, doc. Ing., PhD.OMCHaPTDocentka CSc.,PhD.+421 918 669 114irina.bondareva@stuba.sk
Boriková Mária, PhDr.ArchVedúca univerzitného pracoviska+421 917 669 486maria.borikova@stuba.sk
Borza PeterOTPVrátnikpeter.borza@stuba.sk
Briatková Michaela, Mgr.ÚMVPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 320michaela.briatkova@stuba.sk
Brnkaľáková Stanislava, Mgr., PhD.OPPaMOdborná asistentka CSc.,PhD.stanislava.brnkalakova@stuba.sk
Brzica Daneš, Ing., PhD.IMExternal Instructorqbrzica@stuba.sk
Búciová Emília, Mgr.ÚAPOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 917 669 009emilia.buciova@stuba.sk
Búciová Mária, Mgr. Ing.ÚVaMVTSPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 948 908 313maria_buciova@stuba.sk
Bujdáková Andrea, Ing.CVT, ÚISMatematička - analytička VS, Programátorka VS+421 907 075 966B 244andrea.bujdakova@stuba.sk
Bzdil PatrikVSNSPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 917 669 210patrik.bzdil@stuba.sk
Cserepkaiová Zuzana, Ing.OFÚPracovnice správy majetku+421 917 669 314zuzana.cserepkaiova@stuba.sk
Czuczorová Iveta, PhDr.ÚKKOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 917 669 715iveta.czuczorova@stuba.sk
Čaplovičová Mária, Ing., CSc.CNVedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.+421 917 669 662maria.caplovicova@stuba.sk
Červeňová Ľubomíra, Ing., PhD.OEaRSOdborná asistentka CSc.,PhD.lubomira.cervenova@stuba.sk
Čičmancová Anna, PaedDr.Vydav. STUPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 917 669 286anna.cicmancova@stuba.sk
Čirková Zuzana, Ing.ÚĽZVedúca útvaru ľudských zdrojov+421 918 669 122zuzana.cirkova@stuba.sk
Čuntala MilošÚISProgramátor VS+421 918 669 166milos.cuntala@stuba.sk
Čurgali MichalVSNSOperátor VS+421 917 669 224T122michal.curgali@stuba.sk
Daneková Antónia, Ing.ÚKKAsistentka+421 918 669 120antonia.danekova@stuba.sk
Darmo Martin, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqdarmo@stuba.sk
Dehelánová Barbora, Ing.CVTPracovnice v oblasti výpočtovej techniky+421 918 669 190barbora.dehelanova@stuba.sk
Derčalíková LuciaVydav. STUPracovnice pre edičnú a publik. činnosťlucia.dercalikova@stuba.sk
Doktorov Anton, doc. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqdoktorov@stuba.sk
Drobniaková Dana, Ing. arch., PhD.IMOpponentqdrobniakova@stuba.sk
Dubecká Magdaléna, Mgr.PaOUPrávnik+421 917 669 415magdalena.dubecka@stuba.sk
Dubek FrantišekOÚaMTZDomovník - údržbár, Prevádzkový zámočník+421 917 669 245frantisek.dubek@stuba.sk
Ďurkovič Marian, Ing.CVTRiaditeľ univerzitného pracoviska9981marian.durkovic@stuba.sk
Džuganová Eliška, Mgr.PaOUPrávnik+421 905 402 204eliska.dzuganova@stuba.sk
Faktor Dušan, Ing., PhD.ÚKKKvestor+421 917 669 160dusan.faktor@stuba.sk
Falisová Eva, Ing., MBA, PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqfalisovae@stuba.sk
Fančovičová Eva, Ing. Mgr.ÚAPOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 917 669 251eva.fancovicova@stuba.sk
Fazekaš Gabriel, Mgr.VSNSPracovník operačných systémov VS+421 917 669 163gabriel.fazekas@stuba.sk
Ferster OndrejVSNSProgramátor VS+421 918 669 150ondrej.ferster@stuba.sk
Fiam PeterOTPVrátnikpeter.fiam@stuba.sk
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.VedRektor+421 (2) 59 325 367NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
Finka Maroš, prof. Ing. arch., PhD.OPPaMProfesor CSc.,PhD.+421 905 612 465240maros.finka@stuba.sk
Formánek Bedrich, doc. Ing., PhD.REKPDohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 348C106formanek@stuba.sk
Frajková Marianna, Ing.ÚISPracovnice v oblasti výpočtovej techniky+421 918 669 197RSTU B237marianna.frajkova@stuba.sk
Frank Michal, Ing.ÚVOPracovník pre verejné obstarávanie+421 917 669 364michal.frank@stuba.sk
Fríbert Lukáš, Ing.VSNSProgramátor VS+421 918 669 196lukas.fribert@stuba.sk
Frkala FrantišekOÚaMTZDomovník - údržbár+421 917 669 308frantisek.frkala@stuba.sk
Froncová DanielaIMPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 585daniela.froncova@stuba.sk
Füzék György, Mgr.ÚMVPracovník pre zahraničné vzťahy+421 917 669 199Rektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.gyorgy.fuzek@stuba.sk
Gabriš MilanOÚaMTZPrevádzkový elektrikár+421 918 669 248milan.gabris@stuba.sk
Garžová ŽanetaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 373zaneta.garzova@stuba.sk
Gažová Daniela, doc. Ing. arch., PhD.OPPaMDocentka CSc.,PhD.+421 905 483 431244daniela.gazova@stuba.sk
Gežík Veronika, Mgr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqgezik@stuba.sk
Glatz Mária, Ing., CSc.OEaMPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 137maria.durechova@stuba.sk
Gogora IvanOTPVrátnikivan.gogora@stuba.sk
Gogorová Ružena, Mgr.ÚKRAsistentka+421 917 669 156ruzena.gogorova@stuba.sk
Golej Július, Ing., PhD.OEaRSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 014julius.golej@stuba.sk
Górecka Agnieszka MariaIMFuture foreign studentxgorecka@stuba.sk
Grandtnerová Lenka, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqgrandtnerova@stuba.sk
Gressnerová Laura, Ing. arch., PhD.JCPracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdeláv+421 917 669 198Rektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.laura.gressnerova@stuba.sk
Grúňová Zuzana, Ing. arch., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqgrunova@stuba.sk
Guštafíková Oľga, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce+421 (2) 49 212 494qgustafikova@stuba.sk
Hajduk Michal, Ing. arch., PhD.OPPaMVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.hajduk@stuba.sk
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqhanak@stuba.sk
Hančin Milan, Ing.ICVDohoda o vykonaní práce+421 905 357 624Z-015hancin@stuba.sk
Hanzelová MarcelaÚISProgramátorka VS+421 917 669 220marcela.hanzelova@stuba.sk
Hanzel Peter, Ing.VSNSPracovník operačných systémov VS+421 918 669 153peter.hanzel@stuba.sk
Havlíková MichaelaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 384michaela.havlikova@stuba.sk
Havránek Jan, Ing., Ph.D., MBAIMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqhavranekj@stuba.sk
Herold IvanODVodič osobných automobilov+421 918 669 249ivan.herold@stuba.sk
Hičák Štefan, Ing., PhD.ÚAPOdborný pracovník v oblasti štruk.fondov+421 917 669 446stefan.hicak@stuba.sk
Hittnerová EvaOTPPrevádzková pracovnice+421 (2) 57 294 534eva.hittnerova@stuba.sk
Hlavatá Erika, Mgr.ÚAPOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 917 669 250erika.hlavata@stuba.sk
Holešová AlexandraORaFPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 635alexandra.holesova@stuba.sk
Hontyová Kajetana, prof. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqhontyova@stuba.sk
Horváthová Silvia, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (33) 5511 033 kl. 213Z 309qhorvathovas1@stuba.sk
Horváth Pavol, prof. Ing., CSc.CVTPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 905 400 010pavol.horvath@stuba.sk
Hotová Eva, Bc.ICVPracovnice pre ekonomické činnosti+421 917 669 456eva.hotova@stuba.sk
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práceqhromadka@stuba.sk
Hubeková ErikaÚVaMVTSAsistentka+421 948 908 717erika.hubekova@stuba.sk
Hudcovská Jelena, Ing. arch., PhD.IMOpponentqhudcovska@stuba.sk
Husár Milan, Ing., PhD.OPPaMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 099milan.husar@stuba.sk
Husárová IvetaOPPaMTechnická pracovnice+421 918 669 074iveta.husarova@stuba.sk
Chabroň IgnácÚPaKRVedúci prevádzkového úseku a kríz.riadenia+421 917 669 673ignac.chabron@stuba.sk
Chobotová Veronika, Mgr., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqchobotova@stuba.sk
Chodasová Zuzana, doc. Ing., PhD.OEaRSDocentka CSc.,PhD.+421 918 669 107zuzana.chodasova@stuba.sk
Izakovičová Zita, doc. RNDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqizakovicova@stuba.sk
Jamečný Ľubomír, Ing., PhD.OPPaMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 908 152 123lubomir.jamecny@stuba.sk
Jankošíková GabrielaOTPVrátnikgabriela.jankosikova@stuba.sk
Jarábková EvaOFÚFinančná účtovníčka+421 917 669 643eva.jarabkova@stuba.sk
Jaroška Róbert, Ing.VSNSPracovník operačných systémov VS+421 918 669 155robert.jaroska@stuba.sk
Jaššo Matej, doc. Mgr., PhD.OPPaMDocent CSc.,PhD.+421 918 669 199246matej.jasso@stuba.sk
Jevčáková ErikaÚKRPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 717erika.jevcakova@stuba.sk
Jílek Josef, prof. Ing., CSc.IMProfesor CSc.,PhD.josef.jilek@stuba.sk
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqjilkova@stuba.sk
Juhászová Michaela, Ing.CVTProgramátorka VS+421 918 669 192michaela.juhaszova@stuba.sk
Jurčík Radek, doc. JUDr. Ing., Ph.D.IMExternal Instructorqjurcik@stuba.sk
Kadlečková VlastaOTPArchivár+421 917 669 231vlasta.kadleckova@stuba.sk
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.IMExternal Instructor+421 918 669 115qkajanova@stuba.sk
Kalinová Gabriela, Ing., PhD.OEaRSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 108gabriela.kalinova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.IMExterný spolupracovník+421 (2) 59 274 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Káňovičová Adriana, Mgr.ArchArchivár+421 917 669 488adriana.kanovicova@stuba.sk
Karkuš ĽubomírOTPUpratovač - upratovačka+421 (2) 57 294 111lubomir.karkus@stuba.sk
Kelemenová Lívia, Ing.ÚVaSŠPracovnice pre študijné záležitosti+421 918 669 169livia.kelemenova@stuba.sk
Képešová IrenaOFÚFinančná účtovníčka+421 917 669 654irena.kepesova@stuba.sk
Kiapeš JurajVSVMMechanik počítacích strojov+421 918 669 184juraj.kiapes@stuba.sk
Kicko Jozef, Ing.VSVM, CVTPracovník operačných systémov VS, Programátor VS+421 918 669 185jozef.kicko@stuba.sk
Kliková Christiana, prof. Ing., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqklikova@stuba.sk
Kluvánková Tatiana, prof. Mgr., PhD.OEaRS, IMProfesorka CSc.,PhD., External Instructor+421 917 669 165tatiana.kluvankova@stuba.sk
Kokuľa Pavel, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkokula@stuba.sk
Kolenička Igor, Ing.ÚVOPracovník pre verejné obstarávanie+421 917 669 015C2/11igor.kolenicka@stuba.sk
Koníková AngelikaÚĽZMzdová účtovníčka+421 917 669 419angelika.konikova@stuba.sk
Kopáčiková Dagmar, PhDr., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práceqkopacikova@stuba.sk
Kopáčová KatarínaVydav. STUFinančná účtovníčka+421 917 669 581katarina.kopacova@stuba.sk
Koprdová Antónia, Bc.ÚVOPracovnice pre verejné obstarávanie+421 917 669 162antonia.koprdova@stuba.sk
Korec Pavol, prof. RNDr., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkorecp@stuba.sk
Kostková RozáliaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 272rozalia.kostkova@stuba.sk
Košuthová Emilia, Ing.ÚISMatematička - analytička VS+421 918 669 170emilia.kosuthova@stuba.sk
Kotlár Mário, Ing., PhD.CNVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 207mario.kotlar@stuba.sk
Kotuliaková Petra, Ing., PhD.ÚKKPracovnice pre zahraničné vzťahypetra.kotuliakova@stuba.sk
Kováč Urban, doc. Ing. Mgr., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqkovacu@stuba.sk
Kovár Stanislav, Mgr.REKConsultantkovar@stuba.sk
Kozová Mária, prof. RNDr., CSc.IMExternal Teacherqkozovam@stuba.sk
Kráľ MiloslavVSVMProgramátor VS+421 917 669 511miloslav.kral@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.IMExternal Instructor, External Teacher+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Královičová AdelaVSNSOperátorka VS+421 917 669 212adela.kralovicova@stuba.sk
Krbaťová Martina, Ing.U3VPracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdeláv+421 917 669 526martina.krbatova@stuba.sk
Kristeľ Martin, Mgr.ArchArchivár+421 917 669 489martin.kristel@stuba.sk
Kubíček DušanOTPVrátnikdusan.kubicek@stuba.sk
Kubičková Gabriela, Mgr.Vydav. STUPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 52 496 688gabriela.kubickova@stuba.sk
Kucmenová Miroslava, Ing.VSVMPracovnice operačných systémov VS+421 918 669 181B227miroslava.kucmenova@stuba.sk
Kučera Tomáš, Ing., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkucera@stuba.sk
Kučerová Erika, Ing.PSAsistentka+421 917 669 638erika.kucerova@stuba.sk
Kuperová Martina, Ing., PhD.OMCHaPT, IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 032martina.kuperova@stuba.sk
Kušnierová EvaÚEaRČPrac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 669 246eva.kusnierova@stuba.sk
Kuzmová Kmeťová Jana, Ing.REKPDohoda o vykonaní práce+421 917 669 316qkuzmovakmetova@stuba.sk
Kvapil Roman, PhDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqkvapil@stuba.sk
Lackovičová Lucia, Mgr.VSNSOperátorka VS+421 917 669 218lucia.lackovicova@stuba.sk
Lalík Jaroslav, Ing. arch., PhD.IMExterný spolupracovníkqlalik@stuba.sk
Lancík MariánVSVMPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 918 669 182marian.lancik@stuba.sk
Lang Thilo, Dr.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlangt@stuba.sk
Lengyel Miloslav, Ing.OTPVrátnik+421 917 669 373miroslav.lengyel@stuba.sk
Lewszyk WeronikaIMFuture foreign studentxlewszyk@stuba.sk
Liďák Ján, prof. PhDr., CSc.IMDohoda o vykonaní práceqlidak@stuba.sk
Lištiak Peter, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlistiak@stuba.sk
Litvík ĽubošODPracovník autodopravy+421 903 223 362lubos.litvik@stuba.sk
Lopašovská Eva, Ing.OFÚVedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 917 669 401eva.lopasovska@stuba.sk
Lubelcová Gabriela, prof. PhDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlubelcova@stuba.sk
Lubyová Martina, Mgr. JUDr., PhD.IMExternal Instructorqlubyova@stuba.sk
Maceková AndreaVydav. STUOdborná administratívna pracovnice+421 917 669 400andrea.macekova@stuba.sk
Maceková SlávkaVSNSOperátorka VS+421 918 669 128slavka.macekova@stuba.sk
Maciorowski Lukasz JakubIMFuture foreign studentxmaciorowski@stuba.sk
Macková Katarína, Mgr.ÚPVRedaktorka+421 917 669 584katarina_mackova@stuba.sk
Maco Michal, Ing., PhD.IMOpponentqmaco@stuba.sk
Machajdíková Jarmila, JUDr.IMOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 918 669 127jarmila.machajdikova@stuba.sk
Maier Karel, prof. Ing., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqmaier@stuba.sk
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.OMCHaPTDocent CSc.,PhD.+421 918 669 117milan.majernik@stuba.sk
Malíčková Alena, Ing.ÚKKPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 918 600 173alena.malickova@stuba.sk
Malina Ján, Ing.UHKKontrolór+421 917 669 575jan.malina@stuba.sk
Marek Michal Vladimír, prof. RNDr. Ing., DrSc.OPPaMProfesor DrSc.michal.marek@stuba.sk
Maršová DanielaÚISProgramátorka VS+421 918 669 171daniela.marsova@stuba.sk
Matejková VieraOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 381viera.matejkova@stuba.sk
Matúšková Katarína, Mgr.IMPracovnice pre študijné záležitosti+421 918 669 138katarina.matuskova@stuba.sk
Matúšková Oľga, Ing.Vedúca ekonomického útvaru+421 918 669 103olga.matuskova@stuba.sk
Mazúr Matej, Bc.Vydav. STUReprodukčný grafik, retušér+421 917 669 358matej.mazur@stuba.sk
Mazúrová ZdenkaVydav. STUPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 917 669 397zdenka.mazurova@stuba.sk
Melagová AlžbetaVSNSOperátorka VS+421 917 669 213alzbeta.melagova@stuba.sk
Melicher Markus, Ing.VSNSPracovník operačných systémov VS
Mihalik Miroslav, Ing.ÚVaMVTSOdborný administratívny pracovník+421 905 666 677miroslav.mihalik@stuba.sk
Michalička Marcel, JUDr.PaOUPrávnik+421 918 669 102marcel.michalicka@stuba.sk
Michelková Marianna, Mgr.ÚVaSŠPracovnice pre študijné záležitosti+421 917 669 312marianna.michelkova@stuba.sk
Miklian Martin, Bc.VSVMPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 918 669 194martin.miklian@stuba.sk
Miklošík Andrej, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqmiklosika@stuba.sk
Mikulovič MarianOÚaMTZMaliar a natierač+421 917 669 248marian.mikulovic@stuba.sk
Minarik Michal, Ing.ÚPVPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 917 669 008C3/11michal.minarik@stuba.sk
Mišota Branislav, Ing., PhD.OEaMPOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 133branislav.misota@stuba.sk
Mokošová Zuzana, Ing.ÚPVVedúca odborná informačný pracovnice+421 917 669 586zuzana.mokosova@stuba.sk
Molnárová Natália, Mgr.ÚAPOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 918 669 208natalia.molnarova@stuba.sk
Molnár Tomáš, Ing.ÚISPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 669 198tomas.molnar@stuba.sk
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.VedProrektor+421 908 674 122NC 219oliver.moravcik@stuba.sk
Morávek MartinVSNSOperátor VS+421 918 669 135martin.moravek@stuba.sk
Nagyová ValériaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 385valeria.nagyova@stuba.sk
Nehajová Mária, Ing.RDFinančná účtovníčka+421 917 669 545maria.nehajova@stuba.sk
Nemcová Edita, Ing., PhD.IMExternal Instructorqnemcovae@stuba.sk
Némethy IvetaVSNSOperátorka VS+421 917 669 211iveta.cuntalova@stuba.sk
Nič Milan, doc. Ing., PhD.IMExternal Instructor+421 (2) 59 274 700blok C 15.p. č.dv. 19nic@stuba.sk
Nýblová Zuzana, Ing.ÚĽZPracovnice pre personálne činnostizuzana.nyblova@stuba.sk
Onderková Ľubomíra, Ing.CVT, ÚISMatematička - analytička VS, Programátorka VS+421 918 669 172lubomira.onderkova@stuba.sk
Ondrašinová MarianaOFÚFinančná účtovníčka+421 917 669 639mariana.ondrasinova@stuba.sk
Ondrejička Vladimír, Ing., PhD.OPPaMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 167vladimir.ondrejicka@stuba.sk
Ondrejičková Silvia, Mgr., PhD.IMVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 669 022silvia.ondrejickova@stuba.sk
Ondrejková Viera, Ing.ORaFPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 641viera.ondrejkova@stuba.sk
Oštrom Marek, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqostrom@stuba.sk
Páleník IvanÚPVPracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 917 669 583ivan.palenik@stuba.sk
Pálffyová Markéta, Mgr.ArchArchivár+421 917 669 487marketa.palffyova@stuba.sk
Palovičová Terézia Zuzana, doc. PhDr., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpalovicova@stuba.sk
Pánik Miroslav, Ing., PhD.OEaRSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 335miroslav_panik@stuba.sk
Paschková EmíliaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 384emilia.paschkova@stuba.sk
Paschková LíviaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 386livia.paschkova@stuba.sk
Pauditšová Eva, doc. RNDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpauditsova@stuba.sk
Pavelka Marian, Mgr., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpavelka@stuba.sk
Petridou IoannaIMFuture foreign studentxpetridou@stuba.sk
Petríková Dagmar, doc. PhDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce+421 908 713 465239petrikovad@stuba.sk
Petríková Dagmar, Ing.ÚVaMVTSPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 917 669 588dagmar.petrikova@stuba.sk
Petríková Monika, Ing.Pracovnice pre investičné činnosti+421 917 669 388monika.petrikova@stuba.sk
Petrovič MichalVSNSOperátor VS+421 917 669 204michal.petrovic@stuba.sk
Petrovičová IngridVSNSOperátorka VS+421 917 669 215ingrid.petrovicova@stuba.sk
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.IMExternal Instructor+421 (2) 572 76 465351henrich.pifko@stuba.sk
Plchová Jana, Ing., PhD.OMCHaPTOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 141jana.plchova@stuba.sk
Plichtová Jana, prof. PhDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqplichtova@stuba.sk
Podolák Peter, RNDr., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpodolak@stuba.sk
Poklembová Veronika, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpoklembova@stuba.sk
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpokrivcak@stuba.sk
Polaczyk Milan, Ing.VSNSProgramátor VS+421 918 669 157milan.polaczyk@stuba.sk
Polaczyková Jana, Mgr.VSNSPracovnice v oblasti výpočtovej techniky+421 918 669 158jana.polaczykova@stuba.sk
Poláček JozefOTPVrátnikjozef.polacek@stuba.sk
Polášková Oľga, Ing.UHKKontrolór
Polčíková Viera, Mgr.ÚVaMVTSPracovnice v oblasti výpočtovej techniky+421 905 593 531viera.polcikova@stuba.sk
Porgeszová Hana, Ing., PhD.OEaMPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 028hana.janakova@stuba.sk
Rajňák Milan, prof. Ing., DrSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqrajnak@stuba.sk
Remenárová Regína, Mgr.ICVRiaditeľ univerzitného pracoviska+421 917 669 019regina.remenarova@stuba.sk
Rinkowski PatrikIMFuture foreign studentxrinkowski@stuba.sk
Romančíková Eva, doc. Ing., CSc.IMDohoda o vykonaní práceqromancikova@stuba.sk
Rosa DušanOTPVrátnikdusan.rosa@stuba.sk
Rubliková Eva, prof. RNDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqrublikova@stuba.sk
Rusková Dagmar, PaedDr., PhD.OEaMPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 316345dagmar.ruskova@stuba.sk
Rybanská Lucia, JUDr.CODVUVPPracovnice pre duševné vlastníctvo+421 917 669 217lucia.rybanska@stuba.sk
Schiappacasse Paulina, Dr.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqschiappacasse@stuba.sk
Schmidt Tibor, Ing.Pracovník pre investičné činnosti+421 917 669 535tibor.schmidt@stuba.sk
Scholich Dietmar, prof. Dr. Ing.IMDohoda o vykonaní práceqscholich@stuba.sk
Slaninová JuditaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 383judita.slaninova@stuba.sk
Slavin KevinJCDohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 202slavin@stuba.sk
Slavkovský Stanislav, Ing.CVT, ÚISAnalytik pre správu databáz, Programátor VS+421 918 669 174stanislav.slavkovsky@stuba.sk
Slouková Anna, Ing.ORaFPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 644anna.sloukova@stuba.sk
Slugeň Dušan, Ing., PhD.ICVDohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 489SB 317slugen@stuba.sk
Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqsmolkova@stuba.sk
Sodomová Eva, doc. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqsodomova@stuba.sk
Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqstankovicova@stuba.sk
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.OEaRSProfesorka CSc.,PhD.+421 918 669 115beata.stehlikova@stuba.sk
Stračárová Viera, Ing.VSVMMatematička - analytička VS+421 918 669 188viera.stracarova@stuba.sk
Stračina Erich, Ing.ÚISPracovník operačných systémov VS+421 907 063 796erich.stracina@stuba.sk
Svrček Vladimír, Ing.ÚPVPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 917 669 161213vladimir.svrcek@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.VedProrektor+421 (2) 59 274 498C 1205jan.szolgay@stuba.sk
Ščepka Igor, doc. Ing., PhD.REKPDohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 546434/2scepka@stuba.sk
Ševčíková JaroslavaÚĽZPracovnice ekonomiky práce+421 917 669 630jaroslava.sevcikova@stuba.sk
Ševčíková YvetteÚKRAsistentka+421 917 669 666yvette.sevcikova@stuba.sk
Šinková MonikaVydav. STUFinančná účtovníčka+421 917 669 360monika.sinkova@stuba.sk
Šipekiová Gabriela, Ing.ÚEaRČPrac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 669 244gabriela.sipekiova@stuba.sk
Šipeky Katarína, Mgr.UHKKontrolór+421 917 669 573katarina.sipeky@stuba.sk
Škobla Daniel, Ing. Mgr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqskobla@stuba.sk
Šlavka Rudolf, Ing.VSVMVedúci VS+421 918 669 189rudolf.slavka@stuba.sk
Špirko Dušan, doc. PhDr., PhD.OMCHaPTDocent CSc.,PhD.+421 918 669 112dusan.spirko@stuba.sk
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.OEaRSDocentka CSc.,PhD.+421 918 669 110daniela.spirkova@stuba.sk
Šrenkel BorisVSNSProgramátor VS+421 918 669 156boris.srenkel@stuba.sk
Šrenkel MichalÚISProgramátor VS+421 918 669 167michal.srenkel@stuba.sk
Šrenkelová ZuzanaÚĽZMzdová účtovníčka+421 917 669 543zuzana.srenkelova@stuba.sk
Šťastná RudolfaOFÚFinančná účtovníčka+421 917 669 637rudolfa.stastna@stuba.sk
Števík DušanÚEaRČPrac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 669 245dusan.stevik@stuba.sk
Štujber ŠtefanVSVMProgramátor VS
Šupák JánODVodič osobných automobilov+421 918 669 247jan.supak@stuba.sk
Švecová Lucia, Mgr.PaOUOdborná administratívna pracovnice+421 917 669 338lucia.svecova@stuba.sk
Takácsová ErikaOFÚFinančná účtovníčka+421 917 669 513erika.takacsova@stuba.sk
Takáč Andrej, Ing.ÚVaMVTSPracovník pre zahraničné vzťahy+421 917 669 310andrej.takac@stuba.sk
Tarišková Natália, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqtariskova@stuba.sk
Tarová Eva, Ing.CVT, ÚISVedúca VS, Programátorka VS+421 918 669 177B230eva.tarova@stuba.sk
Tarová Jana, Mgr.ÚISPracovnice v oblasti výpočtovej techniky
Tar Štefan, Ing.CVT, ÚIS, IMSystem Integrator, Programátor VS, Matematik - analytik VS
Tekulová Zuzana, Mgr. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 57 296 555qtekulova@stuba.sk
Terek Jozef, prof. RNDr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqterek@stuba.sk
Tichý RóbertÚISProgramátor VS+421 918 669 201REK-B245, FA-454robert.tichy@stuba.sk
Tischljarová MáriaVSNSPracovnice operačných systémov VS+421 917 669 219maria.tischljarova@stuba.sk
Tomášková Dominika, Ing.ÚMVPracovnice pre zahraničné vzťahydominika.tomaskova@stuba.sk
Tomková JanaORaFPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 645jana.tomkova@stuba.sk
Tóthová Miroslava, Mgr.UTIPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 908 674 172miroslava.krasnanova@stuba.sk
Udovć Andrej, prof.IMDohoda o vykonaní prácequdovc@stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.VedProrektor+421 (2) 60 291 369E605frantisek.uherek@stuba.sk
Uhorskaiová Lucia, Ing., PhD.PSRiaditeľ univerzitného pracoviska+421 905 666 688lucia.uhorskaiova@stuba.sk
Urbanová Barbora, Mgr.ÚVaSŠPracovnice pre študijné záležitosti+421 917 669 316barbora.urbanova@stuba.sk
Vacvalová EvaOTPAdministratívna pracovnice v podateľni+421 917 669 652eva.vacvalova@stuba.sk
Vačkář David, Mgr., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvackar@stuba.sk
Valkovičová Slavomíra, Ing.ÚMVPracovnice pre zahraničné vzťahyslavomira.valkovicova@stuba.sk
Vanák Jozef, Ing.ÚVOPracovník pre verejné obstarávanie+421 917 669 362jozef.vanak@stuba.sk
Vanáková LýdiaORaFVedúca oddelenia rozpočtu a financovania+421 918 669 123A117lydia.vanakova@stuba.sk
Vančo Ľubomír, Ing. arch. Ing., PhD.CNVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 216lubomir.vanco@stuba.sk
Vaňková Alena, Ing.ORaFPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 530alena.vankova@stuba.sk
Vasilevska Ljiljana, prof.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvasilevska@stuba.sk
Vaškorová Jana, RNDr.CVT, ÚISMatematička - analytička VS, Programátorka VS+421 918 669 178B 244jana.vaskorova@stuba.sk
Vašková Ľubica, Ing., CSc.OEaMPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 917 669 258213lubica.vaskova@stuba.sk
Vavreková Martina, Mag.rer.soc.oec.UTIPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťmartina.vavrekova@stuba.sk
Veselý Marian, doc. Ing., CSc.CNVedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 917 451 533marian.vesely@stuba.sk
Villár AlexanderOÚaMTZMurár+421 917 669 242alexander.villar@stuba.sk
Vinterová DanaOFÚFinančná účtovníčka+421 917 669 541dana.vinterova@stuba.sk
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.VedProrektorka+421 (2) 572 76 215237lubica.vitkova@stuba.sk
Vogrinčič Peter, Ing.CNVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 531peter.vogrincic@stuba.sk
Vojteková JankaÚVaSŠPracovnice pre študijné záležitosti+421 917 669 642janka.vojtekova@stuba.sk
Volenský Tomáš, Ing., PhD.VSVMPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 57 296 716224tomas.volensky@stuba.sk
Vorel Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvorel@stuba.sk
Vrátny Štefan, Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práceqvratny@stuba.sk
Vretenár Viliam, Ing., PhD.CNVedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.viliam.vretenar@stuba.sk
Wagnerová Ružena, Ing.ÚKRRedaktorka+421 918 669 152ruzena.wagnerova@stuba.sk
Wenzlová JanaOÚaMTZSkladnice+421 917 669 313jana.wenzlova@stuba.sk
Wojčák Emil, doc. Mgr., PhD.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqwojcak@stuba.sk
Zábojová VlastaVSVMOrganizátor prevádzky VS+421 918 669 186vlasta.zabojova@stuba.sk
Zajko Marián, doc. Ing., PhD.IMRiaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 669 124C01marian.zajko@stuba.sk
Zatrochová Monika, doc. Ing., PhD.OMCHaPTDocentka CSc.,PhD.+421 918 563 085monika.zatrochova@stuba.sk
Zelnerová Lucia, Ing.ÚAPOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 918 669 104lucia.zelnerova@stuba.sk
Zemanová AnnaOTPUpratovač - upratovačka+421 917 669 380anna.zemanova@stuba.sk
Zemanová Lesana, Mgr.ÚMVPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 324lesana.zemanova@stuba.sk
Zsigo Roman, Ing.Vydav. STURiaditeľ univerzitného pracoviska+421 918 669 088roman.zsigo@stuba.sk
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.IMDohoda o vykonaní práce+421 918 669 140zubkova@stuba.sk
Žigrai Florin, prof. RNDr., DrSc.IMDohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqzigrai@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.