Aug 9, 2020   2:03 a.m. Ľubomíra
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
Katarína ÁbelováLIC FCE
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
Ing. Martin Ambroz, PhD.Technický pracovník
C 0503
Marian Anguš
Technický pracovník
marian.angus [at] stuba.sk
Ing. Igor AntoniaciCIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721igor.antoniaci [at] stuba.sk
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.KTES FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1003+421 (2) 32 888 595nada.antosova [at] stuba.sk
KKDK FCEDocent CSc.,PhD.A 503+421 (2) 32 888 365rudolf.aroch [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295tomas.augustin [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.Docent CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-304
+421 (2) 32 888 392
CIT FCEPrac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
andrej.balaz [at] stuba.sk
Libuša BalážováKFYZ FCEOdborná administratívna pracovniceC 0307
+421 (2) 32 888 421
libusa.balazova [at] stuba.sk
Mgr. Pavla BalážováOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Balažovjech, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
martin.balazovjech [at] stuba.sk
KDOS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A 5/535
+421 (2) 32 888 353
Ing. Júlia BaranováKHUV FCE
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207julia.baranova [at] stuba.sk
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.KZEI FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
danka.barlokova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 1111+421 (2) 32 888 693
Ing. Andrej Bartók, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431+421 (2) 32 888 540andrej.bartok [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Marián Bederka, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.KGTE FCEProfesorka CSc.,PhD.C 0901+421 (2) 32 888 675
Mgr. Juliana Beganová, PhD.KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
Odborná administratívna pracovnice
C 0104
+421 (2) 32 888 471
Helena BenedikovičováOdborná administratívna pracovnice
A 4/407
+421 (2) 32 888 705helena.benedikovicova [at] stuba.sk
Zuzana BenkováKMDG FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 0401
+421 (2) 32 888 703
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
A 4/414
+421 (2) 32 888 554
PhDr. Kristína Beňová
Vedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729kristina.benova [at] stuba.sk
Jana Beňovičová
Pracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
Monika BežuchováPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0206
+421 (2) 32 888 579
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.KKPS FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0611
+421 (2) 32 888 642
Odborná administratívna pracovnice
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406+421 (2) 32 888 546juraj.bilcik [at] stuba.sk
OPVV Dek FCEŠpecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
andrej.bistak [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.KKPS FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Michal BogárVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.KARCH FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
eva.borecka [at] stuba.sk
Mgr. Edina Borovská, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
A420
+421 (2) 32 888 542
viktor.borzovic [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Bosák, PhD.KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655
Oľga BoskovičováVrátnik
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611jarmila.bozikova [at] stuba.sk
Ing. Filip BránickýKARCH FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920
+421 (2) 32 888 239
KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723+421 (2) 32 888 288martin.brcek [at] stuba.sk
KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594
peter.briatka [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Knihovnice
+421 (2) 32 888 495
laura.brinzova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.A 519
jan_brodniansky [at] stuba.sk
KKDK FCE
Profesor CSc.,PhD.
A 507
+421 (2) 32 888 377
Eva BrunclíkováOO Dek FCEUpratovač - upratovačkaeva.brunclikova [at] stuba.sk
KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-612
+421 (2) 32 888 342
SDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
Ing. Silvia Cápayová, PhD.KDOS FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova [at] stuba.sk
Mgr. Monika CsonkováKSME FCEOdborná administratívna pracovnice
A 229
+421 (2) 32 888 245
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.KFYZ FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
miroslav.cekon [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265helena.cepova [at] stuba.sk
KVHK FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1218
+421 (2) 32 888 628
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104+421 (2) 32 888 698
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Jakub Čurpek, PhD.KKPS FCE, ÚSZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1508
+421 (2) 32 888 645
jakub.curpek [at] stuba.sk
Ing. Michaela Danáčová, PhD.KVHK FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
Hilda DeákováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
Ing. Karin DeákováKKPS FCEStavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453karin.deakova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556
Odborný asistent CSc.,PhD.C 0621
+421 (2) 32 888 449
Mgr. Alica DomonkosováLIC FCEPracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577alica.domonkosova [at] stuba.sk
Kuchárka
ludmila.dovinova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.C 2005
+421 (2) 32 888 586
SDO Dek FCEPracovník pre študijné záležitostiext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163
Docentka CSc.,PhD.
A-605
+421 (2) 32 888 534
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.KHTE FCEProfesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
KTES FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 2007+421 (2) 32 888 229
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
jan.erdelyi [at] stuba.sk
KGZA FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.A-618+421 (2) 32 888 297
Vrátnik
+421 (2) 32 888 523
Ing. Igor FariničStavebný technik
+421 (2) 43 336 100igor.farinic [at] stuba.sk
Ing. Róbert Fencík, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325robert.fencik [at] stuba.sk
KBKM FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508
ludovit.fillo [at] stuba.sk
Ing. Gabriel FöldesKVHK FCE
Odborný administratívny pracovník
C 1211+421 (2) 32 888 625gabriel.foldes [at] stuba.sk
Viera Follrichová
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
MO Dek FCE
Pracovnice pre plán práce a miezd
C 0313
+421 (2) 32 888 477
Ing. Michal Franek, PhD.KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 0709
+421 (2) 32 888 654
KGTE FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1701
+421 (2) 32 888 624
jana.frankovska [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.KGDE FCEDocent CSc.,PhD.A-318+421 (2) 32 888 398
KMDG FCEDocent CSc.,PhD.
C 0509
+421 (2) 32 888 719
peter.frolkovic [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Funtík, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 1614+421 (2) 32 888 599tomas.funtik [at] stuba.sk
Ing. Peter Gaál
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
Anna GábrišováKBKM FCEOdborná administratívna pracovniceA 4/411
+421 (2) 32 888 505
anna.gabrisova [at] stuba.sk
KBKM FCEDocentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
katarina.gajdosova [at] stuba.sk
KHUV FCEOdborný asistent bez vedeckej hodnostiC 2017
+421 (2) 32 888 226
jan.gajniak [at] stuba.sk
JUDr. Ondrej Gajniak
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
KJAZ FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1820
+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
Ing. Robert Geisse, PhD.KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-316
+421 (2) 32 888 529
KGZA FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
Ing. Pavol GiertliCIT FCE
Vedúci VS
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 319
Terezia GondováKTZB FCETechnická pracovnice
C 1405
+421 (2) 32 888 657terezia.gondova [at] stuba.sk
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0215+421 (2) 32 888 500alexandra.grachova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Gramblička, PhD.Vedúci prevádzkovej jednotky, Odborný asistent CSc.,PhD.C 0113, C 1108
+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
miroslav.gramblicka [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.KARCH FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426
jana.gregorova [at] stuba.sk
Ing. Valéria Gregorová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0804
+421 (2) 32 888 224
Ing. Silvia Gregušová, PhD.ÚSZ FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1502
+421 (2) 32 888 712
Mgr. Alžbeta GrmanováKSME FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A 212
+421 (2) 32 888 230
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CIT FCEPracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.Profesor CSc.,PhD.A 4/415
+421 (2) 32 888 555
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 0413
+421 (2) 32 888 417
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Hanko, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
Ing. Peter Hartman, PhD.KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
Ľubica HegerováEA Dek FCE
Finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
Hosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
juraj.hermann [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana HerzánováKTVY FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Domovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal HlaváčekProfesor CSc.,PhD.C 1909michal.hlavacek [at] stuba.sk
Profesorka CSc.,PhD.
C 1207+421 (2) 32 888 620
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/522+421 (2) 32 888 354dominika.hodakova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433
+421 (2) 32 888 385
ÚSZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1512+421 (2) 32 888 655jan.holly [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Rastislav HorváthOperátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656rastislav.horvath [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0622+421 (2) 32 888 458jozef.hraska [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.KZEI FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1712
+421 (2) 32 888 275
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0911
+421 (2) 32 888 678
KSME FCE
Docentka CSc.,PhD.
A 220
+421 (2) 32 888 641
Docentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530
Docentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597zdenka.hulinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.KGZA FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
ladislav.husar [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
ingrida.husarova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 1908, C 1911+421 (2) 32 888 646jarmila.husenicova [at] stuba.sk
KGTE FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669jana.chabronova [at] stuba.sk
Ing. Barbara Chamulová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1014
+421 (2) 32 888 316barbara.chamulova [at] stuba.sk
KARCH FCEDocent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
KKPS FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0718
+421 (2) 32 888 402
Denisa Chrenková
Upratovač - upratovačka
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 4/2+421 (2) 32 888 512filip.chrvala [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Ing. Martin Imrišek, PhD.KGZA FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
martin.imrisek [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
Branislav IvančajLIC FCEKnihovník+421 (2) 32 888 576branislav.ivancaj [at] stuba.sk
KSME FCE
Docentka CSc.,PhD.
A 207
+421 (2) 32 888 260
olga.ivankova [at] stuba.sk
Ing. Erik Jakeš, PhD.KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 0711+421 (2) 32 888 438
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649
KGZA FCEProfesor CSc.,PhD.A-607
+421 (2) 32 888 537
juraj.janak [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 2001+421 (2) 32 888 221
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430
gejza.jenca [at] stuba.sk
KSME FCEProfesor CSc.,PhD.A 226+421 (2) 32 888 364
Ing. Ján Ježko, PhD.KGDE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A-314
+421 (2) 32 888 338
KFYZ FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
KFYZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
jozef.kacur [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.KMDG FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
Profesor CSc.,PhD.
C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.Docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťC 0107+421 (2) 32 888 393
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
monika.kausitzova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Monika KissováUpratovač - upratovačka
monika.kissova [at] stuba.sk
Janka KišoňováMO Dek FCEMzdová účtovníčka
C 0312
+421 (2) 32 888 475
janka.kisonova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Tomáš Klas, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 514
+421 (2) 32 888 378
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.KMDG FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0410
+421 (2) 32 888 409
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0310
+421 (2) 32 888 708
valeria.kocianova [at] stuba.sk
Profesorka CSc.,PhD.C 1217+421 (2) 32 888 623silvia.kohnova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Soňa KochánkováKKPS FCE
Technická pracovnice
C 0610+421 (2) 32 888 643
KSME FCEDocentka CSc.,PhD.
A 225
+421 (2) 32 888 332
yvonna.kolekova [at] stuba.sk
Ing. Michal Kollár, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.KMDG FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 0502
+421 (2) 32 888 428
Profesor CSc.,PhD.
A-311
+421 (2) 32 888 559
alojz.kopacik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 1707
+421 (2) 32 888 277miloslav.kopecky [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákKGZA FCEOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611
+421 (2) 32 888 344
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701
KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419
+421 (2) 32 888 631
daniela.koudelkova [at] stuba.sk
ÚVZK FCEChyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 513+421 (2) 32 888 376michal.kovac [at] stuba.sk
Pokladnice
C 0001
+421 (2) 32 888 469
maria.kozankova [at] stuba.sk
KTZB FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420+421 (2) 32 888 633milan.krafcik [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.C 1417+421 (2) 32 888 650michal.krajcik [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
A 202
+421 (2) 32 888 690
KJAZ FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1821
+421 (2) 32 888 253
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
Pracovnice pre zahraničné vzťahyC 0106
+421 (2) 32 888 723
stela.krivdova [at] stuba.sk
ÚVZK FCEChyžnájana.krocita [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
Milena Kubincová
Vrátnik
Jaroslav Kudláček
Vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
Jana KudláčkováÚVZK FCESkladnice
jana_kudlackova [at] stuba.sk
Jana KudláčkováÚVZK FCE
Hospodár
jana.kudlackova [at] stuba.sk
KARCH FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905+421 (2) 32 888 607jozef.kuran [at] stuba.sk
Ing. Mária Kurčová, PhD.KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
OO Dek FCE
Vrátnik
Helena KvasnicováKGZA FCE
Technická pracovnice
A-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
helena.kvasnicova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426
Docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
peter.kyrinovic [at] stuba.sk
Ing. Marija Mihaela LabatOdborná administratívna pracovnice
C 1211
+421 (2) 32 888 625marija.labat [at] stuba.sk
Ing. Kamil Laco, PhD.KBKM FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386
kamil.laco [at] stuba.sk
EA Dek FCE
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722
Michal Lapin
Pracovník pre didaktickú techniku
P 103+421 (2) 32 888 514michal.lapin [at] stuba.sk
Ing. Antónia Laščeková
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466antonia.lascekova [at] stuba.sk
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803
+421 (2) 32 888 521
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
C 0108
+421 (2) 32 888 587
Ing. Pavol Letko, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-629
+421 (2) 32 888 528
pavol.letko [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.KGZA FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-631
+421 (2) 32 888 297
Ondrej LisoňCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3+421 (2) 32 888 714ondrej.lison [at] stuba.sk
Mgr. Beáta LisýováPAMO Dek FCE
Pracovnice pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
Vrátnik
Ing. Kristína Lukáčová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1716+421 (2) 32 888 568kristina_lukacova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421jozefa.lukovicova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
Rastislav MackoÚVZK FCE
Údržbár
rastislav.macko [at] stuba.sk
KVHK FCEProfesor CSc.,PhD.
C 1209
+421 (2) 32 888 279viliam.macura [at] stuba.sk
Ing. Martin Magura, PhD.KKDK FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A 514
+421 (2) 32 888 378
martin.magura [at] stuba.sk
Drahomíra MagurováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Ing. Ivana Mahríková, PhD.KZEI FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285ivana.mahrikova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1212+421 (2) 32 888 618martina.majorosova [at] stuba.sk
KBKM FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503lucia.majtanova [at] stuba.sk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.KTES FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1009
+421 (2) 32 888 596
peter.makys [at] stuba.sk
Monika Máleková
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478
Ing. Marcela MaliarikováOPVV Dek FCEŠpecialista pre styk s verejnosťou
C 0116, C 1212
+421 (2) 32 888 578
Docent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427
PAMO Dek FCEVedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
alena.mareckova [at] stuba.sk
Čašník
Katarína MatusováFinančná účtovníčkaC 0212
+421 (2) 32 888 208
katarina.matusova [at] stuba.sk
KTES FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1001+421 (2) 32 888 599richard.matusek [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
igor.medved [at] stuba.sk
KARCH FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1903+421 (2) 32 888 400
Peter MeľuchPrac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
peter.meluch [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.C 0708
+421 (2) 32 888 397
rastislav.mendan [at] stuba.sk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG FCEProfesor DrSc.C 0407, C 0402+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703radko.mesiar [at] stuba.sk
Ľudmila MičunekováOdborná administratívna pracovniceCIT 1/3
+421 (2) 32 888 511
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Ing. Želmíra MihalíkováVedúca ekonomického útvaruC 0207+421 (2) 32 888 294
Mgr. Ľubica MichalíkováSDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
Docent CSc.,PhD.C 0603+421 (2) 32 888 479imrich.mikolai [at] stuba.sk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Profesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0404
Michal MinárCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
michal.minar [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411
maria.minarova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709+421 (2) 32 888 457
Vladimír MitroTechnický pracovník
A 210
+421 (2) 32 888 209
Svetlana MiženkováKnihovnice
+421 (2) 32 888 576svetlana.mizenkova [at] stuba.sk
František Mogyorósi
Prevádzkový elektrikár
LIC FCE
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Ing. Alexander MolnárPrac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 10/3
+421 (2) 32 888 313
alexander.molnar [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.Docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
KHTE FCEOdborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619
jakub.mydla [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917
+421 (2) 32 888 464
Elena NagyováPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497elena.nagyova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
Ing. Martina Nečasová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1503, C 1521+421 (2) 32 888 553
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0009+421 (2) 32 888 483
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.KKPS FCEDocent CSc.,PhD.
C 0618
+421 (2) 32 888 450
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
martin.ondrasik [at] stuba.sk
KHTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1107
+421 (2) 32 888 694
martin.orfanus [at] stuba.sk
Eva OslayováMO Dek FCEPracovnice ekonomiky práceC 0314+421 (2) 32 888 493
Prevádzkový elektrikár
KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0608
+421 (2) 32 888 441
Ing. Adela Palková, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460
EA Dek FCEPracovnice pre plán a rozpočetC 0209+421 (2) 32 888 259jana.panikova [at] stuba.sk
OO Dek FCETechnický pracovník
Ing. Juraj Papčo, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610
+421 (2) 32 888 345juraj.papco [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.KBKM FCE
Docent CSc.,PhD.
A 4/403
+421 (2) 32 888 550
peter.paulik [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703
+421 (2) 32 888 446monika.pavcekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490
Docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691
Mgr. Katarína Pavlovská
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
CL FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435+421 (2) 32 888 387
LIC FCE
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
KTZB FCEDocentka CSc.,PhD.C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
jana.perackova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
Vrátnik
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.KTZB FCEProfesor CSc.,PhD.C 1407+421 (2) 32 888 634dusan.petras [at] stuba.sk
Ing. Marek Petro, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 2003
+421 (2) 32 888 573
marek.petro [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1901
+421 (2) 32 888 606
OO Dek FCEVrátnik
+421 (2) 32 888 523
Čašník
lenka.polcanova [at] stuba.sk
OO Dek FCEObsluhovač výťahov
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.KHUV FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Odborný asistent CSc.,PhD.A 223+421 (2) 32 888 445
KARCH FCEOdborný asistent bez vedeckej hodnostiB302a+421 (2) 32 888 401
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.KTES FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
katarina.prokopcakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.KSME FCEDocent CSc.,PhD.A 206
+421 (2) 32 888 652
Docent CSc.,PhD.
C 0620
+421 (2) 32 888 439roman.rabenseifer [at] stuba.sk
Ing. Andrea Raczková
Odborná administratívna pracovnice
C 1305
+421 (2) 32 888 702
KKDK FCEHosťujúci profesor
jozef.recky [at] stuba.sk
Šéfkuchár
marek.repka [at] stuba.sk
ÚVZK FCE
Chyžná
Erika RévayováPracovnice správy majetkuC 0214+421 (2) 32 888 474
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova [at] stuba.sk
Helena Rísiková
Pracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246helena.risikova [at] stuba.sk
ÚVZK FCE
Chyžná
eva.roskova [at] stuba.sk
Údržbár
Jana Rubínová
Odborná administratívna pracovnice
A-303
+421 (2) 32 888 639
Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
Ing. Ján Rumann, PhD.KHTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1121+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.KARCH FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1914
monika.rychtarikova [at] stuba.sk
KARCH FCE
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a+421 (2) 32 888 401ivan.rehak [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
A 504
+421 (2) 32 888 366
jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
Ing. Peter Sarkoci, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218
Hajnalka SárköziováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
Kvetoslava SárköziováUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201kvetoslava.sarkoziova [at] stuba.sk
Mgr. Júlia SedláčkováVrátnik
Igor SetvákPomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
igor.setvak [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Docent CSc.,PhD.
A 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406+421 (2) 32 888 289
Ing. Ingrida SkalíkováÚSZ FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1507
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0909
+421 (2) 32 888 672
KARCH FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 1907+421 (2) 32 888 420
Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 512
+421 (2) 32 888 368
Zuzana SlovákováRO Dek FCE
Archivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212
KMDG FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
A 230
+421 (2) 32 888 448milan.sokol [at] stuba.sk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.A 4/404+421 (2) 32 888 549
KGTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.KMDG FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
lubica.stanekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201maria.starovicova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0508+421 (2) 32 888 248olga.stasova [at] stuba.sk
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
KTZB FCEDocentka CSc.,PhD.
C 1409
+421 (2) 32 888 638zuzana.strakova [at] stuba.sk
Ing. Alena Struhárová, PhD.KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807
+421 (2) 32 888 685
Mgr. Peter Struk, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
peter.struk [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.C 0403
+421 (2) 32 888 416
andrea.stupnanova [at] stuba.sk
Eva SuchánekováKGTE FCE
Stavebný technička
C 0917
+421 (2) 32 888 287
Ing. Oľga Suchá
Plavčík
+421 (2) 32 888 509
Docentka CSc.,PhD.
C 1703
+421 (2) 32 888 281
monika.sulovska [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
Upratovač - upratovačka
katarina_szaboova [at] stuba.sk
Michaela SzabóováUpratovač - upratovačka
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
erik.szlaur [at] stuba.sk
KVHK FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1205+421 (2) 32 888 498
RO Dek FCEAdministratívna pracovnice v podateľni
C 0111
+421 (2) 32 888 467
Tajomník Dek FCETajomník fakultyC 0105+421 (2) 32 888 471
Obsluhovač výťahov+421 (2) 32 888 307
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715peter.sedivy [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 0412
+421 (2) 32 888 731
jana.siagiova [at] stuba.sk
Ing. Martin Šimko, PhD.KTZB FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.KARCH FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902+421 (2) 32 888 606vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 0404+421 (2) 32 888 407
Profesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.KVHK FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215
+421 (2) 32 888 617
andrej.skrinar [at] stuba.sk
KZEI FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
ivona.skultetyova [at] stuba.sk
KGTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1722
juraj.skvarka [at] stuba.sk
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510+421 (2) 32 888 581marcel.smotlak [at] stuba.sk
KHTE FCEProfesor CSc.,PhD.
C 1118
+421 (2) 32 888 320andrej.soltesz [at] stuba.sk
KBKM FCE
Docent CSc.,PhD.
A 4/432
+421 (2) 32 888 384julius.soltesz [at] stuba.sk
KJAZ FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806
+421 (2) 32 888 262
KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805
+421 (2) 32 888 682
zuzana.stefunkova [at] stuba.sk
Veronika Štilhammerová
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova [at] stuba.sk
Ing. Miloslav ŠtujberVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719
+421 (2) 32 888 465
KKDK FCE
Docentka CSc.,PhD.
A 508
+421 (2) 32 888 370
magdalena.stujberova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
C 1120
+421 (2) 32 888 571peter.sulek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana ŠvecováPracovnice pre personálne činnosti
C 0109
+421 (2) 32 888 305
prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635
Mgr. Jana TarováCIT FCEPracovnice v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
lukas.tomek [at] stuba.sk
Pracovnice ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 629
OO Dek FCEPrevádzkový zámočník1. PP blok B+421 (2) 32 888 328ondrej.toth [at] stuba.sk
KSME FCEDocentka CSc.,PhD.
A 224
+421 (2) 32 888 291
Markjoe Olunna Uba, MSc.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Andrea UnčíkováOO Dek FCEPracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI FCEProfesor CSc.,PhD.C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
Ing. Daniel Urbán, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0303+421 (2) 32 888 489
Anna UrbanovskáOdborná administratívna pracovnice
C 0104
+421 (2) 32 888 472
anna.urbanovska [at] stuba.sk
Mgr. Štefánia VáclavíkováKMDG FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0521
+421 (2) 32 888 404
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0515+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.KMDG FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521+421 (2) 32 888 404
KVHK FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
peter_valent [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0717+421 (2) 32 888 437andrea.vargova [at] stuba.sk
Magdaléna VargováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
KMDG FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414+421 (2) 32 888 709lucia.vavrikova [at] stuba.sk
Andrea VavrováKnihovnice
+421 (2) 32 888 495
KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
boris.vavrovic [at] stuba.sk
Ing. Ivana Véghová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A 211+421 (2) 32 888 311ivana.veghova [at] stuba.sk
Ing. Michal Venglár, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 219+421 (2) 32 888 334
Ing. Kamila Víchová, PhD.KTZB FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1413
+421 (2) 32 888 660
kamila.vichova [at] stuba.sk
Jana VlnkováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Odborná administratívna pracovnice
C 1810
+421 (2) 32 888 264
viera.vojcikova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
Iveta VyskočilováFinančná účtovníčkaC 0209
+421 (2) 32 888 317
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
Ing. Lukáš Zelem, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1913+421 (2) 32 888 630
Ľuboš ZelinkaOO Dek FCEÚdržbár+421 (2) 32 888 300lubos.zelinka [at] stuba.sk
Bc. Martin ZicháčekPracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
Peter ZúbekOO Dek FCETechnický pracovník
+421 (2) 32 888 330
peter.zubek [at] stuba.sk
KHUV FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218maria.zubkova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.A 5/533+421 (2) 32 888 355andrea.zuzulova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.Docent CSc.,PhD.C 0614+421 (2) 32 888 461

External staff

Name
Department
PositionOfficePhoneE-mail
Salem AbdelgaderFCEexternal colleague
xabdelgader [at] stuba.sk
Sabri AligülFCEexternal colleague
FCEexternal colleague
external colleague
xarcieri [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qbabiakova [at] stuba.sk
external colleagueqbabinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Bačík, PhD.external colleagueqbacik [at] stuba.sk
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.FCE
external colleague
external colleague
qbagona [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
blok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
FCEexternal colleagueA 511
+421 (2) 32 888 379
ivan.balaz [at] stuba.sk
external colleague
qbalcierak [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qbalco [at] stuba.sk
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
external colleague
C17 02+421 (2) 32 888 284frantisek.baliak [at] stuba.sk
Erkam Vahdettin BallıFCEexternal colleague
Mgr. Dominika BallováKVHK FCE
external colleague
C0411
external colleague
FCEexternal colleagueC 0303+421 (2) 32 888 489
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
external colleague
Ing. Ivan Barok
external colleague
qbarok [at] stuba.sk
Ing. Jana Bartošová Kmeťková, PhD.
external colleague
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.
external colleague
A-318
Ing. arch. Peter Bauerexternal colleagueC 1919+421 (2) 32 888 464peter.bauer [at] stuba.sk
external colleague
qbednarikm1 [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Peter Belica, PhD.
external colleague
C16 14
+421 (2) 32 888 588qbelica [at] stuba.sk
Ing. Michaela Belicováexternal colleague
FCEexternal colleague
qbendik [at] stuba.sk
RNDr. Martin Benko, PhD.
external colleague
external colleague
C10/19a
+421 (2) 32 888 594
qbenkoval [at] stuba.sk
Ing. Peter Beňo
external colleague
FCEexternal colleagueA 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
bystrik.bezak [at] stuba.sk
Ing. Ivan Bezák, PhD.external colleague
qbezak [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Marek Bilančík, PhD.external colleague
C10/16
+421 (2) 32 888 573
FCE
external colleague
external colleague
qblaskova [at] stuba.sk
external colleague
qblaskovicova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.external colleague
Ing. Július Boček
external colleague
qbocek [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qbodo [at] stuba.sk
external colleague
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Michal BorovičkaFCEexternal colleague
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
qborovicka [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Jana Brehovská, PhD.FCE
external colleague
A-302
+421 (2) 32 888 391
Ing. Jana Briatkováexternal colleague
Ing. Jana BriatkováFCE
external colleague
qbriatkova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Peter Brunčákexternal colleagueA-307
+421 (2) 32 888 396
qbruncak [at] stuba.sk
Ing. Adam BrziakKVHK FCE
external colleague
C 1204
adam.brziak [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bugáň, PhD.external colleague
external colleague
qbuchta [at] stuba.sk
Ing. Peter BujnaFCEexternal colleague
Daniel Jesús Carreraexternal colleague
xcarrera [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Cesnek
external colleague
qcesnekt [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
external colleague
external colleague
Ing. Martin Cvíčela, PhD.
external colleague
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
Ing. Norbert Czikhardt
external colleague
FCE
external colleague
Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.external colleagueC 0714
+421 (2) 32 888 462
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.FCEexternal colleague
qcelko [at] stuba.sk
doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.external colleague
qcermako [at] stuba.sk
Ing. Róbert ČernajFCEexternal colleague
qcernaj [at] stuba.sk
Ing. Peter Černý, PhD.
external colleague
A-612
+421 (2) 32 888 343
Ing. Marek Čuhák, PhD.FCE
external colleague
A 4/420+421 (2) 32 888 503qcuhak [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
B/410
+421 (2) 32 888 561
Ing. Zuzana Danáčová, PhD.FCEexternal colleagueqdanacova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Matej Daniel, PhD.FCEexternal colleague
external colleague
qdankom2 [at] stuba.sk
external colleague
A-513
+421 (2) 32 888 342
qdanovak [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. Dr. Ing. Martin DeckýFCE
external colleague
external colleague
qdiblik [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qdolezal [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qdolnikm [at] stuba.sk
Ing. Branislav Droščák, PhD.FCEexternal colleague
Mgr. Milan Držík, PhD.FCEexternal colleague
qdrzik [at] stuba.sk
external colleague
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
FCE
external colleague
Ing. Miroslav ĎurčoFCE
external colleague
qdurco [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Ján Dvorský, PhD.external colleague
Ing. Martina DzurikováFCE
external colleague
qdzurikova [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqecker [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
external colleagueC 0910
external colleague
qfajkus [at] stuba.sk
Ing. Jakub Faktor
external colleague
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
external colleague
qfedorko [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
prof. RNDr. Miriam Fendeková, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
qfenovcikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.FCE
external colleague
qferanec [at] stuba.sk
Ing. Karol FerenczyFCEexternal colleague
Ing. Karol Ferenčík
external colleague
qferencik [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Michal Frimmer, PhD.external colleague
doc. Ing. Belo Füri, PhD.FCEexternal colleagueC 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
belo.furi [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Gajdoš
external colleague
external colleague
qprokopovas [at] stuba.sk
FCEexternal colleaguexgiangaspero [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
xgoksu [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.FCEexternal colleague
A 4/412
+421 (2) 32 888 552
FCEexternal colleague
Ing. Martin Greguš, PhD.FCEexternal colleague
qgregus [at] stuba.sk
external colleague
frantisek.grejtak [at] stuba.sk
Ing. Peter GreňaFCE
external colleague
Ing. Pavol Grešlík, PhD.FCE
external colleague
Ing. Eduard Grofčík, PhD.FCEexternal colleagueC 15/08
+421 (2) 32 888 645
qgrofcike [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qgron [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
doc. Mgr. Peter Guba, PhD.FCE
external colleague
external colleague
Ing. Matej Gužík, PhD.
external colleague
prof. Ing. Peter Halaj, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Dana Halmová, PhD.external colleague
qhalmova [at] stuba.sk
Ing. Dušana Halúzová, PhD.FCEexternal colleague
C 15/08
+421 (2) 32 888 645qhaluzova [at] stuba.sk
external colleague
D710
+421 (2) 60 291 897qhantuch [at] stuba.sk
Ing. Dušan HanusFCE
external colleague
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.external colleague
qhanzl [at] stuba.sk
external colleague
qhargas [at] stuba.sk
Ing. Peter Hartman, PhD.FCEexternal colleagueC 0714
+421 (2) 32 888 462
Ing. Tomáš HečFCEexternal colleagueqhec [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.FCE
external colleague
A-608
+421 (2) 59 274 533
jan.hefty [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qhesek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.external colleague
FCE
external colleague
qhlavacikova [at] stuba.sk
external colleague
qhlubinova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
RNDr. Ladislav Holko, CSc.FCE
external colleague
qholko [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Richard HontiKGDE FCEexternal colleague
richard.honti [at] stuba.sk
external colleagueNB 630+421 (2) 59 325 332
FCE
external colleague
qhotka [at] stuba.sk
external colleague
doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD.
external colleague
qhrubesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
external colleague
C 0905
+421 (2) 32 888 666jozef.hulla [at] stuba.sk
Ing. Tomáš HupkaFCEexternal colleague
qhupka [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qhyks [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Erika Chmelíkováexternal colleague
qvitazkova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
xchristina [at] stuba.sk
Nikola Iličićexternal colleague
Ing. Peter Ivan, PhD.
external colleague
qivan [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Miloš Jacko, PhD.
external colleague
qjacko [at] stuba.sk
Ing. Juraj JadroňFCE
external colleague
Mária JaduščákováCL FCE
external colleague
+421 (2) 43 336 100
Ing. Lenka Jágerská, PhD.FCEexternal colleagueC 1420
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.external colleague
Ing. Jana JamnickáFCEexternal colleague
external colleague
CIT 1/2
qjaneckova [at] stuba.sk
Ing. Peter Janík, PhD.FCE
external colleague
Ing. Ivan JankovičFCE
external colleague
FCEexternal colleague14.posch./11+421 (2) 32 888 659qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.FCEexternal colleague
qjarsky [at] stuba.sk
Ing. Tomáš JavorekFCE
external colleague
qjavorekt [at] stuba.sk
Alexis Juan SantiagoFCE
external colleague
xjuansantiago [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.FCEexternal colleague
FCE
external colleague
qkacmarik [at] stuba.sk
external colleague
qkadlec [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.
external colleague
qkala [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Miroslav Kandera
external colleague
Ing. arch. Michal KarpelFCE
external colleague
qkarpel [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
external colleagueA 4/421
+421 (2) 32 888 503
qkendicky [at] stuba.sk
Ing. Matej Kerestúr
external colleague
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223qkerestur [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Keseli, PhD.
external colleague
A 4/424+421 (2) 32 888 295qkeseli [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
Ing. Daniel Kiss
external colleague
qkiss [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qklco [at] stuba.sk
prof. Ing. František Klepsatel, PhD.FCE
external colleague
C17 04
Ing. arch. Jakub KlikáčFCE
external colleague
Ing. Veronika Kmecová, PhD.external colleague
blok C 8.posch., č.dv.9
+421 (2) 32 888 681
qkmecova [at] stuba.sk
external colleague
qkocka [at] stuba.sk
external colleague
xkocy [at] stuba.sk
Mgr. Dušan Kočický, PhD.
external colleague
FCE
external colleague
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.external colleagueNB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294
Ing. Eva KolesárováFCE
external colleague
qkolesarova [at] stuba.sk
Ing. Branislav Kollár
external colleague
FCEexternal colleague
external colleague
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473qkonik [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Konkoľexternal colleague
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
external colleague
A-611
+421 (2) 32 888 344
FCEexternal colleague
439
+421 (2) 572 76 432
Ing. Slavomír Korman, CSc.FCE
external colleague
qkorman [at] stuba.sk
Ing. Juraj Kosmály
external colleague
qkosmaly [at] stuba.sk
external colleague
qkostelecky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.external colleague
qkotes [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qkotrasova [at] stuba.sk
external colleague
qkouba [at] stuba.sk
external colleague
A 5/523
FCE
external colleague
qkovarovah [at] stuba.sk
Ing. Pavel Krajčík
external colleague
external colleague
qkrajcovicj [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Krejsa, PhD.FCEexternal colleagueqkrejsa [at] stuba.sk
external colleague
C13 18
+421 (2) 32 888 615
external colleagueqkrivacek [at] stuba.sk
Ing. Martin Križma, PhD.FCE
external colleague
qkrizma [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Krušínsky, PhD.FCE
external colleague
qkrusinsky [at] stuba.sk
external colleague
C 1204
Ing. Martin KubicaFCEexternal colleague
Ing. Lucia KudivániFCE
external colleague
lucia.kudivani [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
FCE
external colleague
qkusy [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.FCEexternal colleague
A707
+421 (2) 60 291 452
Ing. arch. Tatiana KuvaFCEexternal colleague
FCE
external colleague
doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.FCE
external colleague
10/9
+421 (2) 32 888 679
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.external colleague
C 1115
+421 (2) 32 888 619
qkvetonr [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qkyncl [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qlapos [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
qlehky [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Marek Lepeš
external colleague
Ing. Pavol Leško
external colleague
Ing. Peter LetovanecFCE
external colleague
FCEexternal colleague
qlichner [at] stuba.sk
Ing. Imrich Lipták, PhD.
external colleague
A-310a
+421 (2) 32 888 390
external colleague
A-307
+421 (2) 32 888 396
qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.FCE
external colleague
C 7/01+421 (2) 32 888 454
FCEexternal colleague
qlorincz [at] stuba.sk
Ing. Peter Ľos, PhD.
external colleague
A 5/522
Ing. Jozef Lovás, PhD.FCE
external colleague
qlovas [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
A - 206
+421 (2) 32 888 257
external colleague
14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
qlulkovicova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Igor MacoFCEexternal colleague
qmacoi [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Emília Madarasová, PhD.FCEexternal colleague15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
qmadarasovae [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qmachack [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.external colleagueqmajduch [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Peter Mališ
external colleague
FCE
external colleague
xmardan [at] stuba.sk
doc. Ing. Trojanová Mária, PhD.FCEexternal colleague
qmariat [at] stuba.sk
Ing. Rastislav MarkoFCE
external colleague
doc. Ing. Martin Martin Lopušniak, PhD.
external colleague
doc. Ing. Pavol Marton, PhD.
external colleague
A 226
+421 (2) 32 888 583
pavol.marton [at] stuba.sk
Ing. Mária Masarovičová, PhD.
external colleague
23/9
+421 (2) 32 888 673
FCEexternal colleague
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBAFCEexternal colleague
FCE
external colleague
qmatejka [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Matiaško, PhD.
external colleague
FCEexternal colleague
qmatiasovsky [at] stuba.sk
external colleague
xmatin [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
blok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
qmatulovak [at] stuba.sk
external colleague
T-110+421 908 674 142miriam.matusova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Mayer
external colleague
FCE
external colleague
external colleague
qmecele [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.FCEexternal colleagueqmelcer [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-603
+421 (2) 32 888 348
FCE
external colleague
9/16+421 (2) 59 274 668
external colleague
Ing. arch. Miroslav MichalicaFCE
external colleague
Ing. Martin MichlíkFCEexternal colleague
Ing. Martin Mikita, PhD.FCEexternal colleague
qmikita [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
Greta MillettiFCE
external colleague
xmilletti [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
22/17
+421 (2) 32 888 440
FCE
external colleague
external colleague
FCE
external colleague
external colleague
qmohelnikova [at] stuba.sk
Fiona Louisa Mohwinkelexternal colleague
external colleague
A-604
+421 (2) 32 888 536
marcel.mojzes [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
+421 (2) 59 274 584
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.external colleague
FCE
external colleague
Ing. Katarína Možiešiková
external colleague
Ing. Miroslav Mravec
external colleague
qmravec [at] stuba.sk
Ing. Milan Muňkoexternal colleague
A-620
+421 (2) 32 888 347
external colleague
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
justin.murin [at] stuba.sk
Santiago Muro Duerto
external colleague
xmuroduerto [at] stuba.sk
external colleague333
+421 (2) 57 296 479
milos.musil [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.external colleague
external colleaguexnaffaa [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Zsolt NagyFCEexternal colleagueC 15/22
+421 (2) 32 888 654
qnagyz [at] stuba.sk
Ing. Petra Nemcováexternal colleague
530
+421 (2) 32 888 527
qnemcova [at] stuba.sk
external colleague
KVHK FCEexternal colleague
C 1213
+421 (2) 32 888 621
FCEexternal colleague
prof. Ing. Pavel Novák, PhD.FCE
external colleague
external colleague
external colleague
Manuel Nuñez MuñizFCEexternal colleague
FCEexternal colleagueC 0707frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Omer OmerogluFCEexternal colleague
xomeroglu [at] stuba.sk
external colleague
qondrias [at] stuba.sk
external colleague
qorfanus [at] stuba.sk
Ing. Dušan Orgoník, PhD.FCE
external colleague
14.posch./8+421 (2) 32 888 473qorgonik [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
external colleague
FCEexternal colleague
xozturk [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Paňákexternal colleagueC 1904
FCE
external colleague
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.FCE
external colleague
qpapco [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
external colleague
qpasteka [at] stuba.sk
external colleague
qpaulovicovaj [at] stuba.sk
external colleagueqpavelkak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.FCE
external colleague
external colleague
FCE
external colleague
qpeskova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel PetřvalskýFCE
external colleague
A 5/523
Ing. Ladislav Piršel, PhD.FCE
external colleague
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.external colleague
external colleague
FCE
external colleague
qplevak [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qpodolec [at] stuba.sk
external colleague
qpolakv [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
external colleague
C 1706qpollak [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
FCE
external colleague
qpribylp [at] stuba.sk
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.FCE
external colleague
qpriganc [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.FCE
external colleague
Slávka PrvákováFCEexternal colleague
qprvakovas [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qpsenakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.FCE
external colleague
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
external colleague
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.FCEexternal colleague
Ing. Filip Rebendaexternal colleague
Ing. Soňa Ridillováexternal colleague
Ing. Ľuboš Rodenákexternal colleague
qrodenak [at] stuba.sk
Ing. Marek Rodný, PhD.
external colleague
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.external colleague
qrojko [at] stuba.sk
Ing. Marian Rutšek
external colleague
Ing. Igor Ruttmar, PhD.
external colleague
qruttmar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Říha, PhD.
external colleague
external colleague
qsadovsky [at] stuba.sk
Tejas SalankarFCE
external colleague
xsalankar [at] stuba.sk
FCEexternal colleaguexsanchezmartine [at] stuba.sk
external colleague
xsawicka [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
external colleague
qsedlaka [at] stuba.sk
Ing. Ján Sedlákexternal colleague
qsedlakj [at] stuba.sk
external colleagueA 4/426
+421 (2) 32 888 382
external colleague
Paola Schiappapietraexternal colleague
xschiappapietra [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qschlosser [at] stuba.sk
Dr. Ing. Peter SchlosserFCEexternal colleagueA 5/522
Ing. Iveta SimanováFCE
external colleague
qsimanova [at] stuba.sk
external colleague
KARCH FCE, FCEexternal colleague
external colleague
Ing. Peter SlamkaFCEexternal colleague
doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.FCE
external colleague
qslastan [at] stuba.sk
Ing. Patrik Sleziak, PhD.
external colleague
C 1204
+421 (2) 32 888 622patrik.sleziak [at] stuba.sk
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.FCEexternal colleague
qslobodam [at] stuba.sk
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.external colleagueA710
+421 (2) 60 291 573
external colleague
C 1308
+421 (2) 32 888 286marek.sokac [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.external colleagueA-309
+421 (2) 32 888 689
FCE
external colleague
C 1020+421 (2) 32 888 213
Mgr. Mariana SopkováFCEexternal colleague
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
external colleague
external colleague
ondrej.sova [at] stuba.sk
Ipek Sozuguzel
external colleague
Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.FCEexternal colleague
qstanekova [at] stuba.sk
external colleague247+421 (2) 572 76 260ivan.stankoci [at] stuba.sk
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.FCEexternal colleague
qsternova [at] stuba.sk
Ing. Matúš Stoklasa
external colleague
Ing. Jakub StrakaFCE
external colleague
A-621
+421 (2) 32 888 349qstrakaj [at] stuba.sk
external colleague
C 0507
+421 (2) 32 888 418
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.FCEexternal colleagueA - 227
+421 (2) 32 888 455
jozef.sumec [at] stuba.sk
external colleague
qsvoboda [at] stuba.sk
Ing. Daniel Szatmári, PhD.
external colleague
Ing. Štefan Székely
external colleague
qszekely [at] stuba.sk
external colleague14.posch./2+421 (2) 32 888 632
Ing. Štefan SzőcsFCEexternal colleague
qszocs [at] stuba.sk
external colleague
xszostakowski [at] stuba.sk
external colleague
xszymanska [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
C 1419
+421 (2) 32 888 631
FCEexternal colleague
external colleague
Ing. Adam Šeliga
external colleague
C 0411
+421 (2) 32 888 244
adam.seliga [at] stuba.sk
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.FCEexternal colleague402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.
external colleague
C 0404
+421 (2) 32 888 407
FCEexternal colleague
qsivecova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
KHTE FCEexternal colleague
C 1118
+421 (2) 32 888 320
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.external colleague
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.FCEexternal colleague
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
external colleague
D703
+421 (2) 60 291 801
qstevo [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.FCE
external colleague
qstroner [at] stuba.sk
external colleague
qsuhajda [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
qsurdap [at] stuba.sk
external colleague
qsustek [at] stuba.sk
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.FCEexternal colleague
qsvabensky [at] stuba.sk
Ing. Katarína Táborská
external colleague
external colleague
external colleague
external colleague
Ing. Peter Tomáňexternal colleague
external colleagueC 0704+421 (2) 32 888 436qtomasovic [at] stuba.sk
Ing. arch. Miroslav Tomík
external colleague
qtomik [at] stuba.sk
FCEexternal colleague14.posch./20
+421 (2) 32 888 633
qtonhauzer [at] stuba.sk
external colleague14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qtothova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-322
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.external colleague
external colleague
qtucek [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
external colleague
C 0903+421 (2) 32 888 665
Ing. Róbert Turza, PhD.
external colleague
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.FCE
external colleague
qtywoniak [at] stuba.sk
external colleaguequhlik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Unucka, PhD.
external colleague
qunucka [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.external colleague
qurban [at] stuba.sk
external colleague
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qurbaskova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
external colleagueC 0521+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qvajda [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
qvalasek [at] stuba.sk
Ing. Adrián Valašík, PhD.external colleagueA 4/435
+421 (2) 32 888 387
Ing. Miloš Vaľko, PhD.
external colleague
A-609
+421 (2) 32 888 538qvalko [at] stuba.sk
Ing. Diana VanečkováFCE
external colleague
external colleague
qvanicek [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qvanko [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qvanurova [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor VargaFCEexternal colleague
FCEexternal colleague
C 1212
+421 (2) 32 888 618
Ing. arch. Ing. Július Vassexternal colleague
Ing. Yvetta Velísková, PhD.FCEexternal colleagueqveliskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD.external colleague
Ing. Lucia ViglašováFCE
external colleague
FCE
external colleague
external colleagueqviskupicova [at] stuba.sk
Ing. Justína Vitková, PhD.FCE
external colleague
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Jozef VojtaššákFCE
external colleague
FCE
external colleague
FCE
external colleague
qvrana [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qvranayova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
qvyskoc [at] stuba.sk
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
external colleague
doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
Filip WoszczekFCE
external colleague
xwoszczek [at] stuba.sk
Dilanur YazıcıFCE
external colleague
xyazici [at] stuba.sk
Mahir YıldırımFCE
external colleague
xyildirim [at] stuba.sk
Erdogan YildizFCEexternal colleague
external colleague
xyilmaz [at] stuba.sk
Ing. Pavol ZacharFCEexternal colleague
FCE
external colleague
prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Lukáš Zelený
external colleague
doc. Dipl.-Ing. Dr.techn. Matthias Zessner
external colleague
qzessner [at] stuba.sk