22. 11. 2019  3:05 Cecília
Akademický informačný systém

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Peter Bakaráčasistentpeter.bakarac [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.docentka CSc.,PhD.NB 664+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.docent CSc.,PhD.NB 618+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341vladimir.balaz [at] stuba.sk
RNDr. Štefan Boor, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 629, NB 181+421 918 674 308, +421 (2) 59 325 317stefan.boor [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 666+421 (2) 59 325 355lubos.cirka [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.profesor DrSc.NB 675+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354miroslav.fikar [at] stuba.sk
Ing. Matúš Furkaasistentmatus.furka [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 604+421 (2) 59 325 335marian.gall [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB 630+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Michaela Horváthováasistentkamichaela.horvathova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.NB 630+421 (2) 59 325 332milan.jasem [at] stuba.sk
Ing. Martin Kalúz, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 666+421 (2) 59 325 355martin.kaluz [at] stuba.sk
Ing. Karol Kišasistentkarol.kis [at] stuba.sk
Ing. Martin Klaučo, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.martin.klauco [at] stuba.sk
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NB 619+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294anna.kolesarova [at] stuba.sk
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.nada.krivonakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 663+421 (2) 59 325 352michal.kvasnica [at] stuba.sk
Katarína Macuškovápracovníčka pre ekonomické činnostiNB 676+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366katarina.macuskova [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Maťašovský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.alexander.matasovsky [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.profesor CSc.,PhD.NB 694+421 (2) 59 325 149alajos.meszaros [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NB 652+421 (2) 59 325 343jan.mikles [at] stuba.sk
Ing. Martin Mojtoasistentmartin.mojto [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.martin.nehez [at] stuba.sk
Ing. Juraj Oravec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 665+421 (2) 59 325 364juraj.oravec [at] stuba.sk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.docent CSc.,PhD.NB 695+421 (2) 59 325 730radoslav.paulen [at] stuba.sk
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.docentka CSc.,PhD.NB 603+421 (2) 59 325 336sona.pavlikova [at] stuba.sk
Ing. Silvia Šubjakovápracovníčka pre ekonomické činnostisilvia.subjakova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 604+421 (2) 59 325 335zdenko.takac [at] stuba.sk
Ing. Carlos Eduardo Valeroodborný asistent bez vedeckej hodnosticarlos.valero [at] stuba.sk
Ing. Petra Valiaugaasistentkapetra.valiaugova [at] stuba.sk
Ing. Richard Valo, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 661richard.valo [at] stuba.sk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB 648+421 (2) 59 325 348anna.vasickaninova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Viceník, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.peter.vicenik [at] stuba.sk
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.tomas.visnyai [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.Externý spolupracovníkNB 652+421 (2) 59 325 343jan.mikles [at] stuba.sk