25. 2. 2020  7:53 Frederik
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Matej Babjak, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.matej.babjak [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes [at] stuba.sk
Ing. Dušan Bortňákchemický lab. technik a kontrolórdusan.bortnak [at] stuba.sk
Ing. Oľga Caletková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.olga.caletkova [at] stuba.sk
Gejza Csánóchemický lab. technik a kontrolórgejza.csano [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 918 674 406, 4406pavol.daucik [at] stuba.sk
Mgr. Ivana Dekánkováchemický lab. technička a kontrolórivana.dekankova [at] stuba.sk
Ing. Branislav Ferko, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.branislav.ferko [at] stuba.sk
Ing. Róbert Fischer, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.robert.fischer [at] stuba.sk
Ing. Katarína Fulajtárovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNB 736+421 (2) 59 325 326katarina.fulajtarova [at] stuba.sk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB 781+421 (2) 59 325 372dana.gasparovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.profesor DrSc.NB 520+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160tibor.gracza [at] stuba.sk
Mgr. Marcela Hadvinovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťSB 401+421 (2) 59 325 772marcela.hadvinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.docentka CSc.,PhD.SB 417, SB 429+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402elena.hajekova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Halinkovičovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, chemický techničkamichaela.halinkovicova [at] stuba.sk
Ing. Michal Horňáček, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.michal.hornacek [at] stuba.sk
Ing. Blažej Horváth, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 764+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.profesor DrSc.milan.hronec [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.docent CSc.,PhD.pavol.hudec [at] stuba.sk
Ing. Pavol Jakubec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.pavol.jakubec [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325, 4325alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.peter.koos [at] stuba.sk
RNDr. Anna Koreňová, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.anna.korenova [at] stuba.sk
Mária Krajčírováchemický lab. technička a kontrolór, chemický techničkamaria.krajcirova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Králik, PhD.docent CSc.,PhD.milan.kralik [at] stuba.sk
Ing. Angelika Lásiková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB 422+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145angelika.lasikova [at] stuba.sk
Ing. Lívia Lépesovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlivia.lepesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.profesor DrSc.NB 427, NB 405+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747stefan.marchalin [at] stuba.sk
Ing. Martin Markovič, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.martin.markovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB 402, NB 421+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746viktor.milata [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra Novákovásekretárkaeleonora.novakova [at] stuba.sk
Marta Olléováchemický lab. technička a kontrolórSB 427+421 (2) 59 325 652marta.olleova [at] stuba.sk
Anton Pavlíčeksklár technického sklaNB 506+421 (2) 59 325 168anton.pavlicek [at] stuba.sk
Ing. András Peller, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.andras.peller [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda Prónayovásekretárkanadezda.pronayova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Soták, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.tomas.sotak [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.docent CSc.,PhD.NB425+421 (2) 59 325 162peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Šafař, CSc.docent CSc.,PhD.NB 420+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746peter.safar [at] stuba.sk
Bc. Jakub Šofrankochemický lab. technik a kontrolórjakub.sofranko [at] stuba.sk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.docentka CSc.,PhD.NB 759, NB 780+421 (2) 59 325 370, +421 (2) 59 325 373magdalena.stolcova [at] stuba.sk
Denisa Tomesováchemický lab. technička a kontrolórdenisa.tomesova [at] stuba.sk
Ľudmila Tvarožkovásekretárkaludmila.tvarozkova [at] stuba.sk
Ing. Božena Vasilkovová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.bozena.vasilkovova [at] stuba.sk
Ing. Daniel Végh, DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.daniel.vegh [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Záborský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.ondrej.zaborsky [at] stuba.sk
Ing. Peter Zálupský, CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.peter.zalupsky [at] stuba.sk
Ing. Jozefína Žúžiová, CSc.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.jozefina.zuziova [at] stuba.sk