Oct 22, 2020   12:33 p.m. Sergej
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
LIC FCEKnihovnice+421 (2) 32 888 576katarina.abelova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
Ing. Martin Ambroz, PhD.KMDG FCETechnický pracovníkC 0503
KBKM FCETechnický pracovník
marian.angus [at] stuba.sk
Ing. Igor AntoniaciCIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2+421 (2) 32 888 721
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 1003
+421 (2) 32 888 595
nada.antosova [at] stuba.sk
KKDK FCEDocent CSc.,PhD.A 503
+421 (2) 32 888 365
rudolf.aroch [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.KMDG FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
tomas.bacigal [at] stuba.sk
KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-304
+421 (2) 32 888 392
marek.bajtala [at] stuba.sk
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627zbynek.bajtek [at] stuba.sk
Andrej BalážCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
andrej.balaz [at] stuba.sk
Libuša BalážováKFYZ FCEOdborná administratívna pracovnice
C 0307
+421 (2) 32 888 421
Mgr. Pavla BalážováKJAZ FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova [at] stuba.sk
KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0510+421 (2) 32 888 235martin.balazovjech [at] stuba.sk
KDOS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A 5/535
+421 (2) 32 888 353
gabriel.balint [at] stuba.sk
KHUV FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207julia.baranova [at] stuba.sk
KZEI FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
KHTE FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693
Ing. Andrej Bartók, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431
+421 (2) 32 888 540
andrej.bartok [at] stuba.sk
KTVY FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Marián Bederka, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1015marian.bederka [at] stuba.sk
Profesorka CSc.,PhD.
C 0901
+421 (2) 32 888 675
KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0506
+421 (2) 32 888 408
Anna BelohorcováSekD Dek FCEOdborná administratívna pracovnice
C 0104
+421 (2) 32 888 471
KBKM FCEOdborná administratívna pracovniceA 4/407
+421 (2) 32 888 705
helena.benedikovicova [at] stuba.sk
Zuzana Benková
Odborná administratívna pracovnice
C 0401
+421 (2) 32 888 703
zuzana.benkova [at] stuba.sk
KBKM FCE
Profesor CSc.,PhD.
A 4/414+421 (2) 32 888 554
EA Dek FCEVedúca oddelenia finančného účtovníctvaC 0210
+421 (2) 32 888 729
kristina.benova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
Monika BežuchováEA Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0206
+421 (2) 32 888 579
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 0611+421 (2) 32 888 642boris.bielek [at] stuba.sk
Mgr. Barbora BielikováPracovnice pre edičnú a publik. činnosť
barbora.bielikova [at] stuba.sk
Zuzana BielikováOdborná administratívna pracovnice
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.KBKM FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.KKPS FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Jozef BočkajÚSZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Michal BogárKARCH FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
eva.borecka [at] stuba.sk
Mgr. Edina Borovská, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska [at] stuba.sk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Docent CSc.,PhD.
A420
+421 (2) 32 888 542
KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512+421 (2) 32 888 655
OO Dek FCEVrátnik
olga.boskovicova [at] stuba.sk
KZEI FCEDocentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611jarmila.bozikova [at] stuba.sk
KARCH FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920
+421 (2) 32 888 239
filip.branicky [at] stuba.sk
RNDr. Martin Brček, PhD.KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288martin.brcek [at] stuba.sk
KTES FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1013
+421 (2) 32 888 594
Helena Briestenská
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
helena.briestenska [at] stuba.sk
Knihovnice
+421 (2) 32 888 495laura.brinzova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
jan_brodniansky [at] stuba.sk
KKDK FCE
Profesor CSc.,PhD.
A 507
+421 (2) 32 888 377
Upratovač - upratovačka
eva.brunclikova [at] stuba.sk
KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0712+421 (2) 32 888 459
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-612
+421 (2) 32 888 342blazej.bucha [at] stuba.sk
Marcela Cabadajová
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647marcela.cabadajova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363
Mgr. Michaela CibulováOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova [at] stuba.sk
Mgr. Monika CsonkováKSME FCEOdborná administratívna pracovniceC 1806+421 (2) 32 888 245
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.KFYZ FCEDocent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
miroslav.cekon [at] stuba.sk
Mgr. Helena ČepováVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1809+421 (2) 32 888 265
KHTE FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1110
+421 (2) 32 888 563
michaela.cervenanska [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1218
+421 (2) 32 888 628
milan.cisty [at] stuba.sk
Ing. Lea Čubanová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698
lea.cubanova [at] stuba.sk
KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
robert.cunderlik [at] stuba.sk
Ing. Jakub Čurpek, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Odborný asistent CSc.,PhD.C 0302+421 (2) 32 888 492jakub.curpek [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
michaela.danacova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
hilda.deakova [at] stuba.sk
KKPS FCE
Stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453
karin.deakova [at] stuba.sk
KTVY FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556marian.decky [at] stuba.sk
Ing. Dušan Dlhý, PhD.KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621+421 (2) 32 888 449
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
Ľudmila DovinováÚVZK FCEKuchárka
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586marek.dubek [at] stuba.sk
Pracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
A-605+421 (2) 32 888 534
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.Profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
peter.dusicka [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2007
+421 (2) 32 888 229
Docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
KGZA FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-618+421 (2) 32 888 297jana.chalachanova [at] stuba.sk
Eva FalubováOO Dek FCE
Vrátnik
+421 (2) 32 888 523
Ing. Igor FariničStavebný technik
+421 (2) 43 336 100
igor.farinic [at] stuba.sk
Ing. Róbert Fencík, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508
Odborný administratívny pracovník
C 1211
+421 (2) 32 888 625gabriel.foldes [at] stuba.sk
Viera FollrichováSDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0009+421 (2) 32 888 483
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Profesorka CSc.,PhD.
C 1701
+421 (2) 32 888 624
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-318
+421 (2) 32 888 398
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.KMDG FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0509
+421 (2) 32 888 719peter.frolkovic [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1614
+421 (2) 32 888 599
tomas.funtik [at] stuba.sk
Ing. Peter GaálCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM FCEDocentka CSc.,PhD.A 4/430+421 (2) 32 888 382
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 2017
+421 (2) 32 888 226
JUDr. Ondrej GajniakVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012
ondrej.gajniak [at] stuba.sk
JUDr. Debra GambrillKJAZ FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1820
+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES FCEProfesor CSc.,PhD.C 1004+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590jozef.gasparik [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-316
+421 (2) 32 888 529
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
Ing. Pavol GiertliCIT FCEVedúci VSCIT 2/2+421 (2) 32 888 319
KTZB FCETechnická pracovnice
C 1405
+421 (2) 32 888 657
terezia.gondova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Grachová
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0215+421 (2) 32 888 500alexandra.grachova [at] stuba.sk
Vedúci prevádzkovej jednotky, Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0113, C 1108
+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.KARCH FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1912+421 (2) 32 888 426
Ing. Valéria Gregorová, PhD.KMTI FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0804
+421 (2) 32 888 224
Ing. Silvia Gregušová, PhD.ÚSZ FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1502
+421 (2) 32 888 712
KSME FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1805
+421 (2) 32 888 230
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stefan.gyurki [at] stuba.sk
CIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
martin.haburaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
A 4/415
+421 (2) 32 888 555
jaroslav.halvonik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019+421 (2) 32 888 594martin.hanko [at] stuba.sk
Ing. Peter Hanuliak, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 0711+421 (2) 32 888 438
Ing. Peter Hartman, PhD.KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
EA Dek FCEFinančná účtovníčkaC 0212
+421 (2) 32 888 208
lubica.hegerova [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Hermann
Hosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
juraj.hermann [at] stuba.sk
KTVY FCE
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova [at] stuba.sk
Domovník - údržbár
Profesor CSc.,PhD.
C 1909
michal.hlavacek [at] stuba.sk
Profesorka CSc.,PhD.C 1207+421 (2) 32 888 620
Odborná asistentka CSc.,PhD.A 5/522
+421 (2) 32 888 354
Ing. Ivan Hollý, PhD.KBKM FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433
+421 (2) 32 888 385
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1512
+421 (2) 32 888 655
LIC FCE
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577margita.holubekova [at] stuba.sk
Rastislav HorváthCIT FCEOperátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656rastislav.horvath [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0622
+421 (2) 32 888 458jozef.hraska [at] stuba.sk
KZEI FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1712
+421 (2) 32 888 275
KGTE FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0911
+421 (2) 32 888 678
lubos.hrustinec [at] stuba.sk
KSME FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1812+421 (2) 32 888 641
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.KGDE FCEDocentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530
lubica.hudecova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.C 1012+421 (2) 32 888 597
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
ladislav.husar [at] stuba.sk
KTES FCE
Odborná administratívna pracovnice
KARCH FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
MO Dek FCEMzdová účtovníčka
C 0313
+421 (2) 32 888 477gabriela.huskova [at] stuba.sk
KGTE FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913+421 (2) 32 888 669jana.chabronova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1014+421 (2) 32 888 316barbara.chamulova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.Docent CSc.,PhD.C 1914+421 (2) 32 888 630
KKPS FCEProfesor CSc.,PhD.
C 0718
+421 (2) 32 888 402
Denisa ChrenkováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 4/2+421 (2) 32 888 512filip.chrvala [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
jan.ilavsky [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.Docent CSc.,PhD.C 0712
+421 (2) 32 888 459
Knihovník
+421 (2) 32 888 576branislav.ivancaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.KSME FCEDocentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 260
olga.ivankova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649
prof. Ing. Juraj Janák, PhD.Profesor CSc.,PhD.A-607+421 (2) 32 888 537
Docentka CSc.,PhD.
C 2001
+421 (2) 32 888 221eva.jankovichova [at] stuba.sk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.KTZB FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636tatjana.janoskova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0419+421 (2) 32 888 430gejza.jenca [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1819
+421 (2) 32 888 364norbert.jendzelovsky [at] stuba.sk
Ing. Ján Ježko, PhD.KGDE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A-314
+421 (2) 32 888 338
jan.jezko [at] stuba.sk
Mgr. Milan Jurči, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484milan.jurci [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421jozef.kacur [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek [at] stuba.sk
KMDG FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417jana.kalicka [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0409
+421 (2) 32 888 405
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 1401+421 (2) 32 888 661
OPVV Dek FCEPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
C 0107
+421 (2) 32 888 393erika.kanalova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
monika.kausitzova [at] stuba.sk
Alžbeta KissováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Upratovač - upratovačka
Janka KišoňováMzdová účtovníčkaC 0312
+421 (2) 32 888 475
janka.kisonova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201judita.kissova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Klas, PhD.KKDK FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 514
+421 (2) 32 888 378
tomas.klas [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0410
+421 (2) 32 888 409
Mgr. Valéria Kocianová
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0310+421 (2) 32 888 708valeria.kocianova [at] stuba.sk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova [at] stuba.sk
Technická pracovnice
C 0610
+421 (2) 32 888 643
Docentka CSc.,PhD.
C 1815
+421 (2) 32 888 332
Ing. Michal Kollár, PhD.KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0502+421 (2) 32 888 428magdalena.komornikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.KGDE FCEProfesor CSc.,PhD.A-311+421 (2) 32 888 559
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.Docent CSc.,PhD.
C 1707
+421 (2) 32 888 277
miloslav.kopecky [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákKGZA FCE
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611+421 (2) 32 888 344
Ing. Jozef KorinekÚSZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505+421 (2) 32 888 701jozef.korinek [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.KTZB FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1419
+421 (2) 32 888 631
daniela.koudelkova [at] stuba.sk
Katarína KováčikováÚVZK FCEChyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
KKDK FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A 513+421 (2) 32 888 376michal.kovac [at] stuba.sk
PokladniceC 0001
+421 (2) 32 888 469
maria.kozankova [at] stuba.sk
Ing. Milan Krafčík, PhD.KTZB FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1420+421 (2) 32 888 633
KTZB FCEDocent CSc.,PhD.C 1417
+421 (2) 32 888 650
michal.krajcik [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1820
+421 (2) 32 888 690
juraj.kralik [at] stuba.sk
KJAZ FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 253
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.KMDG FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
C 0106
+421 (2) 32 888 723
stela.krivdova [at] stuba.sk
Chyžná
jana.krocita [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
Milena KubincováOO Dek FCE
Vrátnik
milena.kubincova [at] stuba.sk
Jaroslav Kudláček
Vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
ÚVZK FCESkladnice
jana_kudlackova [at] stuba.sk
Hospodár
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905
+421 (2) 32 888 607jozef.kuran [at] stuba.sk
KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
maria.kurcova [at] stuba.sk
Vrátnik
milan.kusnier [at] stuba.sk
Technická pracovniceA-606+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476helena.kvasnicova [at] stuba.sk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.KARCH FCEDocentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
peter.kyrinovic [at] stuba.sk
Ing. Marija Mihaela LabatKVHK FCEOdborná administratívna pracovnice
C 1211
+421 (2) 32 888 625
Ing. Kamil Laco, PhD.KBKM FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a+421 (2) 32 888 386kamil.laco [at] stuba.sk
KSME FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1810
+421 (2) 32 888 256
katarina.lamperova [at] stuba.sk
Ing. Aneta LangováPracovnice pre ekonomické činnostiC 0205
+421 (2) 32 888 722
aneta.langova [at] stuba.sk
Michal LapinCIT FCE
Pracovník pre didaktickú techniku
P 103+421 (2) 32 888 514
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 0803
+421 (2) 32 888 521
Ing. arch. Valéria LesňákováOPVV Dek FCEPracovnice pre zahraničné vzťahyC 0108+421 (2) 32 888 587
Ing. Pavol Letko, PhD.KGZA FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A-629
+421 (2) 32 888 528
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.KGZA FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A-631+421 (2) 32 888 297tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
Ondrej Lisoň
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3+421 (2) 32 888 714
PAMO Dek FCE
Pracovnice pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
Oľga Lúčna
Vrátnik
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.KFYZ FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
Odborný asistent CSc.,PhD.C 0514+421 (2) 32 888 243marek.macak [at] stuba.sk
Údržbár
rastislav.macko [at] stuba.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.Profesor CSc.,PhD.C 1209
+421 (2) 32 888 279
Ing. Martin Magura, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.A 514+421 (2) 32 888 378martin.magura [at] stuba.sk
Drahomíra Magurová
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KZEI FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285
Ing. Martina Majorošová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212
+421 (2) 32 888 618
Ing. Lucia Majtánová, PhD.KBKM FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503
KTES FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
oto.makys [at] stuba.sk
KTES FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1009+421 (2) 32 888 596peter.makys [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0008+421 (2) 32 888 478
Ing. Marcela MaliarikováŠpecialista pre styk s verejnosťou
C 0116, C 1212
+421 (2) 32 888 578marcela.maliarikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.KGDE FCEDocent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427
Ing. Alena MarečkováPAMO Dek FCEVedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
alena.mareckova [at] stuba.sk
Lenka Masárová
Čašník
EA Dek FCE
Finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
Ing. Richard Matúšek, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
Profesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
KARCH FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1903
+421 (2) 32 888 400
CIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
peter.meluch [at] stuba.sk
KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0708
+421 (2) 32 888 397
rastislav.mendan [at] stuba.sk
Profesor DrSc.C 0407, C 0402+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
Ľudmila Mičuneková
Odborná administratívna pracovnice
CIT 1/3+421 (2) 32 888 511ludmila.micunekova [at] stuba.sk
Mgr. Patrik MihalaKFYZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 421
Ing. Želmíra Mihalíková
Vedúca ekonomického útvaru
C 0207
+421 (2) 32 888 294
SDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
lubica.michalikova [at] stuba.sk
KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479imrich.mikolai [at] stuba.sk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Profesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0404
CIT FCEPrac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 6/3+421 (2) 32 888 303michal.minar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411
maria.minarova [at] stuba.sk
KKPS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 457
Vladimír MitroKSME FCETechnický pracovníkC 1802+421 (2) 32 888 209
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
František Mogyorósi
Prevádzkový elektrikár
frantisek.mogyorosi [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Ing. Alexander MolnárCIT FCEPrac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 10/3
+421 (2) 32 888 313
Docent CSc.,PhD.C 1112+421 (2) 32 888 566ludovit.moziesik [at] stuba.sk
Ing. Jakub MydlaKHTE FCEOdborný administratívny pracovníkC 1105
+421 (2) 32 888 619
jakub.mydla [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1917+421 (2) 32 888 464
Elena NagyováEA Dek FCE
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497
Upratovač - upratovačka
katarina_nagyova [at] stuba.sk
Ing. Martina Nečasová, PhD.ÚSZ FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553
martina.necasova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1213
+421 (2) 32 888 621
zuzana.nemetova [at] stuba.sk
Alena NoskovičováEnt.O Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
alena.noskovicova [at] stuba.sk
Zdenka OkasováSDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0618+421 (2) 32 888 450juraj.olbrimek [at] stuba.sk
KGTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298martin.ondrasik [at] stuba.sk
Ing. Martin Orfánus, PhD.KHTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1107
+421 (2) 32 888 694
martin.orfanus [at] stuba.sk
MO Dek FCEPracovnice ekonomiky práceC 0314
+421 (2) 32 888 493
eva.oslayova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Palica
Prevádzkový elektrikár
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0608
+421 (2) 32 888 441milan.palko [at] stuba.sk
Ing. Adela Palková, PhD.KKPS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0713+421 (2) 32 888 460adela.palkova [at] stuba.sk
Pracovnice pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259
Technický pracovník
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610
+421 (2) 32 888 345
juraj.papco [at] stuba.sk
Seol Ah Park, MSc.KMDG FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
seol.park [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Docent CSc.,PhD.
A 4/403+421 (2) 32 888 550peter.paulik [at] stuba.sk
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.KTES FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2021
+421 (2) 32 888 581
lucia.paulovicova [at] stuba.sk
Ing. Monika Pavčeková, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703
+421 (2) 32 888 446monika.pavcekova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490
gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205katarina.pavlovska [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/435+421 (2) 32 888 387
Mgr. Anna PenkovováLIC FCEPracovnice pre edičnú a publik. činnosťanna.penkovova [at] stuba.sk
KTZB FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
Docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
Vrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 2003
+421 (2) 32 888 573
marek.petro [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.KARCH FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1901
+421 (2) 32 888 606
Vrátnik
+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny [at] stuba.sk
ÚVZK FCE
Čašník
lenka.polcanova [at] stuba.sk
Obsluhovač výťahov
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Ing. Ľubomír Prekop, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 445
lubomir.prekop [at] stuba.sk
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a+421 (2) 32 888 401
CL FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)+421 (2) 43 336 100vladimir.priechodsky [at] stuba.sk
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.KTES FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
Docent CSc.,PhD.
C 1808
+421 (2) 32 888 652
doc. Dr. Ing. arch. Roman RabenseiferDocent CSc.,PhD.C 0620
+421 (2) 32 888 439
Odborná administratívna pracovnice
C 1305
+421 (2) 32 888 702
andrea.raczkova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Rášová, PhD.KGZA FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A-627+421 (2) 32 888 342alexandra.rasova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Recký, PhD.KKDK FCEHosťujúci profesorjozef.recky [at] stuba.sk
Marek RepkaÚVZK FCEŠéfkuchár
Andrea RepkováÚVZK FCE
Chyžná
Erika RévayováEA Dek FCE
Pracovnice správy majetku
C 0214
+421 (2) 32 888 474
OO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
Chyžná
eva.roskova [at] stuba.sk
Údržbár
KGDE FCEOdborná administratívna pracovnice
A-303
+421 (2) 32 888 639jana.rubinova [at] stuba.sk
KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0506
+421 (2) 32 888 408
tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
KARCH FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1920
+421 (2) 32 888 239roman.ruhig [at] stuba.sk
Ing. Ján Rumann, PhD.KHTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1121+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
Profesorka CSc.,PhD.
C 1914
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401
KKDK FCEDocent CSc.,PhD.
A 504
+421 (2) 32 888 366
jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218
peter.sarkoci [at] stuba.sk
OO Dek FCEUpratovač - upratovačkahajnalka.sarkoziova [at] stuba.sk
Kvetoslava SárköziováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Mgr. Júlia Sedláčková
Vrátnik
julia.sedlackova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.KDOS FCE
Docent CSc.,PhD.
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1507
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.Docent CSc.,PhD.C 0909
+421 (2) 32 888 672
ivan.slavik [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
C 1907
+421 (2) 32 888 420
Ing. Patrik Sleziak, PhD.KVHK FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1204
+421 (2) 32 888 622
Ing. Miloš Slivanský, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.A 512+421 (2) 32 888 368milos.slivansky [at] stuba.sk
RO Dek FCE
Archivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212zuzana.slovakova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246peter.smrek [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.KSME FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1818
+421 (2) 32 888 448
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/404
+421 (2) 32 888 549
KGTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0414+421 (2) 32 888 709lubica.stanekova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0409
+421 (2) 32 888 405
olga.stasova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 1409
+421 (2) 32 888 638
KMTI FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807
+421 (2) 32 888 685
alena.struharova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Struk, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 0507+421 (2) 32 888 418peter.struk [at] stuba.sk
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0403
+421 (2) 32 888 416
Eva SuchánekováKGTE FCE
Stavebný technička
C 0917
+421 (2) 32 888 287
eva.suchanekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE FCEDocentka CSc.,PhD.
C 1703
+421 (2) 32 888 281monika.sulovska [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
daniel.szabo [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
Michaela Szabóová
Upratovač - upratovačka
michaela.szaboova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik Szlaur
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
erik.szlaur [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1205
+421 (2) 32 888 498jan.szolgay [at] stuba.sk
Beáta ŠabíkováRO Dek FCEAdministratívna pracovnice v podateľniC 0111+421 (2) 32 888 467
Ing. Tomáš Šatura
Tajomník fakulty
C 0105
+421 (2) 32 888 471
tomas.satura [at] stuba.sk
Obsluhovač výťahov+421 (2) 32 888 307
Ing. Peter ŠedivýCIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
peter.sedivy [at] stuba.sk
CIT FCE
Pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
martin.seres [at] stuba.sk
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0412
+421 (2) 32 888 731jana.siagiova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko [at] stuba.sk
KARCH FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1902+421 (2) 32 888 606
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0404
+421 (2) 32 888 407
alexandra.siposova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.KMDG FCEProfesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215
+421 (2) 32 888 617
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
ivona.skultetyova [at] stuba.sk
KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510
+421 (2) 32 888 581
Profesor CSc.,PhD.
C 1118
+421 (2) 32 888 320
KBKM FCE
Docent CSc.,PhD.
A 4/432+421 (2) 32 888 384julius.soltesz [at] stuba.sk
PhDr. Dagmar ŠpildováKJAZ FCE
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806
+421 (2) 32 888 262
dagmar.spildova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805
+421 (2) 32 888 682zuzana.stefunkova [at] stuba.sk
LIC FCE
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova [at] stuba.sk
KKPS FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0719+421 (2) 32 888 465miloslav.stujber [at] stuba.sk
KKDK FCE
Docentka CSc.,PhD.
A 508+421 (2) 32 888 370magdalena.stujberova [at] stuba.sk
KHTE FCEDocent CSc.,PhD.
C 1120
+421 (2) 32 888 571
PAMO Dek FCE
Pracovnice pre personálne činnosti
C 0109+421 (2) 32 888 305zuzana.svecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635
jan.takacs [at] stuba.sk
Mgr. Jana TarováCIT FCEPracovnice v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0419
+421 (2) 32 888 430
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511
MO Dek FCE
Pracovnice ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 629
OO Dek FCEPrevádzkový zámočník
1. PP blok B
+421 (2) 32 888 328
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 1822+421 (2) 32 888 291
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468andrea.uncikova [at] stuba.sk
KMTI FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
Ing. Daniel Urbán, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
Odborná administratívna pracovnice
C 0104
+421 (2) 32 888 472
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 0521
+421 (2) 32 888 404
stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.C 0515+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521
+421 (2) 32 888 404lubica.valaskova [at] stuba.sk
Ing. Peter Valent, PhD.KVHK FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 0717+421 (2) 32 888 437andrea.vargova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
magdalena.vargova [at] stuba.sk
Tünde Vargová
Upratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
Andrea VavrováLIC FCEKnihovnice+421 (2) 32 888 495andrea.vavrova [at] stuba.sk
Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
boris.vavrovic [at] stuba.sk
Ing. Ivana Véghová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1804
+421 (2) 32 888 311
KSME FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1803
+421 (2) 32 888 334
Ing. Kamila Víchová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
Jana Vlnková
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Viera Vojčíková
Odborná administratívna pracovnice
C 1810
+421 (2) 32 888 264
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1514
+421 (2) 32 888 727
roman.vyleta [at] stuba.sk
Iveta VyskočilováEA Dek FCE
Finančná účtovníčka
C 0209
+421 (2) 32 888 317
iveta.vyskocilova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215janka.zajacova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913
+421 (2) 32 888 630
OO Dek FCEÚdržbár
+421 (2) 32 888 300
CIT FCEPracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715martin.zichacek [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
Odborná asistentka CSc.,PhD.A 5/533
+421 (2) 32 888 355
Docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
maria.zdimalova [at] stuba.sk
KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0614+421 (2) 32 888 461

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
Onur AltıntaşFCE
external colleague
xaltintas [at] stuba.sk
external colleague
xarcieri [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Ján Babinskýexternal colleague
Ing. Martin Bačík, PhD.FCEexternal colleague
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.
external colleague
qbacovamitkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.FCE
external colleague
qbagona [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueblok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
external colleague
A 511
+421 (2) 32 888 379
FCE
external colleague
qbalcierak [at] stuba.sk
Ing. Peter BalcoFCE
external colleague
qbalco [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueC17 02
+421 (2) 32 888 284
frantisek.baliak [at] stuba.sk
Erkam Vahdettin BallıFCE
external colleague
KVHK FCE
external colleague
C0411dominika.ballova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Baloghová, PhD.external colleagueqbaloghovak1 [at] stuba.sk
Ing. Martin Balucha, PhD.external colleague
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.FCEexternal colleague
C 0303
+421 (2) 32 888 489
external colleague
qbarekv [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
jana.kmetkova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-318
external colleagueC 1919
+421 (2) 32 888 464
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
external colleague
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.KGTE FCEexternal colleague
C 0901
+421 (2) 32 888 675
external colleague
qbednars [at] stuba.sk
external colleague
xbegich [at] stuba.sk
KZEI FCE
external colleague
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
external colleague
237
+421 (2) 572 76 283
ingrid.belcakova [at] stuba.sk
Ing. Peter Belica, CSc.KZEI FCE, FCEexternal colleagueC16 14
+421 (2) 32 888 588
qbelica [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Peter BendíkFCE
external colleague
RNDr. Martin Benko, PhD.FCE
external colleague
qbenko [at] stuba.sk
Ing. Lenka Benkováexternal colleagueC10/19a
+421 (2) 32 888 594
qbenkoval [at] stuba.sk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.FCE
external colleague
A 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Ivan Bezák, PhD.FCEexternal colleagueqbezak [at] stuba.sk
Ing. Juraj Bezák, PhD.external colleague
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716qbezakj [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qbezdek [at] stuba.sk
Ing. Marek Bilančík, PhD.
external colleague
C10/16+421 (2) 32 888 573
FCE
external colleague
FCE
external colleague
Ing. arch. Ľubomíra BlaškováFCEexternal colleague
external colleague
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
external colleague
mikulas.bobik [at] stuba.sk
Ing. Július Bočekexternal colleague
qbocek [at] stuba.sk
Ing. Juraj BodóFCEexternal colleague
qbodo [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueC 1904michal.bogar [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qbohdalova [at] stuba.sk
Ing. Michal Borovička
external colleague
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
external colleague
Ing. Jana Brehovská, PhD.
external colleague
A-302+421 (2) 32 888 391
external colleague
external colleague
external colleague
qbrodnan [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
A-307
+421 (2) 32 888 396
qbruncak [at] stuba.sk
external colleague
C 1204
Ing. Jozef Bugáň, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Peter BujnaFCE
external colleague
external colleague
qbujnova [at] stuba.sk
external colleagueC 1110
+421 (2) 32 888 563
FCEexternal colleague
xcarrera [at] stuba.sk
Ing. Tomáš CesnekFCE
external colleague
FCE
external colleague
qcimrak [at] stuba.sk
external colleague
xcoskuns [at] stuba.sk
external colleague
14.posch./17+421 (2) 32 888 637qcvicela [at] stuba.sk
Ing. František Cyprich
external colleague
C 1210
frantisek.cyprich [at] stuba.sk
Ing. Norbert CzikhardtFCE
external colleague
qczikhardt [at] stuba.sk
KGZA FCE
external colleague
A-610
+421 (2) 32 888 345
doc. Ing. Václav Čada, CSc.
external colleague
Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
external colleague
C 0714
+421 (2) 32 888 462
qcehelova [at] stuba.sk
external colleagueqcelko [at] stuba.sk
doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.external colleague
qcermako [at] stuba.sk
Ing. Róbert ČernajFCE
external colleague
qcernaj [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-612
+421 (2) 32 888 343peter.cerny [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueA 4/420+421 (2) 32 888 503
external colleague
qcurka [at] stuba.sk
external colleagueB/410
+421 (2) 32 888 561
FCE
external colleague
prof. RNDr. Matej Daniel, PhD.
external colleague
qdaniel [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qdankom2 [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-513
+421 (2) 32 888 342
doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
prof. Ing. Josef Diblík, DrSc.
external colleague
Ing. Gréta Doláková, MSc.KVHK FCE
external colleague
C 1212
+421 (2) 32 888 618
greta.dolakova [at] stuba.sk
Ing. Michal DoležalFCE
external colleague
qdolezal [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
qdroscak [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Marián DubíkFCEexternal colleague
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
marian.dubik [at] stuba.sk
Ing. Štefan Dudášexternal colleague
qdudas [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
Ing. Ján Dvorský, PhD.ÚSZ FCEexternal colleague
qdvorsky [at] stuba.sk
external colleague
qdzurikova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír EckerFCEexternal colleague
FCE
external colleague
xehrhardt [at] stuba.sk
external colleague
xesen [at] stuba.sk
external colleague
C 0910
external colleague
qfajkus [at] stuba.sk
Ing. Jakub FaktorFCEexternal colleague
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.FCEexternal colleagueqfedorko [at] stuba.sk
Ing. Vojtech Feketeexternal colleagueqfekete [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miriam Fendeková, PhD.FCE
external colleague
qfendekova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
external colleague
Ing. Karol Ferenczy
external colleague
external colleague
qferencik [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
prof. Ing. Ján Filo, PhD.FCE
external colleague
external colleague
doc. Ing. Belo Füri, PhD.external colleague
C 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
Ing. Ondrej Gajdoš
external colleague
qgajdoso [at] stuba.sk
external colleague
C 1820
+421 (2) 32 888 254
debra.gambrill [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
qgirgle [at] stuba.sk
Ferhat Furkan Goksuexternal colleague
FCEexternal colleague
qgombos [at] stuba.sk
Terezia Gondová
external colleague
C 1405+421 (2) 32 888 657
FCEexternal colleague
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.FCEexternal colleagueA 4/412+421 (2) 32 888 552stefan.gramblicka [at] stuba.sk
external colleague
2/9
+421 (2) 32 888 670
FCE
external colleague
qgrebert [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qgregus [at] stuba.sk
Ing. František Grejták, PhD.FCE
external colleague
frantisek.grejtak [at] stuba.sk
Ing. Peter GreňaFCE
external colleague
Ing. Pavol Grešlík, PhD.FCEexternal colleagueqgreslik [at] stuba.sk
Ing. Eduard Grofčík, PhD.external colleagueC 15/08
+421 (2) 32 888 645
FCE
external colleague
qgron [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.FCE
external colleague
ivan.gschwendt [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
qguoth [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qhalaj [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
Ing. Dušana Halúzová, PhD.FCE
external colleague
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
qhaluzova [at] stuba.sk
external colleague
D710
+421 (2) 60 291 897
FCE
external colleague
qhanusd [at] stuba.sk
external colleague
external colleagueqhargas [at] stuba.sk
Ing. Peter Hartman, PhD.
external colleague
C 0714
+421 (2) 32 888 462
FCEexternal colleague
qhec [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.FCEexternal colleagueA-608
+421 (2) 59 274 533
jan.hefty [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
qhesek [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qhirs [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qhlavacikova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
qhofierka [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qholko [at] stuba.sk
Paul HolzingerFCE
external colleague
KGDE FCEexternal colleaguerichard.honti [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.FCEexternal colleague
NB 630
+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qhotka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Hrončekexternal colleague
qhroncek [at] stuba.sk
external colleague
qhrubesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.external colleague
C 0905
+421 (2) 32 888 666
Ing. Tomáš Hupka
external colleague
Ing. Daniela Hurtíková, PhD.KTZB FCE
external colleague
FCE
external colleague
Ing. Maroš ChleboFCEexternal colleague
FCEexternal colleague
qvitazkova [at] stuba.sk
Christopoulou Christinaexternal colleague
Nikola IličićFCE
external colleague
xilicic [at] stuba.sk
Ing. Peter Ivan, PhD.FCE
external colleague
external colleague
Ing. Miloš Jacko, PhD.external colleague
Ing. Juraj Jadroň
external colleague
qjadron [at] stuba.sk
CL FCEexternal colleague
+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Jágerská, PhD.external colleague
C 1420
qjagerska [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
external colleague
FCE
external colleague
Gabriela JanečkováCIT FCE
external colleague
CIT 1/2+421 (2) 32 888 511qjaneckova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Ivan JankovičFCE
external colleague
qjankovici [at] stuba.sk
Ing. Juraj Januška, PhD.FCEexternal colleague14.posch./11+421 (2) 32 888 659qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.FCE
external colleague
qjarsky [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Javorekexternal colleague
qjavorekt [at] stuba.sk
external colleague
tomas.josai [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.KTES FCE
external colleague
C 1002+421 (2) 32 888 560
external colleague
external colleague
external colleague
qkacmarik [at] stuba.sk
Ing. Richard KadlecFCEexternal colleague
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.FCEexternal colleague
qkala [at] stuba.sk
ÚSZ FCE
external colleague
+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236
FCEexternal colleague
KVHK FCE
external colleague
external colleague
kristina.kanikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
external colleague
external colleagueqkarpel [at] stuba.sk
external colleague
qkatunsky [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
external colleague
A 4/421
+421 (2) 32 888 503
Ing. Matej Kerestúr
external colleague
blok C 16. p č. dv 13+421 (2) 32 888 223
Ing. Ondrej Keseli, PhD.external colleagueA 4/424+421 (2) 32 888 295qkeseli [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
FCE
external colleague
qkiss [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Josip KlemKKPS FCEexternal colleague
prof. Ing. František Klepsatel, PhD.external colleague
C17 04
qklepsatel [at] stuba.sk
Ing. arch. Jakub KlikáčFCEexternal colleague
external colleague
blok C 8.posch., č.dv.9+421 (2) 32 888 681qkmecova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qkocka [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Dušan Kočický, PhD.external colleague
FCE
external colleague
qkohut [at] stuba.sk
external colleague
qkolesarova [at] stuba.sk
external colleague
qkollarb [at] stuba.sk
external colleague
qkomornik [at] stuba.sk
external colleague14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
Ing. Rastislav KonkoľFCE
external colleague
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650qkonkol [at] stuba.sk
Ing. Peter Korčák
external colleague
A-611
+421 (2) 32 888 344
external colleague439
+421 (2) 572 76 432
Ing. Slavomír Korman, CSc.
external colleague
qkorman [at] stuba.sk
KMDG FCE
external colleague
C0511
balazs.kosa [at] stuba.sk
Ing. Juraj KosmályFCEexternal colleagueqkosmaly [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qkostelecky [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqkotes [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.external colleague
qkotrasova [at] stuba.sk
Ing. Jan Koubaexternal colleague
Ing. Marián Kováčikexternal colleagueA 5/523
Ing. Helena Kovářová
external colleague
Ing. Pavel Krajčík
external colleague
FCE
external colleague
prof. Ing. Martin Krejsa, PhD.FCE
external colleague
qkrejsa [at] stuba.sk
external colleague
C13 18
+421 (2) 32 888 615
Ing. Jozef Kriváček, CSc.FCEexternal colleague
Ing. Martin Križma, PhD.FCEexternal colleague
FCE
external colleague
qkrusinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin KubáňKVHK FCE
external colleague
C 1204martin.kuban [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qkubica [at] stuba.sk
Ing. Lucia KudivániFCE
external colleague
FCE
external colleague
qkucharik [at] stuba.sk
Ing. Vendelín Kukučka
external colleague
qkukuckav [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qkusy [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.external colleague
A707
+421 (2) 60 291 452
vladimir.kutis [at] stuba.sk
external colleague
qkuva [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
10/9
+421 (2) 32 888 679
FCEexternal colleague
C 1115
+421 (2) 32 888 619
FCEexternal colleague
qkyncl [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
external colleague
Ing. Martin Lederer, Ph.D.FCEexternal colleague
qmartinlederer [at] stuba.sk
doc. Ing. David Lehký, Ph.D.FCEexternal colleague
Ing. Michal LeitmanFCE
external colleague
Ing. Marek LepešFCE
external colleague
Ing. Pavol LeškoFCE
external colleague
qlesko [at] stuba.sk
external colleague
qletovanec [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.external colleague
Ing. Imrich Lipták, PhD.
external colleague
A-310a
+421 (2) 32 888 390qliptaki [at] stuba.sk
external colleagueA-307
+421 (2) 32 888 396
qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.FCEexternal colleagueC 7/01+421 (2) 32 888 454
external colleague
Ing. Peter Ľos, PhD.
external colleague
A 5/522
Ing. Jozef Lovás, PhD.FCEexternal colleague
external colleague
external colleagueA - 206
+421 (2) 32 888 257
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.FCEexternal colleague14.posch./4+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711qlulkovicova [at] stuba.sk
external colleague
qluzica [at] stuba.sk
Ing. Igor Maco
external colleague
Ing. Eugen MaczkoKTES FCEexternal colleague
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.FCE
external colleague
qmacajm [at] stuba.sk
Ing. Emília Madarasová, PhD.FCE
external colleague
15.posch./15+421 (2) 32 888 650
Ing. Karol MacháčFCEexternal colleague
FCE
external colleague
qmajduch [at] stuba.sk
Ing. Michal Májovskýexternal colleague
qmajovsky [at] stuba.sk
external colleague
Ahmad Iqbal MardanFCE
external colleague
xmardan [at] stuba.sk
external colleagueqmarianrovnak [at] stuba.sk
doc. Ing. Trojanová Mária, PhD.external colleague
qmariat [at] stuba.sk
external colleagueC1715
+421 (2) 32 888 271
ivana.marko [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Marko
external colleague
external colleague
KZEI FCE
external colleague
doc. Ing. Pavol Marton, PhD.ÚSZ FCE
external colleague
A 226+421 (2) 32 888 583
Ing. Mária Masarovičová, PhD.FCE
external colleague
23/9
+421 (2) 32 888 673
external colleague359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
michal.masaryk [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Jakub MatejkaFCEexternal colleague
external colleague
qmatiasko [at] stuba.sk
Ing. Peter Matiašovský, PhD.external colleague
qmatiasovsky [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
Ing. Katarína Matulová, PhD.external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
FCE
external colleague
T-110
+421 908 674 142
miriam.matusova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Mayer
external colleague
external colleague
qmazurova [at] stuba.sk
Ing. Matej Mecele
external colleague
external colleague
external colleague
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.external colleagueA-603+421 (2) 32 888 348
Ing. et Ing. Tibor Mészáros, PhD.FCEexternal colleague
9/16
+421 (2) 59 274 668
external colleague
Ing. arch. Miroslav Michalica
external colleague
FCEexternal colleague
external colleague
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.external colleague
external colleague
Greta MillettiFCEexternal colleague
Ing. Marián Minárik, PhD.
external colleague
22/17+421 (2) 32 888 440
FCE
external colleague
doc. Ing. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
external colleague
Ing. Martin Mišík, PhD.FCE
external colleague
Ing. Peter Mlynár, PhD.
external colleague
304
+421 (2) 57 296 391
peter.mlynar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.
external colleague
Fiona Louisa MohwinkelFCEexternal colleague
FCE
external colleague
xmoilanen [at] stuba.sk
external colleague
A-604
+421 (2) 32 888 536
Ing. Monika Molnárexternal colleague
external colleague
+421 (2) 59 274 584
external colleague
qmoravcikm [at] stuba.sk
external colleague
qmoyzeova [at] stuba.sk
external colleague
qmoziesikova [at] stuba.sk
external colleague
qmravec [at] stuba.sk
Ing. Milan MuňkoFCE
external colleague
A-620
+421 (2) 32 888 347
milan.munko [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.FCEexternal colleague
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
justin.murin [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
external colleague
333+421 (2) 57 296 479milos.musil [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.external colleague
qnad [at] stuba.sk
Ing. Juraj Nagy, PhD.external colleague
external colleague
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
Ing. Petra Nemcová
external colleague
530
+421 (2) 32 888 527qnemcova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav NémethyFCE
external colleague
Ing. Zuzana Németová, PhD.
external colleague
C 1213
+421 (2) 32 888 621
zuzana.nemetova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
FCEexternal colleague
qnovak [at] stuba.sk
Georgios NtourliasFCE
external colleague
xntourlias [at] stuba.sk
prof. Ing. František Ohrablo, PhD.FCE
external colleague
C 0707
frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej OlahFCEexternal colleague
external colleague
xomeroglu [at] stuba.sk
Ing. Martin Ondriaš
external colleague
qondrias [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Dušan Orgoník, PhD.FCE
external colleague
14.posch./8+421 (2) 32 888 473qorgonik [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Ostrý, PhD.KKPS FCE, FCEexternal colleague
qostry [at] stuba.sk
Melih Firat OzturkFCE
external colleague
FCE
external colleague
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna PantákováFCEexternal colleague
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.FCE
external colleague
qpapco [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qparajka [at] stuba.sk
Saichandu Parvathareddyexternal colleague
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.external colleague
external colleague
prof. Dr. Ing. Karel Pavelkaexternal colleague
qpavelkak [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqpekar [at] stuba.sk
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.external colleague
qpekarova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD.FCEexternal colleague
qpeskova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel PetřvalskýKDOS FCE, FCE
external colleague
A 5/523qpetrvalsky [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqpirsel [at] stuba.sk
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.external colleague
FCEexternal colleague
qpiterkam [at] stuba.sk
external colleague
qplevak [at] stuba.sk
external colleague
qpodolec [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Polákexternal colleagueqpolakv [at] stuba.sk
Ing. Milan Poliakexternal colleagueqpoliak [at] stuba.sk
Ing. Zuzana PoljakováFCEexternal colleagueqpoljakovaz [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueC 1706
Ing. Jana Poórová, PhD.FCEexternal colleague
external colleague
qpospisilp [at] stuba.sk
Cosmin Predaexternal colleague
FCEexternal colleague
qpribylp [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Andrej Prítula, PhD.FCE
external colleague
qpritula [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.FCEexternal colleague
qprokopcak [at] stuba.sk
Slávka Prvákováexternal colleague
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.KVHK FCE, FCEexternal colleague
qpsenakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.
external colleague
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.FCE
external colleague
external colleague
external colleague
qrebenda [at] stuba.sk
doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.FCE
external colleague
external colleague
qridillova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Marek Rodný, PhD.FCE
external colleague
qrodny [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
external colleague
Ing. Gergely RózsaKZEI FCE
external colleague
FCEexternal colleague
qrutsek [at] stuba.sk
Ing. Igor Ruttmar, PhD.external colleague
FCEexternal colleague
external colleague
Tejas Salankarexternal colleague
xsalankar [at] stuba.sk
Ing. Imrich Sánkaexternal colleague
Agata SawickaFCEexternal colleague
FCE
external colleague
qsebera [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qsedlacek [at] stuba.sk
Ing. Adrián SedlákFCE
external colleague
FCE
external colleague
Ing. Lucia SedlákováFCE
external colleague
A 4/426
+421 (2) 32 888 382
Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Otmar ScherzerFCEexternal colleague
qscherzer [at] stuba.sk
prof. Ing. František Schlosser, PhD.FCEexternal colleague
external colleague
A 5/522
external colleagueqsimanova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
KARCH FCE, FCEexternal colleague
external colleague
qskuban [at] stuba.sk
Ing. Peter Slamkaexternal colleague
doc. Ing. Ján Slašťan, PhD.external colleague
qslastan [at] stuba.sk
Ing. Patrik Sleziak, PhD.
external colleague
C 1204
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleagueA710
+421 (2) 60 291 573
alfonz.smola [at] stuba.sk
external colleague
C 1308
+421 (2) 32 888 286
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.external colleague
A-309
+421 (2) 32 888 689
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.KTES FCE, FCEexternal colleague
C 1020
+421 (2) 32 888 213viera.somorova [at] stuba.sk
external colleague
qsopkova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.external colleague
Ing. Ondrej Sova
external colleague
ondrej.sova [at] stuba.sk
Ipek SozuguzelFCE
external colleague
xsozuguzel [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
247
+421 (2) 572 76 260
ivan.stankoci [at] stuba.sk
external colleague
qsternova [at] stuba.sk
Ing. Matúš StoklasaFCEexternal colleagueqstoklasa [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
A-621
+421 (2) 32 888 349
FCEexternal colleague
qsuchanek [at] stuba.sk
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.FCE
external colleague
A - 227
+421 (2) 32 888 455
jozef.sumec [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Štefan Székely
external colleague
Ing. Mária Székyová
external colleague
14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
maria.szekyova [at] stuba.sk
external colleague
qszocs [at] stuba.sk
external colleague
Marta SzymańskaFCEexternal colleaguexszymanska [at] stuba.sk
Ing. Jana Šabíková, PhD.KTZB FCE, FCEexternal colleagueC 1419
+421 (2) 32 888 631
doc. Ing. Roman Šafář, PhD.FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
qsedivy [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc.external colleague
external colleague
402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
KZEI FCE
external colleague
qsimkov [at] stuba.sk
Ing. Viliam Šimor, PhD.
external colleague
C 12/2+421 (2) 32 888 622qsimor [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.external colleagueC 0404+421 (2) 32 888 407
external colleague
external colleague
FCE
external colleague
FCE
external colleague
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
Ing. Stanislav Števo, PhD.FCEexternal colleagueD703+421 (2) 60 291 801
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.FCEexternal colleague
qstroner [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qsuppova [at] stuba.sk
Ing. Peter Šurda, PhD.
external colleague
qsurdap [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.external colleague
Ing. Katarína Táborská
external colleague
qtaborska [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Tall, PhD.
external colleague
qtall [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
qtkac [at] stuba.sk
Ing. Peter TomáňFCEexternal colleague
qtomanp [at] stuba.sk
external colleague
C 0704+421 (2) 32 888 436
external colleague
FCEexternal colleague14.posch./20+421 (2) 32 888 633qtonhauzer [at] stuba.sk
external colleague
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qtothova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-322
qtrhan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
external colleague
FCEexternal colleagueqtucek [at] stuba.sk
Ing. Milan Turčekexternal colleague
qturcek [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Turček, PhD.FCEexternal colleague
C 0903
+421 (2) 32 888 665
Ing. Róbert Turza, PhD.FCEexternal colleague
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.FCEexternal colleague
FCE
external colleague
quhlik [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Daniel Urbán, PhD.
external colleague
external colleague
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
Ing. Jozef Urbán, PhD.
external colleague
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.
external colleague
Ing. Michaela Užáková, PhD.FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
quzakova [at] stuba.sk
external colleague
C 0521
+421 (2) 32 888 404
RNDr. Peter Vajda, PhD.FCE
external colleague
FCE
external colleague
FCE
external colleague
14.posch./6+421 (2) 32 888 289qvalasek [at] stuba.sk
Ing. Adrián Valašík, PhD.FCEexternal colleagueA 4/435+421 (2) 32 888 387qvalasika [at] stuba.sk
external colleague
A-609
+421 (2) 32 888 538
Ing. Diana Vanečkováexternal colleague
qrosikova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
FCE
external colleague
Ing. arch. Tibor VargaFCE
external colleague
Ing. Barbora Vaseková, PhD.
external colleague
C 1212
+421 (2) 32 888 618
barbora.vasekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Július Vass
external colleague
external colleague
Ing. Yvetta Velísková, PhD.external colleagueqveliskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD.external colleague
qvido [at] stuba.sk
Ing. Lucia Viglašová
external colleague
external colleague
FCEexternal colleague
qviskupicova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
FCEexternal colleague
external colleague
external colleague
qvrana [at] stuba.sk
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.FCE
external colleague
qvranayova [at] stuba.sk
RNDr. Andrea Vranovská, PhD.FCEexternal colleague
qvranovska [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.FCE
external colleague
qvyskot [at] stuba.sk
doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.FCEexternal colleague
doc. Ing. Josef Weigel, CSc.external colleague
external colleague
qweiss [at] stuba.sk
external colleague
C 1712
+421 (2) 32 888 275reka.wittmanova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xwoszczek [at] stuba.sk
Dilanur Yazıcıexternal colleague
external colleague
Erdogan Yildizexternal colleague
xyildiz [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
external colleague
FCEexternal colleague
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
external colleague
Ing. Lukáš ZelenýFCEexternal colleague
doc. Dipl.-Ing. Dr.techn. Matthias Zessner
external colleague
qzessner [at] stuba.sk