Jun 7, 2020   12:21 p.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
DepartmentPosition
Office
Phone
E-mail
Katarína ÁbelováLIC FCEKnihovnice
+421 (2) 32 888 576
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.KBKM FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
KMDG FCE
Technický pracovník
C 0503
Technický pracovník
Ing. Igor AntoniaciCIT FCEPracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721igor.antoniaci [at] stuba.sk
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 1003
+421 (2) 32 888 595
nada.antosova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.A 503+421 (2) 32 888 365
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
tomas.augustin [at] stuba.sk
KMDG FCEDocent CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
tomas.bacigal [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-304
+421 (2) 32 888 392
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
Odborná administratívna pracovnice
C 0307
+421 (2) 32 888 421
Mgr. Pavla Balážová
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Martin Balažovjech, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Odborný asistent CSc.,PhD.A 5/535
+421 (2) 32 888 353
gabriel.balint [at] stuba.sk
Ing. Júlia BaranováKHUV FCE
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207
KZEI FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
danka.barlokova [at] stuba.sk
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693
Údržbár
arpad.bartalos [at] stuba.sk
KBKM FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431
+421 (2) 32 888 540
andrej.bartok [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Marián Bederka, PhD.KTES FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1015
Profesorka CSc.,PhD.
C 0901
+421 (2) 32 888 675
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
juliana.beganova [at] stuba.sk
Anna BelohorcováOdborná administratívna pracovniceC 0104+421 (2) 32 888 471anna.belohorcova [at] stuba.sk
Helena BenedikovičováKBKM FCE
Odborná administratívna pracovnice
A 4/407
+421 (2) 32 888 705helena.benedikovicova [at] stuba.sk
Zuzana BenkováKMDG FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 0401
+421 (2) 32 888 703
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.KBKM FCE
Profesor CSc.,PhD.
A 4/414+421 (2) 32 888 554vladimir.benko [at] stuba.sk
EA Dek FCEVedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729
Jana BeňovičováPracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
jana.benovicova [at] stuba.sk
Monika BežuchováEA Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnostiC 0206
+421 (2) 32 888 579
KKPS FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0611+421 (2) 32 888 642
Zuzana BielikováKKDK FCEOdborná administratívna pracovnice
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.KBKM FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
Ing. Andrej BistákOPVV Dek FCE
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
KKPS FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
mikulas.bobik [at] stuba.sk
ÚSZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Michal Bogár
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.KARCH FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
Mgr. Edina Borovská, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Docent CSc.,PhD.
A420
+421 (2) 32 888 542
viktor.borzovic [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Bosák, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655
lukas.bosak [at] stuba.sk
Oľga BoskovičováVrátnik
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
C 1306+421 (2) 32 888 611
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920
+421 (2) 32 888 239
filip.branicky [at] stuba.sk
RNDr. Martin Brček, PhD.KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288martin.brcek [at] stuba.sk
Ing. Peter Briatka, PhD.KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594
Helena BriestenskáOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515helena.briestenska [at] stuba.sk
LIC FCEKnihovnice
+421 (2) 32 888 495laura.brinzova [at] stuba.sk
Ing. Ján Brodniansky, PhD.KKDK FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A 519
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.Profesor CSc.,PhD.A 507+421 (2) 32 888 377
Upratovač - upratovačka
Ing. Peter Buday, PhD.KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
Ing. Blažej Bucha, PhD.KGZA FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A-612
+421 (2) 32 888 342
blazej.bucha [at] stuba.sk
Marcela CabadajováSDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
Ing. Roman Cabadaj, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1103
+421 (2) 32 888 688
Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363
KTVY FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova [at] stuba.sk
Mgr. Monika CsonkováOdborná administratívna pracovnice
A 229
+421 (2) 32 888 245
monika.csonkova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
KTVY FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265
helena.cepova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.Profesor CSc.,PhD.
C 1218
+421 (2) 32 888 628
milan.cisty [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698
lea.cubanova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1508
+421 (2) 32 888 645jakub.curpek [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627michaela.danacova [at] stuba.sk
Hilda Deáková
Upratovač - upratovačka
Ing. Karin DeákováKKPS FCEStavebný techničkaC 0609
+421 (2) 32 888 453
karin.deakova [at] stuba.sk
Mgr. Marián Decký, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556
Ing. Dušan Dlhý, PhD.KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621
+421 (2) 32 888 449
dusan.dlhy [at] stuba.sk
LIC FCE
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577alica.domonkosova [at] stuba.sk
Ľudmila DovinováÚVZK FCE
Kuchárka
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005+421 (2) 32 888 586
SDO Dek FCEPracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
KGZA FCEDocentka CSc.,PhD.
A-605
+421 (2) 32 888 534renata.duraciova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.Profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.C 2007+421 (2) 32 888 229helena.ellingerova [at] stuba.sk
KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-310a+421 (2) 32 888 390
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.KGZA FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-618+421 (2) 32 888 297jana.chalachanova [at] stuba.sk
OO Dek FCEVrátnik
+421 (2) 32 888 523
eva.falubova [at] stuba.sk
Ing. Igor FariničCL FCEStavebný technik
+421 (2) 43 336 100
igor.farinic [at] stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3+421 (2) 32 888 656pavol.fekete [at] stuba.sk
KGZA FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-628+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/402
+421 (2) 32 888 508
ludovit.fillo [at] stuba.sk
Ing. Gabriel FöldesKVHK FCE
Odborný administratívny pracovník
C 1211
+421 (2) 32 888 625
gabriel.foldes [at] stuba.sk
Viera Follrichová
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483viera.follrichova [at] stuba.sk
Mgr. Nadežda FondrkováMO Dek FCEPracovnice pre plán práce a miezd
C 0313
+421 (2) 32 888 477
KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654michal.franek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.KGTE FCEProfesorka CSc.,PhD.C 1701+421 (2) 32 888 624jana.frankovska [at] stuba.sk
KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-318+421 (2) 32 888 398
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0509+421 (2) 32 888 719
Ing. Tomáš Funtík, PhD.KTES FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1614
+421 (2) 32 888 599
tomas.funtik [at] stuba.sk
Ing. Peter GaálCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3+421 (2) 32 888 714peter.gaal [at] stuba.sk
Anna GábrišováOdborná administratívna pracovniceA 4/411+421 (2) 32 888 505anna.gabrisova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM FCEDocentka CSc.,PhD.A 4/430
+421 (2) 32 888 382
JUDr. Ján Florián GajniakOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 2017
+421 (2) 32 888 226
JUDr. Ondrej Gajniak
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
ondrej.gajniak [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1820
+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES FCEProfesor CSc.,PhD.C 1004+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-316
+421 (2) 32 888 529
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
Ing. Pavol Giertli
Vedúci VS
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 319
pavol.giertli [at] stuba.sk
Terezia GondováKTZB FCETechnická pracovniceC 1405
+421 (2) 32 888 657
terezia.gondova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Grachová
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Vedúci prevádzkovej jednotky, Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0113, C 1108+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481miroslav.gramblicka [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.C 1912+421 (2) 32 888 426
KMTI FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0804
+421 (2) 32 888 224
Ing. Silvia Gregušová, PhD.ÚSZ FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1502
+421 (2) 32 888 712silvia.gregusova [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta GrmanováKSME FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A 212
+421 (2) 32 888 230
alzbeta.grmanova [at] stuba.sk
KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stefan.gyurki [at] stuba.sk
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.KBKM FCE
Profesor CSc.,PhD.
A 4/415+421 (2) 32 888 555jaroslav.halvonik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0413+421 (2) 32 888 417angela.handlovicova [at] stuba.sk
Ing. Aneta HangyováÚSZ FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímaneta.hangyova [at] stuba.sk
KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
Ľubica HegerováEA Dek FCE
Finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
Hosťujúci profesor
C 1918+421 (2) 32 888 464
Mgr. Zuzana HerzánováKTVY FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova [at] stuba.sk
Milan Hirš
Domovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal HlaváčekKARCH FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1909
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.Profesorka CSc.,PhD.C 1207
+421 (2) 32 888 620
kamila.hlavcova [at] stuba.sk
KDOS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/522
+421 (2) 32 888 354dominika.hodakova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Hollý, PhD.KBKM FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433
+421 (2) 32 888 385
Ing. Ján HollýÚSZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1512
+421 (2) 32 888 655
jan.holly [at] stuba.sk
Margita HolúbekováLIC FCE
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova [at] stuba.sk
Rastislav HorváthOperátor VSCIT 34/3+421 (2) 32 888 656rastislav.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 0622
+421 (2) 32 888 458
jozef.hraska [at] stuba.sk
KZEI FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1712+421 (2) 32 888 275
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.KGTE FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0911
+421 (2) 32 888 678
lubos.hrustinec [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
A 220
+421 (2) 32 888 641olga.hubova [at] stuba.sk
KGDE FCEDocentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
C 1012+421 (2) 32 888 597
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.KGZA FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A-602+421 (2) 32 888 531
Ingrida HusárováKTES FCEOdborná administratívna pracovnice
Docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
jarmila.husenicova [at] stuba.sk
KGTE FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669
jana.chabronova [at] stuba.sk
Ing. Barbara Chamulová, PhD.KTES FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1014
+421 (2) 32 888 316
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.KARCH FCEDocent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
KKPS FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0718
+421 (2) 32 888 402
Denisa Chrenková
Upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova [at] stuba.sk
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
KGZA FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.+421 917 669 453
Docent CSc.,PhD.C 0712+421 (2) 32 888 459
Branislav Ivančaj
Knihovník
+421 (2) 32 888 576
Docentka CSc.,PhD.
A 207
+421 (2) 32 888 260
Ing. Erik Jakeš, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649
KGZA FCE
Profesor CSc.,PhD.
A-607
+421 (2) 32 888 537
juraj.janak [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.KTES FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 2001+421 (2) 32 888 221
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636
tatjana.janoskova [at] stuba.sk
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.KMDG FCEDocent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430
gejza.jenca [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.A 226
+421 (2) 32 888 364
norbert.jendzelovsky [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-314
+421 (2) 32 888 338
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
milan.jurci [at] stuba.sk
ÚSZ FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553
KFYZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-305pavol.kajanek [at] stuba.sk
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0413+421 (2) 32 888 417jana.kalicka [at] stuba.sk
KMDG FCEProfesor CSc.,PhD.C 0409
+421 (2) 32 888 405
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
Erika KanalováPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťC 0107
+421 (2) 32 888 393
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
OO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
Mzdová účtovníčka
C 0312
+421 (2) 32 888 475janka.kisonova [at] stuba.sk
Judita KiššováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
judita.kissova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 514
+421 (2) 32 888 378
Profesor CSc.,PhD.C 0410+421 (2) 32 888 409
Mgr. Valéria Kocianová
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0310+421 (2) 32 888 708valeria.kocianova [at] stuba.sk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623silvia.kohnova [at] stuba.sk
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Soňa KochánkováKKPS FCETechnická pracovnice
C 0610
+421 (2) 32 888 643
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
A 225
+421 (2) 32 888 332
yvonna.kolekova [at] stuba.sk
Ing. Michal Kollár, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
michal.kollar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.KMDG FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 0502
+421 (2) 32 888 428
magdalena.komornikova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
A-311+421 (2) 32 888 559
KGTE FCE
Docent CSc.,PhD.
C 1707+421 (2) 32 888 277miloslav.kopecky [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611
+421 (2) 32 888 344
ÚSZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701jozef.korinek [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.KTZB FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1419
+421 (2) 32 888 631
daniela.koudelkova [at] stuba.sk
Katarína Kováčiková
Chyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.A 513+421 (2) 32 888 376michal.kovac [at] stuba.sk
Mária KozánkováPokladniceC 0001+421 (2) 32 888 469maria.kozankova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420
+421 (2) 32 888 633milan.krafcik [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
C 1417
+421 (2) 32 888 650
KSME FCE
Profesor CSc.,PhD.
A 202
+421 (2) 32 888 690juraj.kralik [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 253
Docentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
Ing. Stela KrivdováPracovnice pre zahraničné vzťahy
C 0106
+421 (2) 32 888 723
Chyžná
SDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
iveta.krullova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Vrátnik
milena.kubincova [at] stuba.sk
Jaroslav KudláčekVedúci účelového zariadenia+421 327 798 192jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
Jana Kudláčková
Skladnice
jana_kudlackova [at] stuba.sk
ÚVZK FCEHospodár
jana.kudlackova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905
+421 (2) 32 888 607
jozef.kuran [at] stuba.sk
Ing. Mária Kurčová, PhD.KTZB FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1413+421 (2) 32 888 660
Milan KušnierOO Dek FCEVrátnik
milan.kusnier [at] stuba.sk
Technická pracovniceA-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426
magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.Docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390peter.kyrinovic [at] stuba.sk
Ing. Marija Mihaela LabatKVHK FCEOdborná administratívna pracovniceC 1211+421 (2) 32 888 625marija.labat [at] stuba.sk
Ing. Kamil Laco, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386
EA Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722aneta.langova [at] stuba.sk
Michal LapinPracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514michal.lapin [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466
Upratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
Ing. Miriam Ledererová, PhD.KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803
+421 (2) 32 888 521
Ing. arch. Valéria LesňákováPracovnice pre zahraničné vzťahy
C 0108
+421 (2) 32 888 587
KGZA FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-629
+421 (2) 32 888 528pavol.letko [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-631+421 (2) 32 888 297tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
ondrej.lison [at] stuba.sk
PAMO Dek FCE
Pracovnice pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
Oľga LúčnaVrátnik
olga.lucna [at] stuba.sk
KZEI FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1716
+421 (2) 32 888 568
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421jozefa.lukovicova [at] stuba.sk
Ing. Marek Macák, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
Údržbár
KVHK FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1209
+421 (2) 32 888 279
Odborný asistent CSc.,PhD.A 514
+421 (2) 32 888 378
Drahomíra MagurováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
drahomira.magurova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285ivana.mahrikova [at] stuba.sk
KVHK FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212
+421 (2) 32 888 618
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503
lucia.majtanova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1009+421 (2) 32 888 596peter.makys [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0008+421 (2) 32 888 478
OPVV Dek FCE
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0116, C 1212+421 (2) 32 888 578marcela.maliarikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427
PAMO Dek FCE
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
Lenka MasárováÚVZK FCEČašník
Katarína Matusová
Finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
Ing. Richard Matúšek, PhD.KTES FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1001+421 (2) 32 888 599richard.matusek [at] stuba.sk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1903
+421 (2) 32 888 400
Peter MeľuchCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.Docent CSc.,PhD.C 0708
+421 (2) 32 888 397
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG FCEProfesor DrSc.C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
Ľudmila MičunekováOdborná administratívna pracovnice
CIT 1/3
+421 (2) 32 888 511
ludmila.micunekova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421patrik.mihala [at] stuba.sk
Vedúca ekonomického útvaru
C 0207
+421 (2) 32 888 294
Mgr. Ľubica MichalíkováSDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.KKPS FCEDocent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Profesor DrSc.
C 0507+421 (2) 32 888 418
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 0404
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3+421 (2) 32 888 303michal.minar [at] stuba.sk
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 0709
+421 (2) 32 888 457
Technický pracovník
A 210
+421 (2) 32 888 209
Svetlana MiženkováLIC FCE
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
OO Dek FCEPrevádzkový elektrikár
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
drahoslava.mohlerova [at] stuba.sk
CIT FCEPrac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 10/3+421 (2) 32 888 313alexander.molnar [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.KHTE FCE
Docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
Odborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619jakub.mydla [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1917
+421 (2) 32 888 464
Elena Nagyová
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0208+421 (2) 32 888 497
Upratovač - upratovačka
Alena NoskovičováEnt.O Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnostiC 0215+421 (2) 32 888 500
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
zdena.okasova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.C 0618+421 (2) 32 888 450juraj.olbrimek [at] stuba.sk
KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
martin.ondrasik [at] stuba.sk
Ing. Martin Orfánus, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1107
+421 (2) 32 888 694
Pracovnice ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 493
Ing. Jozef PalicaPrevádzkový elektrikár
jozef.palica [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.C 0608
+421 (2) 32 888 441
milan.palko [at] stuba.sk
Ing. Adela Palková, PhD.KKPS FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460
Pracovnice pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259
Technický pracovník
attila.papay [at] stuba.sk
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610
+421 (2) 32 888 345
juraj.papco [at] stuba.sk
Seol Ah Park, MSc.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
seol.park [at] stuba.sk
KBKM FCE
Docent CSc.,PhD.
A 4/403
+421 (2) 32 888 550
KKPS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0703+421 (2) 32 888 446monika.pavcekova [at] stuba.sk
KFYZ FCEDocentka CSc.,PhD.C 0309
+421 (2) 32 888 490
gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691vladimir.pavlik [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska [at] stuba.sk
CL FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
miroslav.pecnik [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.KTZB FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
jana.perackova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.C 1506+421 (2) 32 888 700
Ján Petrányi
Vrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
KTES FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 2003
+421 (2) 32 888 573marek.petro [at] stuba.sk
KARCH FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1901
+421 (2) 32 888 606
OO Dek FCE
Vrátnik
+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny [at] stuba.sk
Čašník
OO Dek FCEObsluhovač výťahov
jozef.popenaznik [at] stuba.sk
KHUV FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímmartina.porubcinova [at] stuba.sk
KSME FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A 223+421 (2) 32 888 445
akad. soch. Miroslav PribišOdborný asistent bez vedeckej hodnostiB302a
+421 (2) 32 888 401
miroslav.pribis [at] stuba.sk
CL FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímCL-LNK-17 (Trnávka)+421 (2) 43 336 100vladimir.priechodsky [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1010
+421 (2) 32 888 695
katarina.prokopcakova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
A 206
+421 (2) 32 888 652
OPVV Dek FCEOdborný administratívny pracovník
KKPS FCEDocent CSc.,PhD.
C 0620
+421 (2) 32 888 439
roman.rabenseifer [at] stuba.sk
Ing. Andrea RaczkováOdborná administratívna pracovniceC 1305+421 (2) 32 888 702andrea.raczkova [at] stuba.sk
KKDK FCEHosťujúci profesor
jozef.recky [at] stuba.sk
ÚVZK FCE
Šéfkuchár
marek.repka [at] stuba.sk
Andrea Repková
Chyžná
andrea.repkova [at] stuba.sk
Pracovnice správy majetkuC 0214+421 (2) 32 888 474erika.revayova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203viola.rigova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
Eva RoškováChyžná
Jana Rubínová
Odborná administratívna pracovnice
A-303
+421 (2) 32 888 639jana.rubinova [at] stuba.sk
Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.KMDG FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506+421 (2) 32 888 408tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
Ing. Ján Rumann, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.Profesorka CSc.,PhD.
C 1914
monika.rychtarikova [at] stuba.sk
akad. soch. Ivan ŘehákKARCH FCE
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401
ivan.rehak [at] stuba.sk
KKDK FCEDocent CSc.,PhD.A 504
+421 (2) 32 888 366
KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218
Hajnalka SárköziováOO Dek FCEUpratovač - upratovačkahajnalka.sarkoziova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201kvetoslava.sarkoziova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Vrátnik
julia.sedlackova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300igor.setvak [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.KDOS FCEDocent CSc.,PhD.A 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
CIT FCEPracovník pre didaktickú technikuP 103
+421 (2) 32 888 514
KTZB FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406+421 (2) 32 888 289lukas.skalik [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1507
KGTE FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0909+421 (2) 32 888 672ivan.slavik [at] stuba.sk
Mgr. Lenka SlezákováKARCH FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 1907+421 (2) 32 888 420
RO Dek FCE
Archivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212zuzana.slovakova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Smrek, PhD.KMDG FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 0520
+421 (2) 32 888 246
KSME FCEProfesor CSc.,PhD.A 230+421 (2) 32 888 448
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/404
+421 (2) 32 888 549
robert.sonnenschein [at] stuba.sk
KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.Profesor CSc.,PhD.
C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292stefan.stanko [at] stuba.sk
Mária StarovičováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
maria.starovicova [at] stuba.sk
Mgr. Oľga Stašová, PhD.KMDG FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0508
+421 (2) 32 888 248
Katarína SteindlbergerováUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 1409
+421 (2) 32 888 638
zuzana.strakova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807+421 (2) 32 888 685
Mgr. Peter Struk, PhD.KMDG FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
Docentka CSc.,PhD.C 0403+421 (2) 32 888 416
Eva SuchánekováStavebný techničkaC 0917+421 (2) 32 888 287
Plavčík
+421 (2) 32 888 509
olga.sucha [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
C 1703+421 (2) 32 888 281
Mgr. Daniel SzabóKKPS FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
daniel.szabo [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
Ing. Sylvia Szalayová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715erik.szlaur [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 1205+421 (2) 32 888 498jan.szolgay [at] stuba.sk
RO Dek FCE
Administratívna pracovnice v podateľni
C 0111
+421 (2) 32 888 467
beata.sabikova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠaturaTajomník Dek FCE
Tajomník fakulty
C 0105+421 (2) 32 888 471tomas.satura [at] stuba.sk
Obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307peter.sebesta [at] stuba.sk
CIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 0412
+421 (2) 32 888 731
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
KARCH FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902
+421 (2) 32 888 606
vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0404+421 (2) 32 888 407
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.KMDG FCE
Profesor DrSc.
C 0405+421 (2) 32 888 315
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1215
+421 (2) 32 888 617
andrej.skrinar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280ivona.skultetyova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Škvarka, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 1722juraj.skvarka [at] stuba.sk
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1510
+421 (2) 32 888 581
marcel.smotlak [at] stuba.sk
KHTE FCEProfesor CSc.,PhD.C 1118+421 (2) 32 888 320andrej.soltesz [at] stuba.sk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.
Docent CSc.,PhD.
A 4/432
+421 (2) 32 888 384
KJAZ FCEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806
+421 (2) 32 888 262
KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805+421 (2) 32 888 682zuzana.stefunkova [at] stuba.sk
LIC FCEKnihovnice
+421 (2) 32 888 576
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719+421 (2) 32 888 465miloslav.stujber [at] stuba.sk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.Docentka CSc.,PhD.
A 508
+421 (2) 32 888 370magdalena.stujberova [at] stuba.sk
KHTE FCEDocent CSc.,PhD.C 1120+421 (2) 32 888 571
Mgr. Zuzana Švecová
Pracovnice pre personálne činnosti
C 0109+421 (2) 32 888 305
KTZB FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635
Mgr. Jana TarováCIT FCE
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0518+421 (2) 32 888 429
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0419+421 (2) 32 888 430
KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511lukas.tomek [at] stuba.sk
Pracovnice ekonomiky práce
C 0314+421 (2) 32 888 629
Prevádzkový zámočník
1. PP blok B
+421 (2) 32 888 328
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
A 224+421 (2) 32 888 291katarina.tvrda [at] stuba.sk
KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
markjoe.uba [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
andrea.uncikova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0303
+421 (2) 32 888 489
Odborná administratívna pracovnice
C 0104
+421 (2) 32 888 472
KMDG FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 0521
+421 (2) 32 888 404
stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.KMDG FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 0515+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521+421 (2) 32 888 404lubica.valaskova [at] stuba.sk
KVHK FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514+421 (2) 32 888 727
KKPS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0717
+421 (2) 32 888 437
Magdaléna VargováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201magdalena.vargova [at] stuba.sk
Tünde VargováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
Ing. Lucia Vavríková, PhD.KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709lucia.vavrikova [at] stuba.sk
LIC FCEKnihovnice
+421 (2) 32 888 495andrea.vavrova [at] stuba.sk
Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
boris.vavrovic [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A 211
+421 (2) 32 888 311
Ing. Michal Venglár, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 219+421 (2) 32 888 334
Ing. Kamila Víchová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
jana.vlnkova [at] stuba.sk
Viera VojčíkováKTVY FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 1810
+421 (2) 32 888 264
viera.vojcikova [at] stuba.sk
Ing. Roman Výleta, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514+421 (2) 32 888 727roman.vyleta [at] stuba.sk
EA Dek FCEFinančná účtovníčkaC 0209
+421 (2) 32 888 317
KHUV FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
Ing. Lukáš Zelem, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913
+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
Údržbár
+421 (2) 32 888 300lubos.zelinka [at] stuba.sk
Bc. Martin ZicháčekCIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
martin.zichacek [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Technický pracovník
+421 (2) 32 888 330
peter.zubek [at] stuba.sk
KHUV FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218maria.zubkova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
maria.zdimalova [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0614
+421 (2) 32 888 461juraj.zilinsky [at] stuba.sk

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
Salem Abdelgaderexternal colleague
Sabri AligülFCEexternal colleague
xaligul [at] stuba.sk
Onur Altıntaşexternal colleaguexaltintas [at] stuba.sk
external colleague
Ivan Arguello MorenoFCE
external colleague
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc.
external colleague
Ing. Ján BabinskýFCEexternal colleague
FCEexternal colleague
external colleagueqbagona [at] stuba.sk
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 12+421 (2) 32 888 687adolf.bajza [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.FCE
external colleague
A 511
+421 (2) 32 888 379ivan.balaz [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
qbalco [at] stuba.sk
FCE
external colleague
C17 02
+421 (2) 32 888 284
frantisek.baliak [at] stuba.sk
external colleague
xballie [at] stuba.sk
KMDG FCEexternal colleague
C0411
dominika.ballova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Martin Balucha, PhD.
external colleague
external colleague
C 0303
+421 (2) 32 888 489
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
external colleaguejana.kmetkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.FCEexternal colleagueA-318
pavel.bartos [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter BauerFCE
external colleague
C 1919+421 (2) 32 888 464
FCEexternal colleague
Hana BegićFCEexternal colleague
external colleague237
+421 (2) 572 76 283
ingrid.belcakova [at] stuba.sk
Ing. Peter Belica, PhD.
external colleague
C16 14+421 (2) 32 888 588qbelica [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
external colleague
qbenko [at] stuba.sk
external colleague
C10/19a
+421 (2) 32 888 594
FCEexternal colleagueA 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
external colleague
qbezak [at] stuba.sk
Mgr. Aleš Bezděk, PhD.
external colleague
qbezdek [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
C10/16
+421 (2) 32 888 573
Ing. Jozef Blaha, PhD.FCE
external colleague
jozef.blaha [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qblaskova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.FCEexternal colleague
external colleagueqbocek [at] stuba.sk
Ing. Juraj BodóFCE
external colleague
qbodo [at] stuba.sk
external colleague
C 1904
Ing. Michal Borovička
external colleague
C 15/22
+421 (2) 32 888 654qborovicka [at] stuba.sk
Ing. Marek BranišKDOS FCEexternal colleague
A 5/520
+421 (2) 32 888 359marek.branis [at] stuba.sk
Ing. Martin BrazdovičFCEexternal colleague
qbrazdovic [at] stuba.sk
Ing. Jana Brehovská, PhD.FCE
external colleague
A-302
+421 (2) 32 888 391
Ing. Jana Briatkováexternal colleague
Ing. Jana Briatková
external colleague
qbriatkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFCE
external colleague
FCEexternal colleagueA-307+421 (2) 32 888 396qbruncak [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
Ing. Peter Bujna
external colleague
qbujna [at] stuba.sk
Daniel Jesús CarreraFCE
external colleague
FCE
external colleague
qcesnekt [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qcimrak [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Elena Cuena GarcíaFCE
external colleague
xcuenagarcia [at] stuba.sk
external colleague
xcurotto [at] stuba.sk
external colleague
14.posch./17+421 (2) 32 888 637qcvicela [at] stuba.sk
external colleague
qczikhardt [at] stuba.sk
doc. Ing. Václav Čada, CSc.FCEexternal colleague
qcadav [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qcelko [at] stuba.sk
doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.FCE
external colleague
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
A-612+421 (2) 32 888 343peter.cerny [at] stuba.sk
Ing. Marek Čuhák, PhD.
external colleague
A 4/420+421 (2) 32 888 503qcuhak [at] stuba.sk
external colleagueqcurka [at] stuba.sk
FCE
external colleague
B/410
+421 (2) 32 888 561
qdallemule [at] stuba.sk
external colleague
qdaniel [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
A-513
+421 (2) 32 888 342
qdanovak [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Josef Diblík, DrSc.FCEexternal colleague
qdiblik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.external colleagueA 205
+421 (2) 32 888 318
Ing. Michal Doležal
external colleague
qdolezal [at] stuba.sk
Ing. Bc. Michal Dolníkexternal colleagueqdolnikm [at] stuba.sk
Ing. Branislav Droščák, PhD.external colleague
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
Ing. Štefan DudášFCE
external colleague
external colleague
qdurco [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Ján Dvorský, PhD.ÚSZ FCE
external colleague
Ing. Martina DzurikováFCE
external colleague
FCEexternal colleague
Nils Felix Ehrhardtexternal colleague
xehrhardt [at] stuba.sk
Talha Esenexternal colleague
external colleagueC 0910
FCEexternal colleague
Ing. Jakub Faktor
external colleague
Ing. Vojtech FeketeFCEexternal colleagueqfekete [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.external colleague
external colleague
external colleague
FCE
external colleague
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.FCE
external colleague
karol.ferstl [at] stuba.sk
external colleague
qfiloj [at] stuba.sk
external colleague
KTZB FCE, FCEexternal colleague
C 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
belo.furi [at] stuba.sk
external colleague
qgajdoso [at] stuba.sk
JUDr. Debra GambrillKVHK FCEexternal colleague
C 1820
+421 (2) 32 888 254
Ing. Simona GergelFCE
external colleague
Francesca Giangasperoexternal colleague
xgiangaspero [at] stuba.sk
Ing. František Girgle, Ph.D.external colleague
qgirgle [at] stuba.sk
Ferhat Furkan Goksu
external colleague
FCE
external colleague
qgombos [at] stuba.sk
KTZB FCEexternal colleagueC 1405
+421 (2) 32 888 657
Ing. Zuzana Gondová
external colleague
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
external colleague
A 4/412+421 (2) 32 888 552
Ing. arch. Matej Grébert
external colleague
qgrebert [at] stuba.sk
Ing. Martin Greguš, PhD.external colleague
Ing. František Grejták, PhD.FCE
external colleague
frantisek.grejtak [at] stuba.sk
Ing. Peter GreňaFCE
external colleague
Ing. Pavol Grešlík, PhD.external colleagueqgreslik [at] stuba.sk
external colleague
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
Ing. Alexander Gron, PhD.FCE
external colleague
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.FCE
external colleague
FCE
external colleague
Ing. Peter Guoth
external colleague
qguoth [at] stuba.sk
Ing. Matej Gužík, PhD.external colleague
FCE
external colleague
qhalaj [at] stuba.sk
external colleague
qhalasa [at] stuba.sk
Ing. Dana Halmová, PhD.FCE
external colleague
FCE
external colleague
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
qhaluzova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.external colleague
Ing. Michal Hargaš, PhD.external colleagueqhargas [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Hečexternal colleague
qhec [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.external colleagueA-608+421 (2) 59 274 533jan.hefty [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xhernandezchaco [at] stuba.sk
Ing. Michal Hesek
external colleague
qhesek [at] stuba.sk
external colleague
qhlubinova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleagueqholko [at] stuba.sk
Paul HolzingerFCE
external colleague
Ing. Richard Hontiexternal colleague
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
external colleague
NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
external colleague
qhotka [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
qhrubesova [at] stuba.sk
external colleagueC 0905+421 (2) 32 888 666
FCE
external colleague
qhupka [at] stuba.sk
Ing. Daniela Hurtíková, PhD.
external colleague
daniela.hurtikova [at] stuba.sk
Ing. Peter HvizdošKDOS FCE
external colleague
qhvizdosp [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Hykš, PhD.FCEexternal colleague
Ing. Maroš ChleboFCEexternal colleague
qchlebo [at] stuba.sk
Ing. Erika ChmelíkováFCE
external colleague
qvitazkova [at] stuba.sk
external colleague
radoslav.choleva [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Nikola IličićFCEexternal colleague
xilicic [at] stuba.sk
Ing. Peter Ivan, PhD.FCEexternal colleague
external colleague
external colleague
qjacko [at] stuba.sk
Ing. Juraj JadroňFCEexternal colleague
qjadron [at] stuba.sk
CL FCEexternal colleague
+421 (2) 43 336 100
FCEexternal colleagueC 1420
qjagerska [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qjamnicka [at] stuba.sk
Gabriela Janečková
external colleague
CIT 1/2
Ing. Peter Janík, PhD.
external colleague
qjanik [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qjankovici [at] stuba.sk
Ing. Juraj Januška, PhD.FCE
external colleague
14.posch./11+421 (2) 32 888 659
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.external colleague
external colleague
qjavorekt [at] stuba.sk
KKPS FCEexternal colleague
tomas.josai [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
C 1002
+421 (2) 32 888 560
ivan.juricek [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.external colleagueqkabele [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.FCE
external colleague
qkacmarik [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
qkala [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.FCEexternal colleague
Ing. arch. Michal KarpelFCEexternal colleagueqkarpel [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.external colleague
qkatunsky [at] stuba.sk
Ömer KayaFCEexternal colleague
xkayao [at] stuba.sk
Ing. Peter Kendický, PhD.
external colleague
A 4/421+421 (2) 32 888 503qkendicky [at] stuba.sk
external colleague
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223
external colleague
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
qkeseli [at] stuba.sk
Ing. Martin Keszeghexternal colleague
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637qkeszegh [at] stuba.sk
Ing. Daniel KissFCEexternal colleague
qkiss [at] stuba.sk
Ing. Tomáš KlčoFCEexternal colleague
prof. Ing. František Klepsatel, PhD.external colleagueC17 04
FCEexternal colleague
qklikac [at] stuba.sk
external colleague
blok C 8.posch., č.dv.9+421 (2) 32 888 681qkmecova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Kockaexternal colleague
qkocka [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Vladimír Kohút
external colleague
qkohut [at] stuba.sk
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.external colleagueNB 619+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294anna.kolesarova [at] stuba.sk
Ing. Eva Kolesárováexternal colleague
qkolesarova [at] stuba.sk
Ing. Branislav KollárFCE
external colleague
external colleague
qkomornik [at] stuba.sk
Ing. Ján Koník, PhD.external colleague
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
qkonik [at] stuba.sk
external colleague
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
external colleague
A-611
+421 (2) 32 888 344
external colleague
439+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
external colleague
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.FCE
external colleague
qkotes [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.FCEexternal colleague
qkotrasova [at] stuba.sk
Ing. Jan KoubaFCE
external colleague
FCE
external colleague
A 5/523
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
external colleague
qkrajcovicj [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Krejsa, PhD.FCEexternal colleague
qkrejsa [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.external colleague
C13 18
+421 (2) 32 888 615
jozef.kris [at] stuba.sk
Ing. Jozef Kriváček, CSc.FCEexternal colleague
qkrivacek [at] stuba.sk
Ing. Martin Križma, PhD.
external colleague
qkrizma [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
lucia.kudivani [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qkukuckav [at] stuba.sk
Ing. Marián Kusý
external colleague
qkusy [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A707
+421 (2) 60 291 452
Ing. arch. Tatiana Kuva
external colleague
qkuva [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
10/9
+421 (2) 32 888 679qkuzmaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.
external colleague
C 1115+421 (2) 32 888 619
prof. Dr. Ing. Miroslav Kynclexternal colleague
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
external colleague
qlapos [at] stuba.sk
Ing. Martin Lederer, Ph.D.FCEexternal colleague
qmartinlederer [at] stuba.sk
doc. Ing. David Lehký, Ph.D.
external colleague
qlehky [at] stuba.sk
Ing. Michal LeitmanFCE
external colleague
external colleague
qlepes [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qletovanec [at] stuba.sk
external colleague
qlichner [at] stuba.sk
external colleagueqlinhartova [at] stuba.sk
Ing. Imrich Lipták, PhD.FCEexternal colleague
A-310a
+421 (2) 32 888 390
FCEexternal colleague
A-307
+421 (2) 32 888 396qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.FCEexternal colleagueC 7/01
+421 (2) 32 888 454
Ing. Alexander Lörincz
external colleague
FCE
external colleague
A 5/522
external colleague
qlovas [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Lovásová
external colleague
qlovasova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
A - 206
+421 (2) 32 888 257jan.lovisek [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
qlulkovicova [at] stuba.sk
external colleague
qluzica [at] stuba.sk
Ing. Igor MacoFCEexternal colleague
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.FCEexternal colleague
external colleague
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
Ing. Karol Macháčexternal colleague
qmachack [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
Ing. Peter MališFCE
external colleague
Ahmad Iqbal Mardanexternal colleague
doc. Ing. Trojanová Mária, PhD.
external colleague
Ing. Ivana Marko
external colleague
C1715
+421 (2) 32 888 271
Ing. Rastislav Markoexternal colleague
qmarko [at] stuba.sk
external colleague
qmartinlopusnia [at] stuba.sk
external colleague
A 226
+421 (2) 32 888 583pavol.marton [at] stuba.sk
FCEexternal colleague23/9
+421 (2) 32 888 673
FCE
external colleague
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748michal.masaryk [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qmatasovsky [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
Ing. Peter Matiašovský, PhD.external colleague
Ing. Katarína Matulová, PhD.FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
external colleague
T-110
+421 908 674 142
miriam.matusova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
external colleague
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.FCEexternal colleague
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.FCEexternal colleagueA-603+421 (2) 32 888 348
FCEexternal colleague
Ing. arch. Miroslav MichalicaFCEexternal colleague
qmichalica [at] stuba.sk
Ing. Martin Michlík
external colleague
FCEexternal colleague
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.FCE
external colleague
qmiklanek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Mikolaj, PhD.
external colleague
qmikolajj [at] stuba.sk
Greta Millettiexternal colleague
external colleague
22/17+421 (2) 32 888 440qminarik [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
Fiona Louisa MohwinkelFCE
external colleague
FCE
external colleague
A-604
+421 (2) 32 888 536
external colleague
external colleague
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.FCE
external colleague
qmoyzeova [at] stuba.sk
Ing. Katarína MožiešikováFCE
external colleague
qmoziesikova [at] stuba.sk
external colleague
qmravec [at] stuba.sk
Ing. Milan Muňko
external colleague
A-620+421 (2) 32 888 347milan.munko [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.FCEexternal colleague
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
333
+421 (2) 57 296 479
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.FCE
external colleague
qnad [at] stuba.sk
Mohamad Naffaa
external colleague
external colleague
external colleagueC 15/22+421 (2) 32 888 654qnagyz [at] stuba.sk
external colleague
530
+421 (2) 32 888 527qnemcova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Zuzana Németováexternal colleagueC 1213+421 (2) 32 888 621zuzana.nemetova [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Pavel Novák, PhD.FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
Georgios Ntourliasexternal colleague
xntourlias [at] stuba.sk
Manuel Nuñez MuñizFCEexternal colleague
FCEexternal colleagueC 0707
frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCEexternal colleague
Ing. Martin OndriašFCEexternal colleague
qondrias [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.external colleague
Ing. Dušan Orgoník, PhD.external colleague
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
FCEexternal colleague
Melih Firat Ozturk
external colleague
external colleague
C 1904
Ing. Magdaléna PantákováFCEexternal colleague
external colleague
qpapco [at] stuba.sk
Ing. Juraj Parajka, PhD.
external colleague
Saichandu Parvathareddy
external colleague
xparvathareddy [at] stuba.sk
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.FCE
external colleague
external colleague
external colleague
external colleague
qpekar [at] stuba.sk
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.FCE
external colleague
FCEexternal colleagueqpeskova [at] stuba.sk
external colleague
A 5/523
qpetrvalsky [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Piršel, PhD.external colleague
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.
external colleague
qpistekova [at] stuba.sk
Ing. Michal PiterkaFCEexternal colleague
external colleague
qplevak [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
qpolakv [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqpoliak [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Poljakováexternal colleague
FCEexternal colleagueC 1706qpollak [at] stuba.sk
external colleagueqpospisilp [at] stuba.sk
FCE
external colleague
xpreda [at] stuba.sk
Ing. Anna Predajnianskaexternal colleague
anna.predajnianska [at] stuba.sk
Ing. Peter PribylFCE
external colleague
external colleague
qpriganc [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qpritula [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.external colleagueqprokopcak [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qpsenakova [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
external colleague
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
external colleague
qquittner [at] stuba.sk
external colleague
A 204
+421 (2) 32 888 532
external colleague
Ing. Soňa RidillováFCEexternal colleague
qridillova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qrodenak [at] stuba.sk
Ing. Marek Rodný, PhD.FCE
external colleague
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.FCE
external colleague
Ing. Marian Rutšek
external colleague
Ing. Igor Ruttmar, PhD.
external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.KSME FCEexternal colleague
Tejas SalankarFCEexternal colleaguexsalankar [at] stuba.sk
Carlota Sánchez MartínezFCEexternal colleague
xsanchezmartine [at] stuba.sk
Agata SawickaFCE
external colleague
xsawicka [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Tomáš SedláčekFCE
external colleague
qsedlacek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Ján Sedlák
external colleague
qsedlakj [at] stuba.sk
Ing. Lucia SedlákováFCE
external colleague
A 4/426
+421 (2) 32 888 382qsedlakova [at] stuba.sk
external colleague
qscherzer [at] stuba.sk
Paola SchiappapietraFCE
external colleague
xschiappapietra [at] stuba.sk
prof. Ing. František Schlosser, PhD.external colleague
Dr. Ing. Peter Schlosser
external colleague
A 5/522
FCE
external colleague
external colleagueqskacel [at] stuba.sk
Ing. arch. Iľja SkočekKARCH FCE, FCE
external colleague
external colleague
qskuban [at] stuba.sk
FCE
external colleague
doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.FCEexternal colleagueqslastan [at] stuba.sk
Ing. Patrik Sleziak, PhD.
external colleague
C 1204+421 (2) 32 888 622
KKDK FCE
external colleague
A 512+421 (2) 32 888 368milos.slivansky [at] stuba.sk
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.FCE
external colleague
external colleague
A710
+421 (2) 60 291 573
doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.external colleague
A 502
+421 (2) 32 888 374
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
external colleague
C 1308+421 (2) 32 888 286
external colleague
A-309
+421 (2) 32 888 689
external colleague
C 1020
+421 (2) 32 888 213
Mgr. Mariana SopkováFCEexternal colleague
qsopkova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
ondrej.sova [at] stuba.sk
Ipek SozuguzelFCE
external colleague
xsozuguzel [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qstanekova [at] stuba.sk
KVHK FCE, FCEexternal colleague247+421 (2) 572 76 260ivan.stankoci [at] stuba.sk
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.external colleague
Ing. Matúš Stoklasaexternal colleague
Ing. Jakub StrakaFCEexternal colleague
A-621
+421 (2) 32 888 349
qstrakaj [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A - 227+421 (2) 32 888 455jozef.sumec [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
qszatmari [at] stuba.sk
Ing. Štefan Székelyexternal colleague
qszekely [at] stuba.sk
Ing. Mária SzékyováFCE
external colleague
14.posch./2+421 (2) 32 888 632maria.szekyova [at] stuba.sk
Ing. Štefan SzőcsFCE
external colleague
Maciej Marek Szóstakowski
external colleague
external colleague
Ing. Jana Šabíková, PhD.FCE
external colleague
C 1419
+421 (2) 32 888 631
jana.sabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Šafář, PhD.external colleague
qsafar [at] stuba.sk
external colleague
qsedivy [at] stuba.sk
Ing. Adam Šeliga
external colleague
C 0411
+421 (2) 32 888 244adam.seliga [at] stuba.sk
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.external colleague
doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc.FCEexternal colleague
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.FCEexternal colleague402
+421 (2) 572 76 412
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.
external colleague
C 0404
+421 (2) 32 888 407
alexandra.siposova [at] stuba.sk
Ing. Monika ŠivecováFCE
external colleague
qsivecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.FCE
external colleague
qskvarenina [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
external colleague
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.FCEexternal colleague
C 12/9
+421 (2) 32 888 627zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Števo, PhD.FCEexternal colleague
D703
+421 (2) 60 291 801
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.FCEexternal colleague
qstroner [at] stuba.sk
external colleague
qsuhajda [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
FCEexternal colleagueqsustek [at] stuba.sk
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.FCE
external colleague
Ing. Katarína Táborskáexternal colleague
external colleague
qtall [at] stuba.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.FCE
external colleague
external colleague
qtkac [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
C 0704
+421 (2) 32 888 436
external colleague
qtomik [at] stuba.sk
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.external colleague14.posch./20+421 (2) 32 888 633
external colleague
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qtothova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-322
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.FCEexternal colleague
qtrizna [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.FCEexternal colleague
external colleague
external colleague
C 0903
+421 (2) 32 888 665peter.turcek [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qturzar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.FCE
external colleague
qtywoniak [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Uhlíkexternal colleague
quhlik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Unucka, PhD.FCEexternal colleague
qunucka [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.FCEexternal colleague
qurban [at] stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.external colleague
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023frantisek.urban [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.FCE
external colleague
qurbaskova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
external colleague
C 0521
+421 (2) 32 888 404
stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Vajda, PhD.FCEexternal colleague
Ing. Daniel Vajdík
external colleague
external colleague
14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
external colleague
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
external colleagueA-609
+421 (2) 32 888 538
FCE
external colleague
FCE
external colleague
external colleague
FCEexternal colleague
qvanurova [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga
external colleague
qvargat [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Július Vass
external colleague
qvassj [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qveliskova [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
qvillamayor [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína ViskupičováFCEexternal colleague
qviskupicova [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Vojtaššákexternal colleague
external colleague
FCEexternal colleague
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.FCE
external colleague
qvranayova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
FCEexternal colleague
qwagner [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.FCE
external colleague
qweiss [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xwoszczek [at] stuba.sk
external colleague
Mahir Yıldırım
external colleague
xyildirim [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xyildiz [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xyilmaz [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qzachar [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Záleský, CSc.FCEexternal colleague
external colleague
external colleague
Ing. Lukáš Zelený
external colleague
qzelenyl [at] stuba.sk