25. 5. 2020  0:46 Urban
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576katarina.abelova [at] stuba.sk
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.KBKM SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
Ing. Martin Ambroz, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0503
Marian Anguštechnický pracovník
marian.angus [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721
igor.antoniaci [at] stuba.sk
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.KTES SvFdocentka CSc.,PhD.C 1003
+421 (2) 32 888 595
docent CSc.,PhD.
A 503
+421 (2) 32 888 365
Ing. Tomáš Augustín, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/424+421 (2) 32 888 295tomas.augustin [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.KMDG SvFdocent CSc.,PhD.C 0501
+421 (2) 32 888 419
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A-304
+421 (2) 32 888 392
Andrej BalážCIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3+421 (2) 32 888 303
Libuša Balážová
odborná administratívna pracovníčka
C 0307
+421 (2) 32 888 421
Mgr. Pavla BalážováKJAZ SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Balažovjech, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0510+421 (2) 32 888 235
odborný asistent CSc.,PhD.A 5/535
+421 (2) 32 888 353
gabriel.balint [at] stuba.sk
Ing. Júlia BaranováKHUV SvF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
profesorka CSc.,PhD.
C 1301+421 (2) 32 888 608danka.barlokova [at] stuba.sk
KHTE SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693
údržbár
Ing. Andrej Bartók, PhD.KBKM SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431+421 (2) 32 888 540andrej.bartok [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
profesorka CSc.,PhD.
C 0901
+421 (2) 32 888 675
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
odborná administratívna pracovníčka
C 0104+421 (2) 32 888 471
odborná administratívna pracovníčka
A 4/407
+421 (2) 32 888 705
Zuzana BenkováKMDG SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 0401
+421 (2) 32 888 703
zuzana.benkova [at] stuba.sk
KBKM SvFprofesor CSc.,PhD.A 4/414+421 (2) 32 888 554vladimir.benko [at] stuba.sk
PhDr. Kristína Beňová
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729
pracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
jana.benovicova [at] stuba.sk
Monika Bežuchová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0206
+421 (2) 32 888 579
profesor CSc.,PhD.
C 0611
+421 (2) 32 888 642
Zuzana BielikováKKDK SvFodborná administratívna pracovníčka
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA406+421 (2) 32 888 546
špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.bockaj [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Bogár
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910+421 (2) 32 888 564
Mgr. Edina Borovská, PhD.KJAZ SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.A420
+421 (2) 32 888 542
viktor.borzovic [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Bosák, PhD.KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655lukas.bosak [at] stuba.sk
Oľga BoskovičováOP Dek SvF
vrátnik
olga.boskovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611
jarmila.bozikova [at] stuba.sk
Ing. Filip BránickýKARCH SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1920+421 (2) 32 888 239filip.branicky [at] stuba.sk
KGTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288
martin.brcek [at] stuba.sk
KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1013
+421 (2) 32 888 594
peter.briatka [at] stuba.sk
Helena BriestenskáOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Laura Brinzová
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495laura.brinzova [at] stuba.sk
KKDK SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 519jan_brodniansky [at] stuba.sk
KKDK SvFprofesor CSc.,PhD.A 507
+421 (2) 32 888 377
upratovač - upratovačka
eva.brunclikova [at] stuba.sk
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
peter.buday [at] stuba.sk
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-612+421 (2) 32 888 342blazej.bucha [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
Ing. Roman Cabadaj, PhD.KHTE SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1103
+421 (2) 32 888 688
roman.cabadaj [at] stuba.sk
Ing. Silvia Cápayová, PhD.KDOS SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363
silvia.capayova [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Cibulová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
odborná administratívna pracovníčka
A 229
+421 (2) 32 888 245
monika.csonkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.KFYZ SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0303
+421 (2) 32 888 489
miroslav.cekon [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265
KVHK SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1218+421 (2) 32 888 628
Ing. Lea Čubanová, PhD.KHTE SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.C 1508+421 (2) 32 888 645jakub.curpek [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
Hilda Deákováupratovač - upratovačka
stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453
KTVY SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621
+421 (2) 32 888 449dusan.dlhy [at] stuba.sk
Mgr. Alica DomonkosováKIC SvFpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
kuchárka
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586
Ing. Marián DubíkŠO Dek SvF
pracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.docentka CSc.,PhD.A-605
+421 (2) 32 888 534
KHTE SvFprofesor CSc.,PhD.C 1106
+421 (2) 32 888 565
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2007+421 (2) 32 888 229
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.KGDE SvFdocent CSc.,PhD.A-310a+421 (2) 32 888 390jan.erdelyi [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-618
+421 (2) 32 888 297
jana.chalachanova [at] stuba.sk
OP Dek SvFvrátnik
+421 (2) 32 888 523
eva.falubova [at] stuba.sk
Ing. Igor FariničCL SvF
stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
igor.farinic [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 34/3+421 (2) 32 888 656
Ing. Róbert Fencík, PhD.KGZA SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325robert.fencik [at] stuba.sk
KBKM SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508
KVHK SvFodborný administratívny pracovník
C 1211
+421 (2) 32 888 625
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483viera.follrichova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán práce a miezd
C 0313
+421 (2) 32 888 477nadezda.fondrkova [at] stuba.sk
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654
KGTE SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1701
+421 (2) 32 888 624
jana.frankovska [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.docent CSc.,PhD.A-318+421 (2) 32 888 398marek.frastia [at] stuba.sk
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.KMDG SvFdocent CSc.,PhD.C 0509+421 (2) 32 888 719
KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1614
+421 (2) 32 888 599
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714peter.gaal [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
A 4/411
+421 (2) 32 888 505
docentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
JUDr. Ján Florián GajniakKHUV SvFodborný asistent bez vedeckej hodnostiC 2017
+421 (2) 32 888 226
jan.gajniak [at] stuba.sk
JUDr. Ondrej GajniakKHUV SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
ondrej.gajniak [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1820
+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
KGDE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-316+421 (2) 32 888 529
KGZA SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Giertli
vedúci VS
CIT 2/2+421 (2) 32 888 319pavol.giertli [at] stuba.sk
KTZB SvF
technická pracovníčka
C 1405
+421 (2) 32 888 657
terezia.gondova [at] stuba.sk
RPČ Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
OP Dek SvF, KHTE SvFvedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.C 0113, C 1108+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
docentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426jana.gregorova [at] stuba.sk
Ing. Valéria Gregorová, PhD.KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0804+421 (2) 32 888 224
Ing. Silvia Gregušová, PhD.ÚSZ SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1502+421 (2) 32 888 712
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A 212
+421 (2) 32 888 230
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stefan.gyurki [at] stuba.sk
Ing. Martin Haburajpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716martin.haburaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
profesor CSc.,PhD.
A 4/415
+421 (2) 32 888 555
jaroslav.halvonik [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
angela.handlovicova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova [at] stuba.sk
Ing. Martin Hanko, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711+421 (2) 32 888 438
Ing. Peter Hartman, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
Juraj Hermannhosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464juraj.hermann [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Herzánováodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova [at] stuba.sk
Milan HiršOP Dek SvFdomovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal HlaváčekKARCH SvFprofesor CSc.,PhD.C 1909
michal.hlavacek [at] stuba.sk
KVHK SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1207+421 (2) 32 888 620kamila.hlavcova [at] stuba.sk
Ing. Dominika Hodáková, PhD.KDOS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/522
+421 (2) 32 888 354
dominika.hodakova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Hollý, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A 4/433
+421 (2) 32 888 385
Ing. Ján HollýÚSZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1512+421 (2) 32 888 655
Margita Holúbekovápracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
Rastislav HorváthCIT SvF
operátor VS
CIT 34/3+421 (2) 32 888 656
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.KKPS SvFprofesor CSc.,PhD.C 0622+421 (2) 32 888 458jozef.hraska [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1712
+421 (2) 32 888 275
KGTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 0911
+421 (2) 32 888 678
lubos.hrustinec [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
A 220
+421 (2) 32 888 641
docentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530lubica.hudecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.KTES SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597zdenka.hulinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.KGZA SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
Ingrida Husárová
odborná administratívna pracovníčka
docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
jarmila.husenicova [at] stuba.sk
Ing. Jana Chabroňová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669
jana.chabronova [at] stuba.sk
Ing. Barbara Chamulová, PhD.KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1014
+421 (2) 32 888 316
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.KARCH SvF
docent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
vojtech.chmelik [at] stuba.sk
KKPS SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0718
+421 (2) 32 888 402
Denisa ChrenkováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
CIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2+421 (2) 32 888 512
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Ing. Martin Imrišek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
docent CSc.,PhD.C 0712+421 (2) 32 888 459
Branislav Ivančajknihovník
+421 (2) 32 888 576
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.KSME SvFdocentka CSc.,PhD.A 207
+421 (2) 32 888 260
olga.ivankova [at] stuba.sk
KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
odborný asistent CSc.,PhD.C 0604+421 (2) 32 888 649
prof. Ing. Juraj Janák, PhD.profesor CSc.,PhD.A-607
+421 (2) 32 888 537
juraj.janak [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 2001
+421 (2) 32 888 221
eva.jankovichova [at] stuba.sk
KTZB SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 1414+421 (2) 32 888 636
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.KMDG SvFdocent CSc.,PhD.C 0419
+421 (2) 32 888 430
gejza.jenca [at] stuba.sk
KSME SvF
profesor CSc.,PhD.
A 226
+421 (2) 32 888 364norbert.jendzelovsky [at] stuba.sk
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-314
+421 (2) 32 888 338
jan.jezko [at] stuba.sk
Mgr. Milan Jurči, PhD.KFYZ SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
Ing. Martina Jurigová, PhD.ÚSZ SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553
martina.jurigova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.KFYZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Ing. Pavol Kajánek, PhD.KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-305
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
jana.kalicka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.KMDG SvFprofesor CSc.,PhD.C 0409
+421 (2) 32 888 405
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.KTZB SvFdocent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
Erika Kanalová
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
C 0107
+421 (2) 32 888 393
Monika Kausitzováupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
OP Dek SvFupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
Janka Kišoňovámzdová účtovníčkaC 0312
+421 (2) 32 888 475
janka.kisonova [at] stuba.sk
Judita KiššováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KKDK SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 514+421 (2) 32 888 378
KMDG SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0410
+421 (2) 32 888 409martin.knor [at] stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou
C 0310+421 (2) 32 888 708
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.KVHK SvFprofesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
silvia.kohnova [at] stuba.sk
Alena Kohútová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova [at] stuba.sk
Soňa KochánkováKKPS SvF
technická pracovníčka
C 0610+421 (2) 32 888 643sona.kochankova [at] stuba.sk
KSME SvFdocentka CSc.,PhD.
A 225
+421 (2) 32 888 332yvonna.kolekova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
michal.kollar [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
C 0502
+421 (2) 32 888 428magdalena.komornikova [at] stuba.sk
KGDE SvF
profesor CSc.,PhD.
A-311
+421 (2) 32 888 559
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.KGTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 1707+421 (2) 32 888 277
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611
+421 (2) 32 888 344
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1505
+421 (2) 32 888 701
KTZB SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419
+421 (2) 32 888 631daniela.koudelkova [at] stuba.sk
Katarína KováčikováÚVZK SvF
chyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A 513+421 (2) 32 888 376
pokladníčka
C 0001
+421 (2) 32 888 469
Ing. Milan Krafčík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420
+421 (2) 32 888 633
milan.krafcik [at] stuba.sk
KTZB SvF
docent CSc.,PhD.
C 1417
+421 (2) 32 888 650michal.krajcik [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Králik, PhD.KSME SvF
profesor CSc.,PhD.
A 202
+421 (2) 32 888 690juraj.kralik [at] stuba.sk
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.KJAZ SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821+421 (2) 32 888 253
KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
pracovníčka pre zahraničné vzťahyC 0106
+421 (2) 32 888 723
Jana KročitáÚVZK SvFchyžnájana.krocita [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
Milena KubincováOP Dek SvFvrátnik
ÚVZK SvF
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
Jana Kudláčková
skladníčka
jana_kudlackova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
hospodár
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1905
+421 (2) 32 888 607
Ing. Mária Kurčová, PhD.KTZB SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
OP Dek SvF
vrátnik
Helena Kvasnicovátechnická pracovníčkaA-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
helena.kvasnicova [at] stuba.sk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.KARCH SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426
docent CSc.,PhD.
A-310a+421 (2) 32 888 390
Ing. Marija Mihaela LabatKVHK SvFodborná administratívna pracovníčkaC 1211+421 (2) 32 888 625
Ing. Kamil Laco, PhD.KBKM SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386kamil.laco [at] stuba.sk
EO Dek SvF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722
Michal LapinCIT SvF
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
Ing. Antónia LaščekováŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466
Viera LátkováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
KMTI SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803
+421 (2) 32 888 521
Ing. arch. Valéria LesňákováOPVV Dek SvF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0108
+421 (2) 32 888 587
valeria.lesnakova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Letko, PhD.KGZA SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-629
+421 (2) 32 888 528pavol.letko [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-631
+421 (2) 32 888 297
CIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
Mgr. Beáta LisýováPAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
OP Dek SvF
vrátnik
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1716+421 (2) 32 888 568kristina_lukacova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 0304, C 0307+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421jozefa.lukovicova [at] stuba.sk
Ing. Marek Macák, PhD.KMDG SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0514
+421 (2) 32 888 243
marek.macak [at] stuba.sk
údržbár
rastislav.macko [at] stuba.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1209
+421 (2) 32 888 279
viliam.macura [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.A 514+421 (2) 32 888 378martin.magura [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201drahomira.magurova [at] stuba.sk
KZEI SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285
Ing. Martina Majorošová, PhD.KVHK SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212
+421 (2) 32 888 618
martina.majorosova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Majtánová, PhD.KBKM SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1009+421 (2) 32 888 596peter.makys [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478monika.malekova [at] stuba.sk
Ing. Marcela Maliarikovášpecialista pre styk s verejnosťouC 0116, C 1212+421 (2) 32 888 578marcela.maliarikova [at] stuba.sk
KGDE SvFdocent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427marian.marcis [at] stuba.sk
Ing. Alena MarečkováPAMO Dek SvF
vedúca útvaru ľudských zdrojov
alena.mareckova [at] stuba.sk
Lenka Masárováčašník
Katarína Matusováfinančná účtovníčkaC 0212+421 (2) 32 888 208
KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
profesor CSc.,PhD.C 0306+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1903
+421 (2) 32 888 400
prac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 34/3+421 (2) 32 888 656peter.meluch [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.KKPS SvFdocent CSc.,PhD.
C 0708
+421 (2) 32 888 397
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
profesor DrSc.
C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
CIT SvFodborná administratívna pracovníčkaCIT 1/3+421 (2) 32 888 511
KFYZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
vedúca ekonomického útvaru
C 0207
+421 (2) 32 888 294
ŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647lubica.michalikova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479
imrich.mikolai [at] stuba.sk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.profesor DrSc.C 0507
+421 (2) 32 888 418
karol.mikula [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0404
CIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
michal.minar [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411
KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 457
KSME SvFtechnický pracovníkA 210+421 (2) 32 888 209vladimir.mitro [at] stuba.sk
Svetlana MiženkováKIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
prevádzkový elektrikár
KIC SvFpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577drahoslava.mohlerova [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 10/3
+421 (2) 32 888 313
alexander.molnar [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566ludovit.moziesik [at] stuba.sk
Ing. Jakub Mydlaodborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619jakub.mydla [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.KARCH SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917
+421 (2) 32 888 464
EO Dek SvF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497
elena.nagyova [at] stuba.sk
Katarína NagyováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
katarina_nagyova [at] stuba.sk
Alena Noskovičová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
pracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
zdena.okasova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa [at] stuba.sk
KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0618
+421 (2) 32 888 450
KGTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
Ing. Martin Orfánus, PhD.KHTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1107+421 (2) 32 888 694
Eva OslayováMO Dek SvFpracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 493
eva.oslayova [at] stuba.sk
Ing. Jozef PalicaOP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
docent CSc.,PhD.C 0608
+421 (2) 32 888 441
milan.palko [at] stuba.sk
Ing. Adela Palková, PhD.KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0713
+421 (2) 32 888 460
Ing. Jana PánikováEO Dek SvF
pracovníčka pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259jana.panikova [at] stuba.sk
Mgr. Attila Pápaytechnický pracovník
attila.papay [at] stuba.sk
KGZA SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610
+421 (2) 32 888 345
juraj.papco [at] stuba.sk
Seol Ah Park, MSc.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
seol.park [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.KBKM SvFdocent CSc.,PhD.
A 4/403
+421 (2) 32 888 550
peter.paulik [at] stuba.sk
KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0703+421 (2) 32 888 446
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.KFYZ SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691
Mgr. Katarína PavlovskáKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205katarina.pavlovska [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PecníkCL SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
Mgr. Anna Penkovovápracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
KTZB SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
Ján PetrányiOP Dek SvF
vrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2003
+421 (2) 32 888 573
marek.petro [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1901
+421 (2) 32 888 606
Ladislav Pokornývrátnik
+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny [at] stuba.sk
ÚVZK SvFčašník
obsluhovač výťahov
jozef.popenaznik [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Ľubomír Prekop, PhD.KSME SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 223
+421 (2) 32 888 445
akad. soch. Miroslav PribišKARCH SvFodborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401
CL SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100vladimir.priechodsky [at] stuba.sk
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
katarina.prokopcakova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A 206
+421 (2) 32 888 652
odborný administratívny pracovník
anton.puskar [at] stuba.sk
KKPS SvFdocent CSc.,PhD.C 0620
+421 (2) 32 888 439
roman.rabenseifer [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčkaC 1305+421 (2) 32 888 702
prof. Ing. Jozef Recký, PhD.KKDK SvFhosťujúci profesor
Marek RepkaÚVZK SvFšéfkuchár
ÚVZK SvFchyžná
andrea.repkova [at] stuba.sk
EO Dek SvF
pracovníčka správy majetku
C 0214
+421 (2) 32 888 474
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 203
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246helena.risikova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
chyžná
odborná administratívna pracovníčka
A-303
+421 (2) 32 888 639
KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0506+421 (2) 32 888 408
Ing. Ján Rumann, PhD.KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1121+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.KARCH SvFprofesorka CSc.,PhD.
C 1914
akad. soch. Ivan Řehákodborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
docent CSc.,PhD.
A 504
+421 (2) 32 888 366
Ing. Peter Sarkoci, PhD.KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218
Hajnalka SárköziováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
Kvetoslava Sárköziováupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
vrátnikjulia.sedlackova [at] stuba.sk
Igor Setvák
pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
docent CSc.,PhD.
A 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Marian SitárCIT SvFpracovník pre didaktickú technikuP 103
+421 (2) 32 888 514
marian.sitar [at] stuba.sk
KTZB SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406+421 (2) 32 888 289
Ing. Ingrida SkalíkováÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
ingrida.skalikova [at] stuba.sk
KGTE SvFdocent CSc.,PhD.C 0909
+421 (2) 32 888 672
odborná administratívna pracovníčkaC 1907+421 (2) 32 888 420
Zuzana SlovákováReg Dek SvFarchivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212
zuzana.slovakova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Smrek, PhD.KMDG SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246
KSME SvFprofesor CSc.,PhD.
A 230
+421 (2) 32 888 448
milan.sokol [at] stuba.sk
KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 4/404+421 (2) 32 888 549
Ing. Jakub Stacho, PhD.KGTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
profesor CSc.,PhD.
C 1304+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
Mária Starovičováupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Mgr. Oľga Stašová, PhD.KMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0508+421 (2) 32 888 248
Katarína Steindlbergerováupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.C 1409+421 (2) 32 888 638zuzana.strakova [at] stuba.sk
KMTI SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807+421 (2) 32 888 685
KMDG SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
peter.struk [at] stuba.sk
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 0403
+421 (2) 32 888 416
Eva Suchánekovástavebný techničkaC 0917
+421 (2) 32 888 287
eva.suchanekova [at] stuba.sk
plavčík
+421 (2) 32 888 509
olga.sucha [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1703
+421 (2) 32 888 281
KKPS SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
upratovač - upratovačka
michaela.szaboova [at] stuba.sk
KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik SzlaurCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvFprofesor CSc.,PhD.C 1205+421 (2) 32 888 498
Beáta ŠabíkováReg Dek SvF
administratívna pracovníčka v podateľni
C 0111+421 (2) 32 888 467beata.sabikova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Šaturatajomník fakultyC 0105+421 (2) 32 888 471
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
peter.sebesta [at] stuba.sk
Ing. Peter ŠedivýCIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
peter.sedivy [at] stuba.sk
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0412
+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin Šimko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902+421 (2) 32 888 606
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0404
+421 (2) 32 888 407
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.KMDG SvFprofesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1215+421 (2) 32 888 617andrej.skrinar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
ivona.skultetyova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Škvarka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
juraj.skvarka [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510
+421 (2) 32 888 581marcel.smotlak [at] stuba.sk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1118
+421 (2) 32 888 320
andrej.soltesz [at] stuba.sk
KBKM SvF
docent CSc.,PhD.
A 4/432+421 (2) 32 888 384julius.soltesz [at] stuba.sk
KJAZ SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnostiC 1806
+421 (2) 32 888 262
KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805
+421 (2) 32 888 682
zuzana.stefunkova [at] stuba.sk
KIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Ing. Miloslav Štujbervýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719
+421 (2) 32 888 465
KKDK SvFdocentka CSc.,PhD.
A 508
+421 (2) 32 888 370magdalena.stujberova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.KHTE SvFdocent CSc.,PhD.
C 1120
+421 (2) 32 888 571
peter.sulek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana ŠvecováPAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnostiC 0109
+421 (2) 32 888 305
zuzana.svecova [at] stuba.sk
KTZB SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635jan.takacs [at] stuba.sk
CIT SvFpracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0419
+421 (2) 32 888 430
matus.tibensky [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
Mgr. Magdaléna TomováMO Dek SvFpracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 629
magdalena.tomova [at] stuba.sk
prevádzkový zámočník
1. PP blok B
+421 (2) 32 888 328
ondrej.toth [at] stuba.sk
KSME SvFdocentka CSc.,PhD.
A 224
+421 (2) 32 888 291katarina.tvrda [at] stuba.sk
Markjoe Olunna Uba, MSc.KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
markjoe.uba [at] stuba.sk
Andrea UnčíkováOP Dek SvFpracovníčka MTZC 0114
+421 (2) 32 888 468
andrea.uncikova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
KFYZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0303
+421 (2) 32 888 489
Anna Urbanovská
odborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 472anna.urbanovska [at] stuba.sk
Mgr. Štefánia Václavíkovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0521
+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0515
+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521
+421 (2) 32 888 404lubica.valaskova [at] stuba.sk
KVHK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
peter_valent [at] stuba.sk
Ing. Andrea Vargová, PhD.KKPS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0717+421 (2) 32 888 437andrea.vargova [at] stuba.sk
Magdaléna VargováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
magdalena.vargova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.C 0414
+421 (2) 32 888 709
Andrea Vavrováknihovníčka
+421 (2) 32 888 495
KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0605
+421 (2) 32 888 444
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 211
+421 (2) 32 888 311ivana.veghova [at] stuba.sk
Ing. Michal Venglár, PhD.KSME SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 219
+421 (2) 32 888 334michal.venglar [at] stuba.sk
Ing. Kamila Víchová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Viera VojčíkováKTVY SvFodborná administratívna pracovníčkaC 1810+421 (2) 32 888 264viera.vojcikova [at] stuba.sk
KVHK SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
Iveta VyskočilováEO Dek SvF
finančná účtovníčka
C 0209
+421 (2) 32 888 317
odborná asistentka CSc.,PhD.C 2008, C 2013+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913
+421 (2) 32 888 630
Ľuboš Zelinka
údržbár
+421 (2) 32 888 300
lubos.zelinka [at] stuba.sk
Bc. Martin Zicháček
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
martin.zichacek [at] stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 32 888 330
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.KHUV SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
maria.zubkova [at] stuba.sk
KDOS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.docent CSc.,PhD.
C 0614
+421 (2) 32 888 461

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Sabri AligülExterný spolupracovník
xaligul [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc.
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján BabinskýSvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbacovamitkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.
Externý spolupracovník
blok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.SvFExterný spolupracovník
A 511
+421 (2) 32 888 379
ivan.balaz [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Balcierák, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbalco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C17 02
+421 (2) 32 888 284frantisek.baliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Kristína Baloghová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qbaloghovak1 [at] stuba.sk
Ing. Martin Balucha, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkC 0303
+421 (2) 32 888 489
ivan.banik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbarekv [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qbarok [at] stuba.sk
Ing. Jana Bartošová Kmeťková, PhD.
Externá spolupracovníčka
jana.kmetkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-318
pavel.bartos [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter BauerExterný spolupracovníkC 1919
+421 (2) 32 888 464
peter.bauer [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.KVHK SvFExterná spolupracovníčka237
+421 (2) 572 76 283
ingrid.belcakova [at] stuba.sk
Ing. Peter Belica, PhD.SvFExterný spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588
qbelica [at] stuba.sk
Ing. Michaela BelicováSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Bendík
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qbenko [at] stuba.sk
Ing. Lenka Benková
Externá spolupracovníčka
C10/19a
+421 (2) 32 888 594qbenkoval [at] stuba.sk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Externý spolupracovník
A 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Ivan Bezák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Mgr. Aleš Bezděk, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C10/16+421 (2) 32 888 573
Ing. Jozef Blaha, PhD.SvFExterný spolupracovník
jozef.blaha [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomíra BlaškováSvF
Externá spolupracovníčka
qblaskova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.Externý spolupracovník
qbobik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qbocek [at] stuba.sk
Ing. Juraj Bodó
Externý spolupracovník
qbodo [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Bogár
Externý spolupracovník
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
KDOS SvF
Externý spolupracovník
A 5/520
+421 (2) 32 888 359marek.branis [at] stuba.sk
Ing. Martin BrazdovičExterný spolupracovník
qbrazdovic [at] stuba.sk
Ing. Jana Brehovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
A-302
+421 (2) 32 888 391
Ing. Jana BriatkováSvFExterná spolupracovníčkaqolsova [at] stuba.sk
Ing. Jana BriatkováSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Gabriel BrogyányiSvFExterný spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA-307
+421 (2) 32 888 396
Externý spolupracovník
qbugan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbuchta [at] stuba.sk
Ing. Peter BujnaSvFExterný spolupracovník
qbujna [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xcarrera [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqcesnekt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Serhat CoşkunSvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xcuenagarcia [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637qcvicela [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Václav Čada, CSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qcermako [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A-612
+421 (2) 32 888 343
Ing. Marek Čuhák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
Externý spolupracovník
Ing. Marian Dallemule, PhD.Externý spolupracovníkB/410
+421 (2) 32 888 561
qdallemule [at] stuba.sk
prof. RNDr. Matej Daniel, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qdaniel [at] stuba.sk
Ing. Kristína Daňová
Externá spolupracovníčka
A-513
+421 (2) 32 888 342
qdanovak [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Martin DeckýExterný spolupracovník
qdecky [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Diblík, DrSc.Externý spolupracovník
KSME SvF
Externý spolupracovník
A 205
+421 (2) 32 888 318jozef.dicky [at] stuba.sk
Ing. Michal Doležal
Externý spolupracovník
Ing. Bc. Michal DolníkSvF
Externý spolupracovník
qdolnikm [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qdroscak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marián DubíkSvF
Externý spolupracovník
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
SvFExterný spolupracovník
qdudas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ján Dvorský, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Martina DzurikováSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľubomír Ecker
Externý spolupracovník
Nils Felix EhrhardtExterný spolupracovník
xehrhardt [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
xesen [at] stuba.sk
Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.SvFExterná spolupracovníčkaC 0910
Ing. Petr Fajkus, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qfajkus [at] stuba.sk
Ing. Jakub FaktorSvFExterný spolupracovníkqfaktor [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qfekete [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.SvFExterný spolupracovník
qferanec [at] stuba.sk
Ing. Karol FerenczySvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qferencik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qfiloj [at] stuba.sk
Ing. Michal Frimmer, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
belo.furi [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Gajdoš
Externý spolupracovník
qgajdoso [at] stuba.sk
KVHK SvFExterná spolupracovníčkaC 1820+421 (2) 32 888 254
SvF
Externá spolupracovníčka
qprokopovas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xgoksu [at] stuba.sk
Ing. Milan Gomboš, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qgombos [at] stuba.sk
KTZB SvFExterná spolupracovníčkaC 1405
+421 (2) 32 888 657
Ing. Zuzana GondováSvFExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovníkA 4/412
+421 (2) 32 888 552
Michele GravianoExterný spolupracovník
Ing. arch. Matej GrébertExterný spolupracovník
Ing. Martin Greguš, PhD.Externý spolupracovník
Ing. František Grejták, PhD.SvF
Externý spolupracovník
frantisek.grejtak [at] stuba.sk
Ing. Peter GreňaSvFExterný spolupracovník
qgrena [at] stuba.sk
Ing. Pavol Grešlík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qgreslik [at] stuba.sk
Ing. Eduard Grofčík, PhD.
Externý spolupracovník
C 15/08+421 (2) 32 888 645
Ing. Alexander Gron, PhD.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Matej Gužík, PhD.
Externý spolupracovník
qguzik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Igor HalašaSvFExterný spolupracovník
Ing. Dana Halmová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
qhaluzova [at] stuba.sk
Ing. Dušan HanusSvFExterný spolupracovníkqhanusd [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqhanzl [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqhargas [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Heč
Externý spolupracovník
qhec [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA-608+421 (2) 59 274 533jan.hefty [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Michal Hesek
Externý spolupracovník
qhesek [at] stuba.sk
Ing. Lenka Hlubinová VargováSvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qhofierka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qholko [at] stuba.sk
Paul HolzingerSvF
Externý spolupracovník
Ing. Richard HontiKGDE SvFExterný spolupracovník
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
NB 630+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhotka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Hronček
Externý spolupracovník
qhroncek [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qhrubesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
C 0905
+421 (2) 32 888 666
jozef.hulla [at] stuba.sk
Ing. Tomáš HupkaExterný spolupracovník
KTZB SvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhvizdosp [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Hykš, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
KGDE SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qjadron [at] stuba.sk
Mária Jaduščáková
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
C 1420
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.Externý spolupracovník
qjakus [at] stuba.sk
Ing. Jana JamnickáSvFExterná spolupracovníčka
qjamnicka [at] stuba.sk
CIT SvFExterná spolupracovníčka
CIT 1/2
qjaneckova [at] stuba.sk
Ing. Peter Janík, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjankovici [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
14.posch./11
+421 (2) 32 888 659
qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.SvF
Externý spolupracovník
qjarsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Josai
Externý spolupracovník
tomas.josai [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 1002
+421 (2) 32 888 560
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qkabele [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Externý spolupracovník
qkacmarik [at] stuba.sk
Ing. Richard KadlecExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkalousek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qkarpel [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkatunsky [at] stuba.sk
Ömer KayaSvFExterný spolupracovníkxkayao [at] stuba.sk
Ing. Peter Kendický, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/421
+421 (2) 32 888 503
qkendicky [at] stuba.sk
Ing. Matej KerestúrSvF
Externý spolupracovník
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223
qkerestur [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Keseli, PhD.SvFExterný spolupracovníkA 4/424+421 (2) 32 888 295qkeseli [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
SvFExterný spolupracovník
qkiss [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qklco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C17 04
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv.9
+421 (2) 32 888 681
Ing. Ľuboš KockaExterný spolupracovník
qkocka [at] stuba.sk
Yusuf KoçSvF
Externý spolupracovník
xkocy [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kohút
Externý spolupracovník
Ing. Eva KolesárováSvFExterná spolupracovníčkaqkolesarova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkomornik [at] stuba.sk
Ing. Ján Koník, PhD.SvFExterný spolupracovník14.posch./8+421 (2) 32 888 473
Ing. Rastislav KonkoľSvFExterný spolupracovník15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
qkonkol [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-611
+421 (2) 32 888 344
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
pavol.korcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj KosmálySvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
A 5/523
qkovacikm [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkrajcovicj [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C13 18
+421 (2) 32 888 615
SvFExterný spolupracovník
Ing. Martin Križma, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Lucia KudivániSvFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkucharik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marián KusýSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
10/9
+421 (2) 32 888 679
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.
Externý spolupracovník
C 1115
+421 (2) 32 888 619
prof. Dr. Ing. Miroslav KynclSvF
Externý spolupracovník
qkyncl [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.SvFExterný spolupracovník
qlapos [at] stuba.sk
Ing. Martin Lederer, Ph.D.
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qleitman [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Pavol LeškoExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Eva LinhartováExterná spolupracovníčka
qlinhartova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A-310a+421 (2) 32 888 390
Ing. Miroslav Lipták, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-307
+421 (2) 32 888 396qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 7/01
+421 (2) 32 888 454
Ing. Alexander LörinczSvFExterný spolupracovník
qlorincz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 5/522
qlos [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Ľubica LovásováExterná spolupracovníčka
qlovasova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
A - 206+421 (2) 32 888 257
Externá spolupracovníčka
14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
Ing. František Lužica
Externý spolupracovník
qluzica [at] stuba.sk
Ing. Igor MacoSvF
Externý spolupracovník
qmacoi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmacajm [at] stuba.sk
Ing. Emília Madarasová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
Ing. Karol Macháč
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmajduch [at] stuba.sk
Ing. Michal MájovskýSvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter MališSvF
Externý spolupracovník
Ahmad Iqbal MardanExterný spolupracovník
doc. Ing. Trojanová Mária, PhD.Externá spolupracovníčka
qmariat [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Marko
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A 226
+421 (2) 32 888 583
SvFExterná spolupracovníčka23/9
+421 (2) 32 888 673
Externý spolupracovník359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
Externý spolupracovník
qmatasovsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Matejka
Externý spolupracovník
qmatejka [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Matiaško, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqmatiasovsky [at] stuba.sk
Ing. Katarína Matulová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
Ing. Daniela MazúrováSvF
Externá spolupracovníčka
qmazurova [at] stuba.sk
Ing. Matej MeceleExterný spolupracovník
qmecele [at] stuba.sk
Muhsin Can MehterSvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
Externý spolupracovník
qmelcer [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.Externý spolupracovník
A-603
+421 (2) 32 888 348jan.melicher [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qmichalcovav [at] stuba.sk
Ing. arch. Miroslav MichalicaSvF
Externý spolupracovník
qmichalica [at] stuba.sk
Ing. Martin MichlíkExterný spolupracovníkqmichlik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qmikita [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qmiklanek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Greta MillettiSvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Marián Minárik, PhD.Externý spolupracovník
22/17
+421 (2) 32 888 440
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martin Mišík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qmisik [at] stuba.sk
Fiona Louisa Mohwinkel
Externá spolupracovníčka
xmohwinkel [at] stuba.sk
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.Externý spolupracovníkA-604
+421 (2) 32 888 536
Ing. Monika Molnár
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
xmorenoi [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Katarína MožiešikováExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Milan MuňkoSvFExterný spolupracovník
A-620
+421 (2) 32 888 347
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.Externý spolupracovník333
+421 (2) 57 296 479
milos.musil [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.
Externý spolupracovník
qnad [at] stuba.sk
Ing. Juraj Nagy, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Zsolt NagySvF
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654qnagyz [at] stuba.sk
Ing. Petra NemcováSvF
Externá spolupracovníčka
530
+421 (2) 32 888 527
Ing. Ladislav NémethyExterný spolupracovník
qnemethy [at] stuba.sk
Oscar NeyrinckSvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Pavel Novák, PhD.SvFExterný spolupracovníkqnovakp1 [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qnovak [at] stuba.sk
Georgios NtourliasSvFExterný spolupracovník
Manuel Nuñez MuñizExterný spolupracovník
xnunezmuniz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0707
Ing. arch. Andrej OlahSvFExterný spolupracovník
Omer Omeroglu
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkxozturk [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákExterný spolupracovníkC 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna PantákováSvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qpapco [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkqpasteka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Dr. Ing. Karel PavelkaSvFExterný spolupracovník
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qpekar [at] stuba.sk
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.Externá spolupracovníčka
qpekarova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpeskova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel PetřvalskýExterný spolupracovník
A 5/523
qpetrvalsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpirsel [at] stuba.sk
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Michal Piterka
Externý spolupracovník
Ing. Milan Plevák, PhD.Externý spolupracovníkqplevak [at] stuba.sk
Ing. Ondrej PodolecSvFExterný spolupracovník
Ing. Vladimír Polák
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkqpoliak [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Poljaková
Externá spolupracovníčka
qpoljakovaz [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
C 1706qpollak [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Cosmin PredaSvF
Externý spolupracovník
xpreda [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
anna.predajnianska [at] stuba.sk
Ing. Peter PribylExterný spolupracovník
qpribylp [at] stuba.sk
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.SvFExterný spolupracovníkqpriganc [at] stuba.sk
Ing. Andrej Prítula, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Slávka PrvákováSvFExterná spolupracovníčka
qprvakovas [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.Externá spolupracovníčka
qpsenakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qpukanska [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkA 204
+421 (2) 32 888 532
jan.ravinger [at] stuba.sk
Ing. Filip RebendaSvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qridillova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Marek Rodný, PhD.Externý spolupracovníkqrodny [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Marian RutšekSvF
Externý spolupracovník
Ing. Igor Ruttmar, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qruttmar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.SvFExterný spolupracovník
KSME SvF
Externý spolupracovník
qsadovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Carlota Sánchez MartínezExterná spolupracovníčka
xsanchezmartine [at] stuba.sk
Agata SawickaSvFExterný spolupracovníkxsawicka [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
xscuderi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Sedláček
Externý spolupracovník
qsedlacek [at] stuba.sk
Ing. Adrián Sedlák
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
A 4/426
+421 (2) 32 888 382
Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Otmar ScherzerSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qschlosser [at] stuba.sk
Dr. Ing. Peter SchlosserSvF, KDOS SvFExterný spolupracovník
A 5/522
qschlosserp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Roman Skácel, PhD.SvFExterný spolupracovník
qskacel [at] stuba.sk
Ing. arch. Iľja SkočekSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Peter SlamkaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C 1204+421 (2) 32 888 622
Externý spolupracovník
A 512+421 (2) 32 888 368milos.slivansky [at] stuba.sk
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
A710
+421 (2) 60 291 573
KKDK SvFExterný spolupracovníkA 502
+421 (2) 32 888 374
SvF
Externý spolupracovník
C 1308
+421 (2) 32 888 286marek.sokac [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.Externý spolupracovník
A-309
+421 (2) 32 888 689qsokol [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1020
+421 (2) 32 888 213viera.somorova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.Externý spolupracovníkqsotakr [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SovaSvFExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
xsozuguzel [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qstanekova [at] stuba.sk
SvF, KVHK SvFExterný spolupracovník
247
+421 (2) 572 76 260
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.Externá spolupracovníčka
qsternova [at] stuba.sk
Ing. Matúš StoklasaSvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
A-621
+421 (2) 32 888 349
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
A - 227
+421 (2) 32 888 455
Ing. Daniel Szatmári, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Štefan Székely
Externý spolupracovník
Ing. Mária SzékyováSvFExterná spolupracovníčka
14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
maria.szekyova [at] stuba.sk
Ing. Štefan SzőcsSvF
Externý spolupracovník
qszocs [at] stuba.sk
Maciej Marek SzóstakowskiSvF
Externý spolupracovník
xszostakowski [at] stuba.sk
Marta Szymańska
Externá spolupracovníčka
SvFExterná spolupracovníčkaC 1419
+421 (2) 32 888 631
Ing. Roman Šafář, PhD.Externý spolupracovník
qsafar [at] stuba.sk
Ing. René ŠedivýSvFExterný spolupracovník
qsedivy [at] stuba.sk
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qsestakovaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc.Externý spolupracovník
qsimaj [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.SvF
Externý spolupracovník
402
+421 (2) 572 76 412
KMDG SvFExterná spolupracovníčka
C 0404
+421 (2) 32 888 407
Ing. Monika ŠivecováExterná spolupracovníčka
qsivecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
qspirkova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.Externá spolupracovníčka
C 12/9
+421 (2) 32 888 627zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Števo, PhD.
Externý spolupracovník
D703+421 (2) 60 291 801
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.SvFExterný spolupracovníkqstroner [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Ingrid ŠuppováSvFExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Ing. Miroslav ŠustekSvFExterný spolupracovník
qsustek [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
qtall [at] stuba.sk
Ing. Ján Tkáč, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qtkac [at] stuba.sk
Panu TolppiSvF
Externý spolupracovník
xtolppi [at] stuba.sk
Ing. Peter TomáňSvFExterný spolupracovníkqtomanp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0704
+421 (2) 32 888 436
qtomasovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.Externý spolupracovník14.posch./20
+421 (2) 32 888 633
qtonhauzer [at] stuba.sk
Ing. Veronika Tóthová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
14.posch./17+421 (2) 32 888 637
Ing. Ondrej Trhan, PhD.
Externý spolupracovník
A-322
qtrhan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.SvFExterný spolupracovníkqtucek [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0903
+421 (2) 32 888 665
peter.turcek [at] stuba.sk
Ing. Róbert Turza, PhD.SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír UhlíkExterný spolupracovník
quhlik [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qunucka [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Michaela Užáková, PhD.Externá spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv. 6+421 (2) 32 888 680quzakova [at] stuba.sk
Mgr. Štefánia VáclavíkováExterná spolupracovníčkaC 0521+421 (2) 32 888 404
RNDr. Peter Vajda, PhD.SvFExterný spolupracovníkqvajda [at] stuba.sk
Ing. Daniel VajdíkExterný spolupracovník
qvajdik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
qvalasek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
Externý spolupracovníkA-609
+421 (2) 32 888 538
qvalko [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkqvanko [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Vaňurová
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
qvargat [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Július VassSvF
Externý spolupracovník
qvassj [at] stuba.sk
Ing. Yvetta Velísková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Lucia ViglašováSvF
Externá spolupracovníčka
qviglasova [at] stuba.sk
Ing. García-Asenjo Villamayor, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qvillamayor [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Viskupičová
Externá spolupracovníčka
qviskupicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Pavol VojtkoSvF
Externý spolupracovník
qvojtkop [at] stuba.sk
Ing. Jakub Vrána, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qvranayova [at] stuba.sk
Ing. Eduard VyskočSvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Externý spolupracovník
qvyskot [at] stuba.sk
doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.SvFExterný spolupracovník
qwagner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qweigel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Filip WoszczekSvFExterný spolupracovník
Dilanur YazıcıSvFExterná spolupracovníčkaxyazici [at] stuba.sk
Mahir YıldırımExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xyildiz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xyilmaz [at] stuba.sk
Ing. Pavol ZacharSvF
Externý spolupracovník
qzachar [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Záleský, CSc.SvFExterný spolupracovník
qzalesky [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qzelenakova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Zelený
Externý spolupracovník
qzelenyl [at] stuba.sk