27. 10. 2020  19:15 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Katarína Ábelová
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
katarina.abelova [at] stuba.sk
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416+421 (2) 32 888 551iyad.abrahoim [at] stuba.sk
KMDG SvFtechnický pracovník
C 0503
Marian Anguštechnický pracovníkmarian.angus [at] stuba.sk
Ing. Igor AntoniaciCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721
igor.antoniaci [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 1003
+421 (2) 32 888 595
nada.antosova [at] stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
docent CSc.,PhD.
A 503
+421 (2) 32 888 365rudolf.aroch [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
KMDG SvF
docent CSc.,PhD.
C 0501+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-304+421 (2) 32 888 392marek.bajtala [at] stuba.sk
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD.KVHK SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1214+421 (2) 32 888 627zbynek.bajtek [at] stuba.sk
Andrej Balážprac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 6/3
+421 (2) 32 888 303
andrej.balaz [at] stuba.sk
Libuša BalážováKFYZ SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 0307+421 (2) 32 888 421
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Martin Balažovjech, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
martin.balazovjech [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Bálint, PhD.KDOS SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 5/535
+421 (2) 32 888 353
Ing. Júlia Baranová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207
profesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1111
+421 (2) 32 888 693
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431
+421 (2) 32 888 540
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
barbora.bartolcicova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
profesorka CSc.,PhD.
C 0901+421 (2) 32 888 675
Mgr. Juliana Beganová, PhD.KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0506
+421 (2) 32 888 408
juliana.beganova [at] stuba.sk
SekD Dek SvFodborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 471
odborná administratívna pracovníčkaA 4/407+421 (2) 32 888 705helena.benedikovicova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C 0401
+421 (2) 32 888 703
zuzana.benkova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
A 4/414
+421 (2) 32 888 554
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210
+421 (2) 32 888 729kristina.benova [at] stuba.sk
pracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
jana.benovicova [at] stuba.sk
Monika BežuchováEO Dek SvF
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0206+421 (2) 32 888 579
KKPS SvFprofesor CSc.,PhD.C 0611
+421 (2) 32 888 642
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
odborná administratívna pracovníčka
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.KBKM SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
OPVV Dek SvF, KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573andrej.bistak [at] stuba.sk
KKPS SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.KARCH SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
eva.borecka [at] stuba.sk
Mgr. Edina Borovská, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.A420+421 (2) 32 888 542
Ing. Lukáš Bosák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1512
+421 (2) 32 888 655
lukas.bosak [at] stuba.sk
Oľga Boskovičovávrátnik
olga.boskovicova [at] stuba.sk
KZEI SvFdocentka CSc.,PhD.C 1306
+421 (2) 32 888 611
KARCH SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1920
+421 (2) 32 888 239
filip.branicky [at] stuba.sk
KGTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288
martin.brcek [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594peter.briatka [at] stuba.sk
Helena Briestenská
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Laura Brinzováknihovníčka
+421 (2) 32 888 495
Ing. Ján Brodniansky, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
jan_brodniansky [at] stuba.sk
KKDK SvF
profesor CSc.,PhD.
A 507
+421 (2) 32 888 377
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
odborný asistent CSc.,PhD.C 0712
+421 (2) 32 888 459
odborný asistent CSc.,PhD.A-612
+421 (2) 32 888 342
blazej.bucha [at] stuba.sk
Marcela CabadajováŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
marcela.cabadajova [at] stuba.sk
KDOS SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A 5/523
+421 (2) 32 888 363silvia.capayova [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Cibulová
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C 1806
+421 (2) 32 888 245
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
miroslav.cekon [at] stuba.sk
KTVY SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265
Ing. Michaela Červeňanská, PhD.KHTE SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1110
+421 (2) 32 888 563michaela.cervenanska [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.profesor CSc.,PhD.
C 1218
+421 (2) 32 888 628milan.cisty [at] stuba.sk
KHTE SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510+421 (2) 32 888 235
Ing. Jakub Čurpek, PhD.KFYZ SvF, ÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.C 0302+421 (2) 32 888 492
Ing. Michaela Danáčová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1214
+421 (2) 32 888 627
michaela.danacova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
hilda.deakova [at] stuba.sk
KKPS SvF
stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453
Mgr. Marián Decký, PhD.KTVY SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 556marian.decky [at] stuba.sk
Ing. Dušan Dlhý, PhD.KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621
+421 (2) 32 888 449
dusan.dlhy [at] stuba.sk
KIC SvFpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
alica.domonkosova [at] stuba.sk
kuchárka
ludmila.dovinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586
Ing. Marián Dubíkpracovník pre študijné záležitostiext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163marian.dubik [at] stuba.sk
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
A-605
+421 (2) 32 888 534
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.KHTE SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565peter.dusicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 2007
+421 (2) 32 888 229
docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
KGZA SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A-618
+421 (2) 32 888 297
vrátnik
+421 (2) 32 888 523eva.falubova [at] stuba.sk
stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
Ing. Róbert Fencík, PhD.KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325
robert.fencik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508
Ing. Gabriel FöldesKVHK SvF
odborný administratívny pracovník
C 1211
+421 (2) 32 888 625
Viera Follrichovápracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483viera.follrichova [at] stuba.sk
Ing. Michal Franek, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654
KGTE SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1701+421 (2) 32 888 624
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.KGDE SvFdocent CSc.,PhD.
A-318
+421 (2) 32 888 398
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.KMDG SvF
docent CSc.,PhD.
C 0509
+421 (2) 32 888 719
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1614
+421 (2) 32 888 599
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714peter.gaal [at] stuba.sk
KBKM SvFdocentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
JUDr. Ján Florián GajniakKHUV SvFodborný asistent bez vedeckej hodnostiC 2017+421 (2) 32 888 226
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012
JUDr. Debra GambrillKJAZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1820+421 (2) 32 888 254
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.KTES SvFprofesor CSc.,PhD.
C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590jozef.gasparik [at] stuba.sk
Ing. Robert Geisse, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-316
+421 (2) 32 888 529
robert.geisse [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
vedúci VS
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 319pavol.giertli [at] stuba.sk
Terezia Gondovátechnická pracovníčkaC 1405+421 (2) 32 888 657terezia.gondova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Grachová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
vedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.
C 0113, C 1108
+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481miroslav.gramblicka [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.docentka CSc.,PhD.C 1912+421 (2) 32 888 426
KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0804
+421 (2) 32 888 224
Ing. Silvia Gregušová, PhD.ÚSZ SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1502
+421 (2) 32 888 712
silvia.gregusova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1805
+421 (2) 32 888 230
alzbeta.grmanova [at] stuba.sk
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 2/2+421 (2) 32 888 716
KBKM SvF
profesor CSc.,PhD.
A 4/415
+421 (2) 32 888 555
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
angela.handlovicova [at] stuba.sk
ÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
Ing. Peter Hanuliak, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
hosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
juraj.hermann [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
OP Dek SvFdomovník - údržbár
profesor CSc.,PhD.
C 1909
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvFprofesorka CSc.,PhD.C 1207
+421 (2) 32 888 620
kamila.hlavcova [at] stuba.sk
KDOS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A 5/522+421 (2) 32 888 354
odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433
+421 (2) 32 888 385
ivan.holly [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1512+421 (2) 32 888 655jan.holly [at] stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
CIT SvF
operátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
rastislav.horvath [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 0622
+421 (2) 32 888 458
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.KZEI SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1712
+421 (2) 32 888 275
docent CSc.,PhD.C 0911+421 (2) 32 888 678lubos.hrustinec [at] stuba.sk
KSME SvFdocentka CSc.,PhD.C 1812+421 (2) 32 888 641olga.hubova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.docentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530lubica.hudecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.KTES SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597
zdenka.hulinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-602
+421 (2) 32 888 531
ladislav.husar [at] stuba.sk
Ingrida Husárová
odborná administratívna pracovníčka
docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646jarmila.husenicova [at] stuba.sk
Bc. Gabriela Huskovámzdová účtovníčkaC 0313
+421 (2) 32 888 477
gabriela.huskova [at] stuba.sk
KGTE SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1014
+421 (2) 32 888 316
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.KARCH SvF
docent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
profesor CSc.,PhD.
C 0718+421 (2) 32 888 402ivan.chmurny [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
denisa.chrenkova [at] stuba.sk
Ing. JUDr. Filip Chrvalapracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
KZEI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1311
+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Ing. Martin Imrišek, PhD.KGZA SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.+421 917 669 453martin.imrisek [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.docent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
Branislav Ivančaj
knihovník
+421 (2) 32 888 576
branislav.ivancaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1821+421 (2) 32 888 260olga.ivankova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711+421 (2) 32 888 438erik.jakes [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 0604
+421 (2) 32 888 649
martin.jamnicky [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Janák, PhD.KGZA SvFprofesor CSc.,PhD.
A-607
+421 (2) 32 888 537
KTES SvFdocentka CSc.,PhD.C 2001+421 (2) 32 888 221eva.jankovichova [at] stuba.sk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 1414+421 (2) 32 888 636tatjana.janoskova [at] stuba.sk
KMDG SvF
docent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.KSME SvFprofesor CSc.,PhD.C 1819+421 (2) 32 888 364
odborný asistent CSc.,PhD.
A-314+421 (2) 32 888 338jan.jezko [at] stuba.sk
KFYZ SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Ing. Pavol Kajánek, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0413+421 (2) 32 888 417jana.kalicka [at] stuba.sk
KMDG SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.KTZB SvF
docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
Erika KanalováOPVV Dek SvFpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťC 0107
+421 (2) 32 888 393
Monika KausitzováOP Dek SvFupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201monika.kausitzova [at] stuba.sk
Alžbeta Kissováupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201alzbeta.kissova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
mzdová účtovníčka
C 0312+421 (2) 32 888 475janka.kisonova [at] stuba.sk
Judita KiššováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Tomáš Klas, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 514
+421 (2) 32 888 378
profesor CSc.,PhD.
C 0410
+421 (2) 32 888 409martin.knor [at] stuba.sk
Mgr. Valéria Kocianová
špecialista pre styk s verejnosťou
C 0310
+421 (2) 32 888 708
profesorka CSc.,PhD.
C 1217+421 (2) 32 888 623silvia.kohnova [at] stuba.sk
Alena Kohútová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
technická pracovníčka
C 0610
+421 (2) 32 888 643
KSME SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1815
+421 (2) 32 888 332
KMDG SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0502+421 (2) 32 888 428
profesor CSc.,PhD.
A-311+421 (2) 32 888 559
docent CSc.,PhD.
C 1707+421 (2) 32 888 277
Ing. Peter Korčák
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A-611+421 (2) 32 888 344
Ing. Jozef Korinekvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701
jozef.korinek [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419
+421 (2) 32 888 631daniela.koudelkova [at] stuba.sk
chyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
KKDK SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 513
+421 (2) 32 888 376
Mária KozánkováEO Dek SvFpokladníčka
C 0001
+421 (2) 32 888 469maria.kozankova [at] stuba.sk
Ing. Milan Krafčík, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420
+421 (2) 32 888 633milan.krafcik [at] stuba.sk
KTZB SvFdocent CSc.,PhD.C 1417
+421 (2) 32 888 650
michal.krajcik [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.C 1820+421 (2) 32 888 690
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.KJAZ SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 1821
+421 (2) 32 888 253
katalin.hoboth [at] stuba.sk
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
Ing. Stela KrivdováOPVV Dek SvF
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0106
+421 (2) 32 888 723
Jana KročitáÚVZK SvFchyžnájana.krocita [at] stuba.sk
ŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
Milena KubincováOP Dek SvF
vrátnik
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
Jana KudláčkováÚVZK SvFskladníčka
hospodár
jana.kudlackova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905+421 (2) 32 888 607
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
Milan KušnierOP Dek SvFvrátnik
milan.kusnier [at] stuba.sk
Helena KvasnicováKGZA SvF
technická pracovníčka
A-606+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.KARCH SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.KGDE SvFdocent CSc.,PhD.A-310a+421 (2) 32 888 390peter.kyrinovic [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčkaC 1211
+421 (2) 32 888 625
KBKM SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1810+421 (2) 32 888 256
Ing. Aneta Langová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722
Michal LapinCIT SvF
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514michal.lapin [at] stuba.sk
ŠO Dek SvFpracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466
Viera LátkováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803+421 (2) 32 888 521miriam.ledererova [at] stuba.sk
pracovníčka pre zahraničné vzťahyC 0108
+421 (2) 32 888 587
valeria.lesnakova [at] stuba.sk
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A-629
+421 (2) 32 888 528
pavol.letko [at] stuba.sk
KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-631+421 (2) 32 888 297
prac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 11/3+421 (2) 32 888 714ondrej.lison [at] stuba.sk
PAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnostiC 0110
+421 (2) 32 888 470
beata.lisyova [at] stuba.sk
Oľga LúčnaOP Dek SvFvrátnikolga.lucna [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
jozefa.lukovicova [at] stuba.sk
Ing. Marek Macák, PhD.KMDG SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
marek.macak [at] stuba.sk
Rastislav MackoÚVZK SvFúdržbár
KVHK SvFprofesor CSc.,PhD.C 1209
+421 (2) 32 888 279
Ing. Martin Magura, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A 514+421 (2) 32 888 378martin.magura [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212
+421 (2) 32 888 618
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1009
+421 (2) 32 888 596
peter.makys [at] stuba.sk
ŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478
Ing. Marcela MaliarikováOPVV Dek SvF
špecialista pre styk s verejnosťou
C 0116, C 1212
+421 (2) 32 888 578
KGDE SvFdocent CSc.,PhD.A-322
+421 (2) 32 888 427
Ing. Alena Marečková
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425alena.mareckova [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
čašník
lenka.masarova [at] stuba.sk
finančná účtovníčkaC 0212
+421 (2) 32 888 208
Ing. Richard Matúšek, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1001
+421 (2) 32 888 599
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.KFYZ SvFprofesor CSc.,PhD.
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 1903+421 (2) 32 888 400
Peter Meľuch
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0708+421 (2) 32 888 397rastislav.mendan [at] stuba.sk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.KMDG SvF
profesor DrSc.
C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
odborná administratívna pracovníčka
CIT 1/3
+421 (2) 32 888 511
ludmila.micunekova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421patrik.mihala [at] stuba.sk
Ing. Želmíra MihalíkováEO Dek SvFvedúca ekonomického útvaru
C 0207
+421 (2) 32 888 294
pracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
lubica.michalikova [at] stuba.sk
KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479
imrich.mikolai [at] stuba.sk
KMDG SvFprofesor DrSc.C 0507+421 (2) 32 888 418
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 0404
Michal Minár
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303michal.minar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0406
+421 (2) 32 888 411
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709+421 (2) 32 888 457katarina.minarovicova [at] stuba.sk
KSME SvF
technický pracovník
C 1802
+421 (2) 32 888 209
Svetlana Miženková
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
OP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
frantisek.mogyorosi [at] stuba.sk
Drahoslava MohlerováKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577drahoslava.mohlerova [at] stuba.sk
Ing. Alexander Molnárprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 10/3
+421 (2) 32 888 313
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.KHTE SvFdocent CSc.,PhD.C 1112+421 (2) 32 888 566ludovit.moziesik [at] stuba.sk
Ing. Jakub Mydla
odborný administratívny pracovník
C 1105+421 (2) 32 888 619
KARCH SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917
+421 (2) 32 888 464
zuzana.nadaska [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnostiC 0208
+421 (2) 32 888 497
Katarína Nagyová
upratovač - upratovačka
katarina_nagyova [at] stuba.sk
Ing. Martina Nečasová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553martina.necasova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Németová, PhD.KVHK SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1213
+421 (2) 32 888 621
Alena NoskovičováRPČ Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
alena.noskovicova [at] stuba.sk
Zdenka Okasovápracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0009+421 (2) 32 888 483zdenka.okasova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.KKPS SvFdocent CSc.,PhD.C 0618
+421 (2) 32 888 450
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
Ing. Martin Orfánus, PhD.KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1107
+421 (2) 32 888 694
Eva OslayováMO Dek SvF
pracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 493
eva.oslayova [at] stuba.sk
Ing. Jozef PalicaOP Dek SvFprevádzkový elektrikár
docent CSc.,PhD.
C 0608+421 (2) 32 888 441milan.palko [at] stuba.sk
Ing. Adela Palková, PhD.KKPS SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460adela.palkova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259
jana.panikova [at] stuba.sk
technický pracovník
Ing. Juraj Papčo, PhD.KGZA SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610+421 (2) 32 888 345juraj.papco [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
docent CSc.,PhD.A 4/403
+421 (2) 32 888 550
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.KTES SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 2021
+421 (2) 32 888 581
Ing. Monika Pavčeková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703
+421 (2) 32 888 446monika.pavcekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.KFYZ SvFdocentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490
gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.C 0802+421 (2) 32 888 691
Mgr. Katarína PavlovskáKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205katarina.pavlovska [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435+421 (2) 32 888 387
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.KTZB SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480jana.perackova [at] stuba.sk
ÚSZ SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700zora.petrakova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
vrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.KTZB SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
Ing. Marek Petro, PhD.KTES SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2003
+421 (2) 32 888 573
marek.petro [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1901+421 (2) 32 888 606pavol.pilar [at] stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
ÚVZK SvF
čašník
lenka.polcanova [at] stuba.sk
obsluhovač výťahov
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.KHUV SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.porubcinova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1811
+421 (2) 32 888 445
akad. soch. Miroslav PribišKARCH SvF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401miroslav.pribis [at] stuba.sk
CL SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695katarina.prokopcakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1808
+421 (2) 32 888 652martin.psotny [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
docent CSc.,PhD.
C 0620
+421 (2) 32 888 439roman.rabenseifer [at] stuba.sk
KZEI SvFodborná administratívna pracovníčkaC 1305
+421 (2) 32 888 702
Ing. Alexandra Rášová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA-627+421 (2) 32 888 342
Ing. Jozef Recký, PhD.KKDK SvF
hosťujúci profesor
jozef.recky [at] stuba.sk
Marek RepkaÚVZK SvF
šéfkuchár
chyžná
EO Dek SvF
pracovníčka správy majetku
C 0214
+421 (2) 32 888 474
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
OP Dek SvF
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246helena.risikova [at] stuba.sk
Eva Roškováchyžná
eva.roskova [at] stuba.sk
Vladimír RoškoÚVZK SvF
údržbár
Jana RubínováKGDE SvF
odborná administratívna pracovníčka
A-303
+421 (2) 32 888 639
jana.rubinova [at] stuba.sk
KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1920
+421 (2) 32 888 239
roman.ruhig [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.KARCH SvFprofesorka CSc.,PhD.C 1914monika.rychtarikova [at] stuba.sk
akad. soch. Ivan Řehák
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a+421 (2) 32 888 401ivan.rehak [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
docent CSc.,PhD.
A 504
+421 (2) 32 888 366
jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
Ing. Peter Sarkoci, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218peter.sarkoci [at] stuba.sk
Hajnalka Sárköziováupratovač - upratovačka
hajnalka.sarkoziova [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova [at] stuba.sk
Mgr. Júlia Sedláčková
vrátnik
Igor SetvákOP Dek SvFpomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
igor.setvak [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.docent CSc.,PhD.A 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
KTZB SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1507
docent CSc.,PhD.C 0909
+421 (2) 32 888 672
KARCH SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1907
+421 (2) 32 888 420
Ing. Patrik Sleziak, PhD.KVHK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1204
+421 (2) 32 888 622
patrik.sleziak [at] stuba.sk
KKDK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 512
+421 (2) 32 888 368
milos.slivansky [at] stuba.sk
Zuzana SlovákováarchivárC 2210, C 0111+421 (2) 32 888 212zuzana.slovakova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Smrek, PhD.KMDG SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.KSME SvFprofesor CSc.,PhD.C 1818
+421 (2) 32 888 448
milan.sokol [at] stuba.sk
KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 4/404
+421 (2) 32 888 549
odborný asistent CSc.,PhD.C 0912+421 (2) 32 888 674
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.KZEI SvFprofesor CSc.,PhD.
C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
stefan.stanko [at] stuba.sk
Mária StarovičováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0409+421 (2) 32 888 405olga.stasova [at] stuba.sk
Katarína SteindlbergerováOP Dek SvFupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
KTZB SvFdocentka CSc.,PhD.C 1409+421 (2) 32 888 638
Ing. Alena Struhárová, PhD.KMTI SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807
+421 (2) 32 888 685
alena.struharova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Struk, PhD.KMDG SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.docentka CSc.,PhD.C 0403
+421 (2) 32 888 416
andrea.stupnanova [at] stuba.sk
Eva Sucháneková
stavebný technička
C 0917
+421 (2) 32 888 287eva.suchanekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1703
+421 (2) 32 888 281
Mgr. Daniel Szabóvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0617, A lab. II.suterén+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513daniel.szabo [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačkakatarina_szaboova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1022
+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik SzlaurCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
erik.szlaur [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 1205
+421 (2) 32 888 498jan.szolgay [at] stuba.sk
Beáta ŠabíkováReg Dek SvF
administratívna pracovníčka v podateľni
C 0111
+421 (2) 32 888 467
beata.sabikova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠaturaTajomník Dek SvF
tajomník fakulty
C 0105+421 (2) 32 888 471tomas.satura [at] stuba.sk
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
CIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
Martin ŠerešCIT SvFpracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0412+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin Šimko, PhD.KTZB SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1902+421 (2) 32 888 606vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.KMDG SvFdocentka CSc.,PhD.C 0404+421 (2) 32 888 407
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.KMDG SvFprofesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315
KVHK SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215+421 (2) 32 888 617andrej.skrinar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
Ing. Juraj Škvarka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
juraj.skvarka [at] stuba.sk
KTES SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510
+421 (2) 32 888 581
KHTE SvFprofesor CSc.,PhD.C 1118+421 (2) 32 888 320andrej.soltesz [at] stuba.sk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.KBKM SvFdocent CSc.,PhD.A 4/432
+421 (2) 32 888 384
julius.soltesz [at] stuba.sk
PhDr. Dagmar ŠpildováKJAZ SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnostiC 1806
+421 (2) 32 888 262
dagmar.spildova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 0805+421 (2) 32 888 682zuzana.stefunkova [at] stuba.sk
Veronika Štilhammerováknihovníčka+421 (2) 32 888 576veronika.stilhammerova [at] stuba.sk
Ing. Miloslav Štujber
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719
+421 (2) 32 888 465miloslav.stujber [at] stuba.sk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
A 508+421 (2) 32 888 370
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1120
+421 (2) 32 888 571peter.sulek [at] stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
C 0109
+421 (2) 32 888 305
prof. Ing. Ján Takács, PhD.KTZB SvFprofesor CSc.,PhD.C 1412
+421 (2) 32 888 635
jan.takacs [at] stuba.sk
CIT SvFpracovníčka v oblasti výpočtovej technikyCIT 4/2+421 (2) 32 888 512
RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0419
+421 (2) 32 888 430
KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
Mgr. Magdaléna Tomovápracovníčka ekonomiky práceC 0314
+421 (2) 32 888 629
Ondrej Tóthprevádzkový zámočník1. PP blok B+421 (2) 32 888 328
docentka CSc.,PhD.C 1822+421 (2) 32 888 291
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Andrea Unčíkovápracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
Ing. Daniel Urbán, PhD.KFYZ SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0303
+421 (2) 32 888 489
SekD Dek SvFodborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 472
Mgr. Štefánia VáclavíkováKMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0521+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0515+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521+421 (2) 32 888 404lubica.valaskova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 1514+421 (2) 32 888 727
Ing. Andrea Vargová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0717
+421 (2) 32 888 437
andrea.vargova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Vavríková, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414+421 (2) 32 888 709
Andrea VavrováKIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495andrea.vavrova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 0605+421 (2) 32 888 444
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1804
+421 (2) 32 888 311
Ing. Michal Venglár, PhD.KSME SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1803
+421 (2) 32 888 334
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
KTVY SvFodborná administratívna pracovníčkaC 1810+421 (2) 32 888 264viera.vojcikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
finančná účtovníčka
C 0209
+421 (2) 32 888 317
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
KARCH SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913
+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
OP Dek SvF
údržbár
+421 (2) 32 888 300
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355andrea.zuzulova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.docent CSc.,PhD.C 0614+421 (2) 32 888 461juraj.zilinsky [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
SvF
Externý spolupracovník
Tommaso ArcieriSvFExterný spolupracovníkxarcieri [at] stuba.sk
Ing. Maryna Babenko, PhD.KKPS SvFExterná spolupracovníčka
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc.SvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Martin Bačík, PhD.
Externý spolupracovník
qbacik [at] stuba.sk
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qbacovamitkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.Externý spolupracovníkblok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
Externý spolupracovníkA 511
+421 (2) 32 888 379
ivan.balaz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbalco [at] stuba.sk
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Externý spolupracovník
C17 02
+421 (2) 32 888 284
frantisek.baliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Dominika BallováKVHK SvFExterná spolupracovníčka
C0411
dominika.ballova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Baloghová, PhD.KTZB SvF
Externá spolupracovníčka
qbaloghovak1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 0303
+421 (2) 32 888 489ivan.banik [at] stuba.sk
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Externý spolupracovník
qbarekv [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbarok [at] stuba.sk
Ing. Jana Bartošová Kmeťková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
A-318
Externý spolupracovník
C 1919
+421 (2) 32 888 464
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.SvFExterný spolupracovník
qbednarikm1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.Externá spolupracovníčka
C 0901
+421 (2) 32 888 675
emilia.bednarova [at] stuba.sk
Ing. Štefan BednárExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
xbegich [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.SvF, KVHK SvFExterná spolupracovníčka
237
+421 (2) 572 76 283
ingrid.belcakova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkC16 14+421 (2) 32 888 588
SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qbenko [at] stuba.sk
Ing. Lenka BenkováSvFExterná spolupracovníčka
C10/19a
+421 (2) 32 888 594
SvF
Externý spolupracovník
A 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707bystrik.bezak [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qbezak [at] stuba.sk
Ing. Juraj Bezák, PhD.
Externý spolupracovník
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
qbezakj [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
C10/16
+421 (2) 32 888 573
Ing. Martin BirásSvFExterný spolupracovníkqbiras [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
jozef.blaha [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Externá spolupracovníčka
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Juraj Bodó
Externý spolupracovník
qbodo [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 1904michal.bogar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Michal BorovičkaSvFExterný spolupracovníkC 15/22+421 (2) 32 888 654qborovicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbrazdovic [at] stuba.sk
Ing. Jana Brehovská, PhD.Externá spolupracovníčka
A-302
+421 (2) 32 888 391
Ing. Jana BriatkováExterná spolupracovníčka
qolsova [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkaqbriatkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbrodnan [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiSvF
Externý spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA-307+421 (2) 32 888 396
Ing. Adam BrziakKVHK SvFExterný spolupracovníkC 1204
adam.brziak [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qbugan [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qbuchta [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
KHTE SvF
Externá spolupracovníčka
C 1110+421 (2) 32 888 563
SvF
Externý spolupracovník
xcarrera [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.
Externý spolupracovník
Serhat CoşkunSvFExterný spolupracovník
xcoskuns [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
Ing. František CyprichExterný spolupracovník
C 1210
Externý spolupracovník
Ing. Richard CzikhardtKGZA SvF
Externý spolupracovník
A-610
+421 (2) 32 888 345
richard.czikhardt [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.Externá spolupracovníčkaC 0714
+421 (2) 32 888 462
Externý spolupracovník
doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Róbert Černaj
Externý spolupracovník
Ing. Peter Černý, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-612
+421 (2) 32 888 343
Externý spolupracovník
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
SvF
Externý spolupracovník
qcurka [at] stuba.sk
Ing. Marian Dallemule, PhD.Externý spolupracovník
B/410
+421 (2) 32 888 561
SvF
Externá spolupracovníčka
qdanacova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qdaniel [at] stuba.sk
Ing. Michal Danko, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
A-513+421 (2) 32 888 342qdanovak [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaC 1212
+421 (2) 32 888 618
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Branislav Droščák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Marián DubíkSvFExterný spolupracovníkext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
marian.dubik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qdurco [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qduricap [at] stuba.sk
Ing. Ján Dvorský, PhD.ÚSZ SvFExterný spolupracovník
qdvorsky [at] stuba.sk
Ing. Martina DzurikováExterná spolupracovníčka
Ing. Ľubomír EckerSvFExterný spolupracovník
qecker [at] stuba.sk
Nils Felix EhrhardtSvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkxesen [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkaC 0910
SvFExterný spolupracovníkqfajkus [at] stuba.sk
Ing. Jakub FaktorExterný spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qfenovcikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Karol Ferenčík
Externý spolupracovník
qferencik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
karol.ferstl [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qfrimmer [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
C 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659belo.furi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
KVHK SvFExterná spolupracovníčkaC 1820
+421 (2) 32 888 254
SvF
Externá spolupracovníčka
qprokopovas [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ferhat Furkan GoksuExterný spolupracovník
xgoksu [at] stuba.sk
Ing. Milan Gomboš, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qgombos [at] stuba.sk
KTZB SvF
Externá spolupracovníčka
C 1405
+421 (2) 32 888 657
Ing. Zuzana GondováSvFExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.Externý spolupracovníkA 4/412
+421 (2) 32 888 552
KGTE SvFExterná spolupracovníčka
2/9
+421 (2) 32 888 670
Ing. arch. Matej GrébertSvFExterný spolupracovník
qgrebert [at] stuba.sk
Ing. Martin Greguš, PhD.Externý spolupracovník
Ing. František Grejták, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Peter GreňaSvFExterný spolupracovníkqgrena [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qgreslik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
qgrofcike [at] stuba.sk
Ing. Alexander Gron, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
doc. Mgr. Peter Guba, PhD.
Externý spolupracovník
qgubap [at] stuba.sk
Ing. Peter GuothSvF
Externý spolupracovník
qguoth [at] stuba.sk
Ing. Matej Gužík, PhD.Externý spolupracovník
qguzik [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Externý spolupracovník
qhalaj [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qhalasa [at] stuba.sk
Ing. Dana Halmová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Dušana Halúzová, PhD.SvFExterná spolupracovníčkaC 15/08+421 (2) 32 888 645
doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.SvFExterný spolupracovníkD710
+421 (2) 60 291 897
qhantuch [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qhargas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0714+421 (2) 32 888 462
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A-608
+421 (2) 59 274 533
jan.hefty [at] stuba.sk
Alessa Heiden
Externá spolupracovníčka
xheiden [at] stuba.sk
Ing. Michal HesekSvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.SvFExterný spolupracovník
qhirs [at] stuba.sk
Ing. Hana Hlaváčiková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qhlavacikova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qhlubinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhofierka [at] stuba.sk
RNDr. Ladislav Holko, CSc.Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
Ing. Richard HontiExterný spolupracovník
richard.honti [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
Externá spolupracovníčka
NB 630
+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhotka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Hronček
Externý spolupracovník
qhroncek [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qhrubesova [at] stuba.sk
SvF, KGTE SvFExterný spolupracovníkC 0905+421 (2) 32 888 666jozef.hulla [at] stuba.sk
Ing. Tomáš HupkaSvFExterný spolupracovník
qhupka [at] stuba.sk
Ing. Daniela Hurtíková, PhD.Externá spolupracovníčka
daniela.hurtikova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
xilicic [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qivan [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Jana IžvoltováExterná spolupracovníčkaqizvoltova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjacko [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qjadron [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 43 336 100
Externá spolupracovníčka
C 1420
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.SvFExterný spolupracovník
qjakus [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qjamnicka [at] stuba.sk
Gabriela JanečkováExterná spolupracovníčka
CIT 1/2
+421 (2) 32 888 511
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qjankovici [at] stuba.sk
Ing. Juraj Januška, PhD.
Externý spolupracovník
14.posch./11+421 (2) 32 888 659qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš JosaiExterný spolupracovník
tomas.josai [at] stuba.sk
KTES SvF
Externý spolupracovník
C 1002
+421 (2) 32 888 560
ivan.juricek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qkacmarik [at] stuba.sk
Ing. Richard KadlecSvFExterný spolupracovník
qkadlec [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.SvFExterný spolupracovník
ÚSZ SvF
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236
gabriela.kalinova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Kandera
Externý spolupracovník
miroslav.kandera [at] stuba.sk
Ing. Kristína KanikováExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qkanuk [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal KarpelExterný spolupracovník
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.Externý spolupracovník
qkatunsky [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqkelcik [at] stuba.sk
Ing. Peter Kendický, PhD.Externý spolupracovník
A 4/421
+421 (2) 32 888 503
Ing. Matej KerestúrSvF
Externý spolupracovník
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223
SvFExterný spolupracovník
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
Ing. Martin KeszeghSvFExterný spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
Ing. Daniel KissExterný spolupracovník
Ing. Tomáš KlčoExterný spolupracovník
Ing. Josip KlemKKPS SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
C17 04
SvFExterný spolupracovník
Ing. Veronika Kmecová, PhD.SvFExterná spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv.9+421 (2) 32 888 681qkmecova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš KockaExterný spolupracovníkqkocka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xkocy [at] stuba.sk
Mgr. Dušan Kočický, PhD.Externý spolupracovník
qkocicky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KohútSvFExterný spolupracovník
Ing. Eva Kolesárová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Ján Koník, PhD.Externý spolupracovník14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
qkonik [at] stuba.sk
Ing. Rastislav KonkoľSvF
Externý spolupracovník
15.posch./15+421 (2) 32 888 650qkonkol [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákSvFExterný spolupracovníkA-611+421 (2) 32 888 344
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.SvF
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
Ing. Slavomír Korman, CSc.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkC0511
Ing. Juraj KosmálySvF
Externý spolupracovník
qkosmaly [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.SvFExterná spolupracovníčkaqkotrasova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvF, KDOS SvFExterný spolupracovníkA 5/523qkovacikm [at] stuba.sk
Ing. Helena KovářováExterná spolupracovníčka
qkovarovah [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qkrajcik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqkrajcovicj [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Krejsa, PhD.
Externý spolupracovník
qkrejsa [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Externý spolupracovník
C13 18
+421 (2) 32 888 615
Ing. Jozef Kriváček, CSc.
Externý spolupracovník
qkrivacek [at] stuba.sk
Ing. Martin Križma, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkC 1204
SvFExterný spolupracovník
qkubica [at] stuba.sk
Ing. Lucia Kudiváni
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Ing. Vendelín KukučkaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkusy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Ing. arch. Tatiana KuvaSvF
Externá spolupracovníčka
RNDr. Marian Kuvik, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
10/9
+421 (2) 32 888 679
Externý spolupracovníkC 1115
+421 (2) 32 888 619
prof. Dr. Ing. Miroslav KynclSvFExterný spolupracovník
qkyncl [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qmartinlederer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlehky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qleitman [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qlepes [at] stuba.sk
Ing. Pavol Leško
Externý spolupracovník
qlesko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qletovanec [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.SvFExterný spolupracovník
Ing. Imrich Lipták, PhD.SvFExterný spolupracovníkA-310a
+421 (2) 32 888 390
Ing. Miroslav Lipták, PhD.SvFExterný spolupracovníkA-307+421 (2) 32 888 396
Ing. Peter Lobotka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 7/01+421 (2) 32 888 454
Ing. Alexander LörinczExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
A 5/522
Ing. Jozef Lovás, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Ľubica LovásováSvFExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. Ing. Ján Lovíšek, DrSc.
Externý spolupracovník
A - 206
+421 (2) 32 888 257
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Externá spolupracovníčka
14.posch./4+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
Externý spolupracovník
qluzica [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmacoi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650qmadarasovae [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Michal Májovský
Externý spolupracovník
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.KTES SvFExterný spolupracovník
C 1011
+421 (2) 32 888 593oto.makys [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmalisp [at] stuba.sk
Ahmad Iqbal MardanSvFExterný spolupracovník
xmardan [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Trojanová Mária, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
C1715
+421 (2) 32 888 271
ivana.marko [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqmarko [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qmartinlopusnia [at] stuba.sk
Ing. Michal MartonKZEI SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavol Marton, PhD.Externý spolupracovníkA 226+421 (2) 32 888 583pavol.marton [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
23/9
+421 (2) 32 888 673
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.Externý spolupracovník359/3+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Jakub Matejka
Externý spolupracovník
qmatejka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmatiasko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Alena MatisExterná spolupracovníčkaalena.matis [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkablok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
qmatulovak [at] stuba.sk
Ing. Miriam Matúšová, PhD.Externá spolupracovníčkaT-110
+421 908 674 142
miriam.matusova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
pavol.mayer [at] stuba.sk
Ing. Daniela MazúrováSvF, KTZB SvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Muhsin Can MehterSvFExterný spolupracovník
xmerter [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.SvFExterný spolupracovník
A-603
+421 (2) 32 888 348jan.melicher [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
9/16
+421 (2) 59 274 668
Ing. Vladimíra Michalcová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmichalica [at] stuba.sk
Ing. Martin MichlíkExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmiklanek [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD.
Externý spolupracovník
qmikolajj [at] stuba.sk
Greta MillettiSvFExterná spolupracovníčka
xmilletti [at] stuba.sk
Externý spolupracovník22/17
+421 (2) 32 888 440
qminarik [at] stuba.sk
Ing. Michal Minár, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmindas [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
304
+421 (2) 57 296 391
peter.mlynar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmohelnikova [at] stuba.sk
Fiona Louisa MohwinkelSvF
Externá spolupracovníčka
xmohwinkel [at] stuba.sk
Pekka MoilanenSvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Externý spolupracovník
A-604
+421 (2) 32 888 536
marcel.mojzes [at] stuba.sk
Ing. Monika MolnárSvFExterná spolupracovníčka
Ing. Tomáš Molnár, PhD.SvF
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
qmolnart [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qmoravcikm [at] stuba.sk
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.Externá spolupracovníčka
qmoyzeova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Možiešiková
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslav Mravec
Externý spolupracovník
Ing. Milan MuňkoSvFExterný spolupracovníkA-620
+421 (2) 32 888 347
milan.munko [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Externý spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.Externý spolupracovník333+421 (2) 57 296 479
Externý spolupracovník
qnad [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Zsolt NagySvF
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
Ing. Petra NemcováSvF
Externá spolupracovníčka
530
+421 (2) 32 888 527
Ing. Ladislav NémethySvFExterný spolupracovník
Ing. Zuzana Németová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 1213
+421 (2) 32 888 621zuzana.nemetova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Viliam Novák, DrSc.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
C 0707
frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
andrej.olah [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martin OndriašExterný spolupracovník
qondrias [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Orgoník, PhD.SvF
Externý spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
doc. Ing. Milan Ostrý, PhD.
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xozturk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1904
Ing. Magdaléna PantákováSvF
Externá spolupracovníčka
qpantakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpapco [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Juraj Parajka, PhD.Externý spolupracovník
qparajka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qpasteka [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qpaulovicovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpekarova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Gabriel Petřvalský
Externý spolupracovník
A 5/523
qpetrvalsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpirsel [at] stuba.sk
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpiterkam [at] stuba.sk
Ing. Milan Plevák, PhD.SvFExterný spolupracovník
qplevak [at] stuba.sk
Ing. Ondrej PodolecSvF
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír Polák
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
C 1706
qpollak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpoorova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.SvF
Externý spolupracovník
Cosmin PredaExterný spolupracovník
Ing. Peter PribylSvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.Externý spolupracovník
qpriganc [at] stuba.sk
Ing. Andrej Prítula, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.Externá spolupracovníčka
qpsenakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.Externý spolupracovníkqquittner [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qrebenda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrehak [at] stuba.sk
Ing. Soňa RidillováExterná spolupracovníčka
Ing. Ľuboš RodenákSvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qrodny [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
KZEI SvFExterný spolupracovník
gergely.rozsa [at] stuba.sk
Ing. Marian RutšekSvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaromír Říha, PhD.SvFExterný spolupracovník
KSME SvF
Externý spolupracovník
qsadovsky [at] stuba.sk
Tejas SalankarExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Agata SawickaSvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qsebera [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qsedlaka [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
A 4/426
+421 (2) 32 888 382
SvF
Externý spolupracovník
qscherzer [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Peter SchlosserExterný spolupracovník
A 5/522
Externá spolupracovníčka
qsimanova [at] stuba.sk
Ing. Roman Skácel, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvF, KARCH SvFExterný spolupracovník
qskocek [at] stuba.sk
Ing. Dušan Skuban
Externý spolupracovník
Ing. Peter SlamkaSvFExterný spolupracovník
qslamka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 1204
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qslobodam [at] stuba.sk
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Externý spolupracovník
A710+421 (2) 60 291 573alfonz.smola [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Externý spolupracovník
C 1308+421 (2) 32 888 286
SvF
Externý spolupracovník
A-309
+421 (2) 32 888 689
qsokol [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 1020
+421 (2) 32 888 213
Mgr. Mariana SopkováSvF
Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qsotakr [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SovaSvF
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
xsozuguzel [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qstanekova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
247
+421 (2) 572 76 260
Externá spolupracovníčkaqsternova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
A-621
+421 (2) 32 888 349qstrakaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qsuchanek [at] stuba.sk
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.SvF
Externý spolupracovník
A - 227
+421 (2) 32 888 455
jozef.sumec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qszatmari [at] stuba.sk
Ing. Štefan SzékelyExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
maria.szekyova [at] stuba.sk
Ing. Štefan SzőcsSvF
Externý spolupracovník
qszocs [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
SvF, KTZB SvF
Externá spolupracovníčka
C 1419
+421 (2) 32 888 631
jana.sabikova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. René ŠedivýSvFExterný spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
qsestakovaj [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.SvFExterný spolupracovník402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
Viliam ŠimkoKZEI SvF
Externý spolupracovník
Ing. Viliam Šimor, PhD.
Externý spolupracovník
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.KMDG SvF
Externá spolupracovníčka
C 0404+421 (2) 32 888 407alexandra.siposova [at] stuba.sk
Ing. Monika ŠivecováSvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.Externá spolupracovníčka
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
Externý spolupracovník
D703
+421 (2) 60 291 801
SvFExterný spolupracovník
qstroner [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqsuhajda [at] stuba.sk
Ing. Ingrid ŠuppováSvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Katarína TáborskáExterná spolupracovníčka
qtaborska [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Tall, PhD.Externý spolupracovníkqtall [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Tkáč, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtomanp [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
C 0704
+421 (2) 32 888 436
Ing. arch. Miroslav TomíkSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
14.posch./20
+421 (2) 32 888 633
Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Externá spolupracovníčka
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qtothova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA-322
SvFExterný spolupracovník
qtrizna [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.Externý spolupracovník
qtucek [at] stuba.sk
Ing. Milan Turček
Externý spolupracovník
qturcek [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Externý spolupracovník
C 0903
+421 (2) 32 888 665
peter.turcek [at] stuba.sk
Ing. Róbert Turza, PhD.Externý spolupracovníkqturzar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.SvFExterný spolupracovník
Ing. Vladimír UhlíkSvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Jan Unucka, PhD.SvFExterný spolupracovník
qunucka [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.SvFExterný spolupracovník
qurban [at] stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.SvF
Externý spolupracovník
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
quzakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaC 0521+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qvajda [at] stuba.sk
Ing. Daniel VajdíkSvFExterný spolupracovník
qvajdik [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.Externý spolupracovník14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
qvalasek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA 4/435+421 (2) 32 888 387qvalasika [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA-609
+421 (2) 32 888 538
qvalko [at] stuba.sk
Ing. Diana VanečkováSvFExterná spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvanko [at] stuba.sk
Ing. Miroslava VaňurováExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Tibor VargaSvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
C 1212
+421 (2) 32 888 618
Ing. arch. Ing. Július VassSvF
Externý spolupracovník
KGTE SvFExterný spolupracovníkqveleba [at] stuba.sk
Ing. Yvetta Velísková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqviglasova [at] stuba.sk
Ing. García-Asenjo Villamayor, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. arch. Katarína ViskupičováSvF
Externá spolupracovníčka
qviskupicova [at] stuba.sk
Ing. Justína Vitková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Jozef VojtaššákSvF
Externý spolupracovník
Ing. Pavol VojtkoSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvrana [at] stuba.sk
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qvranayova [at] stuba.sk
RNDr. Andrea Vranovská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qwagner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qweigel [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.Externý spolupracovník
qweiss [at] stuba.sk
Ing. Réka WittmanováKZEI SvF
Externá spolupracovníčka
C 1712
+421 (2) 32 888 275
reka.wittmanova [at] stuba.sk
Filip Woszczek
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xyildirim [at] stuba.sk
Erdogan YildizSvFExterný spolupracovník
xyildiz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Pavol ZacharSvFExterný spolupracovník
qzachar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
qzelenyl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník