Oct 20, 2020   11:45 a.m. Vendelín
Academic information system

Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT) - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Position
Office
Phone
E-mail
Chemický lab. technik a kontrolór
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406, 4406
pavol.daucik [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
NB 736
+421 (2) 59 325 326katarina.fulajtarova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 781
+421 (2) 59 325 372
dana.gasparovicova [at] stuba.sk
Mgr. Marcela Hadvinová
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
SB 401+421 (2) 59 325 772marcela.hadvinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.Docentka CSc.,PhD.SB 417, SB 429
+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402
elena.hajekova [at] stuba.sk
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
michal.hornacek [at] stuba.sk
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 764
+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
Profesor DrSc.
milan.hronec [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Docent CSc.,PhD.
Ing. Lívia IzsákVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325, 4325
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
milan.kralik [at] stuba.sk
Ing. Pavol Lopatka, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
Sekretárka
Marta Olléová
Chemický lab. technička a kontrolór
SB 427
+421 (2) 59 325 652
marta.olleova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
RNDr. Nadežda PrónayováSekretárka
nadezda.pronayova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
bozena.vasilkovova [at] stuba.sk