24. 10. 2020  17:01 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Magda AdamčíkováVIS SjFknihovníčka162+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643magda.adamcikova [at] stuba.sk
Dek SjF
mzdová účtovníčka
033
+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547priska.aghova [at] stuba.sk
Ľuba BabicováDek SjF
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL
+421 (2) 57 296 646
docent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
102+421 (2) 57 296 715
odborná asistentka CSc.,PhD.236
+421 (2) 57 296 352
judita.belanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.ÚAMAI SjFriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
cyril.belavy [at] stuba.sk
Ing. Peter Benco, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.259/4+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560peter.benco [at] stuba.sk
ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
juraj.beniak [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFupratovač - upratovačka
Pionierska 15
+421 (2) 57 294 194
eva.benova [at] stuba.sk
Ing. Igor Berta, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
234
+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851igor.berta [at] stuba.sk
vrátnik
Pionierska 15
+421 905 326 211
Dek SjF
pracovníčka pre personálne činnosti
025+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176
ÚJŠ SjFlektor
102
+421 (2) 57 296 201
john.blight [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
353/2
+421 (2) 57 296 426
miroslav.bosansky [at] stuba.sk
technická pracovníčka
329
+421 (2) 57 296 453lubica.brodyova [at] stuba.sk
Ing. Alena Brusilová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.232
+421 (2) 57 296 178
alena.brusilova [at] stuba.sk
ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328/1
+421 (2) 57 296 477
Ing. Lucia Bursíková, PhD.ÚESZ SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
363
+421 (2) 57 296 343
odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2
+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899
alena.cepkova [at] stuba.sk
Miriam CepkováÚJŠ SjF
skladníčka
miriam.cepkova [at] stuba.sk
Katarína CsánóováÚTP Dek SjFupratovač - upratovačkaNám.slodody ŤL
katarina.csanoova [at] stuba.sk
Ing. Viliam Čačko, PhD.ÚSETM SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
Dek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska [at] stuba.sk
Fedor ČerňanÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554fedor.cernan [at] stuba.sk
Erich ČervenákCI SjF
technický pracovník
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
erich.cervenak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
andrej.cervenan [at] stuba.sk
technik el. a energ. zariadení
221/1+421 (2) 57 296 340
odborný asistent CSc.,PhD.
264+421 (2) 57 296 388jan.danko [at] stuba.sk
Jozef Durčák
údržbár
09+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104jozef.durcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.ÚAMAI SjF
profesor CSc.,PhD.
105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris [at] stuba.sk
Ing. František Dzianik, PhD.ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.461
+421 (2) 57 296 575
frantisek.dzianik [at] stuba.sk
Ing. Michal Dzurilla, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
332
+421 (2) 57 296 450
michal.dzurilla [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
docent CSc.,PhD.
231
+421 (2) 57 296 345ladislav.ecsi [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
405
+421 (2) 57 296 530
CI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚTP Dek SjF
vrátnik
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087
milos.fric [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
8
+421 (2) 57 296 176jana.gabkova [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním404
+421 (2) 57 296 524
ludmila.gabrisova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178
Peter GajdošCI SjFsústružník kovov119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
peter.gajdos [at] stuba.sk
Dek SjFprac. pre konferenčný a výstav. servis148/1+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
odborný asistent CSc.,PhD.
241
+421 (2) 57 296 367
ÚAMM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
253/2
+421 (2) 57 296 327
Adriana Godányováorganizačná pracovníčka029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
adriana.godanyova [at] stuba.sk
ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
Ing. Katarína GrandováCI SjF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
307, Mýtna 36
+421 918 563 079, 2540
katarina.grandova [at] stuba.sk
Ing. Patrik Grosinger, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.337+421 (2) 57 296 152
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330
+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563ladislav.gulan [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
docent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 57 296 721
martin.gulan [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.ÚPI SjF
docent CSc.,PhD.
462+421 (2) 57 296 535
murár
45
+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
218
+421 (2) 57 296 707
martin.halaj [at] stuba.sk
František HamerlíkÚTP Dek SjF
kurič kotlov
054+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665
knihovníčka
Ing. Jana Harakaľová, CSc.ÚAMM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
335/2
+421 (2) 57 296 442
jana.harakalova [at] stuba.sk
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
244
+421 (2) 57 296 360
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.ÚSETM SjFprofesorka CSc.,PhD.443
+421 (2) 57 296 556
edita.hekelova [at] stuba.sk
Renata HillováDek SjFpracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
technický pracovník
PaedDr. Júlia HögerováDek SjF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
julia.hogerova [at] stuba.sk
CI SjFfrézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
vladimir.holik [at] stuba.sk
Helena HolmanováDek SjFfinančná účtovníčka144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387
helena.holmanova [at] stuba.sk
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
055/4
+421 (2) 57 296 857
vedúci VS159+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791
Bc. Lucia HorvátováDek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/2
+421 (2) 57 296 135
finančná účtovníčka
prevádzkový elektrikár
vladimir.hrica [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
252/1
+421 (2) 57 296 324
ÚJŠ SjF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
102
+421 (2) 57 296 201
Jarmila Hunyadyová
pracovníčka pre plán a rozpočet
143+421 (2) 57 296 245
ÚSETM SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním426/3
+421 (2) 57 296 557
ondrej.chlebo [at] stuba.sk
ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147
Ing. Andrej Chríbik, PhD.ÚDTK SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
265
+421 (2) 57 296 307
upratovač - upratovačka
Mýtna
Danka Ikhardtovátechnická pracovníčka203+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158danka.ikhardtova [at] stuba.sk
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
profesor CSc.,PhD.
253/4
+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843
Ing. Igor JaššoÚPI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
405
+421 (2) 57 296 530
ÚTP Dek SjFupratovač - upratovačka
Nám.slodody
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
odborný asistent CSc.,PhD.
215
+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280martin.juhas [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.406/2
+421 (2) 57 296 574
VIS SjFknihovníčka161/2+421 (2) 57 296 218jaroslava.jurkovicova [at] stuba.sk
VIS SjF
knihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207
maria.kafunova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
docent CSc.,PhD.
12B, Vazovova 5
+421 905 594 090
branislav.knizat [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
432
+421 (2) 57 296 548
ludovit.kollath [at] stuba.sk
technická pracovníčka
1
+421 (2) 57 296 350
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
435
+421 (2) 57 296 560
zdenko.krajny [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216marian.kralik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
436
+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446
peter.krizan [at] stuba.sk
CI SjF
frézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
odborná asistentka CSc.,PhD.
103+421 (2) 57 296 200anna.kucharikova [at] stuba.sk
Alena Kuklovskátechnická pracovníčka
403
+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519alena.kuklovska [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
15, Vazovova 5
matej.kurilla [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Kuzmová
tajomníčka fakulty
028
+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545
CI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 634jan.lach [at] stuba.sk
Jaroslav Lebanupratovač - upratovačkaNám.slodody ŤL
jaroslav.leban [at] stuba.sk
RNDr. Jozef Leja, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
259/3+421 (2) 57 296 366jozef.leja [at] stuba.sk
ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
ÚMF SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
9
+421 (2) 57 296 175
peter.letavaj [at] stuba.sk
Mgr. Martina Lipková, PhD.ÚJŠ SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
169
+421 (2) 57 296 204
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti168
+421 (2) 57 296 205
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.ÚDTK SjF
docent CSc.,PhD.
263
+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369
lubos.magdolen [at] stuba.sk
Ing. Oliver Macho, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
408/1+421 (2) 57 296 529
VIS SjFprac. technickej obsluhy a údržby VS123
+421 (2) 57 296 230
imrich.mandak [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
245
+421 (2) 57 296 372matus.margetin [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
docent CSc.,PhD.
359/3+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
docent CSc.,PhD.
430
+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462
Anna Matúšováfinančná účtovníčka
141
+421 (2) 57 296 169
anna.matusova [at] stuba.sk
Dek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
339
+421 (2) 57 296 460izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
Alžbeta MentelováÚESZ SjF
technická pracovníčka
303
+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947
Ing. Tatiana MichalcováÚAMM SjF
technická pracovníčka
335/1
+421 (2) 57 296 443
tatiana.michalcova [at] stuba.sk
ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
209/2
+421 (2) 57 296 318tomas.milesich [at] stuba.sk
technická pracovníčka158/4+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776
odborný asistent CSc.,PhD.
17B, Vazovova 5
Ing. Peter Mlynár, PhD.ÚESZ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
304+421 (2) 57 296 391
Jozef Mlynekvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554jozef.mlynek [at] stuba.sk
Ing. Ivan Morávek, PhD.CI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním118 ŤL
+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012
ivan.moravek [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
333
+421 (2) 57 296 479
František Obaladomovník - údržbár
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211
Dek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
zuzana.olexova [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.ÚESZ SjFdocent CSc.,PhD.20, Vazovova 5
+421 917 825 279
Mgr. Milada Omachelová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429
milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
434/1
+421 (2) 57 296 545iveta.onderova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Ondruška, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
435
+421 (2) 57 296 560
Boris Oravectechnický pracovník19, Vazovova 5
Ing. Jakub Palenčár, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C204
jakub.palencar [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
167
+421 (2) 57 296 206
Ing. Peter Pavlásek, PhD.ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103peter.pavlasek [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
403/1
+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517marian.peciar [at] stuba.sk
Ing. Zuzana PeciarováÚAMAI SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti204
+421 (2) 57 296 708
zuzana.peciarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
docent CSc.,PhD.
408/2
+421 (2) 57 296 588
Ing. Peter Petrák, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.209/1+421 (2) 57 296 421peter.petrak [at] stuba.sk
Ing. Lucia Ploskuňákovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním036
+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007
Dek SjF
pracovníčka pre verejné obstarávanie
149+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
profesorka CSc.,PhD.
445
+421 (2) 57 296 355
archivár
055
+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
203
+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003
Tibor Pozsgaivrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
tibor.pozsgai [at] stuba.sk
Mgr. Monika Prášilová, PhD.ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.7+421 (2) 57 296 177
docent CSc.,PhD.
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel [at] stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
023
+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983
maria.pronayova [at] stuba.sk
ÚDTK SjF
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
341+421 (2) 57 296 464
Martin PupalaÚTM SjF
technický pracovník
136, Pionierska 15
+421 (2) 57 296 394
martin.pupala [at] stuba.sk
ÚESZ SjF
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
odborná asistentka CSc.,PhD.
60
+421 (2) 57 296 116daniela.richtarikova [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
205
+421 (2) 57 296 702
Ing. Radovan RužinskýÚPI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním463
+421 (2) 57 296 586
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107+421 (2) 57 296 717
Klaudia Sabóovátechnická pracovníčka
436
+421 (2) 57 296 543
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
profesor CSc.,PhD.
239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
Ing. Carmen Schmidtovaodborná asistentka bez vedeckej hodnosti340+421 (2) 57 296 461
docent CSc.,PhD.
237
+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328
doc. RNDr. Július Sivý, CSc.ÚMF SjF
docent CSc.,PhD.
255
Ing. Juraj Sklenár
pracovník pre zahraničné vzťahy
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
juraj.sklenar [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
331
+421 (2) 57 296 451pavol.slovak [at] stuba.sk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.ÚSETM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
428
+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417
ingrid.souckova [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova [at] stuba.sk
Jana StančíkováÚTM SjF
technická pracovníčka
238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855jana.stancikova [at] stuba.sk
Iveta Sylla, prom. fil.VIS SjF
knihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207
Ing. Dana Šišmišová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
dana.sismisova [at] stuba.sk
Ing. Michal Šlauka, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
250/1
+421 (2) 57 296 400
michal.slauka [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjFvrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.profesor CSc.,PhD.
441- klapka 180, 29/2
+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777
archivár
502
+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350
odborný asistent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225
odborný asistent CSc.,PhD.
362
+421 (2) 57 296 405
jaroslav.sustek [at] stuba.sk
Mgr. Nadežda ŠvancarováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.ÚTM SjF
profesor CSc.,PhD.
235+421 (2) 57 296 339
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.ÚAMAI SjFprofesor CSc.,PhD.
316
+421 (2) 57 296 712gergely.takacs [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
Ľubica TimováÚTP Dek SjF
prevádzková pracovníčka
152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
Ing. Pavol Tököly, PhD.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
342
+421 (2) 57 296 495
pavol.tokoly [at] stuba.sk
Bc. Marek Toráň
prac. technickej obsluhy a údržby VS
158/3+421 (2) 57 296 224
doc. Ing. Juraj Úradníček, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.253/2
+421 (2) 57 296 327
prof. Ing. František Urban, CSc.profesor CSc.,PhD.031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
marian.uvacek [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
docent CSc.,PhD.
226
+421 (2) 57 296 713
odborný asistent CSc.,PhD.
39/3
+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281branislav.vanko [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C211+421 (2) 57 296 714
ÚMF SjF
docentka CSc.,PhD.
001/1+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333daniela.velichova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
frantisek.vilagi [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjF
vodič osobných automobilov
miroslav.vinicky [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
103
jan.vlnka [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním224+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
Dek SjF
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
141
+421 (2) 57 296 169
jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.001/2
+421 (2) 57 296 138
viera.zahonova [at] stuba.sk
ÚTP Dek SjF
vedúci prevádzkovej jednotky
153
+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním258
+421 (2) 57 296 315
stanislav.ziaran [at] stuba.sk
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
055/7
+421 (2) 57 296 857

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Maheut Anthony
Externý spolupracovník
xanthony [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Externý spolupracovník
D610+421 (2) 60 291 599andrej.babinec [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
T 112
SjFExterný spolupracovník
Clément BarchonSjF
Externý spolupracovník
xbarchon [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.SjFExterný spolupracovník
Ing. Mamadou Bassadin, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qbassadin [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
214
+421 (2) 57 296 718
gabriel.batista [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qbigos [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Peter Blažíček
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbosansky [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbrezinat [at] stuba.sk
Ing. Pavol Buček, PhD.SjFExterný spolupracovník
qbucekp [at] stuba.sk
Ing. Roman Budiský, PhD.Externý spolupracovník
qbudisky [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
328/1
+421 (2) 57 296 477
SjFExterná spolupracovníčkaT02 2.121+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138dagmar.caganova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xcicogna [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcsambal [at] stuba.sk
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jozef Čačko, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef Čech, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qcernecky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Čičo, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qcico [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qdaneshjo [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.
Externý spolupracovník
216
+421 (2) 57 296 704qdedik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdekysv [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Svetozár DemianSjF
Externý spolupracovník
DP BA
+421 918 646 069, 6195
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115
jozef.dobrovodsky [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.Externý spolupracovník
qdovica [at] stuba.sk
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.Externá spolupracovníčka
qdrabkova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
D118
+421 (2) 60 291 669
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
Ing. Peter ĎurejeExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.Externá spolupracovníčkaqdurisovaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.SjF
Externý spolupracovník
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Ing. Róbert Ďurka, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Maroš Eckert, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qeckert [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qelesztos [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.SjF
Externý spolupracovník
254/1+421 (2) 57 296 392
Externý spolupracovník
qevin [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Štefan Fenik, PhD.
Externý spolupracovník
qfenik [at] stuba.sk
ÚESZ SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqfidlerb [at] stuba.sk
Ing. Marián FilkaExterný spolupracovník
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.SjFExterný spolupracovník
qforejt [at] stuba.sk
Ing. Marianna Frajková
Externá spolupracovníčka
RSTU B237, SJF 014
+421 918 669 197, 9934
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD.SjF
Externý spolupracovník
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, FEBO, MSc., PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Fusek, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqgajdosm [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.SjF
Externý spolupracovník
NB 604
+421 (2) 59 325 335
RNDr. Ivan Garaj, CSc.Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
ivan.garaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.SjFExterný spolupracovník
Dipl.-Ing. Sven Gerber
Externý spolupracovník
qgerber [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgigac [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Externý spolupracovník
qgmiterko [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qgocsa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgoliasm [at] stuba.sk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Externý spolupracovník
fedor.gomory [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgonzalez [at] stuba.sk
Florian GradouxExterný spolupracovník
xgradoux [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. František Greškovič, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qgreskovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Grom, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Juraj GulášSjF
Externý spolupracovník
qgulas [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
218
+421 (2) 57 296 707
Externý spolupracovník
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.Externý spolupracovník237/3
+421 (2) 57 296 336
vaclav.havelsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Externý spolupracovník
180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qhlavna [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marek Honek, PhD.SjFExterný spolupracovník102
+421 (2) 57 296 715
qhonek [at] stuba.sk
Ing. Andrea Horniaková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník226+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Ing. Martin Hudec, PhD.SjFExterný spolupracovník
qhudecm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
206+421 (2) 57 296 701gabriel.hulko [at] stuba.sk
Ing. Eva Hýrošová, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
qhyrosova [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
+420 576 035 316
qchalupa [at] stuba.sk
Ing. Hana Charvátová, Ph.D.SjF
Externá spolupracovníčka
Ing. Alfréd Ilka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
qjanacovad [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qjandacka [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkqjankovic [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjankovsky [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qjavorek [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Dana Jenčuráková, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
107
+421 (2) 57 296 717
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
malcolm.jones [at] stuba.sk
Ing. Norbert KáčerSjFExterný spolupracovník
RNDr. Karol Karovič, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
qkarovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
xkeriv [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.SjFExterná spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qkliman [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qkluka [at] stuba.sk
Ing. Juraj KmeťkoSjF
Externý spolupracovník
qkmetko [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.SjFExterný spolupracovníkqkohutp [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qkompisv [at] stuba.sk
Ing. Peter KoroncziSjF
Externý spolupracovník
qkoronczi [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Koutný, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909pavel.kovacocy [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkozubkova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Štefan Král, CSc.Externý spolupracovník
R-II-10a
stefan.kral [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Krátky, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkratkyl [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kraus, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Ľubor Kučák, CSc.SjFExterný spolupracovník
359/1
+421 (2) 57 296 491
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qkudela [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkulka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
218
+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157
Mgr. Eva Kurhajcová
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
qkurhajcova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Externý spolupracovník
qkuric [at] stuba.sk
Ing. Igor Kuruc, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qkuruc [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
Externý spolupracovník
qkvasnicka [at] stuba.sk
Julien Laine
Externý spolupracovník
xlaine [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qlalinskyt [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqlapinj1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Externá spolupracovníčka
marta.leskova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xlintanf [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
jozef.lipka [at] stuba.sk
doc. Ing. Neitus Lipták, PhD.
Externý spolupracovník
neitus.liptak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Longauer, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qluksic [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkqmacaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.SjFExterný spolupracovník
qmalenovsky [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qmalys [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qmaniur [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qmarak [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmarek [at] stuba.sk
Ing. Michal Máriássy, CSc.SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.Externý spolupracovník
qmarkovicj [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
xmasciarelli [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš MäsiarSjF
Externý spolupracovník
qmasiarl [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmedveckys [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmelichar [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qmessing [at] stuba.sk
Ing. Zdenko MihalovičSjF
Externý spolupracovník
qmihalovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qminarovic [at] stuba.sk
Ing. Marek Mlkvik, PhD.SjFExterný spolupracovník
17B, Vazovova 5
marek.mlkvik [at] stuba.sk
doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqmolnarp [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.Externý spolupracovník
qmoravecj [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
A704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qmusils [at] stuba.sk
Ing. Peter Muškát, PhD.SjFExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 476peter.muskat [at] stuba.sk
Ing. Jozef NákačkaSjF
Externý spolupracovník
qnakacka [at] stuba.sk
RNDr. Peter Nemeček, PhD.SjFExterný spolupracovník
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.Externá spolupracovníčka
qnikodemova [at] stuba.sk
Ing. Juraj NovotaSjFExterný spolupracovník
qnovota [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.Externý spolupracovník
qohlidal [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Radoslav Orokocký, PhD.SjFExterný spolupracovník
qorokocky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xozdemir [at] stuba.sk
doc. Ing. František Palčák, CSc.
Externý spolupracovník
27+421 (2) 57 296 193frantisek.palcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.Externý spolupracovník104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
SjF
Externý spolupracovník
qpalka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Michael Paštéka, PhD.Externý spolupracovník
qpastekam [at] stuba.sk
Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.
Externý spolupracovník
Baran PehlivanSjFExterný spolupracovníkxpehlivan [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Peták, PhD.
Externý spolupracovník
qpetak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T-128
+421 908 674 130
jozef.peterka [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.Externá spolupracovníčka
qpetkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qpetrak [at] stuba.sk
Ing. Peter PetrenčíkExterný spolupracovníkqpetrencik [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.SjFExterný spolupracovník
Pawel PodsiadlySjF
Externý spolupracovník
xpodsiadly [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Miroslav PokornýExterný spolupracovník
qpokorny [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpotocky [at] stuba.sk
Ing. Vladislav Pracný, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Gellért PresinszkýSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Maciej PrusSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
qrajec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
230
+421 (2) 57 296 376
prof. Ing. František Rieger, DrSc.Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qrimar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrusnak [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
T-129+421 908 674 132roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.SjFExterný spolupracovník
qruzickam [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Externý spolupracovník
107
+421 (2) 57 296 717
Externý spolupracovníkqrepa [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsapietova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír SarázSjFExterný spolupracovníkqsaraz [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Sárkány
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsasik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsator [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. Matúš SchneiderSjFExterný spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.SjFExterný spolupracovník
Ing. Martin Sivý, PhD.
Externý spolupracovník
333
+421 (2) 57 296 479
martin.sivy [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
vladimir.sladek [at] stuba.sk
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
qslavicek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej SmutnýSjFExterný spolupracovník
qsmutny [at] stuba.sk
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.SjFExterný spolupracovník
qsoloviov [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Dušan StachoSjF
Externý spolupracovník
qstachod [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Stančík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NB3115
+421 (2) 59 325 263
Ing. Petra StrapkoSjF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marek Sukop, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Michal Svátek, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qsvatek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsverak [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Ing. Dušan Synak, CSc.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qszakall [at] stuba.sk
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.Externá spolupracovníčka
Mgr. Petra Šalamúnová
Externá spolupracovníčka
qsalamunova [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
SjFExterný spolupracovník
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.SjFExterná spolupracovníčkaqsklubalova [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník5.20+421 (2) 21 022 520
Externý spolupracovník
qspacekp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. Boris Štubňa, PhD.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qstulrajter [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Anton Švec, CSc.
Externý spolupracovník
Momir Tabakovic, PhD., MSc.
Externý spolupracovník
momir.tabakovic [at] stuba.sk
Luigi TedoneSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtesar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 548
SjF
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 342
peter.tomlein [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovníkqturza [at] stuba.sk
Ing. Michal UkropecExterný spolupracovníkqukropec [at] stuba.sk
Ing. Lukáš UlrichExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 551
stefan.valcuha [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Mikuláš Varga, CSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203
katarina.vassalova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qvasekv [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvdolecek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvejvoda [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.Externý spolupracovníkvladimir.huertas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvincze [at] stuba.sk
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.Externý spolupracovník
prof. Dr. Vojislav Vojislav MiltenovićExterný spolupracovník
Ing. Peter Vrabček, PhD.Externý spolupracovník
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.SjFExterný spolupracovník
Ing. Johann WlokaExterný spolupracovník
qwloka [at] stuba.sk
mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.ÚAMAI SjFExterný spolupracovník
Tinsalhi YanisExterný spolupracovník
xyanis [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qzabovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
ondrej.zahorec [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qzapomel [at] stuba.sk
Ing. Vladimír ZaťkoSjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.SjFExterný spolupracovník
Ing. Milan ZigoSjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
D119
+421 (2) 60 291 742
Ing. Terézia ŽákováSjFExterná spolupracovníčka
SjF
Externý spolupracovník
258
+421 (2) 57 296 315
Externý spolupracovník
jozef.zidek [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník