5. 6. 2020  17:56 Laura
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Michal AdamíkÚRK FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D606+421 (2) 60 291 545michal.adamik [at] stuba.sk
Vladimír AdamstrážnikA vrátnica+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400vladimir.adam [at] stuba.sk
Ing. Eugen Antal, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C516
+421 (2) 60 291 361
Ing. Daniel Arbet, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
E112
+421 (2) 60 291 667
daniel.arbet [at] stuba.sk
EO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
vera.babilia [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
docent CSc.,PhD.
D610
+421 (2) 60 291 599
Iveta Balážováadministratívna pracovníčka v podateľni
iveta.balazova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
profesor CSc.,PhD.
A206
+421 (2) 60 291 516
odborný asistent CSc.,PhD.
D110
+421 (2) 60 291 411
richard.balogh [at] stuba.sk
Ing. Štefan Balogh, PhD.programátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.
C610
+421 (2) 60 291 104stefan.balogh [at] stuba.sk
ÚMIKT FEI
profesor CSc.,PhD.
B511
+421 (2) 60 291 568, +421 (2) 60 291 224
ivan.baronak [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Behúl, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Igor Bélai, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D126
+421 (2) 60 291 478
igor.belai [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.C409, C406+421 (2) 60 291 786anton.belan [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
A612
+421 (2) 60 291 571
Ing. Jozef Bendík, PhD.ÚEAE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C412
+421 (2) 60 291 299
jozef.bendik [at] stuba.sk
Ing. Peter Benko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E308
+421 (2) 60 291 362
Jana Benkovskáprevádzková pracovníčkaT151+421 (2) 60 291 220
ÚAM FEItechnická pracovníčkaA705+421 (2) 60 291 672katarina.beringerova [at] stuba.sk
Ing. Ján Bezek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímB209
+421 (2) 60 291 343
jan.bezek [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B210
+421 (2) 60 291 531
vladimir.bilik [at] stuba.sk
Ing. Elena BilkováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitosti
A107
+421 (2) 60 291 779
Ing. Pavol Bisták, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D120
+421 (2) 60 291 695
ÚE FEI
docent CSc.,PhD.
B310+421 (2) 60 291 166
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
docent CSc.,PhD.
A211+421 (2) 60 291 234, +421 (2) 65 422 598
Mgr. Etela BránickáEO ST Dek FEI
pracovníčka pre plán a rozpočet
A111
+421 (2) 60 291 691
etela.branicka [at] stuba.sk
KFEI Dek FEIknihovníčka
A148
+421 (2) 60 291 408
prof. Ing. Juraj Breza, CSc.
profesor CSc.,PhD., redaktor
E318+421 (2) 60 291 328
RNDr. Igor Brilla, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A423+421 (2) 60 291 332
Ing. Zuzana BrunclíkováÚMIKT FEItechnická pracovníčka
B604
+421 (2) 60 291 836
Mária BrunovskáÚE FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiB219
+421 (2) 60 291 171, +421 918 640 432
Milan BrunovskýÚE FEI
technický pracovník
E029
+421 (2) 60 291 734, +421 (2) 60 291 862milan.brunovsky [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
E604
+421 (2) 60 291 372, +421 948 910 196maria.budejovska [at] stuba.sk
Miroslava BudinskáknihovníčkaA Požičovňa
+421 (2) 60 291 526
Ing. Zuzana Bukovčiková
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C509
+421 (2) 60 291 203zuzana.bukovcikova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C412
+421 (2) 60 291 299
Ing. Ján Cigánek, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D104+421 (2) 60 291 686
Ing. Boris Cintula, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.
C413
+421 (2) 60 291 521
boris.cintula [at] stuba.sk
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.ÚJFI FEI
profesor CSc.,PhD.
A312
+421 (2) 60 291 138
julius.cirak [at] stuba.sk
Ing. Elena Cocherová, PhD.ÚEF FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
E215+421 (2) 60 291 174
Katarína ČásarováOĽZ ST Dek FEI
mzdová účtovníčka
A113
+421 (2) 60 291 721
Ing. Maroš Čavojský, PhD.ÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C606
+421 (2) 60 291 416
IKAL FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiA618
+421 (2) 60 291 794
ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A309
+421 (2) 60 291 846
Karol ČerešňaTPO ST Dek FEI
prevádzkový elektrikár
T P16
+421 (2) 60 291 410
karol.ceresna [at] stuba.sk
ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Magdaléna ČervenákováTPO ST Dek FEI
prevádzková pracovníčka
T149
+421 (2) 60 291 237magdalena.cervenakova [at] stuba.sk
ÚE FEI
docentka CSc.,PhD.
B 120+421 (2) 60 291 428
RNDr. Karla Čipková, PhD.ÚIM FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
A414+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
Ing. Katarína ČulíkováOĽZ ST Dek FEI
pracovníčka ekonomiky práce
A110
+421 (2) 60 291 319katarina.culikova [at] stuba.sk
lektorT111
+421 (2) 60 291 750
zlatica.dariusova [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
ÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA513+421 (2) 60 291 265jarmila.degmova [at] stuba.sk
ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A606+421 (2) 60 291 832julius.dekan [at] stuba.sk
Ing. Martin Dekan, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D615+421 (2) 60 291 809
Anna DinušováPGO Dek FEI
pracovníčka pre študijné záležitosti
A108
+421 (2) 60 291 546
Ing. Michal Dobišvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD605+421 (2) 60 291 432michal.dobis [at] stuba.sk
skladníčka
T104
vrátnik
A vrátnica
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
ÚEF FEIprofesor DrSc.
E603
+421 (2) 60 291 358
doc. Ing. Martin Donoval, PhD.pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
E609
+421 (2) 60 291 658martin.donoval [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B121, B107+421 (2) 60 291 421, +421 (2) 60 291 626rastislav.dosoudil [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D118
+421 (2) 60 291 669
peter.drahos [at] stuba.sk
Ing. Jakub DrobnýÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E319
+421 (2) 60 291 124, +421 (2) 60 291 665
Dr. rer. nat. Martin DrozdaÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C601+421 (2) 60 291 109
Mgr. Roman Dubnička, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C703
+421 (2) 60 291 572, +421 (2) 60 291 151
odborný asistent CSc.,PhD.
D607
+421 (2) 60 291 456
ÚRK FEI
profesor CSc.,PhD.
D612
+421 (2) 60 291 349
OTV TIŠ_ FEIlektor
T 108
+421 (2) 60 291 590
ÚEAE FEI
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
C112+421 (2) 60 291 612
Eva Dvoreckápracovníčka pre zahraničné vzťahyT137B
+421 (2) 60 291 417
docentka CSc.,PhD.C407+421 (2) 60 291 477zaneta.eleschova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
D312
+421 (2) 60 291 722
odborný asistent CSc.,PhD.
C513
+421 (2) 60 291 756
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.
A604
+421 (2) 60 291 173gabriel.farkas [at] stuba.sk
ÚMIKT FEIprofesor DrSc.B609
+421 (2) 60 291 844
peter.farkas [at] stuba.sk
Mgr. Monika FettyEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetmonika.fetty [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEImontér výťahovC 2.p.
+421 (2) 60 291 460
Ing. Martin Florovič, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E007
+421 (2) 60 291 712
Ing. Tatiana Fodrekováodborná administratívna pracovníčka
A120
+421 (2) 60 291 135
technická pracovníčka
D417
+421 (2) 60 291 192
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
B011
+421 (2) 60 291 775
Darina Gáborkováprevádzková pracovníčkaTP305
+421 (2) 60 291 212, +421 905 524 386
ÚAM FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A706
+421 (2) 60 291 559
ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C604+421 (2) 60 291 859ondrej.gallo [at] stuba.sk
ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C308+421 (2) 60 291 485
ÚAM FEIdocent CSc.,PhD.A702+421 (2) 60 291 687vladimir.goga [at] stuba.sk
OĽZ ST Dek FEI
pracovníčka pre personálne činnosti
A151+421 (2) 60 291 591janka.gogova [at] stuba.sk
KFEI Dek FEI
knihovníčka
jarmila.grandova [at] stuba.sk
Mgr. Ján Grman, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B322
+421 (2) 60 291 787
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímE606, E315+421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 325
Ľubomír GrofčíkTPO ST Dek FEI
vrátnik
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C501
+421 (2) 60 291 226
ÚAM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D125
+421 (2) 60 291 315
ÚEF FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
E207
+421 (2) 60 291 849
miroslav.hagara [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
BS07, B310
+421 (2) 60 291 431, +421 (2) 60 291 355jozef.hallon [at] stuba.sk
ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104alexander.hambalik [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚE FEI
profesor CSc.,PhD.
B326
+421 (2) 60 291 294
rene.hartansky [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A514
+421 (2) 60 291 289
Ronald HennelTPO ST Dek FEIprevádzkový elektrikár
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
docent CSc.,PhD.
A510
+421 (2) 60 291 893
Ing. Eva HladůvkováPGO Dek FEI
pracovníčka pre študijné záležitosti
A101
+421 (2) 60 291 650
eva.hladuvkova [at] stuba.sk
RSČ ST Dek FEI
odborná administratívna pracovníčka
A125
+421 (2) 60 291 301
martina.hlinkova [at] stuba.sk
Beáta Hochschornerová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
D413+421 (2) 60 291 302
Bc. Andrej Holič2SP FEI
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
T140+421 (2) 60 291 107
EO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetT137A
+421 (2) 60 291 207
nina.holicova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
František HorváthTPO ST Dek FEI
stolár
TS02
+421 (2) 60 291 270frantisek.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.profesor DrSc.
E118
+421 (2) 60 291 594, +421 (2) 60 291 835ivan.hotovy [at] stuba.sk
ÚAM FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A706
+421 (2) 60 291 559
Ing. Viliam Hromada, PhD.ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C510
+421 (2) 60 291 288
viliam.hromada [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
D112
+421 (2) 60 291 771
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.
D617
+421 (2) 60 291 608
ÚMIKT FEI
pracovníčka pre študijné záležitosti
B605
+421 (2) 60 291 199
rozalia.hudikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C024
+421 (2) 60 291 471, +421 (2) 65 427 506
Ing. Mária Hypiusová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
D122
+421 (2) 60 291 193
odborný asistent CSc.,PhD.D107+421 (2) 60 291 848
odborný asistent CSc.,PhD.
A314
+421 (2) 60 291 479
odborný asistent CSc.,PhD.
D614
+421 (2) 60 291 305lubos.chovanec [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E314+421 (2) 60 291 373ales.chvala [at] stuba.sk
ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE319
+421 (2) 60 291 124
Jozef Ivantechnický pracovníkE324
+421 (2) 60 291 206
jozef.ivan [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.jagelka [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E507
+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 858
pracovník pre didaktickú techniku
C03
+421 (2) 60 291 709
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.docent CSc.,PhD.B117+421 (2) 60 291 467
ÚEAE FEIprofesor CSc.,PhD.C303+421 (2) 60 291 298frantisek.janicek [at] stuba.sk
Ing. Peter Janiga, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.
C411
+421 (2) 60 291 812
OĽZ ST Dek FEI
pracovníčka pre personálne činnosti
A150+421 (2) 60 291 454gabriela.janikova [at] stuba.sk
Jozef Jankovičvrátnik
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.jelen [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C503
+421 (2) 60 291 181
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.
C603
+421 (2) 60 291 109
odborný asistent bez vedeckej hodnostiC011+421 (2) 60 291 535, +421 (2) 60 291 716
Mgr. Libor Jurkovič, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.
T 110
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
T139
+421 (2) 60 291 310
ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.
B416
+421 (2) 60 291 683juraj.kacur [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.ÚEF FEIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E411, E316+421 (2) 60 291 123, +421 (2) 60 291 366
odborný asistent CSc.,PhD.D704
+421 (2) 60 291 503
slavomir.kajan [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B321
+421 (2) 60 291 393
miroslav.kamensky [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
A613+421 (2) 60 291 606
docent CSc.,PhD.D410
+421 (2) 60 291 776
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
A409
+421 (2) 60 291 566
odborná administratívna pracovníčka
D116
+421 (2) 60 291 598katarina.kermietova [at] stuba.sk
Ing. Viera Klačanová
pracovníčka pre plán a rozpočet
T138
+421 (2) 60 291 245
Ing. Attila Kment, PhD.ÚEAE FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C414, LVN
+421 (2) 43 336 163
Ing. Michal Kocúr, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Ladislav KočkovičÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB506ladislav.kockovic [at] stuba.sk
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚRK FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D605+421 (2) 60 291 432miroslav.kohut [at] stuba.sk
Bc. Petr KoláříkVS Dek FEI
pracovník operačných systémov VS
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
petr.kolarik [at] stuba.sk
Ing. Simona Kolenčíkovápracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614simona.kolencikova [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Kollár, PhD.ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
A 402
+421 (2) 60 291 814
pracovník pre edičnú a publik. činnosťC709+421 (2) 60 291 646
Eleonóra KollárováPRVVVČ Dek FEI
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
eleonora.kollarova [at] stuba.sk
Ing. Martin Komák, PhD.ÚRK FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D708+421 (2) 60 291 725martin.komak [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
C504
+421 (2) 60 291 747
Mgr. Martin Konôpka, PhD.ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A212+421 (2) 60 291 118martin.konopka [at] stuba.sk
vrátnik
šatňa
+421 (2) 60 291 189
RNDr. Eva KopuncováEO ST Dek FEI
pracovníčka pre plán a rozpočet
Ing. Ladislav Körösi, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.
D705
+421 (2) 60 291 711
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E308+421 (2) 60 291 362arpad.kosa [at] stuba.sk
Ing. Alena KosinohováEO ST Dek FEI
finančná účtovníčka
alena.kosinohova [at] stuba.sk
ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C609
+421 (2) 60 291 891
igor.kossaczky [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.A313
+421 (2) 60 291 542
sona.kotorova [at] stuba.sk
ÚMIKT FEIodborná asistentka CSc.,PhD.
B611
+421 (2) 60 291 759
kvetoslava.kotuliakova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
E514+421 (2) 60 291 346
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E505
+421 (2) 60 291 652, +421 (2) 60 291 858
docent CSc.,PhD.
B314
+421 (2) 60 291 631, +421 (2) 65 429 600,
Ing. Martin Kováč, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEI
prevádzkový pracovník
TPO ST Dek FEIstrážnik
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.profesorka CSc.,PhD.D111
+421 (2) 60 291 563
Ing. Jozef Kozárikvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.kozarik [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEIvrátnikjosef.kraic [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
B323
+421 (2) 60 291 789
eva.kralikova [at] stuba.sk
ÚEF FEItechnický pracovník
E409
+421 (2) 60 291 707, +421 (2) 60 291 108
jozef.kral [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.ÚRK FEIdocentka CSc.,PhD.
D311
+421 (2) 60 291 497
zdenka.kralova [at] stuba.sk
Ing. Anton KrammerÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB324+421 (2) 60 291 755
Elena Krasňanská
pracovníčka pre plán a rozpočet
A144
+421 (2) 60 291 317
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A213+421 (2) 60 291 397
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A602
+421 (2) 60 291 536
Pavol Krútekstrážnik
TPO ST Dek FEIprac. pre energetiku a revízne činnosti
T 150
+421 (2) 60 291 644
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C405
+421 (2) 60 291 887
odborný asistent CSc.,PhD.E208+421 (2) 60 291 647, +421 (2) 60 291 674peter.kubinec [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.D125
+421 (2) 60 291 315
erik.kucera [at] stuba.sk
ÚE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C007
+421 (2) 60 291 316
RNDr. Mária Kukučová
knihovníčka
A Požičovňa
+421 (2) 60 291 526maria.kukucova [at] stuba.sk
Bc. Tomáš Kura
prevádzkový pracovník
pracovníčka pre študijné záležitosti
A103
+421 (2) 60 291 403
danka.kurucova [at] stuba.sk
ÚAM FEIprofesor CSc.,PhD.
A707
+421 (2) 60 291 452
Ing. Anton Kuzma, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
anton.kuzma [at] stuba.sk
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T 108
+421 (2) 60 291 590
OTV TIŠ_ FEIodborná asistentka CSc.,PhD.T 111+421 (2) 60 291 750
údržbár
strážnikVrátnica A
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
pavel.lasan [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
C109
+421 (2) 60 291 344
jaroslav.lelak [at] stuba.sk
vrátnik
Ing. Jakub Lűley, PhD.ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A309+421 (2) 60 291 846jakub.luley [at] stuba.sk
Mgr. Martin MájekOTV TIŠ_ FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiT 106+421 (2) 60 291 820
Ing. Libor Majer, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E116
+421 (2) 60 291 385
Eva Mániková
asistentka
A503
+421 (2) 60 291 684, +421 (2) 65 427 207
ÚIM FEIasistent
C607
+421 (2) 60 291 597
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC605
+421 (2) 60 291 576
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E311
+421 (2) 60 291 327, +421 (2) 60 291 311juraj.marek [at] stuba.sk
RNDr. Ivica Marinová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.
A410
+421 (2) 60 291 856
ivica.marinova [at] stuba.sk
ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
pracovníčka pre sociálne záležitostiA102+421 (2) 60 291 811blanka.markova [at] stuba.sk
VS Dek FEIprogramátorka VSC017+421 (2) 60 291 144iveta.markova [at] stuba.sk
ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E412
+421 (2) 60 291 365marian.marton [at] stuba.sk
technik el. a energ. zariadení
C 519
+421 (2) 60 291 170
stanislav.masar [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
B509
+421 (2) 60 291 248
martin.medvecky [at] stuba.sk
Ing. Mirko MegoVS Dek FEI, PGO Dek FEI
pracovník operačných systémov VS, technický pracovník
T124b+421 (2) 60 291 575mirko.mego [at] stuba.sk
programátor VS
T124a
+421 (2) 60 291 143, +421 918 640 434
RKaAČ SD Dek FEI, Ref.RS ST Dek FEI
odborná administratívna pracovníčka
T137A
+421 (2) 60 291 825
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.micjan [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Martin Mierka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.mierka [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.ÚJFI FEIprofesor DrSc.A605
+421 (2) 60 291 167
marcel.miglierini [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
B404
+421 (2) 60 291 836
odborná administratívna pracovníčka
Ing. Pavol Michniak, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.docentka CSc.,PhD.D304
+421 (2) 60 291 604
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.
A122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E301
+421 (2) 60 291 872
ÚJFI FEI
technický pracovník
S16
+421 (2) 60 291 765peter.mikula [at] stuba.sk
Ing. Ivan Minárik
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410ivan.minarik [at] stuba.sk
Judita MinarovičováTPO ST Dek FEI
strážnik
Vrátnica E+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120judita.minarovicova [at] stuba.sk
PGO Dek FEI
pracovníčka pre študijné záležitosti
A106
+421 (2) 60 291 221
OSTVZ TIŠ_ FEI
vrátnik
Silvester Molnármaliar a natieračCD 002
+421 (2) 60 291 406
Ján MorovicsTPO ST Dek FEIúdržbár
jan.morovics [at] stuba.sk
Ing. Leo Mrafko, PhD.ÚRK FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D317+421 (2) 60 291 616
ÚRK FEI
profesor CSc.,PhD.
D305+421 (2) 60 291 781jan.murgas [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.ÚAM FEI
profesor DrSc.
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
Dr. Michaela Musilová, MSc.ÚRK FEIhosťujúca profesorkamichaela.musilova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Nagy, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E112
+421 (2) 60 291 163
lukas.nagy [at] stuba.sk
Ružena Nagyová
technická pracovníčka
B313
+421 (2) 60 291 152, +421 (2) 65 429 600, +421 918 640 427
docentka CSc.,PhD.A402
+421 (2) 60 291 561
olga.nanasiova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
profesor CSc.,PhD.
A607
+421 (2) 60 291 661
vladimir.necas [at] stuba.sk
Jana Nekanovičováfinančná účtovníčka
D 1120
+421 906 068 kl. 204, +421 918 646 003, 270
vrátnikTS02
+421 (2) 60 291 270
pavol.nemeth [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.ÚIM FEI
docent CSc.,PhD.
C510+421 (2) 60 291 288
Ing. Juraj Nevřelavýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
juraj.nevrela [at] stuba.sk
Alena Nikodemová
mzdová účtovníčka
A112
+421 (2) 60 291 201
alena.nikodemova [at] stuba.sk
ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A316+421 (2) 60 291 714
asistent
C514
+421 (2) 60 291 845
vladislav.novak [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímE310+421 (2) 60 291 235
ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E217
+421 (2) 60 291 492
oldrich.ondracek [at] stuba.sk
Ing. Katarína OndráškováKFEI Dek FEI
knihovníčka
A148
+421 (2) 60 291 408
Ing. Peter OndrejkaÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mgr. Daniela Ondroušková
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
A609
+421 (2) 60 291 726
daniela.ondrouskova [at] stuba.sk
vrátnikmichal.opatovsky [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C508
+421 (2) 60 291 130
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.ÚMIKT FEIdocent CSc.,PhD.
B510
+421 (2) 60 291 414milos.orgon [at] stuba.sk
knihovníčka
A Požičovňa
+421 (2) 60 291 526dana.oroszova [at] stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
A146
+421 (2) 60 291 162, +421 948 908 821miroslava.ostrihonova [at] stuba.sk
ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A307
+421 (2) 60 291 370
docent CSc.,PhD.
C105
+421 (2) 60 291 268
juraj.packa [at] stuba.sk
Ing. Pavel Paholíkvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
PaedDr. Vladimír PajkošOTV TIŠ_ FEI
lektor
T112+421 (2) 60 291 290
odborný asistent CSc.,PhD.
B613
+421 (2) 60 291 285
Mgr. Dávid Pancza, PhD.ÚIM FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
A415
+421 (2) 60 291 617
TPO ST Dek FEIprevádzkový pracovník
T153
+421 (2) 60 291 852
miroslav.panik [at] stuba.sk
RNDr. Elena Pastuchová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
A424+421 (2) 60 291 303elena.pastuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Pásztó, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D609+421 (2) 60 291 402
odborný asistent CSc.,PhD.
A701
+421 (2) 60 291 562juraj.paulech [at] stuba.sk
Ing. Jana Paulusová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.D411+421 (2) 60 291 262jana.paulusova [at] stuba.sk
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
profesor CSc.,PhD.
A504+421 (2) 60 291 106
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.ÚRK FEIprofesorka CSc.,PhD.D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
EO ST Dek FEI
pracovníčka pre plán a rozpočet
A115
+421 (2) 60 291 255eva.pavlovkinova [at] stuba.sk
ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832milan.pavuk [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C107
+421 (2) 60 291 884
Ing. Miroslav Peško
vedúci VS
TP306+421 (2) 60 291 805, +421 (2) 65 424 816, +421 908 674 166
Eva PetrášováÚEAE FEI
odborná administratívna pracovníčka
C208
+421 (2) 60 291 457
ÚJFI FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A315
+421 (2) 60 291 159
ÚEAE FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
C309+421 (2) 60 291 838marek.pipa [at] stuba.sk
ÚMIKT FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B413+421 (2) 60 291 705pavol.podhradsky [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A610
+421 (2) 60 291 136ivan.podpera [at] stuba.sk
ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A421+421 (2) 60 291 729marcel.polakovic [at] stuba.sk
ÚMIKT FEI
profesor CSc.,PhD.
B409
+421 (2) 60 291 354
Ing. Peter Poljovka, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C210+421 (2) 60 291 116
Ing. Miroslav PotočnýÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E314
+421 (2) 60 291 373
Ing. Juraj Priesol, PhD.ÚEF FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E407
+421 (2) 60 291 364
juraj.priesol [at] stuba.sk
EO ST Dek FEI
pracovníčka správy majetku
A147
+421 (2) 60 291 896
PGO Dek FEI
pracovník pre študijné záležitosti
A105
+421 (2) 60 291 741eduard.psotka [at] stuba.sk
Ing. Jozef Púčik, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
E218
+421 (2) 60 291 843
jozef.pucik [at] stuba.sk
VS Dek FEIpracovník operačných systémov VS
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
marian.puskar [at] stuba.sk
Ing. Matej Rábek, PhD.ÚAM FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matej.rabek [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C705+421 (2) 60 291 774jana.raditschova [at] stuba.sk
Ing. Martin Rakús, PhD.ÚMIKT FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
B612
+421 (2) 60 291 157
martin.rakus [at] stuba.sk
Ján Rigomanipulačný robotníkTS03+421 (2) 60 291 280
odborný asistent CSc.,PhD.
D613
+421 (2) 60 291 505
docent CSc.,PhD.
B608
+421 (2) 60 291 855
rastislav.roka [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
D111+421 (2) 60 291 563
odborná asistentka CSc.,PhD.A611
+421 (2) 60 291 624, +421 (2) 65 411 487
ÚMIKT FEI
profesor CSc.,PhD.
B603, B414
+421 (2) 60 291 703gregor.rozinaj [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A403+421 (2) 60 291 412boris.rudolf [at] stuba.sk
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E310
+421 (2) 60 291 244, +421 (2) 60 291 235
Monika Satkováfinančná účtovníčka
A115
+421 (2) 60 291 675monika.satkova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.A512+421 (2) 60 291 504
ÚAM FEI
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
A803+421 (2) 60 291 399
KPRFEI FEI
odborný administratívny pracovník
jakub.seewald [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.ÚRK FEI
profesor CSc.,PhD.
D701+421 (2) 60 291 585
ÚRK FEI
technická pracovníčka
D415+421 (2) 60 291 341andrea.semanova [at] stuba.sk
ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A507
+421 (2) 60 291 663
Ing. Juraj Slačka, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
D703+421 (2) 60 291 752juraj.slacka [at] stuba.sk
profesor DrSc.
A502, A608+421 (2) 60 291 753, +421 (2) 60 291 821vladimir.slugen [at] stuba.sk
OSTVZ TIŠ_ FEI
prevádzkový pracovník
ladislav.smetana [at] stuba.sk
vrátnik
viera.smetanova [at] stuba.sk
Emília SochováTPO ST Dek FEI
vrátnik
Vrátnica E
+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120emilia.sochova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Sojak, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA509+421 (2) 60 291 229
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD.IKAL FEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
A601+421 (2) 60 291 645
Ing. Dominik Sopiak, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C509+421 (2) 60 291 203
ÚEF FEIprofesorka CSc.,PhD.
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
OĽZ ST Dek FEI
pracovníčka ekonomiky práce
A152+421 (2) 60 291 681gabriela.stribrnska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
profesorka CSc.,PhD.
E306
+421 (2) 60 291 324, +421 (2) 60 291 754, +421 (2) 60 291 665
lubica.stuchlikova [at] stuba.sk
Mgr. Miriam SzabováÚEAE FEI
odborná administratívna pracovníčka
C307
+421 917 933 184, 9028, +421 (2) 60 291 831
miriam.szabova [at] stuba.sk
Zuzana ŠabíkováÚIM FEI
odborná administratívna pracovníčka
C505
+421 (2) 60 291 266
zuzana.sabikova [at] stuba.sk
ÚJFI FEI
docentka CSc.,PhD.
A506
+421 (2) 60 291 595
andrea.sagatova [at] stuba.sk
RKaAČ SD Dek FEIasistentkaA121
+421 (2) 60 291 798
adriena.sajbanova [at] stuba.sk
ÚEAE FEI
profesor CSc.,PhD.
C110
+421 (2) 60 291 746vladimir.saly [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEI
vrátnik
vera.samsonova [at] stuba.sk
ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.
E 504
+421 (2) 60 291 656, +421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 815
alexander.satka [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
A416+421 (2) 60 291 383zuzana.sedova [at] stuba.sk
Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA205+421 (2) 60 291 636
Ing. Jaroslava Škriniarová, CSc.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
E508
+421 (2) 60 291 271
PRVVVČ Dek FEI, ÚE FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť
B116
+421 (2) 60 291 424
martin.soka [at] stuba.sk
VS Dek FEI
technický pracovník
T125+421 (2) 60 291 706
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.sovcik [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
docent CSc.,PhD.
C608
+421 (2) 60 291 398
michal.sramka [at] stuba.sk
ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E221+421 (2) 60 291 394
Ing. Marián Štofka, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
B113
+421 (2) 60 291 374
odborný asistent CSc.,PhD.
D121
+421 (2) 60 291 569
ÚRK FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
D310
+421 (2) 60 291 141
marian.tarnik [at] stuba.sk
Ing. Peter Telek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.telek [at] stuba.sk
ÚMIKT FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
simon.tibensky [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.D616
+421 (2) 60 291 605
michal.tolgyessy [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
E611, E507
+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 363martin.tomaska [at] stuba.sk
2SP FEI
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
Ing. Ľuboš Trunkvalter
pracovník pre študijné záležitosti
C408
+421 (2) 60 291 202
RSČ ST Dek FEI
odborný administratívny pracovník
peter.turinagy [at] stuba.sk
Nataša Učňovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT 139
+421 (2) 60 291 345
prof. Ing. František Uherek, PhD.ÚEF FEI
profesor CSc.,PhD.
E605
+421 (2) 60 291 369
EO ST Dek FEIfinančná účtovníčka
Mgr. Silvia UjčekováKFEI Dek FEIknihovníčkaA-študovňa+421 (2) 60 291 184silvia.ujcekova [at] stuba.sk
TPO ST Dek FEIvrátnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
prevádzková pracovníčkaT152+421 (2) 60 291 200helena.upohlavova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.ÚE FEI
docent CSc.,PhD.
B215
+421 (2) 60 291 466
Ing. Mariana Ušáková, PhD.ÚE FEI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
B216
+421 (2) 60 291 423
mariana.usakova [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnostiA207
+421 (2) 60 291 297
docent CSc.,PhD.A305
+421 (2) 60 291 275
jan.vajda [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.A210+421 (2) 60 291 114
RNDr. Mária Valková
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
A310+421 (2) 60 291 418maria.valkova [at] stuba.sk
ÚMIKT FEI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Mgr. Marek Vančo, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A304+421 (2) 60 291 287, +421 (2) 60 291 196
Ing. Radoslav Vargic, PhD.ÚMIKT FEI
odborný asistent CSc.,PhD.
B415
+421 948 906 321, +421 (2) 60 291 788
TPO ST Dek FEItelefonistka
tel. ústredňa
+421 (2) 60 291 111, +421 (2) 60 291 112
Ing. Tomáš Váry, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A306
+421 (2) 60 291 816tomas.vary [at] stuba.sk
Ing. Erik Vavrinský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.E608
+421 (2) 60 291 655
erik.vavrinsky [at] stuba.sk
Alojz Vďačnýtechnický pracovníkB109+421 (2) 60 291 465
vrátnik
Vrátnica A
+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400
Anna VeľkáTPO ST Dek FEIskladníčkaT019+421 (2) 60 291 260anna.velka [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímD316+421 (2) 60 291 633vojtech.vesely [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A602
+421 (2) 60 291 122klement.vitazek [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímD407
+421 (2) 60 291 680
anton.vitko [at] stuba.sk
ÚRK FEI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
D409
Beata VlačikyováknihovníčkaA Požičovňa
+421 (2) 60 291 526
Ing. Marian Vojs, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E408
+421 (2) 60 291 367
docent CSc.,PhD.C507
+421 (2) 60 291 651
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
D613+421 (2) 60 291 505
ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A308
+421 (2) 60 291 639branislav.vrban [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E113
+421 (2) 60 291 446
bedrich.weber [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
E506
+421 (2) 60 291 858, +421 (2) 60 291 653
PRVVVČ Dek FEI, ÚIM FEI
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
A408
+421 (2) 60 291 723
michal.zajac [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.ÚIM FEI
profesor CSc.,PhD.
C515
+421 (2) 60 291 435
odborný asistent CSc.,PhD.A401
+421 (2) 60 291 529
michal.zakopcan [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
tomas.zavodnik [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Zemanová Diešková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
A204a
+421 (2) 60 291 178
OTV TIŠ_ FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT 107+421 (2) 60 291 810
Ing. Dušan Žákvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.ÚAM FEIdocentka CSc.,PhD.D119+421 (2) 60 291 742katarina.zakova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
E305
+421 (2) 60 291 739
milan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
doc. Ing. Vladimír Áč, PhD.FEIExterný spolupracovníkqac [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qadamko [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Róbert Andok, PhD.FEIExterný spolupracovník
qandok [at] stuba.sk
Ing. Peter Andris, PhD.FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqaugustin [at] stuba.sk
Ing. Vladislav BačaFEI
Externý spolupracovník
vladislav.baca [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
jan.backo [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qbagom [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Bahleda, PhD.Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qbajla [at] stuba.sk
Ing. Zlatko BalašFEI
Externý spolupracovník
zlatko.balas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbalaza [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.Externý spolupracovník
Ing. Martin Baláž
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkŤL 322b
+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041
Ing. Bc. Radoslav Balvan
Externý spolupracovník
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.
Externý spolupracovník
qbartl [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Barus, PhD.Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qbaumaister [at] stuba.sk
Ing. Martin BaumannFEIExterný spolupracovník
qbaumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Externý spolupracovník
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
cyril.belavy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbencurik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Milan BezecnýFEIExterný spolupracovník
qbezecny [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
xblasioli [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
A405
+421 (2) 60 291 204
Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
Externý spolupracovník
qvlastimilbohac [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Amine Bouhaddane, PhD.Externý spolupracovník
A517
+421 (2) 60 291 803
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbracinik [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqbratka [at] stuba.sk
Ing. Zdenko Brezovič, PhD.FEIExterný spolupracovník
B209
+421 (2) 60 291 531
qbrezovic [at] stuba.sk
Miha Brlan
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
ivana.budinska [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
A708
+421 (2) 60 291 579
Eva BukovenovaFEIExterná spolupracovníčka
Ing. Ľubomír Bulík, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qbulik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Beata Butvinová, CSc.FEIExterná spolupracovníčka
qbutvinova [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Butvin, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qbutvin [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.FEI
Externý spolupracovník
E214
+421 (2) 60 291 376
jan.bydzovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Irene Casado Villaverde
Externá spolupracovníčka
Ing. Matej Cibuľa
Externý spolupracovník
qcibula [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Cigáň, CSc.
Externý spolupracovník
qcigan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
C606
+421 (2) 60 291 416
Externý spolupracovník
qcechovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
B417
+421 (2) 68 279 417qcepko [at] stuba.sk
RNDr. Viera Čerňanová, PhD.
Externá spolupracovníčka
A422
+421 (2) 60 291 814
Externý spolupracovník
qcernym [at] stuba.sk
Ing. Filip Čertík, PhD.FEIExterný spolupracovník
qcertik [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Jozef DaňoExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C405+421 (2) 60 291 887, +421 (2) 60 291 881ivan.darula [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqdarula [at] stuba.sk
Ing. Martin Daříček, PhD.
Externý spolupracovník
E609
+421 (2) 60 291 658
Alfonso De Parada RodríguezExterný spolupracovník
Radoslav DerdakFEI
Externý spolupracovník
qderdak [at] stuba.sk
RNDr. René Derian, PhD.
Externý spolupracovník
qderian [at] stuba.sk
Quentin DesruolsExterný spolupracovník
xdesruols [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
Ing. Stanislav Dlháň, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdlhan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Michal ĎordaFEI
Externý spolupracovník
qdorda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdorkovic [at] stuba.sk
Ing. Pavol Doršic
Externý spolupracovník
Ing. Martin Dosedla, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Zdenek Dostál, CSc.FEI
Externý spolupracovník
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.Externý spolupracovník
qdrutarovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdrzik [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčkaE408
+421 (2) 60 291 367
viera.dubravcova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xdurak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.Externý spolupracovníkqdurikovic [at] stuba.sk
Ing. Drahomír ĎurinaExterný spolupracovník
qdurina [at] stuba.sk
RNDr. Jana Ďurišová, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qdurisovaj [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qestok [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qfarkasi [at] stuba.sk
Ing. Matej Féder, PhD.FEI
Externý spolupracovník
matej.feder [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník225, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
Mgr. Lucia FeriancováFEIExterná spolupracovníčkaqferiancova [at] stuba.sk
FEI
Externá spolupracovníčka
qfilasova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Filip, PhD.
Externý spolupracovník
qfilipp [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.Externý spolupracovník
D711
+421 (2) 60 291 710
Ing. Peter Fodrek, PhD.Externý spolupracovník
qfodrek [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkB218+421 (2) 60 291 463jaroslav.franek [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qfrankovskyp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfrohlich [at] stuba.sk
Ing. Lubomír FrolekExterný spolupracovník
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.FEIExterný spolupracovník
Ing. Lenka Gajdošová, PhD.Externá spolupracovníčka
E412
+421 (2) 60 291 365
qgajdosoval [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.FEI
Externá spolupracovníčka
A410
+421 (2) 60 291 772
Externý spolupracovník
xgarciamartinez [at] stuba.sk
Unai Garmendia OlabarriaFEI
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Gašparík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgaspariki [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkE514+421 (2) 60 291 731qgaspierikp [at] stuba.sk
Ing. Štefan Gmuca, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qgmuca [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.Externá spolupracovníčkaqgmucova [at] stuba.sk
Álvaro Gómez-SánchezFEIExterný spolupracovníkxgomezsanchez [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
PhDr. Anna GömöryováFEI
Externá spolupracovníčka
David Gonzalez DomenechExterný spolupracovníkxgonzalezdomene [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqgregor [at] stuba.sk
Ing. Michal Gregor, PhD.FEIExterný spolupracovník
RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc.Externá spolupracovníčka
Ing. František Grejták, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkxgrgic [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qgriacm [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgruska [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C606
+421 (2) 60 291 593
Externý spolupracovník
FEI
Externá spolupracovníčka
FEIExterný spolupracovníkqhain [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
B208
+421 (2) 60 291 223
Ing. Tomáš Hanus, MBAExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qharmanovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.FEIExterný spolupracovník
E307
+421 (2) 60 291 127, +421 (2) 60 291 662
ladislav.harmatha [at] stuba.sk
RNDr. Štefan Haščík, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Daniel Haško, PhD.Externý spolupracovník
E609, MLC
+421 (2) 60 291 385
Ing. Branislav Hatala, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qhatala [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhecko [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Hejda, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qhejda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhelienek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 133
qhodal [at] stuba.sk
Ing. Peter HodulíkExterný spolupracovník
Ing. Marek Höger, PhD.
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.FEIExterný spolupracovník
Ing. František HorínekExterný spolupracovník
E404
+421 (2) 60 291 384
FEI
Externý spolupracovník
C703
+421 (2) 60 291 572pavol.hornak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhorvathf [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qhrbacek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
tomas.hrncir [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qhruskap [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
D-313
+421 (2) 60 291 698
branislav.hruz [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkE306+421 (2) 60 291 128ladislav.hulenyi [at] stuba.sk
RNDr. Martin Hulman, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jozef Huran, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qhutira [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qchalany [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qchochol [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqchovanec [at] stuba.sk
Ing. Jozef Chovan, PhD.FEIExterný spolupracovník
Ing. Štefan Chromik, DrSc.
Externý spolupracovník
qchromik [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Ing. Ján Ivančo, DrSc.Externý spolupracovník
qivancoj [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qjadroncik [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Jahn, CSc.FEI
Externý spolupracovník
E102+421 (2) 60 291 441, +421 (2) 60 291 379peter.jahn [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD.FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqjancar [at] stuba.sk
Ing. Viktor Jandák, PhD.Externý spolupracovník
qjandak [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qjanikovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
Externý spolupracovník
qjanotaa [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.FEI
Externý spolupracovník
B006
+421 (2) 60 291 737
Ing. Martin Jedinák, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qjedinakm1 [at] stuba.sk
Ing. Matej Jergel, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
Ignacio Jimenez VerdinelliExterný spolupracovník
xjimenezverdine [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qjuhar [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Mgr. Vladimír Juráš, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qjuras [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qjurikovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.Externý spolupracovníkD611
+421 (2) 60 291 351
ladislav.jurisica [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
C023
+421 (2) 60 291 396jana.juskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqkacer [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Jozef KaliankoExterný spolupracovník
qkalianko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Roman Kazička, PhD.FEIExterný spolupracovník
qkazicka [at] stuba.sk
Marius KerberExterný spolupracovník
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
Externý spolupracovník
E304
+421 (2) 60 291 129
rudolf.kinder [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qklimanj [at] stuba.sk
Ing. Tomáš KlimentExterný spolupracovník
qkliment [at] stuba.sk
Ing. Marian KľúčikExterný spolupracovník
D609
+421 (2) 60 291 402
FEIExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
B508
+421 (2) 60 291 133
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.Externý spolupracovník
qknapek [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Externý spolupracovník
Bc. Petr KoláříkFEIExterný spolupracovník
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387
petr.kolarik [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qkomosny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkE113
+421 (2) 60 291 446
FEIExterný spolupracovníkqkorytar [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqkoscelanskyj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkostrecova [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Mgr. Peter KošinárFEI
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Kováč
Externý spolupracovník
qkovac [at] stuba.sk
Ing. Andrej KováčikFEIExterný spolupracovník
qkovacika [at] stuba.sk
Ing. Pavol Kováč, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
Ing. P Kováč, PhD.FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qkoval [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
qkozlikovak [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Krafčík, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.FEIExterný spolupracovník
qkrajcim2 [at] stuba.sk
Mgr. Pavel Krajčí, PhD.
Externý spolupracovník
qkrajci [at] stuba.sk
Ing. Filip KrajčovičExterný spolupracovník
qkrajcovicf [at] stuba.sk
Ing. Marek Krajčovič
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkrajcuska [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Krajčušková, PhD.
Externá spolupracovníčka
E219+421 (2) 60 291 137qkrajcuskova [at] stuba.sk
RNDr. Anna Krakovská, CSc.FEI
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E410+421 (2) 60 291 368qkromka [at] stuba.sk
Ing. Emil Krondiak, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Martin KrošlákFEIExterný spolupracovník
Ing. Roman Krošlák
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkrupam [at] stuba.sk
Dr. Peter KubišFEI
Externý spolupracovník
RNDr. Michal Kučera, PhD.FEIExterný spolupracovník
qkuceram [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.FEI
Externý spolupracovník
B112+421 (2) 60 291 342qkukuckam [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qkuriplach [at] stuba.sk
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqkvackaj [at] stuba.sk
Ing. Matúš KyseľExterný spolupracovníkqkysel [at] stuba.sk
Ing. Stanislava Labátová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEI
Externý spolupracovník
qlago [at] stuba.sk
Mgr. Bc. Michaela LaktišováFEIExterná spolupracovníčka
michaela.laktisova [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lalinský, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Miloš LaščekFEI
Externý spolupracovník
qlascek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Lendel
Externý spolupracovník
Mgr. Mikuláš LengyelfalusyFEIExterný spolupracovník
Joel Leon VilarrubiasFEIExterný spolupracovník
xleonvilarrubia [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
C702
+421 (2) 60 291 151
qlipnicky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C411
+421 (2) 60 291 812
Ing. Peter Lobotka, CSc.FEIExterný spolupracovník
Ing. Marek Loderer, PhD.FEIExterný spolupracovník
D710
marek.loderer [at] stuba.sk
Ing. Branislav Lojko, PhD.Externý spolupracovníkB104+421 (2) 60 291 213
Ing. Igor LopatkaFEIExterný spolupracovník
qlopatkai [at] stuba.sk
Ing. Jana Lovíšková, PhD.FEI
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qluby [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
andrej.luptak [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Diogo Magalhães MotaExterný spolupracovník
xmagalhaesmota [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qmaholanyi [at] stuba.sk
Ing. Juraj MajeraFEI
Externý spolupracovník
RNDr. Eva Majková, DrSc.FEIExterná spolupracovníčkaqmajkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Florián Makáň, PhD.Externý spolupracovníkB120
+421 (2) 60 291 749
florian.makan [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qmalikp [at] stuba.sk
Ing. Ján Maňka, CSc.
Externý spolupracovník
qmanka [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqmartinceki [at] stuba.sk
Pablo Martínez-MonteroExterný spolupracovník
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmartyscak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmasar [at] stuba.sk
Ing. Tomáš MasnýExterný spolupracovník
qmasny [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qmatay [at] stuba.sk
RNDr. Anton Mateašík, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qmeluch [at] stuba.sk
Mgr. PhDr. Martin MéryExterný spolupracovník
qmery [at] stuba.sk
RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qmihalkovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
E115
+421 (2) 60 291 368
Ing. Miroslav MichalkaExterný spolupracovník
MLC
+421 (2) 60 291 883
miroslav.michalka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Michal Mikuš, PhD.
Externý spolupracovník
qmikusm [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
maciej.molak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmolnarm2 [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
xmorenocasares [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
Externý spolupracovník
qmosko [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Jarmila Mullerová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmusilv [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qmuzslay [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnadazdi [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Nagy, PhD.FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
E301
+421 (2) 60 291 872
Ing. Zuzana Némethová, PhD.Externá spolupracovníčka
qnemethova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnemethp1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qnovakj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Obert
Externý spolupracovník
Ing. Henrieta OndirkováFEI
Externá spolupracovníčka
qondirkova [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qondrejka [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčkaqondrusova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qorem [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD-P10+421 (2) 60 291 148qorsula [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Externý spolupracovník
C105
+421 (2) 60 291 268juraj.packa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpapaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpardo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ján PečoFEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkE302+421 (2) 60 291 665
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav Pénzes
Externý spolupracovník
qpenzes [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqpetrakm [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Dr. Tomás Piatrik
Externý spolupracovník
qpiatrik [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkqpikula [at] stuba.sk
RNDr. Emil Pinčík, CSc.FEI
Externý spolupracovník
qpincik [at] stuba.sk
Ing. Peter Pinteš
Externý spolupracovník
E314
+421 (2) 60 291 373
qpintes [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qpocta [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.Externý spolupracovníkB413
+421 (2) 60 291 705
Ing. Milan PodstrelenecExterný spolupracovník
qpodstrelenec [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.
Externý spolupracovník
Javier Prieto NavarroExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jiří Přibil, PhD.
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
T123
+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387marian.puskar [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
qracak [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qrafajdus [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qrandlisek [at] stuba.sk
Ing. Martin RástockýFEIExterný spolupracovník
qrastocky [at] stuba.sk
Ing. Stanislav RavasFEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
xreiller [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrepkam [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Alejandro Rico PérezExterný spolupracovník
xricoperez [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Malo RichardFEIExterný spolupracovník
xrichard [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqrosovaa1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Milan Rusko, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Michal Ružinský, PhD.Externý spolupracovník
C211
+421 (2) 60 291 724
michal.ruzinsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Rybár, PhD.Externý spolupracovník
jakub.rybar [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
renata.rybarova [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qrihak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaalexandra.sabolova [at] stuba.sk
José Augusto Sampaio da CostaFEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Rafael Sánchez-Seco ToledanoExterný spolupracovník
xsanchezsecotol [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
milan.seberini [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Sedlák, PhD.FEIExterný spolupracovník
Mgr. Eugen Seiler, PhD.FEI
Externý spolupracovník
prof. Ing. Lukáš Sekanina, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C509
+421 (2) 60 291 347
qschindler [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qscholtz [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
FEIExterný spolupracovníkA507+421 (2) 60 291 663
Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
B114
+421 (2) 60 291 375
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Externý spolupracovník
B318, B311
+421 (2) 60 291 894, +421 (2) 60 291 524, +421 (2) 65 429 600
viktor.smiesko [at] stuba.sk
Ing. Matej SmoleňFEI
Externý spolupracovník
qsmolen [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterná spolupracovníčka
qsojkova [at] stuba.sk
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.FEI
Externý spolupracovník
qsoloviov [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qstatev [at] stuba.sk
prof. Dr. Rainer SteinwandtFEIExterný spolupracovník
D.Sc. (Tech.) Antti StenvallFEIExterný spolupracovníkqstenvall [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qstoklas [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Sukop, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Barbora Surányiová
Externá spolupracovníčka
Elena SvarinskáExterná spolupracovníčka
Mgr. Helena Svobodová
Externá spolupracovníčka
qsvobodova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
Externý spolupracovník
qsykorai [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Ing. Pavol Šalík, PhD.FEIExterný spolupracovník
qsalik [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Šandrik, PhD.Externý spolupracovník
Dipl.-Inf.(FH) Vladimír ŠeprákFEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsiffalovic [at] stuba.sk
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.FEIExterná spolupracovníčka
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkTP306
juraj.skoda [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Šoltýs, PhD.FEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
RNDr. Marianna Španková, PhD.Externá spolupracovníčka
FEI
Externý spolupracovník
qspilovsky [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
qstefanikv [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.FEIExterný spolupracovníkFU SAV
+421 220 910 731, +421 904 880 874
qstich [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qstrbik [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠturdíkExterný spolupracovník
qsturdik [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.FEI
Externý spolupracovník
B220+421 (2) 60 291 442
FEI
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qsuslik [at] stuba.sk
Ing. Peter Švec, DrSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsvehlikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Talčík
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovníkqteplan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qteren [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qticha [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
NB 3127
+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536
FEIExterný spolupracovník
Ing. Martin Tkáčik
Externý spolupracovník
qtkacik [at] stuba.sk
FEIExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Petr Toman, PhD.FEIExterný spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Michela TrilliniExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qturonova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E313
+421 (2) 60 291 557
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Externý spolupracovník
qtysler [at] stuba.sk
Ing. František UhreckýFEIExterný spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
Ing. Ján Václavík
Externý spolupracovník
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
qvalasikp [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC012
+421 (2) 60 291 176
Ing. Daniel Valúch, PhD.
Externý spolupracovník
qvaluchd [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Varga, PhD.FEI
Externý spolupracovník
C516+421 (2) 60 291 361
FEIExterná spolupracovníčka
Ing. Matúš Vasek, PhD.FEI
Externý spolupracovník
B417+421 (2) 68 279 417
FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
qvavra [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xverdejoruiz [at] stuba.sk
FEI
Externá spolupracovníčka
qveresbenkovska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xverhaeghe [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E514
+421 (2) 60 291 731qviglasky [at] stuba.sk
FEIExterný spolupracovníkMLC, E008+421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 321andrej.vincze [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xvitkov [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.Externý spolupracovník
qvodrazka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
B417
+421 (2) 68 279 417
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
C401
+421 (2) 60 291 165
qvolcko [at] stuba.sk
Ing. Ján Vrabec, PhD.FEI
Externý spolupracovník
FEIExterný spolupracovník
Ing. Andrej Vrbický, PhD.FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník+421 917 669 011viliam.vretenar [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
FEI
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.Externý spolupracovník
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.FEIExterný spolupracovník
qzatkob [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ZaťkoExterný spolupracovník
Ing. Katarína Závodská
Externá spolupracovníčka
qzavodska [at] stuba.sk
Ing. Ján Zelenka, PhD.FEIExterný spolupracovník
qzelenkaj [at] stuba.sk
Mgr. Marek ZemanFEI
Externý spolupracovník
qzemanm1 [at] stuba.sk
Ing. Ján ZemanovičFEI
Externý spolupracovník
B213
+421 (2) 60 291 487
qzemanovicj [at] stuba.sk
FEI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkxzubizarretaans [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzakovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.FEI
Externý spolupracovník
D608
+421 (2) 60 291 833
prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.FEI
Externý spolupracovník
qzalud [at] stuba.sk
Ing. Marta Žiaková, PhD.Externá spolupracovníčkaqziakova [at] stuba.sk