21. 10. 2020  9:35 Uršuľa
Akademický informačný systém

Centrum výpočtovej techniky (OUP REK) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Emil Barta
programátor VS
TP308+421 905 400 020, 9982
Ing. Július Bindervedúci VS
+421 918 669 151, 9984, +421 (2) 57 296 666
julius.binder [at] stuba.sk
matematička - analytička VSB 244+421 907 075 966, 9904andrea.bujdakova [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 917 669 210, 9210patrik.bzdil [at] stuba.sk
programátor VS
+421 918 669 166, 9905milos.cuntala [at] stuba.sk
Michal Čurgalioperátor VS
T122
+421 917 669 224, 9224
michal.curgali [at] stuba.sk
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 190, 9900
Ing. Marian Ďurkovičriaditeľ univerzitného pracoviska9981, +421 (2) 57 104 181marian.durkovic [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
+421 917 669 163, 9963gabriel.fazekas [at] stuba.sk
programátor VS
+421 918 669 150, 9961
Ing. Marianna Frajková
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
RSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934marianna.frajkova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Fríbertprogramátor VS
+421 918 669 196, 9962
lukas.fribert [at] stuba.sk
Marcela Hanzelová
programátorka VS
+421 917 669 220, 9220marcela.hanzelova [at] stuba.sk
Ing. Peter Hanzel
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 153, 9983, +421 (2) 57 296 656peter.hanzel [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 905 400 010
pavol.horvath [at] stuba.sk
Samuel Hraškopracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 198, 9935
samuel.hrasko [at] stuba.sk
Ing. Róbert Jaroškapracovník operačných systémov VS
+421 918 669 155, 9968, +421 (2) 57 296 656
Ing. Michaela Juhászováprogramátorka VS
+421 918 669 192, 9902
michaela.juhaszova [at] stuba.sk
Juraj Kiapešmechanik počítacích strojov+421 918 669 184, 9924, +421 (2) 57 294 420juraj.kiapes [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 185, 9925
jozef.kicko [at] stuba.sk
Monika Kollárováoperátorka VS
+421 917 669 204, 9204
matematička - analytička VS+421 918 669 170, 9909emilia.kosuthova [at] stuba.sk
Miloslav Kráľ
programátor VS
+421 917 669 511, 9511
operátorka VS+421 917 669 212, 9212adela.kralovicova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Kucmenová
pracovníčka operačných systémov VS
B227+421 918 669 181, 9921
Marián Lancíkprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 918 669 182, 9920marian.lancik [at] stuba.sk
operátorka VS
+421 918 669 128, 9086
slavka.macekova [at] stuba.sk
programátorka VS
+421 918 669 171, 9910
operátorka VS
+421 917 669 213, 9213
alzbeta.melagova [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
214
+421 (2) 57 296 718, +421 918 669 154, 9154
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 194, 9930
operátor VS
+421 918 669 135, 9093
operátorka VS
+421 917 669 211, 9211
iveta.nemethy [at] stuba.sk
matematička - analytička VS+421 918 669 172, 9911
operátor VS
+421 918 669 159, 9967
Ingrid Petrovičováoperátorka VS
+421 917 669 215, 9215
programátor VS
+421 918 669 157, 9965, +421 (2) 57 296 374milan.polaczyk [at] stuba.sk
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 158, 9971, +421 (2) 57 296 265
jana.polaczykova [at] stuba.sk
Ing. Erich Stračinapracovník operačných systémov VS+421 907 063 796, 9907erich.stracina [at] stuba.sk
Erika Šefčíková
operátorka VS
+421 917 669 218, 9218
erika.sefcikova [at] stuba.sk
vedúci VS
+421 918 669 189, 9929
rudolf.slavka [at] stuba.sk
programátor VS
+421 918 669 156, 9966
programátor VS
+421 918 669 167, 9906
Štefan Štujber
programátor VS
+421 917 669 214, 9214
vedúca VSB230+421 918 669 177, 9916eva.tarova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Tarmatematik - analytik VSB232
+421 918 669 176, 9915
Róbert Tichýprogramátor VS
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
Mária Tischljarovápracovníčka operačných systémov VS
+421 917 669 219, 9219maria.tischljarova [at] stuba.sk
matematička - analytička VS
B 244
+421 918 669 178, 9918jana.vaskorova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Volenský, PhD.
prac. technickej obsluhy a údržby VS
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
organizátor prevádzky VS
+421 918 669 186, 9926
vlasta.zabojova [at] stuba.sk