1. 6. 2020  17:58 Žaneta
Akademický informačný systém

Centrum výpočtovej techniky (OUP REK) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Emil Barta
programátor VS
TP308
+421 905 400 020, 9982
emil.barta [at] stuba.sk
Ing. Július Bindervedúci VS
+421 918 669 151, 9984, +421 (2) 57 296 666
julius.binder [at] stuba.sk
Ing. Andrea Bujdákovámatematička - analytička VS
B 244
+421 907 075 966, 9904
andrea.bujdakova [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 917 669 210, 9210patrik.bzdil [at] stuba.sk
programátor VS
+421 918 669 166, 9905
Michal Čurgalioperátor VST122
+421 917 669 224, 9224
michal.curgali [at] stuba.sk
Ing. Barbora Dehelánová
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 190, 9900
riaditeľ univerzitného pracoviska
9981, +421 (2) 57 104 181
Mgr. Gabriel Fazekašpracovník operačných systémov VS
+421 917 669 163, 9963
Ondrej Ferster
programátor VS
+421 918 669 150, 9961
ondrej.ferster [at] stuba.sk
Ing. Marianna Frajková
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
RSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934marianna.frajkova [at] stuba.sk
programátor VS
+421 918 669 196, 9962lukas.fribert [at] stuba.sk
programátorka VS
+421 917 669 220, 9220
marcela.hanzelova [at] stuba.sk
Ing. Peter Hanzel
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 153, 9983, +421 (2) 57 296 656peter.hanzel [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 905 400 010
pavol.horvath [at] stuba.sk
Samuel Hraškopracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 198, 9935
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 155, 9968, +421 (2) 57 296 656robert.jaroska [at] stuba.sk
programátorka VS
+421 918 669 192, 9902
mechanik počítacích strojov
+421 918 669 184, 9924, +421 (2) 57 294 420
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 185, 9925
jozef.kicko [at] stuba.sk
operátorka VS
+421 917 669 204, 9204monika.kollarova [at] stuba.sk
Ing. Emilia Košuthová
matematička - analytička VS
+421 918 669 170, 9909emilia.kosuthova [at] stuba.sk
programátor VS+421 917 669 511, 9511
operátorka VS+421 917 669 212, 9212adela.kralovicova [at] stuba.sk
pracovníčka operačných systémov VS
B227
+421 918 669 181, 9921miroslava.kucmenova [at] stuba.sk
Marián Lancík
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 182, 9920
Slávka Macekováoperátorka VS
+421 918 669 128, 9086
slavka.macekova [at] stuba.sk
Daniela Maršová
programátorka VS
+421 918 669 171, 9910
operátorka VS
+421 917 669 213, 9213
alzbeta.melagova [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
214
+421 (2) 57 296 718
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 194, 9930
martin.miklian [at] stuba.sk
Martin Morávek
operátor VS
+421 918 669 135, 9093martin.moravek [at] stuba.sk
operátorka VS
+421 917 669 211, 9211
iveta.nemethy [at] stuba.sk
matematička - analytička VS
+421 918 669 172, 9911
Michal Petrovič
operátor VS
+421 918 669 159, 9967michal.petrovic [at] stuba.sk
Ingrid Petrovičová
operátorka VS
+421 917 669 215, 9215ingrid.petrovicova [at] stuba.sk
programátor VS
+421 918 669 157, 9965, +421 (2) 57 296 374
milan.polaczyk [at] stuba.sk
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 158, 9971, +421 (2) 57 296 265
Ing. Erich Stračinapracovník operačných systémov VS
+421 907 063 796, 9907
erich.stracina [at] stuba.sk
operátorka VS
+421 917 669 218, 9218
erika.sefcikova [at] stuba.sk
vedúci VS+421 918 669 189, 9929
programátor VS
+421 918 669 156, 9966
boris.srenkel [at] stuba.sk
Michal Šrenkel
programátor VS
+421 918 669 167, 9906
programátor VS
+421 917 669 214, 9214
vedúca VS
B230
+421 918 669 177, 9916
matematik - analytik VS
B232+421 918 669 176, 9915
Róbert Tichýprogramátor VSREK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936
pracovníčka operačných systémov VS+421 917 669 219, 9219maria.tischljarova [at] stuba.sk
matematička - analytička VS
B 244
+421 918 669 178, 9918
prac. technickej obsluhy a údržby VS
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
organizátor prevádzky VS+421 918 669 186, 9926vlasta.zabojova [at] stuba.sk