Jun 7, 2020   12:18 p.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Faculty of Architecture - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartmentPositionOfficePhone
E-mail
Ing. arch. Andrej AlexyÚKAaIS FA
Hosťujúci profesor
307+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Docent CSc.,PhD.
404
+421 (2) 572 76 414milan.andras [at] stuba.sk
ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.
tibor.antony [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.ÚABB FA
Docentka CSc.,PhD.
412+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007
Pracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224
Ing. arch. Róbert BakytaOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
robert.bakyta [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
310
+421 (2) 572 76 324
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452martin.balaz [at] stuba.sk
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet414
+421 (2) 572 76 424
ÚDTAaOP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 351
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.250+421 (2) 572 76 270silvia.basova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410
Docentka CSc.,PhD.
214+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína BergerováÚAOB FA
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.bergerova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
katarina.bernathova [at] stuba.sk
Ing. Peter Bezák
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Odborný asistent bez vedeckej hodnostiC 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.Docent CSc.,PhD.
202
+421 (2) 572 76 352
andrej.botek [at] stuba.sk
Ing. Margita BrandisováPracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
Odborný asistent CSc.,PhD.126+421 907 216 824
Odborná asistentka CSc.,PhD.304
+421 (2) 572 76 314
HS BA Dek FA
Vrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
Bohuslav ČechHS BA Dek FAVrátnik
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, Docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436
Docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
Administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 572 76 225
Dek FARedaktorka42
+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
ÚKAaIS FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.dubiny [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAOdborný asistent CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 365
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
116
Pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
Jozefa FarbiakováHS BS FA
Hospodár
+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187jozefa.farbiakova [at] stuba.sk
Knihovnice40+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkÚAOB FA
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
maros.fecik [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
244
+421 (2) 572 76 279
Kni FA
Knihovnice
40
+421 (2) 572 76 232
maria.filova [at] stuba.sk
Vedúci prevádzkovej jednotky11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
dusan.follrich [at] stuba.sk
HS BA Dek FAÚdržbár
jan.gahura [at] stuba.sk
ÚVTaM FA
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
Docentka bez vedeckej hodnosti337A+421 (2) 572 76 345gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.235+421 (2) 572 76 276
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FA
Profesor CSc.,PhD.
208
+421 (2) 572 76 361
ÚVTaM FA
Sekretárka
katarina.gruberova [at] stuba.sk
Sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
Mgr. Martina Haászová
Mzdová účtovníčka
115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.ÚUaUP FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
Gabriela Havierniková
Pracovnice pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova [at] stuba.sk
Ing. Alica HorňákováOMZ Dek FA
Pracovnice ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.ÚDTAaOP FA
Docentka CSc.,PhD.
203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FADocent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445michal.hronsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
Docent bez vedeckej hodnosti
181
+421 (2) 572 76 231
Eva Hurtonyová
Upratovač - upratovačka
eva.hurtonyova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Docent CSc.,PhD.
313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
Docentka CSc.,PhD.
316
+421 (2) 572 76 153
lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
Upratovač - upratovačka
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Docent CSc.,PhD.
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚUaUP FA
Docentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334
Ľuboš KadlečíkVS FA
Elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
lubos.kadlecik [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
Docent CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 326
Sidónia KalinováPrevádzková pracovnice
sidonia.kalinova [at] stuba.sk
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.ÚDTAaOP FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
Tajomníčka fakulty
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
Profesor CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 451julian.keppl [at] stuba.sk
Edita KissováHS BA Dek FA
Upratovač - upratovačka
edita.kissova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440
dusan.koclik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.,PhD.
408
+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 432
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti331+421 (2) 572 76 376
ÚIV FADocentka CSc.,PhD.
442
+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk
Milada KovácsováSekretárka349
+421 (2) 572 76 452
milada.kovacsova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.ÚUaUP FA
Profesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
Jarmila KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkajarmila.kovacova [at] stuba.sk
Jaroslava Kováčová
Upratovač - upratovačka
Bc. Ľubica Kováčová
Knihovnice
45
+421 (2) 572 76 220lubica.kovacova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
Sekretárka
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.ÚD FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.Docentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
Géza KrascsenitsHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním239
+421 (2) 572 76 266
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330bohus.kubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.306
+421 (2) 572 76 454
katarina.kujanova [at] stuba.sk
Ing. Marek KukumbergVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Kuruc, PhD.VS FA
Vedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
Hosťujúci profesor
martin_kusy [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458jan.legeny [at] stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.ÚD FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
ÚVTaM FA
Docent bez vedeckej hodnosti
124+421 918 665 047
Miroslava LuptákováHS BS FA
Upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova [at] stuba.sk
ÚEEA FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
Ružena Machanová
Finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035ruzena.machanova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433
stanislav.majcher [at] stuba.sk
ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.ÚVTaM FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328
+421 (2) 572 76 342
Bc. Monika MešťánkováÚKAaIS FASekretárka314+421 (2) 572 76 325monika.mestankova [at] stuba.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.ÚKAaIS FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
308+421 (2) 572 76 318
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť102
+421 (2) 57 276 212
HS BA Dek FAÚdržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FA
Profesorka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
ÚIV FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
HS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
JUDr. Štefan NoskovičVrátnik
Docent CSc.,PhD.
peter.olah [at] stuba.sk
Lýdia OndrušíkováKni FA
Knihovnice
45+421 (2) 572 76 220lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.ÚAOB FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 417eva.oravcova [at] stuba.sk
Profesor bez vedeckej hodnosti
132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
peter.paliatka [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Paňák
Hosťujúci profesor
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014juraj.paucula [at] stuba.sk
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427jan.pavuk [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
OE Dek FAFinančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035gabriela.petraniova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.141+421 (2) 572 76 253vladimir.petrik [at] stuba.sk
ÚEEA FA
Docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
221
+421 (2) 572 76 371
ÚDTAaOP FA
Profesorka CSc.,PhD.
215
+421 (2) 572 76 358
Ing. arch. Štefan Polakovič
Hosťujúci profesor
+421 918 666 917
Odborná asistentka CSc.,PhD.209+421 (2) 572 76 350beata.polomova [at] stuba.sk
Mária PopluhárováFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
Docent CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.ÚUaUP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
eva.putrova [at] stuba.sk
Sekretárka
105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
Ján RejkoÚdržbár
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 419
ÚKAaIS FAVedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.roman.rosina [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímliana.rosinova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.439
+421 (2) 572 76 440
igor.salcer [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.ÚABB FA
Docentka CSc.,PhD.
415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
VS FA
Pracovnice operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.ÚUaUP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Sekretárka
206
+421 (2) 572 76 356
alica.smrckova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.ÚUaUP FA
Docentka CSc.,PhD.
248
+421 (2) 572 76 275
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1409+421 (2) 32 888 638
Knihovnice
43
+421 (2) 572 76 233
zuzana.sykorova [at] stuba.sk
Mária Šelmeciová
Pracovnice pre plán a rozpočet
113
+421 (2) 572 76 223
maria.selmeciova [at] stuba.sk
Mgr. Jana Šimková
Sekretárka
jana.simkova [at] stuba.sk
ÚAOB FAProfesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.ÚEEA FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
207
+421 (2) 572 76 357
ÚEEA FAProfesor CSc.,PhD.343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040
ÚUaUP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
245+421 (2) 572 76 269
Mgr. Iveta ŠtenclováKni FAKnihovnice
45
+421 (2) 572 76 220
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť101+421 (2) 572 76 211ruzena.subinova [at] stuba.sk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
michal.suda [at] stuba.sk
Ing. Štefan TarVS FAMatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FA
Docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
Radoslava TrenčanskáSekretárka414+421 (2) 572 76 424
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
ÚEEA FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458
ÚDTAaOP FA
Docentka CSc.,PhD.
218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
andrea.urlandova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin VargaÚDTAaOP FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Peter VargaHS BA Dek FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
Bc. Daniel VargončíkVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318
+421 (2) 572 76 329
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FA
Profesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk
ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.315
+421 (2) 572 76 326
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.ÚDTAaOP FA
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
ÚABB FADocentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
edita.vrablova [at] stuba.sk
Michal Vuck-WolfVS FA
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318+421 (2) 572 76 329
PhDr. Jana ZáhorcováÚVTaM FA
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
344
+421 (2) 572 76 315
ÚDTAaOP FA
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
ÚABB FA
Hosťujúci profesor
419
+421 (2) 572 76 429
lubomir.zavodny [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína ŽemberyÚAOB FAKoordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.Docent CSc.,PhD.
401
+421 (2) 572 76 411
marius.zitnansky [at] stuba.sk

External staff

Name
Department
Position
Office
PhoneE-mail
Ing. Luboš AgnetFA, ÚKAaIS FAexternal colleagueqagnet [at] stuba.sk
external colleague
205
+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
external colleague
404
+421 (2) 572 76 414
FA
external colleague
xantunesportuga [at] stuba.sk
FAexternal colleague
Ján Baďura
external colleague
external colleague
qbahna [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert BakytaFAexternal colleague
robert.bakyta [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
external colleague
qbartko [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Beďatš
external colleague
external colleague
qbelacek [at] stuba.sk
FAexternal colleague
Timothée BénardFA
external colleague
xbenard [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Benček
external colleague
FA
external colleague
qbenetin [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Jana Benkováexternal colleagueqbenkovaj [at] stuba.sk
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
external colleague
qbenuskovaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Damián BerecFAexternal colleague
qberecd [at] stuba.sk
FA
external colleague
qbereczka [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleague
qbezakovam [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleague
qbiroscak [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qbolonski [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Bogárexternal colleagueC 1904
external colleague
Ing. arch. Vladimir Bojko
external colleague
Ing. arch. Viera BolebruchováFA
external colleague
qbolebruchova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
external colleague
C 1910
+421 (2) 32 888 564eva.borecka [at] stuba.sk
FA
external colleague
external colleague
qboros [at] stuba.sk
ÚIV FAexternal colleague
external colleagueqbotkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Benjamín Brádňanský
external colleague
qbradnansky [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
doc. Ing. Michaela Brožováexternal colleague
qbrozova [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague403
+421 (2) 572 76 413
FA
external colleague
FA
external colleague
qcaffrey [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qcakov [at] stuba.sk
Cristina Caralisexternal colleague
external colleague
qciglanova [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qcigler [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
403+421 (2) 572 76 413
FA
external colleague
qcarny [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleague
443
+421 (2) 572 76 436
zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek DanihelFAexternal colleague
qdanihel [at] stuba.sk
external colleague
xdavide [at] stuba.sk
Keano De Baetsexternal colleague
xdebaets [at] stuba.sk
external colleague
qdlabac [at] stuba.sk
Ing. arch. Virgil Droppa
external colleague
qdroppa [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague
qdubravec [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qdulina [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.external colleague
Ing. Milan ĎuricaHS BA Dek FAexternal colleague
qdurica [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.external colleagueviera.dvorakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.FAexternal colleague
Ing. arch. Irakli EristaviFA
external colleague
qeristavi [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.FA
external colleague
qfabri [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.FAexternal colleague
qfeckaninova [at] stuba.sk
Ander FernandezFA
external colleague
external colleague
Ing. arch. Dušan Fischer
external colleague
Ing. arch. Ivo Flimmel, ArtD.external colleagueqflimmel [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.FAexternal colleague
qflorian [at] stuba.sk
Paola FrancoFAexternal colleague
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
external colleague
qfranekz [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
external colleague
325+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
Ing. arch. Balázs Füzék
external colleague
Ing. arch. Michal GajFA
external colleague
qgaj [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.FA
external colleague
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
external colleague
michal.ganobjak [at] stuba.sk
external colleague
qgerdenich [at] stuba.sk
Tatiana Gibowskiexternal colleague
xgibowski [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan Gojdičexternal colleague
external colleague
qgrebert [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.FA
external colleague
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Ing. Jana Gulanová, PhD.FAexternal colleague
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.
external colleague
405
+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151ivan.gurtler [at] stuba.sk
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.external colleague
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.FAexternal colleague
external colleague
FAexternal colleague
Ing. Peter Hanuliak, PhD.external colleagueC 0711
+421 (2) 32 888 438
external colleague
qhanusc [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague
qhartlm [at] stuba.sk
FAexternal colleague
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FAexternal colleagueqhascak [at] stuba.sk
ÚD FAexternal colleague
T02 2.105
+421 906 068 kl. 479
karol.hatiar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišFA
external colleague
FAexternal colleague
C 1918
+421 (2) 32 888 464
FAexternal colleague
Ing. Anna Holmanová, CSc.external colleague443 a 101
+421 918 669 200, 9132
anna.holmanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hrdý
external colleague
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FAexternal colleague450
+421 (2) 572 76 445
Ing. arch. Tomáš Hubinský
external colleague
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.external colleague
ÚAOB FAexternal colleague
external colleague
xhumeroruiz [at] stuba.sk
Ing. arch. Ludmila Husovska, CSc.FAexternal colleague
Ing. Peter Chlpek, ArtD.
external colleague
ÚKAaIS FA
external colleague
C 1914
+421 (2) 32 888 630
Mgr. art. Barbora Chrappová, ArtD.FA
external colleague
qchrappova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ferdinand ChrenkaFA
external colleague
qchrenka [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.external colleagueqchybik [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.external colleague
qihring [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Illéš
external colleague
external colleague
qizakovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.
external colleague
external colleague
external colleague
qjehlik [at] stuba.sk
Ing. Stanislava Jókayová
external colleague
qjokayova [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Sylvia JokelováFA
external colleague
qjokelova [at] stuba.sk
external colleagueqjoscak [at] stuba.sk
Ing. arch. Šimek JurajFAexternal colleague
external colleague
Ing. arch. Peter JurkovičFA
external colleague
ÚAOB FAexternal colleague
michal.kacej [at] stuba.sk
Gabrijela KacinariFAexternal colleaguexkacinari [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
250
+421 (2) 572 76 261
qkardos [at] stuba.sk
FA
external colleague
qkiralyova [at] stuba.sk
FA
external colleague
qkleins [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.FAexternal colleague
ÚIV FAexternal colleague439
+421 (2) 572 76 440
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.FA
external colleague
qkohlmayer [at] stuba.sk
Ing. arch. Matúš Kollárexternal colleague
qkollarm1 [at] stuba.sk
FA
external colleague
245
+421 (2) 572 76 269
external colleague
408
+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Ingrid Konrad
external colleague
qkonrad [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
439+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš KordíkFAexternal colleagueqkordik [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
external colleague
Michala Kozáková
external colleague
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FAexternal colleague
external colleague
external colleague
349
+421 (2) 572 76 461
external colleague
FAexternal colleague
qkralikl [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Králik
external colleague
pavol.kralik [at] stuba.sk
FA
external colleague
qkrcho [at] stuba.sk
MArch Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.external colleague
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.external colleague239+421 (2) 572 76 266katarina.kristianova [at] stuba.sk
external colleague
FA
external colleague
qkubanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.FA
external colleague
qkubeckova [at] stuba.sk
external colleague
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
Ing. arch. Ján Kukuľa
external colleague
qkukula [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qkupec [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýFA
external colleague
Ing. arch. Martin KusýFA
external colleague
qkusym1 [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Kvočka, ArtD.
external colleague
Ing. Pavel Kyseľexternal colleague
qkyselp [at] stuba.sk
FA
external colleague
FA, ÚAOB FA
external colleague
ÚD FA, FA
external colleague
qledererova [at] stuba.sk
FAexternal colleague
peter.lenyi [at] stuba.sk
Ing. arch. akad. arch. Mária Lichvárováexternal colleague
qlichvarova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan LichvárFAexternal colleague
qlichvars [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.external colleague349
+421 (2) 572 76 461
klara.machacova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ondrej MarkoFAexternal colleague
qmarkoo [at] stuba.sk
Lara Verónica Maroto Melle
external colleague
FAexternal colleague
FA
external colleague
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FA
external colleague
qmeierova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Melišexternal colleague
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.FA
external colleague
C 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
FA
external colleague
external colleague
qkusa [at] stuba.sk
external colleague
FAexternal colleague
qmitasovam [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíkováexternal colleague
213
+421 (2) 572 76 365
Ing. arch. Štefan Moravčík
external colleague
Lisa Morin
external colleague
FA
external colleague
FA
external colleague
qnagyt [at] stuba.sk
external colleague
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
pavel.nahalka [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.FAexternal colleague
FAexternal colleague
FAexternal colleague
qpasztor [at] stuba.sk
FA
external colleague
qpaskanova [at] stuba.sk
FA
external colleague
qpavlik [at] stuba.sk
FA
external colleague
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.FA, ÚIV FAexternal colleague
449
+421 (2) 572 76 444
FAexternal colleague
Ing. arch. Michal PetrášFA
external colleague
Ing. arch. Drahan PetrovičFAexternal colleague
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FAexternal colleague
351
+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
FA
external colleague
qpleidel [at] stuba.sk
Ing. arch. Veronika PlchováFA
external colleague
qplchova [at] stuba.sk
external colleaguexpoivet [at] stuba.sk
FA
external colleague
Karolina PoperaFAexternal colleague
Ing. Marián PrejsaFA
external colleague
external colleague
qprikopsky [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.
external colleague
qptacin [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
external colleague
418
+421 (2) 572 76 428
Ewa Pytlikexternal colleague
Ing. Pavol RapcoFA
external colleague
external colleague
ÚAOB FA
external colleague
407
+421 (2) 572 76 419
lea.rollova [at] stuba.sk
external colleague
external colleagueqrusina [at] stuba.sk
FAexternal colleague345+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
external colleague
Katarzyna SawickaFA
external colleague
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.external colleague415+421 (2) 572 76 425
external colleague
439
+421 (2) 572 76 432
external colleague
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
FA
external colleague
qschneider [at] stuba.sk
FA
external colleague
FA
external colleague
xsiciarz [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.FA
external colleague
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.external colleague
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
external colleague
qslivka [at] stuba.sk
FA
external colleague
331
+421 (2) 572 76 376
qsomora [at] stuba.sk
external colleague
Yoana StoykovaFA
external colleague
xstoykova [at] stuba.sk
Ing. arch. Rastislav Straňákexternal colleague
qstranak [at] stuba.sk
Ing. Martin Struss, ArtD.FAexternal colleague
qstruss [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
external colleague
qstyblo [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Sumbal
external colleague
qsumbal [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Peter Szalay, PhD.FA
external colleague
qszalay [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc.
external colleague
qszobiova [at] stuba.sk
FA
external colleague
qsalvata [at] stuba.sk
FA
external colleague
michal.sarafin [at] stuba.sk
FA
external colleague
qsercel [at] stuba.sk
FA
external colleague
Ing. arch. Daniela Šešováexternal colleague
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.ÚD FA, FA
external colleague
qsimkovam [at] stuba.sk
external colleague
qstrpkap [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj ŠujanFA
external colleague
external colleague
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
external colleague
eva.teplanova [at] stuba.sk
FA
external colleague
qtichaj [at] stuba.sk
external colleague
qtichy [at] stuba.sk
external colleagueREK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936robert.tichy [at] stuba.sk
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.FA
external colleague
external colleague
external colleague
qtomik [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
external colleague
qtoncikova [at] stuba.sk
external colleague
416
+421 (2) 572 76 426
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
external colleague
qtupek [at] stuba.sk
Mgr. art. Jozef Turlík, ArtD.external colleague
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.external colleague
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.FAexternal colleague
quhrin [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
external colleague
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
FA
external colleague
external colleague
qvachova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Marek Varga
external colleague
FAexternal colleagueqvargap [at] stuba.sk
ÚEEA FAexternal colleague352+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk
external colleague
qveselovsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína ViskupičováÚAOB FAexternal colleague
external colleague
qvorlik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FA
external colleague
418
+421 (2) 572 76 428
external colleague
qvransky [at] stuba.sk
FA, ÚKAaIS FA
external colleague
qvyskoc [at] stuba.sk
Katarzyna WlodarczykFA
external colleague
xwlodarczyk [at] stuba.sk
John Zachary YelnoskyFA
external colleague
Ing. arch. Zuzana Zacharová
external colleague
FAexternal colleagueqzaicek [at] stuba.sk
FA
external colleague
external colleague
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016
qzavodnyf [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Zelem, PhD.external colleagueC 1913+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
external colleague
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.FA
external colleague
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.external colleague