May 27, 2020   12:17 p.m. Iveta
Academic information system

Faculty of Architecture - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartment
Position
OfficePhone
E-mail
Ing. arch. Andrej AlexyHosťujúci profesor307
+421 (2) 572 76 316
Docent CSc.,PhD.404+421 (2) 572 76 414
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.Docentka CSc.,PhD.412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007
andrea.bacova [at] stuba.sk
OS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224alena.bachrata [at] stuba.sk
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
robert.bakyta [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
310+421 (2) 572 76 324
Odborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452
martin.balaz [at] stuba.sk
OE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet
414
+421 (2) 572 76 424kristina.banakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 351
nina.bartosova [at] stuba.sk
ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.250+421 (2) 572 76 270
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.
214
+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína BergerováÚAOB FAOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
HS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
Ing. Peter BezákVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Michal BogárÚKAaIS FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 1904
ÚDTAaOP FADocent CSc.,PhD.202
+421 (2) 572 76 352
andrej.botek [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224margita.brandisova [at] stuba.sk
ÚD FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824
Odborná asistentka CSc.,PhD.
304
+421 (2) 572 76 314
Vrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
HS BA Dek FAVrátnik
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, Docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
peter.daniel [at] stuba.sk
Mgr. Milada DobošováDek FA
Administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 572 76 225
Redaktorka
42
+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Odborný asistent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
matus.dulla [at] stuba.sk
Mgr. Martina Dzanová, PhD.OVV Dek FA
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
martina.dzanova [at] stuba.sk
OVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116paulina.ebringerova [at] stuba.sk
Ing. Andrea FabriciováPracovnice pre študijné záležitosti3
+421 (2) 572 76 224
andrea.fabriciova [at] stuba.sk
Jozefa FarbiakováHS BS FAHospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187
Beáta FarkašováKni FAKnihovnice
40
+421 (2) 572 76 251
beata.farkasova [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkÚAOB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.ÚUaUP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
244
+421 (2) 572 76 279
katarina.fejo [at] stuba.sk
Knihovnice
40
+421 (2) 572 76 232
maria.filova [at] stuba.sk
Vedúci prevádzkovej jednotky
11b+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119dusan.follrich [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
Údržbár
ÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová
Docentka bez vedeckej hodnosti
337A
+421 (2) 572 76 345gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
Ing. arch. Karol Görner, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
ÚDTAaOP FA
Profesor CSc.,PhD.
208+421 (2) 572 76 361
Katarína GruberováÚVTaM FASekretárka
Gabriela GuštarováSekretárka414+421 (2) 572 76 424
OMZ Dek FAMzdová účtovníčka115b+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
Pracovnice pre správu a predaj majetku
OMZ Dek FAPracovnice ekonomiky práce
115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.ÚDTAaOP FA
Docentka CSc.,PhD.
203
+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
ÚIV FA
Docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
michal.hronsky [at] stuba.sk
ÚAOB FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
doc. akad. soch. Peter Humaj
Docent bez vedeckej hodnosti
181
+421 (2) 572 76 231
HS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
eva.hurtonyova [at] stuba.sk
ÚKAaIS FADocent CSc.,PhD.
313
+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
Docentka CSc.,PhD.
316
+421 (2) 572 76 153
Upratovač - upratovačka
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.Docent CSc.,PhD.
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk
Ľuboš KadlečíkElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FA
Docent CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Prevádzková pracovnice
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1401+421 (2) 32 888 661
Tajomníčka fakulty
111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
ÚEEA FA
Profesor CSc.,PhD.
340+421 (2) 572 76 451
Edita KissováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.Docentka CSc.,PhD.408
+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432
Ing. arch. Pavel KosnáčÚABB FA
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
331
+421 (2) 572 76 376
pavel.kosnac [at] stuba.sk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.Docentka CSc.,PhD.442
+421 (2) 572 76 435
Milada Kovácsová
Sekretárka
349+421 (2) 572 76 452
ÚUaUP FA
Profesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
bohumil.kovac [at] stuba.sk
Jarmila KováčováHS BA Dek FA
Upratovač - upratovačka
jarmila.kovacova [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
Upratovač - upratovačka
Bc. Ľubica KováčováKnihovnice45+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
Bc. Wanda Krajčovičová
Sekretárka
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
Géza KrascsenitsHS BA Dek FAVrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits [at] stuba.sk
ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
239
+421 (2) 572 76 266katarina.kristianova [at] stuba.sk
ÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330
ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
306
+421 (2) 572 76 454
ÚDTAaOP FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Vedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
martin.kuruc [at] stuba.sk
ÚABB FA
Hosťujúci profesor
martin_kusy [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KvitkovskýVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním340
+421 (2) 572 76 458
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.ÚD FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Milan LukáčDocent bez vedeckej hodnosti124+421 918 665 047milan.lukac [at] stuba.sk
HS BS FA
Upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
349+421 (2) 572 76 461klara.machacova [at] stuba.sk
Ružena MachanováOE Dek FAFinančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433stanislav.majcher [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328+421 (2) 572 76 342ivor.meciar [at] stuba.sk
Bc. Monika MešťánkováÚKAaIS FA
Sekretárka
314
+421 (2) 572 76 325
ÚKAaIS FA
Odborný asistent CSc.,PhD.
308
+421 (2) 572 76 318
Elena MihaličováOD Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
102
+421 (2) 57 276 212
HS BA Dek FA
Údržbár
+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181peter.michalik [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FA
Profesorka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.ÚIV FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
ÚEEA FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
HS BA Dek FAUpratovač - upratovačka
zita.mozesova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
pavel.nahalka [at] stuba.sk
JUDr. Štefan Noskovič
Vrátnik
stefan.noskovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.ÚD FA
Docent CSc.,PhD.
peter.olah [at] stuba.sk
Lýdia OndrušíkováKni FAKnihovnice
45
+421 (2) 572 76 220
lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
ÚAOB FAOdborná asistentka CSc.,PhD.407
+421 (2) 572 76 417
eva.oravcova [at] stuba.sk
prof. akad. soch. Peter PaliatkaÚD FA
Profesor bez vedeckej hodnosti
132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
peter.paliatka [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Paňák
Hosťujúci profesor
C 1904
RNDr. Juraj PaučulaOVV Dek FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204+421 (2) 572 76 354pavol.pauliny [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427jan.pavuk [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik [at] stuba.sk
Gabriela Petrániová
Finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
Odborný asistent CSc.,PhD.
141
+421 (2) 572 76 253
Docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.ÚVTaM FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
221+421 (2) 572 76 371eva.ploczekova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAProfesorka CSc.,PhD.
215
+421 (2) 572 76 358
Ing. arch. Štefan Polakovič
Hosťujúci profesor
+421 918 666 917
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.ÚDTAaOP FA
Odborná asistentka CSc.,PhD.
209
+421 (2) 572 76 350
beata.polomova [at] stuba.sk
Finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
Docent CSc.,PhD.418
+421 (2) 572 76 428
Odborná asistentka CSc.,PhD.235
+421 (2) 572 76 276
Jana RafčíkováDek FA
Sekretárka
105
+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
jana.rafcikova [at] stuba.sk
Ján RejkoHS BA Dek FAÚdržbár
jan.rejko [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 419lea.rollova [at] stuba.sk
Ing. Roman RosinaÚKAaIS FAVedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
liana.rosinova [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440igor.salcer [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 425
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432
alexander.schleicher [at] stuba.sk
Viera SlivkováPracovnice operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
viera.slivkova [at] stuba.sk
ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.
Alica SmrčkováSekretárka206
+421 (2) 572 76 356
ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.
248
+421 (2) 572 76 275
alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1409+421 (2) 32 888 638zuzana.strakova [at] stuba.sk
Kni FA
Knihovnice
43
+421 (2) 572 76 233
Mária ŠelmeciováOE Dek FA
Pracovnice pre plán a rozpočet
113
+421 (2) 572 76 223
ÚD FASekretárka
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466
ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.207+421 (2) 572 76 357danica.soltesova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FA
Profesor CSc.,PhD.
343
+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
245
+421 (2) 572 76 269
Mgr. Iveta Štenclová
Knihovnice
45
+421 (2) 572 76 220
OVV Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť101
+421 (2) 572 76 211
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Štefan TarVS FAMatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915
Docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
ÚABB FASekretárka414
+421 (2) 572 76 424
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458
martin.uhrik [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.218+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Peter VargaHS BA Dek FA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk
VS FA
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329
daniel.vargoncik [at] stuba.sk
ÚIV FADocentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443jana.vinarcikova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
lubica.vitkova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
edita.vrablova [at] stuba.sk
Michal Vuck-WolfPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329
PhDr. Jana ZáhorcováÚVTaM FA
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
344
+421 (2) 572 76 315
Ing. arch. Zuzana Zacharová
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
ÚABB FAHosťujúci profesor
419
+421 (2) 572 76 429
lubomir.zavodny [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína ŽemberyÚAOB FA
Koordinátor dištančného vzdelávania a ce
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Docent CSc.,PhD.
401
+421 (2) 572 76 411

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
FA, ÚKAaIS FAexternal colleagueqagnet [at] stuba.sk
external colleague404
+421 (2) 572 76 414
Ana Beatriz Antunes Portugal da Fonseca
external colleague
xantunesportuga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš Auxtexternal colleague
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahnaexternal colleague
qbahna [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert BakytaFA
external colleague
robert.bakyta [at] stuba.sk
external colleagueqbalazovae [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.FA
external colleague
qbaloga [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qbartko [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Milan Beláček
external colleague
FAexternal colleague
Ing. Ladislav Benček
external colleague
FAexternal colleague
qbenetin [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Jana BenkováFAexternal colleague
qbenkovaj [at] stuba.sk
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.external colleague
external colleague
external colleague
external colleague
ÚAOB FA
external colleague
qbiroscak [at] stuba.sk
external colleague
qbolonski [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal BogárFA
external colleague
C 1904michal.bogar [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír BoháčFAexternal colleague
Ing. arch. Vladimir BojkoFAexternal colleagueqbojko [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera BolebruchováFAexternal colleague
external colleagueC 1910
+421 (2) 32 888 564
FAexternal colleague
qborecky [at] stuba.sk
Ing. Ivan BorošFA
external colleague
external colleague
wanda.borysko [at] stuba.sk
external colleague
qbotkova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Pavol BrnaFAexternal colleague
qbrna [at] stuba.sk
external colleague
qbrogyanyi [at] stuba.sk
doc. Ing. Michaela BrožováFAexternal colleague
Ing. arch. Július BrunaFAexternal colleague
qbruna [at] stuba.sk
FA
external colleague
403
+421 (2) 572 76 413
FA
external colleague
Ing. arch. Mária CaffreyFA
external colleague
Ing. arch. Kalin Cakov
external colleague
external colleague
xcaralis [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína CiglanováFAexternal colleague
external colleague
qcigler [at] stuba.sk
Mgr. art. Maximilián CvengrošFAexternal colleague
ÚABB FAexternal colleague403+421 (2) 572 76 413
external colleague
qcarny [at] stuba.sk
ÚAOB FAexternal colleague
443
+421 (2) 572 76 436
zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek DanihelFA
external colleague
Manica DavideFA
external colleague
FAexternal colleaguexdebaets [at] stuba.sk
FA
external colleague
qdlabac [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.FAexternal colleague
matej.dubis [at] stuba.sk
Mgr. art. Róbert DúbravecFAexternal colleague
external colleague
qdulikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.external colleague
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
external colleague
qduriank [at] stuba.sk
Ing. Milan ĎuricaHS BA Dek FAexternal colleague
qdurica [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
external colleague
FA
external colleague
qerdelyi [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
Ing. arch. Eva Faragóováexternal colleague
Ing. arch. Maroš FečíkFA
external colleague
FA
external colleague
qfeckaninova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Dušan FischerFAexternal colleague
FA
external colleague
external colleague
qflorian [at] stuba.sk
external colleague
qfotta [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Zdeněk FránekFA
external colleague
qfranekz [at] stuba.sk
FA
external colleague
FA
external colleague
325
+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
qfurdik [at] stuba.sk
FAexternal colleague
Ing. arch. Michal Gaj
external colleague
qgaj [at] stuba.sk
external colleague
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
Ing. arch. Igor Gerdenichexternal colleague
Tatiana Gibowskiexternal colleague
external colleague
external colleague
qgrebert [at] stuba.sk
FA
external colleague
C 1912
+421 (2) 32 888 426
jana.gregorova [at] stuba.sk
Ing. Jana Gulanová, PhD.FA
external colleague
344+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.FA
external colleague
405
+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151
FAexternal colleague
Soeren HansenFAexternal colleague
xhansen [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HANTABÁLFA
external colleague
ÚKAaIS FA
external colleague
C 0711
+421 (2) 32 888 438
FAexternal colleague
qhanusc [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter HanzlíčekFA
external colleague
Ing. arch. Miloš Hartlexternal colleague
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.FAexternal colleague
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FAexternal colleague
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.ÚD FAexternal colleague
T02 2.105
+421 906 068 kl. 479
karol.hatiar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišFA
external colleague
Ing. arch. Juraj HermannFA
external colleague
C 1918+421 (2) 32 888 464juraj.hermann [at] stuba.sk
FA
external colleague
Ing. Anna Holmanová, CSc.FAexternal colleague
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
Ing. arch. Vladimír Hrdýexternal colleagueqhrdy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.external colleague450
+421 (2) 572 76 445
external colleague
external colleague
qhudakp [at] stuba.sk
external colleague
qhudak [at] stuba.sk
Virginia Humero RuizFAexternal colleaguexhumeroruiz [at] stuba.sk
FAexternal colleague
FA
external colleague
external colleague
C 1914
+421 (2) 32 888 630vojtech.chmelik [at] stuba.sk
Mgr. art. Barbora Chrappová, ArtD.external colleague
qchrappova [at] stuba.sk
external colleague
qchrenka [at] stuba.sk
external colleague
FA
external colleague
qihring [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj IlléšÚUaUP FA
external colleague
qilles [at] stuba.sk
Ing. Ivan Izakovič
external colleague
qizakovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FAexternal colleague
FAexternal colleague
prof. Ing. arch. Jan JehlíkFA
external colleague
ÚKAaIS FAexternal colleague
external colleague
qjokelova [at] stuba.sk
FA
external colleague
Ing. arch. Šimek JurajFA
external colleague
qjurajs [at] stuba.sk
external colleague
qjurani [at] stuba.sk
FA
external colleague
qjurkovicp [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal KacejÚAOB FA
external colleague
Gabrijela KacinariFA
external colleague
xkacinari [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
250
+421 (2) 572 76 261
FA
external colleague
qkiralyova [at] stuba.sk
FA
external colleague
qkleins [at] stuba.sk
Ing. arch. Kornel Kobákexternal colleague
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.external colleague
qkoban [at] stuba.sk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.ÚIV FA
external colleague
439+421 (2) 572 76 440
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.
external colleague
qkohlmayer [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qkollarm1 [at] stuba.sk
FA
external colleague
245
+421 (2) 572 76 269
ÚAOB FAexternal colleague
408
+421 (2) 572 76 418
danica.koncekova [at] stuba.sk
FA
external colleague
external colleague
qkopacik [at] stuba.sk
ÚAOB FA
external colleague
439
+421 (2) 572 76 432
pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš Kordíkexternal colleague
qkordik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Koštiaľexternal colleague
external colleague
qkoutny [at] stuba.sk
Michala KozákováFAexternal colleague
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FAexternal colleague
qkozusko [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter KožuškoFA
external colleague
qkozuskop [at] stuba.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FA
external colleague
349
+421 (2) 572 76 461
lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague
FA
external colleague
pavol.kralik [at] stuba.sk
FAexternal colleague
FAexternal colleague
external colleague
239
+421 (2) 572 76 266
external colleague
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.FA
external colleague
qkubanova [at] stuba.sk
FAexternal colleagueqkubeckova [at] stuba.sk
external colleague
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
boris.kubis [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qkupec [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Kusý
external colleague
Ing. arch. Martin Kusýexternal colleague
external colleague
ÚKAaIS FA
external colleague
Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.FA
external colleague
FA, ÚAOB FAexternal colleague
rudolf.latecka [at] stuba.sk
external colleague
qledererova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Lényiexternal colleague
peter.lenyi [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Štefan LichvárFA
external colleague
qlichvars [at] stuba.sk
FAexternal colleagueqmadaras [at] stuba.sk
external colleague
349
+421 (2) 572 76 461
FAexternal colleague
qmarkoo [at] stuba.sk
Lara Verónica Maroto Melle
external colleague
xmarotomelle [at] stuba.sk
Lucil Martins
external colleague
Mgr. art. Branislav Maukš, M.A.FAexternal colleague
external colleague
qmeierova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Melišexternal colleague
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.FAexternal colleagueC 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
external colleague
qmihalikj [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária Michalič KusáFA
external colleague
qkusa [at] stuba.sk
external colleague
qmichalko [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
213
+421 (2) 572 76 365
henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan Moravčíkexternal colleague
external colleaguexmorin [at] stuba.sk
Ing. arch. Sebastian NagyFAexternal colleague
qnagys1 [at] stuba.sk
external colleague
qnagyt [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FAexternal colleague429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
external colleague
external colleague
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.
external colleague
qpapp [at] stuba.sk
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD.
external colleague
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.external colleague
qpasztor [at] stuba.sk
external colleague
qpaskanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Radoslav Pavlíkexternal colleague
Ing. arch. Ján Pernecký
external colleague
qpernecky [at] stuba.sk
external colleague
449
+421 (2) 572 76 444
external colleague
qpeter [at] stuba.sk
FA
external colleague
qpetras [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FA
external colleague
351+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
Ing. arch. Imrich PleidelFAexternal colleague
qpleidel [at] stuba.sk
FA
external colleague
Ing. arch. Pavol PokornýFA
external colleague
external colleague
Ing. Marián Prejsaexternal colleague
qprejsa [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan PríkopskýFA
external colleague
external colleague
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.ÚABB FAexternal colleague418
+421 (2) 572 76 428
branislav.puskar [at] stuba.sk
external colleaguexpytlik [at] stuba.sk
Ing. Pavol RapcoFA
external colleague
qrapco [at] stuba.sk
external colleague
407
+421 (2) 572 76 419
lea.rollova [at] stuba.sk
Charles RudentFAexternal colleague
external colleague
external colleague
345
+421 (2) 572 76 316
Ing. arch. Oliver Sadovský
external colleague
FAexternal colleague
xsawickak [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.external colleague
415
+421 (2) 572 76 425
ÚAOB FA
external colleague
439
+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
external colleague
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
FA
external colleague
FA
external colleague
external colleague
xsiciarz [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.FAexternal colleague
qsiebert [at] stuba.sk
external colleague
FA
external colleague
qslivka [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.FA
external colleague
331
+421 (2) 572 76 376
Ing. arch. Anita Stankováexternal colleague
qstankova [at] stuba.sk
external colleague
FA
external colleague
qstranak [at] stuba.sk
Ing. Martin Struss, ArtD.FAexternal colleague
qstruss [at] stuba.sk
FAexternal colleague
external colleague
qstyblo [at] stuba.sk
FA
external colleague
FAexternal colleague
qsurman [at] stuba.sk
external colleague
qszalay [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc.external colleague
Ing. Robert Šalvataexternal colleague
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.external colleague
FA
external colleague
qsercel [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.FAexternal colleagueqseregi [at] stuba.sk
external colleague
qsesova [at] stuba.sk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.external colleagueqsimkovam [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter ŠtrpkaFA
external colleague
qstrpkap [at] stuba.sk
external colleagueqsujan [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qsurkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FA
external colleague
external colleague
external colleague
qtichy [at] stuba.sk
external colleague
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.FA
external colleague
qtobolova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július Toma
external colleague
Ing. arch. Miroslav Tomík
external colleague
FAexternal colleagueqtoncikova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FAexternal colleague416
+421 (2) 572 76 426
zuzana.tothova [at] stuba.sk
external colleague
external colleagueqturlik [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
external colleague
quhrin [at] stuba.sk
external colleague
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
external colleagueqvaclavova [at] stuba.sk
FA
external colleague
qvachova [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek VargaFA
external colleague
Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.FA
external colleague
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.external colleague352+421 (2) 572 76 466
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.external colleague
external colleague
external colleague
ÚABB FA
external colleague
418+421 (2) 572 76 428edita.vrablova [at] stuba.sk
FAexternal colleague
qvransky [at] stuba.sk
Ing. Eduard VyskočFA, ÚKAaIS FA
external colleague
qvyskoc [at] stuba.sk
FA
external colleague
John Zachary YelnoskyFA
external colleague
Ing. arch. Zuzana ZacharováFA
external colleague
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.FA
external colleague
Ing. arch. Michal ZajíčekFA
external colleague
qzajicek [at] stuba.sk
Ing. František ZávodnýHS BA Dek FAexternal colleague
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016
qzavodnyf [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Zelem, PhD.
external colleague
C 1913
+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
external colleague
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
external colleague
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
external colleague