12. 8. 2020  12:10 Darina
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. arch. Andrej AlexyÚKAaIS FAhosťujúci profesor307
+421 (2) 572 76 316
andrej.alexy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.docent CSc.,PhD.
404
+421 (2) 572 76 414
milan.andras [at] stuba.sk
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.
tibor.antony [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007
andrea.bacova [at] stuba.sk
OS Dek FApracovníčka pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.
123
+421 907 692 452
pracovníčka pre plán a rozpočet
414
+421 (2) 572 76 424kristina.banakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 351
nina.bartosova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
250
+421 (2) 572 76 270silvia.basova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FAodborný asistent CSc.,PhD.410
+421 (2) 572 76 410
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.214+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
katarina.bernathova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
docent CSc.,PhD.202+421 (2) 572 76 352andrej.botek [at] stuba.sk
Ing. Margita BrandisováOS Dek FApracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.ÚKAaIS FAodborná asistentka CSc.,PhD.
304
+421 (2) 572 76 314
maria.budiakova [at] stuba.sk
Samuel BunčákHS BA Dek FAvrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
HS BA Dek FAvrátnik
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.ÚAOB FA
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 572 76 436
zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.ÚIV FA
docent CSc.,PhD.
450+421 (2) 572 76 445
Mgr. Milada Dobošováadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 572 76 225
Dek FA
redaktorka
42
+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
irena.dorotjakova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.ÚDTAaOP FA
odborný asistent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
OVV Dek FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním116
Ing. Andrea Fabriciová
pracovníčka pre študijné záležitosti
3+421 (2) 572 76 224
hospodár
+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187
Beáta Farkašová
knihovníčka
40
+421 (2) 572 76 251
beata.farkasova [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
244
+421 (2) 572 76 279
Mária Filováknihovníčka40
+421 (2) 572 76 232
Dušan Follrich
vedúci prevádzkovej jednotky
11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
HS BA Dek FA
údržbár
ÚVTaM FA
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
docentka bez vedeckej hodnosti
337A
+421 (2) 572 76 345
gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
katarina.gecova [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FA
odborný asistent CSc.,PhD.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.profesor CSc.,PhD.
208
+421 (2) 572 76 361
ÚVTaM FAsekretárka
katarina.gruberova [at] stuba.sk
sekretárka414+421 (2) 572 76 424gabriela.gustarova [at] stuba.sk
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FA
mzdová účtovníčka
115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FA
odborný asistent CSc.,PhD.
307+421 (2) 572 76 317vladimir.hain [at] stuba.sk
ÚEEA FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.ÚUaUP FAodborný asistent CSc.,PhD.
tomas.hanacek [at] stuba.sk
OE Dek FA
pracovníčka pre správu a predaj majetku
pracovníčka ekonomiky práce115a
+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
alica.hornakova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803nadezda.hraskova [at] stuba.sk
ÚIV FAdocent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
docent bez vedeckej hodnosti181+421 (2) 572 76 231peter.humaj [at] stuba.sk
Eva HurtonyováHS BA Dek FAupratovač - upratovačka
eva.hurtonyova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FAdocent CSc.,PhD.
313
+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
docentka CSc.,PhD.
316
+421 (2) 572 76 153
upratovač - upratovačka
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
docent CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334
viera.joklova [at] stuba.sk
VS FA
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
lubos.kadlecik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FAdocent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Sidónia KalinováHS BA Dek FAprevádzková pracovníčka
OZ Dek FApracovníčka pre zahraničné vzťahy102
+421 (2) 572 76 211
marta.kalocajova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1401
+421 (2) 32 888 661daniel.kalus [at] stuba.sk
Ing. Anna Karácsonyovátajomníčka fakulty111
+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044
anna.karacsonyova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.ÚEEA FAprofesor CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 451
julian.keppl [at] stuba.sk
Edita KissováHS BA Dek FAupratovač - upratovačka
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.408+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Kosnáč
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
331
+421 (2) 572 76 376
ÚIV FAdocentka CSc.,PhD.442+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk
Milada Kovácsovásekretárka349
+421 (2) 572 76 452
profesor CSc.,PhD.
241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
HS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
jarmila.kovacova [at] stuba.sk
Jaroslava KováčováHS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova [at] stuba.sk
Bc. Ľubica KováčováKni FA
knihovníčka
45+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FAodborný asistent CSc.,PhD.349
+421 (2) 572 76 461
sekretárka
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
eva.kralova [at] stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 572 76 238geza.krascsenits [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
239
+421 (2) 572 76 266
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330
odborná asistentka CSc.,PhD.
306
+421 (2) 572 76 454katarina.kujanova [at] stuba.sk
Ing. Marek KukumbergÚDTAaOP FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Kuruc, PhD.VS FAvedúci VS
+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426martin.kuruc [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KvitkovskýÚDTAaOP FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Jozef LavičkaOVV Dek FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním340
+421 (2) 572 76 458
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Milan Lukáč
docent bez vedeckej hodnosti
124
+421 918 665 047
milan.lukac [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
349+421 (2) 572 76 461
Ružena Machanová
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
odborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433stanislav.majcher [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.ÚIV FA
odborný asistent CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328
+421 (2) 572 76 342
sekretárka
314
+421 (2) 572 76 325monika.mestankova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
308
+421 (2) 572 76 318
Elena Mihaličová
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
102
+421 (2) 57 276 212
Peter MichalíkHS BA Dek FAúdržbár+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181peter.michalik [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAprofesorka CSc.,PhD.
213
+421 (2) 572 76 365
odborná asistentka CSc.,PhD.441
+421 (2) 572 76 434
katarina.moravkova [at] stuba.sk
ÚEEA FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458peter.morgenstein [at] stuba.sk
upratovač - upratovačkazita.mozesova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
HS BA Dek FA
vrátnik
ÚD FAdocent CSc.,PhD.
knihovníčka
45+421 (2) 572 76 220lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 417
ÚD FA
profesor bez vedeckej hodnosti
132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
RNDr. Juraj PaučulaOVV Dek FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187, +421 918 665 014juraj.paucula [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204
+421 (2) 572 76 354
pavol.pauliny [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FA
odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427
jan.pavuk [at] stuba.sk
Mgr. art. Radovan Pekník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik [at] stuba.sk
OE Dek FAfinančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
gabriela.petraniova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
141
+421 (2) 572 76 253
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
docent CSc.,PhD.
351+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
ÚVTaM FAodborná asistentka CSc.,PhD.
221
+421 (2) 572 76 371
ÚDTAaOP FAprofesorka CSc.,PhD.215+421 (2) 572 76 358jana.pohanicova [at] stuba.sk
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.ÚDTAaOP FAodborná asistentka CSc.,PhD.
209
+421 (2) 572 76 350
beata.polomova [at] stuba.sk
Mária PopluhárováOE Dek FA
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
ÚUaUP FAodborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276
Dek FAsekretárka105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.docentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 419
Ing. Roman Rosinavedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
roman.rosina [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.ÚDTAaOP FAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímliana.rosinova [at] stuba.sk
ÚIV FA
odborný asistent CSc.,PhD.
439+421 (2) 572 76 440igor.salcer [at] stuba.sk
ÚABB FA
docentka CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 425
lubica.selcova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
Viera Slivková
pracovníčka operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
viera.slivkova [at] stuba.sk
ÚUaUP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
Alica SmrčkováÚDTAaOP FAsekretárka
206
+421 (2) 572 76 356
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.docentka CSc.,PhD.
248
+421 (2) 572 76 275
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1409
+421 (2) 32 888 638
zuzana.strakova [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Sýkorová
knihovníčka
43
+421 (2) 572 76 233
zuzana.sykorova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
113
+421 (2) 572 76 223maria.selmeciova [at] stuba.sk
Mgr. Jana Šimková
sekretárka
ÚAOB FAprofesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
ÚEEA FAodborný asistent CSc.,PhD.352
+421 (2) 572 76 466
ÚDTAaOP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
207
+421 (2) 572 76 357
profesor CSc.,PhD.
343
+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040
robert.spacek [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
245
+421 (2) 572 76 269lucia.stefancova [at] stuba.sk
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220
Ružena Šubinovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
101
+421 (2) 572 76 211
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.ÚVTaM FA
odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Štefan TarVS FAmatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915
ÚDTAaOP FAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
zuzana.tothova [at] stuba.sk
sekretárka
414+421 (2) 572 76 424
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.ÚD FAodborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.turlikova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458martin.uhrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.ÚDTAaOP FA
docentka CSc.,PhD.
218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
Mgr. art. Martin Varga
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.varga [at] stuba.sk
Ing. Peter VargaHS BA Dek FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FAodborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466
Bc. Daniel VargončíkVS FA
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329
docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443
ÚUaUP FA
docentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
lubica.vitkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
profesor CSc.,PhD.
205+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326
ÚABB FA
docentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428
Michal Vuck-WolfVS FA
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329
Ing. arch. Ľubomír ZávodnýÚABB FA
hosťujúci profesor
419
+421 (2) 572 76 429
Ing. arch. Kristína Žembery
koordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery [at] stuba.sk
ÚAOB FAdocent CSc.,PhD.401+421 (2) 572 76 411marius.zitnansky [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Luboš Agnet
Externý spolupracovník
qagnet [at] stuba.sk
prof. Dr. Henri Hubertus AchtenExterný spolupracovník
Ing. arch. Katarína Andrášiová, PhD. et PhD.
Externá spolupracovníčka
205
+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FAExterný spolupracovník404+421 (2) 572 76 414
FAExterná spolupracovníčkaxantunesportuga [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
qauxt [at] stuba.sk
ÚIV FAExterný spolupracovník
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján BahnaFA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
qbalazovae [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. arch. Tomáš BartkoFA
Externý spolupracovník
qbartko [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Beďatš
Externý spolupracovník
qbedats [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qbelacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Belláková, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
xbenard [at] stuba.sk
Ing. Ladislav BenčekÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
Mgr. art. Ing. arch. Jana BenkováFA
Externá spolupracovníčka
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.ÚIV FA
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
Ing. Kristína BereczkáFAExterná spolupracovníčka
ÚAOB FA
Externá spolupracovníčka
qbezakovam [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš BiroščákÚAOB FAExterný spolupracovník
doc. Mgr. art. Tadeusz BlonskiExterný spolupracovník
FAExterný spolupracovník
C 1904
Externý spolupracovník
Ing. arch. Vladimir Bojko
Externý spolupracovník
qbojko [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera BolebruchováExterná spolupracovníčka
qbolebruchova [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
C 1910
+421 (2) 32 888 564
eva.borecka [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Wanda BoryskoExterná spolupracovníčka
wanda.borysko [at] stuba.sk
Ing. arch. Patrícia Botková
Externá spolupracovníčka
qbotkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Benjamín Brádňanský
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFAExterný spolupracovník
doc. Ing. Michaela Brožová
Externá spolupracovníčka
qbrozova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július BrunaExterný spolupracovníkqbruna [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
403
+421 (2) 572 76 413
Externý spolupracovník
qbumbal [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária CaffreyFA
Externá spolupracovníčka
qcaffrey [at] stuba.sk
Ing. arch. Kalin Cakov
Externý spolupracovník
qcakov [at] stuba.sk
Cristina CaralisFA
Externá spolupracovníčka
FAExterná spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Jakub CiglerFA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FA
Externý spolupracovník
403
+421 (2) 572 76 413
prof. akad. mal. Ladislav ČarnýFAExterný spolupracovník
ÚAOB FAExterná spolupracovníčka
443
+421 (2) 572 76 436
Ing. arch. Marek DanihelFAExterný spolupracovníkqdanihel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ivan Dlabač, M.A.FA
Externý spolupracovník
qdlabac [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.FA
Externý spolupracovník
matej.dubis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdubravec [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdulina [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qdurica [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
qerdelyi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qeristavi [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Eva Faragóová
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Maroš FečíkFA
Externý spolupracovník
FAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovníkxfernandez [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
qfischer [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivo Flimmel, ArtD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qflorian [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
xfranco [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Zdeněk FránekExterný spolupracovník
Ing. arch. Pavol FrankoExterný spolupracovník
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.FAExterný spolupracovník325+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
Ing. arch. Balázs FüzékExterný spolupracovník
qfuzek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
qgalp1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. arch. Igor Gerdenich
Externý spolupracovník
qgerdenich [at] stuba.sk
Tatiana GibowskiFAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
qgojdic [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej GrébertFAExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.Externá spolupracovníčka
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Ing. Jana Gulanová, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.FA
Externý spolupracovník
405
+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151
ivan.gurtler [at] stuba.sk
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xhansen [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0711
+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Peter HanzlíčekFAExterný spolupracovník
qhanzlicek [at] stuba.sk
Ing. arch. Miloš HartlFA
Externý spolupracovník
qhartlm [at] stuba.sk
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.Externý spolupracovník
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Karel HavlišFA
Externý spolupracovník
qhavlis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1918
+421 (2) 32 888 464
FA
Externý spolupracovník
qhoffman [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
anna.holmanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hrdý
Externý spolupracovník
qhrdy [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš Hubinský
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhudakp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhudak [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
FA
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
C 1914
+421 (2) 32 888 630
vojtech.chmelik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qchrappova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
qchrenka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qchybik [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
ÚUaUP FAExterný spolupracovník
Ing. Ivan IzakovičFA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqjarema [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qjarina [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qjehlik [at] stuba.sk
Ing. Stanislava JókayováÚKAaIS FAExterná spolupracovníčka
qjokayova [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Sylvia JokelováFAExterná spolupracovníčka
qjokelova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovníkqjoscak [at] stuba.sk
Ing. arch. Šimek JurajFAExterný spolupracovník
arch. Mgr. Miloš Juráni
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Michal Kacej
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaxkacinari [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkanoczj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
250
+421 (2) 572 76 261qkardos [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkleins [at] stuba.sk
Ing. arch. Kornel KobákFAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkoban [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkohlmayer [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovníkqkollarm1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.FA
Externý spolupracovník
245
+421 (2) 572 76 269
jan.komrska [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.Externá spolupracovníčka408+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Ingrid KonradFA
Externá spolupracovníčka
qkonrad [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.ÚAOB FA
Externý spolupracovník
439+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš KordíkFA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Jozef KoštiaľFA
Externý spolupracovník
qkostialj [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.Externý spolupracovník
Michala KozákováFA
Externá spolupracovníčka
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FA
Externý spolupracovník
qkozusko [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter KožuškoExterný spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavol KrálikFA
Externý spolupracovník
pavol.kralik [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qkrcho [at] stuba.sk
MArch Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.Externý spolupracovník
qkristek [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka239
+421 (2) 572 76 266
katarina.kristianova [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qkrenek [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.Externá spolupracovníčka
FA
Externá spolupracovníčka
qkubeckova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník05+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018boris.kubis [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján KukuľaExterný spolupracovník
qkukula [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkupec [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qkusym1 [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Kvočka, ArtD.Externý spolupracovník
ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qkyselp [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
Mgr. art. Rudolf Látečka
Externý spolupracovník
rudolf.latecka [at] stuba.sk
akad. mal. Iveta LedererováFA
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Peter Lényi
Externý spolupracovník
Ing. arch. akad. arch. Mária LichvárováExterná spolupracovníčka
qlichvarova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan Lichvár
Externý spolupracovník
RNDr. Ján Madarás, PhD.FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.ÚEEA FA
Externá spolupracovníčka
349
+421 (2) 572 76 461
Externý spolupracovník
Lara Verónica Maroto MelleFA
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FAExterný spolupracovníkqmauks [at] stuba.sk
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.Externá spolupracovníčka
qmeierova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav MelišExterný spolupracovník
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Externý spolupracovník
C 1903
+421 (2) 32 888 400
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Mária Michalič KusáFA
Externá spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
qmitasovam [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
213
+421 (2) 572 76 365
Ing. arch. Štefan MoravčíkExterný spolupracovník
Lisa Morin
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Sebastian Nagy
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qnagyt [at] stuba.sk
ÚAOB FAExterný spolupracovník
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
Ing. arch. Andrej Olah
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavel PaňákExterný spolupracovníkC 1904pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.
Externý spolupracovník
qpapp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Radoslav PavlíkFAExterný spolupracovník
qpavlik [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
449
+421 (2) 572 76 444
Ing. arch. Lichvár PeterFA
Externý spolupracovník
qpeter [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal PetrášFA
Externý spolupracovník
qpetras [at] stuba.sk
Ing. arch. Drahan Petrovič
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Externý spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Veronika Plchová
Externá spolupracovníčka
Emmanuelle Poivet
Externá spolupracovníčka
xpoivet [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpokornyp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník418
+421 (2) 572 76 428
FAExterná spolupracovníčka
xpytlik [at] stuba.sk
Ing. Pavol Rapco
Externý spolupracovník
qrapco [at] stuba.sk
André Rodrigues PintoExterný spolupracovníkxrodriguespinto [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Externá spolupracovníčka
407
+421 (2) 572 76 419
FA
Externý spolupracovník
xrudent [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.FA
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka345
+421 (2) 572 76 316
FAExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
alexander.schleicher [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
xschurholt [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.FAExterný spolupracovník
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.Externý spolupracovník
qslivka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
331
+421 (2) 572 76 376
Externá spolupracovníčka
qstankova [at] stuba.sk
Yoana StoykovaExterná spolupracovníčka
xstoykova [at] stuba.sk
Ing. arch. Rastislav Straňák
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
Mgr. akad. arch. Ing. Ján StudenýExterný spolupracovníkjan.studeny [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsumbal [at] stuba.sk
doc. MgA. Martin Surman, ArtD.Externý spolupracovník
Mgr. Peter Szalay, PhD.FAExterný spolupracovník
qszalay [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
Ing. Robert ŠalvataFAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
michal.sarafin [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.FA
Externý spolupracovník
qseregi [at] stuba.sk
Ing. arch. Daniela ŠešováFAExterná spolupracovníčka
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Peter ŠtrpkaFAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Bc. Katarína ŠurkováFA
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.FA
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
eva.teplanova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Marek TichýFAExterný spolupracovníkqtichy [at] stuba.sk
Róbert TichýExterný spolupracovník
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
robert.tichy [at] stuba.sk
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.FAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
416
+421 (2) 572 76 426
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qtuzinsky [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.FA
Externý spolupracovník
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qvachova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Marek VargaFA
Externý spolupracovník
Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvasko [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Externý spolupracovník
ÚAOB FAExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Peter VitkoExterný spolupracovník
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qvransky [at] stuba.sk
FA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qvyskoc [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
xwlodarczyk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Zuzana Zacharová
Externá spolupracovníčka
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qzajicek [at] stuba.sk
HS BA Dek FAExterný spolupracovník
+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016qzavodnyf [at] stuba.sk
ÚKAaIS FAExterný spolupracovníkC 1913+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník