Aug 10, 2020   4:16 a.m. Vavrinec
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartment
Position
Office
Phone
E-mail
IISE FIITOdborná asistentka CSc.,PhD.4.33
+421 (2) 21 022 433
Ing. Ján Balažia, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.03
+421 (2) 21 022 503
jan.balazia [at] stuba.sk
BED DO FIIT
Upratovač - upratovačka
rozalia.balazova [at] stuba.sk
PaedDr. Pavol BaťalíkCILS FIITKnihovník
4.18
+421 (2) 21 022 418
Odborný asistent CSc.,PhD.
IISE FIITOdborná administratívna pracovnice
3.11
+421 (2) 21 022 311
eva.belakova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.30+421 (2) 21 022 530
Docentka CSc.,PhD.4.06
+421 (2) 21 022 406
vanda_benesova [at] stuba.sk
Pracovník operačných systémov VS
5.28
+421 (2) 21 022 528
dusan.bernat [at] stuba.sk
Ing. Bystrík BindasUPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29+421 (2) 21 022 529
Ing. Andrej Binder, PhD.UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
BED DO FIITVrátnik
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
Diana BorsováBED DO FIITUpratovač - upratovačka
IISE FIITDocentka CSc.,PhD.3.15
+421 (2) 21 022 315
Ing. Jitka BožíkováAsistentka2.13
+421 (2) 21 022 213
jitka.bozikova [at] stuba.sk
CCCS FIIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.43
+421 (2) 21 022 243
peter.brath [at] stuba.sk
Ing. Kamil BurdaIISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.31
+421 (2) 21 022 331
UPAI FIITDocent CSc.,PhD.4.27+421 (2) 21 022 427michal.cernansky [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539
BED DO FIITVrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
aurel.cicatka [at] stuba.sk
Mgr. Pavle Dakić
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mgr. Viera DanišováD-E DO FIITFinančná účtovníčka2.11+421 (2) 21 022 211viera.danisova [at] stuba.sk
Ing. Peter DemčákIISE FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.42
+421 (2) 21 022 442
Mgr. Barbara DrnajováOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti5.03+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503barbara.drnajova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.DWSaFPaCD D-E DO FIITPracovník BOZ a POD607
+421 (2) 60 291 456
jozef.dubravsky [at] stuba.sk
Vrátnik1.14
+421 (2) 21 022 100
vladimir.dudak [at] stuba.sk
D-SA DO FIIT
Pracovnice pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 144
Mgr. Lucia Falbová
Knihovnice
2.31
+421 (2) 21 022 231lucia.falbova [at] stuba.sk
Ing. Jakub Findura
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42+421 (2) 21 022 542jakub.findura [at] stuba.sk
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.CILS FIITKnihovnice
2.30
+421 (2) 21 022 230henrieta.gabrisova [at] stuba.sk
Ing. Marek Galinski, PhD.UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533marek.galinski [at] stuba.sk
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.37
+421 (2) 21 022 337
Ing. Jakub GinterVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542jakub.ginter [at] stuba.sk
CCCS FIIT
Matematička - analytička VS
2.28
+421 (2) 21 022 228marta.gnipova [at] stuba.sk
Dominik GozoraPracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
Peter GrellCCCS FIITPracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.44
+421 (2) 21 022 244
peter.grell [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Michal Hatala, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514
michal.hatala [at] stuba.sk
Ing. Pavol Helebrandt, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
pavol.helebrandt [at] stuba.sk
Prac. pre energetiku a revízne činnosti2.36+421 (2) 21 022 236
Ing. Patrik HlaváčIISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.37+421 (2) 21 022 337patrik.hlavac [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana HorniakováD-SA DO FIITPracovnice pre študijné záležitosti1.07
+421 (2) 21 022 141
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520
Odborná asistentka CSc.,PhD.4.41+421 (2) 21 022 441andrea.hrckova [at] stuba.sk
Ing. Martin Hric, PhD.UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.16+421 (2) 21 022 516martin.hric [at] stuba.sk
Ján HuďanCCCS FIITPracovník pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
5.17
+421 (2) 21 022 517
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14
+421 (2) 21 022 414
Upratovač - upratovačka
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.Docentka CSc.,PhD.
3.18, 1.08
+421 (2) 21 022 318
daniela.chuda [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.43+421 (2) 21 022 443jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
BED DO FIITPrevádzkový pracovník2.37
+421 (2) 21 022 237
Mgr. Ľubica Jančaťová
Asistentka
3.12
+421 (2) 21 022 312
lubica.jancatova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.IISE FIIT
Profesor CSc.,PhD.
4.28+421 (2) 21 022 428
UPAI FIITRiaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
katarina.jelemenska [at] stuba.sk
Oliver KanátPracovník pre didaktickú techniku2.42+421 (2) 21 022 242
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
4.17
+421 (2) 21 022 417
peter.kapec [at] stuba.sk
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444
UPAI FIITVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním5.19
+421 (2) 21 022 519
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.40
+421 (2) 21 022 440
Miriam KitanovicsováD-E DO FIIT
Pracovnice pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251
miriam.kitanovicsova [at] stuba.sk
Ing. Matej KloskaVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.30
+421 (2) 21 022 330
Matematik - analytik VS
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
Ing. Martin Konôpka
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.43
+421 (2) 21 022 443
martin_konopka [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.UPAI FIIT
Profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.35
+421 (2) 21 022 535
tomas.kovacik [at] stuba.sk
Mgr. Michal Kováč, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.13
+421 (2) 21 022 413
SekDean DO FIITAsistentka2.04+421 (2) 21 022 204
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.UPAI FIIT, CCCS FIITVedúci VS, Docent CSc.,PhD.
5.15
+421 (2) 21 022 515tibor.krajcovic [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
rastislav.kralovic [at] stuba.sk
Ing. Štefan Krištofík, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.5.04+421 (2) 21 022 504stefan.kristofik [at] stuba.sk
Ing. Eduard Kuric, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442
Ing. Martin LabajPracovník operačných systémov VS, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.44
+421 (2) 21 022 444
D-E DO FIIT
Vedúca ekonomického útvaru
2.12
+421 (2) 21 022 212
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434jan.lang [at] stuba.sk
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
4.11
+421 (2) 21 022 411jan.lastinec [at] stuba.sk
Ing. Fedor Lehocki, PhD.IISE FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D408, 4.45
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445
fedor.lehocki [at] stuba.sk
CPVS FIITOdborná administratívna pracovnice
2.29
+421 (2) 21 022 229zdenka.lenartova [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice2.32
+421 (2) 21 022 232
Ing. Marek LódererIISE FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330
IISE FIITProfesorka CSc.,PhD.3.17
+421 (2) 21 022 317
Ing. Dominik Macko, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.5.18+421 (2) 21 022 518dominik.macko [at] stuba.sk
Zuzana MackováOdborná administratívna pracovnice3.06+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.4.19
+421 (2) 21 022 419
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.41
+421 (2) 21 022 241
Karin Maliniaková
Pracovnice pre didaktickú techniku
2.42+421 (2) 21 022 242
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
2.24
+421 (2) 21 022 224
Pavol Matejka
Prevádzkový elektrikár
2.37+421 (2) 21 022 237pavol.matejka [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
Pracovnice správy majetku2.16
+421 (2) 21 022 216
zuzana.misikova [at] stuba.sk
IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441
robert.moro [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Mršková, PhD.
Odborná administratívna pracovnice
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
Profesor CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305
Upratovač - upratovačka
PhDr. Erika NižnanskáD-PR DO FIIT
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
2.15+421 (2) 21 022 215
DO FIIT
Tajomníčka fakulty
2.04
+421 (2) 21 022 203lubica.palatinusova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Petrík
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Matúš PikuliakIISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.36
+421 (2) 21 022 336
Mgr. Marián PotočnýIISE FIITOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
marian.potocny [at] stuba.sk
Ing. Martina Ries
Odborná administratívna pracovnice
2.24
+421 (2) 21 022 224martina.ries [at] stuba.sk
UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.35, 5.32
+421 (2) 21 022 532, +421 (2) 21 022 535michal.ries [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.IISE FIIT
Docentka CSc.,PhD.
3.16
+421 (2) 21 022 316
Mgr. Martin Sabo, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
Mgr. Miroslava Slezáková
Odborná administratívna pracovnice
2.25
+421 (2) 21 022 225miroslava.slezakova [at] stuba.sk
D-E DO FIIT
Finančná účtovníčka
2.11+421 (2) 21 022 211
Ing. Ivan Srba, PhD.IISE FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.41
+421 (2) 21 022 441
ivan.srba [at] stuba.sk
Pracovník operačných systémov VS
2.27
+421 (2) 21 022 227
Ing. Roman Stovíček, CSc.
Pracovník operačných systémov VS
2.26
+421 (2) 21 022 226
Ing. Jakub Ševcech, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.45+421 (2) 21 022 445jakub.sevcech [at] stuba.sk
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Docent CSc.,PhD.
4.29+421 (2) 21 022 429jakub.simko [at] stuba.sk
Tatiana Šípková
Odborná administratívna pracovnice
5.06
+421 (2) 21 022 506
Mgr. Jarmila Škorecová
Mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
jarmila.skorecova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.20
+421 (2) 21 022 520
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
D-E DO FIIT
Pracovnice pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113daniela.svajdlenkova [at] stuba.sk
Mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217ivana.svantnerova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.05
+421 (2) 21 022 405
Pracovnice pre študijné záležitosti
1.06+421 (2) 21 022 143
BED DO FIIT
Vrátnik
ladislav.toman [at] stuba.sk
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matus.tomlein [at] stuba.sk
Ing. Peter Trúchly, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.31+421 (2) 21 022 531
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320jozef.tvarozek [at] stuba.sk
Ing. Juraj VincúrIISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.38-2 (3D LAB)+421 (2) 21 022 338
UPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
Upratovač - upratovačka
eva.vorosova [at] stuba.sk
Ing. Petra Vrablecová, PhD.IISE FIITVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330petra.vrablecova [at] stuba.sk
IISE FIITDocent CSc.,PhD.4.37
+421 (2) 21 022 437
valentino.vranic [at] stuba.sk
BED DO FIITPrac. pre energetiku a revízne činnosti2.36+421 (2) 21 022 236frantisek.warosch [at] stuba.sk
IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
michal.winczer [at] stuba.sk
BED DO FIITVrátnik
aneta.zubekova [at] stuba.sk

External staff

Name
Department
Position
OfficePhone
E-mail
RNDr. Darina AdámyováFIITexternal colleague
qadamyova [at] stuba.sk
JUDr. Jozef Andraško, PhD.
external colleague
qandrasko [at] stuba.sk
external colleague
4.33
+421 (2) 21 022 433nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
external colleague
Marta Aragón Martínezexternal colleague
xaragonmartinez [at] stuba.sk
IISE FIITexternal colleague
PhDr. Danka Babincová
external colleague
qbabincova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.external colleagueC 0501+421 (2) 32 888 419
FIIT
external colleague
4.45+421 (2) 21 022 445viktor.bachraty [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.
external colleague
qbalaza [at] stuba.sk
Ing. Marcel Baláž, PhD.FIITexternal colleague
marcel.balaz [at] stuba.sk
external colleague
qbalogh [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Michal Barla, PhD.
external colleague
4.45
+421 (2) 21 022 445
external colleague
external colleague
Mgr. Martin Bečka, PhD.FIITexternal colleague
external colleague
Mgr. Michaela Benedigová, MBAFIITexternal colleague
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.external colleague
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.UPAI FIITexternal colleague
qbergerhaladova [at] stuba.sk
Daniela Biagini Gómez
external colleague
xbiaginigomez [at] stuba.sk
external colleague
qbielikovab [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qblaho [at] stuba.sk
Karol Blesák
external colleague
1.14+421 (2) 21 022 100qblesakk [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
radoslav.bohm [at] stuba.sk
Ing. Jitka Božíková
external colleague
2.13
+421 (2) 21 022 213
doc. Ing. Přemysl Brada, Ph.D., MSc
external colleague
FIIT
external colleague
E116
+421 (2) 60 291 385
juraj.brenkus [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
external colleague
qbritanak [at] stuba.sk
external colleague
qbronis [at] stuba.sk
Ing. Roman Broniš, PhD.
external colleague
5.34
+421 (2) 21 022 534qbronisr [at] stuba.sk
Ing. Ivana Budinská, PhD.FIIT
external colleague
external colleague
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
external colleague
Ing. Radek Burget, Ph.D.FIITexternal colleague
qburget [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
external colleague
3.34
+421 (2) 21 022 334
Bc. Karol CagáňFIITexternal colleague
xcagank [at] stuba.sk
Mgr. Peter Cagarda, PhD.FIIT
external colleague
qcagarda [at] stuba.sk
Alessandro CaputoFIITexternal colleague
external colleague
UPAI FIIT
external colleague
B408
+421 (2) 68 279 408
external colleague
Ing. Martin Čechvala
external colleague
xcechvala [at] stuba.sk
RNDr. Karla Čipková, PhD.external colleagueA414
+421 (2) 60 291 472
FIITexternal colleague
qdadom [at] stuba.sk
Mgr. Martin Daňko, PhD.FIIT
external colleague
4.16+421 (2) 21 022 416
FIITexternal colleague
qdemovicm [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Ing. Ján Dohnal, PhD.external colleague
qdohnal [at] stuba.sk
Ing. Ladislav DominFIITexternal colleague
Ing. Tomáš Domonkosexternal colleague
external colleague
Ing. Peter Drahoš, PhD.UPAI FIITexternal colleague
4.13
+421 (2) 21 022 413qdrahos [at] stuba.sk
external colleagueqdrutarovsky [at] stuba.sk
PaedDr. Aleš DunajčíkFIITexternal colleagueT 108+421 (2) 60 291 590ales.dunajcik [at] stuba.sk
Mgr. Terézia EckertováFIIT
external colleague
FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
external colleague
3.31
+421 (2) 21 022 331tomas.farkas [at] stuba.sk
Ing. Peter Feciľak, PhD.IISE FIITexternal colleague
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
external colleague
Mgr. Michal Ferko, PhD.FIITexternal colleague
qferkom [at] stuba.sk
doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.external colleague
external colleague
1.14
+421 (2) 21 022 100
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.FIITexternal colleagueqfiser [at] stuba.sk
Ing. Andrej Fogelton, PhD.external colleague4.11+421 (2) 21 022 411
Ing. Pavol Frič, PhD.
external colleague
D-101+421 (2) 60 291 401
Ing. Andrea Furková, PhD.external colleague
external colleague
qgalajda [at] stuba.sk
Ing. Miroslav GalbavýFIITexternal colleague
4.13
+421 (2) 21 022 413
Ing. Roman Gavuliak, PhD.
external colleague
qgavuliak [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Peter GergelyUPAI FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
xgesnouin [at] stuba.sk
RNDr. Ján Glasa, CSc.FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
2.28
+421 (2) 21 022 228
FIITexternal colleague
qgreif [at] stuba.sk
Ing. Nora Grisáková, PhD.FIITexternal colleague
qgrisakova [at] stuba.sk
external colleague
3.14
+421 (2) 21 022 314
FIIT
external colleague
C501+421 (2) 60 291 226otokar.grosek [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qgrund [at] stuba.sk
external colleague
qguothi [at] stuba.sk
external colleague
qgyarfas [at] stuba.sk
Ing. Gábor Gyepes, PhD.FIIT
external colleague
external colleague
qhanacekp [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc.external colleague
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
external colleague
FIIT
external colleague
external colleague
qhluchy [at] stuba.sk
Mgr. Juraj Holasexternal colleague
qholas [at] stuba.sk
Ing. Michal Holubexternal colleague3.36+421 (2) 21 022 336michal.holub [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
xhoskovad [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD.FIITexternal colleague
qhruska [at] stuba.sk
Ing. Peter Hubka, PhD.FIIT
external colleague
Ing. Vladimír HudekFIITexternal colleague
qhudek [at] stuba.sk
Ing. František Jakab
external colleague
qjakab [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.external colleague
4.43
+421 (2) 21 022 443
jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
4.28
+421 (2) 21 022 428vladimir.janis [at] stuba.sk
external colleagueqkadlica [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.FIIT
external colleague
C 0413+421 (2) 32 888 417
FIIT
external colleague
C 0409
+421 (2) 32 888 405
Ing. Roman Kazička, PhD.external colleague
external colleague
qkelemenj [at] stuba.sk
Mgr. Pavol Kianička
external colleague
external colleague
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.FIITexternal colleagueC 0410
+421 (2) 32 888 409
martin.knor [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
external colleague
Ing. Ivan KollárFIIT
external colleague
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.FIITexternal colleague
qkollar [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
A 402
+421 (2) 60 291 814
Ing. Ľuboš Koprdaexternal colleague
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.external colleague
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.FIITexternal colleagueqkorenek [at] stuba.sk
Mgr. Peter Koscelanský
external colleague
FIIT
external colleague
Mgr. Marek Košta, PhD.external colleague
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.FIITexternal colleague5.28+421 (2) 21 022 528
external colleague
5.43
+421 (2) 21 022 543
FIIT
external colleague
qkotuliak [at] stuba.sk
Ing. Ivo KovačičIISE FIIT
external colleague
Ing. Michal KováčikFIITexternal colleague
external colleague
5.35
+421 (2) 21 022 535
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
external colleague
64
+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
monika.kovacova [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Ing. Tomáš Kovár
external colleague
qkovar [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
FIIT
external colleague
peter.krammer [at] stuba.sk
Ing. Peter Krátky, PhD.IISE FIITexternal colleague3.31+421 (2) 21 022 331
external colleague
xkrizanp [at] stuba.sk
external colleague
qkrupam [at] stuba.sk
Ing. Viliam KubisFIIT
external colleague
UPAI FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
3.31
+421 (2) 21 022 331
tomas.kucecka [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
5.05
+421 (2) 21 022 505
frantisek.kudlacak [at] stuba.sk
Ing. Róbert Kuchár
external colleague
Mgr. Tomáš KuzmaFIITexternal colleagueqkuzmat [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.external colleague4.15
+421 (2) 21 022 415
vladimir.kvasnicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.external colleague3.06+421 (2) 21 022 306
external colleague
T 108
+421 (2) 60 291 590
doc. RNDr. Michal Laclavík, PhD.external colleague
Mgr. Peter Laurinec, PhD.FIIT
external colleague
3.31
+421 (2) 21 022 331
external colleague
D408, 4.45
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445
external colleague
4.40
+421 (2) 21 022 440
external colleague
qlenharcik [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.FIIT
external colleague
eva.letovancova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qlipovskyr [at] stuba.sk
FIITexternal colleaguexliscak [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
external colleague
external colleague
qlorencz [at] stuba.sk
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.external colleague
Ing. Jakub MačinaFIITexternal colleague
external colleague4.19
+421 (2) 21 022 419
Fernando Magdalena Laordenexternal colleague
xmagdalenalaord [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Mach, CSc.
external colleague
qmach [at] stuba.sk
external colleague
qmachovak [at] stuba.sk
external colleagueE116+421 (2) 60 291 385libor.majer [at] stuba.sk
Ing. Marián MajorFIITexternal colleague
qmajor [at] stuba.sk
Evaggelia MaleskouFIITexternal colleaguexmaleskou [at] stuba.sk
Ing. Peter Malík, PhD.external colleague
qmalikp [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.FIITexternal colleague3.03
+421 (2) 21 022 303
irina.ondik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.external colleague
A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
lubomir.marko [at] stuba.sk
Ing. Martin MarkoFIIT
external colleague
qmarkom [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
FIITexternal colleague
qmasarykj [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Ing. Slavomír Maťašovský
external colleague
qmatasovskys [at] stuba.sk
external colleaguejuraj.matejka [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Mgr. Karolína Mayerová, PhD.FIITexternal colleague
Mgr. Ján Mazák, PhD.FIITexternal colleague
qmazak [at] stuba.sk
Ing. Peter MesjarFIITexternal colleague
qmesjar [at] stuba.sk
Mgr. Peter Miklovič, PhD.external colleagueA122
+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
peter.miklovic [at] stuba.sk
Ing. Eugen Mikóczy, PhD.FIITexternal colleague
qmikoczy [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
C 0404
FIIT
external colleague
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
branislav.misota [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qmitkova [at] stuba.sk
Mouline Mohamedexternal colleaguexmohamed [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
4.32
+421 (2) 21 022 432ludovit.molnar [at] stuba.sk
external colleague
qmolnarovaa [at] stuba.sk
Mgr. Attila MoravcsíkFIITexternal colleague
qmoravcsik [at] stuba.sk
Ing. Richard Moravec
external colleague
CIT 3/1+421 (2) 32 888 715richard.moravec [at] stuba.sk
Ing. Martin MorávekIISE FIIT
external colleague
Ing. Peter Morávekexternal colleague
qmoravekp [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qmrva [at] stuba.sk
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.FIIT
external colleague
3.03+421 (2) 21 022 303ingrid.nagyova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
martin.nehez [at] stuba.sk
UPAI FIIT
external colleague
Ing. Jakub Obetkoexternal colleaguexobetko [at] stuba.sk
Iro OikonomouFIIT
external colleague
xoikonomou [at] stuba.sk
Ing. Michal Okresa
external colleague
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.external colleague
qolejar [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
A413
+421 (2) 60 291 745
Mgr. Milada Omachelová, PhD.external colleague
64
+421 (2) 57 296 220
milada.omachelova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
qparalic [at] stuba.sk
Ing. Marek Paralič, PhD.FIITexternal colleagueqparalicm [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
xparizot [at] stuba.sk
external colleague
qpaterek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
external colleague
D401+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412jarmila.pavlovicova [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
external colleague
2.42
+421 (2) 21 022 242
radoslav.pesek [at] stuba.sk
external colleague
qpikula [at] stuba.sk
external colleague
5.16, 1.08
+421 (2) 21 022 516
external colleague
Juraj PodroužekFIIT
external colleague
FIITexternal colleague
external colleague
4.36
+421 (2) 21 022 436
Mgr. Juraj PoljovkaFIIT
external colleague
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.FIITexternal colleague
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.FIIT
external colleague
4.04
+421 (2) 21 022 404
jiri.pospichal [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
marian.potocny [at] stuba.sk
Ing. Anna PovažanováFIITexternal colleague
4.33
+421 (2) 21 022 433anna.povazanova [at] stuba.sk
IISE FIITexternal colleague
3.34
+421 (2) 21 022 334
juraj.rabcan [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueB603, B414
+421 (2) 60 291 703
FIIT
external colleague
qrublikm [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
external colleague
qruzicka [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
IISE FIIT
external colleague
3.37
+421 (2) 21 022 337
metod.rybar [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
5.03+421 (2) 21 022 503
RNDr. Peter RybárFIITexternal colleague
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
external colleague
qsabor [at] stuba.sk
external colleague1.14+421 (2) 21 022 100juraj.santo [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
C 0408
+421 (2) 32 888 218
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.FIITexternal colleague
FIITexternal colleagueqschmidtj [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueqschraggeova [at] stuba.sk
external colleague
qskupa [at] stuba.sk
Mgr. Ivan SládečkaFIITexternal colleague
external colleague
qsladek [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.UPAI FIITexternal colleague
FIITexternal colleagueiveta.smetanova [at] stuba.sk
external colleague
qsobota [at] stuba.sk
Ing. Viliam Solčány, PhD.
external colleague
4.16
+421 (2) 21 022 416
FIIT
external colleague
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.IISE FIIT
external colleague
qsteinberger [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qsteinerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.FIIT
external colleague
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
external colleague
qstrnadel [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Strnád, CSc.FIITexternal colleagueD-111+421 (2) 60 291 384
FIIT
external colleague
D-208+421 (2) 60 291 231
external colleague
external colleague
T109
+421 (2) 60 291 790
alena.suttnerova [at] stuba.sk
Mgr. Viktor Svetskýexternal colleagueqsvetsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Svrček
external colleague
3.37
+421 (2) 21 022 337
FIITexternal colleague
D-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Radovan ŠajbenFIITexternal colleague
IISE FIIT
external colleague
3.36
+421 (2) 21 022 336
marius.sajgalik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.
external colleague
petr.saloun [at] stuba.sk
external colleague
FIITexternal colleague
qsefranek [at] stuba.sk
Mgr. Martin Šeleng, PhD.
external colleague
Ing. Roman Šelmeci, PhD.FIITexternal colleague
3.30
+421 (2) 21 022 330
roman.selmeci [at] stuba.sk
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.
external colleague
4.33
+421 (2) 21 022 433lubor.sesera [at] stuba.sk
FIITexternal colleague4.45+421 (2) 21 022 445
external colleague
C 0412
+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin Šimlaštík
external colleague
E121
+421 (2) 60 291 163
martin.simlastik [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
C 0405
+421 (2) 32 888 315
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.FIITexternal colleague
D-209
+421 (2) 60 291 693
external colleague
external colleague
qsurek [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
2.17
+421 (2) 21 022 217
Mgr. Michal Teplan, PhD.external colleague
qteplan [at] stuba.sk
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.external colleagueC 0419
+421 (2) 32 888 430
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
external colleague
Ing. Tibor TorokFIIT
external colleague
qtorok [at] stuba.sk
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.FIITexternal colleague
Ing. Mgr. Matúš TunaFIITexternal colleague
qtuna [at] stuba.sk
external colleague
qturcanik [at] stuba.sk
Ing. Martin Turi Nagy, PhD.external colleagueB406+421 (2) 68 279 406
IISE FIITexternal colleague
Ing. Jakub Ukrop
external colleague
D-209
+421 (2) 60 291 693qukrop [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qunger [at] stuba.sk
Ing. Dávid Urbánexternal colleaguequrband1 [at] stuba.sk
external colleague
external colleagueUI SAV Bratislava
Ing. Marek Vančo, PhD.FIITexternal colleague
B410
FIIT
external colleague
FIIT
external colleague
4.11
+421 (2) 21 022 411
IISE FIITexternal colleague
qvinar [at] stuba.sk
external colleague
E408
+421 (2) 60 291 367
external colleague
qvojtas [at] stuba.sk
external colleague
FIIT
external colleague
C507
+421 (2) 60 291 651
FIIT
external colleague
qvokorokos [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
Ing. Ján Zelenka, PhD.FIIT
external colleague
qzelenkaj [at] stuba.sk
Mgr. Jakub Zeman, PhD.
external colleague
qzemanj [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.FIITexternal colleague
qzendulka [at] stuba.sk
external colleague
FIIT
external colleague
qzarova [at] stuba.sk