4. 6. 2020  14:32 Lenka
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborná asistentka CSc.,PhD.4.33+421 (2) 21 022 433nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Ing. Ján Balažia, PhD.UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
jan.balazia [at] stuba.sk
Rozália BalážováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
rozalia.balazova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
4.45
+421 (2) 21 022 445
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
UISI FIIT
odborná administratívna pracovníčka
3.11
+421 (2) 21 022 311
eva.belakova [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Bencel, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.30
+421 (2) 21 022 530
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.UPAI FIITdocentka CSc.,PhD.
4.06
+421 (2) 21 022 406
vanda_benesova [at] stuba.sk
CVKS FIIT, UPAI FIIT
pracovník operačných systémov VS, odborný asistent CSc.,PhD.
5.28+421 (2) 21 022 528
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29
+421 (2) 21 022 529bystrik.bindas [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503martin.binder [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Blšták, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
4.43
+421 (2) 21 022 443
miroslav.blstak [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
vrátnik
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Tomáš Boros, PhD.UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33
+421 (2) 21 022 533
tomas.boros [at] stuba.sk
upratovač - upratovačkadiana.borsova [at] stuba.sk
UISI FIITdocentka CSc.,PhD.
3.15
+421 (2) 21 022 315
Ing. Jitka Božíková
asistentka
2.13
+421 (2) 21 022 213
Peter BrathCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.43
+421 (2) 21 022 243
peter.brath [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.31
+421 (2) 21 022 331
kamil.burda [at] stuba.sk
UPAI FIIT
docent CSc.,PhD.
4.27
+421 (2) 21 022 427
michal.cernansky [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.UPAI FIIT
profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539pavel.cicak [at] stuba.sk
Aurel ČičátkaTPO Dek FIITvrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100aurel.cicatka [at] stuba.sk
Mgr. Viera DanišováEO Dek FIIT
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211viera.danisova [at] stuba.sk
Ing. Peter DemčákUISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.42
+421 (2) 21 022 442
peter.demcak [at] stuba.sk
UPAI FIITodborná asistentka bez vedeckej hodnosti5.03+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503barbara.drnajova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
pracovník BOZ a PO
D607+421 (2) 60 291 456
TPO Dek FIITvrátnik1.14
+421 (2) 21 022 100
vladimir.dudak [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 144
Mgr. Lucia FalbováSIK FIIT
knihovníčka
2.31
+421 (2) 21 022 231lucia.falbova [at] stuba.sk
Ing. Jakub FinduraUPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542jakub.findura [at] stuba.sk
Ing. Adriána FlesarováSO Dek FIIT
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 142
adriana.flesarova [at] stuba.sk
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
knihovníčka
2.30+421 (2) 21 022 230
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.33+421 (2) 21 022 533
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.37+421 (2) 21 022 337
Ing. Jakub GinterUPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
CVKS FIITmatematička - analytička VS
2.28
+421 (2) 21 022 228
marta.gnipova [at] stuba.sk
Dominik Gozorapracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.44
+421 (2) 21 022 244
Peter GrellCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44+421 (2) 21 022 244peter.grell [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.11
+421 (2) 21 022 411
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.3.14
+421 (2) 21 022 314
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514
odborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236
simon.hives [at] stuba.sk
UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.37+421 (2) 21 022 337patrik.hlavac [at] stuba.sk
SO Dek FIIT
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
zuzana.horniakova [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.20
+421 (2) 21 022 520
Mgr. Andrea Hrčková, PhD.UISI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441andrea.hrckova [at] stuba.sk
Ing. Martin Hric, PhD.UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pracovník pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
jan.hudan [at] stuba.sk
Ing. Ján Hudec, PhD.UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.5.17+421 (2) 21 022 517
UPAI FIIT
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14
+421 (2) 21 022 414
ladislav.hudec [at] stuba.sk
Ľubica HuskováTPO Dek FIITupratovač - upratovačka
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.UISI FIITdocentka CSc.,PhD.3.18, 1.08+421 (2) 21 022 318daniela.chuda [at] stuba.sk
Ing. Marek JakabUPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
marek.jakab [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
4.43
+421 (2) 21 022 443jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
prevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237
asistentka
3.12
+421 (2) 21 022 312lubica.jancatova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.profesor CSc.,PhD.
4.28
+421 (2) 21 022 428
vladimir.janis [at] stuba.sk
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
katarina.jelemenska [at] stuba.sk
Oliver KanátCVKS FIIT
pracovník pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
Ing. Peter Kapec, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.17
+421 (2) 21 022 417
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
4.44
+421 (2) 21 022 444
ivan.kapustik [at] stuba.sk
Monika Karoliová, MBAUPAI FIIT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
5.19
+421 (2) 21 022 519
Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.40
+421 (2) 21 022 440
Miriam Kitanovicsovápracovníčka pre plán a rozpočet2.11
+421 (2) 21 022 251
miriam.kitanovicsova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330
doc. RNDr. Martin Kochol, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.kochol [at] stuba.sk
Ing. Ivan KollárCVKS FIITmatematik - analytik VS
2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
docent CSc.,PhD.
4.30
+421 (2) 21 022 430
Ing. Martin KonôpkaUISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.43
+421 (2) 21 022 443martin_konopka [at] stuba.sk
profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.35+421 (2) 21 022 535tomas.kovacik [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana KozíkováOROD Dek FIITasistentka2.04
+421 (2) 21 022 204
zuzana.kozikova [at] stuba.sk
CVKS FIIT, UPAI FIIT
vedúci VS, docent CSc.,PhD.
5.15
+421 (2) 21 022 515
tibor.krajcovic [at] stuba.sk
UISI FIITprofesor CSc.,PhD.
rastislav.kralovic [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka3.12
+421 (2) 21 022 312
odborný asistent CSc.,PhD.
4.40
+421 (2) 21 022 440
tomas.kramar [at] stuba.sk
UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.04
+421 (2) 21 022 504
stefan.kristofik [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.4.42
+421 (2) 21 022 442
eduard.kuric [at] stuba.sk
CVKS FIIT, UISI FIIT
pracovník operačných systémov VS, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.44
+421 (2) 21 022 444
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.
3.06
+421 (2) 21 022 306
peter.lacko [at] stuba.sk
Anna LakušováEO Dek FIITvedúca ekonomického útvaru2.12+421 (2) 21 022 212anna.lakusova [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.4.34
+421 (2) 21 022 434
odborný asistent CSc.,PhD.4.11
+421 (2) 21 022 411
jan.lastinec [at] stuba.sk
UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
D408, 4.45+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445fedor.lehocki [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
OOČ Dek FIITodborná administratívna pracovníčka
andrea.lengyelova [at] stuba.sk
UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.30
+421 (2) 21 022 330
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.profesorka CSc.,PhD.3.17
+421 (2) 21 022 317
odborný asistent CSc.,PhD.
5.18
+421 (2) 21 022 518
dominik.macko [at] stuba.sk
Zuzana Macková
odborná administratívna pracovníčka
3.06
+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
zuzana.mackova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
Ing. Dušan MalinaCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.41
+421 (2) 21 022 241
dusan.malina [at] stuba.sk
pracovníčka pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
2.24
+421 (2) 21 022 224
TPO Dek FIITprevádzkový elektrikár
2.37
+421 (2) 21 022 237pavol.matejka [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
EO Dek FIITpracovníčka správy majetku
2.16
+421 (2) 21 022 216
Ing. Róbert Móro, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441
robert.moro [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Mršková, PhD.OOČ Dek FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.UISI FIITodborná asistentka CSc.,PhD.
3.03
+421 (2) 21 022 303
ingrid.nagyova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.UISI FIITprofesor CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305pavol.navrat [at] stuba.sk
TPO Dek FIITupratovač - upratovačkaviera.nemethova [at] stuba.sk
PhDr. Erika Nižnanskávedúca útvaru ľudských zdrojov2.15
+421 (2) 21 022 215
tajomníčka fakulty
2.04+421 (2) 21 022 203
Ing. Juraj PetríkUISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Matúš Pikuliak
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.36
+421 (2) 21 022 336
odborný asistent CSc.,PhD.
5.16, 1.08
+421 (2) 21 022 516
peter.pistek [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
4.36
+421 (2) 21 022 436ivan.polasek [at] stuba.sk
Mgr. Marián Potočný
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433
odborný asistent CSc.,PhD.
4.44
+421 (2) 21 022 444
karol.rastocny [at] stuba.sk
Ing. Martina Ries
odborná administratívna pracovníčka
2.24+421 (2) 21 022 224martina.ries [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.35, 5.32
+421 (2) 21 022 532, +421 (2) 21 022 535
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Richard RošteckýUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.29
+421 (2) 21 022 529
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.UISI FIIT
docentka CSc.,PhD.
3.16
+421 (2) 21 022 316
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503martin.sabo [at] stuba.sk
Mgr. Miroslava SlezákováCPVS FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.25
+421 (2) 21 022 225
Mária Somogyiováfinančná účtovníčka2.11+421 (2) 21 022 211maria.somogyiova [at] stuba.sk
UISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.41+421 (2) 21 022 441
Ing. Branislav Steinmüller
pracovník operačných systémov VS
2.27
+421 (2) 21 022 227
CVKS FIITpracovník operačných systémov VS2.26+421 (2) 21 022 226
Ing. Jakub Ševcech, PhD.UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.45
+421 (2) 21 022 445
jakub.sevcech [at] stuba.sk
UISI FIIT
docent CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429jakub.simko [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
1.08, 4.31
+421 (2) 21 022 431
UPAI FIITodborná administratívna pracovníčka
5.06
+421 (2) 21 022 506
Mgr. Jarmila Škorecovámzdová účtovníčka2.17
+421 (2) 21 022 217
jarmila.skorecova [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes [at] stuba.sk
Ing. Viktor ŠulákUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
Daniela Švajdlenková
pracovníčka pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13
+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
daniela.svajdlenkova [at] stuba.sk
Ing. Martin Tamajkavýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.05
+421 (2) 21 022 405
martin.tamajka [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 143
vrátnik
Ing. Matúš Tomlein, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matus.tomlein [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
5.31+421 (2) 21 022 531
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320
jozef.tvarozek [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.38-2 (3D LAB)
+421 (2) 21 022 338
juraj.vincur [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
upratovač - upratovačka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
3.30+421 (2) 21 022 330
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.UISI FIIT
docent CSc.,PhD.
4.37
+421 (2) 21 022 437
TPO Dek FIIT
prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236frantisek.warosch [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
vrátnik
aneta.zubekova [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externá spolupracovníčka
FIIT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
4.33
+421 (2) 21 022 433nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Marta Aragón MartínezExterná spolupracovníčka
doc. Ing. František Babič, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbabincova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.FIITExterný spolupracovník
C 0501
+421 (2) 32 888 419
FIITExterný spolupracovník4.45
+421 (2) 21 022 445
Externý spolupracovník
Ing. Marcel Baláž, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbalogh [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkqbarabas [at] stuba.sk
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Martin Bečka, PhD.FIITExterný spolupracovník
martin.becka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
xbellini [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Benedigová, MBAFIIT
Externá spolupracovníčka
qbenedigova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.Externý spolupracovníkqbenus [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.UPAI FIIT
Externá spolupracovníčka
qbergerhaladova [at] stuba.sk
Daniela Biagini GómezFIIT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qblaho [at] stuba.sk
TPO Dek FIIT
Externý spolupracovník
1.14+421 (2) 21 022 100
Ing. Peter BlštákFIIT
Externý spolupracovník
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.Externý spolupracovník
radoslav.bohm [at] stuba.sk
Ing. Jitka BožíkováFIITExterná spolupracovníčka
2.13
+421 (2) 21 022 213
doc. Ing. Přemysl Brada, Ph.D., MSc
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385
Externý spolupracovník
qbritanak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ivana Budinská, PhD.Externá spolupracovníčka
ivana.budinska [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Katarína Buzová, PhD.FIITExterná spolupracovníčkaqbuzova [at] stuba.sk
Ing. Michal Bystrický, PhD.
Externý spolupracovník
3.34
+421 (2) 21 022 334
michal.bystricky [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
xcagank [at] stuba.sk
Mgr. Peter Cagarda, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
Blanca Cardona AparicioFIITExterná spolupracovníčka
Ing. Tibor Csóka, PhD.UPAI FIITExterný spolupracovník
B408
+421 (2) 68 279 408
qcsoka [at] stuba.sk
Ing. Martin Čechvala
Externý spolupracovník
RNDr. Karla Čipková, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
A414
+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Externý spolupracovník
qdadom [at] stuba.sk
Mgr. Martin Daňko, PhD.UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
4.16
+421 (2) 21 022 416
FIIT
Externý spolupracovník
qdemovicm [at] stuba.sk
Ing. Ján Dobias
Externý spolupracovník
Ing. Ján Dohnal, PhD.FIITExterný spolupracovník
Ing. Ladislav DominExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qdomonkost [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
5.04
+421 (2) 21 022 504lukas.doubravsky [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413qdrahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.FIITExterný spolupracovník
qdrutarovsky [at] stuba.sk
PaedDr. Aleš DunajčíkExterný spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
Mgr. Terézia EckertováUISI FIIT, FIIT
Externá spolupracovníčka
FIITExterná spolupracovníčka
qerdelyiovaganc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfarkasi [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
tomas.farkas [at] stuba.sk
Ing. Peter Feciľak, PhD.Externý spolupracovník
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.Externý spolupracovník
Mgr. Michal Ferko, PhD.Externý spolupracovník
UISI FIIT
Externý spolupracovník
qfiala [at] stuba.sk
TPO Dek FIITExterný spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.FIITExterný spolupracovník
Ing. Andrej Fogelton, PhD.Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411andrej.fogelton [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
qfric [at] stuba.sk
Ing. Andrea Furková, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
qfurkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav GalbavýExterný spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413
Ing. Roman Gavuliak, PhD.
Externý spolupracovník
qgavuliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter GergelyExterný spolupracovníkqgergely [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xgesnouin [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qglasa [at] stuba.sk
RNDr. Marta GnipováExterná spolupracovníčka2.28+421 (2) 21 022 228marta.gnipova [at] stuba.sk
Adam GreifUISI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
C501
+421 (2) 60 291 226
Externý spolupracovník
qgrund [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qguothi [at] stuba.sk
Ing. František Gyárfáš, PhD.Externý spolupracovníkqgyarfas [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qgyepes [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Petr HanáčekFIITExterný spolupracovníkqhanacekp [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qhanuliak [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Herout, PhD.
Externý spolupracovník
qherout [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhlavacj1 [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Mgr. Juraj HolasExterný spolupracovník
qholas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník3.36+421 (2) 21 022 336michal.holub [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xhoskovad [at] stuba.sk
doc. Elena Hradiská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD.Externý spolupracovníkqhruska [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qhubka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Ing. František JakabExterný spolupracovník
qjakab [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.FIITExterný spolupracovník
4.43
+421 (2) 21 022 443
jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník4.28
+421 (2) 21 022 428
Ing. Andrej Kadlic
Externý spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
C 0413
+421 (2) 32 888 417
Externý spolupracovník
C 0409
+421 (2) 32 888 405
Ing. Roman Kazička, PhD.FIITExterný spolupracovníkqkazicka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkianicka [at] stuba.sk
Matúš Kislan
Externý spolupracovník
qkislan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
C 0410
+421 (2) 32 888 409
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.UPAI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
lukas.kohutka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
A 402
+421 (2) 60 291 814
Ing. Ľuboš KoprdaExterný spolupracovník
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.UISI FIITExterný spolupracovníkqkordikp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkorenek [at] stuba.sk
Mgr. Peter Koscelanský
Externý spolupracovník
RNDr. Ivan Košinár, CSc.FIITExterný spolupracovník
qkosinari [at] stuba.sk
Mgr. Marek Košta, PhD.UPAI FIITExterný spolupracovník
qkosta [at] stuba.sk
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.
Externá spolupracovníčka
5.28+421 (2) 21 022 528margareta.kotocova [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
5.43
+421 (2) 21 022 543
Ing. Peter KotuliakFIITExterný spolupracovník
Ing. Ivo KovačičUISI FIITExterný spolupracovník
qkovacici [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
5.35
+421 (2) 21 022 535
UPAI FIITExterná spolupracovníčka
64
+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
monika.kovacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Externý spolupracovník
UISI FIITExterný spolupracovník
qkovar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkrald [at] stuba.sk
Ing. Peter Krammer
Externý spolupracovník
Ing. Peter Krátky, PhD.Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
FIITExterný spolupracovník
xkrizanp [at] stuba.sk
Mgr. Martin KrupaFIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkxkubisv [at] stuba.sk
UPAI FIITExterný spolupracovník
Ing. Tomáš KučečkaFIIT
Externý spolupracovník
3.31+421 (2) 21 022 331tomas.kucecka [at] stuba.sk
Ing. František KudlačákFIITExterný spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
Matej KukučkaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník5.05+421 (2) 21 022 505vladimir.kunstar [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Externý spolupracovník
4.15+421 (2) 21 022 415
FIITExterný spolupracovníkT 108+421 (2) 60 291 590
FIIT
Externý spolupracovník
qlaclavik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331peter.laurinec [at] stuba.sk
Ing. Fedor Lehocki, PhD.Externý spolupracovníkD408, 4.45
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 445
Ing. Marián Lekavý, PhD.Externý spolupracovník
4.40
+421 (2) 21 022 440marian.lekavy [at] stuba.sk
Ing. Imrich LenharčíkFIITExterný spolupracovník
qlenharcik [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.
Externá spolupracovníčka
eva.letovancova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlipovskyr [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
Externý spolupracovník
qliskam1 [at] stuba.sk
UPAI FIITExterný spolupracovník
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Externý spolupracovník
qlukotka [at] stuba.sk
Ing. Jakub MačinaExterný spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovník4.19
+421 (2) 21 022 419
martin.madaras [at] stuba.sk
Fernando Magdalena LaordenFIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Libor Majer, PhD.FIITExterný spolupracovníkE116+421 (2) 60 291 385libor.majer [at] stuba.sk
UPAI FIITExterný spolupracovník
qmajernik [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Beáta MalákováUPAI FIIT
Externá spolupracovníčka
qmalakova [at] stuba.sk
Evaggelia MaleskouFIIT
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Malík, PhD.
Externý spolupracovník
qmalikp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
A417
+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
Ing. Martin MarkoFIIT
Externý spolupracovník
qmarkom [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkxmarkovicl [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
Ing. Slavomír MaťašovskýExterný spolupracovník
Ing. Juraj Matejka, PhD.Externý spolupracovník
juraj.matejka [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Externý spolupracovník
qmatiaskok [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Ján Mazák, PhD.Externý spolupracovník
qmazak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Externý spolupracovník
A122+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
Ing. Eugen Mikóczy, PhD.FIITExterný spolupracovník
qmikoczy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmikolaj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaC 0404
Externý spolupracovník
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
Ing. Veronika Miťková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
4.32+421 (2) 21 022 432ludovit.molnar [at] stuba.sk
RNDr. Alena MolnárováFIIT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Attila MoravcsíkFIITExterný spolupracovník
qmoravcsik [at] stuba.sk
Ing. Richard MoravecFIITExterný spolupracovníkCIT 3/1+421 (2) 32 888 715richard.moravec [at] stuba.sk
UISI FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qmoravekp [at] stuba.sk
Mgr. Miloš MrvaExterný spolupracovník
qmrva [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqnecast [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkmartin.nehez [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Jakub Obetko
Externý spolupracovník
Iro Oikonomou
Externá spolupracovníčka
xoikonomou [at] stuba.sk
Ing. Michal OkresaExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkA413+421 (2) 60 291 745vladimir.olejcek [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Externá spolupracovníčka
64
+421 (2) 57 296 220milada.omachelova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qparalic [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Julien ParizotExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
Ida PenezićFIIT
Externá spolupracovníčka
xpenezic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
2.42
+421 (2) 21 022 242
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.FIIT
Externý spolupracovník
qplander [at] stuba.sk
UISI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qpokornyj [at] stuba.sk
Mgr. Juraj PoljovkaFIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
4.04
+421 (2) 21 022 404
jiri.pospichal [at] stuba.sk
Mgr. Marián Potočný
Externý spolupracovník
marian.potocny [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externý spolupracovník
3.34
+421 (2) 21 022 334
Mgr. Adam RiečickýExterný spolupracovník
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Externý spolupracovník
B603, B414
+421 (2) 60 291 703
Externý spolupracovník
qrublikm [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.FIITExterný spolupracovníkqrusko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qruzicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qruzovic [at] stuba.sk
Ing. Metod Rybár
Externý spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337metod.rybar [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
5.03
+421 (2) 21 022 503
FIITExterný spolupracovník
qrybar [at] stuba.sk
Mgr. Róbert Sabo, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qsabor [at] stuba.sk
Mgr. Lucia Sabová, PhD.UISI FIITExterná spolupracovníčka
Ing. Juraj Boris SantoTPO Dek FIIT
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
Externý spolupracovník
C 0408+421 (2) 32 888 218peter.sarkoci [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qsegec [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.FIITExterný spolupracovník
qschmidtj [at] stuba.sk
doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.Externá spolupracovníčka
qschraggeova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Skúpa, PhD.Externá spolupracovníčka
Mgr. Ivan SládečkaFIITExterný spolupracovník
UISI FIITExterný spolupracovníkqsladek [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.Externý spolupracovník
Ing. RNDr. Iveta Smetanová, PhD.Externá spolupracovníčka
iveta.smetanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqsobota [at] stuba.sk
Ing. Viliam Solčány, PhD.FIITExterný spolupracovník4.16+421 (2) 21 022 416viliam.solcany [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.UISI FIITExterný spolupracovník
qsteinberger [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.Externá spolupracovníčkaE119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
viera.stopjakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Strnád, CSc.
Externý spolupracovník
D-111
+421 (2) 60 291 384
qstrnad [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D-208
+421 (2) 60 291 231
Mgr. Ivan SukubaFIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Alena Suttnerová
Externá spolupracovníčka
T109
+421 (2) 60 291 790
Mgr. Viktor Svetský
Externý spolupracovník
qsvetsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Svrček
Externý spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337
martin.svrcek [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD-101+421 (2) 60 291 401
Ing. Radovan ŠajbenFIIT
Externý spolupracovník
qsajbenr [at] stuba.sk
Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Externý spolupracovník
3.36+421 (2) 21 022 336marius.sajgalik [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qsedivym [at] stuba.sk
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
Externý spolupracovník
qsefranek [at] stuba.sk
Mgr. Martin Šeleng, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Roman Šelmeci, PhD.UISI FIIT, FIIT
Externý spolupracovník
3.30
+421 (2) 21 022 330
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.FIITExterný spolupracovník4.33
+421 (2) 21 022 433
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Externý spolupracovník
4.45+421 (2) 21 022 445
FIIT
Externá spolupracovníčka
C 0412
+421 (2) 32 888 731
jana.siagiova [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
E121
+421 (2) 60 291 163
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Externý spolupracovník
C 0405+421 (2) 32 888 315jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Externý spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693qsperka [at] stuba.sk
prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Externý spolupracovník
marian.surab [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.FIITExterný spolupracovník
C 0419
+421 (2) 32 888 430matus.tibensky [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qtomasek [at] stuba.sk
Ing. Tibor TorokExterný spolupracovník
qtorok [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qtuna [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.
Externý spolupracovník
qturcanik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
B406
+421 (2) 68 279 406
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
quhrikm [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693
Ing. Milan Unger, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qunger [at] stuba.sk
Ing. Dávid UrbánUISI FIIT, FIITExterný spolupracovník
qurband1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkUI SAV Bratislava
Externý spolupracovník
B410
marek_vanco [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qvaskoj [at] stuba.sk
Ing. Peter Vilhan, PhD.Externý spolupracovník
4.11
+421 (2) 21 022 411
peter.vilhan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marian Vojs, PhD.FIITExterný spolupracovníkE408+421 (2) 60 291 367
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.FIIT
Externý spolupracovník
qvojtas [at] stuba.sk
Ing. Martin Vojtko, PhD.
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
C507
+421 (2) 60 291 651
milan.vojvoda [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvokorokos [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qzavodny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Jakub Zeman, PhD.FIITExterný spolupracovník
qzemanj [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
Externý spolupracovník
qzendulka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
aneta.zubekova [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
UPAI FIITExterný spolupracovník
qzdanskym [at] stuba.sk