30. 10. 2020  12:43 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Ján Balažia, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.03
+421 (2) 21 022 503
jan.balazia [at] stuba.sk
TPO Dek FIITupratovač - upratovačka
PaedDr. Pavol Baťalíkknihovník4.18+421 (2) 21 022 418pavol.batalik [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka [at] stuba.sk
Mgr. Eva Beláková, PhD.UISI FIIT
odborná administratívna pracovníčka
3.11
+421 (2) 21 022 311
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
5.30
+421 (2) 21 022 530
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
4.06
+421 (2) 21 022 406vanda_benesova [at] stuba.sk
CVKS FIITpracovník operačných systémov VS
2.42
+421 (2) 21 022 242
dusan.bernat [at] stuba.sk
Ing. Bystrík BindasUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29
+421 (2) 21 022 529
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.03
+421 (2) 21 022 403
andrej.binder [at] stuba.sk
Ing. Martin Binder
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
martin.binder [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bobák, PhD.UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
UI SAV Bratislava
vrátnik
pavel.bohac [at] stuba.sk
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.03+421 (2) 21 022 403tomas.boros [at] stuba.sk
Diana BorsováTPO Dek FIITupratovač - upratovačka
Ing. Jitka BožíkováOROD Dek FIITasistentka2.13+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
Peter BrathCVKS FIIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.43
+421 (2) 21 022 243
peter.brath [at] stuba.sk
Ing. Martin ČechvalaUPAI FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti
martin.cechvala [at] stuba.sk
UISI FIIT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
3.17
+421 (2) 21 022 317
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.UPAI FIITdocent CSc.,PhD.
4.27
+421 (2) 21 022 427
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539pavel.cicak [at] stuba.sk
Aurel ČičátkaTPO Dek FIITvrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
aurel.cicatka [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211viera.danisova [at] stuba.sk
UPAI FIITodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.BOZaPO EO Dek FIIT
pracovník BOZ a PO
D607
+421 (2) 60 291 456
Vladimír Dudák
vrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
vladimir.dudak [at] stuba.sk
Bc. Katarína DunajskáSO Dek FIIT
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 144
katarina.dunajska [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav ErdelyiCPVS FIITodborný administratívny pracovník5.04+421 (2) 21 022 504
Ing. Jakub FinduraUPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542jakub.findura [at] stuba.sk
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.SIK FIITknihovníčka
2.30
+421 (2) 21 022 230
odborný asistent CSc.,PhD.5.35+421 (2) 21 022 535marek.galinski [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.4.30+421 (2) 21 022 430
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.42+421 (2) 21 022 542jakub.ginter [at] stuba.sk
matematička - analytička VS
2.28
+421 (2) 21 022 228
Dominik Gozorapracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
Peter Grellpracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
Ing. Rudolf Grežo
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Ján Hanák, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.3.19+421 (2) 21 022 319jan.hanak [at] stuba.sk
UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514
Ing. Pavol Helebrandt, PhD.UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
5.34
+421 (2) 21 022 534
pavol.helebrandt [at] stuba.sk
SO Dek FIIT
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
zuzana.horniakova [at] stuba.sk
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.15
+421 (2) 21 022 315
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.41
+421 (2) 21 022 441andrea.hrckova [at] stuba.sk
CVKS FIITpracovník pre didaktickú techniku2.42+421 (2) 21 022 242
Ing. Ján Hudec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
5.17
+421 (2) 21 022 517
jan.hudec [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14
+421 (2) 21 022 414
Ing. Lukáš Hudecvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
upratovač - upratovačka
lubica.huskova [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.04+421 (2) 21 022 404
Ján JanataTPO Dek FIIT
prevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237
profesor CSc.,PhD.
4.28
+421 (2) 21 022 428
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.UPAI FIITriaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
Ing. Peter Kapec, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.4.17
+421 (2) 21 022 417
peter.kapec [at] stuba.sk
Ing. Ivan KapustíkUISI FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti4.44+421 (2) 21 022 444
UPAI FIIT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
5.19+421 (2) 21 022 519monika.karoliova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251
miriam.kitanovicsova [at] stuba.sk
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
4.36
+421 (2) 21 022 436
lukas.kohutka [at] stuba.sk
CVKS FIITmatematik - analytik VS2.40
+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247
Ing. Kristián Košťál, PhD.UPAI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30
+421 (2) 21 022 530
UPAI FIIT
profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543
ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.16
+421 (2) 21 022 516
tomas.kovacik [at] stuba.sk
UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
3.05
+421 (2) 21 022 305
odborná asistentka CSc.,PhD.064 SjF, 4.29 FIIT+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
asistentka
2.04
+421 (2) 21 022 204
CVKS FIIT, UPAI FIITvedúci VS, docent CSc.,PhD.5.15
+421 (2) 21 022 515
UISI FIITprofesor CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
5.04
+421 (2) 21 022 504
odborný asistent CSc.,PhD.
4.42
+421 (2) 21 022 442eduard.kuric [at] stuba.sk
EO Dek FIITvedúca ekonomického útvaru2.12
+421 (2) 21 022 212
anna.lakusova [at] stuba.sk
Ing. Ján Lang, PhD.UISI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434
jan.lang [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
4.03+421 (2) 21 022 403
odborný asistent CSc.,PhD.
4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435
fedor.lehocki [at] stuba.sk
Ing. Zdenka Lenartová, PhD.
odborná administratívna pracovníčka
2.29
+421 (2) 21 022 229
odborná administratívna pracovníčka2.32
+421 (2) 21 022 232
doc. Ing. Dominik Macko, PhD.UPAI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
5.18
+421 (2) 21 022 518
dominik.macko [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
3.06
+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990
UPAI FIITodborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419
martin.madaras [at] stuba.sk
Ing. Dušan MalinaCVKS FIITpracovník v oblasti výpočtovej techniky 2.41
+421 (2) 21 022 241
Bc. Karin Maliniaková
pracovníčka pre didaktickú techniku
2.42+421 (2) 21 022 242
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
2.24+421 (2) 21 022 224
Pavol MatejkaTPO Dek FIIT
prevádzkový elektrikár
2.37
+421 (2) 21 022 237
pavol.matejka [at] stuba.sk
Jana MišíkováTPO Dek FIITupratovač - upratovačka
jana.misikova [at] stuba.sk
Zuzana MišíkováEO Dek FIIT
pracovníčka správy majetku
2.16+421 (2) 21 022 216zuzana.misikova [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Mršková, PhD.OOČ Dek FIIT
odborná administratívna pracovníčka
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
katarina.mrskova [at] stuba.sk
Viera NémethováTPO Dek FIITupratovač - upratovačka
PhDr. Erika Nižnanská
vedúca útvaru ľudských zdrojov
2.15
+421 (2) 21 022 215
erika.niznanska [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429
tajomníčka fakulty
2.04
+421 (2) 21 022 203
lubica.palatinusova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Petrík
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marian.potocny [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433
CPVS FIITodborná administratívna pracovníčka2.24
+421 (2) 21 022 224
martina.ries [at] stuba.sk
Dr. Ing. Michal Ries
odborný asistent CSc.,PhD.
5.28
+421 (2) 21 022 528
michal.ries [at] stuba.sk
CPVS FIITvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímbarbora.roskova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Sabo, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03+421 (2) 21 022 503martin.sabo [at] stuba.sk
Mgr. Miroslava Slezákováodborná administratívna pracovníčka
2.25
+421 (2) 21 022 225
Mária SomogyiováEO Dek FIIT
finančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
Ing. Ivan Srba, PhD.UISI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.41+421 (2) 21 022 441
pracovník operačných systémov VS
2.27
+421 (2) 21 022 227branislav.steinmuller [at] stuba.sk
Ing. Roman Stovíček, CSc.pracovník operačných systémov VS2.26
+421 (2) 21 022 226
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331
Tatiana Šípkováodborná administratívna pracovníčka
5.06
+421 (2) 21 022 506tatiana.sipkova [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.20+421 (2) 21 022 520lukas.soltes [at] stuba.sk
UPAI FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.30+421 (2) 21 022 530
Daniela Švajdlenková
pracovníčka pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13
+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
Ing. Ivana ŠvantnerováPAM Dek FIITmzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
ivana.svantnerova [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Tekulová
pracovníčka pre študijné záležitosti
1.06+421 (2) 21 022 143
Ladislav Tomanvrátnik
odborný asistent CSc.,PhD.
5.31
+421 (2) 21 022 531
peter.truchly [at] stuba.sk
UISI FIIT
odborný asistent CSc.,PhD.
3.20
+421 (2) 21 022 320
UISI FIIT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.38-2 (3D LAB)
+421 (2) 21 022 338
juraj.vincur [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Eva VöröšováTPO Dek FIIT
upratovač - upratovačka
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
docent CSc.,PhD.
4.37
+421 (2) 21 022 437
František WaroschTPO Dek FIITprac. pre energetiku a revízne činnosti2.36
+421 (2) 21 022 236
RNDr. Michal Winczer, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.winczer [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti1.06+421 (2) 21 022 142eva.zmitko [at] stuba.sk
RNDr. Aneta Zubekovávrátnik

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
4.33
+421 (2) 21 022 433
nadezda.andrejcikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externá spolupracovníčka
xaragonmartinez [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qfrantisek [at] stuba.sk
PhDr. Danka BabincováFIITExterná spolupracovníčka
FIITExterný spolupracovník
C 0501
+421 (2) 32 888 419tomas.bacigal [at] stuba.sk
Ing. Viktor BachratýExterný spolupracovník4.45
+421 (2) 21 022 445
Ing. Peter BakonyiUPAI FIITExterný spolupracovník5.32
+421 (2) 21 022 532
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Marcel Baláž, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
marcel.balaz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbarabas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník4.45+421 (2) 21 022 445
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.
Externý spolupracovník
qbartosovic [at] stuba.sk
Ing. Martin Basila
Externý spolupracovník
qbasila [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xbayrak [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
martin.becka [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkxbelake [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.UPAI FIIT
Externý spolupracovník
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
xbiaginigomez [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Bieliková
Externá spolupracovníčka
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.FIITExterný spolupracovníkqblaho [at] stuba.sk
TPO Dek FIITExterný spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
qblesakk [at] stuba.sk
Ing. Peter BlštákFIITExterný spolupracovníkqblstak [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bobák, PhD.Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
2.32
+421 (2) 21 022 258
Externá spolupracovníčka2.13
+421 (2) 21 022 213
FIIT
Externý spolupracovník
qbrada [at] stuba.sk
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.FIITExterný spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.FIITExterný spolupracovník
qbritanak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Roman BronišExterný spolupracovník5.34+421 (2) 21 022 534
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Externá spolupracovníčka
ivana.budinska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qburget [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Buzová, PhD.Externá spolupracovníčkaqbuzova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Bůžek, DrSc.
Externý spolupracovník
qbuzek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
3.34
+421 (2) 21 022 334
Bc. Karol CagáňExterný spolupracovník
xcagank [at] stuba.sk
Mgr. Peter Cagarda, PhD.FIITExterný spolupracovník
qcagarda [at] stuba.sk
Silvia CákováExterná spolupracovníčka5.03
+421 (2) 21 022 503
qcakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
xcelen [at] stuba.sk
Ing. Tibor Csóka, PhD.Externý spolupracovník
B408
+421 (2) 68 279 408
Externá spolupracovníčkaqczanner [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
martin.cechvala [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
3.17
+421 (2) 21 022 317ivana.cernakova [at] stuba.sk
RNDr. Karla Čipková, PhD.Externá spolupracovníčkaA414+421 (2) 60 291 472
Externý spolupracovníkqdadom [at] stuba.sk
UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník4.16
+421 (2) 21 022 416
qdanko [at] stuba.sk
Miroslav Demovič, MBA
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
Ing. Ján Dohnal, PhD.FIITExterný spolupracovník
Ing. Ladislav DominFIIT
Externý spolupracovník
qdomin [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Domonkos
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qdoricova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.13+421 (2) 21 022 413
FIIT
Externý spolupracovník
qdrutarovsky [at] stuba.sk
PaedDr. Aleš DunajčíkFIIT
Externý spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590
Mgr. Terézia EckertováFIIT
Externá spolupracovníčka
qeckertova [at] stuba.sk
Mgr. Martina Erdélyiová GancárováFIIT
Externá spolupracovníčka
qerdelyiovaganc [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.Externý spolupracovník
qfarkasi [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Farkaš
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Peter Feciľak, PhD.UISI FIITExterný spolupracovník
qfecilak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.Externý spolupracovník
Mgr. Michal Ferko, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
zdenko.figura [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qfiser [at] stuba.sk
Ing. Andrej Fogelton, PhD.Externý spolupracovník4.11+421 (2) 21 022 411andrej.fogelton [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Andrea Furková, PhD.Externá spolupracovníčka
qfurkova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav GalbavýFIIT
Externý spolupracovník
4.13
+421 (2) 21 022 413
Ing. Ján Genči, PhD.Externý spolupracovník
4.30
+421 (2) 21 022 430jan.genci [at] stuba.sk
Ing. Peter GergelyUPAI FIITExterný spolupracovník
RNDr. Ján Glasa, CSc.Externý spolupracovník
RNDr. Marta GnipováExterná spolupracovníčka
2.28
+421 (2) 21 022 228
marta.gnipova [at] stuba.sk
Adam GreifExterný spolupracovník
UISI FIIT, FIIT
Externá spolupracovníčka
FIIT
Externá spolupracovníčka
3.14
+421 (2) 21 022 314
Externý spolupracovníkC501+421 (2) 60 291 226otokar.grosek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgrund [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgyarfas [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qgyepes [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qhanuliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.Externý spolupracovník
qhluchy [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Ing. Dominika HoškováUISI FIIT, FIIT
Externá spolupracovníčka
doc. Elena Hradiská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Mgr. Matej HruškaFIITExterný spolupracovník
qhruskam [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhruska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhubka [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
4.43
+421 (2) 21 022 443
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.Externý spolupracovník4.28
+421 (2) 21 022 428
vladimir.janis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Kachman, PhD.
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.Externá spolupracovníčkaC 0413
+421 (2) 32 888 417
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.FIITExterný spolupracovník
C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
Ing. Martin Kavec, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Roman Kazička, PhD.UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
qkazicka [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Martin Klimo, CSc.
Externý spolupracovník
qklimo [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.Externý spolupracovník
C 0410
+421 (2) 32 888 409martin.knor [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.Externý spolupracovník
4.36
+421 (2) 21 022 436
Ing. Ivan KollárExterný spolupracovník2.40+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247ivan.kollar [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.Externý spolupracovník
qkollar [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Externý spolupracovník
A 402
+421 (2) 60 291 814jozef.kollar [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš KoprdaFIITExterný spolupracovník
qkoprda [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Peter KoscelanskýExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.Externá spolupracovníčka5.28
+421 (2) 21 022 528
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.FIITExterný spolupracovník
5.43
+421 (2) 21 022 543
FIIT
Externý spolupracovník
qkotuliak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.Externý spolupracovník5.16
+421 (2) 21 022 516
tomas.kovacik [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qkovacu [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
peter.krammer [at] stuba.sk
Ing. Peter KrižanUISI FIIT, FIITExterný spolupracovník
xkrizanp [at] stuba.sk
Mgr. Martin KrupaFIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331
tomas.kucecka [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
frantisek.kudlacak [at] stuba.sk
Ing. Róbert KuchárUPAI FIITExterný spolupracovník
qkucharr [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KunštárUPAI FIIT
Externý spolupracovník
5.05
+421 (2) 21 022 505
Externý spolupracovník
qkuzmat [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.15+421 (2) 21 022 415
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.FIITExterný spolupracovník3.06+421 (2) 21 022 306
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.Externý spolupracovník
T 108
+421 (2) 60 291 590pavel.lackovic [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qlaclavik [at] stuba.sk
Ing. Juraj LaukoUPAI FIIT
Externý spolupracovník
xlaukoj [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
3.31
+421 (2) 21 022 331peter.laurinec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435
fedor.lehocki [at] stuba.sk
Ing. Marián Lekavý, PhD.
Externý spolupracovník
4.40
+421 (2) 21 022 440
Externý spolupracovník
qlenharcik [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.
Externá spolupracovníčka
eva.letovancova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.Externý spolupracovníkqliskam1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.Externý spolupracovník
qlorencz [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.UISI FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jakub MačinaExterný spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovník4.19+421 (2) 21 022 419martin.madaras [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Mach, CSc.
Externý spolupracovník
qmach [at] stuba.sk
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
qmachovak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E116
+421 (2) 60 291 385
Externý spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
Ing. Peter Malík, PhD.
Externý spolupracovník
qmalikp [at] stuba.sk
Mgr. Elena Malkin, PhD.FIITExterná spolupracovníčka
Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.Externá spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303
Ing. Lukáš ManduchFIIT
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
A417+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
Ing. Martin MarkoFIITExterný spolupracovník
Ing. Lukáš Markovič
Externý spolupracovník
xmarkovicl [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
qmarsenic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmartis [at] stuba.sk
Mgr. Alena Martonová, PhD.
Externá spolupracovníčka
3.19
+421 (2) 21 022 319
alena.martonova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
xmastrone [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovníkjuraj.matejka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmatiaskok [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Peter MesjarFIIT
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Miklovič, PhD.Externý spolupracovníkA122+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmikolaj [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
C 0404
Externý spolupracovník
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435branislav.misota [at] stuba.sk
UISI FIIT, FIITExterná spolupracovníčka
qmitkova [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
xmohamed [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externý spolupracovník
qmolnare [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
4.32
+421 (2) 21 022 432
ludovit.molnar [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčkaqmolnarovaa [at] stuba.sk
Mgr. Attila Moravcsík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkCIT 3/1+421 (2) 32 888 715
Externý spolupracovník
qmoravekp [at] stuba.sk
Mgr. Miloš Mrva
Externý spolupracovník
Ing. Ján Murányi, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
5.33+421 (2) 21 022 533qmuranyi [at] stuba.sk
FIITExterná spolupracovníčka
3.03
+421 (2) 21 022 303
ingrid.nagyova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš NečasFIIT
Externý spolupracovník
RNDr. Martin Nehéz, PhD.FIITExterný spolupracovník
martin.nehez [at] stuba.sk
Ing. Giang Nguyen, PhD.UISI FIIT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Lucia NižníkováExterná spolupracovníčka
qniznikoval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xobetko [at] stuba.sk
Iro OikonomouExterná spolupracovníčkaxoikonomou [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkA413+421 (2) 60 291 745vladimir.olejcek [at] stuba.sk
Mgr. Milada Omachelová, PhD.
Externá spolupracovníčka
4.29
+421 (2) 21 022 429
doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
jozef.papula [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qparalic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
Ida Penezić
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník2.42+421 (2) 21 022 242
Externý spolupracovník
xpidanic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpikula [at] stuba.sk
Ing. Peter Pištek, PhD.FIITExterný spolupracovník5.16, 1.08
+421 (2) 21 022 516
Externý spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
qpodrouzek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovníkqpokornyj [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.Externý spolupracovník
4.36
+421 (2) 21 022 436ivan.polasek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.FIITExterný spolupracovník
FIITExterný spolupracovník4.04+421 (2) 21 022 404
Mgr. Marián PotočnýFIITExterný spolupracovník
marian.potocny [at] stuba.sk
Ing. Anna PovažanováFIIT
Externá spolupracovníčka
4.33
+421 (2) 21 022 433
Mgr. Judita Pšeneková
Externá spolupracovníčka
5.03
+421 (2) 21 022 503
RNDr. Daniel Reitzner, Ph.D.UPAI FIIT, FIITExterný spolupracovník
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.Externý spolupracovník
B603, B414
+421 (2) 60 291 703
UISI FIIT
Externá spolupracovníčka
3.16+421 (2) 21 022 316
Mgr. Martin Rublik, PhD.FIITExterný spolupracovník
qrublikm [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník4.11
+421 (2) 21 022 411
kostiantyn.rudenko [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.FIIT
Externý spolupracovník
qruzicka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
UPAI FIIT, FIITExterná spolupracovníčka
5.03
+421 (2) 21 022 503
RNDr. Peter RybárExterný spolupracovník
qrybar [at] stuba.sk
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Boris SantoTPO Dek FIIT
Externý spolupracovník
1.14
+421 (2) 21 022 100
FIITExterný spolupracovník
C 0408
+421 (2) 32 888 218
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
FIITExterná spolupracovníčka
Bc. Ján Skalný
Externý spolupracovník
5.33+421 (2) 21 022 533
FIIT
Externá spolupracovníčka
Mgr. Ivan SládečkaFIIT
Externý spolupracovník
Ing. Boris SlížExterný spolupracovník
xsliz [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Iveta Smetanová, PhD.Externá spolupracovníčka
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Viliam Solčány, PhD.
Externý spolupracovník
4.16
+421 (2) 21 022 416
doc. RNDr. Martin Stanek, CSc.Externý spolupracovník
qstanek [at] stuba.sk
UISI FIIT
Externý spolupracovník
qsteinberger [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsteinerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.FIIT
Externá spolupracovníčka
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
FIIT
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Strnád, CSc.Externý spolupracovník
D-111
+421 (2) 60 291 384qstrnad [at] stuba.sk
Ing. Ján SuchalFIIT
Externý spolupracovník
D-208
+421 (2) 60 291 231
Mgr. Ivan SukubaFIIT
Externý spolupracovník
qsukuba [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T109
+421 (2) 60 291 790alena.suttnerova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsvetsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Svrček
Externý spolupracovník
3.37
+421 (2) 21 022 337
martin.svrcek [at] stuba.sk
Ing. Peter SýsUPAI FIIT
Externý spolupracovník
qsys [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
D-101
+421 (2) 60 291 401
qsafarik [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqsedivym [at] stuba.sk
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.FIIT
Externý spolupracovník
qsefranek [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
3.30
+421 (2) 21 022 330roman.selmeci [at] stuba.sk
Externý spolupracovník4.33
+421 (2) 21 022 433
lubor.sesera [at] stuba.sk
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Externý spolupracovník
4.45+421 (2) 21 022 445jakub.sevcech [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaC 0412
+421 (2) 32 888 731
Externý spolupracovník
E121
+421 (2) 60 291 163
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.FIIT
Externý spolupracovník
C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.UISI FIIT, FIIT
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Externý spolupracovník
D-209
+421 (2) 60 291 693
Externý spolupracovníkmarian.surab [at] stuba.sk
Ing. Marek ŠurekFIITExterný spolupracovníkqsurek [at] stuba.sk
FIIT
Externý spolupracovník
qsusol [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka2.17+421 (2) 21 022 217ivana.svantnerova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Externý spolupracovník
4.05
+421 (2) 21 022 405
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qteplan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0419
+421 (2) 32 888 430
matus.tibensky [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Dinh Viet Tran, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
UPAI FIITExterný spolupracovníkqturcanik [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD-209+421 (2) 60 291 693qukrop [at] stuba.sk
Ing. Milan Unger, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qunger [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qurband1 [at] stuba.sk
UPAI FIIT, CDVZ FIIT, FIITExterný spolupracovník5.04
+421 (2) 21 022 504
alexander.valach [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Valášek, PhD.
Externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
FIITExterný spolupracovník
B410
marek_vanco [at] stuba.sk
Ing. Jozef VaškoExterný spolupracovník
FIIT
Externý spolupracovník
4.11+421 (2) 21 022 411peter.vilhan [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
E408
+421 (2) 60 291 367marian.vojs [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qvojtas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
C507
+421 (2) 60 291 651
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FIITExterný spolupracovník
qzavodny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzelenkaj [at] stuba.sk
Mgr. Jakub Zeman, PhD.FIIT
Externý spolupracovník
qzemanj [at] stuba.sk
FIITExterný spolupracovník
qzendulka [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqziman [at] stuba.sk
RNDr. Aneta Zubeková
Externá spolupracovníčka
aneta.zubekova [at] stuba.sk
FIIT
Externá spolupracovníčka