4. 4. 2020  23:38 Izidor
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. František Dzianik, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.461+421 (2) 57 296 575frantisek.dzianik [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.docent CSc.,PhD.405+421 (2) 57 296 530roman.fekete [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním404+421 (2) 57 296 524ludmila.gabrisova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.docent CSc.,PhD.462+421 (2) 57 296 535stefan.guzela [at] stuba.sk
Ing. Igor Jaššovýskumný pracovník s VŠ vzdelaním405+421 (2) 57 296 530igor.jasso [at] stuba.sk
Ing. Martin Juriga, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.406/2+421 (2) 57 296 574martin.juriga [at] stuba.sk
Alena Kuklovskátechnická pracovníčka403+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519alena.kuklovska [at] stuba.sk
Ing. Oliver Macho, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.408/1+421 (2) 57 296 529oliver.macho [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.403/1+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517marian.peciar [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.docent CSc.,PhD.408/2+421 (2) 57 296 588peter.peciar [at] stuba.sk