25. 10. 2020  2:58 Aurel
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Paulína Babincová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 342
732, +421 908 674 087
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076
Ing. Jana Bohovičová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 303
749, +421 908 674 104
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 313
721, +421 908 674 076
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NC 305
722, +421 908 674 077
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
L 8, NC 321
+421 918 646 043, 6170, 915, +421 908 674 092, 737
docentka CSc.,PhD.
NC 311
720, +421 908 674 075ivona.cernickova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.T-217, NC 318
+421 918 646 047, 919
roman.cicka [at] stuba.sk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
profesorka CSc.,PhD.
NC 314
739, +421 908 674 094
maria.domankova [at] stuba.sk
Ing. Marián Drienovský, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103
Ing. Juraj Ďurica, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 306723, +421 908 674 078juraj.durica [at] stuba.sk
Ing. Libor Ďuriška, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 348747, +421 908 674 102
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NC 306
723, +421 908 646 078
zuzana.gabalcova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NC 334743, +421 908 674 098
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317
724, +421 908 674 079peter.gogola [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
NC 309726, +421 908 674 081peter.grgac [at] stuba.sk
Ing. Milan Haršáni
technický pracovník
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.docent CSc.,PhD.
NC 343
744, +421 908 674 099
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
NC 322
738, +421 908 674 093
maria.hudakova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088igor.jancuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
profesor CSc.,PhD.
NC 337
742, +421 908 674 097peter.jurci [at] stuba.sk
Peter Kašákstrojárenský lab. technik a kontrolórNC 316
741, +421 908 674 096
peter.kasak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 307
733, +421 908 674 088
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 324
740, +421 908 674 095
marian.kubliha [at] stuba.sk
sústružník kovov
LLA - UMAT
340, +421 908 674 073
jan.kubovic [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NC 323
730, +421 908 674 085
odborný asistent CSc.,PhD.NC 307
733
docent CSc.,PhD.
NC 344729, +421 908 674 084vladimir.labas [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NC 319
+421 918 646 044, 916, 735, +421 908 674 090
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 349
746, +421 908 674 101
odborný asistent CSc.,PhD.
NC 312
745, +421 908 674 100
matej.pasak [at] stuba.sk
technická pracovníčkaNC 320
+421 918 646 038, 909, +421 908 674 091, 736
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.NC 311720, +421 908 674 075marcela.pekarcikova [at] stuba.sk
Mgr. Magda Péteryovátechnická pracovníčkaL 2982, +421 908 674 060, +421 906 068 352magda.peteryova [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 310
748, +421 908 674 103pavol.priputen [at] stuba.sk
Ing. Jana Ptačinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NC 306
723, +421 908 674 078
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 342
732, +421 908 674 087
technik el. a energ. zariadeníNC 302
725, +421 908 674 080
roman.sykora [at] stuba.sk
technik el. a energ. zariadení
LLA - UMAT
+421 908 674 107, 752
technická pracovníčka
NC 315
727
ivana.skrobakova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Štibranátechnická pracovníčka
NC 305
+421 918 646 036, +421 908 674 077, 722
technická pracovníčka
L 2
982, +421 908 674 060
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 317+421 908 674 079, 724venu.yarasu [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
Externý spolupracovník
NC 214+421 908 674 117andrej.antusek [at] stuba.sk
Ing. Lucia Babiarová
Externá spolupracovníčka
qbabiarova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Externá spolupracovníčka
T02 3.118
+421 906 068 439, 439
maria.behulova [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Otakar Bokůvka, CSc.Externý spolupracovník
qbokuvka [at] stuba.sk
Dr. Ing. Miroslaw Bonek, PhD., MScExterný spolupracovník
Ing. Peter Brziak, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Martin Březina, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Čavojský, PhD.
Externý spolupracovník
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.Externý spolupracovník
qctvrtlik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavel Diko, DrSc.Externý spolupracovníkqdiko [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Externý spolupracovník
qdlouhy [at] stuba.sk
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Externý spolupracovník
NC 215
+421 908 674 118
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Externý spolupracovník
jan.dusza [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qeglsaer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
139
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
stefan.emmer [at] stuba.sk
Ing. Roman Florek, PhD.Externý spolupracovník
qflorek [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Fujda, PhD.
Externý spolupracovník
qfujda [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.Externý spolupracovník+421 917 674 669, 4669
Externý spolupracovník
Dipl.-Ing. Hilmar Gensert
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 317
724, +421 908 674 079
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Externý spolupracovník
233
+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106ernest.gondar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhadzima [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
Externá spolupracovníčka
RNDr. Viera Homolová, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Dr. Ing. Peter Horňak
Externý spolupracovník
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
Externý spolupracovník
226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.Externý spolupracovník
RNDr. Tomáš Húlan, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Karol Iždinský, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Jankovič
Externý spolupracovník
qjankovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Externý spolupracovník
NC 210
+421 918 646 072
jozef.janovec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 554
qjerz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkassakova [at] stuba.sk
Ing. Karin Kocúrová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ľahké laboratóriá UMAT
+421 906 068 340
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkostkap [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.Externý spolupracovník
qkovacikj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Krížik, PhD.
Externý spolupracovník
peter.krizik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkubasek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudmila Kučerová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
qkuceroval [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlazar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
frantisek.lofaj [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Monika LosertováExterná spolupracovníčka
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
Externý spolupracovník
T 205
+421 906 068 312
Externý spolupracovník
qmagusin [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Magyarics
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
T 111+421 908 674 141maros.martinkovic [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0306
+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403
Externý spolupracovník
A605
+421 (2) 60 291 167marcel.miglierini [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115stanislav.minarik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
A607
+421 (2) 60 291 661
doc. Quang Chinh NeguyenExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Novák, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Ovcarčík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Peter Pinke, CSc.
Externý spolupracovník
qpinke [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Martin Resek
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 218
+421 918 646 042, 765robert.riedlmajer [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal Rybár
Externý spolupracovník
qrybarm [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Externý spolupracovník
T-107
+421 908 674 144
Externý spolupracovník
qsaksl [at] stuba.sk
Ing. Viktória Sedlická, PhD.Externá spolupracovníčka
NC 315
727, +421 908 674 082
Externý spolupracovník
qschutzenhofer [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
NC 209
+421 908 674 120
Ing. Jozef Sondor, PhD.
Externý spolupracovník
qsondor [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.Externý spolupracovník
qsopousek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Externý spolupracovník
ladislav.stancek [at] stuba.sk
Ing. Samuel Šipkovský
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.
Externý spolupracovník
qskrobian [at] stuba.sk
Ing. Daniela Špániková
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qspitalsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qstefanik [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Externý spolupracovník
235
+421 (2) 57 296 339
Ing. Peter Švec, DrSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtvrdy [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkNC 213760miroslav.urban [at] stuba.sk
Ing. Dominiek VerkinderenExterný spolupracovníkqverkinderen [at] stuba.sk
Ing. Peter Žúbor, PhD.Externý spolupracovník
peter.zubor [at] stuba.sk