23. 11. 2019  2:06 Klement
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.ŤL 322b+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041karol.balog [at] stuba.sk
Ing. Lenka Blinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.TL-307a+421 908 674 072
Ing. Eva Buranská, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.ŤL-203+421 906 068 klapka 502eva.kucharikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.docentka CSc.,PhD.Dekanat+421 908 674 063kristina.gerulova [at] stuba.sk
Ing. Hana Kobetičová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.ŤL 234+421 908 674 133hana.kobeticova [at] stuba.sk
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímŤL 203+421 906 068 klapka 502alexandra.kucmanova [at] stuba.sk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.ŤL-323+421 906 068 klapka 510richard.kuracina [at] stuba.sk
Pavel MacejkazáhradníkTL-135a+421 906 068 klapka 511pavel.macejka [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.ŤL-322d+421 908 674 149jozef.martinka [at] stuba.sk
Ing. Anna Michalíková, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.ŤL 308+421 906 068 klapka 512anna.michalikova [at] stuba.sk
Eva Palečkovátechnická pracovníčkaeva.paleckova [at] stuba.sk
Ing. Alica Pastierová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímŤL 307+421 906 068 klapka 5072006260018 [at] stuba.sk
Adriana Peterkováchemický techničkaTL-403+421 906 068 klapka 513adriana.peterkova [at] stuba.sk
Ing. Peter Rantuch, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL 234+421 908 674 133peter.rantuch [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.ŤL-324+421 906 068 klapka 514miroslav.rusko [at] stuba.sk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.ŤL 307a+421 908 674 072maros.sirotiak [at] stuba.sk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.ŤL 322a+421 906 068 klapka 501maros.soldan [at] stuba.sk
Mária Szabóovátechnická pracovníčkaŤL-322a+421 906 068 klapka 501, +421 918 646 023maria.szaboova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Szabová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímŤL-323+421 906 068 klapka 510zuzana.turnova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Štefko, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL 305+421 906 068 klapka 508tomas.stefko [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL 205+421 906 068 klapka 532ladislav.stibranyi [at] stuba.sk
Ing. Igor Wachter, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímTL-305+421 906 068 klapka 508igor.wachter [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.Externý spolupracovníkqadamecv [at] stuba.sk
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Externý spolupracovníkqdirner [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.Externý spolupracovníkqdzurenda [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.Externý spolupracovníkqferjencik [at] stuba.sk
Ing. Jozef Harangozó, PhD.Externý spolupracovníkŤL-205+421 906 068 klapka 532qharangozo [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.Externý spolupracovníkŤL 308+421 906 068 klapka 308qhostin [at] stuba.sk
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.Externá spolupracovníčkaqkacikova [at] stuba.sk
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.Externý spolupracovníkqkonecnyj [at] stuba.sk
Ing. Melichar Kopas, PhD.Externý spolupracovníkqkopas [at] stuba.sk
Ing. Jana Krajčovičová, PhD.Externá spolupracovníčkaqkrajcovicovaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Externá spolupracovníčkaqkrocova [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Externý spolupracovníkqpetr [at] stuba.sk
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.Externá spolupracovníčkaqmarkovai [at] stuba.sk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.Externý spolupracovníkC 0603+421 (2) 32 888 479imrich.mikolai [at] stuba.sk
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.Externý spolupracovníkqmonosi [at] stuba.sk
prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.Externá spolupracovníčkaqmullerova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.Externý spolupracovníkqoravecm [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Osvald, PhD.Externý spolupracovníkanton.osvald [at] stuba.sk
prof. Ing. Hana Pačiaová, PhD.Externá spolupracovníčkaqpaciaova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Pokorný, MPA, Ph.D.Externý spolupracovníkqpokornyj1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.Externá spolupracovníčkaqsamesova [at] stuba.sk
Ing. Roman Strážovec, PhD.Externý spolupracovníkqstrazovec [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.Externý spolupracovník268, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532peter.simon [at] stuba.sk
Ing. Zoltán TánczosExterný spolupracovníkqtanczos [at] stuba.sk
doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.Externá spolupracovníčkaqtomaskova [at] stuba.sk
Ing. Bronislava Uhnáková, PhD.Externá spolupracovníčkaquhnakova [at] stuba.sk
JUDr. Vojtech ValkovičExterný spolupracovníkqvalkovic [at] stuba.sk