Sep 23, 2020   10:52 a.m. Zdenka
Academic information system

Advanced Technologies Research Institute (MTF) - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NamePositionOfficePhoneE-mail
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 214
+421 908 674 117
andrej.antusek [at] stuba.sk
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.NC 216
+421 908 674 119
ingrida.bajcicakova [at] stuba.sk
Ing. Matúš Beňo, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 209
+421 908 674 120
Mgr. Lucia Bónová, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímNC 207
+421 908 674 124
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Vedeckovýskumný pracovnice
NC 213+421 908 674 116mariana.derzsi [at] stuba.sk
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 215+421 908 674 118
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NC 212
+421 908 674 115
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 214
+421 908 674 117
Mgr. Juraj HalandaVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 104+421 908 674 123juraj.halanda [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 209
+421 908 674 120
radoslav.halgas [at] stuba.sk
Ing. Dominika Janíková, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímNC 207
+421 908 674 124
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.Vedeckovýskumný pracovník
NC 210
+421 918 646 072
Pracovnice pre ekonomické činnostiNC 217
+421 917 669 638, 9638
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 212
+421 908 674 115
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
NC 219
+421 908 674 122
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 103
+421 908 674 111
Ing. Pavol Noga, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 210
+421 908 674 112, +421 908 674 174pavol.noga [at] stuba.sk
Ing. Iveta Padáčová
Technická pracovnice
NC 217
+421 908 674 109
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNC 218
+421 918 646 042, 765
Dr.-Ing. Sankari SampathVedeckovýskumný pracovniceNC 216
+421 908 674 119
sankari.sampath [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.NC 209
+421 908 674 120
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.Docent CSc.,PhD.NC 219+421 908 674 122maximilian.stremy [at] stuba.sk
RNDr. Martin Šulka, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 215
+421 908 674 118
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímNC 207+421 908 674 124
Mgr. Lucia Švecová
Pracovnice pre verejné obstarávanie
NC 207
+421 908 674 124
Vedeckovýskumný pracovníkNC 214
+421 908 674 117
Ing. Dušan Vaňa, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NC 115
+421 908 674 128, +421 908 674 167
dusan.vana [at] stuba.sk
Vedeckovýskumný pracovník
NC 211
+421 908 674 113

External staff

NamePosition
Office
Phone
E-mail
external colleague
NC 211
+421 908 674 113maros.vyskoc [at] stuba.sk