Sep 21, 2020   11:33 a.m. Matúš
Academic information system

Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartmentPosition
Office
PhoneE-mail
OEaRS IM OUP REK
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 145, 9096andrej.adamuscin [at] stuba.sk
Ing. Janka Bábelová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
CV ICV OUP REK
Pracovník pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 548, 9548, +421 (2) 57 294 548
miroslav.babinsky [at] stuba.sk
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
Ved REKP REKProrektorka
NB 664
+421 (2) 59 325 353
monika.bakosova [at] stuba.sk
Mgr. Barbora BaničováOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 940 984 688, 9448
Programátor VS
TP308
+421 905 400 020, 9982
PhDr. Mariena BartúnkováPracovnice pre špecifické potreby študentov
+421 948 125 728, 9704
ACCORD REKP REK
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 012
Ing. Jozef BenkaVedúci ekonomického útvaru+421 917 669 001, 9001jozef.benka [at] stuba.sk
Prevádzkový elektrikár
+421 917 669 246, 9246
VSNS CVT OUP REKVedúci VS
+421 918 669 151, 9984, +421 (2) 57 296 666
ÚKR REKP REKHovorca a poradca pre strategickú komunikáciu STU+421 917 669 205, 9205
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 489, 9703
iveta.blazekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.OMCHaPT IM OUP REKDocentka CSc.,PhD.
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
irina.bondareva [at] stuba.sk
PhDr. Mária Boriková
Vedúca univerzitného pracoviska
+421 917 669 486, 9486, +421 (2) 57 294 486
OTP ÚPaKR REKP REKVrátnik
Odborná asistentka CSc.,PhD.
stanislava.brnkalakova [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Mária BúciováÚVaMVTS REKP REK
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 948 908 313, 9309
Ing. Andrea BujdákováÚIS CVT OUP REKMatematička - analytička VS
B 244
+421 907 075 966, 9904
VSNS CVT OUP REK
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 917 669 210, 9210
Ing. Zuzana CserepkaiováOFÚ EÚ REKP REK
Pracovnice správy majetku
+421 917 669 314, 9314
zuzana.cserepkaiova [at] stuba.sk
PhDr. Iveta Czuczorová
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 208, 9712
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 662, 9662
maria.caplovicova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Vydav. STU OUP REKPracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 286, 9286anna.cicmancova [at] stuba.sk
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 918 669 122, 9410
zuzana.cirkova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
Programátor VS
+421 918 669 166, 9905milos.cuntala [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
Operátor VS
T122
+421 917 669 224, 9224
michal.curgali [at] stuba.sk
ÚEIT PC OUP REK
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 905 666 688, 9533ivana.dancakova [at] stuba.sk
Asistentka
+421 918 669 120, 9321
Ing. Barbora Dehelánová
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 190, 9900
Lucia Derčalíková
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
U3V ICV OUP REKOrganizačná pracovnice
Mgr. Magdaléna Dubecká
Právnik
+421 917 669 415, 9415, +421 (2) 57 294 418
magdalena.dubecka [at] stuba.sk
Domovník - údržbár, Prevádzkový zámočník
+421 917 669 245, 9245
Riaditeľ univerzitného pracoviska
9981, +421 (2) 57 104 181marian.durkovic [at] stuba.sk
Mgr. Eliška Džuganová
Právnik
+421 905 402 204, 9256eliska.dzuganova [at] stuba.sk
Kvestor
+421 917 669 160
Mgr. Gabriel Fazekaš
Pracovník operačných systémov VS
+421 917 669 163, 9963gabriel.fazekas [at] stuba.sk
Ondrej Ferster
Programátor VS
+421 918 669 150, 9961ondrej.ferster [at] stuba.sk
Vrátnik
Ved REKP REK
Rektor
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
OPPaM IM OUP REKProfesor CSc.,PhD.
240
+421 905 612 465, 9465
maros.finka [at] stuba.sk
Ing. Marianna Frajková
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
RSTU B237, SJF 014
+421 918 669 197, 9934
marianna.frajkova [at] stuba.sk
Ing. Michal FrankPracovník pre verejné obstarávanie+421 917 669 364, 9364michal.frank [at] stuba.sk
Programátor VS
+421 918 669 196, 9962lukas.fribert [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
Domovník - údržbár
+421 917 669 308, 9308frantisek.frkala [at] stuba.sk
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 585, 9585
daniela.froncova [at] stuba.sk
Mgr. György FüzékPracovník pre zahraničné vzťahyRektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.+421 917 669 199, 9199
Mgr. Jana GáboríkováPracovnice ekonomiky práce
+421 940 983 926, 9323
Milan Gabriš
Prevádzkový elektrikár
+421 918 669 248, 9234, +421 (2) 57 294 234
Žaneta GaržováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 373, 9373zaneta.garzova [at] stuba.sk
Mgr. Monika GašparováÚMV REKP REK
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 320
monika.gasparova [at] stuba.sk
OPPaM IM OUP REKDocentka CSc.,PhD.
244
+421 905 483 431, 9431daniela.gazova [at] stuba.sk
OEaMP IM OUP REKOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 137, 9095maria.glatz [at] stuba.sk
ÚKR REKP REKAsistentka
+421 917 669 156, 9667ruzena.gogorova [at] stuba.sk
Ing. Július Golej, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 014, 9014
Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.JC ICV OUP REKPracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdelávRektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.
+421 917 669 198, 9198
Ing. arch. Michal Hajduk, PhD.OPPaM IM OUP REK
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.hajduk [at] stuba.sk
Marcela HanzelováÚIS CVT OUP REK
Programátorka VS
+421 917 669 220, 9220
marcela.hanzelova [at] stuba.sk
Ing. Peter HanzelVSNS CVT OUP REKPracovník operačných systémov VS
+421 918 669 153, 9983, +421 (2) 57 296 656
Michaela HavlíkováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 384, 9384
michaela.havlikova [at] stuba.sk
Vodič osobných automobilov+421 918 669 249, 9701ivan.herold [at] stuba.sk
Ing. Štefan Hičák, PhD.Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 446, 9446
Eva Hittnerová
Prevádzková pracovnice
+421 (2) 57 294 534, +421 917 669 534, 9534
Mgr. Erika HlavatáÚEIT PC OUP REK
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 250, 9250
erika.hlavata [at] stuba.sk
Jana HnojčíkováÚĽZ REKP REKPracovnice pre personálne činnosti+421 917 669 524, 9524jana.hnojcikova [at] stuba.sk
ORaF EÚ REKP REK
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 635, 9635, +421 (2) 52 498 951
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 905 400 010
Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 917 669 456, 9456
eva.hotova [at] stuba.sk
Samuel HraškoPracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 198, 9935
Erika HubekováÚVaMVTS REKP REK
Asistentka
+421 948 908 717, 9718
OPPaM IM OUP REK
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 099, 9099
Technická pracovnice
+421 918 669 074, 9074
Ignác ChabroňÚPaKR REKP REK
Vedúci prevádzkového úseku a kríz.riadenia
+421 917 669 673, 9673
ignac.chabron [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 107, 9135, +421 (2) 32 888 235zuzana.chodasova [at] stuba.sk
Riaditeľ univerzitného pracoviska
Verona Ivaneková
Vrátnik
verona.ivanekova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.OPPaM IM OUP REK
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 152 123, 9123lubomir.jamecny [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
Vrátnik
gabriela.jankosikova [at] stuba.sk
Pracovník pre edičnú a publik. činnosť
peter.janovicek [at] stuba.sk
Finančná účtovníčka
+421 917 669 643, 9643, +421 (2) 57 294 643
eva.jarabkova [at] stuba.sk
Ing. Róbert JaroškaPracovník operačných systémov VS
+421 918 669 155, 9968, +421 (2) 57 296 656
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Docent CSc.,PhD.
246
+421 918 669 199, 9140
Erika JevčákováÚKR REKP REK
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 717, 9717erika.jevcakova [at] stuba.sk
CVT OUP REKProgramátorka VS
+421 918 669 192, 9902
OTP ÚPaKR REKP REK
Archivár
+421 917 669 231, 9231, +421 (2) 32 888 259
vlasta.kadleckova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236
gabriela.kalinova [at] stuba.sk
Arch OUP REK
Archivár
+421 917 669 488, 9488
OTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 57 294 111lubomir.karkus [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 918 669 169, 9318
livia.kelemenova [at] stuba.sk
Juraj KiapešVSVM CVT OUP REKMechanik počítacích strojov
+421 918 669 184, 9924, +421 (2) 57 294 420juraj.kiapes [at] stuba.sk
VSVM CVT OUP REKPracovník operačných systémov VS
+421 918 669 185, 9925
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.OEaRS IM OUP REK
Profesorka CSc.,PhD.
+421 917 669 165, 9165tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
Pracovník pre verejné obstarávanie
C2/11
+421 917 669 015igor.kolenicka [at] stuba.sk
Operátorka VS
+421 917 669 204, 9204
ÚĽZ REKP REK
Mzdová účtovníčka
+421 917 669 419, 9419
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.ProrektorA-311
+421 (2) 32 888 559
Finančná účtovníčka
+421 917 669 581, 9581
katarina.kopacova [at] stuba.sk
Bc. Antónia Koprdová
Pracovnice pre verejné obstarávanie
+421 917 669 162, 9162
Rozália Kostková
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 272, 9272
rozalia.kostkova [at] stuba.sk
Ing. Emilia KošuthováÚIS CVT OUP REKMatematička - analytička VS
+421 918 669 170, 9909
CN UVP OUP REK
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 207, 9207mario.kotlar [at] stuba.sk
Ing. Petra Kotuliaková, PhD.ÚKK REKP REKPracovnice pre zahraničné vzťahy
petra.kotuliakova [at] stuba.sk
Programátor VS
+421 917 669 511, 9511
Adela Královičová
Operátorka VS
+421 917 669 212, 9212
adela.kralovicova [at] stuba.sk
U3V ICV OUP REK
Pracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 526, 9526martina.krbatova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Kristeľ
Archivár
+421 917 669 489, 9489
Vrátnikdusan.kubicek [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 52 496 688
Ing. Miroslava KucmenováVSVM CVT OUP REKPracovnice operačných systémov VSB227+421 918 669 181, 9921miroslava.kucmenova [at] stuba.sk
Ing. Erika KučerováAsistentkaNC 217+421 917 669 638, 9638
Ing. Martina Kuperová, PhD.OMCHaPT IM OUP REK
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 032, 9032martina.kuperova [at] stuba.sk
ÚEaRČ REKP REKPrac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 246, 9665, +421 (2) 57 294 651
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 642jana.kuzmovakmetova [at] stuba.sk
OPPaM IM OUP REKOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 918 669 144, 9088
Marián LancíkPrac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 182, 9920
marian.lancik [at] stuba.sk
Vrátnik
+421 917 669 373, 9373
miloslav.lengyel [at] stuba.sk
Ľuboš Litvík
Pracovník autodopravy
+421 903 223 362, 9363
Vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 917 669 401, 9401eva.lopasovska [at] stuba.sk
Mgr. Ivana LövingerováUTI KHC OUP REK
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 908 674 172, 9172
Vydav. STU OUP REK
Odborná administratívna pracovnice
+421 917 669 400, 9400andrea.macekova [at] stuba.sk
Slávka MacekováVSNS CVT OUP REK
Operátorka VS
+421 918 669 128, 9086slavka.macekova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína MackováRedaktorka+421 917 669 584, 9584
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 127, 9085
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Docent CSc.,PhD.
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 918 600 173, 9173
alena.malickova [at] stuba.sk
Mgr. Tomáš Mankovický
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 940 984 687, 9447
tomas.mankovicky [at] stuba.sk
Profesor DrSc.michal.marek [at] stuba.sk
Daniela MaršováProgramátorka VS
+421 918 669 171, 9910
Viera MatejkováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 949 015 272, 9326viera.matejkova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína MatúškováIM OUP REK
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 918 669 138, 9130katarina.matuskova [at] stuba.sk
Kontrolór+421 918 669 103, 9266
Bc. Matej Mazúr
Reprodukčný grafik, retušér
+421 917 669 358, 9358matej.mazur [at] stuba.sk
Vydav. STU OUP REK
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 397, 9397, +421 (2) 52 496 688
VSNS CVT OUP REK
Operátorka VS
+421 917 669 213, 9213alzbeta.melagova [at] stuba.sk
Ing. Markus Melicher
Pracovník operačných systémov VS
214
+421 (2) 57 296 718, +421 918 669 154, 9154
Odborný administratívny pracovník
+421 905 666 677, 9418
Právnik
+421 918 669 102, 9102
Mgr. Marianna MichelkováPracovnice pre študijné záležitosti+421 917 669 312, 9312
UTI KHC OUP REK
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 918 669 209, 9713andrea.miklasova [at] stuba.sk
Bc. Martin MiklianVSVM CVT OUP REKPrac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 194, 9930
martin.miklian [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REKMaliar a natierač
+421 917 669 248, 9248, +421 (2) 57 294 246marian.mikulovic [at] stuba.sk
Ing. Michal MinarikÚPV REKP REKPracovník v oblasti výpočtovej techniky
C3/11
+421 917 669 008, 9008
Ing. Branislav Mišota, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
branislav.misota [at] stuba.sk
Ing. Zuzana MokošováVedúca odborná informačný pracovnice
+421 917 669 586, 9586, +421 (2) 57 294 586
Mgr. Natália MolnárováPracovnice pre duševné vlastníctvo
+421 940 984 139, 9271
Ved REKP REKProrektorNC 219
+421 908 674 122
oliver.moravcik [at] stuba.sk
Martin MorávekOperátor VS
+421 918 669 135, 9093
ACCORD REKP REK
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 715, 9715
Valéria Nagyová
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 385, 9385valeria.nagyova [at] stuba.sk
Ing. Mária NehajováFinančná účtovníčka+421 917 669 545, 9545maria.nehajova [at] stuba.sk
Iveta NémethyVSNS CVT OUP REKOperátorka VS
+421 917 669 211, 9211
iveta.nemethy [at] stuba.sk
Alena NestarcováÚĽZ REKP REKMzdová účtovníčkaalena.nestarcova [at] stuba.sk
Finančná účtovníčka
Ing. Ľubomíra Onderková
Matematička - analytička VS
+421 918 669 172, 9911
Mariana OndrašinováOFÚ EÚ REKP REK
Finančná účtovníčka
+421 917 669 639, 9639
mariana.ondrasinova [at] stuba.sk
OPPaM IM OUP REKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 167, 9167
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.IM OUP REK
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 022, 9022
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 641, 9641, +421 (2) 57 294 641
Mgr. Markéta PálffyováArch OUP REK
Archivár
+421 917 669 487, 9487, +421 (2) 57 294 487
Ing. Miroslav Pánik, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 335, 9335
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 386, 9386
livia.paschkova [at] stuba.sk
Finančná účtovníčka
147
+421 917 669 664
lubica.patasiova [at] stuba.sk
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 917 669 588, 9588
IÚ REKP REKPracovnice pre investičné činnosti+421 917 669 388, 9388monika.petrikova [at] stuba.sk
Michal PetrovičVSNS CVT OUP REKOperátor VS
+421 918 669 159, 9967
michal.petrovic [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
Operátorka VS
+421 917 669 215, 9215
Ing. Jana Plchová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 141, 9147, +421 (2) 59 325 335
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 251, 9251
michal.plsko [at] stuba.sk
Programátor VS
+421 918 669 157, 9965, +421 (2) 57 296 374
milan.polaczyk [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REKPracovnice v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 158, 9971, +421 (2) 57 296 265
jana.polaczykova [at] stuba.sk
Vrátnik
jozef.polacek [at] stuba.sk
UHK REKP REKKontrolór
+421 917 669 572, 9572
Riaditeľ univerzitného pracoviska
+421 917 669 019, 9019regina.remenarova [at] stuba.sk
Dušan RosaOTP ÚPaKR REKP REKVrátnik
Odborná asistentka CSc.,PhD.
345
+421 (2) 572 76 316
ORaF EÚ REKP REK
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 644, 9644
alena.ruzickova [at] stuba.sk
JUDr. Lucia Rybanská
Pracovnice pre duševné vlastníctvo
+421 917 669 217, 9217
IÚ REKP REKPracovník pre investičné činnosti
+421 917 669 535, 9535
tibor.schmidt [at] stuba.sk
CN UVP OUP REKVedecká pracovnice KS I. DrSc.viera.skakalova [at] stuba.sk
Judita SlaninováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 383, 9383, +421 (2) 57 294 386judita.slaninova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.Profesorka CSc.,PhD.
+421 918 669 115, 9143
Pracovník operačných systémov VS
+421 907 063 796, 9907
Ing. Vladimír Svrček
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
213+421 917 669 161, 9161
Erika ŠefčíkováVSNS CVT OUP REKOperátorka VS
+421 917 669 218, 9218
erika.sefcikova [at] stuba.sk
Asistentka
+421 917 669 666, 9666
Monika ŠinkováVydav. STU OUP REKFinančná účtovníčka
+421 917 669 360, 9360
Ing. Gabriela ŠipekiováPrac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 669 244, 9741
Ing. Rudolf Šlavka
Vedúci VS
+421 918 669 189, 9929rudolf.slavka [at] stuba.sk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.Docent CSc.,PhD.
+421 918 669 112, 9149dusan.spirko [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 110, 9138
Boris Šrenkel
Programátor VS
+421 918 669 156, 9966
ÚIS CVT OUP REKProgramátor VS
+421 918 669 167, 9906
Mzdová účtovníčka
+421 917 669 543, 9543, +421 (2) 57 294 543
OFÚ EÚ REKP REKFinančná účtovníčka+421 917 669 637, 9637
ÚEaRČ REKP REK
Prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 245, 9657, +421 (2) 57 294 657dusan.stevik [at] stuba.sk
VSVM CVT OUP REK
Programátor VS
+421 917 669 214, 9214
Ján ŠupákOD ÚPaKR REKP REKVodič osobných automobilov+421 918 669 247, 9361jan.supak [at] stuba.sk
Mgr. Lucia ŠvecováOdborná administratívna pracovnice
+421 917 669 338, 9338
OFÚ EÚ REKP REKFinančná účtovníčka+421 917 669 513, 9513, +421 (2) 57 294 512erika.takacsova [at] stuba.sk
Pracovník pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 310, 9310
Vedúca VS
B230+421 918 669 177, 9916
Ing. Štefan Tar
Matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
ÚIS CVT OUP REK
Programátor VS
REK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936robert.tichy [at] stuba.sk
Pracovnice operačných systémov VS
+421 917 669 219, 9219maria.tischljarova [at] stuba.sk
Ing. Dominika TomáškováÚMV REKP REKPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 949 015 264, 9325
Jana TomkováPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 645, 9645
Bc. Tomáš TurzaACCORD REKP REK
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 487, 9702
tomas.turza [at] stuba.sk
Prorektor
E605
+421 (2) 60 291 369
frantisek.uherek [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 316, 9316barbora.urbanova [at] stuba.sk
Administratívna pracovnice v podateľni
+421 917 669 652, 9652
eva.vacvalova [at] stuba.sk
Ing. Slavomíra ValkovičováÚMV REKP REK
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 324
Ing. Jozef VanákÚVO REKP REK
Pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 362, 9362
ORaF EÚ REKP REKVedúca oddelenia rozpočtu a financovania
A117
+421 918 669 123, 9514, +421 (2) 60 291 480
lydia.vanakova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 216, 9216
ORaF EÚ REKP REK
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 530, 9530alena.vankova [at] stuba.sk
RNDr. Jana Vaškorová
Matematička - analytička VS
B 244+421 918 669 178, 9918
Ing. Ľubica Vašková, CSc.Odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 917 669 258, 9258
lubica.vaskova [at] stuba.sk
CN UVP OUP REK
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 451 533marian.vesely [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
Murár
+421 917 669 242, 9242
Dana VinterováOFÚ EÚ REKP REKFinančná účtovníčka
+421 917 669 541, 9541
dana.vinterova [at] stuba.sk
Prorektorka
237+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 531, 9531
Ing. Tomáš Volenský, PhD.VSVM CVT OUP REKPrac. technickej obsluhy a údržby VS224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
tomas.volensky [at] stuba.sk
CN UVP OUP REKVedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 917 669 011viliam.vretenar [at] stuba.sk
Redaktorka
+421 918 669 152, 9152
ruzena.wagnerova [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
Skladnice
+421 917 669 313, 9313, +421 (2) 57 294 313jana.wenzlova [at] stuba.sk
VSVM CVT OUP REKOrganizátor prevádzky VS
+421 918 669 186, 9926
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC01
+421 918 669 124, 9082, +421 (2) 60 291 747
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 563 085, 9080, +421 (2) 59 325 333
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 104, 9714
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 380, 9380
anna.zemanova [at] stuba.sk
ÚMV REKP REK
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 200
Ing. Roman ZsigoRiaditeľ univerzitného pracoviska
+421 918 669 088, 9188

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
U3V ICV OUP REK
external colleague
+421 917 669 526, 9526eleonora.adlerova [at] stuba.sk
external colleague
qalexyj [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
external colleague
C612
+421 918 669 106, 9133, +421 (2) 60 291 671, +421 (2) 65 425 828
IM OUP REK
external colleague
RNDr. Michal Babiar, PhD.IM OUP REKexternal colleague
qbabiarm [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
external colleague
qbajzikova [at] stuba.sk
external colleague
qbalazv [at] stuba.sk
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
IM OUP REKexternal colleague
qbetakova [at] stuba.sk
external colleague
A 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Daneš Brzica, PhD.IM OUP REK
external colleague
Ing. Martin Darmo, PhD.external colleagueqdarmo [at] stuba.sk
external colleague
qdoktorov [at] stuba.sk
Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.external colleague
qdrobniakova [at] stuba.sk
Ing. Eva Falisová, MBA, PhD.IM OUP REK
external colleague
doc. Ing. Bedrich Formánek, PhD.REKP REKexternal colleagueC106
+421 (2) 60 291 348
bedrich.formanek [at] stuba.sk
external colleague
qgezik [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
xgorecka [at] stuba.sk
Ing. Lenka Grandtnerová, PhD.IM OUP REKexternal colleague
IM OUP REKexternal colleague
IM OUP REK
external colleague
+421 (2) 49 212 494, +421 917 669 155, 9711
external colleague
qhanak [at] stuba.sk
Ing. Milan HančinICV OUP REKexternal colleagueZ-015+421 905 357 624, 6120, +421 (33) 5511 033 kl. 279
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBAIM OUP REKexternal colleague
Ing. Anna Holmanová, CSc.
external colleague
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
external colleague
IM OUP REK
external colleague
Z 309
+421 (33) 5511 033 kl. 213qhorvathovas1 [at] stuba.sk
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.IM OUP REKexternal colleague
qhromadka [at] stuba.sk
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.
external colleague
qhudcovska [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.IM OUP REKexternal colleague
IM OUP REKexternal colleague
qjakubinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.IM OUP REK
external colleague
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.IM OUP REKexternal colleagueqjurcik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.IM OUP REK
external colleague
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.external colleagueC 1401+421 (2) 32 888 661daniel.kalus [at] stuba.sk
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
external colleague
qklikova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.external colleague
+421 917 669 165, 9165
tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
qkokula [at] stuba.sk
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
external colleague
qkovacu [at] stuba.sk
REK
external colleague
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.external colleague
qkozovam [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
external colleague
210
+421 (2) 572 76 359
eva.kralova [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
external colleague+421 918 669 032, 9032martina.kuperova [at] stuba.sk
external colleague
+421 917 669 642
jana.kuzmovakmetova [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
external colleague
Weronika LewszykIM OUP REKexternal colleague
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
external colleague
external colleague
qlistiak [at] stuba.sk
external colleagueqlubelcova [at] stuba.sk
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.external colleague
Lukasz Jakub MaciorowskiIM OUP REKexternal colleague
xmaciorowski [at] stuba.sk
Ing. Michal Maco, PhD.IM OUP REK
external colleague
external colleague
Ing. Štefan Majerník, PhD.IM OUP REKexternal colleagueqmajerniks [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.IM OUP REKexternal colleague
Ing. Andrej Miklošík, PhD.IM OUP REKexternal colleague
doc. Ing. Alexander Molnár, CSc.external colleague
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.IM OUP REK
external colleague
qmolnarp [at] stuba.sk
Ing. Edita Nemcová, PhD.
external colleague
external colleague
blok C 15.p. č.dv. 19
+421 (2) 32 888 700
external colleague
qostrom [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
qpalovicova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.IM OUP REKexternal colleague
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.IM OUP REKexternal colleague
Ioanna PetridouIM OUP REK
external colleague
xpetridou [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
external colleague
qplichtova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
IM OUP REKexternal colleagueqpokrivcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.
external colleague
Patrik Rinkowskiexternal colleague
doc. Ing. Eva Romančíková, CSc.IM OUP REK
external colleague
qromancikova [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
qrublikova [at] stuba.sk
Dr. Paulina Schiappacasseexternal colleague
qschiappacasse [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
Kevin SlavinJC ICV OUP REKexternal colleague
+421 (2) 57 296 202kevin.slavin [at] stuba.sk
external colleague
SB 317
+421 (2) 59 325 489
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
external colleague
qsmolkova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
C 1308
+421 (2) 32 888 286
marek.sokac [at] stuba.sk
external colleague
qstankovicova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Svetský, PhD.PC OUP REKexternal colleague
T02 4.104
+421 906 068 413, 413svetsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.REKP REKexternal colleague434/2
+421 (2) 57 296 546
external colleague
qskobla [at] stuba.sk
external colleague
qtariskova [at] stuba.sk
external colleague
B232
+421 918 669 176, 9915
external colleague+421 (2) 57 296 555qtekulova [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
qterek [at] stuba.sk
external colleaguequdovc [at] stuba.sk
Mgr. David Vačkář, Ph.D.
external colleague
IM OUP REK
external colleague
Ing. Michal VojtylaUTI KHC OUP REKexternal colleague
qvojtyla [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.IM OUP REK
external colleague
qvorel [at] stuba.sk
external colleague
external colleagueqwojcak [at] stuba.sk
external colleague
xwroblewska [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
qzigrai [at] stuba.sk