10. 8. 2020  21:31 Vavrinec
Akademický informační systém

Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému Ekonomický systém STU, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
OEaRS ÚM OUP REKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 145, 9096
Ing. Janka Bábelová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
pracovník pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 548, 9548, +421 (2) 57 294 548
UTI KHC OUP REKpracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
prorektorka
NB 664
+421 (2) 59 325 353
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
barbora.banicova [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
programátor VS
TP308+421 905 400 020, 9982
PhDr. Mariena BartúnkováPC OUP REK
pracovnice pre špecifické potreby študentov
+421 948 125 728, 9704
Ing. Milan Belko, PhD.odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 012
milan.belko [at] stuba.sk
IÚ REKP REK
pracovník pre investičné činnosti
+421 917 669 001, 9001
prevádzkový elektrikár
+421 917 669 246, 9246
peter.bincik [at] stuba.sk
Ing. Július Binder
vedúci VS
+421 918 669 151, 9984, +421 (2) 57 296 666julius.binder [at] stuba.sk
hovorca a poradca pre strategickú komunikáciu STU+421 917 669 205, 9205
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 489, 9703
iveta.blazekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
PhDr. Mária BorikováArch OUP REK
vedúca univerzitného pracoviska
+421 917 669 486, 9486, +421 (2) 57 294 486
vrátnik
peter.borza [at] stuba.sk
OPPaM ÚM OUP REK
odborná asistentka CSc.,PhD.
Mgr. Ing. Mária Búciovápracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 948 908 313, 9309
Ing. Andrea Bujdákovámatematička - analytička VSB 244
+421 907 075 966, 9904
Patrik BzdilVSNS CVT OUP REK
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 917 669 210, 9210
pracovnice správy majetku
+421 917 669 314, 9314
zuzana.cserepkaiova [at] stuba.sk
PhDr. Iveta Czuczorováodborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 208, 9712
iveta.czuczorova [at] stuba.sk
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.
vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 662, 9662
OEaRS ÚM OUP REKodborná asistentka CSc.,PhD.lubomira.cervenova [at] stuba.sk
PaedDr. Anna Čičmancová
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 286, 9286
anna.cicmancova [at] stuba.sk
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 918 669 122, 9410zuzana.cirkova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
programátor VS
+421 918 669 166, 9905
VSNS CVT OUP REK
operátor VS
T122
+421 917 669 224, 9224
ÚEIT PS OUP REK
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 905 666 688, 9533
Ing. Antónia Danekováasistentka+421 918 669 120, 9321antonia.danekova [at] stuba.sk
CVT OUP REK
pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 190, 9900
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
lucia.dercalikova [at] stuba.sk
Gabriela Dömeová
organizačná pracovnice
Mgr. Magdaléna Dubeckáprávnik+421 917 669 415, 9415, +421 (2) 57 294 418
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REKdomovník - údržbár, prevádzkový zámočník
+421 917 669 245, 9245frantisek.dubek [at] stuba.sk
Ing. Marian ĎurkovičCVT OUP REK
riaditeľ univerzitného pracoviska
9981, +421 (2) 57 104 181
Mgr. Eliška DžuganováPaOÚ REKP REK
právnik
+421 905 402 204, 9256
kvestor
+421 917 669 160
dusan.faktor [at] stuba.sk
Mgr. Gabriel FazekašVSNS CVT OUP REKpracovník operačných systémov VS
+421 917 669 163, 9963
Ondrej Ferster
programátor VS
+421 918 669 150, 9961
ondrej.ferster [at] stuba.sk
vrátnik
peter.fiam [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.Ved REKP REKrektor
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
miroslav.fikar [at] stuba.sk
OPPaM ÚM OUP REK
profesor CSc.,PhD.
240
+421 905 612 465, 9465
Ing. Marianna Frajkovápracovnice v oblasti výpočtovej techniky
RSTU B237, SJF 014
+421 918 669 197, 9934marianna.frajkova [at] stuba.sk
ÚVO REKP REK
pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 364, 9364
programátor VS
+421 918 669 196, 9962lukas.fribert [at] stuba.sk
František FrkalaOÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
domovník - údržbár
+421 917 669 308, 9308
ÚM OUP REKpracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 585, 9585
ÚMV REKP REK
pracovník pre zahraničné vzťahy
Rektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.
+421 917 669 199, 9199
pracovnice ekonomiky práce
+421 940 983 926, 9323
jana.gaborikova [at] stuba.sk
prevádzkový elektrikár
+421 918 669 248, 9234, +421 (2) 57 294 234
milan.gabris [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 373, 9373
zaneta.garzova [at] stuba.sk
ÚMV REKP REKpracovnice pre zahraničné vzťahy
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.OPPaM ÚM OUP REKdocentka CSc.,PhD.
244
+421 905 483 431, 9431
Ing. Mária Glatz, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 137, 9095
maria.glatz [at] stuba.sk
Mgr. Ružena GogorováÚKR REKP REK
asistentka
+421 917 669 156, 9667
OEaRS ÚM OUP REK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 014, 9014
julius.golej [at] stuba.sk
JC ICV OUP REKpracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdelávRektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.
+421 917 669 198, 9198
laura.gressnerova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.hajduk [at] stuba.sk
Marcela Hanzelová
programátorka VS
+421 917 669 220, 9220
marcela.hanzelova [at] stuba.sk
Ing. Peter HanzelVSNS CVT OUP REK
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 153, 9983, +421 (2) 57 296 656
peter.hanzel [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 384, 9384
Ivan HeroldOD ÚPaKR REKP REKvodič osobných automobilov
+421 918 669 249, 9701ivan.herold [at] stuba.sk
Ing. Štefan Hičák, PhD.odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 446, 9446stefan.hicak [at] stuba.sk
Eva HittnerováOTP ÚPaKR REKP REK
prevádzková pracovnice
+421 (2) 57 294 534, +421 917 669 534, 9534
ÚEIT PS OUP REKodborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 917 669 250, 9250erika.hlavata [at] stuba.sk
ÚĽZ REKP REKpracovnice pre personálne činnosti+421 917 669 524, 9524
ORaF EÚ REKP REK
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 635, 9635, +421 (2) 52 498 951
prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 905 400 010
Bc. Eva HotováICV OUP REKpracovnice pre ekonomické činnosti
+421 917 669 456, 9456
eva.hotova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REKpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 669 198, 9935
asistentka
+421 948 908 717, 9718
OPPaM ÚM OUP REKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 099, 9099milan.husar [at] stuba.sk
Iveta Husárovátechnická pracovnice+421 918 669 074, 9074iveta.husarova [at] stuba.sk
Ignác Chabroň
vedúci prevádzkového úseku a kríz.riadenia
+421 917 669 673, 9673
ignac.chabron [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 107, 9135, +421 (2) 32 888 235
riaditeľ univerzitného pracoviska
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.OPPaM ÚM OUP REKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 152 123, 9123
lubomir.jamecny [at] stuba.sk
vrátnik
Eva JarábkováOFÚ EÚ REKP REK
finančná účtovníčka
+421 917 669 643, 9643, +421 (2) 57 294 643eva.jarabkova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Jaroškapracovník operačných systémov VS
+421 918 669 155, 9968, +421 (2) 57 296 656
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.OPPaM ÚM OUP REK
docent CSc.,PhD.
246
+421 918 669 199, 9140
ÚKR REKP REKpracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 717, 9717
Ing. Michaela JuhászováCVT OUP REK
programátorka VS
+421 918 669 192, 9902
archivár
+421 917 669 231, 9231, +421 (2) 32 888 259
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236gabriela.kalinova [at] stuba.sk
Mgr. Adriana KáňovičováArch OUP REKarchivár
+421 917 669 488, 9488
adriana.kanovicova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REKupratovač - upratovačka
+421 (2) 57 294 111
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 918 669 169, 9318
livia.kelemenova [at] stuba.sk
mechanik počítacích strojov
+421 918 669 184, 9924, +421 (2) 57 294 420
Ing. Jozef KickoVSVM CVT OUP REK
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 185, 9925
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.OEaRS ÚM OUP REKprofesorka CSc.,PhD.
+421 917 669 165, 9165
tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
Ing. Igor KoleničkaÚVO REKP REK
pracovník pre verejné obstarávanie
C2/11+421 917 669 015igor.kolenicka [at] stuba.sk
Monika Kollárováoperátorka VS
+421 917 669 204, 9204
Angelika Koníková
mzdová účtovníčka
+421 917 669 419, 9419angelika.konikova [at] stuba.sk
prorektor
A-311
+421 (2) 32 888 559alojz.kopacik [at] stuba.sk
Katarína KopáčováVydav.c STU OUP REKfinančná účtovníčka
+421 917 669 581, 9581
ÚVO REKP REKpracovnice pre verejné obstarávanie
+421 917 669 162, 9162
antonia.koprdova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REKupratovač - upratovačka+421 917 669 272, 9272rozalia.kostkova [at] stuba.sk
Ing. Emilia Košuthovámatematička - analytička VS+421 918 669 170, 9909
CN UVP OUP REKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 207, 9207
Ing. Petra Kotuliaková, PhD.pracovnice pre zahraničné vzťahy
petra.kotuliakova [at] stuba.sk
Miloslav KráľVSVM CVT OUP REKprogramátor VS+421 917 669 511, 9511
operátorka VS
+421 917 669 212, 9212
adela.kralovicova [at] stuba.sk
Ing. Martina Krbaťová
pracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 526, 9526martina.krbatova [at] stuba.sk
Arch OUP REKarchivár+421 917 669 489, 9489
Dušan KubíčekOTP ÚPaKR REKP REK
vrátnik
dusan.kubicek [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Kubičkovápracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 52 496 688gabriela.kubickova [at] stuba.sk
pracovnice operačných systémov VSB227
+421 918 669 181, 9921
miroslava.kucmenova [at] stuba.sk
Ing. Erika Kučerová
asistentka
NC 217
+421 917 669 638, 9638erika.kucerova [at] stuba.sk
Ing. Martina Kuperová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 032, 9032
Eva KušnierováÚEaRČ REKP REK
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 246, 9665, +421 (2) 57 294 651eva.kusnierova [at] stuba.sk
Ing. Jana Kuzmová KmeťováÚVaSŠ REKP REK
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 642jana.kuzmovakmetova [at] stuba.sk
OPPaM ÚM OUP REKodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 918 669 144, 9088
zuzana.ladzianska [at] stuba.sk
Marián Lancíkprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 182, 9920
marian.lancik [at] stuba.sk
Ing. Miloslav Lengyelvrátnik
+421 917 669 373, 9373
Ľuboš LitvíkOD ÚPaKR REKP REK
pracovník autodopravy
+421 903 223 362, 9363
lubos.litvik [at] stuba.sk
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 917 669 401, 9401
eva.lopasovska [at] stuba.sk
Andrea Macekováodborná administratívna pracovnice+421 917 669 400, 9400
operátorka VS
+421 918 669 128, 9086slavka.macekova [at] stuba.sk
ÚPV REKP REK
redaktorka
+421 917 669 584, 9584
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 127, 9085
doc. Dr. Ing. Milan MajerníkOMCHaPT ÚM OUP REKdocent CSc.,PhD.
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344
milan.majernik [at] stuba.sk
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 918 600 173, 9173
odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
profesor DrSc.
programátorka VS
+421 918 669 171, 9910daniela.marsova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 381, 9381viera.matejkova [at] stuba.sk
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 918 669 138, 9130
Ing. Oľga Matúškovávedúca ekonomického útvaru
+421 918 669 103, 9266
olga.matuskova [at] stuba.sk
Bc. Matej Mazúr
reprodukčný grafik, retušér
+421 917 669 358, 9358
Zdenka MazúrováVydav.c STU OUP REK
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 397, 9397, +421 (2) 52 496 688zdenka.mazurova [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REKoperátorka VS
+421 917 669 213, 9213
alzbeta.melagova [at] stuba.sk
Ing. Markus MelicherVSNS CVT OUP REK
pracovník operačných systémov VS
214
+421 (2) 57 296 718, +421 918 669 154, 9154
Ing. Miroslav Mihalik
odborný administratívny pracovník
+421 905 666 677, 9418miroslav.mihalik [at] stuba.sk
právnik
+421 918 669 102, 9102
Mgr. Marianna MichelkováÚVaSŠ REKP REKpracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 312, 9312marianna.michelkova [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 194, 9930
martin.miklian [at] stuba.sk
Marian Mikulovič
maliar a natierač
+421 917 669 248, 9248, +421 (2) 57 294 246
Ing. Michal MinarikÚPV REKP REK
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
C3/11
+421 917 669 008, 9008
Ing. Branislav Mišota, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
ÚPV REKP REK
vedúca odborná informačný pracovnice
+421 917 669 586, 9586, +421 (2) 57 294 586
Mgr. Natália MolnárováCODVUVP KSsP KHC OUP REKpracovnice pre duševné vlastníctvo
+421 940 984 139, 9271
prorektor
NC 219
+421 908 674 122
oliver.moravcik [at] stuba.sk
Martin Morávekoperátor VS
+421 918 669 135, 9093
martin.moravek [at] stuba.sk
Ing. Zuzana MušecováACCORD REKP REK
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 715, 9715
zuzana.musecova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REKupratovač - upratovačka+421 917 669 385, 9385valeria.nagyova [at] stuba.sk
RD EÚ REKP REK
finančná účtovníčka
+421 917 669 545, 9545
VSNS CVT OUP REK
operátorka VS
+421 917 669 211, 9211
finančná účtovníčka
romana.nitrianska [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REKmatematička - analytička VS+421 918 669 172, 9911lubomira.onderkova [at] stuba.sk
finančná účtovníčka+421 917 669 639, 9639mariana.ondrasinova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 167, 9167
vladimir.ondrejicka [at] stuba.sk
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.ÚM OUP REKvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 669 022, 9022silvia.ondrejickova [at] stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 641, 9641, +421 (2) 57 294 641viera.ondrejkova [at] stuba.sk
ÚPV REKP REK
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 583, 9583, +421 (2) 57 294 583
ivan.palenik [at] stuba.sk
Mgr. Markéta PálffyováArch OUP REK
archivár
+421 917 669 487, 9487, +421 (2) 57 294 487
OEaRS ÚM OUP REK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 335, 9335
miroslav_panik [at] stuba.sk
Emília Paschková
upratovač - upratovačka
+421 917 669 384, 9384, +421 (2) 57 294 386emilia.paschkova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REKupratovač - upratovačka
+421 917 669 386, 9386
finančná účtovníčka
147
+421 917 669 664
Ing. Dagmar PetríkováÚVaMVTS REKP REK
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 917 669 588, 9588dagmar.petrikova [at] stuba.sk
Ing. Monika Petríkovápracovnice pre investičné činnosti
+421 917 669 388, 9388
monika.petrikova [at] stuba.sk
Michal Petrovič
operátor VS
+421 918 669 159, 9967
VSNS CVT OUP REK
operátorka VS
+421 917 669 215, 9215
ingrid.petrovicova [at] stuba.sk
Ing. Jana Plchová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 141, 9147, +421 (2) 59 325 335jana.plchova [at] stuba.sk
Michal PlškoACCORD REKP REKodborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 251, 9251
programátor VS
+421 918 669 157, 9965, +421 (2) 57 296 374
milan.polaczyk [at] stuba.sk
pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 158, 9971, +421 (2) 57 296 265
Jozef Poláček
vrátnik
Ing. Oľga Polášková
kontrolór
+421 917 669 572, 9572
riaditeľ univerzitného pracoviska
+421 917 669 019, 9019
regina.remenarova [at] stuba.sk
Dušan Rosavrátnik
dusan.rosa [at] stuba.sk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.OEaMP ÚM OUP REKodborná asistentka CSc.,PhD.345
+421 (2) 572 76 316
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 644, 9644
JUDr. Lucia Rybanská
pracovnice pre duševné vlastníctvo
+421 917 669 217, 9217
lucia.rybanska [at] stuba.sk
Ing. Tibor Schmidtpracovník pre investičné činnosti
+421 917 669 535, 9535
CN UVP OUP REK
vedecká pracovnice KS I. DrSc.
viera.skakalova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 917 669 383, 9383, +421 (2) 57 294 386
profesorka CSc.,PhD.
+421 918 669 115, 9143beata.stehlikova [at] stuba.sk
Ing. Erich Stračinapracovník operačných systémov VS+421 907 063 796, 9907erich.stracina [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky 213
+421 917 669 161, 9161
Erika Šefčíková
operátorka VS
+421 917 669 218, 9218
erika.sefcikova [at] stuba.sk
asistentka
+421 917 669 666, 9666
finančná účtovníčka+421 917 669 360, 9360monika.sinkova [at] stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 244, 9741
Mgr. Katarína ŠipekyUHK REKP REK
kontrolór
+421 917 669 573
katarina.sipeky [at] stuba.sk
VSVM CVT OUP REKvedúci VS+421 918 669 189, 9929rudolf.slavka [at] stuba.sk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.OMCHaPT ÚM OUP REK
docent CSc.,PhD.
+421 918 669 112, 9149dusan.spirko [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.OEaRS ÚM OUP REK
docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 110, 9138daniela.spirkova [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
programátor VS
+421 918 669 156, 9966boris.srenkel [at] stuba.sk
Michal Šrenkelprogramátor VS+421 918 669 167, 9906
Zuzana Šrenkelová
mzdová účtovníčka
+421 917 669 543, 9543, +421 (2) 57 294 543zuzana.srenkelova [at] stuba.sk
OFÚ EÚ REKP REK
finančná účtovníčka
+421 917 669 637, 9637
Dušan ŠtevíkÚEaRČ REKP REKprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 669 245, 9657, +421 (2) 57 294 657dusan.stevik [at] stuba.sk
programátor VS
+421 917 669 214, 9214
Ján Šupák
vodič osobných automobilov
+421 918 669 247, 9361
Mgr. Lucia Švecováodborná administratívna pracovnice+421 917 669 338, 9338
Erika Takácsováfinančná účtovníčka
+421 917 669 513, 9513, +421 (2) 57 294 512
pracovník pre zahraničné vzťahy+421 917 669 310, 9310
ÚIS CVT OUP REK
vedúca VS
B230+421 918 669 177, 9916eva.tarova [at] stuba.sk
matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
programátor VS
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
robert.tichy [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REKpracovnice operačných systémov VS
+421 917 669 219, 9219
ÚMV REKP REK
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 324
dominika.tomaskova [at] stuba.sk
ORaF EÚ REKP REK
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 645, 9645jana.tomkova [at] stuba.sk
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 908 674 172, 9172miroslava.tothova [at] stuba.sk
Bc. Tomáš Turzaodborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 487, 9702
prorektor
E605
+421 (2) 60 291 369
Mgr. Barbora Urbanovápracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 316, 9316
administratívna pracovnice v podateľni
+421 917 669 652, 9652
eva.vacvalova [at] stuba.sk
Ing. Slavomíra Valkovičovápracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 324
pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 362, 9362jozef.vanak [at] stuba.sk
Lýdia Vanákovávedúca oddelenia rozpočtu a financovaniaA117+421 918 669 123, 9514, +421 (2) 60 291 480lydia.vanakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD.CN UVP OUP REK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 216, 9216
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 530, 9530alena.vankova [at] stuba.sk
RNDr. Jana Vaškorová
matematička - analytička VS
B 244
+421 918 669 178, 9918
OEaMP ÚM OUP REK
odborná asistentka CSc.,PhD.
213+421 917 669 258, 9258
Mag.rer.soc.oec. Martina VavrekováUTI KHC OUP REKpracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
doc. Ing. Marian Veselý, CSc.CN UVP OUP REKvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 451 533
murár
+421 917 669 242, 9242
alexander.villar [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 917 669 541, 9541
prorektorka
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
Ing. Peter Vogrinčič
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 531, 9531peter.vogrincic [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Volenský, PhD.
prac. technickej obsluhy a údržby VS
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
Ing. Viliam Vretenár, PhD.CN UVP OUP REKvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 011
redaktorka
+421 918 669 152, 9152
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
skladnice
+421 917 669 313, 9313, +421 (2) 57 294 313
Vlasta Zábojováorganizátor prevádzky VS+421 918 669 186, 9926vlasta.zabojova [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.
C01
+421 918 669 124, 9082, +421 (2) 60 291 747
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.docentka CSc.,PhD.+421 918 563 085, 9080, +421 (2) 59 325 333
Ing. Lucia ZelnerováACCORD REKP REKodborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 104, 9714
Anna ZemanováOTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 380, 9380
anna.zemanova [at] stuba.sk
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 200
Vydav.c STU OUP REKriaditeľ univerzitného pracoviska
+421 918 669 088, 9188
roman.zsigo [at] stuba.sk

Externí pracovníci

JménoPracovištěZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovnice
+421 917 669 526, 9526eleonora.adlerova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
xanagnostou [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
C612
+421 918 669 106, 9133, +421 (2) 60 291 671, +421 (2) 65 425 828
qandrasik [at] stuba.sk
Ing. Janka Bábelová, PhD.
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qbabiarm [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
qbajzikova [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
Ing. arch. Juraj BenetinExterní spolupracovník
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.ÚM OUP REKExterní spolupracovník
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.Externí spolupracovniceqbetakova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
A 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Externí spolupracovník
qbrzica [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
doc. Ing. Anton Doktorov, PhD.Externí spolupracovníkqdoktorov [at] stuba.sk
Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
Ing. Eva Falisová, MBA, PhD.ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
REKP REKExterní spolupracovník
C106
+421 (2) 60 291 348bedrich.formanek [at] stuba.sk
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.Externí spolupracovnice
qgezik [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
Demonchy GuillaumeExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
+421 (2) 49 212 494, +421 917 669 155, 9711
doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.Externí spolupracovník
Ing. Milan HančinICV OUP REK
Externí spolupracovník
Z-015+421 905 357 624, 6120, +421 (33) 5511 033 kl. 279milan.hancin [at] stuba.sk
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBAExterní spolupracovník
ÚM OUP REKExterní spolupracovnice443 a 101+421 918 669 200, 9132
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Z 309
+421 (33) 5511 033 kl. 213qhorvathovas1 [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
Mgr. Veronika Chobotová, PhD.ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
qchobotova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.Externí spolupracovnice
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.Externí spolupracovník
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
qjilkova [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
qjurcik [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334qkajanova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
C 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Externí spolupracovnice
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Externí spolupracovnice
+421 917 669 165, 9165
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qkopacikova [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
stanislav.kovar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.Externí spolupracovnice
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
210
+421 (2) 572 76 359
eva.kralova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kučera, CSc.
Externí spolupracovník
tomas.kucera [at] stuba.sk
Ing. Martina Kuperová, PhD.
Externí spolupracovnice
+421 918 669 032, 9032
Externí spolupracovnice
+421 917 669 642
Externí spolupracovník
qkvapil [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovníkqlalik [at] stuba.sk
Dr. Thilo LangExterní spolupracovníkqlangt [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
xlewszyk [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.Externí spolupracovníkqlidak [at] stuba.sk
Ing. Peter Lištiak, PhD.Externí spolupracovník
qlistiak [at] stuba.sk
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.
Externí spolupracovnice
qlubelcova [at] stuba.sk
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
Lukasz Jakub Maciorowski
Externí spolupracovník
xmaciorowski [at] stuba.sk
Ing. Michal Maco, PhD.ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
qmaco [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
xmael [at] stuba.sk
prof. Ing. Karel Maier, Ph.D.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.Externí spolupracovník
Ing. Andrej Miklošík, PhD.ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
qmiklosika [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexander Molnár, CSc.ÚM OUP REKExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
qmolnarp [at] stuba.sk
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Externí spolupracovnice
qnemcovae [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
blok C 15.p. č.dv. 19
+421 (2) 32 888 700
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
qostrom [at] stuba.sk
doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.ÚM OUP REKExterní spolupracovniceqpalovicova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
xpetridou [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Veronika Poklembová, PhD.
Externí spolupracovnice
qpoklembova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
qpokrivcak [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qromancikova [at] stuba.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovniceqschiappacasse [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Kevin Slavin
Externí spolupracovník
+421 (2) 57 296 202
kevin.slavin [at] stuba.sk
Externí spolupracovníkSB 317+421 (2) 59 325 489dusan.slugen [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
ÚM OUP REKExterní spolupracovníkC 1308
+421 (2) 32 888 286
ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
qstankovicova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
PS OUP REKExterní spolupracovník
T02 4.104
+421 906 068 413, 413
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Externí spolupracovník
434/2
+421 (2) 57 296 546
Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Natália Tarišková, PhD.ÚM OUP REKExterní spolupracovnice
Ing. Štefan TarÚM OUP REK
Externí spolupracovník
B232
+421 918 669 176, 9915
Externí spolupracovnice+421 (2) 57 296 555
Externí spolupracovník
Martyna TuptyńskaExterní spolupracovnice
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
ÚM OUP REKExterní spolupracovník
ÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
qvasilevska [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externí spolupracovník
qvorel [at] stuba.sk
Ing. Štefan Vrátny, PhD.Externí spolupracovníkqvratny [at] stuba.sk
Externí spolupracovník
Izabela WróblewskaÚM OUP REK
Externí spolupracovnice
prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc.ÚM OUP REKExterní spolupracovník
qzigrai [at] stuba.sk