31. 10. 2020  18:19 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
OEaRS ÚM OUP REK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 145, 9096
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Miroslav BabinskýCV ICV OUP REKpracovník pre koncepciu a rozvoj vzdeláv+421 917 669 548, 9548, +421 (2) 57 294 548
UTI KHC OUP REK
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
prorektorka
NB 664+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
Mgr. Barbora BaničováACCORD REKP REK
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 940 984 688, 9448
barbora.banicova [at] stuba.sk
Ing. Emil BartaVSNS CVT OUP REK
programátor VS
TP308
+421 905 400 020, 9982
emil.barta [at] stuba.sk
PC OUP REKpracovníčka pre špecifické potreby študentov
+421 948 125 728, 9704
odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 012
milan.belko [at] stuba.sk
EÚ REKP REK
vedúci ekonomického útvaru
+421 917 669 001, 9001
Peter Binčík
prevádzkový elektrikár
+421 917 669 246, 9246
peter.bincik [at] stuba.sk
Ing. Július BinderVSNS CVT OUP REK
vedúci VS
+421 918 669 151, 9984, +421 (2) 57 296 666
Mgr. Iveta Blažeková
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 489, 9703
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
PhDr. Mária BorikováArch OUP REKvedúca univerzitného pracoviska
+421 917 669 486, 9486, +421 (2) 57 294 486
OTP ÚPaKR REKP REKvrátnik
peter.borza [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Mária BúciováÚVaMVTS REKP REK
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 948 908 313, 9309
Ing. Andrea BujdákováÚIS CVT OUP REKmatematička - analytička VSB 244
+421 907 075 966, 9904
andrea.bujdakova [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 917 669 210, 9210patrik.bzdil [at] stuba.sk
pracovníčka správy majetku
+421 917 669 314, 9314
PhDr. Iveta CzuczorováÚŠF PS OUP REKodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 208, 9712
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.CN UVP OUP REKvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 662, 9662
maria.caplovicova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomíra Červeňová, PhD.OEaRS ÚM OUP REK
odborná asistentka CSc.,PhD.
PaedDr. Anna Čičmancovápracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 286, 9286anna.cicmancova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Čirkovávedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 918 669 122, 9410
zuzana.cirkova [at] stuba.sk
Miloš ČuntalaÚIS CVT OUP REK
programátor VS
+421 918 669 166, 9905
milos.cuntala [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REKoperátor VST122
+421 917 669 224, 9224
Ing. Antónia Danekováasistentka
+421 918 669 120, 9321
Ing. Barbora Dehelánová
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 190, 9900
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
lucia.dercalikova [at] stuba.sk
Gabriela DömeováU3V ICV OUP REKorganizačná pracovníčkagabriela.domeova [at] stuba.sk
právnik
+421 917 669 415, 9415, +421 (2) 57 294 418
domovník - údržbár, prevádzkový zámočník
+421 917 669 245, 9245
Ing. Marian Ďurkovič
riaditeľ univerzitného pracoviska
9981, +421 (2) 57 104 181
PaOÚ REKP REKprávnik
+421 905 402 204, 9256
ÚKK REKP REKkvestor
+421 917 669 160
pracovník operačných systémov VS
+421 917 669 163, 9963
Ondrej FersterVSNS CVT OUP REK
programátor VS
+421 918 669 150, 9961ondrej.ferster [at] stuba.sk
vrátnik
peter.fiam [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
rektor
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
miroslav.fikar [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
profesor CSc.,PhD.
240
+421 905 612 465, 9465
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
RSTU B237, SJF 014
+421 918 669 197, 9934
Ing. Michal Frank
pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 364, 9364
michal.frank [at] stuba.sk
Ing. Lukáš FríbertVSNS CVT OUP REKprogramátor VS
+421 918 669 196, 9962
František Frkaladomovník - údržbár
+421 917 669 308, 9308frantisek.frkala [at] stuba.sk
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 585, 9585
pracovník pre zahraničné vzťahyRektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.+421 917 669 199, 9199gyorgy.fuzek [at] stuba.sk
ÚĽZ REKP REK
pracovníčka ekonomiky práce
+421 940 983 926, 9323
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REKprevádzkový elektrikár
+421 918 669 248, 9234, +421 (2) 57 294 234
milan.gabris [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 373, 9373
zaneta.garzova [at] stuba.sk
Mgr. Monika Gašparovápracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 320
monika.gasparova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
244
+421 905 483 431, 9431
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 137, 9095
ÚKR REKP REKasistentka
+421 917 669 156, 9667
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 014, 9014
Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.JC ICV OUP REK
pracovníčka pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
Rektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.+421 917 669 198, 9198laura.gressnerova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Marcela Hanzelová
programátorka VS
+421 917 669 220, 9220
marcela.hanzelova [at] stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 153, 9983, +421 (2) 57 296 656
Michaela Havlíkováupratovač - upratovačka+421 917 669 384, 9384
vodič osobných automobilov
+421 918 669 249, 9701
Ing. Štefan Hičák, PhD.
odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 446, 9446stefan.hicak [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 57 294 534, +421 917 669 534, 9534
ÚEIT PS OUP REKodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 250, 9250
Jana Hnojčíkovápracovníčka pre personálne činnosti+421 917 669 524, 9524
Alexandra HolešováORaF EÚ REKP REKpracovníčka pre plán a rozpočet
+421 917 669 635, 9635, +421 (2) 52 498 951
prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.CVT OUP REK
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 905 400 010pavol.horvath [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 917 669 456, 9456
Samuel HraškoÚIS CVT OUP REK
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 198, 9935
ÚVaMVTS REKP REK
asistentka
+421 948 908 717, 9718
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 099, 9099
OPPaM ÚM OUP REKtechnická pracovníčka
+421 918 669 074, 9074iveta.husarova [at] stuba.sk
ÚPaKR REKP REK
vedúci prevádzkového úseku a kríz.riadenia
+421 917 669 673, 9673
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 107, 9135, +421 (2) 32 888 235zuzana.chodasova [at] stuba.sk
PS OUP REKriaditeľ univerzitného pracoviska
+421 917 669 009
vrátnik
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 152 123, 9123lubomir.jamecny [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
vrátnik
gabriela.jankosikova [at] stuba.sk
Peter Janoviček
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
peter.janovicek [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 917 669 643, 9643, +421 (2) 57 294 643
Ing. Róbert Jaroškapracovník operačných systémov VS+421 918 669 155, 9968, +421 (2) 57 296 656robert.jaroska [at] stuba.sk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
docent CSc.,PhD.
246+421 918 669 199, 9140
Erika JevčákováÚKR REKP REKpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 717, 9717erika.jevcakova [at] stuba.sk
CVT OUP REKprogramátorka VS
+421 918 669 192, 9902
Vlasta Kadlečkováarchivár
+421 917 669 231, 9231, +421 (2) 32 888 259
vlasta.kadleckova [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.OEaRS ÚM OUP REKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236gabriela.kalinova [at] stuba.sk
Mgr. Adriana KáňovičováArch OUP REKarchivár
+421 917 669 488, 9488adriana.kanovicova [at] stuba.sk
Ľubomír Karkušupratovač - upratovačka
+421 (2) 57 294 111
ÚVaSŠ REKP REKpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 669 169, 9318
livia.kelemenova [at] stuba.sk
Juraj KiapešVSVM CVT OUP REKmechanik počítacích strojov+421 918 669 184, 9924, +421 (2) 57 294 420
Ing. Jozef KickoVSVM CVT OUP REKpracovník operačných systémov VS
+421 918 669 185, 9925jozef.kicko [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.+421 917 669 165, 9165tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
Ing. Igor Kolenička
pracovník pre verejné obstarávanie
C2/11
+421 917 669 015
Monika Kollárová
operátorka VS
+421 917 669 204, 9204monika.kollarova [at] stuba.sk
ÚĽZ REKP REKmzdová účtovníčka
+421 917 669 419, 9419
angelika.konikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
prorektor
A-311
+421 (2) 32 888 559alojz.kopacik [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 917 669 581, 9581
katarina.kopacova [at] stuba.sk
Bc. Antónia KoprdováÚVO REKP REK
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 917 669 162, 9162
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 272, 9272rozalia.kostkova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
matematička - analytička VS
+421 918 669 170, 9909
CN UVP OUP REKvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 207, 9207
mario.kotlar [at] stuba.sk
Ing. Petra Kotuliaková, PhD.ÚKK REKP REK
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
VSVM CVT OUP REKprogramátor VS
+421 917 669 511, 9511
miloslav.kral [at] stuba.sk
Adela Královičováoperátorka VS
+421 917 669 212, 9212
pracovníčka pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 526, 9526
martina.krbatova [at] stuba.sk
Arch OUP REK
archivár
+421 917 669 489, 9489
martin.kristel [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
vrátnik
dusan.kubicek [at] stuba.sk
Vydav. STU OUP REK
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 52 496 688gabriela.kubickova [at] stuba.sk
pracovníčka operačných systémov VS
B227
+421 918 669 181, 9921
PS OUP REK
asistentka
NC 217
+421 917 669 638, 9638erika.kucerova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 032, 9032martina.kuperova [at] stuba.sk
Eva Kušnierová
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 246, 9665, +421 (2) 57 294 651eva.kusnierova [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 917 669 642
jana.kuzmovakmetova [at] stuba.sk
OPPaM ÚM OUP REKodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 918 669 144, 9088zuzana.ladzianska [at] stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 918 669 182, 9920marian.lancik [at] stuba.sk
Ing. Miloslav LengyelOTP ÚPaKR REKP REKvrátnik
+421 917 669 373, 9373miloslav.lengyel [at] stuba.sk
OD ÚPaKR REKP REKpracovník autodopravy+421 903 223 362, 9363
OFÚ EÚ REKP REKvedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 917 669 401, 9401
Mgr. Ivana Lövingerovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 908 674 172, 9172
Andrea MacekováVydav. STU OUP REKodborná administratívna pracovníčka
+421 917 669 400, 9400
andrea.macekova [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REKoperátorka VS
+421 918 669 128, 9086
slavka.macekova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Mackováredaktorka
+421 917 669 584, 9584
katarina_mackova [at] stuba.sk
OEaRS ÚM OUP REKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 918 669 127, 9085
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
docent CSc.,PhD.
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344
milan.majernik [at] stuba.sk
Ing. Alena Malíčková
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 600 173, 9173
alena.malickova [at] stuba.sk
odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 940 984 687, 9447
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.OEaRS ÚM OUP REK
profesor DrSc.
Daniela MaršováÚIS CVT OUP REK
programátorka VS
+421 918 669 171, 9910
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 949 015 272, 9326
Mgr. Katarína Matúškovápracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 669 138, 9130
katarina.matuskova [at] stuba.sk
Ing. Oľga Matúškovákontrolór+421 918 669 103, 9266
Mgr. Ivana Mazánikovákontrolór
ivana.mazanikova [at] stuba.sk
Vydav. STU OUP REKreprodukčný grafik, retušér
+421 917 669 358, 9358
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 397, 9397, +421 (2) 52 496 688
zdenka.mazurova [at] stuba.sk
Alžbeta MelagováVSNS CVT OUP REKoperátorka VS
+421 917 669 213, 9213
Ing. Markus MelicherVSNS CVT OUP REKpracovník operačných systémov VS
214
+421 (2) 57 296 718, +421 918 669 154, 9154
ÚVaMVTS REKP REKodborný administratívny pracovník
+421 905 666 677, 9418
PaOÚ REKP REKprávnik
+421 918 669 102, 9102
marcel.michalicka [at] stuba.sk
Mgr. Marianna MichelkováÚVaSŠ REKP REKpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 917 669 312, 9312
marianna.michelkova [at] stuba.sk
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 918 669 209, 9713andrea.miklasova [at] stuba.sk
Bc. Martin MiklianVSVM CVT OUP REKprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 194, 9930
Marian MikulovičOÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
maliar a natierač
+421 917 669 248, 9248, +421 (2) 57 294 246
marian.mikulovic [at] stuba.sk
Ing. Michal Minarikpracovník v oblasti výpočtovej techniky
C3/11
+421 917 669 008, 9008
OEaMP ÚM OUP REK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435
branislav.misota [at] stuba.sk
ÚPV REKP REK
vedúca odborná informačný pracovníčka
+421 917 669 586, 9586, +421 (2) 57 294 586
zuzana.mokosova [at] stuba.sk
Mgr. Natália Molnárovápracovníčka pre duševné vlastníctvo
+421 940 984 139, 9271
natalia.molnarova [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
prorektor
NC 219+421 908 674 122oliver.moravcik [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
operátor VS
+421 918 669 135, 9093
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 905 666 688, 9533
Ing. Zuzana MušecováACCORD REKP REK
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 715, 9715
OTP ÚPaKR REKP REKupratovač - upratovačka
+421 917 669 385, 9385
RD EÚ REKP REK
finančná účtovníčka
+421 917 669 545, 9545
maria.nehajova [at] stuba.sk
Iveta Némethy
operátorka VS
+421 917 669 211, 9211
Alena Nestarcovámzdová účtovníčka
alena.nestarcova [at] stuba.sk
Romana Nitrianskafinančná účtovníčka
+421 917 669 654, 9564
Ing. Ľubomíra OnderkováÚIS CVT OUP REK
matematička - analytička VS
+421 918 669 172, 9911
lubomira.onderkova [at] stuba.sk
Mariana OndrašinováOFÚ EÚ REKP REK
finančná účtovníčka
+421 917 669 639, 9639mariana.ondrasinova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.OPPaM ÚM OUP REKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 167, 9167
vladimir.ondrejicka [at] stuba.sk
ÚM OUP REKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 022, 9022silvia.ondrejickova [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 917 669 641, 9641, +421 (2) 57 294 641
Mgr. Markéta PálffyováArch OUP REKarchivár
+421 917 669 487, 9487, +421 (2) 57 294 487
OEaRS ÚM OUP REKodborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 335, 9335miroslav_panik [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 386, 9386
livia.paschkova [at] stuba.sk
OFÚ EÚ REKP REK
finančná účtovníčka
147
+421 917 669 664, 9664
IÚ REKP REKpracovníčka pre investičné činnosti
+421 917 669 388, 9388
VSNS CVT OUP REKoperátor VS+421 918 669 159, 9967michal.petrovic [at] stuba.sk
Ingrid Petrovičová
operátorka VS
+421 917 669 215, 9215ingrid.petrovicova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 141, 9147, +421 (2) 59 325 335
jana.plchova [at] stuba.sk
Michal PlškoACCORD REKP REKodborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 251, 9251
programátor VS
+421 918 669 157, 9965, +421 (2) 57 296 374
VSNS CVT OUP REKpracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 158, 9971, +421 (2) 57 296 265
Jozef PoláčekOTP ÚPaKR REKP REK
vrátnik
jozef.polacek [at] stuba.sk
Ing. Oľga PoláškováUHK REKP REKkontrolór
+421 917 669 572, 9572
riaditeľ univerzitného pracoviska
+421 917 669 019, 9019
regina.remenarova [at] stuba.sk
Dušan Rosa
vrátnik
odborná asistentka CSc.,PhD.
345
+421 (2) 572 76 316
ORaF EÚ REKP REK
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 917 669 644, 9644
CODVUVP KSsP KHC OUP REKpracovníčka pre duševné vlastníctvo+421 917 669 217, 9217lucia.rybanska [at] stuba.sk
pracovník pre investičné činnosti
+421 917 669 535, 9535
doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc.CN UVP OUP REKvedecká pracovníčka KS I. DrSc.
upratovač - upratovačka
+421 917 669 383, 9383, +421 (2) 57 294 386
profesorka CSc.,PhD.+421 918 669 115, 9143
pracovník operačných systémov VS
+421 907 063 796, 9907erich.stracina [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Svrčekpracovník v oblasti výpočtovej techniky 213+421 917 669 161, 9161vladimir.svrcek [at] stuba.sk
operátorka VS
+421 917 669 218, 9218erika.sefcikova [at] stuba.sk
asistentka
+421 917 669 666, 9666
yvette.sevcikova [at] stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 917 669 360, 9360
Ing. Gabriela Šipekiováprac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 244, 9741
vedúci VS+421 918 669 189, 9929rudolf.slavka [at] stuba.sk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.docent CSc.,PhD.
+421 918 669 112, 9149
OEaRS ÚM OUP REK
docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 110, 9138
Boris Šrenkelprogramátor VS+421 918 669 156, 9966
programátor VS
+421 918 669 167, 9906
michal.srenkel [at] stuba.sk
mzdová účtovníčka
+421 917 669 543, 9543, +421 (2) 57 294 543
finančná účtovníčka
+421 917 669 637, 9637
Dušan ŠtevíkÚEaRČ REKP REK
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 245, 9657, +421 (2) 57 294 657
pracovník pre zahraničné vzťahy
upratovač - upratovačka
+421 917 669 574, 9574
Štefan Štujberprogramátor VS
+421 917 669 214, 9214
Ján Šupák
vodič osobných automobilov
+421 918 669 247, 9361jan.supak [at] stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 917 669 338, 9338lucia.svecova [at] stuba.sk
Erika TakácsováOFÚ EÚ REKP REKfinančná účtovníčka+421 917 669 513, 9513, +421 (2) 57 294 512
Ing. Andrej Takáč
pracovník pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 310, 9310
andrej.takac [at] stuba.sk
Ing. Eva Tarovávedúca VS
B230
+421 918 669 177, 9916eva.tarova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
programátor VS
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
VSNS CVT OUP REKpracovníčka operačných systémov VS+421 917 669 219, 9219maria.tischljarova [at] stuba.sk
Ing. Dominika TomáškováÚMV REKP REKpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 949 015 264, 9325
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 917 669 645, 9645
ACCORD REKP REK
odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 487, 9702
Ved REKP REK
prorektor
E605
+421 (2) 60 291 369
frantisek.uherek [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 917 669 316, 9316
Eva VacvalováOTP ÚPaKR REKP REKadministratívna pracovníčka v podateľni
+421 917 669 652, 9652
eva.vacvalova [at] stuba.sk
Ing. Slavomíra Valkovičovápracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 324
slavomira.valkovicova [at] stuba.sk
ÚVO REKP REK
pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 362, 9362
jozef.vanak [at] stuba.sk
Lýdia VanákováORaF EÚ REKP REK
vedúca oddelenia rozpočtu a financovania
A117
+421 918 669 123, 9514, +421 (2) 60 291 480
CN UVP OUP REKvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 917 669 216, 9216lubomir.vanco [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 917 669 530, 9530
RNDr. Jana VaškorováÚIS CVT OUP REKmatematička - analytička VSB 244+421 918 669 178, 9918
Ing. Ľubica Vašková, CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 917 669 258, 9258
lubica.vaskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 451 533
murár
+421 917 669 242, 9242
OFÚ EÚ REKP REKfinančná účtovníčka+421 917 669 541, 9541
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.Ved REKP REKprorektorka237+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
CN UVP OUP REKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 531, 9531
prac. technickej obsluhy a údržby VS
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
Ing. Viliam Vretenár, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 011viliam.vretenar [at] stuba.sk
Ing. Ružena Wagnerová
redaktorka
+421 918 669 152, 9152
skladníčka
+421 917 669 313, 9313, +421 (2) 57 294 313jana.wenzlova [at] stuba.sk
organizátor prevádzky VS
+421 918 669 186, 9926
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C01+421 918 669 124, 9082, +421 (2) 60 291 747
OMCHaPT ÚM OUP REK
docentka CSc.,PhD.
+421 918 563 085, 9080, +421 (2) 59 325 333monika.zatrochova [at] stuba.sk
Ing. Lucia ZelnerováACCORD REKP REK
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 104, 9714lucia.zelnerova [at] stuba.sk
Anna ZemanováOTP ÚPaKR REKP REK
upratovač - upratovačka
+421 917 669 380, 9380
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 200lesana.zemanova [at] stuba.sk
Ing. Roman Zsigo
riaditeľ univerzitného pracoviska
+421 918 669 088, 9188roman.zsigo [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
RNDr. Eleonóra Adlerová, CSc.
Externá spolupracovníčka
+421 917 669 526, 9526
prof. Ing. Július Alexy, CSc.Externý spolupracovník
Georgios AnagnostouÚM OUP REK
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
C612
+421 918 669 106, 9133, +421 (2) 60 291 671, +421 (2) 65 425 828
ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
Ing. arch. Juraj BenetinÚM OUP REKExterný spolupracovník
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbetakova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
A 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
bystrik.bezak [at] stuba.sk
Ing. Daneš Brzica, PhD.
Externý spolupracovník
qbrzica [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.PC OUP REKExterná spolupracovníčka
443
+421 (2) 572 76 436
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
qdarmo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdoktorov [at] stuba.sk
Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.Externá spolupracovníčka
qdrobniakova [at] stuba.sk
Ing. Eva Falisová, MBA, PhD.
Externá spolupracovníčka
qfalisovae [at] stuba.sk
REKP REK
Externý spolupracovník
C106
+421 (2) 60 291 348
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgezik [at] stuba.sk
Agnieszka Maria GóreckaÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
xgorecka [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qgrandtnerova [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
qgrunova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 49 212 494, +421 917 669 155, 9711
Externý spolupracovníkqhanak [at] stuba.sk
ICV OUP REK
Externý spolupracovník
Z-015
+421 905 357 624, 6120, +421 (33) 5511 033 kl. 279
ÚM OUP REKExterný spolupracovníkqhavranekj [at] stuba.sk
Ing. Anna Holmanová, CSc.ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
Ing. Silvia Horváthová, PhD.ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
Z 309
+421 (33) 5511 033 kl. 213
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.Externý spolupracovník
qhromadka [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
qhudcovska [at] stuba.sk
Mgr. Veronika Chobotová, PhD.ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
qchobotova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.
Externý spolupracovník
qjakubinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjurcik [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334qkajanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1401
+421 (2) 32 888 661
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
qklikova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Externá spolupracovníčka
+421 917 669 165, 9165tatiana.kluvankova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkokula [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Externý spolupracovník
qkovacu [at] stuba.sk
REKExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkozovam [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka210
+421 (2) 572 76 359
eva.kralova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kučera, CSc.Externý spolupracovníktomas.kucera [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka+421 918 669 032, 9032
REKP REKExterná spolupracovníčka
+421 917 669 642
Externý spolupracovník
Ing. arch. Jaroslav Lalík, PhD.
Externý spolupracovník
Dr. Thilo Lang
Externý spolupracovník
qlangt [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xlewszyk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlidak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
qlubyova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
Ing. Štefan Majerník, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Miklošík, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
blok C 15.p. č.dv. 19
+421 (2) 32 888 700
Ing. Marek Oštrom, PhD.
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.Externá spolupracovníčka
qpalovicova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.ÚM OUP REKExterný spolupracovník
qpavelka [at] stuba.sk
Ioanna PetridouÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
xpetridou [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465
henrich.pifko [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
qpodolak [at] stuba.sk
Ing. Veronika Poklembová, PhD.ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
qpoklembova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
qpokrivcak [at] stuba.sk
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
Patrik RinkowskiExterný spolupracovník
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
ÚM OUP REKExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Dietmar Scholich
Externý spolupracovník
qscholich [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 202
kevin.slavin [at] stuba.sk
Ing. Dušan Slugeň, PhD.Externý spolupracovníkSB 317+421 (2) 59 325 489
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Externá spolupracovníčka
qsmolkova [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
C 1308+421 (2) 32 888 286
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan Svetský, PhD.Externý spolupracovník
T02 4.104
+421 906 068 413, 413
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.REKP REKExterný spolupracovník434/2
+421 (2) 57 296 546
ÚĽZ REKP REK
Externá spolupracovníčka
+421 917 669 630, 9630, +421 (2) 57 294 630
jaroslava.sevcikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qskobla [at] stuba.sk
Ing. Natália Tarišková, PhD.
Externá spolupracovníčka
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
B232
+421 918 669 176, 9915
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 555
qtekulova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
ÚM OUP REK
Externý spolupracovník
Mgr. David Vačkář, Ph.D.
Externý spolupracovník
qvackar [at] stuba.sk
ÚM OUP REK
Externá spolupracovníčka
qvasilevska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvojtyla [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
Externý spolupracovník
Ing. Štefan Vrátny, PhD.ÚM OUP REKExterný spolupracovník
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.Externý spolupracovník
ÚM OUP REKExterný spolupracovník
qzigrai [at] stuba.sk