Jul 12, 2020   8:42 a.m. Nina
Academic information system

Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
Position
Office
PhoneE-mail
OEaRS IM OUP REKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 145, 9096andrej.adamuscin [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Miroslav Babinský
Pracovník pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 548, 9548, +421 (2) 57 294 548
miroslav.babinsky [at] stuba.sk
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
eliska.badurova [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektorka
NB 664
+421 (2) 59 325 353
monika.bakosova [at] stuba.sk
Ing. Emil Barta
Programátor VS
TP308
+421 905 400 020, 9982
PhDr. Mariena BartúnkováPC OUP REK
Pracovnice pre špecifické potreby študentov
+421 948 125 728, 9704
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 012
Ing. Jozef Benka
Pracovník pre investičné činnosti
+421 917 669 001, 9001
jozef.benka [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
Prevádzkový elektrikár
+421 917 669 246, 9246
Ing. Július BinderVSNS CVT OUP REKVedúci VS
+421 918 669 151, 9984, +421 (2) 57 296 666
ÚKR REKP REKHovorca a poradca pre strategickú komunikáciu STU+421 917 669 205, 9205fedor.blascak [at] stuba.sk
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 489, 9703iveta.blazekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.OMCHaPT IM OUP REK
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
Vedúca univerzitného pracoviska
+421 917 669 486, 9486, +421 (2) 57 294 486
Peter BorzaOTP ÚPaKR REKP REK
Vrátnik
peter.borza [at] stuba.sk
Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
Mgr. Ing. Mária BúciováÚVaMVTS REKP REK
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 948 908 313, 9309maria.buciova [at] stuba.sk
Ing. Andrea BujdákováMatematička - analytička VSB 244
+421 907 075 966, 9904
andrea.bujdakova [at] stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 917 669 210, 9210
patrik.bzdil [at] stuba.sk
Ing. Zuzana CserepkaiováOFÚ EÚ REKP REK
Pracovnice správy majetku
+421 917 669 314, 9314zuzana.cserepkaiova [at] stuba.sk
ÚŠF PC OUP REKOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 208, 9712
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 662, 9662
maria.caplovicova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.lubomira.cervenova [at] stuba.sk
PaedDr. Anna ČičmancováPracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 286, 9286
anna.cicmancova [at] stuba.sk
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 918 669 122, 9410
zuzana.cirkova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
Programátor VS
+421 918 669 166, 9905
Michal ČurgaliOperátor VST122+421 917 669 224, 9224michal.curgali [at] stuba.sk
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 905 666 688, 9533
ivana.dancakova [at] stuba.sk
Ing. Antónia DanekováÚKK REKP REKAsistentka
+421 918 669 120, 9321
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 190, 9900
barbora.dehelanova [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
Gabriela DömeováU3V ICV OUP REK
Organizačná pracovnice
gabriela.domeova [at] stuba.sk
Mgr. Magdaléna DubeckáPrávnik
+421 917 669 415, 9415, +421 (2) 57 294 418
Domovník - údržbár, Prevádzkový zámočník
+421 917 669 245, 9245
frantisek.dubek [at] stuba.sk
Ing. Marian Ďurkovič
Riaditeľ univerzitného pracoviska
9981, +421 (2) 57 104 181marian.durkovic [at] stuba.sk
Právnik
+421 905 402 204, 9256
eliska.dzuganova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Faktor, PhD.Kvestor
+421 917 669 160
Mgr. Gabriel FazekašVSNS CVT OUP REK
Pracovník operačných systémov VS
+421 917 669 163, 9963gabriel.fazekas [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
Programátor VS
+421 918 669 150, 9961ondrej.ferster [at] stuba.sk
Peter Fiam
Vrátnik
peter.fiam [at] stuba.sk
Ved REKP REKRektorNB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.Profesor CSc.,PhD.240
+421 905 612 465, 9465
maros.finka [at] stuba.sk
Pracovnice v oblasti výpočtovej technikyRSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934marianna.frajkova [at] stuba.sk
Pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 364, 9364
Ing. Lukáš FríbertProgramátor VS
+421 918 669 196, 9962
lukas.fribert [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REK
Domovník - údržbár
+421 917 669 308, 9308
frantisek.frkala [at] stuba.sk
Daniela FroncováIM OUP REKPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 585, 9585daniela.froncova [at] stuba.sk
Pracovník pre zahraničné vzťahy
Rektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.
+421 917 669 199, 9199gyorgy.fuzek [at] stuba.sk
Mgr. Jana Gáboríková
Pracovnice ekonomiky práce
+421 940 983 926, 9323jana.gaborikova [at] stuba.sk
OÚaMTZ ÚPaKR REKP REKPrevádzkový elektrikár
+421 918 669 248, 9234, +421 (2) 57 294 234
Žaneta GaržováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 373, 9373zaneta.garzova [at] stuba.sk
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.OPPaM IM OUP REKDocentka CSc.,PhD.
244
+421 905 483 431, 9431
daniela.gazova [at] stuba.sk
Ing. Mária Glatz, CSc.OEaMP IM OUP REKOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 137, 9095
ÚKR REKP REK
Asistentka
+421 917 669 156, 9667
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 014, 9014
Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.Pracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdelávRektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch.
+421 917 669 198, 9198
OPPaM IM OUP REKVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Programátorka VS
+421 917 669 220, 9220
Pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 153, 9983, +421 (2) 57 296 656
Michaela HavlíkováUpratovač - upratovačka
+421 917 669 384, 9384
michaela.havlikova [at] stuba.sk
Ivan HeroldVodič osobných automobilov+421 918 669 249, 9701ivan.herold [at] stuba.sk
Ing. Štefan Hičák, PhD.Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 446, 9446
Eva HittnerováPrevádzková pracovnice+421 (2) 57 294 534, +421 917 669 534, 9534eva.hittnerova [at] stuba.sk
ÚEIT PC OUP REK
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 250, 9250
erika.hlavata [at] stuba.sk
ÚĽZ REKP REKPracovnice pre personálne činnosti+421 917 669 524, 9524jana.hnojcikova [at] stuba.sk
ORaF EÚ REKP REK
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 635, 9635, +421 (2) 52 498 951
CVT OUP REKPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 905 400 010pavol.horvath [at] stuba.sk
ICV OUP REKPracovnice pre ekonomické činnosti
+421 917 669 456, 9456
ÚIS CVT OUP REKPracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 198, 9935
Erika HubekováÚVaMVTS REKP REKAsistentka
+421 948 908 717, 9718
erika.hubekova [at] stuba.sk
Ing. Milan Husár, PhD.OPPaM IM OUP REKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 099, 9099
Technická pracovnice+421 918 669 074, 9074
ÚPaKR REKP REK
Vedúci prevádzkového úseku a kríz.riadenia
+421 917 669 673, 9673ignac.chabron [at] stuba.sk
OEaRS IM OUP REK
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 107, 9135, +421 (2) 32 888 235zuzana.chodasova [at] stuba.sk
Mgr. Rastislav IgliarPC OUP REKRiaditeľ univerzitného pracoviska
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.OPPaM IM OUP REK
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 152 123, 9123
OTP ÚPaKR REKP REK
Vrátnik
gabriela.jankosikova [at] stuba.sk
Eva JarábkováOFÚ EÚ REKP REK
Finančná účtovníčka
+421 917 669 643, 9643, +421 (2) 57 294 643
VSNS CVT OUP REK
Pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 155, 9968, +421 (2) 57 296 656
robert.jaroska [at] stuba.sk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.OPPaM IM OUP REK
Docent CSc.,PhD.
246
+421 918 669 199, 9140
ÚKR REKP REKPracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 717, 9717
erika.jevcakova [at] stuba.sk
Ing. Michaela JuhászováProgramátorka VS+421 918 669 192, 9902
Archivár
+421 917 669 231, 9231, +421 (2) 32 888 259
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.OEaRS IM OUP REK
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 108, 9136, +421 (2) 32 888 236gabriela.kalinova [at] stuba.sk
Arch OUP REKArchivár
+421 917 669 488, 9488
adriana.kanovicova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 57 294 111
lubomir.karkus [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti+421 918 669 169, 9318livia.kelemenova [at] stuba.sk
Juraj KiapešVSVM CVT OUP REKMechanik počítacích strojov
+421 918 669 184, 9924, +421 (2) 57 294 420
juraj.kiapes [at] stuba.sk
Ing. Jozef Kicko
Pracovník operačných systémov VS
+421 918 669 185, 9925
OEaRS IM OUP REK
Profesorka CSc.,PhD.
+421 917 669 165, 9165
Ing. Igor KoleničkaÚVO REKP REKPracovník pre verejné obstarávanieC2/11+421 917 669 015igor.kolenicka [at] stuba.sk
Monika KollárováVSNS CVT OUP REKOperátorka VS
+421 917 669 204, 9204
monika.kollarova [at] stuba.sk
Angelika Koníková
Mzdová účtovníčka
+421 917 669 419, 9419
angelika.konikova [at] stuba.sk
Prorektor
A-311
+421 (2) 32 888 559alojz.kopacik [at] stuba.sk
Vydav. STU OUP REKFinančná účtovníčka
+421 917 669 581, 9581
Bc. Antónia Koprdová
Pracovnice pre verejné obstarávanie
+421 917 669 162, 9162
antonia.koprdova [at] stuba.sk
Rozália KostkováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 272, 9272
Matematička - analytička VS
+421 918 669 170, 9909
CN UVP OUP REKVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 207, 9207
Pracovnice pre zahraničné vzťahypetra.kotuliakova [at] stuba.sk
Miloslav Kráľ
Programátor VS
+421 917 669 511, 9511
Operátorka VS
+421 917 669 212, 9212
U3V ICV OUP REKPracovnice pre koncepciu a rozvoj vzdeláv
+421 917 669 526, 9526
Mgr. Martin Kristeľ
Archivár
+421 917 669 489, 9489
Dušan Kubíček
Vrátnik
dusan.kubicek [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Kubičková
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 52 496 688
gabriela.kubickova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Kucmenová
Pracovnice operačných systémov VS
B227
+421 918 669 181, 9921
miroslava.kucmenova [at] stuba.sk
PC OUP REK
Asistentka
NC 217
+421 917 669 638, 9638
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 032, 9032
ÚEaRČ REKP REKPrac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 246, 9665, +421 (2) 57 294 651
eva.kusnierova [at] stuba.sk
ÚVaSŠ REKP REKPracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 642
jana.kuzmovakmetova [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana LadzianskaOPPaM IM OUP REK
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 918 669 144, 9088
zuzana.ladzianska [at] stuba.sk
Marián LancíkPrac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 918 669 182, 9920
marian.lancik [at] stuba.sk
Ing. Miloslav LengyelOTP ÚPaKR REKP REKVrátnik
+421 917 669 373, 9373
OD ÚPaKR REKP REKPracovník autodopravy
+421 903 223 362, 9363
Vedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 917 669 401, 9401
Odborná administratívna pracovnice
+421 917 669 400, 9400
Slávka Maceková
Operátorka VS
+421 918 669 128, 9086
ÚPV REKP REK
Redaktorka
+421 917 669 584, 9584
katarina_mackova [at] stuba.sk
JUDr. Jarmila Machajdíková, PhD.
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 918 669 127, 9085
OMCHaPT IM OUP REKDocent CSc.,PhD.
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344milan.majernik [at] stuba.sk
Ing. Alena Malíčková
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 918 600 173, 9173
OEaRS IM OUP REK
Profesor DrSc.
michal.marek [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
Programátorka VS
+421 918 669 171, 9910daniela.marsova [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 381, 9381
viera.matejkova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína MatúškováPracovnice pre študijné záležitosti+421 918 669 138, 9130
Vedúca ekonomického útvaru
+421 918 669 103, 9266olga.matuskova [at] stuba.sk
Vydav. STU OUP REKReprodukčný grafik, retušér+421 917 669 358, 9358
Vydav. STU OUP REKPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 917 669 397, 9397, +421 (2) 52 496 688
Operátorka VS
+421 917 669 213, 9213alzbeta.melagova [at] stuba.sk
Ing. Markus MelicherVSNS CVT OUP REK
Pracovník operačných systémov VS
214
+421 (2) 57 296 718, +421 918 669 154, 9154
Ing. Miroslav MihalikOdborný administratívny pracovník
+421 905 666 677, 9418
JUDr. Marcel MichaličkaPaOU REKP REKPrávnik
+421 918 669 102, 9102
ÚVaSŠ REKP REKPracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 312, 9312
marianna.michelkova [at] stuba.sk
Bc. Martin MiklianPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 918 669 194, 9930martin.miklian [at] stuba.sk
Maliar a natierač+421 917 669 248, 9248, +421 (2) 57 294 246
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
C3/11
+421 917 669 008, 9008
Ing. Branislav Mišota, PhD.OEaMP IM OUP REKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435branislav.misota [at] stuba.sk
ÚPV REKP REKVedúca odborná informačný pracovnice
+421 917 669 586, 9586, +421 (2) 57 294 586zuzana.mokosova [at] stuba.sk
Pracovnice pre duševné vlastníctvo
Prorektor
NC 219+421 908 674 122oliver.moravcik [at] stuba.sk
Operátor VS
+421 918 669 135, 9093martin.moravek [at] stuba.sk
OTP ÚPaKR REKP REKUpratovač - upratovačka
+421 917 669 385, 9385
Ing. Mária NehajováFinančná účtovníčka+421 917 669 545, 9545
VSNS CVT OUP REKOperátorka VS
+421 917 669 211, 9211
Finančná účtovníčka
romana.nitrianska [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
Matematička - analytička VS
+421 918 669 172, 9911
OFÚ EÚ REKP REKFinančná účtovníčka+421 917 669 639, 9639
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 167, 9167
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 022, 9022
silvia.ondrejickova [at] stuba.sk
Ing. Viera OndrejkováORaF EÚ REKP REKPracovnice pre plán a rozpočet+421 917 669 641, 9641, +421 (2) 57 294 641
Ivan Páleník
Pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 917 669 583, 9583, +421 (2) 57 294 583
ivan.palenik [at] stuba.sk
Mgr. Markéta Pálffyová
Archivár
+421 917 669 487, 9487, +421 (2) 57 294 487
marketa.palffyova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 917 669 335, 9335
Emília PaschkováOTP ÚPaKR REKP REKUpratovač - upratovačka+421 917 669 384, 9384, +421 (2) 57 294 386emilia.paschkova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 386, 9386
Ľubica PatašiováOFÚ EÚ REKP REKFinančná účtovníčka147
+421 (2) 57 296 169, +421 917 944 107
ÚVaMVTS REKP REKPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 917 669 588, 9588
Ing. Monika Petríková
Pracovnice pre investičné činnosti
+421 917 669 388, 9388
monika.petrikova [at] stuba.sk
Operátor VS
+421 918 669 159, 9967
Ingrid Petrovičová
Operátorka VS
+421 917 669 215, 9215ingrid.petrovicova [at] stuba.sk
OMCHaPT IM OUP REKOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 918 669 141, 9147, +421 (2) 59 325 335
ACCORD REKP REK
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 917 669 251, 9251
Programátor VS
+421 918 669 157, 9965, +421 (2) 57 296 374
milan.polaczyk [at] stuba.sk
Mgr. Jana PolaczykováVSNS CVT OUP REK
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 669 158, 9971, +421 (2) 57 296 265
Jozef PoláčekVrátnik
jozef.polacek [at] stuba.sk
Kontrolór
+421 917 669 572, 9572
Mgr. Regína RemenárováRiaditeľ univerzitného pracoviska
+421 917 669 019, 9019
Dušan Rosa
Vrátnik
OEaMP IM OUP REK
Odborná asistentka CSc.,PhD.
345+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
Bc. Alena Ružičková
Pracovnice pre plán a rozpočet
alena.ruzickova [at] stuba.sk
JUDr. Lucia RybanskáCODVUVP KSsP KHC OUP REK
Pracovnice pre duševné vlastníctvo
+421 917 669 217, 9217lucia.rybanska [at] stuba.sk
Ing. Tibor SchmidtIÚ REKP REKPracovník pre investičné činnosti+421 917 669 535, 9535
doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc.CN UVP OUP REK
Vedecká pracovnice KS I. DrSc.
Judita SlaninováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 383, 9383, +421 (2) 57 294 386
OEaRS IM OUP REK
Profesorka CSc.,PhD.
+421 918 669 115, 9143
beata.stehlikova [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REKPracovník operačných systémov VS+421 907 063 796, 9907erich.stracina [at] stuba.sk
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky 213
+421 917 669 161, 9161
vladimir.svrcek [at] stuba.sk
Operátorka VS
+421 917 669 218, 9218
Asistentka
+421 917 669 666, 9666yvette.sevcikova [at] stuba.sk
Vydav. STU OUP REKFinančná účtovníčka
+421 917 669 360, 9360monika.sinkova [at] stuba.sk
Ing. Gabriela ŠipekiováPrac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 244, 9741
gabriela.sipekiova [at] stuba.sk
UHK REKP REK
Kontrolór
+421 917 669 573
Ing. Rudolf Šlavka
Vedúci VS
+421 918 669 189, 9929
Docent CSc.,PhD.
+421 918 669 112, 9149
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 669 110, 9138daniela.spirkova [at] stuba.sk
Boris Šrenkel
Programátor VS
+421 918 669 156, 9966boris.srenkel [at] stuba.sk
ÚIS CVT OUP REK
Programátor VS
+421 918 669 167, 9906
Mzdová účtovníčka
+421 917 669 543, 9543, +421 (2) 57 294 543
zuzana.srenkelova [at] stuba.sk
Rudolfa ŠťastnáOFÚ EÚ REKP REKFinančná účtovníčka
+421 917 669 637, 9637
Dušan ŠtevíkÚEaRČ REKP REKPrac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 669 245, 9657, +421 (2) 57 294 657dusan.stevik [at] stuba.sk
Štefan ŠtujberVSVM CVT OUP REKProgramátor VS
+421 917 669 214, 9214
OD ÚPaKR REKP REKVodič osobných automobilov+421 918 669 247, 9361
Mgr. Lucia ŠvecováOdborná administratívna pracovnice
+421 917 669 338, 9338
lucia.svecova [at] stuba.sk
Erika TakácsováOFÚ EÚ REKP REK
Finančná účtovníčka
+421 917 669 513, 9513, +421 (2) 57 294 512
Pracovník pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 310, 9310
Vedúca VSB230+421 918 669 177, 9916
Ing. Štefan Tar
Matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
ÚIS CVT OUP REKProgramátor VS
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
robert.tichy [at] stuba.sk
VSNS CVT OUP REK
Pracovnice operačných systémov VS
+421 917 669 219, 9219maria.tischljarova [at] stuba.sk
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 324
Jana Tomková
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 645, 9645
Mgr. Miroslava Tóthová
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 908 674 172, 9172
Odborný pracovník v oblasti štruk.fondov
+421 940 643 487, 9702
Ved REKP REKProrektor
E605
+421 (2) 60 291 369frantisek.uherek [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Urbanová
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 917 669 316, 9316
barbora.urbanova [at] stuba.sk
Eva VacvalováAdministratívna pracovnice v podateľni
+421 917 669 652, 9652
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 324
slavomira.valkovicova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Vanák
Pracovník pre verejné obstarávanie
+421 917 669 362, 9362
jozef.vanak [at] stuba.sk
Lýdia VanákováORaF EÚ REKP REK
Vedúca oddelenia rozpočtu a financovania
A117+421 918 669 123, 9514, +421 (2) 60 291 480
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 216, 9216
Ing. Alena VaňkováPracovnice pre plán a rozpočet
+421 917 669 530, 9530alena.vankova [at] stuba.sk
Matematička - analytička VSB 244+421 918 669 178, 9918
Odborná asistentka CSc.,PhD.
213
+421 917 669 258, 9258
lubica.vaskova [at] stuba.sk
Mag.rer.soc.oec. Martina VavrekováUTI KHC OUP REK
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
martina.vavrekova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 451 533
marian.vesely [at] stuba.sk
Murár
+421 917 669 242, 9242alexander.villar [at] stuba.sk
OFÚ EÚ REKP REK
Finančná účtovníčka
+421 917 669 541, 9541
Prorektorka
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
CN UVP OUP REKVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 531, 9531peter.vogrincic [at] stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
tomas.volensky [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 917 669 011
Redaktorka
+421 918 669 152, 9152
ruzena.wagnerova [at] stuba.sk
Jana WenzlováOÚaMTZ ÚPaKR REKP REKSkladnice
+421 917 669 313, 9313, +421 (2) 57 294 313jana.wenzlova [at] stuba.sk
Organizátor prevádzky VS
+421 918 669 186, 9926vlasta.zabojova [at] stuba.sk
IM OUP REKRiaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.C01+421 918 669 124, 9082, +421 (2) 60 291 747marian.zajko [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 563 085, 9080, +421 (2) 59 325 333monika.zatrochova [at] stuba.sk
Ing. Lucia ZelnerováACCORD REKP REKOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 669 104, 9714
lucia.zelnerova [at] stuba.sk
Anna ZemanováOTP ÚPaKR REKP REK
Upratovač - upratovačka
+421 917 669 380, 9380anna.zemanova [at] stuba.sk
Mgr. Lesana ZemanováÚMV REKP REK
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 917 669 200
Ing. Roman Zsigo
Riaditeľ univerzitného pracoviska
+421 918 669 088, 9188

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
external colleague
+421 917 669 526, 9526
prof. Ing. Július Alexy, CSc.IM OUP REKexternal colleague
Georgios Anagnostouexternal colleague
IM OUP REKexternal colleagueC612
+421 918 669 106, 9133, +421 (2) 60 291 671, +421 (2) 65 425 828
external colleague
RNDr. Michal Babiar, PhD.
external colleague
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.external colleague
qbajzikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
external colleague
qbalazv [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj BenetinIM OUP REKexternal colleagueqbenetin [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.IM OUP REKexternal colleaguejuraj.berdis [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.external colleague
qbetakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.external colleagueA 5/531+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707bystrik.bezak [at] stuba.sk
external colleague
IM OUP REK
external colleague
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
IM OUP REK
external colleague
doc. Ing. Bedrich Formánek, PhD.
external colleague
C106
+421 (2) 60 291 348
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
external colleague
Agnieszka Maria Góreckaexternal colleaguexgorecka [at] stuba.sk
external colleague
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
external colleague
qgrunova [at] stuba.sk
Demonchy GuillaumeIM OUP REKexternal colleague
external colleague+421 (2) 49 212 494, +421 917 669 155, 9711olga.gustafikova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
Z-015+421 905 357 624, 6120, +421 (33) 5511 033 kl. 279milan.hancin [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
Ing. Anna Holmanová, CSc.IM OUP REKexternal colleague
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
anna.holmanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.external colleague
qhontyova [at] stuba.sk
Ing. Silvia Horváthová, PhD.IM OUP REK
external colleague
Z 309
+421 (33) 5511 033 kl. 213
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.IM OUP REK
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
IM OUP REK
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
qizakovicova [at] stuba.sk
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.
external colleague
qjakubinsky [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
IM OUP REK
external colleague
external colleague
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.external colleagueC 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
external colleague
qklikova [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
+421 917 669 165, 9165
IM OUP REKexternal colleague
PhDr. Dagmar Kopáčiková, Ph.D.
external colleague
qkopacikova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
external colleague
qkorecp [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
external colleague
stanislav.kovar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.IM OUP REK
external colleague
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.external colleague
210
+421 (2) 572 76 359
Ing. Tomáš Kučera, CSc.external colleague
tomas.kucera [at] stuba.sk
Ing. Martina Kuperová, PhD.external colleague
+421 918 669 032, 9032
martina.kuperova [at] stuba.sk
Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
external colleague
+421 917 669 642
jana.kuzmovakmetova [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
qkvapil [at] stuba.sk
Ing. arch. Jaroslav Lalík, PhD.
external colleague
qlalik [at] stuba.sk
external colleague
Weronika Lewszykexternal colleague
external colleagueqlidak [at] stuba.sk
external colleague
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.IM OUP REK
external colleague
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.external colleague
Lukasz Jakub MaciorowskiIM OUP REK
external colleague
xmaciorowski [at] stuba.sk
IM OUP REK
external colleague
qmaco [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
xmael [at] stuba.sk
external colleague
qmaier [at] stuba.sk
Ing. Štefan Majerník, PhD.IM OUP REK
external colleague
qmajerniks [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.IM OUP REK
external colleague
IM OUP REK
external colleague
qmiklosika [at] stuba.sk
Ing. Edita Nemcová, PhD.
external colleague
IM OUP REKexternal colleagueblok C 15.p. č.dv. 19+421 (2) 32 888 700
Ing. Marek Oštrom, PhD.IM OUP REKexternal colleague
qostrom [at] stuba.sk
doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.
external colleague
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.
external colleague
external colleague
qpavelka [at] stuba.sk
Ioanna Petridouexternal colleague
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.external colleague
351
+421 (2) 572 76 465
prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
external colleague
external colleagueqpodolak [at] stuba.sk
Ing. Veronika Poklembová, PhD.
external colleague
IM OUP REK
external colleague
qpokrivcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.IM OUP REK
external colleague
Patrik RinkowskiIM OUP REK
external colleague
xrinkowski [at] stuba.sk
external colleague
qromancikova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Eva Rubliková, PhD.
external colleague
qrublikova [at] stuba.sk
Dr. Paulina SchiappacasseIM OUP REKexternal colleague
qschiappacasse [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Dietmar ScholichIM OUP REK
external colleague
Kevin SlavinJC ICV OUP REKexternal colleague
+421 (2) 57 296 202
ICV OUP REK
external colleague
SB 317
+421 (2) 59 325 489
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
external colleague
qsmolkova [at] stuba.sk
external colleague
IM OUP REK
external colleague
C 1308
+421 (2) 32 888 286marek.sokac [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.IM OUP REKexternal colleague
Lea Steinhoff
external colleague
xsteinhoff [at] stuba.sk
Ing. Štefan Svetský, PhD.PC OUP REK
external colleague
T02 4.104+421 906 068 413, 413
REKP REK
external colleague
434/2
+421 (2) 57 296 546
igor.scepka [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.
external colleague
Ing. Natália Tarišková, PhD.IM OUP REK
external colleague
Ing. Štefan Tarexternal colleagueB232
+421 918 669 176, 9915
Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.IM OUP REK
external colleague
+421 (2) 57 296 555qtekulova [at] stuba.sk
external colleague
Martyna TuptyńskaIM OUP REKexternal colleague
IM OUP REK
external colleague
qudovc [at] stuba.sk
Mgr. David Vačkář, Ph.D.external colleague
prof. Ljiljana VasilevskaIM OUP REK
external colleague
qvasilevska [at] stuba.sk
IM OUP REKexternal colleague
qvorel [at] stuba.sk
external colleague
IM OUP REKexternal colleague
Izabela WróblewskaIM OUP REKexternal colleague
xwroblewska [at] stuba.sk
external colleague