14. 11. 2019  1:33 Irma
Akademický informačný systém

Ústav analytickej chémie (FCHPT) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 736ernest.beinrohr [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Benická, PhD.docentka CSc.,PhD.566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195eva.benicka [at] stuba.sk
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 (2) 59 325 281jana.blaskovicova [at] stuba.sk
Ing. František Čacho, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 736frantisek.cacho [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.docentka CSc.,PhD.372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735katarina.hrobonova [at] stuba.sk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.docentka CSc.,PhD.563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 915 396 928svetlana.hrouzkova [at] stuba.sk
Anna Chalupkováchemický lab. technička a kontrolór376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 478, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728anna.chalupkova [at] stuba.sk
Ing. Michaela Jakubíková, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.565, nová budova, blok C, 5. poschodie, 496, nová budova, blok C, 4. poschodie+421 (2) 59 325 722michaela.tomkova [at] stuba.sk
Ing. Tibor Jakubík, CSc.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P40, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 417tibor.jakubik [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.profesor DrSc.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodiejan.labuda [at] stuba.sk
Ing. Pavel Májek, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.390, nová budova, blok C, 3. poschodie, 393, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 311pavel.majek [at] stuba.sk
Ing. Alena Manová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736alena.manova [at] stuba.sk
Ing. Romana Matúšovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním478, nová budova, blok C, 4. poschodie, 376, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728romana.matusova [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.docentka CSc.,PhD.493, nová budova, blok C, 4. poschodie, 567, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 285andrea.hercegova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.docentka CSc.,PhD.496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 722jana.sadecka [at] stuba.sk
Ing. Jozef Sochr, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286jozef.sochr [at] stuba.sk
Ing. Veronika Svitková, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 (2) 59 325 281veronika.svitkova [at] stuba.sk
Ing. Agneša Szarka, PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodieagnesa.palenikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283ivan.spanik [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.docent CSc.,PhD.583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodielubomir.svorc [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.390, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311pavol.tarapcik [at] stuba.sk
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195olga.vyviurska [at] stuba.sk
Ľubica Zajacovásekretárka582, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302lubica.zajacova [at] stuba.sk