28. 1. 2020  10:54 Alfonz
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Vladimír AdamTPO ST Dek FEIstrážnikA vrátnica+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400vladimir.adam [at] stuba.sk
Ing. Eugen Antal, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C516+421 (2) 60 291 361eugen.antal [at] stuba.sk
Věra BabiliaEO ST Dek FEIfinančná účtovníčkavera.babilia [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.ÚRK FEIdocent CSc.,PhD.D610+421 (2) 60 291 599andrej.babinec [at] stuba.sk
Iveta BalážováRKaAČ SD Dek FEIadministratívna pracovníčka v podateľniiveta.balazova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A206+421 (2) 60 291 516peter.ballo [at] stuba.sk
Ing. Richard Balogh, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D110+421 (2) 60 291 411richard.balogh [at] stuba.sk
Ing. Štefan Balogh, PhD.VS Dek FEI, ÚIM FEIprogramátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104stefan.balogh [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.ÚMIKT FEIprofesor CSc.,PhD.B511+421 (2) 60 291 568, +421 (2) 60 291 224ivan.baronak [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Behúl, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmiroslav.behul [at] stuba.sk
Ing. Igor Bélai, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D126+421 (2) 60 291 478igor.belai [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C409, C406+421 (2) 60 291 786anton.belan [at] stuba.sk
PhDr. Jarmila BelasováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA612+421 (2) 60 291 571jarmila.belasova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bendík, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC412+421 (2) 60 291 299jozef.bendik [at] stuba.sk
Ing. Peter Benko, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE308+421 (2) 60 291 362peter.benko [at] stuba.sk
Jana BenkovskáTPO ST Dek FEIprevádzková pracovníčkaT151+421 (2) 60 291 220jana.benkovska [at] stuba.sk
Katarína BeringerováÚAM FEItechnická pracovníčkaA705+421 (2) 60 291 672katarina.beringerova [at] stuba.sk
Ing. Ján Bezek, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB209+421 (2) 60 291 343jan.bezek [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Bilík, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB210+421 (2) 60 291 531vladimir.bilik [at] stuba.sk
Ing. Elena BilkováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA107+421 (2) 60 291 779elena.bilkova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Bisták, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D120+421 (2) 60 291 695pavol.bistak [at] stuba.sk
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B310+421 (2) 60 291 166
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A211+421 (2) 60 291 234, +421 (2) 65 422 598peter.bokes [at] stuba.sk
Mgr. Etela BránickáEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetA111+421 (2) 60 291 691etela.branicka [at] stuba.sk
Mgr. Jana BraunováKFEI Dek FEIknihovníčkaA148+421 (2) 60 291 408jana.braunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Breza, CSc.PRVVVČ Dek FEI, ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD., redaktorE318+421 (2) 60 291 328juraj.breza [at] stuba.sk
RNDr. Igor Brilla, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A423+421 (2) 60 291 332igor.brilla [at] stuba.sk
Ing. Zuzana BrunclíkováÚMIKT FEItechnická pracovníčkaB604+421 (2) 60 291 836zuzana.brunclikova [at] stuba.sk
Mária BrunovskáÚE FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiB219+421 (2) 60 291 171, +421 918 640 432maria.brunovska [at] stuba.sk
Milan BrunovskýÚE FEItechnický pracovníkE029+421 (2) 60 291 734, +421 (2) 60 291 862milan.brunovsky [at] stuba.sk
Mgr. Mária BudejovskáÚEF FEIodborná administratívna pracovníčkaE604+421 (2) 60 291 372maria.budejovska [at] stuba.sk
Miroslava BudinskáKFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526miroslava.budinska [at] stuba.sk
Ing. Matej Cenký, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC412+421 (2) 60 291 299
Ing. Ján Cigánek, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D104+421 (2) 60 291 686jan.ciganek [at] stuba.sk
Ing. Boris Cintula, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C413+421 (2) 60 291 521boris.cintula [at] stuba.sk
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A312+421 (2) 60 291 138julius.cirak [at] stuba.sk
Ing. Elena Cocherová, PhD.ÚEF FEIodborná asistentka CSc.,PhD.E215+421 (2) 60 291 174elena.cocherova [at] stuba.sk
Katarína ČásarováOĽZ ST Dek FEImzdová účtovníčkaA113+421 (2) 60 291 721katarina.casarova [at] stuba.sk
Ing. Maroš Čavojský, PhD.ÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC606+421 (2) 60 291 416maros.cavojsky [at] stuba.sk
Mária ČederlováIKAL FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiA618+421 (2) 60 291 794maria.cederlova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Čerba, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA309+421 (2) 60 291 846stefan.cerba [at] stuba.sk
Karol ČerešňaTPO ST Dek FEIprevádzkový elektrikárT P16+421 (2) 60 291 410karol.ceresna [at] stuba.sk
Magdaléna ČervenákováTPO ST Dek FEIprevádzková pracovníčkaT149+421 (2) 60 291 237magdalena.cervenakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.ÚE FEIdocentka CSc.,PhD.B 120+421 (2) 60 291 428jozefa.cervenova [at] stuba.sk
RNDr. Karla Čipková, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A414+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
Ing. Katarína ČulíkováOĽZ ST Dek FEIpracovníčka ekonomiky práceA110+421 (2) 60 291 319katarina.culikova [at] stuba.sk
Zlatica Dariusová, prom. ped.OTV TIŠ_ FEIlektorT111+421 (2) 60 291 750zlatica.dariusova [at] stuba.sk
PaedDr. Andrea DawsonIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiandrea.dawson [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Degmová, PhD.ÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA513+421 (2) 60 291 265jarmila.degmova [at] stuba.sk
Ing. Július Dekan, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832julius.dekan [at] stuba.sk
Ing. Martin Dekan, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D615+421 (2) 60 291 809martin.dekan [at] stuba.sk
Anna DinušováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA108+421 (2) 60 291 546anna.dinusova [at] stuba.sk
Mária DobrotováOTV TIŠ_ FEIskladníčkaT104maria.dobrotova [at] stuba.sk
Terézia DolanováTPO ST Dek FEIvrátnikA vrátnica+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400terezia.dolanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.ÚEF FEIprofesor DrSc.E603+421 (2) 60 291 358daniel.donoval [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Donoval, PhD.2SP FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosťE609+421 (2) 60 291 658martin.donoval [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B121, B107+421 (2) 60 291 421, +421 (2) 60 291 626rastislav.dosoudil [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D118+421 (2) 60 291 669peter.drahos [at] stuba.sk
Ing. Jakub DrobnýÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE319+421 (2) 60 291 124, +421 (2) 60 291 665jakub.drobny [at] stuba.sk
Dr. rer. nat. Martin DrozdaÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C601+421 (2) 60 291 109martin.drozda [at] stuba.sk
Mgr. Roman Dubnička, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC703+421 (2) 60 291 572, +421 (2) 60 291 151roman.dubnicka [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D607+421 (2) 60 291 456jozef.dubravsky [at] stuba.sk
prof. Ing. František Duchoň, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D612+421 (2) 60 291 349frantisek.duchon [at] stuba.sk
PaedDr. Aleš DunajčíkOTV TIŠ_ FEIlektorT 108+421 (2) 60 291 590ales.dunajcik [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Ďurman, PhD.ÚEAE FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.C112+421 (2) 60 291 612
Eva DvoreckáRPC ST Dek FEIpracovníčka pre zahraničné vzťahyT137B+421 (2) 60 291 417eva.dvorecka [at] stuba.sk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.ÚEAE FEIdocentka CSc.,PhD.C407+421 (2) 60 291 477zaneta.eleschova [at] stuba.sk
Ing. Martin Ernek, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D312+421 (2) 60 291 722martin.ernek [at] stuba.sk
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C513+421 (2) 60 291 756tomas.fabsic [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A604+421 (2) 60 291 173gabriel.farkas [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.ÚMIKT FEIprofesor DrSc.B609+421 (2) 60 291 844peter.farkas [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav FeketeVS Dek FEIprogramátor VSTP308+421 (2) 60 291 491jaroslav.fekete [at] stuba.sk
Igor FisterTPO ST Dek FEImontér výťahovC 2.p.+421 (2) 60 291 460igor.fister [at] stuba.sk
Ing. Martin Florovič, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE007+421 (2) 60 291 712martin.florovic [at] stuba.sk
Ing. Tatiana FodrekováSD Dek FEIodborná administratívna pracovníčkaA120+421 (2) 60 291 135tatiana.fodrekova [at] stuba.sk
Mgr. Alena FoltinováÚRK FEItechnická pracovníčkaD417+421 (2) 60 291 192alena.foltinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.ÚAM FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.B011+421 (2) 60 291 775peter.fuchs [at] stuba.sk
Darina GáborkováVS Dek FEIprevádzková pracovníčkaTP305+421 (2) 60 291 212, +421 905 524 386darina.gaborkova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel GálikÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA706+421 (2) 60 291 559gabriel.galik [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Gallo, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C604+421 (2) 60 291 859ondrej.gallo [at] stuba.sk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C308+421 (2) 60 291 485dionyz.gasparovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.ÚAM FEIdocent CSc.,PhD.A702+421 (2) 60 291 687vladimir.goga [at] stuba.sk
Janka GogováOĽZ ST Dek FEIpracovníčka pre personálne činnostiA151+421 (2) 60 291 591janka.gogova [at] stuba.sk
Jarmila GrandováKFEI Dek FEIknihovníčkajarmila.grandova [at] stuba.sk
Mgr. Ján Grman, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB322+421 (2) 60 291 787jan.grman [at] stuba.sk
RNDr. Alena GrmanováÚEF FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímE606, E315+421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 325alena.grmanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C501+421 (2) 60 291 226otokar.grosek [at] stuba.sk
Ing. Oto Haffner, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D125+421 (2) 60 291 315oto.haffner [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Hagara, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E207+421 (2) 60 291 849miroslav.hagara [at] stuba.sk
Ing. Ján Halgoš, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjan.halgos [at] stuba.sk
Ing. Jozef Hallon, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímBS07, B310+421 (2) 60 291 431, +421 (2) 60 291 355jozef.hallon [at] stuba.sk
Ing. Alexander Hambalík, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104alexander.hambalik [at] stuba.sk
Ing. Michal HanicÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.hanic [at] stuba.sk
prof. Ing. René Harťanský, PhD.ÚE FEIprofesor CSc.,PhD.B326+421 (2) 60 291 294rene.hartansky [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Haščík, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA514+421 (2) 60 291 289jan.hascik [at] stuba.sk
Ronald HennelTPO ST Dek FEIprevádzkový elektrikárronald.hennel [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A510+421 (2) 60 291 893robert.hinca [at] stuba.sk
Ing. Eva HladůvkováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA101+421 (2) 60 291 650eva.hladuvkova [at] stuba.sk
Martina HlinkováRSČ ST Dek FEIodborná administratívna pracovníčkaA125+421 (2) 60 291 301martina.hlinkova [at] stuba.sk
Beáta HochschornerováÚRK FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiD413+421 (2) 60 291 302beata.hochschornerova [at] stuba.sk
Bc. Andrej HoličRKaAČ SD Dek FEI, 2SP FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť, odborný administratívny pracovníkT140+421 (2) 60 291 107andrej.holic [at] stuba.sk
Nina HoličováEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetT137A+421 (2) 60 291 207nina.holicova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjozef.holjencik [at] stuba.sk
František HorváthTPO ST Dek FEIstolárTS02+421 (2) 60 291 270frantisek.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.ÚEF FEIprofesor DrSc.E118+421 (2) 60 291 594, +421 (2) 60 291 835ivan.hotovy [at] stuba.sk
Ing. Juraj Hrabovský, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA706+421 (2) 60 291 559juraj.hrabovsky [at] stuba.sk
Ing. Viliam Hromada, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C510+421 (2) 60 291 288viliam.hromada [at] stuba.sk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEIprofesor CSc.,PhD.D112+421 (2) 60 291 771mikulas.huba [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D617+421 (2) 60 291 608peter.hubinsky [at] stuba.sk
Ing. Rozália HudíkováÚMIKT FEIpracovníčka pre študijné záležitostiB605+421 (2) 60 291 199rozalia.hudikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C024+421 (2) 60 291 471, +421 (2) 65 427 506ludovit.huttner [at] stuba.sk
Ing. Mária Hypiusová, PhD.ÚAM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.D122+421 (2) 60 291 193maria.hypiusova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Chamraz, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D107+421 (2) 60 291 848stefan.chamraz [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A314+421 (2) 60 291 479juraj.chlpik [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D614+421 (2) 60 291 305lubos.chovanec [at] stuba.sk
Ing. Aleš Chvála, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE314+421 (2) 60 291 373ales.chvala [at] stuba.sk
Ing. Filip ChymoÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE319+421 (2) 60 291 124filip.chymo [at] stuba.sk
Jozef IvanÚEF FEItechnický pracovníkE324+421 (2) 60 291 206jozef.ivan [at] stuba.sk
Ing. Martin Jagelka, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.jagelka [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE507+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 858jan.jakabovic [at] stuba.sk
Peter JanataRKaAČ SD Dek FEIpracovník pre didaktickú technikuC03+421 (2) 60 291 709peter.janata [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B117+421 (2) 60 291 467vladimir.jancarik [at] stuba.sk
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEIprofesor CSc.,PhD.C303+421 (2) 60 291 298frantisek.janicek [at] stuba.sk
Ing. Peter Janiga, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C411+421 (2) 60 291 812peter.janiga [at] stuba.sk
JUDr. Gabriela JaníkováOĽZ ST Dek FEIpracovníčka pre personálne činnostiA150+421 (2) 60 291 454gabriela.janikova [at] stuba.sk
Jozef JankovičOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikjozef.jankovic [at] stuba.sk
Ing. Peter JánošíkÚE FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostipeter.janosik [at] stuba.sk
Mgr. Michal Jeleň, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.michal.jelen [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C503+421 (2) 60 291 181
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C603+421 (2) 60 291 109gabriel.juhas [at] stuba.sk
Ing. Ľudovít JurčackoÚEAE FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiC011+421 (2) 60 291 535, +421 (2) 60 291 716ludovit.jurcacko [at] stuba.sk
Mgr. Libor Jurkovič, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.T 110libor.jurkovic [at] stuba.sk
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEIpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT139+421 (2) 60 291 310jana.jurkovicova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Kačur, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B416+421 (2) 60 291 683juraj.kacur [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.ÚEF FEIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E411, E316+421 (2) 60 291 123, +421 (2) 60 291 366magdalena.kadlecikova [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Kajan, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D704+421 (2) 60 291 503slavomir.kajan [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB321+421 (2) 60 291 393miroslav.kamensky [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD.ÚMIKT FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímbarbora.kamrlova [at] stuba.sk
Mgr. Eva KarasováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA613+421 (2) 60 291 606eva.karasova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.ÚRK FEIdocent CSc.,PhD.D410+421 (2) 60 291 776jan.kardos [at] stuba.sk
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A409+421 (2) 60 291 566maria.keckemetyova [at] stuba.sk
Katarína KermietováÚAM FEIodborná administratívna pracovníčkaD116+421 (2) 60 291 598katarina.kermietova [at] stuba.sk
Ing. Viera KlačanováEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetT138+421 (2) 60 291 245viera.klacanova [at] stuba.sk
Ing. Attila Kment, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C414, LVN+421 (2) 43 336 163attila.kment [at] stuba.sk
Viera KnotkováRKaAČ SD Dek FEIadministratívna pracovníčka v podateľniviera.knotkova [at] stuba.sk
Ing. Michal Kocúr, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.michal.kocur [at] stuba.sk
Ing. Ladislav KočkovičÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB506ladislav.kockovic [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímlukas.kohutka [at] stuba.sk
Bc. Petr KoláříkVS Dek FEIpracovník operačných systémov VST123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387petr.kolarik [at] stuba.sk
Ing. Simona KolenčíkováEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 614simona.kolencikova [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Kollár, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A 402+421 (2) 60 291 814jozef.kollar [at] stuba.sk
Ing. Mojmír Kollár, CSc.PRVVVČ Dek FEIpracovník pre edičnú a publik. činnosťC709+421 (2) 60 291 646mojmir.kollar [at] stuba.sk
Eleonóra KollárováPRVVVČ Dek FEIpracovníčka pre edičnú a publik. činnosťeleonora.kollarova [at] stuba.sk
Ing. Martin Komák, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D708+421 (2) 60 291 725martin.komak [at] stuba.sk
Emília KomžíkováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaC504+421 (2) 60 291 747emilia.komzikova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Konôpka, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA212+421 (2) 60 291 118martin.konopka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C212+421 (2) 60 291 685miroslav.kopca [at] stuba.sk
Jana KopčováTPO ST Dek FEIvrátnikšatňa+421 (2) 60 291 189jana.kopcova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Körösi, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D705+421 (2) 60 291 711ladislav.korosi [at] stuba.sk
Ing. Arpád Kósa, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE308+421 (2) 60 291 362arpad.kosa [at] stuba.sk
Ing. Alena KosinohováEO ST Dek FEIfinančná účtovníčkaalena.kosinohova [at] stuba.sk
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C609+421 (2) 60 291 891igor.kossaczky [at] stuba.sk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A313+421 (2) 60 291 542sona.kotorova [at] stuba.sk
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.ÚMIKT FEIodborná asistentka CSc.,PhD.B611+421 (2) 60 291 759kvetoslava.kotuliakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E514+421 (2) 60 291 346jaroslav_kovac [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE505+421 (2) 60 291 652, +421 (2) 60 291 858jaroslav.kovac [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B314+421 (2) 60 291 631, +421 (2) 65 429 600, karol.kovac [at] stuba.sk
Ing. Martin Kováč, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin_kovac [at] stuba.sk
Mgr. Martin KováčTPO ST Dek FEIprevádzkový pracovníkmartin.kovac [at] stuba.sk
Ing. Štefan KováčTPO ST Dek FEIstrážnikstefan.kovac [at] stuba.sk
Ing. Zoltán KováčÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímzoltan.kovac [at] stuba.sk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.ÚAM FEIprofesorka CSc.,PhD.D111+421 (2) 60 291 563alena.kozakova [at] stuba.sk
Josef KraicTPO ST Dek FEIvrátnikjosef.kraic [at] stuba.sk
Ing. Eva KrálikováÚE FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiB323+421 (2) 60 291 789eva.kralikova [at] stuba.sk
Jozef KrálÚEF FEItechnický pracovníkE409+421 (2) 60 291 707, +421 (2) 60 291 108jozef.kral [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.ÚRK FEIdocentka CSc.,PhD.D311+421 (2) 60 291 497zdenka.kralova [at] stuba.sk
Ing. Anton KrammerÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB324+421 (2) 60 291 755anton.krammer [at] stuba.sk
Elena KrasňanskáEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetA144+421 (2) 60 291 317elena.krasnanska [at] stuba.sk
Ing. Kristína Krištofová, PhD.ÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA213+421 (2) 60 291 397kristina.kristofova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA602+421 (2) 60 291 536vladimir.krsjak [at] stuba.sk
Pavol KrútekTPO ST Dek FEIstrážnikpavol.krutek [at] stuba.sk
Jozef KubešTPO ST Dek FEIprac. pre energetiku a revízne činnostiT 150+421 (2) 60 291 644jozef.kubes [at] stuba.sk
Ing. Juraj Kubica, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC405+421 (2) 60 291 887juraj.kubica [at] stuba.sk
Ing. Peter Kubinec, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E208+421 (2) 60 291 647, +421 (2) 60 291 674peter.kubinec [at] stuba.sk
Ing. Erik Kučera, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D125+421 (2) 60 291 315erik.kucera [at] stuba.sk
Bc. Martin KucharovičÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.kucharovic [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kujan, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC007+421 (2) 60 291 316
RNDr. Mária KukučováKFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526maria.kukucova [at] stuba.sk
Bc. Tomáš KuraOSTVZ TIŠ_ FEIprevádzkový pracovníktomas.kura [at] stuba.sk
Bc. Danka KurucováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA103+421 (2) 60 291 403danka.kurucova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.ÚAM FEIprofesor CSc.,PhD.A707+421 (2) 60 291 452vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Anton Kuzma, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímanton.kuzma [at] stuba.sk
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.T 108+421 (2) 60 291 590pavel.lackovic [at] stuba.sk
PaedDr. Jana Lamošová, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborná asistentka CSc.,PhD.T 111+421 (2) 60 291 750jana.lamosova [at] stuba.sk
Tibor LangTPO ST Dek FEIúdržbártibor.lang [at] stuba.sk
Pavel LašanTPO ST Dek FEIstrážnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400pavel.lasan [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C109+421 (2) 60 291 344jaroslav.lelak [at] stuba.sk
Ing. Jakub Lűley, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA309+421 (2) 60 291 846jakub.luley [at] stuba.sk
Mgr. Martin MájekOTV TIŠ_ FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiT 106+421 (2) 60 291 820martin.majek [at] stuba.sk
Ing. Libor Majer, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE116+421 (2) 60 291 385libor.majer [at] stuba.sk
Eva MánikováÚJFI FEIasistentkaA503+421 (2) 60 291 684, +421 (2) 65 427 207eva.manikova [at] stuba.sk
Ing. Pavol MarákÚIM FEIasistentC607+421 (2) 60 291 597pavol.marak [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Marček, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C605+421 (2) 60 291 576stanislav.marcek [at] stuba.sk
Ing. Alena MarečkováRSČ ST Dek FEIodborná administratívna pracovníčkaA109+421 (2) 60 291 501alena.mareckova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Marek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE311+421 (2) 60 291 327, +421 (2) 60 291 311juraj.marek [at] stuba.sk
RNDr. Ivica Marinová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A410+421 (2) 60 291 856ivica.marinova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A417+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433lubomir.marko [at] stuba.sk
Bc. Blanka MarkováPGO Dek FEIpracovníčka pre sociálne záležitostiA102+421 (2) 60 291 811blanka.markova [at] stuba.sk
Iveta MarkováVS Dek FEIprogramátorka VSC017+421 (2) 60 291 144iveta.markova [at] stuba.sk
Ing. Marián Marton, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE412+421 (2) 60 291 365marian.marton [at] stuba.sk
Stanislav MasárTPO ST Dek FEItechnik el. a energ. zariadeníC 519+421 (2) 60 291 170stanislav.masar [at] stuba.sk
Mgr. Jana MatiašovskáIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA613+421 (2) 60 291 606jana.matiasovska [at] stuba.sk
Mgr. Monika MattováEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetmonika.mattova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B509+421 (2) 60 291 248martin.medvecky [at] stuba.sk
Ing. Mirko MegoVS Dek FEI, PGO Dek FEIpracovník operačných systémov VS, technický pracovníkT124b+421 (2) 60 291 575mirko.mego [at] stuba.sk
Matej MéhešVS Dek FEIprogramátor VST124a+421 (2) 60 291 143, +421 918 640 434matej.mehes [at] stuba.sk
Slavomíra MészárosováRef.RS ST Dek FEIodborná administratívna pracovníčkaT137A+421 (2) 60 291 825slavomira.meszarosova [at] stuba.sk
Ing. Michal Mičjan, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.micjan [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Martin MierkaÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.mierka [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.ÚJFI FEIprofesor DrSc.A605+421 (2) 60 291 167marcel.miglierini [at] stuba.sk
Ing. Maroš MichalíkÚMIKT FEIprac. technickej obsluhy a údržby VSB404+421 (2) 60 291 836maros.michalik [at] stuba.sk
Monika MichálkováRSČ ST Dek FEIodborná administratívna pracovníčkamonika.michalkova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Michniak, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpavol.michniak [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.ÚRK FEIdocentka CSc.,PhD.D304+421 (2) 60 291 604eva.miklovicova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Miklovič, PhD.OTV TIŠ_ FEI, ST Dek FEItajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.A122+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861peter.miklovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE301+421 (2) 60 291 872miroslav.mikolasek [at] stuba.sk
Peter MikulaÚJFI FEItechnický pracovníkS16+421 (2) 60 291 765peter.mikula [at] stuba.sk
Ing. Ivan MinárikÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB410ivan.minarik [at] stuba.sk
Judita MinarovičováTPO ST Dek FEIstrážnikVrátnica E+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120judita.minarovicova [at] stuba.sk
Mgr. Monika MižikováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA106+421 (2) 60 291 221monika.mizikova [at] stuba.sk
Andrea MlynarovičováOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikandrea.mlynarovicova [at] stuba.sk
Silvester MolnárTPO ST Dek FEImaliar a natieračCD 002+421 (2) 60 291 406silvester.molnar [at] stuba.sk
Ján MorovicsTPO ST Dek FEIúdržbárjan.morovics [at] stuba.sk
Ing. Leo Mrafko, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D317+421 (2) 60 291 616leo.mrafko [at] stuba.sk
Štefan MúdryTPO ST Dek FEIprevádzkový pracovníkT021+421 (2) 60 291 240stefan.mudry [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D305+421 (2) 60 291 781jan.murgas [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.ÚAM FEIprofesor DrSc.A704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
Dr. Michaela Musilová, MSc.ÚRK FEIhosťujúca profesorkamichaela.musilova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Nagy, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE112+421 (2) 60 291 163lukas.nagy [at] stuba.sk
Ružena NagyováÚE FEItechnická pracovníčkaB313+421 (2) 60 291 152, +421 (2) 65 429 600, +421 918 640 427ruzena.nagyova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.ÚIM FEIdocentka CSc.,PhD.A402+421 (2) 60 291 561olga.nanasiova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A607+421 (2) 60 291 661vladimir.necas [at] stuba.sk
Jana NekanovičováEO ST Dek FEIfinančná účtovníčkaD 1120+421 906 068 kl. 204, +421 918 646 003, 270jana.nekanovicova [at] stuba.sk
Pavol NémethTPO ST Dek FEIvrátnikTS02+421 (2) 60 291 270pavol.nemeth [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C510+421 (2) 60 291 288karol.nemoga [at] stuba.sk
Ing. Juraj NevřelaÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjuraj.nevrela [at] stuba.sk
Alena NikodemováOĽZ ST Dek FEImzdová účtovníčkaA112+421 (2) 60 291 201alena.nikodemova [at] stuba.sk
Ing. Patrik Novák, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA316+421 (2) 60 291 714patrik.novak [at] stuba.sk
Ing. Vladislav NovákÚIM FEIasistentC514+421 (2) 60 291 845vladislav.novak [at] stuba.sk
Ing. Ivan Novotný, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE310+421 (2) 60 291 235ivan.novotny [at] stuba.sk
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E217+421 (2) 60 291 492oldrich.ondracek [at] stuba.sk
Ing. Katarína OndráškováKFEI Dek FEIknihovníčkaA148+421 (2) 60 291 408katarina.ondraskova [at] stuba.sk
Ing. Peter OndrejkaÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.ondrejka [at] stuba.sk
Mgr. Daniela OndrouškováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA609+421 (2) 60 291 726daniela.ondrouskova [at] stuba.sk
Michal OpatovskýOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikmichal.opatovsky [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miloš OravecÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C508+421 (2) 60 291 130
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.ÚMIKT FEIdocent CSc.,PhD.B510+421 (2) 60 291 414milos.orgon [at] stuba.sk
Dana OroszováKFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526dana.oroszova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava OstrihoňováOĽZ ST Dek FEIpracovníčka ekonomiky práceA146+421 (2) 60 291 162, +421 948 908 821miroslava.ostrihonova [at] stuba.sk
Ing. Filip Osuský, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA307+421 (2) 60 291 370filip.osusky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Osuský, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D123+421 (2) 60 291 356jakub.osusky [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C105+421 (2) 60 291 268juraj.packa [at] stuba.sk
Ing. Pavel PaholíkÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpavel.paholik [at] stuba.sk
PaedDr. Vladimír PajkošOTV TIŠ_ FEIlektorT112+421 (2) 60 291 290vladimir.pajkos [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Páleník, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B613+421 (2) 60 291 285tomas.palenik [at] stuba.sk
Mgr. Dávid Pancza, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A415+421 (2) 60 291 617david.pancza [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PánikTPO ST Dek FEIprevádzkový pracovníkT153+421 (2) 60 291 852miroslav.panik [at] stuba.sk
RNDr. Elena Pastuchová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A424+421 (2) 60 291 303elena.pastuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Pásztó, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D609+421 (2) 60 291 402peter.paszto [at] stuba.sk
Ing. Juraj Paulech, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A701+421 (2) 60 291 562juraj.paulech [at] stuba.sk
Ing. Jana Paulusová, PhD.ÚRK FEIodborná asistentka CSc.,PhD.D411+421 (2) 60 291 262jana.paulusova [at] stuba.sk
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A504+421 (2) 60 291 106marius.pavlovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.ÚRK FEIprofesorka CSc.,PhD.D401+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412jarmila.pavlovicova [at] stuba.sk
Ing. Eva PavlovkinováEO ST Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetA115+421 (2) 60 291 255eva.pavlovkinova [at] stuba.sk
Ing. Milan Pavúk, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832milan.pavuk [at] stuba.sk
Ing. Milan Perný, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C107+421 (2) 60 291 884milan.perny [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PeškoVS Dek FEIvedúci VSTP306+421 (2) 60 291 805, +421 (2) 65 424 816, +421 908 674 166miroslav.pesko [at] stuba.sk
Eva PetrášováÚEAE FEIodborná administratívna pracovníčkaC208+421 (2) 60 291 457eva.petrasova [at] stuba.sk
Ing. Martin Petriska, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA315+421 (2) 60 291 159martin.petriska [at] stuba.sk
Ing. Marek Pípa, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C309+421 (2) 60 291 838marek.pipa [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.ÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB413+421 (2) 60 291 705pavol.podhradsky [at] stuba.sk
PhDr. Ivan PodperaIKAL FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiA610+421 (2) 60 291 136ivan.podpera [at] stuba.sk
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A421+421 (2) 60 291 729marcel.polakovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.ÚMIKT FEIprofesor CSc.,PhD.B409+421 (2) 60 291 354jaroslav.polec [at] stuba.sk
Ing. Peter Poljovka, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C210+421 (2) 60 291 116peter.poljovka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PotočnýÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmiroslav.potocny [at] stuba.sk
Ing. Patrik Príbytný, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE314+421 (2) 60 291 373patrik.pribytny [at] stuba.sk
Ing. Juraj Priesol, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE407+421 (2) 60 291 364juraj.priesol [at] stuba.sk
Mgr. Ivana ProkopováEO ST Dek FEIpracovníčka správy majetkuA147+421 (2) 60 291 896ivana.prokopova [at] stuba.sk
PaedDr. Eduard PsotkaPGO Dek FEIpracovník pre študijné záležitostiA105+421 (2) 60 291 741eduard.psotka [at] stuba.sk
Ing. Jozef Púčik, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E218+421 (2) 60 291 843jozef.pucik [at] stuba.sk
RNDr. Marian PuškárVS Dek FEIpracovník operačných systémov VST123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387marian.puskar [at] stuba.sk
Ing. Juraj Racko, CSc.ÚEF FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.E315+421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 244juraj.racko [at] stuba.sk
Ing. Jana Raditschová, PhD.ÚEAE FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC705+421 (2) 60 291 774jana.raditschova [at] stuba.sk
Ing. Martin Rakús, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B612+421 (2) 60 291 157martin.rakus [at] stuba.sk
Ján RigoTPO ST Dek FEImanipulačný robotníkTS03+421 (2) 60 291 280jan.rigo [at] stuba.sk
Ing. Jozef Rodina, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D613+421 (2) 60 291 505jozef.rodina [at] stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.ÚMIKT FEIdocent CSc.,PhD.B608+421 (2) 60 291 855rastislav.roka [at] stuba.sk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.ÚAM FEIprofesorka CSc.,PhD.D111+421 (2) 60 291 563danica.rosinova [at] stuba.sk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.IKAL FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A611+421 (2) 60 291 624, +421 (2) 65 411 487lubica.rovanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEIprofesor CSc.,PhD.B603, B414+421 (2) 60 291 703gregor.rozinaj [at] stuba.sk
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A403+421 (2) 60 291 412boris.rudolf [at] stuba.sk
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE310+421 (2) 60 291 244, +421 (2) 60 291 235vlastimil.rehacek [at] stuba.sk
Monika SatkováEO ST Dek FEIfinančná účtovníčkaA115+421 (2) 60 291 675monika.satkova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A512+421 (2) 60 291 504katarina.sedlackova [at] stuba.sk
Ing. Tibor SedlárÚAM FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiA803+421 (2) 60 291 399tibor.sedlar [at] stuba.sk
Bc. Jakub SeewaldKPRFEI FEIodborný administratívny pracovníkjakub.seewald [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D701+421 (2) 60 291 585ivan.sekaj [at] stuba.sk
Mgr. Andrea SemanováÚRK FEItechnická pracovníčkaD415+421 (2) 60 291 341andrea.semanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA507+421 (2) 60 291 663jozef.sitek [at] stuba.sk
Ing. Juraj Slačka, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D703+421 (2) 60 291 752juraj.slacka [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.ÚJFI FEIprofesor DrSc.A502, A608+421 (2) 60 291 753, +421 (2) 60 291 821vladimir.slugen [at] stuba.sk
Ladislav SmetanaOSTVZ TIŠ_ FEIprevádzkový pracovníkladislav.smetana [at] stuba.sk
Viera SmetanováOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikviera.smetanova [at] stuba.sk
Emília SochováTPO ST Dek FEIvrátnikVrátnica E+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120emilia.sochova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Sojak, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA509+421 (2) 60 291 229stanislav.sojak [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD.IKAL FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A601+421 (2) 60 291 645ludmila.solenska [at] stuba.sk
Ing. Dominik Sopiak, PhD.ÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC509+421 (2) 60 291 203dominik.sopiak [at] stuba.sk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.ÚEF FEIprofesorka CSc.,PhD.E119+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194viera.stopjakova [at] stuba.sk
Gabriela StríbrnskáOĽZ ST Dek FEIpracovníčka ekonomiky práceA152+421 (2) 60 291 681gabriela.stribrnska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.ÚEF FEIprofesorka CSc.,PhD.E306+421 (2) 60 291 324, +421 (2) 60 291 754, +421 (2) 60 291 665lubica.stuchlikova [at] stuba.sk
Mgr. Alena SuttnerováOTV TIŠ_ FEIlektorT109+421 (2) 60 291 790alena.suttnerova [at] stuba.sk
Mgr. Miriam SzabováÚEAE FEIodborná administratívna pracovníčkaC307+421 917 933 184, 9028, +421 (2) 60 291 831miriam.szabova [at] stuba.sk
Zuzana ŠabíkováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaC505+421 (2) 60 291 266zuzana.sabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.ÚJFI FEIdocentka CSc.,PhD.A506+421 (2) 60 291 595andrea.sagatova [at] stuba.sk
Ing. Adriena ŠajbanováRKaAČ SD Dek FEIasistentkaA121+421 (2) 60 291 798adriena.sajbanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.ÚEAE FEIprofesor CSc.,PhD.C110+421 (2) 60 291 746vladimir.saly [at] stuba.sk
Věra ŠamšonováTPO ST Dek FEIvrátnikvera.samsonova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.E 504+421 (2) 60 291 656, +421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 815alexander.satka [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana ŠedováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaA416+421 (2) 60 291 383zuzana.sedova [at] stuba.sk
Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.ÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA205+421 (2) 60 291 636janka.veternikova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Škriniarová, CSc.ÚEF FEIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E508+421 (2) 60 291 271jaroslava.skriniarova [at] stuba.sk
Ing. Martin Šoka, PhD.PRVVVČ Dek FEI, ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosťB116+421 (2) 60 291 424martin.soka [at] stuba.sk
Ing. Pavol ŠoulaVS Dek FEItechnický pracovníkT125+421 (2) 60 291 706pavol.soula [at] stuba.sk
Ing. Michal ŠovčíkÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.sovcik [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C608+421 (2) 60 291 398michal.sramka [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E221+421 (2) 60 291 394vladimir.stofanik [at] stuba.sk
Ing. Marián Štofka, CSc.ÚE FEIodborný asistent CSc.,PhD.B113+421 (2) 60 291 374marian.stofka [at] stuba.sk
Ing. Peter Ťapák, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D121+421 (2) 60 291 569peter.tapak [at] stuba.sk
Ing. Marián Tárník, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D310+421 (2) 60 291 141marian.tarnik [at] stuba.sk
Ing. Peter Telek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.telek [at] stuba.sk
Bc. Šimon TibenskýÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB417simon.tibensky [at] stuba.sk
Ing. Michal Tölgyessy, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D616+421 (2) 60 291 605michal.tolgyessy [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E611, E507+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 363martin.tomaska [at] stuba.sk
Mário Tomo2SP FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosťmario.tomo [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš TrunkvalterÚEAE FEIpracovník pre študijné záležitostiC408+421 (2) 60 291 202lubos.trunkvalter [at] stuba.sk
Mgr. Peter Turi NagyRSČ ST Dek FEIodborný administratívny pracovníkpeter.turinagy [at] stuba.sk
Nataša UčňováOVV Dek FEIpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT 139+421 (2) 60 291 345natasa.ucnova [at] stuba.sk
prof. Ing. František Uherek, PhD.ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.E605+421 (2) 60 291 369frantisek.uherek [at] stuba.sk
Viera UhrincováEO ST Dek FEIfinančná účtovníčkaviera.uhrincova [at] stuba.sk
Mgr. Silvia UjčekováKFEI Dek FEIknihovníčkaA-študovňa+421 (2) 60 291 184silvia.ujcekova [at] stuba.sk
Anna UjhelyiováTPO ST Dek FEIvrátnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400anna_ujhelyiova [at] stuba.sk
Helena UpohlavováTPO ST Dek FEIprevádzková pracovníčkaT152+421 (2) 60 291 200helena.upohlavova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B215+421 (2) 60 291 466
Ing. Mariana Ušáková, PhD.ÚE FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímB216+421 (2) 60 291 423mariana.usakova [at] stuba.sk
Zuzana VáciováÚJFI FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiA207+421 (2) 60 291 297zuzana.vaciova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A305+421 (2) 60 291 275jan.vajda [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A210+421 (2) 60 291 114
RNDr. Mária ValkováÚJFI FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA310+421 (2) 60 291 418maria.valkova [at] stuba.sk
Ing. Marek Vančo, PhD.ÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB410marek_vanco [at] stuba.sk
Mgr. Marek Vančo, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A304+421 (2) 60 291 287, +421 (2) 60 291 196marek.vanco [at] stuba.sk
Ing. Radoslav Vargic, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B415+421 948 906 321, +421 (2) 60 291 788radoslav.vargic [at] stuba.sk
Rozália VargováTPO ST Dek FEItelefonistkatel. ústredňa+421 (2) 60 291 111, +421 (2) 60 291 112rozalia.vargova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Váry, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA306+421 (2) 60 291 816tomas.vary [at] stuba.sk
Ing. Erik Vavrinský, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E608+421 (2) 60 291 655erik.vavrinsky [at] stuba.sk
Alojz VďačnýÚE FEItechnický pracovníkB109+421 (2) 60 291 465alojz.vdacny [at] stuba.sk
PhDr. Peter VelickýTPO ST Dek FEIvrátnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400peter.velicky [at] stuba.sk
Anna VeľkáTPO ST Dek FEIskladníčkaT019+421 (2) 60 291 260anna.velka [at] stuba.sk
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.ÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD316+421 (2) 60 291 633vojtech.vesely [at] stuba.sk
Ing. Klement Vitázek, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A602+421 (2) 60 291 122klement.vitazek [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.ÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD407+421 (2) 60 291 680anton.vitko [at] stuba.sk
doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD.ÚRK FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímD409zuzana.vitkova [at] stuba.sk
Beata VlačikyováKFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526beata.vlacikyova [at] stuba.sk
Ing. Marian Vojs, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE408+421 (2) 60 291 367marian.vojs [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C507+421 (2) 60 291 651milan.vojvoda [at] stuba.sk
Ing. Jozef Vőrős, PhD.ÚRK FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.D613+421 (2) 60 291 505jozef.voros [at] stuba.sk
Ing. Branislav Vrban, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA308+421 (2) 60 291 639branislav.vrban [at] stuba.sk
doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE113+421 (2) 60 291 446bedrich.weber [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Weis, DrSc.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE506+421 (2) 60 291 858, +421 (2) 60 291 653martin.weis [at] stuba.sk
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.PRVVVČ Dek FEI, ÚIM FEIpracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.A408+421 (2) 60 291 723michal.zajac [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C515+421 (2) 60 291 435
Mgr. Michal Zákopčan, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A401+421 (2) 60 291 529michal.zakopcan [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Zemanová Diešková, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A204a+421 (2) 60 291 178miroslava.dieskova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.OTV TIŠ_ FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT 107+421 (2) 60 291 810erika.zemkova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Zuščak, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC314+421 (2) 60 291 766jozef.zuscak [at] stuba.sk
Ing. Dušan ŽákÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímdusan.zak [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.ÚAM FEIdocentka CSc.,PhD.D119+421 (2) 60 291 742katarina.zakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E305+421 (2) 60 291 739milan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Vladimír Áč, PhD.FEIExterný spolupracovníkqac [at] stuba.sk
Ing. Lukáš AdamkoFEIExterný spolupracovníkqadamko [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqaltus [at] stuba.sk
Ing. Róbert Andok, PhD.FEIExterný spolupracovníkqandok [at] stuba.sk
Ing. Peter Andris, PhD.FEIExterný spolupracovníkqandris [at] stuba.sk
Ing. Jozef AugustínFEIExterný spolupracovníkqaugustin [at] stuba.sk
Ing. Vladislav BačaFEIExterný spolupracovníkvladislav.baca [at] stuba.sk
Ján BačkoFEIExterný spolupracovníkjan.backo [at] stuba.sk
José Antonio Badri BarberánFEIExterný spolupracovníkxbadribarberan [at] stuba.sk
Ing. Martin BagoFEIExterný spolupracovníkqbagom [at] stuba.sk
prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbajla [at] stuba.sk
Ing. Zlatko BalašFEIExterný spolupracovníkzlatko.balas [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbalaza [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.FEIExterný spolupracovníkigor.balaz [at] stuba.sk
Ing. Martin BalážFEIExterný spolupracovníkqbalazm [at] stuba.sk
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbaloghz [at] stuba.sk
prof. Ing. Karol Balog, PhD.FEIExterný spolupracovníkŤL 322b+421 906 068 klapka 517, +421 918 646 041karol.balog [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbartl [at] stuba.sk
Ing. Pavol BaumaisterFEIExterný spolupracovníkqbaumaister [at] stuba.sk
Ing. Martin BaumannFEIExterný spolupracovníkqbaumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.FEIExterný spolupracovník106+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703cyril.belavy [at] stuba.sk
Ing. Tomáš BenčurikFEIExterný spolupracovníkqbencurik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqbenuskova [at] stuba.sk
Ing. Milan BezecnýFEIExterný spolupracovníkqbezecny [at] stuba.sk
Alessandro BlasioliFEIExterný spolupracovníkxblasioli [at] stuba.sk
prof. RNDr. Igor Bock, PhD.FEIExterný spolupracovníkA405+421 (2) 60 291 204igor.bock [at] stuba.sk
Ing. Vlastimil Boháč, CSc.FEIExterný spolupracovníkqvlastimilbohac [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqbohdalova [at] stuba.sk
Ing. Amine Bouhaddane, PhD.FEIExterný spolupracovníkA517+421 (2) 60 291 803qbouhaddane [at] stuba.sk
Sergi Bove EscribanoFEIExterný spolupracovníkxboveescribano [at] stuba.sk
Caner BoyrazFEIExterný spolupracovníkxboyraz [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Braciník, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbracinik [at] stuba.sk
Ing. Martin BratkaFEIExterný spolupracovníkqbratka [at] stuba.sk
Ing. Zdenko Brezovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkB209+421 (2) 60 291 531qbrezovic [at] stuba.sk
Miha BrlanFEIExterný spolupracovníkxbrlan [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbrunckoj [at] stuba.sk
Ing. Štefan Bucz, PhD.FEIExterný spolupracovníkstefan.bucz [at] stuba.sk
Ing. Ivana Budinská, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaivana.budinska [at] stuba.sk
Ing. Martin Bugár, PhD.FEIExterný spolupracovníkA708+421 (2) 60 291 579martin.bugar [at] stuba.sk
Eva BukovenovaFEIExterná spolupracovníčkaqbukovenova [at] stuba.sk
RNDr. Beata Butvinová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqbutvinova [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Butvin, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbutvin [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.FEIExterný spolupracovníkE214+421 (2) 60 291 376jan.bydzovsky [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Cambel, CSc.FEIExterný spolupracovníkqcambel [at] stuba.sk
Irene Casado VillaverdeFEIExterná spolupracovníčkaxcasadovillaver [at] stuba.sk
Ing. Matej CibuľaFEIExterný spolupracovníkqcibula [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Cigáň, CSc.FEIExterný spolupracovníkqcigan [at] stuba.sk
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.FEIExterný spolupracovníkqcapkovicf [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Čapkovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkmiroslav.capkovic [at] stuba.sk
Ing. Maroš Čavojský, PhD.FEIExterný spolupracovníkC606+421 (2) 60 291 416maros.cavojsky [at] stuba.sk
Mgr. Jozef ČechovskýFEIExterný spolupracovníkqcechovsky [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ČechvalaFEIExterný spolupracovníktomas.cechvala [at] stuba.sk
RNDr. Viera Čerňanová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaA422+421 (2) 60 291 814
Ing. Filip Čertík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqcertik [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Dado, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdadom [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Daniška, PhD.FEIExterný spolupracovníkvladimir.daniska [at] stuba.sk
Ing. Jozef DaňoFEIExterný spolupracovníkjozef.dano [at] stuba.sk
Ing. Štefan DaňoFEIExterný spolupracovníkqdano [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.FEIExterný spolupracovníkC405+421 (2) 60 291 887, +421 (2) 60 291 881ivan.darula [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdarula [at] stuba.sk
Ing. Martin Daříček, PhD.FEIExterný spolupracovníkE609+421 (2) 60 291 658martin.daricek [at] stuba.sk
Alfonso De Parada RodríguezFEIExterný spolupracovníkxdeparadarodrig [at] stuba.sk
Radoslav DerdakFEIExterný spolupracovníkqderdak [at] stuba.sk
RNDr. René Derian, PhD.FEIExterný spolupracovníkqderian [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Dieška, CSc.FEIExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 587peter.dieska [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Dlháň, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdlhan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.FEIExterný spolupracovníkedmund.dobrocka [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdobrovodskyk [at] stuba.sk
Ing. Peter DorkovičFEIExterný spolupracovníkqdorkovic [at] stuba.sk
Ing. Pavol DoršicFEIExterný spolupracovníkqdorsic [at] stuba.sk
Ing. Martin Dosedla, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdosedla [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenek Dostál, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdostalz [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdrutarovsky [at] stuba.sk
Mgr. Milan Držík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdrzik [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Dubravcová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaE408+421 (2) 60 291 367viera.dubravcova [at] stuba.sk
Ata DurakFEIExterný spolupracovníkxdurak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdurikovic [at] stuba.sk
Ing. Drahomír ĎurinaFEIExterný spolupracovníkqdurina [at] stuba.sk
RNDr. Jana Ďurišová, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdurisovaj [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Dzuba, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdzuba [at] stuba.sk
Ing. Jan EštokFEIExterný spolupracovníkqestok [at] stuba.sk
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfarkasi [at] stuba.sk
Ing. Matej Féder, PhD.FEIExterný spolupracovníkmatej.feder [at] stuba.sk
Ing. Ján Fedor, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfedor [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.FEIExterný spolupracovník225, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
Mgr. Lucia FeriancováFEIExterná spolupracovníčkaqferiancova [at] stuba.sk
doc. Ing. Anna Filasová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqfilasova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Filip, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfilipp [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.FEIExterný spolupracovníkD711+421 (2) 60 291 710peter.fodrek [at] stuba.sk
Ing. Peter Fodrek, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfodrek [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Franek, CSc.FEIExterný spolupracovníkB218+421 (2) 60 291 463jaroslav.franek [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfrankovskyp [at] stuba.sk
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqfrohlich [at] stuba.sk
Ing. Lubomír FrolekFEIExterný spolupracovníkqfrolek [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqfrollo [at] stuba.sk
Ing. Lenka Gajdošová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaE412+421 (2) 60 291 365qgajdosoval [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaA410+421 (2) 60 291 772jana.galanova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Gašparík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgaspariki [at] stuba.sk
Ing. Pavol GašpierikFEIExterný spolupracovníkE514+421 (2) 60 291 731qgaspierikp [at] stuba.sk
Ing. Štefan Gmuca, CSc.FEIExterný spolupracovníkqgmuca [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqgmucova [at] stuba.sk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.FEIExterný spolupracovníkfedor.gomory [at] stuba.sk
PhDr. Anna GömöryováFEIExterná spolupracovníčkaqgomoryova [at] stuba.sk
Jose-Miguel Gonzalez-GonzalezFEIExterný spolupracovníkxgonzalezgonzal [at] stuba.sk
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgregor [at] stuba.sk
RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc.FEIExterná spolupracovníčkaqgregusovad [at] stuba.sk
Ing. František Grejták, PhD.FEIExterný spolupracovníkfrantisek.grejtak [at] stuba.sk
doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgrendar [at] stuba.sk
Ing. Matej GriačFEIExterný spolupracovníkqgriacm [at] stuba.sk
Ing. Peter GrigerFEIExterný spolupracovníkqgriger [at] stuba.sk
doc. Ing. Anna Grusková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaC606+421 (2) 60 291 593anna.gruskova [at] stuba.sk
RNDr. Miroslav Hain, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhain [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Hajach, PhD.FEIExterný spolupracovníkB208+421 (2) 60 291 223qhajach [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Hanus, MBAFEIExterný spolupracovníktomas.hanus [at] stuba.sk
doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhargasl [at] stuba.sk
Ľubomír HarmanovskýFEIExterný spolupracovníkqharmanovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.FEIExterný spolupracovníkE307+421 (2) 60 291 127, +421 (2) 60 291 662ladislav.harmatha [at] stuba.sk
RNDr. Štefan Haščík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhascik [at] stuba.sk
Ing. Daniel Haško, PhD.FEIExterný spolupracovníkE609, MLC+421 (2) 60 291 385daniel.hasko [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqhaverlikova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Havlík, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqhavlik [at] stuba.sk
Ing. Marcel HečkoFEIExterný spolupracovníkqhecko [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš HelienekFEIExterný spolupracovníkqhelienek [at] stuba.sk
Laura-Marcela Henao-RiveraFEIExterná spolupracovníčkaxhenaorivera [at] stuba.sk
Ing. František Hlavačka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhlavacka [at] stuba.sk
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhlubinka [at] stuba.sk
Ing. Ján HodálFEIExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 133qhodal [at] stuba.sk
Ing. Peter HodulíkFEIExterný spolupracovníkqhodulik [at] stuba.sk
Ing. Marek Höger, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhoger [at] stuba.sk
Ing. Tomáš HojčFEIExterný spolupracovníkqhojc [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqholcikj [at] stuba.sk
Ing. František HorínekFEIExterný spolupracovníkE404+421 (2) 60 291 384frantisek.horinek [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.FEIExterný spolupracovníkC703+421 (2) 60 291 572pavol.hornak [at] stuba.sk
Ing. Filip HorváthFEIExterný spolupracovníkqhorvathf [at] stuba.sk
Ing. Filip HossnerFEIExterný spolupracovníkqhossner [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.FEIExterný spolupracovníkqhrbacek [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.FEIExterný spolupracovníktomas.hrncir [at] stuba.sk
Mgr. Marcel HruškaFEIExterný spolupracovníkqhruskam1 [at] stuba.sk
RNDr. Petr Hruška, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhruskap [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.FEIExterný spolupracovníkD-313+421 (2) 60 291 698branislav.hruz [at] stuba.sk
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhudecr [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc.FEIExterný spolupracovníkE306+421 (2) 60 291 128ladislav.hulenyi [at] stuba.sk
RNDr. Martin Hulman, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhulman [at] stuba.sk
Ing. Jozef Huran, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhuran [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.FEIExterný spolupracovníkqhusak [at] stuba.sk
Ing. Filip ChovanecFEIExterný spolupracovníkqchovanec [at] stuba.sk
Ing. Jozef Chovan, PhD.FEIExterný spolupracovníkqchovan [at] stuba.sk
Ing. Štefan Chromik, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqchromik [at] stuba.sk
Michele IannoneFEIExterný spolupracovníkxiannone [at] stuba.sk
Ing. Ján Ivančo, PhD.FEIExterný spolupracovníkqivancoj [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Jahn, CSc.FEIExterný spolupracovníkE102+421 (2) 60 291 441, +421 (2) 60 291 379peter.jahn [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjakovenko [at] stuba.sk
Ing. Štefan JančárFEIExterný spolupracovníkqjancar [at] stuba.sk
Ing. Viktor Jandák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjandak [at] stuba.sk
Ing. Filip JanikovskýFEIExterný spolupracovníkqjanikovsky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír JanskýFEIExterný spolupracovníkqjanskyv [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.FEIExterný spolupracovníkB006+421 (2) 60 291 737jozef.jasenek [at] stuba.sk
Ing. Martin Jedinák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjedinakm1 [at] stuba.sk
Ing. Matej Jergel, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqjergel [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Juhár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjuhar [at] stuba.sk
Ing. Peter Juhász, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjuhaszp [at] stuba.sk
Mgr. Vladimír Juráš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjuras [at] stuba.sk
Ing. Igor JurikovičFEIExterný spolupracovníkqjurikovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.FEIExterný spolupracovníkD611+421 (2) 60 291 351ladislav.jurisica [at] stuba.sk
Jana JuskováFEIExterná spolupracovníčkaC023+421 (2) 60 291 396jana.juskova [at] stuba.sk
Ing. Milan Jus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjus [at] stuba.sk
Ing. Ján KáčerFEIExterný spolupracovníkqkacer [at] stuba.sk
Ing. László KádekFEIExterný spolupracovník
Ing. Jozef KaliankoFEIExterný spolupracovníkqkalianko [at] stuba.sk
RNDr. Karol Karovič, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkarovic [at] stuba.sk
Ing. Roman Kazička, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkazicka [at] stuba.sk
Marius KerberFEIExterný spolupracovníkxkerber [at] stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.FEIExterný spolupracovníkE304+421 (2) 60 291 129rudolf.kinder [at] stuba.sk
Ing. Ján Kliman, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqklimanj [at] stuba.sk
Ing. Marian KľúčikFEIExterný spolupracovníkD609+421 (2) 60 291 402marian.klucik [at] stuba.sk
Ing. Miroslava KlučikováFEIExterná spolupracovníčkaqcechova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Klučik, PhD.FEIExterný spolupracovníkB508+421 (2) 60 291 133stanislav.klucik [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.FEIExterný spolupracovníkqknapek [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkneppo [at] stuba.sk
Bc. Petr KoláříkFEIExterný spolupracovníkT123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387petr.kolarik [at] stuba.sk
doc. Ing. Dan Komosný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkomosny [at] stuba.sk
doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkoniar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkopani [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc.FEIExterný spolupracovníkE113+421 (2) 60 291 446qkordos [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Korytár, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkorytar [at] stuba.sk
Ing. Ján KoscelanskýFEIExterný spolupracovníkqkoscelanskyj [at] stuba.sk
RNDr. Eva Kostrecová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqkostrecova [at] stuba.sk
Ing. Martin KošdyFEIExterný spolupracovníkqkosdy [at] stuba.sk
Ing. Pavol Kováč, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkovacp1 [at] stuba.sk
Ing. P Kováč, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkovacp [at] stuba.sk
Ing. Peter KovaľFEIExterný spolupracovníkqkoval [at] stuba.sk
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqkozlikovak [at] stuba.sk
RNDr. Andrej Krafčík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkrafcik [at] stuba.sk
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkrajcim2 [at] stuba.sk
Mgr. Pavel Krajčí, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkrajci [at] stuba.sk
Ing. Filip KrajčovičFEIExterný spolupracovníkqkrajcovicf [at] stuba.sk
Ing. Marek KrajčovičFEIExterný spolupracovníkqkrajcovicm1 [at] stuba.sk
Ing. Ivan KrajčuškaFEIExterný spolupracovníkqkrajcuska [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Krajčušková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaE219+421 (2) 60 291 137qkrajcuskova [at] stuba.sk
RNDr. Anna Krakovská, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqkrakovska [at] stuba.sk
Ing. Ján KrálovičFEIExterný spolupracovníkqkralovicj [at] stuba.sk
Ing. Martin KrnáčFEIExterný spolupracovníkqkrnac [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc.FEIExterný spolupracovníkE410+421 (2) 60 291 368qkromka [at] stuba.sk
Ing. Roman KrošlákFEIExterný spolupracovníkqkroslak [at] stuba.sk
Mgr. Martin KrupaFEIExterný spolupracovníkqkrupam [at] stuba.sk
Dr. Peter KubišFEIExterný spolupracovníkqkubisp [at] stuba.sk
RNDr. Michal Kučera, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkuceram [at] stuba.sk
Ing. Róbert Kúdela, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkudelar [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.FEIExterný spolupracovníkB112+421 (2) 60 291 342qkukuckam [at] stuba.sk
Ing. Michal KukučkaFEIExterný spolupracovníkqkukucka [at] stuba.sk
RNDr. Jan Kuriplach, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkuriplach [at] stuba.sk
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkuzmik [at] stuba.sk
Ing. Peter Kvačkaj, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkvackaj [at] stuba.sk
Ing. Matúš KyseľFEIExterný spolupracovníkqkysel [at] stuba.sk
Ing. Stanislava Labátová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqlabatova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Lago, PhD.FEIExterný spolupracovníkqlago [at] stuba.sk
Mgr. Bc. Michaela LaktišováFEIExterná spolupracovníčkamichaela.laktisova [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lalinský, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqlalinskyt [at] stuba.sk
Ing. Miloš LaščekFEIExterný spolupracovníkqlascek [at] stuba.sk
Ing. Tomáš LaunerFEIExterný spolupracovníkqlauner [at] stuba.sk
Mgr. Mikuláš LengyelfalusyFEIExterný spolupracovníkqlengyelfalusy [at] stuba.sk
Ing. Martin Liška, PhD.FEIExterný spolupracovníkC411+421 (2) 60 291 812qliskam2 [at] stuba.sk
Miquel Llaneras GayaFEIExterný spolupracovníkxllanerasgaya [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, CSc.FEIExterný spolupracovníkqlobotka [at] stuba.sk
Ing. Marek Loderer, PhD.FEIExterný spolupracovníkD710marek.loderer [at] stuba.sk
Ing. Branislav Lojko, PhD.FEIExterný spolupracovníkB104+421 (2) 60 291 213qlojko [at] stuba.sk
Ing. Jana Lovíšková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqloviskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqluby [at] stuba.sk
Ing. Andrej ĽuptákFEIExterný spolupracovníkandrej.luptak [at] stuba.sk
Mgr. Boris LuptákFEIExterný spolupracovníkqluptak [at] stuba.sk
Ing. Michal MaárFEIExterný spolupracovníkqmaar [at] stuba.sk
Ing. Juraj MaholányiFEIExterný spolupracovníkqmaholanyi [at] stuba.sk
RNDr. Eva Majková, DrSc.FEIExterná spolupracovníčkaqmajkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Florián Makáň, PhD.FEIExterný spolupracovníkB120+421 (2) 60 291 749florian.makan [at] stuba.sk
Ing. Peter Malík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmalikp [at] stuba.sk
Ing. Ján Maňka, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmanka [at] stuba.sk
Ing. Igor MarčekFEIExterný spolupracovníkqmarcek [at] stuba.sk
prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmartinceki [at] stuba.sk
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqmartonak [at] stuba.sk
Dr. Ing. Ivan MasárFEIExterný spolupracovníkqmasar [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Matay, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmatay [at] stuba.sk
RNDr. Igor Maťko, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmatko [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmejzlik [at] stuba.sk
Ing. Michal MelichárekFEIExterný spolupracovníkqmelicharek [at] stuba.sk
Ing. Lukáš MeluchFEIExterný spolupracovníkqmeluch [at] stuba.sk
Mgr. PhDr. Martin MéryFEIExterný spolupracovníkqmery [at] stuba.sk
RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmihalkovic [at] stuba.sk
Ing. Matej MihálFEIExterný spolupracovníkqmihalm1 [at] stuba.sk
Ing. Jozef MihálovFEIExterný spolupracovníkE115+421 (2) 60 291 368qmihalovj [at] stuba.sk
Ing. Miroslav MichalkaFEIExterný spolupracovníkMLC+421 (2) 60 291 883miroslav.michalka [at] stuba.sk
Mgr. Michal Mikuš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmikusm [at] stuba.sk
Ing. Jozef Mišák, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmisak [at] stuba.sk
Ing. Ján MitroFEIExterný spolupracovníkqmitro [at] stuba.sk
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.FEIExterný spolupracovníkUI SAV Bratislavajan.mojzis [at] stuba.sk
Ing. Martin MokráňFEIExterný spolupracovník
Ing. Marián Molnár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmolnarm1 [at] stuba.sk
Ing. Matej MolnárFEIExterný spolupracovníkqmolnarm2 [at] stuba.sk
Stefan MorhardFEIExterný spolupracovníkxmorhard [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqmosko [at] stuba.sk
Ing. M MozolíkFEIExterný spolupracovníkmatus.mozolik [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Mudroň, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmudron [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jarmila Mullerová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqmullerovaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmusilv [at] stuba.sk
Ing. Ján MuzslayFEIExterný spolupracovníkqmuzslay [at] stuba.sk
Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.FEIExterný spolupracovníkqnadazdi [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Nagy, PhD.FEIExterný spolupracovníkgabriel.nagy [at] stuba.sk
Ing. Štefan Nagy, PhD.FEIExterný spolupracovníkqnagys [at] stuba.sk
Ing. Michal Nemec, PhD.FEIExterný spolupracovníkE301+421 (2) 60 291 872qnemecm [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Némethová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqnemethova [at] stuba.sk
Ing. Peter NémethFEIExterný spolupracovníkqnemethp1 [at] stuba.sk
Ing. Marek NízkyFEIExterný spolupracovníkqnizky [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqnovakj [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Novák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqnovakt [at] stuba.sk
Ing. Miroslav ObertFEIExterný spolupracovníkqobert [at] stuba.sk
Ing. Henrieta OndirkováFEIExterná spolupracovníčkaqondirkova [at] stuba.sk
Ing. Peter OndrejkaFEIExterný spolupracovníkqondrejka [at] stuba.sk
Ing. Martin OremFEIExterný spolupracovníkqorem [at] stuba.sk
Ing. Viliam OršulaFEIExterný spolupracovníkD-P10+421 (2) 60 291 148qorsula [at] stuba.sk
Ing. Jozef Osvald, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqosvaldj [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.FEIExterný spolupracovníkC105+421 (2) 60 291 268juraj.packa [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Papaj, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpapaj [at] stuba.sk
Mgr. Enric Pardo, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpardo [at] stuba.sk
prof. Ing. Regina Paszkiewicz, Ph.D., DSc.FEIExterná spolupracovníčkaqpaszkiewicz [at] stuba.sk
Ing. Tomáš PavlovičFEIExterný spolupracovníkqpavlovic [at] stuba.sk
Ing. Ján PečoFEIExterný spolupracovníkqpeco [at] stuba.sk
Ing. Juraj Pecháček, PhD.FEIExterný spolupracovníkE302+421 (2) 60 291 665qpechacek [at] stuba.sk
Ing. Ladislav PénzesFEIExterný spolupracovníkqpenzes [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PetrákFEIExterný spolupracovníkqpetrakm [at] stuba.sk
Dr. Tomás PiatrikFEIExterný spolupracovníkqpiatrik [at] stuba.sk
Ing. Milan PikulaFEIExterný spolupracovníkqpikula [at] stuba.sk
RNDr. Emil Pinčík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqpincik [at] stuba.sk
Ing. Peter PintešFEIExterný spolupracovníkE314+421 (2) 60 291 373qpintes [at] stuba.sk
Ing. Pavol Písečný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpisecny [at] stuba.sk
RNDr. Jozef Pitel, CSc.FEIExterný spolupracovníkqpitel [at] stuba.sk
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.FEIExterný spolupracovníkqplecenik [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.FEIExterný spolupracovníkB413+421 (2) 60 291 705pavol.podhradsky [at] stuba.sk
Ing. Milan PodstrelenecFEIExterný spolupracovníkqpodstrelenec [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír PolónyiFEIExterný spolupracovníkqpolony [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqpovinec [at] stuba.sk
Carlos Prim RendeFEIExterný spolupracovníkxprimrende [at] stuba.sk
Ing. Jiří Přibil, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpribil [at] stuba.sk
RNDr. Marian PuškárFEIExterný spolupracovníkT123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387marian.puskar [at] stuba.sk
Ing. Martin RačákFEIExterný spolupracovníkqracak [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrafajdus [at] stuba.sk
Ing. Zoltán RandlísekFEIExterný spolupracovníkqrandlisek [at] stuba.sk
Ing. Stanislav RavasFEIExterný spolupracovníkqravas [at] stuba.sk
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqreiffers [at] stuba.sk
Ing. Karol Rendek, PhD.FEIExterný spolupracovníkkarol.rendek [at] stuba.sk
Ing. Marek Repka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrepkam [at] stuba.sk
Mgr. Adam RiečickýFEIExterný spolupracovníkqriecicky [at] stuba.sk
doc. Dr.techn. RNDr. Tomáš RochFEIExterný spolupracovníkqrocht [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrosipal [at] stuba.sk
Ing. Alica Rosová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqrosovaa1 [at] stuba.sk
doc. RNDr. František Rublík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqrublik [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrusko [at] stuba.sk
Ing. Michal Ružinský, PhD.FEIExterný spolupracovníkC211+421 (2) 60 291 724michal.ruzinsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Rybár, PhD.FEIExterný spolupracovníkjakub.rybar [at] stuba.sk
Ing. Renata Rybárová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkarenata.rybarova [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamil Řiha, Ph.D.FEIExterný spolupracovníkqrihak [at] stuba.sk
Gökhan ŞahinFEIExterný spolupracovníkxsahin [at] stuba.sk
Miguel San Bernardino MartínFEIExterný spolupracovníkxsanbernardinom [at] stuba.sk
Guillermo Sanchez IllanFEIExterný spolupracovníkxsanchezillan [at] stuba.sk
Rafael Sánchez-Seco ToledanoFEIExterný spolupracovníkxsanchezsecotol [at] stuba.sk
Ing. Milan Seberíni, CSc.FEIExterný spolupracovníkmilan.seberini [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Sedlák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsedlakv [at] stuba.sk
Mgr. Eugen Seiler, PhD.FEIExterný spolupracovníkqseiler [at] stuba.sk
prof. Ing. Lukáš Sekanina, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsekanina [at] stuba.sk
prof. Ing. František Schauer, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqschauer [at] stuba.sk
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.FEIExterný spolupracovníkC509+421 (2) 60 291 347qschindler [at] stuba.sk
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqschneeweiss [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Scholtz, PhD.FEIExterný spolupracovníkqscholtz [at] stuba.sk
Natacha Daniela Sierra da CunhaFEIExterná spolupracovníčkaxsierradacunha [at] stuba.sk
Ing. Júlia SitárováFEIExterná spolupracovníčkaqsitarovaj [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.FEIExterný spolupracovníkA507+421 (2) 60 291 663jozef.sitek [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqskurcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.FEIExterný spolupracovníkB114+421 (2) 60 291 375jozef.slama [at] stuba.sk
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.FEIExterný spolupracovníkB318, B311+421 (2) 60 291 894, +421 (2) 60 291 524, +421 (2) 65 429 600viktor.smiesko [at] stuba.sk
Ing. Matej SmoleňFEIExterný spolupracovníkqsmolen [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Sojková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqsojkova [at] stuba.sk
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsoloviov [at] stuba.sk
Ing. Martin StatevFEIExterný spolupracovníkqstatev [at] stuba.sk
prof. Dr. Rainer SteinwandtFEIExterný spolupracovníkqsteinwandt [at] stuba.sk
D.Sc. (Tech.) Antti StenvallFEIExterný spolupracovníkqstenvall [at] stuba.sk
Ing. Roman Stoklas, PhD.FEIExterný spolupracovníkqstoklas [at] stuba.sk
Ing. Barbora SurányiováFEIExterná spolupracovníčkaqsuranyiova [at] stuba.sk
Elena SvarinskáFEIExterná spolupracovníčkaqsvarinska [at] stuba.sk
Mgr. Helena SvobodováFEIExterná spolupracovníčkaqsvobodova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsykorai [at] stuba.sk
Mgr. Zoltán Száraz, PhD.FEIExterný spolupracovníkqszaraz [at] stuba.sk
Ing. Peter Szathmary, PhD.FEIExterný spolupracovníkqszathmaryp [at] stuba.sk
Ing. Pavol Szomolányi, PhD.FEIExterný spolupracovníkqszomolanyip [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsaliga [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Šandrik, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsandrik [at] stuba.sk
Dipl.-Inf.(FH) Vladimír ŠeprákFEIExterný spolupracovníkqseprak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqsevcovic [at] stuba.sk
Dr. rer. nat. Peter Šiffalovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsiffalovic [at] stuba.sk
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqsikudova [at] stuba.sk
Ing. Juraj ŠkodaFEIExterný spolupracovníkTP306juraj.skoda [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqskrinarova [at] stuba.sk
Ing. Ján Šoltýs, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsoltys [at] stuba.sk
Ing. Ján Šouc, CSc.FEIExterný spolupracovníkqsouc [at] stuba.sk
RNDr. Marianna Španková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqspankova [at] stuba.sk
Ing. Peter ŠpilovskýFEIExterný spolupracovníkqspilovsky [at] stuba.sk
Ing. Vladimír ŠtefánikFEIExterný spolupracovníkqstefanikv [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.FEIExterný spolupracovníkFU SAV+421 220 910 731, +421 904 880 874qstich [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Štork, CSc.FEIExterný spolupracovníkqstork [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Štrbík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqstrbik [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ŠturdíkFEIExterný spolupracovníkqsturdik [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.FEIExterný spolupracovníkB220+421 (2) 60 291 442lubomir.sumichrast [at] stuba.sk
Mgr. Dana ŠuníkováFEIExterná spolupracovníčkaqsunikova [at] stuba.sk
Ing. Jozef ŠurdaFEIExterný spolupracovníkqsurda [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Šušlík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsuslik [at] stuba.sk
Ing. Peter Švec, DrSc.FEIExterný spolupracovníkpeter.svec [at] stuba.sk
Ing. Jana Švehlíková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqsvehlikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav TalčíkFEIExterný spolupracovníkqtalcik [at] stuba.sk
Ing. Milan Ťapajna, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtapajna [at] stuba.sk
Ing. Juraj Taraba, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtaraba [at] stuba.sk
Mgr. Michal Teplan, PhD.FEIExterný spolupracovníkqteplan [at] stuba.sk
Mahmut Tevfik EngelFEIExterný spolupracovníkxtevfikengel [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.FEIExterný spolupracovníkNB 3127+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536pavel.timar [at] stuba.sk
Ing. Michal TisovskýFEIExterný spolupracovníkqtisovskym [at] stuba.sk
Ing. Ivana TokárováFEIExterná spolupracovníčkaqtokarovai [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Toman, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtomanp1 [at] stuba.sk
Ing. Stanislav TriaškaFEIExterný spolupracovníkqtriaska [at] stuba.sk
Michela TrilliniFEIExterná spolupracovníčkaxtrillini [at] stuba.sk
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqturonova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.FEIExterný spolupracovníkE313+421 (2) 60 291 557vladimir.tvarozek [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.FEIExterný spolupracovníkqtysler [at] stuba.sk
Ing. František UhreckýFEIExterný spolupracovníkquhrecky [at] stuba.sk
Ing. Michal UlehlaFEIExterný spolupracovníkqulehla [at] stuba.sk
Ing. Ján VáclavíkFEIExterný spolupracovníkqvaclavik [at] stuba.sk
Mgr. Peter ValašíkFEIExterný spolupracovníkqvalasikp [at] stuba.sk
doc. Ing. Ferdinand Valent, PhD.FEIExterný spolupracovníkC012+421 (2) 60 291 176ferdinand.valent [at] stuba.sk
Ing. Daniel Valúch, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvaluchd [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Vanko, PhD.FEIExterný spolupracovníkgabriel.vanko [at] stuba.sk
Ing. Juraj Varga, PhD.FEIExterný spolupracovníkC516+421 (2) 60 291 361juraj.varga [at] stuba.sk
Ing. Matúš Vasek, PhD.FEIExterný spolupracovníkB417+421 (2) 68 279 417
Ing. Ivo Vávra, CSc.FEIExterný spolupracovníkqvavra [at] stuba.sk
Ing. Jana Vereš Benkovská, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqveresbenkovska [at] stuba.sk
Tom VerhaegheFEIExterný spolupracovníkxverhaeghe [at] stuba.sk
Ing. Radovan Víglaský, PhD.FEIExterný spolupracovníkE514+421 (2) 60 291 731qviglasky [at] stuba.sk
Ing. Andrej Vincze, PhD.FEIExterný spolupracovníkMLC, E008+421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 321andrej.vincze [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvitovic [at] stuba.sk
Ing. Michal Vojenčiak, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvojenciak [at] stuba.sk
Ing. Juraj Vojtko, PhD.FEIExterný spolupracovníkB417+421 (2) 68 279 417juraj.vojtko [at] stuba.sk
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvokorokos [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Volčko, PhD.FEIExterný spolupracovníkC401+421 (2) 60 291 165qvolcko [at] stuba.sk
Ing. Karol VrbatovičFEIExterný spolupracovníkqvrbatovic [at] stuba.sk
Ing. Viliam Vretenár, PhD.FEIExterný spolupracovníkviliam.vretenar [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.FEIExterný spolupracovníkqwagnerj [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.FEIExterný spolupracovníkqwieser [at] stuba.sk
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.FEIExterný spolupracovníkqwitkovsky [at] stuba.sk
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzatkob [at] stuba.sk
Ing. Tomáš ZaťkoFEIExterný spolupracovníkqzatkot [at] stuba.sk
Ing. Katarína ZávodskáFEIExterná spolupracovníčkaqzavodska [at] stuba.sk
Ing. Ján Zelenka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzelenkaj [at] stuba.sk
Mgr. Marek ZemanFEIExterný spolupracovníkqzemanm1 [at] stuba.sk
Ing. Ján ZemanovičFEIExterný spolupracovníkB213+421 (2) 60 291 487qzemanovicj [at] stuba.sk
Ing. Martin ŽákovicFEIExterný spolupracovníkqzakovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.FEIExterný spolupracovníkD608+421 (2) 60 291 833milan.zalman [at] stuba.sk
prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.FEIExterný spolupracovníkqzalud [at] stuba.sk