Oct 26, 2020   2:59 a.m. Demeter
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
Ing. Ján Balažia, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.5.03+421 (2) 21 022 503jan.balazia [at] stuba.sk
Rozália Balážová
Upratovač - upratovačka
PaedDr. Pavol BaťalíkKnihovník
4.18
+421 (2) 21 022 418pavol.batalik [at] stuba.sk
IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka [at] stuba.sk
Mgr. Eva Beláková, PhD.
Odborná administratívna pracovnice
3.11
+421 (2) 21 022 311
eva.belakova [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.30+421 (2) 21 022 530rastislav.bencel [at] stuba.sk
UPAI FIITDocentka CSc.,PhD.4.06
+421 (2) 21 022 406
vanda_benesova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Bernát, PhD.CCCS FIIT
Pracovník operačných systémov VS
2.42
+421 (2) 21 022 242
Ing. Bystrík Bindas
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.29
+421 (2) 21 022 529
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním4.03
+421 (2) 21 022 403
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
Mgr. Martin Bobák, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
UI SAV Bratislava
BED DO FIIT
Vrátnik
pavel.bohac [at] stuba.sk
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm [at] stuba.sk
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.03
+421 (2) 21 022 403
BED DO FIIT
Upratovač - upratovačka
Ing. Jitka BožíkováSekDean DO FIIT
Asistentka
2.13+421 (2) 21 022 213jitka.bozikova [at] stuba.sk
Peter BrathCCCS FIIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.43
+421 (2) 21 022 243
Ing. Martin ČechvalaOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
martin.cechvala [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
3.17
+421 (2) 21 022 317ivana.cernakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.Docent CSc.,PhD.4.27+421 (2) 21 022 427
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
5.39
+421 (2) 21 022 539pavel.cicak [at] stuba.sk
Aurel Čičátka
Vrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100
aurel.cicatka [at] stuba.sk
D-E DO FIITFinančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
5.03
+421 (2) 21 022 511, +421 (2) 21 022 503
Pracovník BOZ a PO
D607
+421 (2) 60 291 456
Vrátnik
1.14
+421 (2) 21 022 100vladimir.dudak [at] stuba.sk
Bc. Katarína DunajskáD-SA DO FIITPracovnice pre študijné záležitosti1.06+421 (2) 21 022 144katarina.dunajska [at] stuba.sk
Odborný administratívny pracovník
5.04
+421 (2) 21 022 504
jaroslav.erdelyi [at] stuba.sk
Ing. Jakub FinduraUPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.42+421 (2) 21 022 542
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.Knihovnice2.30
+421 (2) 21 022 230
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.35
+421 (2) 21 022 535
Ing. Ján Genči, PhD.Docent CSc.,PhD.4.30
+421 (2) 21 022 430
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.42
+421 (2) 21 022 542
CCCS FIITMatematička - analytička VS2.28+421 (2) 21 022 228
CCCS FIIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44
+421 (2) 21 022 244
CCCS FIIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.44+421 (2) 21 022 244
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.11
+421 (2) 21 022 411rudolf.grezo [at] stuba.sk
Ing. Ján Hanák, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
3.19
+421 (2) 21 022 319jan.hanak [at] stuba.sk
Ing. Michal Hatala, PhD.UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.14
+421 (2) 21 022 514michal.hatala [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.34+421 (2) 21 022 534pavol.helebrandt [at] stuba.sk
D-SA DO FIIT
Pracovnice pre študijné záležitosti
1.07
+421 (2) 21 022 141
zuzana.horniakova [at] stuba.sk
Ing. František Horvát, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
3.15
+421 (2) 21 022 315
IISE FIITOdborná asistentka CSc.,PhD.4.41+421 (2) 21 022 441andrea.hrckova [at] stuba.sk
CCCS FIIT
Pracovník pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242jan.hudan [at] stuba.sk
UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.5.17+421 (2) 21 022 517
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
4.14
+421 (2) 21 022 414
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
BED DO FIITUpratovač - upratovačka
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.04
+421 (2) 21 022 404
marek.jakab [at] stuba.sk
BED DO FIIT
Prevádzkový pracovník
2.37
+421 (2) 21 022 237
Profesor CSc.,PhD.
4.28+421 (2) 21 022 428vladimir.janis [at] stuba.sk
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.UPAI FIITRiaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.5.12, 5.06
+421 (2) 21 022 506, +421 918 687 983
Ing. Peter Kapec, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.4.17+421 (2) 21 022 417
IISE FIITOdborný asistent bez vedeckej hodnosti4.44+421 (2) 21 022 444ivan.kapustik [at] stuba.sk
Monika Karoliová, MBAUPAI FIIT
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
5.19
+421 (2) 21 022 519
Pracovnice pre plán a rozpočet
2.11
+421 (2) 21 022 251
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.36
+421 (2) 21 022 436
CCCS FIIT
Matematik - analytik VS
2.40+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247ivan.kollar [at] stuba.sk
Ing. Kristián Košťál, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30+421 (2) 21 022 530kristian.kostal [at] stuba.sk
Profesor DrSc.
5.43
+421 (2) 21 022 543ivan.kotuliak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.UPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.16
+421 (2) 21 022 516
IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
3.05+421 (2) 21 022 305michal_kovac [at] stuba.sk
Mgr. Monika Kováčová, PhD.UPAI FIIT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
064 SjF, 4.29 FIIT+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
Asistentka
2.04
+421 (2) 21 022 204zuzana.kozikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Docent CSc.,PhD., Vedúci VS
5.15
+421 (2) 21 022 515
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.Profesor CSc.,PhD.rastislav.kralovic [at] stuba.sk
Ing. Štefan Krištofík, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.04
+421 (2) 21 022 504
stefan.kristofik [at] stuba.sk
IISE FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.42+421 (2) 21 022 442
Anna LakušováVedúca ekonomického útvaru
2.12
+421 (2) 21 022 212anna.lakusova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.34
+421 (2) 21 022 434jan.lang [at] stuba.sk
Ing. Ján Laštinec, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.
4.03
+421 (2) 21 022 403
Ing. Fedor Lehocki, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
4.35 FIIT, D408
+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435
fedor.lehocki [at] stuba.sk
Ing. Zdenka Lenartová, PhD.
Odborná administratívna pracovnice
2.29
+421 (2) 21 022 229
Odborná administratívna pracovnice
2.32
+421 (2) 21 022 232
Ing. Dominik Macko, PhD.UPAI FIITOdborný asistent CSc.,PhD.5.18
+421 (2) 21 022 518
dominik.macko [at] stuba.sk
Zuzana Macková
Odborná administratívna pracovnice
3.06+421 (2) 21 022 306, +421 918 687 990zuzana.mackova [at] stuba.sk
RNDr. Martin Madaras, PhD.UPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
4.19
+421 (2) 21 022 419
martin.madaras [at] stuba.sk
Ing. Dušan MalinaPracovník v oblasti výpočtovej techniky
2.41
+421 (2) 21 022 241
Bc. Karin Maliniaková
Pracovnice pre didaktickú techniku
2.42
+421 (2) 21 022 242
Zuzana MarušincováD-R DO FIIT
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
2.24+421 (2) 21 022 224
Prevádzkový elektrikár2.37+421 (2) 21 022 237pavol.matejka [at] stuba.sk
Jana MišíkováUpratovač - upratovačka
jana.misikova [at] stuba.sk
Zuzana MišíkováD-E DO FIIT
Pracovnice správy majetku
2.16
+421 (2) 21 022 216
D-R DO FIIT
Odborná administratívna pracovnice
2.33
+421 (2) 21 022 238, +421 918 669 241
katarina.mrskova [at] stuba.sk
BED DO FIITUpratovač - upratovačka
viera.nemethova [at] stuba.sk
Vedúca útvaru ľudských zdrojov2.15+421 (2) 21 022 215
Mgr. Milada Omachelová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Ľubica PalatinusováTajomníčka fakulty2.04
+421 (2) 21 022 203
IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním3.31+421 (2) 21 022 331
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marian.potocny [at] stuba.sk
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
4.33
+421 (2) 21 022 433anna.povazanova [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
2.24
+421 (2) 21 022 224
martina.ries [at] stuba.sk
Dr. Ing. Michal RiesUPAI FIIT
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.28
+421 (2) 21 022 528michal.ries [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Rošková
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
barbora.roskova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Sabo, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.03
+421 (2) 21 022 503
Mgr. Miroslava Slezáková
Odborná administratívna pracovnice
2.25
+421 (2) 21 022 225miroslava.slezakova [at] stuba.sk
Mária SomogyiováFinančná účtovníčka
2.11
+421 (2) 21 022 211
Ing. Ivan Srba, PhD.IISE FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
4.41
+421 (2) 21 022 441
Pracovník operačných systémov VS
2.27+421 (2) 21 022 227
Pracovník operačných systémov VS
2.26
+421 (2) 21 022 226roman.stovicek [at] stuba.sk
Ing. Igor StupavskýIISE FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.31
+421 (2) 21 022 331igor.stupavsky [at] stuba.sk
Tatiana ŠípkováUPAI FIITOdborná administratívna pracovnice5.06+421 (2) 21 022 506tatiana.sipkova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.UPAI FIITVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním5.20
+421 (2) 21 022 520
UPAI FIIT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
5.30+421 (2) 21 022 530
Pracovnice pre ekonomické činnosti
2.14, 1.13+421 (2) 21 022 214, +421 (2) 21 022 113
Ing. Ivana Švantnerová
Mzdová účtovníčka
2.17
+421 (2) 21 022 217
ivana.svantnerova [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana TekulováD-SA DO FIITPracovnice pre študijné záležitosti1.06+421 (2) 21 022 143
Ladislav TomanBED DO FIITVrátnik
ladislav.toman [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
5.31
+421 (2) 21 022 531
peter.truchly [at] stuba.sk
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.3.20+421 (2) 21 022 320jozef.tvarozek [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
3.38-2 (3D LAB)
+421 (2) 21 022 338
juraj.vincur [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
Eva VöröšováBED DO FIITUpratovač - upratovačka
eva.vorosova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
4.37
+421 (2) 21 022 437
František WaroschBED DO FIIT
Prac. pre energetiku a revízne činnosti
2.36
+421 (2) 21 022 236frantisek.warosch [at] stuba.sk
RNDr. Michal Winczer, PhD.IISE FIITOdborný asistent CSc.,PhD.michal.winczer [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
1.06
+421 (2) 21 022 142
eva.zmitko [at] stuba.sk
BED DO FIIT
Vrátnik

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
RNDr. Darina AdámyováFIITexternal colleague
qadamyova [at] stuba.sk
JUDr. Jozef Andraško, PhD.FIIT
external colleague
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
external colleague
4.33
+421 (2) 21 022 433
Ing. Marek Antálek
external colleague
Marta Aragón Martínez
external colleague
xaragonmartinez [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qbabincova [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueC 0501
+421 (2) 32 888 419
Ing. Viktor BachratýFIITexternal colleague4.45
+421 (2) 21 022 445
external colleague
5.32+421 (2) 21 022 532
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.FIIT
external colleague
qbalaza [at] stuba.sk
external colleague
marcel.balaz [at] stuba.sk
Ing. Zoltán Balogh, PhD.FIIT
external colleague
Mgr. Michal BarabásFIIT
external colleague
qbarabas [at] stuba.sk
FIITexternal colleague4.45
+421 (2) 21 022 445
external colleague
qbartosovic [at] stuba.sk
Ing. Martin Basila
external colleague
qbasila [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš BatěkFIIT
external colleague
Fatih BayrakFIIT
external colleague
external colleague
martin.becka [at] stuba.sk
Erik BelákCPVS FIIT
external colleague
xbelake [at] stuba.sk
Mgr. Michaela Benedigová, MBAexternal colleague
qbenedigova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.UPAI FIIT
external colleague
qbenus [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.external colleague
external colleague
xbiaginigomez [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Bieliková
external colleague
barbora.bielikova [at] stuba.sk
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.FIITexternal colleague
qblaho [at] stuba.sk
Karol Blesákexternal colleague1.14
+421 (2) 21 022 100
FIITexternal colleague
qblstak [at] stuba.sk
Mgr. Martin Bobák, PhD.external colleague
UI SAV Bratislava
RNDr. Radoslav Böhm, PhD.external colleague
CPVS FIIT
external colleague
2.32
+421 (2) 21 022 258
Ing. Jitka BožíkováFIIT
external colleague
2.13
+421 (2) 21 022 213
jitka.bozikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Přemysl Brada, Ph.D., MSc
external colleague
qbrada [at] stuba.sk
external colleague
E116
+421 (2) 60 291 385juraj.brenkus [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
external colleague
qbritanak [at] stuba.sk
Mgr. Peter Broniš, PhD.FIIT
external colleague
Ing. Roman BronišIISE FIIT, FIIT
external colleague
5.34
+421 (2) 21 022 534
qbronisr [at] stuba.sk
Ing. Ivana Budinská, PhD.FIIT
external colleague
ivana.budinska [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
Mgr. Katarína Buzová, PhD.UPAI FIIT, FIIT
external colleague
qbuzova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Bůžek, DrSc.
external colleague
qbuzek [at] stuba.sk
Ing. Michal Bystrický, PhD.FIIT
external colleague
3.34
+421 (2) 21 022 334
Bc. Karol CagáňFIITexternal colleague
xcagank [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qcagarda [at] stuba.sk
Silvia CákováUPAI FIIT
external colleague
5.03+421 (2) 21 022 503
external colleague
FIITexternal colleague
xcelen [at] stuba.sk
Ing. Tibor Csóka, PhD.UPAI FIIT
external colleague
B408
+421 (2) 68 279 408
FIITexternal colleagueqczanner [at] stuba.sk
Ing. Martin ČechvalaFIITexternal colleaguemartin.cechvala [at] stuba.sk
external colleague
3.17
+421 (2) 21 022 317
ivana.cernakova [at] stuba.sk
external colleague
A414
+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qdadom [at] stuba.sk
Mgr. Martin Daňko, PhD.UPAI FIIT, FIIT
external colleague
4.16
+421 (2) 21 022 416
external colleague
qdemovicm [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
external colleague
external colleague
IISE FIIT, FIITexternal colleague
FIITexternal colleague
qdoricova [at] stuba.sk
Ing. Peter Drahoš, PhD.UPAI FIITexternal colleague
4.13
+421 (2) 21 022 413
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.FIITexternal colleague
qdrutarovsky [at] stuba.sk
external colleague
T 108
+421 (2) 60 291 590ales.dunajcik [at] stuba.sk
Mgr. Terézia EckertováFIIT
external colleague
qeckertova [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.external colleague
Ing. Tomáš Farkašexternal colleague3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Peter Feciľak, PhD.IISE FIIT
external colleague
qfecilak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.external colleague
Mgr. Michal Ferko, PhD.UPAI FIIT, FIIT
external colleague
qferkom [at] stuba.sk
BED DO FIITexternal colleague
1.14
+421 (2) 21 022 100
zdenko.figura [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Andrej Fogelton, PhD.external colleague
4.11
+421 (2) 21 022 411
Ing. Pavol Frič, PhD.external colleague
D-101
+421 (2) 60 291 401
Ing. Andrea Furková, PhD.FIITexternal colleague
Ing. Miroslav GalbavýFIIT
external colleague
4.13
+421 (2) 21 022 413
Ing. Ján Genči, PhD.FIITexternal colleague4.30+421 (2) 21 022 430jan.genci [at] stuba.sk
Ing. Peter GergelyUPAI FIIT
external colleague
qgergely [at] stuba.sk
RNDr. Ján Glasa, CSc.
external colleague
FIIT
external colleague
2.28
+421 (2) 21 022 228
marta.gnipova [at] stuba.sk
Adam Greif
external colleague
Ing. Nora Grisáková, PhD.IISE FIIT, FIIT
external colleague
qgrisakova [at] stuba.sk
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.FIIT
external colleague
3.14
+421 (2) 21 022 314
FIIT
external colleague
C501
+421 (2) 60 291 226
Ing. Maroš Grund
external colleague
qgrund [at] stuba.sk
external colleague
Ing. František Gyárfáš, PhD.FIIT
external colleague
qgyarfas [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
external colleague
qhanacekp [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc.FIITexternal colleague
qhanuliak [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
qheretik [at] stuba.sk
external colleagueqherout [at] stuba.sk
Ing. Július Hlaváč, PhD.FIIT
external colleague
qhlavacj1 [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Mgr. Juraj Holasexternal colleague
Ing. Dominika Hošková
external colleague
xhoskovad [at] stuba.sk
doc. Elena Hradiská, PhD.FIIT
external colleague
FIIT
external colleague
qhruskam [at] stuba.sk
external colleagueqhruska [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qhubka [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
external colleague
qjakab [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
4.43
+421 (2) 21 022 443jaroslav.jakubik [at] stuba.sk
external colleague
4.28
+421 (2) 21 022 428
vladimir.janis [at] stuba.sk
Ing. Andrej Kadlic
external colleague
qkadlica [at] stuba.sk
UPAI FIIT
external colleague
UI SAV Bratislava
qkachman [at] stuba.sk
external colleague
C 0413
+421 (2) 32 888 417
jana.kalicka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
external colleague
C 0409
+421 (2) 32 888 405
martin.kalina [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Roman Kazička, PhD.UPAI FIIT, FIIT
external colleague
external colleagueqkelemenj [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
prof. Ing. Martin Klimo, CSc.external colleague
qklimo [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
C 0410
+421 (2) 32 888 409martin.knor [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
4.36
+421 (2) 21 022 436
lukas.kohutka [at] stuba.sk
external colleague2.40+421 (2) 21 022 240, +421 904 700 247ivan.kollar [at] stuba.sk
external colleague
qkollar [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueA 402+421 (2) 60 291 814
Ing. Ľuboš Koprda
external colleague
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.external colleague
qkorenek [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qkoscelansky [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.external colleague
5.28
+421 (2) 21 022 528margareta.kotocova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.FIITexternal colleague
5.43
+421 (2) 21 022 543
ivan.kotuliak [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qkotuliak [at] stuba.sk
Ing. Michal Kováčik
external colleague
external colleague
5.16
+421 (2) 21 022 516tomas.kovacik [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
FIITexternal colleague
qkovacu [at] stuba.sk
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.external colleague
qkrajcovicd [at] stuba.sk
IISE FIIT, FIITexternal colleague
external colleague
external colleague
FIITexternal colleague
xkubisv [at] stuba.sk
Mgr. Štefan KučákUPAI FIIT
external colleague
qkucak [at] stuba.sk
Ing. Tomáš KučečkaFIIT
external colleague
3.31
+421 (2) 21 022 331
FIIT
external colleague
5.05
+421 (2) 21 022 505
UPAI FIIT
external colleague
external colleague5.05+421 (2) 21 022 505
Mgr. Tomáš KuzmaFIIT
external colleague
qkuzmat [at] stuba.sk
external colleague
4.15+421 (2) 21 022 415vladimir.kvasnicka [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.FIIT
external colleague
3.06
+421 (2) 21 022 306
peter.lacko [at] stuba.sk
external colleagueT 108+421 (2) 60 291 590
external colleague
UPAI FIIT
external colleague
xlaukoj [at] stuba.sk
Mgr. Peter Laurinec, PhD.
external colleague
3.31
+421 (2) 21 022 331
Ing. Fedor Lehocki, PhD.
external colleague
4.35 FIIT, D408+421 (2) 60 291 307, +421 (2) 21 022 435fedor.lehocki [at] stuba.sk
Ing. Marián Lekavý, PhD.FIITexternal colleague
4.40
+421 (2) 21 022 440
marian.lekavy [at] stuba.sk
Ing. Imrich LenharčíkFIIT
external colleague
qlenharcik [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.FIIT
external colleague
Ing. Robert Lipovskýexternal colleagueqlipovskyr [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qliskam1 [at] stuba.sk
UPAI FIIT
external colleague
external colleague
external colleague
qlukotka [at] stuba.sk
Ing. Jakub Mačina
external colleague
external colleague
4.19
+421 (2) 21 022 419
doc. Ing. Marián Mach, CSc.FIIT
external colleague
qmach [at] stuba.sk
external colleague
qmachovak [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueE116+421 (2) 60 291 385
IISE FIIT, FIIT
external colleague
external colleague
xmaleskou [at] stuba.sk
Ing. Peter Malík, PhD.FIITexternal colleagueqmalikp [at] stuba.sk
Mgr. Elena Malkin, PhD.external colleague
qmalkine [at] stuba.sk
external colleague
3.03
+421 (2) 21 022 303
Ing. Lukáš Manduch
external colleague
xmanduch [at] stuba.sk
FIITexternal colleagueA417+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433lubomir.marko [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Lukáš Markovičexternal colleague
xmarkovicl [at] stuba.sk
RNDr. Alexandra Marsenić, PhD.FIIT
external colleague
external colleague
qmartis [at] stuba.sk
Mgr. Alena Martonová, PhD.external colleague3.19+421 (2) 21 022 319alena.martonova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qmasarykj [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Ing. Slavomír Maťašovskýexternal colleague
qmatasovskys [at] stuba.sk
Ing. Juraj Matejka, PhD.FIIT
external colleague
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
external colleague
qmatiaskok [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Ján Mazák, PhD.FIITexternal colleague
Ing. Peter MesjarFIIT
external colleague
FIIT
external colleague
A122+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861
external colleague
qmikoczy [at] stuba.sk
Ing. Ján Mikolaj
external colleague
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.external colleague
C 0404
external colleague
+421 918 669 133, 9091, +421 (2) 60 291 435branislav.misota [at] stuba.sk
Ing. Veronika Miťková, PhD.
external colleague
qmitkova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.external colleague4.32+421 (2) 21 022 432
RNDr. Alena MolnárováFIITexternal colleague
qmolnarovaa [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qmoravcsik [at] stuba.sk
external colleague
CIT 3/1
+421 (2) 32 888 715richard.moravec [at] stuba.sk
Ing. Peter Morávekexternal colleagueqmoravekp [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
qmrva [at] stuba.sk
Ing. Ján Murányi, PhD.external colleague
5.33
+421 (2) 21 022 533
qmuranyi [at] stuba.sk
external colleague
3.03
+421 (2) 21 022 303
FIIT
external colleague
qnecast [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.FIIT
external colleague
martin.nehez [at] stuba.sk
Ing. Giang Nguyen, PhD.IISE FIITexternal colleaguegiang.nguyen [at] stuba.sk
CILS FIIT
external colleague
Ing. Jakub Obetkoexternal colleague
xobetko [at] stuba.sk
Iro Oikonomou
external colleague
xoikonomou [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
external colleague
A413
+421 (2) 60 291 745
external colleague
4.29
+421 (2) 21 022 429
doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.external colleague
qpancik [at] stuba.sk
Ing. Silvia Paprancová, PhD.UPAI FIIT, FIIT
external colleague
qpaprancova [at] stuba.sk
external colleague
jozef.papula [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
external colleague
FIIT
external colleague
qparalicm [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
qpaterek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
external colleague
D401
+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412
jarmila.pavlovicova [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
Bc. Radoslav PešekCCCS FIIT
external colleague
2.42
+421 (2) 21 022 242
radoslav.pesek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Milan PikulaUPAI FIIT, FIITexternal colleague
external colleague5.16, 1.08+421 (2) 21 022 516peter.pistek [at] stuba.sk
external colleague
FIIT
external colleague
external colleague
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
external colleague
4.36
+421 (2) 21 022 436ivan.polasek [at] stuba.sk
Mgr. Juraj PoljovkaFIITexternal colleague
juraj.poljovka [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.FIITexternal colleague
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.FIITexternal colleague
4.04
+421 (2) 21 022 404
FIIT
external colleague
marian.potocny [at] stuba.sk
Ing. Anna Považanová
external colleague
4.33+421 (2) 21 022 433
external colleague
5.03+421 (2) 21 022 503qpsenekova [at] stuba.sk
RNDr. Daniel Reitzner, Ph.D.external colleague
external colleague
B603, B414
+421 (2) 60 291 703gregor.rozinaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.external colleague3.16+421 (2) 21 022 316
Mgr. Martin Rublik, PhD.FIIT
external colleague
qrublikm [at] stuba.sk
FIITexternal colleague4.11
+421 (2) 21 022 411
kostiantyn.rudenko [at] stuba.sk
Ing. Milan Rusko, PhD.external colleague
qrusko [at] stuba.sk
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.
external colleague
qruzicka [at] stuba.sk
external colleague
Mgr. Viera Rybárová, CSc.
external colleague
5.03+421 (2) 21 022 503
RNDr. Peter Rybárexternal colleague
external colleague
Ing. Juraj Boris SantoBED DO FIIT
external colleague
1.14
+421 (2) 21 022 100
Ing. Peter Sarkoci, PhD.external colleague
C 0408
+421 (2) 32 888 218
peter.sarkoci [at] stuba.sk
external colleague
FIITexternal colleague
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.FIIT
external colleague
qschmidtj [at] stuba.sk
external colleague
qschraggeova [at] stuba.sk
UPAI FIITexternal colleague5.33+421 (2) 21 022 533jan.skalny [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Skúpa, PhD.FIIT
external colleague
qskupa [at] stuba.sk
Mgr. Ivan Sládečkaexternal colleague
Ing. Boris SlížIISE FIITexternal colleague
Ing. RNDr. Iveta Smetanová, PhD.
external colleague
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.FIITexternal colleague
qsobota [at] stuba.sk
Ing. Viliam Solčány, PhD.FIIT
external colleague
4.16
+421 (2) 21 022 416viliam.solcany [at] stuba.sk
external colleague
qstanek [at] stuba.sk
IISE FIIT
external colleague
FIIT
external colleague
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
external colleague
E119+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
external colleague
qstrnadel [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Strnád, CSc.external colleagueD-111
+421 (2) 60 291 384
FIITexternal colleagueD-208
+421 (2) 60 291 231
FIITexternal colleague
qsukuba [at] stuba.sk
Mgr. Alena Suttnerováexternal colleague
T109
+421 (2) 60 291 790
Mgr. Viktor SvetskýFIITexternal colleague
qsvetsky [at] stuba.sk
FIIT
external colleague
3.37
+421 (2) 21 022 337
UPAI FIIT
external colleague
qsys [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.FIIT
external colleague
D-101
+421 (2) 60 291 401
qsafarik [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
FIITexternal colleague
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
external colleague
Mgr. Martin Šeleng, PhD.FIITexternal colleague
FIIT
external colleague
3.30
+421 (2) 21 022 330
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.FIIT
external colleague
4.33+421 (2) 21 022 433
Ing. Jakub Ševcech, PhD.external colleague4.45+421 (2) 21 022 445jakub.sevcech [at] stuba.sk
external colleague
C 0412
+421 (2) 32 888 731
Ing. Martin ŠimlaštíkFIITexternal colleague
E121
+421 (2) 60 291 163martin.simlastik [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
external colleague
C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.
external colleague
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.FIIT
external colleague
D-209+421 (2) 60 291 693qsperka [at] stuba.sk
external colleague
marian.surab [at] stuba.sk
Ing. Marek Šurekexternal colleague
qsurek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Ivana ŠvantnerováFIITexternal colleague
2.17
+421 (2) 21 022 217
external colleague
4.05+421 (2) 21 022 405
Tomáš TánczosCPVS FIIT
external colleague
xtanczost [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
C 0419+421 (2) 32 888 430
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.external colleagueqtomasek [at] stuba.sk
Ing. Tibor Torokexternal colleague
FIITexternal colleague
qtran [at] stuba.sk
Ing. Mgr. Matúš TunaFIIT
external colleague
external colleague
external colleagueD-209+421 (2) 60 291 693
Ing. Milan Unger, PhD.external colleaguequnger [at] stuba.sk
external colleague
qurband1 [at] stuba.sk
external colleague5.04+421 (2) 21 022 504alexander.valach [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Valášek, PhD.FIITexternal colleagueUI SAV Bratislava
Ing. Marek Vančo, PhD.
external colleague
B410
UPAI FIIT, FIIT
external colleague
qvaskoj [at] stuba.sk
Ing. Peter Vilhan, PhD.FIIT
external colleague
4.11+421 (2) 21 022 411
external colleague
E408+421 (2) 60 291 367
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
external colleague
qvojtas [at] stuba.sk
UPAI FIITexternal colleague
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.FIITexternal colleagueC507
+421 (2) 60 291 651
milan.vojvoda [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.external colleagueqzabovsky [at] stuba.sk
FIITexternal colleague
Ing. Ján Zelenka, PhD.
external colleague
FIITexternal colleague
external colleague
qzendulka [at] stuba.sk
RNDr. Mário Ziman, PhD.external colleague
BED DO FIITexternal colleague
Mgr. Lenka Žárováexternal colleague
qzarova [at] stuba.sk