25. 5. 2020  4:49 Urban
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. arch. Andrej AlexyÚKAaIS FAhosťujúci profesor307+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] stuba.sk
ÚAOB FAdocent CSc.,PhD.404+421 (2) 572 76 414
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.ÚD FA
odborný asistent CSc.,PhD.
tibor.antony [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.412
+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007
andrea.bacova [at] stuba.sk
OS Dek FA
pracovníčka pre študijné záležitosti
3
+421 (2) 572 76 224
ÚABB FA
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
robert.bakyta [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
odborný asistent CSc.,PhD.
310+421 (2) 572 76 324
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.123
+421 907 692 452
martin.balaz [at] stuba.sk
Ing. Kristína Baňákovápracovníčka pre plán a rozpočet414+421 (2) 572 76 424kristina.banakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FAodborná asistentka CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 351
nina.bartosova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.docentka CSc.,PhD.250
+421 (2) 572 76 270
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FA
odborný asistent CSc.,PhD.
410
+421 (2) 572 76 410
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.214+421 (2) 572 76 366
ÚAOB FAodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.bergerova [at] stuba.sk
Katarína Bernáthováupratovač - upratovačka
katarina.bernathova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚKAaIS FAodborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 1904
ÚDTAaOP FAdocent CSc.,PhD.202
+421 (2) 572 76 352
pracovníčka pre študijné záležitosti
3+421 (2) 572 76 224
Ing. Michal Brašeň, ArtD.ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.
126
+421 907 216 824
michal.brasen [at] stuba.sk
ÚKAaIS FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
304
+421 (2) 572 76 314
maria.budiakova [at] stuba.sk
vrátnik
samuel.buncak [at] stuba.sk
ÚABB FAodborný asistent CSc.,PhD.
403
+421 (2) 572 76 413
HS BA Dek FAvrátnik
ÚAOB FAodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD.443
+421 (2) 572 76 436
ÚIV FAdocent CSc.,PhD.450
+421 (2) 572 76 445
peter.daniel [at] stuba.sk
Dek FA
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
redaktorka42+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026
ÚKAaIS FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.odborný asistent CSc.,PhD.213
+421 (2) 572 76 365
matus.dulla [at] stuba.sk
OVV Dek FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.OVV Dek FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116
paulina.ebringerova [at] stuba.sk
Ing. Andrea FabriciováOS Dek FA
pracovníčka pre študijné záležitosti
3+421 (2) 572 76 224andrea.fabriciova [at] stuba.sk
hospodár
+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187
jozefa.farbiakova [at] stuba.sk
Kni FA
knihovníčka
40
+421 (2) 572 76 251
beata.farkasova [at] stuba.sk
ÚAOB FA
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
ÚUaUP FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
244+421 (2) 572 76 279katarina.fejo [at] stuba.sk
Kni FA
knihovníčka
40
+421 (2) 572 76 232
vedúci prevádzkovej jednotky
11b
+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119
Ján GahuraHS BA Dek FAúdržbárjan.gahura [at] stuba.sk
Ing. Pavol Gajdoš
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos [at] stuba.sk
ÚVTaM FAdocentka bez vedeckej hodnosti337A+421 (2) 572 76 345gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
235+421 (2) 572 76 276
Ing. arch. Karol Görner, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.profesor CSc.,PhD.208+421 (2) 572 76 361pavel.gregor [at] stuba.sk
Katarína Gruberová
sekretárka
sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FAmzdová účtovníčka115b
+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221
martina.haaszova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
307
+421 (2) 572 76 317
ÚEEA FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.ÚUaUP FAodborný asistent CSc.,PhD.tomas.hanacek [at] stuba.sk
pracovníčka pre správu a predaj majetku
OMZ Dek FA
pracovníčka ekonomiky práce
115a+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 229
ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.
203
+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803
ÚIV FA
docent CSc.,PhD.
450
+421 (2) 572 76 445
michal.hronsky [at] stuba.sk
ÚAOB FAodborný asistent CSc.,PhD.
martin.hudec [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FAdocent bez vedeckej hodnosti
181
+421 (2) 572 76 231
peter.humaj [at] stuba.sk
Eva HurtonyováHS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FAdocent CSc.,PhD.313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
docentka CSc.,PhD.
316
+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
Viola Illésováupratovač - upratovačkaviola.illesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.docent CSc.,PhD.
ÚUaUP FAdocentka CSc.,PhD.
324
+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk
VS FAelektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.docent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326
prevádzková pracovníčka
sidonia.kalinova [at] stuba.sk
Marta Kaločajová
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
102
+421 (2) 572 76 211
marta.kalocajova [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.ÚDTAaOP FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1401
+421 (2) 32 888 661
tajomníčka fakulty111+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk
ÚEEA FAprofesor CSc.,PhD.340
+421 (2) 572 76 451
Edita KissováHS BA Dek FAupratovač - upratovačka
edita.kissova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
ÚAOB FAdocentka CSc.,PhD.
408
+421 (2) 572 76 418danica.koncekova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.439
+421 (2) 572 76 432
pavol.korcek [at] stuba.sk
ÚABB FA
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
331
+421 (2) 572 76 376pavel.kosnac [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
442
+421 (2) 572 76 435
sekretárka349
+421 (2) 572 76 452
profesor CSc.,PhD.241
+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414
upratovač - upratovačka
jarmila.kovacova [at] stuba.sk
Jaroslava Kováčováupratovač - upratovačkajaroslava.kovacova [at] stuba.sk
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FA
odborný asistent CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
Bc. Wanda Krajčovičová
sekretárka
wanda.krajcovicova [at] stuba.sk
ÚD FAodborný asistent CSc.,PhD.marian_kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.ÚDTAaOP FAdocentka CSc.,PhD.
210
+421 (2) 572 76 359
eva.kralova [at] stuba.sk
Géza KrascsenitsHS BA Dek FA
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
239
+421 (2) 572 76 266
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
330
+421 (2) 572 76 330
bohus.kubinsky [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
306+421 (2) 572 76 454katarina.kujanova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
marek.kukumberg [at] stuba.sk
VS FAvedúci VS+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426
Ing. arch. Martin KusýÚABB FA
hosťujúci profesor
Ing. arch. Martin Kvitkovský
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Ján Legény, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním340
+421 (2) 572 76 458
jan.legeny [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova [at] stuba.sk
docent bez vedeckej hodnosti
124
+421 918 665 047
upratovač - upratovačkamiroslava.luptakova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
349
+421 (2) 572 76 461
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
odborný asistent CSc.,PhD.
440
+421 (2) 572 76 433
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328
+421 (2) 572 76 342
ÚKAaIS FA
sekretárka
314+421 (2) 572 76 325
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.ÚKAaIS FAodborný asistent CSc.,PhD.
308
+421 (2) 572 76 318
OD Dek FA
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
102+421 (2) 57 276 212
HS BA Dek FAúdržbár+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FA
profesorka CSc.,PhD.
213+421 (2) 572 76 365henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.ÚIV FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
441
+421 (2) 572 76 434
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
340
+421 (2) 572 76 458
peter.morgenstein [at] stuba.sk
Zita MózesováHS BA Dek FA
upratovač - upratovačka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
renata.mrazova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
JUDr. Štefan NoskovičHS BA Dek FAvrátnikstefan.noskovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.ÚD FA
docent CSc.,PhD.
peter.olah [at] stuba.sk
Lýdia OndrušíkováKni FA
knihovníčka
45
+421 (2) 572 76 220
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.ÚAOB FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 417
eva.oravcova [at] stuba.sk
profesor bez vedeckej hodnosti132
+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243
hosťujúci profesor
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 456 922 187, +421 918 665 014
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.ÚDTAaOP FA
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
204+421 (2) 572 76 354
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
417
+421 (2) 572 76 427
Mgr. art. Radovan Pekník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik [at] stuba.sk
OE Dek FAfinančná účtovníčka110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
gabriela.petraniova [at] stuba.sk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.ÚVTaM FAodborný asistent CSc.,PhD.
141
+421 (2) 572 76 253vladimir.petrik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
351
+421 (2) 572 76 465
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.odborná asistentka CSc.,PhD.
221
+421 (2) 572 76 371
ÚDTAaOP FA
profesorka CSc.,PhD.
215+421 (2) 572 76 358jana.pohanicova [at] stuba.sk
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
odborná asistentka CSc.,PhD.
209+421 (2) 572 76 350
Mária Popluhárová
finančná účtovníčka
110
+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035
ÚABB FA
docent CSc.,PhD.
418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
235
+421 (2) 572 76 276eva.putrova [at] stuba.sk
sekretárka
105
+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149
jana.rafcikova [at] stuba.sk
údržbár
jan.rejko [at] stuba.sk
ÚAOB FAdocentka CSc.,PhD.
407
+421 (2) 572 76 419
Ing. Roman Rosinavedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.ÚDTAaOP FA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FAodborný asistent CSc.,PhD.
439
+421 (2) 572 76 440
igor.salcer [at] stuba.sk
ÚABB FAdocentka CSc.,PhD.
415
+421 (2) 572 76 425
lubica.selcova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.439
+421 (2) 572 76 432
Viera SlivkováVS FApracovníčka operačných systémov VS
319
+421 (2) 572 76 344
viera.slivkova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.katarina.smatanova [at] stuba.sk
ÚDTAaOP FA
sekretárka
206
+421 (2) 572 76 356
docentka CSc.,PhD.
248
+421 (2) 572 76 275
alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
ÚD FA
odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1409
+421 (2) 32 888 638
Kni FA
knihovníčka
43
+421 (2) 572 76 233
OE Dek FApracovníčka pre plán a rozpočet
113
+421 (2) 572 76 223
Mgr. Jana ŠimkováÚD FA
sekretárka
jana.simkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.profesor CSc.,PhD.
402
+421 (2) 572 76 412
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
207+421 (2) 572 76 357danica.soltesova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FA
profesor CSc.,PhD.
343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040robert.spacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
245
+421 (2) 572 76 269
Kni FAknihovníčka45
+421 (2) 572 76 220
Ružena ŠubinováOVV Dek FA
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
101
+421 (2) 572 76 211
ÚVTaM FA
odborný asistent CSc.,PhD.
VS FA
matematik - analytik VS
B232
+421 918 669 176, 9915
docentka CSc.,PhD.
416
+421 (2) 572 76 426
Radoslava TrenčanskáÚABB FA
sekretárka
414
+421 (2) 572 76 424radoslava.trencanska [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.turlikova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
340
+421 (2) 572 76 458
martin.uhrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.docentka CSc.,PhD.218
+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003
ÚDTAaOP FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.varga [at] stuba.sk
Ing. Peter VargaHS BA Dek FA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1 [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
352
+421 (2) 572 76 466
tibor.varga [at] stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
318
+421 (2) 572 76 329daniel.vargoncik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.ÚIV FA
docentka CSc.,PhD.
448
+421 (2) 572 76 443jana.vinarcikova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.docentka CSc.,PhD.
237
+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471
lubica.vitkova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
205
+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
315
+421 (2) 572 76 326eva.vojtekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
katarina.voskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FAdocentka CSc.,PhD.
418
+421 (2) 572 76 428edita.vrablova [at] stuba.sk
VS FApracovník v oblasti výpočtovej techniky 318
+421 (2) 572 76 329
PhDr. Jana ZáhorcováÚVTaM FA
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
344
+421 (2) 572 76 315
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír Závodnýhosťujúci profesor419
+421 (2) 572 76 429
ÚAOB FAkoordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery [at] stuba.sk
ÚAOB FA
docent CSc.,PhD.
401+421 (2) 572 76 411

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Luboš AgnetFA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qagnet [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FA
Externý spolupracovník
404
+421 (2) 572 76 414
Ana Beatriz Antunes Portugal da FonsecaFA
Externá spolupracovníčka
xantunesportuga [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qauxt [at] stuba.sk
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna
Externý spolupracovník
Ing. arch. Róbert Bakyta
Externý spolupracovník
robert.bakyta [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Martin BeďatšExterný spolupracovník
qbedats [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Eva Belláková, PhD.Externá spolupracovníčkaqbellakova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav BenčekExterný spolupracovníkqbencek [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj BenetinExterný spolupracovníkqbenetin [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbenkovaj [at] stuba.sk
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.ÚIV FA
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qberecd [at] stuba.sk
Ing. Kristína BereczkáFA
Externá spolupracovníčka
qbereczka [at] stuba.sk
Ing. arch. Martina Bezáková
Externá spolupracovníčka
qbezakovam [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš BiroščákExterný spolupracovník
qbiroscak [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Tadeusz BlonskiFAExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
C 1904
FAExterný spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qbojko [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera BolebruchováFAExterná spolupracovníčka
FA
Externá spolupracovníčka
C 1910
+421 (2) 32 888 564
Ing. arch. Ladislav BoreckýFAExterný spolupracovník
qborecky [at] stuba.sk
Ing. Ivan Boroš
Externý spolupracovník
qboros [at] stuba.sk
ÚIV FAExterná spolupracovníčka
wanda.borysko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavol BrnaFA
Externý spolupracovník
qbrna [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFA
Externý spolupracovník
qbrogyanyi [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
qbruna [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
403
+421 (2) 572 76 413branislava.budkeova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbumbal [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária CaffreyFA
Externá spolupracovníčka
qcaffrey [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
xcaralis [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Ciglanová
Externá spolupracovníčka
qciglanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcigler [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
ÚABB FA
Externý spolupracovník
403
+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcarny [at] stuba.sk
ÚAOB FA
Externá spolupracovníčka
443
+421 (2) 572 76 436
FA
Externý spolupracovník
qdanihel [at] stuba.sk
Manica Davide
Externý spolupracovník
xdavide [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
matej.dubis [at] stuba.sk
Mgr. art. Róbert DúbravecExterný spolupracovník
qdubravec [at] stuba.sk
Ing. arch. Lívia Dulíková
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Externý spolupracovník
qdulina [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.FA
Externý spolupracovník
qduriank [at] stuba.sk
HS BA Dek FA
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
viera.dvorakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqerdelyi [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.Externá spolupracovníčka
FAExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfeckaninova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xfernandez [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qflorian [at] stuba.sk
ÚIV FA
Externý spolupracovník
qfotta [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Zdeněk FránekFA
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
Externý spolupracovník
325
+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336
qfurdik [at] stuba.sk
Ing. arch. Balázs FüzékExterný spolupracovník
qfuzek [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal GajFAExterný spolupracovník
qgaj [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Externý spolupracovník
238
+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981
Ing. arch. Igor GerdenichExterný spolupracovník
qgerdenich [at] stuba.sk
Tatiana GibowskiExterná spolupracovníčkaxgibowski [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan Gojdič
Externý spolupracovník
Ing. arch. Matej GrébertFA
Externý spolupracovník
qgrebert [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
C 1912
+421 (2) 32 888 426
Ing. Jana Gulanová, PhD.Externá spolupracovníčka
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860jana.gulanova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
405+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Externý spolupracovník
qhalada [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xhansen [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhantabal [at] stuba.sk
Ing. Peter Hanuliak, PhD.ÚKAaIS FAExterný spolupracovník
C 0711
+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch. Christian Hanus
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.Externý spolupracovník
qhascaka [at] stuba.sk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FAExterný spolupracovník
qhascak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
T02 2.105+421 906 068 kl. 479karol.hatiar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišExterný spolupracovník
qhavlis [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 1918
+421 (2) 32 888 464
juraj.hermann [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Ing. Anna Holmanová, CSc.FA
Externá spolupracovníčka
443 a 101
+421 918 669 200, 9132
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
450
+421 (2) 572 76 445
Ing. arch. Tomáš HubinskýFA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
qhubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FAExterný spolupracovník
qhudakp [at] stuba.sk
ÚAOB FAExterný spolupracovník
qhudak [at] stuba.sk
Ing. arch. Ludmila Husovska, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
ÚKAaIS FAExterný spolupracovníkC 1914
+421 (2) 32 888 630
FAExterná spolupracovníčka
doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.FAExterný spolupracovník
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.Externý spolupracovník
qihring [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qilles [at] stuba.sk
Ing. Ivan IzakovičFA
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FA
Externý spolupracovník
qjarema [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qjarina [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jan Jehlík
Externý spolupracovník
ÚKAaIS FAExterná spolupracovníčka
qjokayova [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Šimek Juraj
Externý spolupracovník
arch. Mgr. Miloš JurániFAExterný spolupracovník
qjurani [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qjurkovicp [at] stuba.sk
ÚAOB FAExterný spolupracovník
Gabrijela KacinariFAExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Ján Kanócz, PhD.
Externý spolupracovník
qkanoczj [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.FAExterný spolupracovník
250
+421 (2) 572 76 261
Ing. arch. Hana KirályováFA
Externá spolupracovníčka
qkiralyova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ing. Štefan KleinFA
Externý spolupracovník
qkleins [at] stuba.sk
Ing. arch. Kornel Kobák
Externý spolupracovník
qkobak [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
ÚIV FA
Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 440
dusan.koclik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.
Externý spolupracovník
qkohlmayer [at] stuba.sk
Ing. arch. Matúš KollárExterný spolupracovník
qkollarm1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
245
+421 (2) 572 76 269jan.komrska [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
408
+421 (2) 572 76 418
Ing. arch. Ingrid KonradExterná spolupracovníčka
qkonrad [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.FAExterný spolupracovník
qkopacik [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.Externý spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
Externý spolupracovníkqkordik [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qkostialj [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovníkqkoutny [at] stuba.sk
Michala KozákováFAExterná spolupracovníčka
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkozuskop [at] stuba.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.Externý spolupracovník349
+421 (2) 572 76 461
FAExterná spolupracovníčka
xkrajewska [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír Králik
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
pavol.kralik [at] stuba.sk
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.Externý spolupracovník
MArch Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.FA
Externý spolupracovník
qkristek [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FA
Externá spolupracovníčka
239+421 (2) 572 76 266katarina.kristianova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.FAExterný spolupracovník
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.FAExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.FAExterná spolupracovníčka
qkubeckova [at] stuba.sk
Ing. Boris KubišFA
Externý spolupracovník
05
+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavol Kupec
Externý spolupracovník
Ing. arch. Martin Kusý
Externý spolupracovník
Ing. arch. Martin Kusý
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kvočka, ArtD.Externý spolupracovník
qkvocka [at] stuba.sk
ÚKAaIS FAExterný spolupracovník
qkyselp [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FA, ÚAOB FA
Externý spolupracovník
rudolf.latecka [at] stuba.sk
akad. mal. Iveta LedererováÚD FA, FA
Externá spolupracovníčka
qledererova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
peter.lenyi [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Štefan LichvárFA
Externý spolupracovník
qlichvars [at] stuba.sk
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Externý spolupracovník
qmadaras [at] stuba.sk
ÚEEA FA
Externá spolupracovníčka
349
+421 (2) 572 76 461
Ing. arch. Ondrej Marko
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
xmartins [at] stuba.sk
Mgr. art. Branislav Maukš, M.A.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmeierova [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Externý spolupracovník
C 1903+421 (2) 32 888 400dusan.mellner [at] stuba.sk
Mgr. Juraj MihálikFA
Externý spolupracovník
FA
Externá spolupracovníčka
FA
Externý spolupracovník
FAExterná spolupracovníčka
qmitasovam [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
213
+421 (2) 572 76 365
henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xmorin [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qnagyt [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.Externý spolupracovník
429
+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavel PaňákExterný spolupracovníkC 1904
Ing. Peter Papp, ArtD.Externý spolupracovník
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD.FA
Externá spolupracovníčka
qpastorekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.FA
Externý spolupracovník
qpasztor [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FAExterný spolupracovníkqpavlik [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján PerneckýFA
Externý spolupracovník
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.Externý spolupracovník449
+421 (2) 572 76 444
Externý spolupracovník
qpeter [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Drahan PetrovičFA
Externý spolupracovník
ÚEEA FA
Externý spolupracovník
351
+421 (2) 572 76 465
FA
Externý spolupracovník
Ing. arch. Veronika PlchováExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Pavol PokornýExterný spolupracovník
Karolina Popera
Externá spolupracovníčka
xpopera [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
FAExterný spolupracovník
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník418
+421 (2) 572 76 428
Externá spolupracovníčka
xpytlik [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
ÚAOB FA
Externá spolupracovníčka
407
+421 (2) 572 76 419
lea.rollova [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
xrudent [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.Externý spolupracovník
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.
Externá spolupracovníčka
345
+421 (2) 572 76 316
Ing. arch. Oliver SadovskýFA
Externý spolupracovník
qsadovskyo [at] stuba.sk
Katarzyna SawickaFAExterná spolupracovníčka
xsawickak [at] stuba.sk
ÚABB FA
Externá spolupracovníčka
415
+421 (2) 572 76 425
lubica.selcova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FAExterný spolupracovník
439
+421 (2) 572 76 432
FA, ÚKAaIS FA
Externý spolupracovník
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.
Externý spolupracovník
qschneider [at] stuba.sk
FA
Externá spolupracovníčka
xschurholt [at] stuba.sk
Aleksandra SiciarzFA
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.
Externý spolupracovník
qsiebert [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.FA
Externý spolupracovník
331+421 (2) 572 76 376qsomora [at] stuba.sk
Joao Pedro Sousa VieiraFA
Externý spolupracovník
xsousavieira [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Yoana StoykovaFAExterná spolupracovníčka
FAExterný spolupracovník
qstranak [at] stuba.sk
Ing. Martin Struss, ArtD.FA
Externý spolupracovník
qstruss [at] stuba.sk
Mgr. akad. arch. Ing. Ján StudenýFAExterný spolupracovník
doc. Ing. arch. Zbyšek StýbloFAExterný spolupracovníkqstyblo [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qsumbal [at] stuba.sk
doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Externý spolupracovník
qsurman [at] stuba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD.Externý spolupracovník
qszalay [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qszobiova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsalvata [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FA
Externý spolupracovník
qsercel [at] stuba.sk
FA
Externý spolupracovník
qseregi [at] stuba.sk
Ing. arch. Daniela ŠešováFA
Externá spolupracovníčka
qsesova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Peter Štrpka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Juraj ŠujanFA
Externý spolupracovník
qsujan [at] stuba.sk
Bc. Katarína ŠurkováFA
Externá spolupracovníčka
qsurkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FA
Externá spolupracovníčka
eva.teplanova [at] stuba.sk
PhDr. Jana Tichá, PhD.FAExterná spolupracovníčka
Ing. arch. Marek Tichý
Externý spolupracovník
qtichy [at] stuba.sk
Róbert Tichý
Externý spolupracovník
REK-B245, FA-454
+421 918 669 201, 9936
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. arch. Miroslav TomíkFA
Externý spolupracovník
qtomik [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.FA
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.Externá spolupracovníčka416+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.Externý spolupracovník
qtupek [at] stuba.sk
Mgr. art. Jozef Turlík, ArtD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.FA, ÚKAaIS FAExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686stanislav.uncik [at] stuba.sk
FAExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. arch. Marek VargaFAExterný spolupracovník
FAExterný spolupracovník
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.Externý spolupracovník352
+421 (2) 572 76 466
FAExterný spolupracovník
qveselovsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína ViskupičováÚAOB FAExterná spolupracovníčka
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Externý spolupracovník
qvorlik [at] stuba.sk
ÚABB FA
Externá spolupracovníčka
418
+421 (2) 572 76 428
edita.vrablova [at] stuba.sk
Tomáš Vranský
Externý spolupracovník
Ing. Eduard VyskočExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaxwlodarczyk [at] stuba.sk
John Zachary YelnoskyExterný spolupracovník
qzachary [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováFAExterná spolupracovníčka
zuzana.zacharova [at] stuba.sk
FAExterný spolupracovník
qzaicek [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Zajíček
Externý spolupracovník
qzajicek [at] stuba.sk
HS BA Dek FAExterný spolupracovník+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016qzavodnyf [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 1913
+421 (2) 32 888 630
FA
Externý spolupracovník
qzelman [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Externý spolupracovník