18. 10. 2019  13:46 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Gejza Csánóchemický lab. technik a kontrolórgejza.csano [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 918 674 406, 4406pavol.daucik [at] stuba.sk
Ing. Katarína Fulajtárovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímNB 736+421 (2) 59 325 326katarina.fulajtarova [at] stuba.sk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB 781+421 (2) 59 325 372dana.gasparovicova [at] stuba.sk
Mgr. Marcela Hadvinovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťSB 401+421 (2) 59 325 772marcela.hadvinova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.docentka CSc.,PhD.SB 417, SB 429+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402elena.hajekova [at] stuba.sk
Ing. Michal Horňáček, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.michal.hornacek [at] stuba.sk
Ing. Blažej Horváth, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 764+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.profesor DrSc.milan.hronec [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.docent CSc.,PhD.pavol.hudec [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325, 4325alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Králik, PhD.docent CSc.,PhD.milan.kralik [at] stuba.sk
Ing. Lívia Lépesovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlivia.lepesova [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra Novákovásekretárkaeleonora.novakova [at] stuba.sk
Marta Olléováchemický lab. technička a kontrolórSB 427+421 (2) 59 325 652marta.olleova [at] stuba.sk
Ing. András Peller, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.andras.peller [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda Prónayovásekretárkanadezda.pronayova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Soták, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.tomas.sotak [at] stuba.sk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.docentka CSc.,PhD.NB 759, NB 780+421 (2) 59 325 370, +421 (2) 59 325 373magdalena.stolcova [at] stuba.sk
Ľudmila Tvarožkovásekretárkaludmila.tvarozkova [at] stuba.sk
Ing. Božena Vasilkovová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.bozena.vasilkovova [at] stuba.sk