Dec 11, 2019   3:27 a.m. Hilda
Academic information system

Faculty of Architecture - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartmentPositionOfficePhoneE-mail
Ing. arch. Andrej AlexyÚKAaIS FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti307+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FADocent CSc.,PhD.404+421 (2) 572 76 414milan.andras [at] stuba.sk
Mgr. art. Tibor AntonyÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.tibor.antony [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.412+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007andrea.bacova [at] stuba.sk
Mgr. Alena BachratáOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224alena.bachrata [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert BakytaDek FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostirobert.bakyta [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.123+421 907 692 452martin.balaz [at] stuba.sk
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet414+421 (2) 572 76 424kristina.banakova [at] stuba.sk
Bc. Monika BandováOVV Dek FAŠpecialista pre styk s verejnosťoumonika.bandova [at] stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 351nina.bartosova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.250+421 (2) 572 76 270silvia.basova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.410+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.214+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína BergerováÚAOB FAOdborná asistentka bez vedeckej hodnostikatarina.bergerova [at] stuba.sk
Katarína BernáthováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakatarina.bernathova [at] stuba.sk
Ing. Peter BezákÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.bezak [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal BogárÚKAaIS FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostimichal.bogar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.ÚDTAaOP FADocent CSc.,PhD.202+421 (2) 572 76 352andrej.botek [at] stuba.sk
Ing. Margita BrandisováOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224margita.brandisova [at] stuba.sk
Ing. Michal Brašeň, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.126+421 907 216 824michal.brasen [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.304+421 (2) 572 76 314maria.budiakova [at] stuba.sk
Samuel BunčákHS BA Dek FAVrátniksamuel.buncak [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.403+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
Bohuslav ČechHS BA Dek FAVrátnikbohuslav.cech [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.ÚAOB FAOdborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, Docentka CSc.,PhD.443+421 (2) 572 76 436zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.ÚIV FADocent CSc.,PhD.450+421 (2) 572 76 445peter.daniel [at] stuba.sk
Mgr. Milada DobošováDek FAAdministratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 572 76 225milada.dobosova [at] stuba.sk
Ing. arch. Irena DorotjakováDek FARedaktorka42+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026irena.dorotjakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ing. Martin DubinyÚKAaIS FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.dubiny [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.ÚDTAaOP FAOdborný asistent CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 365matus.dulla [at] stuba.sk
Mgr. Martina Dzanová, PhD.OVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímmartina.dzanova [at] stuba.sk
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.OVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116paulina.ebringerova [at] stuba.sk
Ing. Andrea FabriciováOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224andrea.fabriciova [at] stuba.sk
Jozefa FarbiakováHS BS FAHospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187jozefa.farbiakova [at] stuba.sk
Beáta FarkašováKni FAKnihovnice40+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkÚAOB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostimaros.fecik [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.244+421 (2) 572 76 279katarina.fejo [at] stuba.sk
Mária FilováKni FAKnihovnice40+421 (2) 572 76 232maria.filova [at] stuba.sk
Dušan FollrichHS BA Dek FAVedúci prevádzkovej jednotky11b+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119dusan.follrich [at] stuba.sk
Mgr. Slávka FülöpováÚAOB FAKoordinátor dištančného vzdelávania a ce444+421 (2) 57 276 437, +421 948 936 533slavka.fulopova [at] stuba.sk
Ján GahuraHS BA Dek FAÚdržbárjan.gahura [at] stuba.sk
Ing. Pavol GajdošÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostipavol.gajdos [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-IlléšováÚVTaM FADocentka bez vedeckej hodnosti337A+421 (2) 572 76 345gabriela.gasparova-illesova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.235+421 (2) 572 76 276katarina.gecova [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FAOdborný asistent CSc.,PhD.karol.gorner [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.,PhD.208+421 (2) 572 76 361pavel.gregor [at] stuba.sk
Katarína GruberováÚVTaM FASekretárkakatarina.gruberova [at] stuba.sk
Gabriela GuštarováÚIV FASekretárka414+421 (2) 572 76 424gabriela.gustarova [at] stuba.sk
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FAMzdová účtovníčka115b+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.307+421 (2) 572 76 317vladimir.hain [at] stuba.sk
MArch Ing. arch. Roman HajtmanekÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímroman.hajtmanek [at] stuba.sk
Gabriela HaviernikováOE Dek FAPracovnice pre správu a predaj majetkugabriela.haviernikova [at] stuba.sk
Ing. Alica HorňákováOMZ Dek FAPracovnice ekonomiky práce112+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 222alica.hornakova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803nadezda.hraskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním450+421 (2) 572 76 445michal.hronsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.martin.hudec [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FADocent bez vedeckej hodnosti181+421 (2) 572 76 231peter.humaj [at] stuba.sk
Eva HurtonyováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkaeva.hurtonyova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FADocent CSc.,PhD.313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.ÚKAaIS FADocentka CSc.,PhD.316+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
Viola IllésováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkaviola.illesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.ÚD FADocent CSc.,PhD.branislav.jelencik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚVTaM FADocentka CSc.,PhD.324+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk
Ľuboš KadlečíkVS FAElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.lubos.kadlecik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FADocent CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk
Marta KaločajováOZ Dek FAPracovnice pre zahraničné vzťahy102+421 (2) 572 76 211marta.kalocajova [at] stuba.sk
Ing. Anna KarácsonyováDek FATajomníčka fakulty111+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.ÚEEA FAProfesor CSc.,PhD.340+421 (2) 572 76 451julian.keppl [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína KiacÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímkristina.kiac [at] stuba.sk
Edita KissováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkaedita.kissova [at] stuba.sk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440dusan.koclik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.,PhD.408+421 (2) 572 76 418danica.koncekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 432pavol.korcek [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel KosnáčÚABB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti331+421 (2) 572 76 376pavel.kosnac [at] stuba.sk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.ÚIV FADocentka CSc.,PhD.442+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk
Ladislav KottHS BA Dek FAObsluhovač vykurovanialadislav.kott [at] stuba.sk
Milada KovácsováÚEEA FASekretárka349+421 (2) 572 76 452milada.kovacsova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.ÚUaUP FAProfesor CSc.,PhD.241+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414bohumil.kovac [at] stuba.sk
Jarmila KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkajarmila.kovacova [at] stuba.sk
Jaroslava KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkajaroslava.kovacova [at] stuba.sk
Bc. Ľubica KováčováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220lubica.kovacova [at] stuba.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.349+421 (2) 572 76 461lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
Bc. Wanda KrajčovičováÚUaUP FASekretárkawanda.krajcovicova [at] stuba.sk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.,PhD.marian_kralik [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.210+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk
Géza KrascsenitsHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238geza.krascsenits [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním239+421 (2) 572 76 266katarina.kristianova [at] stuba.sk
Mgr. Bohuš KubinskýÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti330+421 (2) 572 76 330bohus.kubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.306+421 (2) 572 76 454katarina.kujanova [at] stuba.sk
Ing. Marek KukumbergÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmarek.kukumberg [at] stuba.sk
Ing. Martin Kuruc, PhD.VS FAVedúci VS+421 918 669 187, 9927, +421 (2) 57 294 426martin.kuruc [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýÚABB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostimartin_kusy [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KvitkovskýÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.kvitkovsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján Legény, PhD.ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458jan.legeny [at] stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.,PhD.michala.lipkova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Milan LukáčÚVTaM FADocent bez vedeckej hodnosti124+421 918 665 047milan.lukac [at] stuba.sk
Miroslava LuptákováHS BS FAUpratovač - upratovačkamiroslava.luptakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.ÚEEA FAOdborná asistentka CSc.,PhD.349+421 (2) 572 76 461klara.machacova [at] stuba.sk
Ružena MachanováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035ruzena.machanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.440+421 (2) 572 76 433stanislav.majcher [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434peter.mazalan [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.ÚVTaM FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním328+421 (2) 572 76 342ivor.meciar [at] stuba.sk
Bc. Monika MešťánkováÚKAaIS FASekretárka314+421 (2) 572 76 325monika.mestankova [at] stuba.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.,PhD.308+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
Elena MihaličováOD Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť102+421 (2) 57 276 212elena.mihalicova [at] stuba.sk
Peter MichalíkHS BA Dek FAÚdržbár+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181peter.michalik [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FAProfesorka CSc.,PhD.213+421 (2) 572 76 365henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.ÚIV FAOdborná asistentka CSc.,PhD.441+421 (2) 572 76 434katarina.moravkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458peter.morgenstein [at] stuba.sk
Zita MózesováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkazita.mozesova [at] stuba.sk
Ing. Renáta MrázováÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímrenata.mrazova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.,PhD.429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417pavel.nahalka [at] stuba.sk
JUDr. Štefan NoskovičHS BA Dek FAVrátnikstefan.noskovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.ÚD FADocent CSc.,PhD.peter.olah [at] stuba.sk
Juraj OndrovičHS BA Dek FAÚdržbárjuraj.ondrovic [at] stuba.sk
Lýdia OndrušíkováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.ÚAOB FAOdborná asistentka CSc.,PhD.407+421 (2) 572 76 417eva.oravcova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš PalajÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímlubos.palaj [at] stuba.sk
prof. akad. soch. Peter PaliatkaÚD FAProfesor bez vedeckej hodnosti132+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243peter.paliatka [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákÚABB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnostiC 1904pavel.panak [at] stuba.sk
RNDr. Juraj PaučulaOVV Dek FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 456 922 187, +421 918 665 014juraj.paucula [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.ÚDTAaOP FARiaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.204+421 (2) 572 76 354pavol.pauliny [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.,PhD.417+421 (2) 572 76 427jan.pavuk [at] stuba.sk
Mgr. art. Radovan PekníkÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímradovan.peknik [at] stuba.sk
Gabriela PetrániováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035gabriela.petraniova [at] stuba.sk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.ÚVTaM FAOdborný asistent CSc.,PhD.141+421 (2) 572 76 253vladimir.petrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FADocent CSc.,PhD.351+421 (2) 572 76 465henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.ÚVTaM FAOdborná asistentka CSc.,PhD.221+421 (2) 572 76 371eva.ploczekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.ÚDTAaOP FAProfesorka CSc.,PhD.215+421 (2) 572 76 358jana.pohanicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan PolakovičÚAOB FAHosťujúci profesor+421 918 666 917stefan.polakovic [at] stuba.sk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.209+421 (2) 572 76 350beata.polomova [at] stuba.sk
Mária PopluhárováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.ÚABB FADocent CSc.,PhD.418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.235+421 (2) 572 76 276eva.putrova [at] stuba.sk
Jana RafčíkováDek FASekretárka105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149jana.rafcikova [at] stuba.sk
Ladislav RigóHS BA Dek FAÚdržbárladislav.rigo [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.,PhD.407+421 (2) 572 76 419lea.rollova [at] stuba.sk
Ing. Roman RosinaÚKAaIS FAVedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.roman.rosina [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímliana.rosinova [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 440igor.salcer [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FADocent CSc.,PhD.439+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.Dek FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímivan.silaci [at] stuba.sk
Viera SlivkováVS FAPracovnice operačných systémov VS319+421 (2) 572 76 344viera.slivkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.katarina.smatanova [at] stuba.sk
Alica SmrčkováÚDTAaOP FASekretárka206+421 (2) 572 76 356alica.smrckova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.248+421 (2) 572 76 275alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.,PhD.monika.stacho [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana SýkorováKni FAKnihovnice43+421 (2) 572 76 233zuzana.sykorova [at] stuba.sk
Mária ŠelmeciováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet113+421 (2) 572 76 223maria.selmeciova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.ÚAOB FAProfesor CSc.,PhD.402+421 (2) 572 76 412vladimir.simkovic [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466lukas.sip [at] stuba.sk
Ing. Petra ŠištíkováÚD FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťpetra.sistikova [at] stuba.sk
Darina ŠnírerováHS BA Dek FAPrevádzková pracovnice11b+421 918 665 013, +421 (2) 572 76 117darina.snirerova [at] stuba.sk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.207+421 (2) 572 76 357danica.soltesova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FAProfesor CSc.,PhD.343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040robert.spacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.,PhD.245+421 (2) 572 76 269lucia.stefancova [at] stuba.sk
Mgr. Iveta ŠtenclováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220iveta.stenclova [at] stuba.sk
Ružena ŠubinováOVV Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť101+421 (2) 572 76 211ruzena.subinova [at] stuba.sk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.ÚVTaM FAOdborný asistent CSc.,PhD.michal.suda [at] stuba.sk
Ing. Štefan TarVS FAMatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.416+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk
Radoslava TrenčanskáÚABB FASekretárka414+421 (2) 572 76 424radoslava.trencanska [at] stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.turlikova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.340+421 (2) 572 76 458martin.uhrik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.,PhD.218+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003andrea.urlandova [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin VargaÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.varga [at] stuba.sk
Ing. Peter VargaHS BA Dek FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.varga1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.,PhD.352+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk
Bc. Daniel VargončíkVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329daniel.vargoncik [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.ÚIV FADocentka CSc.,PhD.448+421 (2) 572 76 443jana.vinarcikova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FADocentka CSc.,PhD.237+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.,PhD.205+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.,PhD.315+421 (2) 572 76 326eva.vojtekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 665 014katarina.voskova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.,PhD.418+421 (2) 572 76 428edita.vrablova [at] stuba.sk
Michal Vuck-WolfVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329michal.vuck-wolf [at] stuba.sk
PhDr. Jana ZáhorcováÚVTaM FAOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti344+421 (2) 572 76 315jana.zahorcova [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováÚDTAaOP FAOdborná asistentka bez vedeckej hodnostizuzana.zacharova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír ZávodnýÚABB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti419+421 (2) 572 76 429lubomir.zavodny [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.ÚAOB FADocent CSc.,PhD.401+421 (2) 572 76 411marius.zitnansky [at] stuba.sk

External staff

NameDepartmentPositionOfficePhoneE-mail
Ing. Luboš AgnetFA, ÚKAaIS FAexternal colleagueqagnet [at] stuba.sk
Ana Rita Arcanjo PaesFAexternal colleaguexarcanjopaes [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš AuxtFAexternal colleagueqauxt [at] stuba.sk
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján BahnaFAexternal colleagueqbahna [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert BakytaFAexternal colleaguerobert.bakyta [at] stuba.sk
Ing. Eva Balážová, PhD.FAexternal colleagueqbalazovae [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.FAexternal colleagueqbaloga [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš BartkoFAexternal colleagueqbartko [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin BeďatšFAexternal colleagueqbedats [at] stuba.sk
Ing. arch. Milan BeláčekFAexternal colleagueqbelacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Belláková, PhD.FAexternal colleagueqbellakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj BenetinFAexternal colleagueqbenetin [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. arch. Jana BenkováFAexternal colleagueqbenkovaj [at] stuba.sk
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.ÚIV FAexternal colleagueqbenuskovaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Damián BerecFAexternal colleagueqberecd [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Tadeusz BlonskiFAexternal colleagueqbolonski [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal BogárFAexternal colleaguemichal.bogar [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír BoháčFAexternal colleagueqbohac [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimir BojkoFAexternal colleagueqbojko [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera BolebruchováFAexternal colleagueqbolebruchova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.FAexternal colleagueC 1910+421 (2) 32 888 564eva.borecka [at] stuba.sk
Ing. arch. Ladislav BoreckýFAexternal colleagueqborecky [at] stuba.sk
Ing. Ivan BorošFAexternal colleagueqboros [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFAexternal colleagueqbrogyanyi [at] stuba.sk
doc. Ing. Michaela BrožováFAexternal colleagueqbrozova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július BrunaFAexternal colleagueqbruna [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FAexternal colleague403+421 (2) 572 76 413branislava.budkeova [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin BumbálFAexternal colleagueqbumbal [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária CaffreyFAexternal colleagueqcaffrey [at] stuba.sk
Ing. arch. Kalin CakovFAexternal colleagueqcakov [at] stuba.sk
Cristina CaralisFAexternal colleaguexcaralis [at] stuba.sk
Mgr. art. Maximilián CvengrošFAexternal colleagueqcvengrosm [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek DanihelFAexternal colleagueqdanihel [at] stuba.sk
Manica DavideFAexternal colleaguexdavide [at] stuba.sk
doc. Ivan Dlabač, M.A.FAexternal colleagueqdlabac [at] stuba.sk
Olga DomalewskaFAexternal colleaguexdomalewska [at] stuba.sk
Ing. arch. Virgil DroppaFAexternal colleagueqdroppa [at] stuba.sk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.FAexternal colleaguematej.dubis [at] stuba.sk
Mgr. art. Róbert DúbravecFAexternal colleagueqdubravec [at] stuba.sk
Ing. arch. Lívia DulíkováFAexternal colleagueqdulikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.FAexternal colleagueqdulina [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.FAexternal colleagueqduriank [at] stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.FAexternal colleagueviera.dvorakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.FAexternal colleagueqerdelyi [at] stuba.sk
Ing. arch. Irakli EristaviFAexternal colleagueqeristavi [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.FAexternal colleagueqfabri [at] stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkFAexternal colleaguemaros.fecik [at] stuba.sk
Gülsüm FerahFAexternal colleaguexferah [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan FischerFAexternal colleagueqfischer [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.FAexternal colleagueqflorian [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol FrankoFAexternal colleagueqfranko [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.FAexternal colleague325+421 918 665 034, +421 (2) 572 76 336qfurdik [at] stuba.sk
Ing. arch. Balázs FüzékFAexternal colleagueqfuzek [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor GerdenichFAexternal colleagueqgerdenich [at] stuba.sk
Gabriela GombárováÚVTaM FAexternal colleagueqgombarova [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej GrébertFAexternal colleagueqgrebert [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.FAexternal colleagueC 1912+421 (2) 32 888 426jana.gregorova [at] stuba.sk
Ing. Jana Gulanová, PhD.FAexternal colleague344+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860jana.gulanova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.FAexternal colleague405+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151ivan.gurtler [at] stuba.sk
Soeren HansenFAexternal colleaguexhansen [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HANTABÁLFAexternal colleagueqhantabal [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter HanzlíčekFAexternal colleagueqhanzlicek [at] stuba.sk
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.FAexternal colleagueqhascaka [at] stuba.sk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FAexternal colleagueqhascak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.ÚD FAexternal colleagueT02 2.105+421 906 068 kl. 479karol.hatiar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišFAexternal colleagueqhavlis [at] stuba.sk
Juraj HermannFAexternal colleagueC 1918+421 (2) 32 888 464juraj.hermann [at] stuba.sk
Ing. arch. Karol HoffmanFAexternal colleagueqhoffman [at] stuba.sk
Ing. Anna Holmanová, CSc.FAexternal colleague443 a 101+421 918 669 200, 9132anna.holmanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír HrdýFAexternal colleagueqhrdy [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš HubinskýFA, ÚKAaIS FAexternal colleagueqhubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FAexternal colleagueqhudakp [at] stuba.sk
Ing. arch. Ludmila Husovska, CSc.FAexternal colleagueqhusovska [at] stuba.sk
Ing. Peter Chlpek, ArtD.FAexternal colleaguepeter.chlpek [at] stuba.sk
Mgr. art. Barbora Chrappová, ArtD.FAexternal colleagueqchrappova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ferdinand ChrenkaFAexternal colleagueqchrenka [at] stuba.sk
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.FAexternal colleagueqchybik [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.FAexternal colleagueqihring [at] stuba.sk
Ing. Ivan IzakovičFAexternal colleagueqizakovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FAexternal colleagueqjarema [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan JarinaFAexternal colleagueqjarina [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jan JehlíkFAexternal colleagueqjehlik [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.FAexternal colleagueqjoscak [at] stuba.sk
Ing. arch. Šimek JurajFAexternal colleagueqjurajs [at] stuba.sk
arch. Mgr. Miloš JurániFAexternal colleagueqjurani [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter JurkovičFAexternal colleagueqjurkovicp [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.FAexternal colleague250+421 (2) 572 76 261qkardos [at] stuba.sk
Ing. arch. Hana KirályováFAexternal colleagueqkiralyova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ing. Štefan KleinFAexternal colleagueqkleins [at] stuba.sk
Ing. arch. Kornel KobákFAexternal colleagueqkobak [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.FAexternal colleagueqkoban [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.FAexternal colleagueqkohlmayer [at] stuba.sk
Ing. arch. Matúš KollárFAexternal colleagueqkollarm1 [at] stuba.sk
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.FAexternal colleague245+421 (2) 572 76 269jan.komrska [at] stuba.sk
Ing. arch. Ingrid KonradFAexternal colleagueqkonrad [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.FAexternal colleagueqkopacik [at] stuba.sk
Ing. arch. Lukáš KordíkFAexternal colleagueqkordik [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef KoštiaľFAexternal colleagueqkostialj [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.FAexternal colleagueqkoutny [at] stuba.sk
Michala KozákováFAexternal colleagueqkozakovam [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FAexternal colleagueqkozusko [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter KožuškoFAexternal colleagueqkozuskop [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír KrálikFAexternal colleagueqkralikl [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol KrálikFAexternal colleaguepavol.kralik [at] stuba.sk
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.FAexternal colleagueqkrcho [at] stuba.sk
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.FAexternal colleagueqkrenek [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.FAexternal colleagueqkubanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.FAexternal colleagueqkubeckova [at] stuba.sk
Ing. Boris KubišFAexternal colleague05+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018boris.kubis [at] stuba.sk
Daniel KudaFAexternal colleaguexkuda [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján KukuľaFAexternal colleagueqkukula [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol KupecFAexternal colleagueqkupec [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýFAexternal colleaguemartin_kusy [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýFAexternal colleagueqkusym1 [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Kvočka, ArtD.FAexternal colleagueqkvocka [at] stuba.sk
Mgr. art. Rudolf LátečkaFAexternal colleaguerudolf.latecka [at] stuba.sk
akad. mal. Iveta LedererováÚD FA, FAexternal colleagueqledererova [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter LényiFAexternal colleaguepeter.lenyi [at] stuba.sk
Ing. arch. akad. arch. Mária LichvárováFAexternal colleagueqlichvarova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan LichvárFAexternal colleagueqlichvars [at] stuba.sk
RNDr. Ján Madarás, PhD.FAexternal colleagueqmadaras [at] stuba.sk
Diogo Maia NunesFAexternal colleaguexmaianunes [at] stuba.sk
Ing. arch. Ondrej MarkoFAexternal colleagueqmarkoo [at] stuba.sk
Mafalda Marques MelanciaFAexternal colleaguexmarquesmelanci [at] stuba.sk
Mgr. art. Branislav Maukš, M.A.FAexternal colleagueqmauks [at] stuba.sk
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FAexternal colleagueqmeierova [at] stuba.sk
Ing. arch. Stanislav MelišFAexternal colleagueqmelis [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.FAexternal colleagueC 1903+421 (2) 32 888 400dusan.mellner [at] stuba.sk
Mgr. Juraj MihálikFAexternal colleagueqmihalikj [at] stuba.sk
Ing. arch. Mária Michalič KusáFAexternal colleagueqkusa [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef MichalkoFAexternal colleagueqmichalko [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.FAexternal colleagueqmitasovam [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováFAexternal colleague213+421 (2) 572 76 365henrieta.moravcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan MoravčíkFAexternal colleagueqmoravciks [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.FAexternal colleagueqnagyt [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej OlahFAexternal colleagueandrej.olah [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákFAexternal colleagueC 1904pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.FAexternal colleagueqpapp [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.FAexternal colleagueqpasztor [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína PaškanováFAexternal colleagueqpaskanova [at] stuba.sk
Ing. arch. Ján PerneckýFAexternal colleagueqpernecky [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.FA, ÚIV FAexternal colleague449+421 (2) 572 76 444ivan.petelen [at] stuba.sk
Ing. arch. Lichvár PeterFAexternal colleagueqpeter [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal PetrášFAexternal colleagueqpetras [at] stuba.sk
Ing. arch. Imrich PleidelFAexternal colleagueqpleidel [at] stuba.sk
Ing. arch. Veronika PlchováFAexternal colleagueqplchova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol PokornýFAexternal colleagueqpokornyp [at] stuba.sk
Karolina PoperaFAexternal colleaguexpopera [at] stuba.sk
Ing. arch. Ivan PríkopskýFAexternal colleagueqprikopsky [at] stuba.sk
doc. Mgr. art. Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD.FAexternal colleagueqptacin [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FAexternal colleague407+421 (2) 572 76 419lea.rollova [at] stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.FAexternal colleagueqrusina [at] stuba.sk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.FAexternal colleague345+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
Ing. arch. Oliver SadovskýFAexternal colleagueqsadovskyo [at] stuba.sk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.FAexternal colleagueA 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.FAexternal colleagueqschneider [at] stuba.sk
Kerstin SchürholtFAexternal colleaguexschurholt [at] stuba.sk
Ing. arch. Matej Siebert, PhD.FAexternal colleagueqsiebert [at] stuba.sk
Arne SiemerFAexternal colleaguexsiemer [at] stuba.sk
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.FAexternal colleagueqsladekj [at] stuba.sk
Kevin SlavinÚIV FAexternal colleague+421 (2) 57 296 202kevin.slavin [at] stuba.sk
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.FAexternal colleagueqslivka [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.FAexternal colleague331+421 (2) 572 76 376qsomora [at] stuba.sk
Ing. arch. Anita StankováFAexternal colleagueqstankova [at] stuba.sk
Yoana StoykovaFAexternal colleaguexstoykova [at] stuba.sk
Ing. arch. Rastislav StraňákFAexternal colleagueqstranak [at] stuba.sk
Ing. Martin Struss, ArtD.FAexternal colleagueqstruss [at] stuba.sk
Mgr. akad. arch. Ing. Ján StudenýFAexternal colleaguejan.studeny [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zbyšek StýbloFAexternal colleagueqstyblo [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana Suchánková, PhD.ÚUaUP FAexternal colleagueqsuchankova [at] stuba.sk
doc. MgA. Martin Surman, ArtD.FAexternal colleagueqsurman [at] stuba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD.FAexternal colleagueqszalay [at] stuba.sk
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc.FAexternal colleagueqszobiova [at] stuba.sk
Ing. Robert ŠalvataFAexternal colleagueqsalvata [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.FAexternal colleaguemichal.sarafin [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter ŠercelFAexternal colleagueqsercel [at] stuba.sk
Ing. arch. Daniela ŠešováFAexternal colleagueqsesova [at] stuba.sk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.FAexternal colleagueqsimkovam [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter ŠtrpkaFAexternal colleagueqstrpkap [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj ŠujanFAexternal colleagueqsujan [at] stuba.sk
Xaver-Alexander TaibertFAexternal colleaguextaibert [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FAexternal colleagueeva.teplanova [at] stuba.sk
PhDr. Jana Tichá, PhD.FAexternal colleagueqtichaj [at] stuba.sk
Róbert TichýFAexternal colleagueREK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936robert.tichy [at] stuba.sk
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.FAexternal colleagueqtobolova [at] stuba.sk
Ing. arch. Július TomaFAexternal colleagueqtoma [at] stuba.sk
Ing. arch. Miroslav TomíkFAexternal colleagueqtomik [at] stuba.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.FAexternal colleagueqtupek [at] stuba.sk
Mgr. art. Jozef Turlík, ArtD.FAexternal colleagueqturlik [at] stuba.sk
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.FA, ÚKAaIS FAexternal colleagueqtuzinsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.FAexternal colleaguequhrin [at] stuba.sk
Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.FAexternal colleagueqvachova [at] stuba.sk
Barbora VaňováÚIV FAexternal colleaguexvanovab [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek VargaFAexternal colleagueqvargam3 [at] stuba.sk
Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.FAexternal colleagueqvargap [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.FAexternal colleagueqveselovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.FAexternal colleagueqvorlik [at] stuba.sk
Tomáš VranskýFAexternal colleagueqvransky [at] stuba.sk
John Zachary YelnoskyFAexternal colleagueqzachary [at] stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováFAexternal colleaguezuzana.zacharova [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal ZajíčekFAexternal colleagueqzajicek [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj ZelmanFAexternal colleagueqzelman [at] stuba.sk
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.FAexternal colleagueqzervan [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.FAexternal colleagueqzalman [at] stuba.sk