Jul 9, 2020   8:35 p.m. Lujza
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
PositionOffice
Phone
E-mail
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576katarina.abelova [at] stuba.sk
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
Ing. Martin Ambroz, PhD.
Technický pracovník
C 0503
martin.ambroz [at] stuba.sk
KBKM FCETechnický pracovník
marian.angus [at] stuba.sk
Ing. Igor AntoniaciCIT FCEPracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721
igor.antoniaci [at] stuba.sk
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
C 1003
+421 (2) 32 888 595
nada.antosova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
A 503
+421 (2) 32 888 365rudolf.aroch [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Augustín, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/424
+421 (2) 32 888 295
tomas.augustin [at] stuba.sk
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
KGDE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A-304
+421 (2) 32 888 392
marek.bajtala [at] stuba.sk
Andrej Baláž
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3+421 (2) 32 888 303
KFYZ FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 0307
+421 (2) 32 888 421
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Gabriel Bálint, PhD.KDOS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 5/535+421 (2) 32 888 353
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207
julia.baranova [at] stuba.sk
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Profesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
KHTE FCEDocentka CSc.,PhD.C 1111+421 (2) 32 888 693
Ing. Andrej Bartók, PhD.KBKM FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A 4/431
+421 (2) 32 888 540
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.KTVY FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Marián Bederka, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.KGTE FCEProfesorka CSc.,PhD.
C 0901
+421 (2) 32 888 675
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
Odborná administratívna pracovniceC 0104+421 (2) 32 888 471anna.belohorcova [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
A 4/407
+421 (2) 32 888 705helena.benedikovicova [at] stuba.sk
Zuzana BenkováOdborná administratívna pracovnice
C 0401
+421 (2) 32 888 703
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
A 4/414
+421 (2) 32 888 554
vladimir.benko [at] stuba.sk
PhDr. Kristína BeňováVedúca oddelenia finančného účtovníctvaC 0210+421 (2) 32 888 729
OO Dek FCEPracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
Monika Bežuchová
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0206
+421 (2) 32 888 579
KKPS FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 0611
+421 (2) 32 888 642
boris.bielek [at] stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
zuzana.bielikova [at] stuba.sk
KBKM FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
Ing. Andrej BistákOPVV Dek FCE
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 1015, C 0311
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573andrej.bistak [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.KKPS FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Jozef BočkajÚSZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.bockaj [at] stuba.sk
KARCH FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
KARCH FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1910
+421 (2) 32 888 564
KJAZ FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska [at] stuba.sk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.KBKM FCEDocent CSc.,PhD.A420
+421 (2) 32 888 542
viktor.borzovic [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1512
+421 (2) 32 888 655
lukas.bosak [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Vrátnik
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611jarmila.bozikova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1723
+421 (2) 32 888 288
Ing. Peter Briatka, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594
peter.briatka [at] stuba.sk
Helena BriestenskáOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Laura BrinzováLIC FCE
Knihovnice
+421 (2) 32 888 495
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
KKDK FCEProfesor CSc.,PhD.
A 507
+421 (2) 32 888 377
jan.brodniansky [at] stuba.sk
Eva BrunclíkováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
eva.brunclikova [at] stuba.sk
KKPS FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 0712
+421 (2) 32 888 459
peter.buday [at] stuba.sk
Ing. Blažej Bucha, PhD.KGZA FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-612
+421 (2) 32 888 342
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647marcela.cabadajova [at] stuba.sk
KDOS FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímA 5/523
+421 (2) 32 888 363
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
KSME FCEOdborná administratívna pracovnice
A 229
+421 (2) 32 888 245
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.KFYZ FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0303+421 (2) 32 888 489
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1809
+421 (2) 32 888 265
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.KVHK FCEProfesor CSc.,PhD.
C 1218
+421 (2) 32 888 628
milan.cisty [at] stuba.sk
Ing. Lea Čubanová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104
+421 (2) 32 888 698
lea.cubanova [at] stuba.sk
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0510+421 (2) 32 888 235robert.cunderlik [at] stuba.sk
ÚSZ FCE, KKPS FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1508
+421 (2) 32 888 645
jakub.curpek [at] stuba.sk
Ing. Michaela Danáčová, PhD.KVHK FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka
hilda.deakova [at] stuba.sk
Ing. Karin DeákováKKPS FCE
Stavebný technička
C 0609
+421 (2) 32 888 453
karin.deakova [at] stuba.sk
Mgr. Marián Decký, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 1811+421 (2) 32 888 556marian.decky [at] stuba.sk
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0621
+421 (2) 32 888 449
Mgr. Alica DomonkosováPracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
alica.domonkosova [at] stuba.sk
Ľudmila DovinováÚVZK FCEKuchárka
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586
SDO Dek FCEPracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
marian.dubik [at] stuba.sk
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
A-605
+421 (2) 32 888 534
KHTE FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
KTES FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2007
+421 (2) 32 888 229
helena.ellingerova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-618
+421 (2) 32 888 297
jana.chalachanova [at] stuba.sk
Vrátnik
+421 (2) 32 888 523
Ing. Igor FariničCL FCEStavebný technik
+421 (2) 43 336 100igor.farinic [at] stuba.sk
KGZA FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508
Ing. Gabriel Földes
Odborný administratívny pracovník
C 1211
+421 (2) 32 888 625gabriel.foldes [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0009+421 (2) 32 888 483viera.follrichova [at] stuba.sk
Pracovnice pre plán práce a miezd
C 0313
+421 (2) 32 888 477nadezda.fondrkova [at] stuba.sk
Ing. Michal Franek, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 0709
+421 (2) 32 888 654
michal.franek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.KGTE FCEProfesorka CSc.,PhD.C 1701+421 (2) 32 888 624
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Docent CSc.,PhD.
A-318+421 (2) 32 888 398marek.frastia [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.C 0509
+421 (2) 32 888 719
peter.frolkovic [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Funtík, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 1614+421 (2) 32 888 599tomas.funtik [at] stuba.sk
CIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
Odborná administratívna pracovnice
A 4/411
+421 (2) 32 888 505anna.gabrisova [at] stuba.sk
KBKM FCE
Docentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
katarina.gajdosova [at] stuba.sk
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
C 2017
+421 (2) 32 888 226
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012ondrej.gajniak [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1820
+421 (2) 32 888 254
Profesor CSc.,PhD.C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
Ing. Robert Geisse, PhD.KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-316
+421 (2) 32 888 529
KGZA FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603+421 (2) 32 888 536
CIT FCEVedúci VSCIT 2/2+421 (2) 32 888 319
Technická pracovnice
C 1405
+421 (2) 32 888 657
Ing. Alexandra GrachováEnt.O Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnostiC 0215+421 (2) 32 888 500alexandra.grachova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Vedúci prevádzkovej jednotky, Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0113, C 1108+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426
KMTI FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0804
+421 (2) 32 888 224
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1502
+421 (2) 32 888 712silvia.gregusova [at] stuba.sk
Mgr. Alžbeta Grmanová
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A 212
+421 (2) 32 888 230alzbeta.grmanova [at] stuba.sk
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.KMDG FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin HaburajPracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 2/2
+421 (2) 32 888 716
martin.haburaj [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
A 4/415
+421 (2) 32 888 555
jaroslav.halvonik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0413
+421 (2) 32 888 417
Ing. Aneta Hangyová
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1019
+421 (2) 32 888 594
KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711+421 (2) 32 888 438peter.hanuliak [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.C 0714
+421 (2) 32 888 462
Ľubica HegerováEA Dek FCE
Finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
lubica.hegerova [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj HermannKARCH FCEHosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
Odborná asistentka bez vedeckej hodnostizuzana.herzanova [at] stuba.sk
Domovník - údržbár
KARCH FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1909
KVHK FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1207
+421 (2) 32 888 620
kamila.hlavcova [at] stuba.sk
Ing. Dominika Hodáková, PhD.KDOS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.A 5/522
+421 (2) 32 888 354
Ing. Ivan Hollý, PhD.KBKM FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/433+421 (2) 32 888 385
ÚSZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1512
+421 (2) 32 888 655
jan.holly [at] stuba.sk
Margita HolúbekováPracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova [at] stuba.sk
Rastislav HorváthCIT FCE
Operátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.KKPS FCEProfesor CSc.,PhD.C 0622
+421 (2) 32 888 458
jozef.hraska [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1712+421 (2) 32 888 275
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.KGTE FCEDocent CSc.,PhD.C 0911
+421 (2) 32 888 678
lubos.hrustinec [at] stuba.sk
KSME FCEDocentka CSc.,PhD.
A 220
+421 (2) 32 888 641
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
A-317+421 (2) 32 888 530
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.KTES FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
ladislav.husar [at] stuba.sk
KTES FCE
Odborná administratívna pracovnice
KARCH FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913+421 (2) 32 888 669jana.chabronova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1014
+421 (2) 32 888 316
Docent CSc.,PhD.
C 1914
+421 (2) 32 888 630
Profesor CSc.,PhD.C 0718
+421 (2) 32 888 402
Upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova [at] stuba.sk
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512filip.chrvala [at] stuba.sk
KZEI FCEProfesor CSc.,PhD.C 1311+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.KKPS FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
rastislav.ingeli [at] stuba.sk
LIC FCE
Knihovník
+421 (2) 32 888 576
Docentka CSc.,PhD.
A 207
+421 (2) 32 888 260
KKPS FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
Ing. Martin Jamnický, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649
martin.jamnicky [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.A-607
+421 (2) 32 888 537
Docentka CSc.,PhD.C 2001+421 (2) 32 888 221eva.jankovichova [at] stuba.sk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.KTZB FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636
KMDG FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430gejza.jenca [at] stuba.sk
KSME FCEProfesor CSc.,PhD.A 226
+421 (2) 32 888 364
norbert.jendzelovsky [at] stuba.sk
KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-314
+421 (2) 32 888 338jan.jezko [at] stuba.sk
Mgr. Milan Jurči, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0301
+421 (2) 32 888 484milan.jurci [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
jozef.kacur [at] stuba.sk
Ing. Pavol Kajánek, PhD.KGDE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek [at] stuba.sk
KMDG FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
jana.kalicka [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.KMDG FCEProfesor CSc.,PhD.
C 0409
+421 (2) 32 888 405martin.kalina [at] stuba.sk
KTZB FCE
Docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661daniel.kalus [at] stuba.sk
OPVV Dek FCEPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťC 0107+421 (2) 32 888 393
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201monika.kausitzova [at] stuba.sk
Alžbeta KissováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Monika KissováUpratovač - upratovačka
monika.kissova [at] stuba.sk
MO Dek FCE
Mzdová účtovníčka
C 0312
+421 (2) 32 888 475janka.kisonova [at] stuba.sk
Judita KiššováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KKDK FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 514
+421 (2) 32 888 378tomas.klas [at] stuba.sk
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.KMDG FCEProfesor CSc.,PhD.
C 0410
+421 (2) 32 888 409
Mgr. Valéria KocianováŠpecialista pre styk s verejnosťou
C 0310
+421 (2) 32 888 708
valeria.kocianova [at] stuba.sk
KVHK FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
Alena KohútováUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Soňa Kochánková
Technická pracovnice
C 0610+421 (2) 32 888 643
Docentka CSc.,PhD.
A 225
+421 (2) 32 888 332
yvonna.kolekova [at] stuba.sk
Ing. Michal Kollár, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.KMDG FCEProfesorka CSc.,PhD.C 0502
+421 (2) 32 888 428
magdalena.komornikova [at] stuba.sk
KGDE FCEProfesor CSc.,PhD.
A-311
+421 (2) 32 888 559
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.Docent CSc.,PhD.
C 1707
+421 (2) 32 888 277
miloslav.kopecky [at] stuba.sk
Ing. Peter KorčákKGZA FCEOdborný asistent bez vedeckej hodnostiA-611+421 (2) 32 888 344
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701
KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419
+421 (2) 32 888 631daniela.koudelkova [at] stuba.sk
ÚVZK FCEChyžná
katarina.kovacikova [at] stuba.sk
KKDK FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 513+421 (2) 32 888 376michal.kovac [at] stuba.sk
Mária Kozánková
Pokladnice
C 0001
+421 (2) 32 888 469
Ing. Milan Krafčík, PhD.KTZB FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420
+421 (2) 32 888 633
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 1417
+421 (2) 32 888 650
michal.krajcik [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
A 202
+421 (2) 32 888 690juraj.kralik [at] stuba.sk
KJAZ FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1821
+421 (2) 32 888 253
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0512
+421 (2) 32 888 236
Ing. Stela KrivdováOPVV Dek FCE
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
C 0106+421 (2) 32 888 723
Jana Kročitá
Chyžná
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0007+421 (2) 32 888 725iveta.krullova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Vrátnik
ÚVZK FCE
Vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
Jana Kudláčková
Skladnice
jana_kudlackova [at] stuba.sk
Jana KudláčkováÚVZK FCEHospodárjana.kudlackova [at] stuba.sk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.KARCH FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1905+421 (2) 32 888 607jozef.kuran [at] stuba.sk
KTZB FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
Vrátnik
milan.kusnier [at] stuba.sk
Helena KvasnicováTechnická pracovnice
A-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
KGDE FCEDocent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
peter.kyrinovic [at] stuba.sk
Ing. Marija Mihaela LabatKVHK FCEOdborná administratívna pracovniceC 1211+421 (2) 32 888 625marija.labat [at] stuba.sk
Ing. Kamil Laco, PhD.KBKM FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/418a+421 (2) 32 888 386kamil.laco [at] stuba.sk
EA Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722
Michal LapinCIT FCEPracovník pre didaktickú technikuP 103
+421 (2) 32 888 514
SDO Dek FCE
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466antonia.lascekova [at] stuba.sk
Viera Látková
Upratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
Ing. Miriam Ledererová, PhD.KMTI FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
C 0803
+421 (2) 32 888 521
miriam.ledererova [at] stuba.sk
OPVV Dek FCEPracovnice pre zahraničné vzťahyC 0108
+421 (2) 32 888 587
Ing. Pavol Letko, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-629
+421 (2) 32 888 528pavol.letko [at] stuba.sk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.KGZA FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-631
+421 (2) 32 888 297
Ondrej LisoňCIT FCE
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3+421 (2) 32 888 714
Mgr. Beáta LisýováPAMO Dek FCEPracovnice pre personálne činnostiC 0110+421 (2) 32 888 470beata.lisyova [at] stuba.sk
Vrátnik
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1716
+421 (2) 32 888 568
kristina_lukacova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307
+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
KMDG FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
marek.macak [at] stuba.sk
Rastislav Macko
Údržbár
KVHK FCEProfesor CSc.,PhD.C 1209
+421 (2) 32 888 279
KKDK FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 514+421 (2) 32 888 378
Drahomíra MagurováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
drahomira.magurova [at] stuba.sk
KZEI FCE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285ivana.mahrikova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.C 1212
+421 (2) 32 888 618
martina.majorosova [at] stuba.sk
KBKM FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
A422
+421 (2) 32 888 503lucia.majtanova [at] stuba.sk
KTES FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1009
+421 (2) 32 888 596
peter.makys [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitostiprízemie C-0008+421 (2) 32 888 478monika.malekova [at] stuba.sk
Ing. Marcela MaliarikováOPVV Dek FCE
Špecialista pre styk s verejnosťou
C 0116, C 1212
+421 (2) 32 888 578
marcela.maliarikova [at] stuba.sk
KGDE FCE
Docent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427
marian.marcis [at] stuba.sk
Ing. Alena Marečková
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
ÚVZK FCEČašník
lenka.masarova [at] stuba.sk
Katarína Matusová
Finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
Ing. Richard Matúšek, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
richard.matusek [at] stuba.sk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 0306+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
KARCH FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1903
+421 (2) 32 888 400
Peter Meľuch
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.KKPS FCEDocent CSc.,PhD.
C 0708
+421 (2) 32 888 397
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.Profesor DrSc.
C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
radko.mesiar [at] stuba.sk
CIT FCE
Odborná administratívna pracovnice
CIT 1/3
+421 (2) 32 888 511ludmila.micunekova [at] stuba.sk
Mgr. Patrik MihalaKFYZ FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421patrik.mihala [at] stuba.sk
Ing. Želmíra MihalíkováEA Dek FCEVedúca ekonomického útvaruC 0207+421 (2) 32 888 294zelmira.mihalikova [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.Docent CSc.,PhD.
C 0603
+421 (2) 32 888 479
imrich.mikolai [at] stuba.sk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.KMDG FCE
Profesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0404
Michal MinárCIT FCEPrac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 6/3+421 (2) 32 888 303michal.minar [at] stuba.sk
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0406
+421 (2) 32 888 411
maria.minarova [at] stuba.sk
KKPS FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709+421 (2) 32 888 457katarina.minarovicova [at] stuba.sk
Vladimír MitroKSME FCETechnický pracovníkA 210+421 (2) 32 888 209vladimir.mitro [at] stuba.sk
LIC FCE
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
Prevádzkový elektrikár
Drahoslava MohlerováLIC FCEPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577drahoslava.mohlerova [at] stuba.sk
CIT FCEPrac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 10/3+421 (2) 32 888 313alexander.molnar [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
Docent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
Ing. Jakub MydlaKHTE FCE
Odborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619
KARCH FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1917+421 (2) 32 888 464zuzana.nadaska [at] stuba.sk
Elena NagyováEA Dek FCEPracovnice pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497
elena.nagyova [at] stuba.sk
Katarína NagyováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
katarina_nagyova [at] stuba.sk
Ing. Martina Nečasová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553martina.necasova [at] stuba.sk
Alena Noskovičová
Pracovnice pre ekonomické činnosti
C 0215+421 (2) 32 888 500alena.noskovicova [at] stuba.sk
Zdenka Okasová
Pracovnice pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Docent CSc.,PhD.
C 0618
+421 (2) 32 888 450
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298martin.ondrasik [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1107+421 (2) 32 888 694
Eva OslayováPracovnice ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 493
OO Dek FCE
Prevádzkový elektrikár
jozef.palica [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
C 0608
+421 (2) 32 888 441
KKPS FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460
Ing. Jana PánikováPracovnice pre plán a rozpočetC 0209
+421 (2) 32 888 259
jana.panikova [at] stuba.sk
OO Dek FCETechnický pracovník
Ing. Juraj Papčo, PhD.KGZA FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610+421 (2) 32 888 345
Seol Ah Park, MSc.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
seol.park [at] stuba.sk
KBKM FCEDocent CSc.,PhD.A 4/403
+421 (2) 32 888 550
peter.paulik [at] stuba.sk
KKPS FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703+421 (2) 32 888 446monika.pavcekova [at] stuba.sk
KFYZ FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.KMTI FCE
Docent CSc.,PhD.
C 0802
+421 (2) 32 888 691
vladimir.pavlik [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 205
Ing. Miroslav PecníkCL FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435+421 (2) 32 888 387miroslav.pecnik [at] stuba.sk
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.KTZB FCEDocentka CSc.,PhD.
C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
ÚSZ FCE
Docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
Ján PetrányiOO Dek FCE
Vrátnik
jan.petranyi [at] stuba.sk
KTZB FCEProfesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634dusan.petras [at] stuba.sk
Ing. Marek Petro, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.C 2003
+421 (2) 32 888 573
marek.petro [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.C 1901+421 (2) 32 888 606pavol.pilar [at] stuba.sk
Ladislav PokornýVrátnik
+421 (2) 32 888 523
Čašník
Obsluhovač výťahov
jozef.popenaznik [at] stuba.sk
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
martina.porubcinova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 223
+421 (2) 32 888 445
akad. soch. Miroslav PribišKARCH FCEOdborný asistent bez vedeckej hodnostiB302a+421 (2) 32 888 401
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímCL-LNK-17 (Trnávka)
+421 (2) 43 336 100
vladimir.priechodsky [at] stuba.sk
KTES FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
katarina.prokopcakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.KSME FCE
Docent CSc.,PhD.
A 206
+421 (2) 32 888 652
martin.psotny [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. arch. Roman RabenseiferDocent CSc.,PhD.C 0620
+421 (2) 32 888 439
Odborná administratívna pracovnice
C 1305
+421 (2) 32 888 702
andrea.raczkova [at] stuba.sk
KKDK FCEHosťujúci profesor
Marek Repka
Šéfkuchár
Andrea Repková
Chyžná
andrea.repkova [at] stuba.sk
Erika Révayová
Pracovnice správy majetku
C 0214
+421 (2) 32 888 474
Viola Rigová
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova [at] stuba.sk
OO Dek FCE
Pracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
ÚVZK FCE
Chyžná
Údržbár
Jana RubínováOdborná administratívna pracovniceA-303+421 (2) 32 888 639
Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.C 0506+421 (2) 32 888 408tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
KHTE FCEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340jan.rumann [at] stuba.sk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.Profesorka CSc.,PhD.
C 1914
monika.rychtarikova [at] stuba.sk
KARCH FCEOdborný asistent bez vedeckej hodnostiB302a
+421 (2) 32 888 401
ivan.rehak [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.A 504+421 (2) 32 888 366
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0408
+421 (2) 32 888 218
Hajnalka SárköziováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
Kvetoslava SárköziováUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Vrátnik
Pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
KDOS FCEDocent CSc.,PhD.
A 5/527
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Lukáš Skalík, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289
Ing. Ingrida SkalíkováÚSZ FCEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1507
ingrida.skalikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.KGTE FCEDocent CSc.,PhD.
C 0909
+421 (2) 32 888 672
Odborná administratívna pracovnice
C 1907
+421 (2) 32 888 420
RO Dek FCE
Archivár
C 2210, C 0111+421 (2) 32 888 212
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520+421 (2) 32 888 246
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.Profesor CSc.,PhD.A 230
+421 (2) 32 888 448
milan.sokol [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.A 4/404
+421 (2) 32 888 549
Ing. Jakub Stacho, PhD.KGTE FCE
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0912
+421 (2) 32 888 674
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
Profesor CSc.,PhD.
C 1304
+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
stefan.stanko [at] stuba.sk
Mária StarovičováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 0508
+421 (2) 32 888 248
OO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 1409+421 (2) 32 888 638
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807
+421 (2) 32 888 685
Odborný asistent CSc.,PhD.C 0507+421 (2) 32 888 418peter.struk [at] stuba.sk
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.Docentka CSc.,PhD.C 0403+421 (2) 32 888 416
Eva SuchánekováKGTE FCEStavebný techničkaC 0917+421 (2) 32 888 287eva.suchanekova [at] stuba.sk
Plavčík
+421 (2) 32 888 509
KGTE FCEDocentka CSc.,PhD.C 1703
+421 (2) 32 888 281
KKPS FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
daniel.szabo [at] stuba.sk
Katarína SzabóováOO Dek FCE
Upratovač - upratovačka
Upratovač - upratovačka
michaela.szaboova [at] stuba.sk
KTES FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022
+421 (2) 32 888 572
CIT FCEPracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715erik.szlaur [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1205+421 (2) 32 888 498jan.szolgay [at] stuba.sk
Administratívna pracovnice v podateľni
C 0111
+421 (2) 32 888 467
Tajomník Dek FCE
Tajomník fakulty
C 0105
+421 (2) 32 888 471
OO Dek FCEObsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
Ing. Peter ŠedivýPracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0412
+421 (2) 32 888 731
jana.siagiova [at] stuba.sk
KTZB FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.KARCH FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902
+421 (2) 32 888 606vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.C 0404+421 (2) 32 888 407alexandra.siposova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Profesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.KVHK FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215
+421 (2) 32 888 617
andrej.skrinar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI FCE
Profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280
Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
KTES FCE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1510+421 (2) 32 888 581marcel.smotlak [at] stuba.sk
KHTE FCE
Profesor CSc.,PhD.
C 1118
+421 (2) 32 888 320
andrej.soltesz [at] stuba.sk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.Docent CSc.,PhD.
A 4/432
+421 (2) 32 888 384
julius.soltesz [at] stuba.sk
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806
+421 (2) 32 888 262
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.KMTI FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805+421 (2) 32 888 682
Veronika ŠtilhammerováKnihovnice
+421 (2) 32 888 576veronika.stilhammerova [at] stuba.sk
Ing. Miloslav ŠtujberVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0719+421 (2) 32 888 465
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.Docentka CSc.,PhD.
A 508
+421 (2) 32 888 370
KHTE FCE
Docent CSc.,PhD.
C 1120
+421 (2) 32 888 571
peter.sulek [at] stuba.sk
Pracovnice pre personálne činnostiC 0109+421 (2) 32 888 305
prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
C 1412
+421 (2) 32 888 635
Mgr. Jana Tarová
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
CIT 4/2
+421 (2) 32 888 512
RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0518+421 (2) 32 888 429
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.KMDG FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511lukas.tomek [at] stuba.sk
Mgr. Magdaléna Tomová
Pracovnice ekonomiky práce
C 0314+421 (2) 32 888 629
OO Dek FCEPrevádzkový zámočník
1. PP blok B
+421 (2) 32 888 328ondrej.toth [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
A 224
+421 (2) 32 888 291
Markjoe Olunna Uba, MSc.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
markjoe.uba [at] stuba.sk
Andrea UnčíkováOO Dek FCEPracovnice MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 468
andrea.uncikova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811
+421 (2) 32 888 686
stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.KFYZ FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0303+421 (2) 32 888 489
Anna UrbanovskáSekD Dek FCE
Odborná administratívna pracovnice
C 0104+421 (2) 32 888 472anna.urbanovska [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 0521+421 (2) 32 888 404stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
KMDG FCEDocentka CSc.,PhD.
C 0515
+421 (2) 32 888 406
margita.vajsablova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubica Valášková, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521
+421 (2) 32 888 404
KVHK FCEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1514+421 (2) 32 888 727
KKPS FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0717+421 (2) 32 888 437
Magdaléna VargováUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Tünde VargováOO Dek FCEUpratovač - upratovačka
tunde.vargova [at] stuba.sk
KMDG FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.C 0414+421 (2) 32 888 709lucia.vavrikova [at] stuba.sk
Andrea VavrováLIC FCEKnihovnice
+421 (2) 32 888 495andrea.vavrova [at] stuba.sk
Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
Ing. Ivana Véghová, PhD.KSME FCEOdborná asistentka CSc.,PhD.
A 211
+421 (2) 32 888 311
Ing. Michal Venglár, PhD.KSME FCEOdborný asistent CSc.,PhD.A 219
+421 (2) 32 888 334
michal.venglar [at] stuba.sk
Ing. Kamila Víchová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
OO Dek FCEUpratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 203jana.vlnkova [at] stuba.sk
Viera VojčíkováKTVY FCEOdborná administratívna pracovnice
C 1810
+421 (2) 32 888 264
Odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727
roman.vyleta [at] stuba.sk
Finančná účtovníčka
C 0209
+421 (2) 32 888 317
Odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
Ing. Lukáš Zelem, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
Ľuboš ZelinkaOO Dek FCE
Údržbár
+421 (2) 32 888 300
CIT FCE
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
martin.zichacek [at] stuba.sk
OO Dek FCETechnický pracovník
+421 (2) 32 888 330
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218maria.zubkova [at] stuba.sk
KDOS FCE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/533
+421 (2) 32 888 355
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.Docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
Docent CSc.,PhD.C 0614
+421 (2) 32 888 461

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
Salem AbdelgaderFCE
external colleague
xabdelgader [at] stuba.sk
Sabri AligülFCEexternal colleaguexaligul [at] stuba.sk
Onur Altıntaş
external colleague
xaltintas [at] stuba.sk
Tommaso Arcieriexternal colleague
xarcieri [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qbabiakova [at] stuba.sk
external colleague
qbabinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Bačík, PhD.external colleague
qbacik [at] stuba.sk
external colleague
qbacovamitkova [at] stuba.sk
external colleague
qbagona [at] stuba.sk
FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 12+421 (2) 32 888 687adolf.bajza [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.external colleague
A 511
+421 (2) 32 888 379
FCEexternal colleague
Ing. Peter BalcoFCEexternal colleague
external colleague
C17 02
+421 (2) 32 888 284
frantisek.baliak [at] stuba.sk
Erkam Vahdettin Ballıexternal colleague
xballie [at] stuba.sk
external colleagueC0411dominika.ballova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.
external colleague
C 0303
+421 (2) 32 888 489
FCEexternal colleague
qbarekv [at] stuba.sk
external colleague
qbarok [at] stuba.sk
external colleague
jana.kmetkova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-318
pavel.bartos [at] stuba.sk
Ing. arch. Peter BauerFCE
external colleague
C 1919+421 (2) 32 888 464peter.bauer [at] stuba.sk
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.external colleagueqbednarikm1 [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
C16 14+421 (2) 32 888 588
external colleague
qbelicova [at] stuba.sk
Ing. Peter Bendík
external colleague
RNDr. Martin Benko, PhD.external colleague
Ing. Lenka Benková
external colleague
C10/19a+421 (2) 32 888 594qbenkoval [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Ivan Bezák, PhD.
external colleague
Mgr. Aleš Bezděk, PhD.FCEexternal colleague
qbezdek [at] stuba.sk
FCE
external colleague
C10/16
+421 (2) 32 888 573
qbilancik [at] stuba.sk
Ing. Jozef Blaha, PhD.FCEexternal colleague
jozef.blaha [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.FCEexternal colleague
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.external colleague
mikulas.bobik [at] stuba.sk
Ing. Július BočekFCE
external colleague
Ing. Juraj Bodó
external colleague
qbodo [at] stuba.sk
external colleague
C 1904
michal.bogar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.FCEexternal colleagueqbohdalova [at] stuba.sk
Ing. Michal BorovičkaFCEexternal colleagueC 15/22+421 (2) 32 888 654
Ing. Martin BrazdovičFCEexternal colleague
external colleagueA-302+421 (2) 32 888 391
external colleague
Ing. Jana Briatková
external colleague
external colleague
qbrogyanyi [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-307
+421 (2) 32 888 396
external colleague
qbugan [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleagueqbujna [at] stuba.sk
external colleague
xcarrera [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Cesnekexternal colleague
qcesnekt [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qcimrak [at] stuba.sk
Serhat CoşkunFCE
external colleague
Elena Cuena Garcíaexternal colleague
Irene Curottoexternal colleague
Ing. Martin Cvíčela, PhD.FCEexternal colleague14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qcvicela [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
external colleague
C 0714
+421 (2) 32 888 462
qcehelova [at] stuba.sk
external colleague
qcelko [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
Ing. Peter Černý, PhD.FCE
external colleague
A-612
+421 (2) 32 888 343
FCE
external colleague
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
qcuhak [at] stuba.sk
external colleague
qcurka [at] stuba.sk
Ing. Marian Dallemule, PhD.FCE
external colleague
B/410
+421 (2) 32 888 561
qdallemule [at] stuba.sk
external colleague
FCE
external colleague
qdaniel [at] stuba.sk
Ing. Kristína DaňováFCE
external colleague
A-513
+421 (2) 32 888 342
doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.
external colleague
qdarula [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Martin DeckýFCE
external colleague
qdecky [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCE
external colleague
qdolezal [at] stuba.sk
Ing. Bc. Michal Dolníkexternal colleague
qdolnikm [at] stuba.sk
Ing. Branislav Droščák, PhD.FCE
external colleague
qdroscak [at] stuba.sk
Mgr. Milan Držík, PhD.FCEexternal colleague
qdrzik [at] stuba.sk
Ing. Marián Dubík
external colleague
ext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163marian.dubik [at] stuba.sk
Ing. Štefan Dudáš
external colleague
FCEexternal colleague
prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD.
external colleague
Ing. Ján Dvorský, PhD.ÚSZ FCEexternal colleague
qdvorsky [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Ľubomír Eckerexternal colleague
Nils Felix Ehrhardtexternal colleague
Talha Esen
external colleague
Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.FCEexternal colleagueC 0910
Ing. Petr Fajkus, CSc.FCEexternal colleagueqfajkus [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.FCE
external colleague
qfedorko [at] stuba.sk
Ing. Vojtech Fekete
external colleague
FCEexternal colleague
qfendekova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.external colleague
external colleague
Ing. Karol FerenczyFCEexternal colleague
qferenczy [at] stuba.sk
Ing. Karol FerenčíkFCEexternal colleague
qferencik [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.external colleague
prof. Ing. Ján Filo, PhD.FCE
external colleague
qfiloj [at] stuba.sk
Ing. Michal Frimmer, PhD.FCE
external colleague
FCE
external colleague
C 1411
+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659belo.furi [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qprokopovas [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xgiangaspero [at] stuba.sk
Ing. František Girgle, Ph.D.external colleague
Ferhat Furkan Goksu
external colleague
FCE
external colleague
qgombos [at] stuba.sk
Terezia GondováKTZB FCE
external colleague
C 1405+421 (2) 32 888 657terezia.gondova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.external colleague
A 4/412
+421 (2) 32 888 552
Ing. arch. Matej GrébertFCE
external colleague
Ing. Martin Greguš, PhD.FCE
external colleague
Ing. František Grejták, PhD.FCEexternal colleaguefrantisek.grejtak [at] stuba.sk
external colleague
qgrena [at] stuba.sk
external colleague
qgreslik [at] stuba.sk
Ing. Eduard Grofčík, PhD.external colleague
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
Ing. Alexander Gron, PhD.
external colleague
qgron [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.FCE
external colleague
FCE
external colleague
external colleague
qguoth [at] stuba.sk
Ing. Matej Gužík, PhD.FCE
external colleague
external colleague
external colleague
Ing. Dana Halmová, PhD.FCE
external colleague
qhalmova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
C 15/08
+421 (2) 32 888 645qhaluzova [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueD710+421 (2) 60 291 897qhantuch [at] stuba.sk
Ing. Dušan Hanusexternal colleague
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.FCEexternal colleague
qhanzl [at] stuba.sk
Ing. Michal Hargaš, PhD.
external colleague
Ing. Peter Hartman, PhD.external colleagueC 0714+421 (2) 32 888 462
Ing. Tomáš HečFCE
external colleague
qhec [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.FCEexternal colleague
A-608
+421 (2) 59 274 533jan.hefty [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Michal Hesekexternal colleague
external colleague
qhirs [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Lenka Hlubinová Vargováexternal colleague
qhlubinova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
qholko [at] stuba.sk
Paul HolzingerFCE
external colleague
FCE
external colleague
NB 630+421 (2) 59 325 332lubomira.horanska [at] stuba.sk
external colleague
qhotka [at] stuba.sk
FCE
external colleague
doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD.FCE
external colleague
external colleague
C 0905
+421 (2) 32 888 666jozef.hulla [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleagueqhyks [at] stuba.sk
Ing. Maroš Chleboexternal colleague
qchlebo [at] stuba.sk
Ing. Erika ChmelíkováFCEexternal colleague
qvitazkova [at] stuba.sk
Christopoulou Christina
external colleague
Nikola IličićFCE
external colleague
xilicic [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qivan [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qizvoltova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qjacko [at] stuba.sk
Ing. Juraj Jadroňexternal colleague
external colleague
+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
C 1420
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.FCE
external colleague
qjakus [at] stuba.sk
Ing. Jana JamnickáFCEexternal colleague
qjamnicka [at] stuba.sk
Gabriela JanečkováCIT FCEexternal colleagueCIT 1/2
qjaneckova [at] stuba.sk
Ing. Peter Janík, PhD.
external colleague
Ing. Ivan JankovičFCEexternal colleague
qjankovici [at] stuba.sk
Ing. Juraj Januška, PhD.
external colleague
14.posch./11
+421 (2) 32 888 659
qjanuska [at] stuba.sk
prof. Ing. Čeněk Jarský, FEng., DrSc.FCEexternal colleague
qjarsky [at] stuba.sk
Ing. Tomáš JavorekFCEexternal colleague
qjavorekt [at] stuba.sk
external colleague
xjuansantiago [at] stuba.sk
Ing. Pavol Jurka, PhD.external colleague
external colleague
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.FCE
external colleague
qkacmarik [at] stuba.sk
external colleague
qkadlec [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qkala [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.FCE
external colleague
external colleague
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
external colleague
FCEexternal colleaguexkayao [at] stuba.sk
Ing. Peter Kendický, PhD.external colleagueA 4/421+421 (2) 32 888 503
external colleague
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223
qkerestur [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Keseli, PhD.FCE
external colleague
A 4/424
+421 (2) 32 888 295qkeseli [at] stuba.sk
Ing. Martin Keszeghexternal colleague14.posch./17
+421 (2) 32 888 637
qkeszegh [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qkiss [at] stuba.sk
external colleague
qklco [at] stuba.sk
FCE
external colleague
C17 04qklepsatel [at] stuba.sk
Ing. arch. Jakub Klikáčexternal colleague
qklikac [at] stuba.sk
Ing. Veronika Kmecová, PhD.FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv.9
+421 (2) 32 888 681
external colleague
external colleague
xkocy [at] stuba.sk
Mgr. Dušan Kočický, PhD.
external colleague
qkocicky [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294anna.kolesarova [at] stuba.sk
Ing. Eva KolesárováFCE
external colleague
Ing. Branislav KollárFCEexternal colleague
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.FCE
external colleague
qkomornik [at] stuba.sk
FCEexternal colleague14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
qkonik [at] stuba.sk
external colleague
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650qkonkol [at] stuba.sk
Ing. Peter Korčák
external colleague
A-611
+421 (2) 32 888 344
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.FCEexternal colleague439
+421 (2) 572 76 432
FCEexternal colleague
qkorman [at] stuba.sk
Ing. Juraj KosmályFCE
external colleague
qkosmaly [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.FCEexternal colleague
external colleague
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.FCE
external colleague
Ing. Jan Kouba
external colleague
qkouba [at] stuba.sk
Ing. Marián KováčikFCEexternal colleague
A 5/523
qkovacikm [at] stuba.sk
Ing. Helena Kovářová
external colleague
external colleague
qkrajcik [at] stuba.sk
Ing. Juraj Krajčovič, PhD.FCEexternal colleague
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
C13 18
+421 (2) 32 888 615
external colleague
Ing. Martin Križma, PhD.FCE
external colleague
Ing. Martin KubicaFCEexternal colleague
Ing. Lucia KudivániFCEexternal colleague
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
Ing. Marián Kusýexternal colleague
qkusy [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.external colleague
A707
+421 (2) 60 291 452
vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. arch. Tatiana Kuvaexternal colleague
RNDr. Marian Kuvik, PhD.external colleague
marian.kuvik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.FCE
external colleague
10/9
+421 (2) 32 888 679
qkuzmaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Radomil Květon, PhD.external colleagueC 1115
+421 (2) 32 888 619
qkvetonr [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague
qlapos [at] stuba.sk
Ing. Martin Lederer, Ph.D.
external colleague
external colleague
qlehky [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Marek LepešFCEexternal colleagueqlepes [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qletovanec [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.FCEexternal colleagueqlichner [at] stuba.sk
KARCH FCEexternal colleague
qlinhartova [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A-310a
+421 (2) 32 888 390
FCEexternal colleague
A-307
+421 (2) 32 888 396
FCEexternal colleague
C 7/01
+421 (2) 32 888 454
Ing. Alexander LörinczFCEexternal colleague
qlorincz [at] stuba.sk
Ing. Peter Ľos, PhD.FCE
external colleague
A 5/522
qlos [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qlovas [at] stuba.sk
external colleague
prof. RNDr. Ing. Ján Lovíšek, DrSc.FCE
external colleague
A - 206+421 (2) 32 888 257jan.lovisek [at] stuba.sk
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.external colleague
14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711qlulkovicova [at] stuba.sk
Ing. František Lužica
external colleague
qluzica [at] stuba.sk
external colleague
C 0514
+421 (2) 32 888 243
marek.macak [at] stuba.sk
external colleague
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.FCE
external colleague
FCE
external colleague
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
Ing. Karol MacháčFCEexternal colleague
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.FCE
external colleague
external colleague
qmajovsky [at] stuba.sk
Ing. Peter Mališexternal colleague
Ahmad Iqbal MardanFCEexternal colleaguexmardan [at] stuba.sk
FCE
external colleague
external colleague
external colleague
external colleague
A 226
+421 (2) 32 888 583
pavol.marton [at] stuba.sk
external colleague
23/9
+421 (2) 32 888 673qmasarovicovam [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.FCE
external colleague
359/3+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
external colleague
qmatasovsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Matejkaexternal colleague
qmatejka [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Matiaško, PhD.external colleague
external colleague
Ghulam Sakhi MatinFCEexternal colleague
Ing. Katarína Matulová, PhD.
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 10+421 (2) 32 888 681qmatulovak [at] stuba.sk
external colleague
T-110
+421 908 674 142
Ing. Daniela MazúrováFCE
external colleague
Ing. Matej MeceleFCE
external colleague
qmecele [at] stuba.sk
external colleague
xmerter [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.FCEexternal colleague
qmelcer [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.FCE
external colleague
A-603
+421 (2) 32 888 348
jan.melicher [at] stuba.sk
external colleague9/16
+421 (2) 59 274 668
Ing. Vladimíra Michalcová, PhD.FCEexternal colleague
Ing. arch. Miroslav Michalicaexternal colleague
qmichalica [at] stuba.sk
Ing. Martin Michlíkexternal colleague
Ing. Martin Mikita, PhD.external colleague
FCE
external colleague
qmiklanek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Mikolaj, PhD.external colleagueqmikolajj [at] stuba.sk
Greta Millettiexternal colleague
external colleague
22/17
+421 (2) 32 888 440
external colleague
qminar [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qmindas [at] stuba.sk
Ing. Martin Mišík, PhD.FCE
external colleague
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.FCEexternal colleague
Fiona Louisa Mohwinkel
external colleague
xmohwinkel [at] stuba.sk
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.external colleague
A-604
+421 (2) 32 888 536
marcel.mojzes [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.FCEexternal colleague
FCE
external colleague
external colleague
Ing. Miroslav Mravec
external colleague
Ing. Milan MuňkoFCEexternal colleague
A-620
+421 (2) 32 888 347
milan.munko [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.FCE
external colleague
A704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
external colleague
333
+421 (2) 57 296 479
milos.musil [at] stuba.sk
external colleague
qnad [at] stuba.sk
Mohamad Naffaa
external colleague
Ing. Juraj Nagy, PhD.FCEexternal colleague
qnagy [at] stuba.sk
Ing. Zsolt NagyFCE
external colleague
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
external colleague530+421 (2) 32 888 527qnemcova [at] stuba.sk
external colleague
qnemethy [at] stuba.sk
external colleague
xneyrinck [at] stuba.sk
external colleague
qnovakp1 [at] stuba.sk
Ing. Viliam Novák, DrSc.external colleague
Georgios Ntourliasexternal colleague
Manuel Nuñez MuñizFCE
external colleague
xnunezmuniz [at] stuba.sk
external colleague
C 0707
frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
external colleague
andrej.olah [at] stuba.sk
external colleague
xomeroglu [at] stuba.sk
Ing. Martin Ondriaš
external colleague
external colleague
Ing. Dušan Orgoník, PhD.
external colleague
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473qorgonik [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
external colleagueC 1904pavel.panak [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Pantákováexternal colleagueqpantakova [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.external colleague
external colleague
qparajka [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague
qpasteka [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qpaulovicovaj [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqpavelkak [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueqpekar [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD.
external colleague
external colleague
A 5/523qpetrvalsky [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Piršel, PhD.
external colleague
qpirsel [at] stuba.sk
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.external colleague
qpistekova [at] stuba.sk
Ing. Michal PiterkaFCEexternal colleague
qpiterkam [at] stuba.sk
external colleague
qplevak [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Podolecexternal colleague
qpodolec [at] stuba.sk
Ing. Vladimír PolákFCE
external colleague
Ing. Milan PoliakFCE
external colleague
Ing. Zuzana PoljakováFCEexternal colleague
FCEexternal colleague
C 1706
qpollak [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qpospisilp [at] stuba.sk
Cosmin PredaFCE
external colleague
Ing. Anna PredajnianskaKTZB FCEexternal colleague
anna.predajnianska [at] stuba.sk
Ing. Peter Pribylexternal colleague
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.FCEexternal colleagueqpriganc [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qpritula [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Prokopčák, PhD.FCE
external colleague
qprokopcak [at] stuba.sk
Slávka PrvákováFCE
external colleague
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.FCEexternal colleague
doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.external colleague
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.KKPS FCE, FCE
external colleague
anton.puskar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.FCE
external colleague
qquittner [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
A 204
+421 (2) 32 888 532jan.ravinger [at] stuba.sk
external colleague
qrebenda [at] stuba.sk
Ing. Soňa Ridillová
external colleague
qridillova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš RodenákFCEexternal colleague
Ing. Marek Rodný, PhD.external colleague
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.FCE
external colleague
qrojko [at] stuba.sk
external colleague
C 1203
+421 (2) 32 888 622
qroncak [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Igor Ruttmar, PhD.external colleague
prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.external colleague
KSME FCEexternal colleague
FCEexternal colleaguexsalankar [at] stuba.sk
external colleague
xsanchezmartine [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
FCE
external colleague
qsebera [at] stuba.sk
external colleague
qsedlacek [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Ján Sedlákexternal colleague
qsedlakj [at] stuba.sk
FCE
external colleague
A 4/426
+421 (2) 32 888 382
qsedlakova [at] stuba.sk
Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Otmar Scherzerexternal colleague
external colleague
xschiappapietra [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
A 5/522
qschlosserp [at] stuba.sk
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
KARCH FCE, FCEexternal colleagueqskocek [at] stuba.sk
Ing. Dušan Skuban
external colleague
Ing. Peter Slamkaexternal colleague
qslamka [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qslastan [at] stuba.sk
FCE
external colleague
C 1204
+421 (2) 32 888 622
KKDK FCE
external colleague
A 512+421 (2) 32 888 368
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.external colleague
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.FCEexternal colleague
A710
+421 (2) 60 291 573
external colleague
C 1308
+421 (2) 32 888 286
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.FCE
external colleague
A-309
+421 (2) 32 888 689qsokol [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.FCEexternal colleague
C 1020
+421 (2) 32 888 213
FCEexternal colleague
external colleague
Ing. Ondrej Sova
external colleague
Ipek SozuguzelFCEexternal colleague
FCE
external colleague
qstanekova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Stankoci, PhD.external colleague247+421 (2) 572 76 260ivan.stankoci [at] stuba.sk
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.FCEexternal colleague
Ing. Matúš StoklasaFCE
external colleague
qstoklasa [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueA-621
+421 (2) 32 888 349
qstrakaj [at] stuba.sk
FCEexternal colleagueA - 227
+421 (2) 32 888 455
FCE
external colleague
qsvoboda [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
qszatmari [at] stuba.sk
external colleague
FCEexternal colleague14.posch./2
+421 (2) 32 888 632
maria.szekyova [at] stuba.sk
external colleague
Maciej Marek SzóstakowskiFCE
external colleague
xszostakowski [at] stuba.sk
Marta Szymańskaexternal colleague
xszymanska [at] stuba.sk
Ing. Jana Šabíková, PhD.
external colleague
C 1419+421 (2) 32 888 631
doc. Ing. Roman Šafář, PhD.external colleague
qsafar [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Adam Šeliga
external colleague
C 0411
+421 (2) 32 888 244
FCE
external colleague
qsestakovaj [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc.FCEexternal colleague
qsimaj [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
402
+421 (2) 572 76 412
KMDG FCEexternal colleagueC 0404
+421 (2) 32 888 407
external colleague
qsivecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.FCEexternal colleague
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.KHTE FCEexternal colleague
C 1118
+421 (2) 32 888 320
andrej.soltesz [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.external colleague
C 12/9
+421 (2) 32 888 627
zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Števo, PhD.
external colleague
D703
+421 (2) 60 291 801qstevo [at] stuba.sk
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.FCE
external colleague
qstroner [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.external colleague
qsuhajda [at] stuba.sk
FCE
external colleague
Ing. Peter Šurda, PhD.FCE
external colleague
qsurdap [at] stuba.sk
FCE
external colleague
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.external colleague
FCEexternal colleague
external colleague
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
external colleague
FCEexternal colleague
qtkac [at] stuba.sk
Ing. Peter TomáňFCEexternal colleague
FCE
external colleague
C 0704
+421 (2) 32 888 436
qtomasovic [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.external colleague14.posch./20+421 (2) 32 888 633qtonhauzer [at] stuba.sk
Ing. Veronika Tóthová, PhD.
external colleague
14.posch./17+421 (2) 32 888 637
external colleague
A-322
qtrhan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.external colleague
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.external colleagueqtucek [at] stuba.sk
external colleague
qturcek [at] stuba.sk
external colleague
C 0903
+421 (2) 32 888 665
Ing. Róbert Turza, PhD.FCE
external colleague
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.FCE
external colleague
Ing. Vladimír UhlíkFCEexternal colleague
FCE
external colleague
FCEexternal colleague
prof. Ing. František Urban, CSc.FCE
external colleague
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
external colleague
Ing. Michaela Užáková, PhD.FCE
external colleague
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
FCEexternal colleague
C 0521
+421 (2) 32 888 404
external colleague
qvajda [at] stuba.sk
external colleague
qvajdik [at] stuba.sk
external colleague14.posch./6
+421 (2) 32 888 289
qvalasek [at] stuba.sk
external colleague
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
FCE
external colleague
A-609+421 (2) 32 888 538qvalko [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.external colleague
qvanicek [at] stuba.sk
Ing. Marcel Vankoexternal colleague
qvanko [at] stuba.sk
external colleague
qvanurova [at] stuba.sk
Ing. arch. Tibor Vargaexternal colleagueqvargat [at] stuba.sk
external colleague
C 1212
+421 (2) 32 888 618
external colleagueqvassj [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD.
external colleague
qvido [at] stuba.sk
Ing. Lucia ViglašováFCE
external colleague
FCE
external colleague
qvillamayor [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína ViskupičováFCE
external colleague
external colleague
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
FCE
external colleague
qvojtassakj [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Jakub Vrána, PhD.
external colleague
qvrana [at] stuba.sk
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.FCE
external colleague
external colleague
external colleague
FCE
external colleague
qvyskot [at] stuba.sk
FCE
external colleague
qwagner [at] stuba.sk
doc. Ing. Josef Weigel, CSc.FCE
external colleague
FCE
external colleague
qweiss [at] stuba.sk
Filip Woszczekexternal colleague
FCEexternal colleague
xyazici [at] stuba.sk
Mahir Yıldırım
external colleague
external colleague
xyildiz [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
xyilmaz [at] stuba.sk
Ing. Pavol ZacharFCE
external colleague
doc. Ing. Jan Záleský, CSc.FCE
external colleague
qzalesky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.FCE
external colleague
external colleague
qzelenakova [at] stuba.sk
FCEexternal colleague
external colleague