15. 8. 2020  9:17 Marcela
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
katarina.abelova [at] stuba.sk
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 4/416
+421 (2) 32 888 551
Ing. Martin Ambroz, PhD.KMDG SvF
technický pracovník
C 0503
martin.ambroz [at] stuba.sk
Marian AngušKBKM SvFtechnický pracovník
CIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 2/2
+421 (2) 32 888 721
docentka CSc.,PhD.
C 1003
+421 (2) 32 888 595
nada.antosova [at] stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.docent CSc.,PhD.
A 503
+421 (2) 32 888 365
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 4/424
+421 (2) 32 888 295
docent CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
odborný asistent CSc.,PhD.
A-304+421 (2) 32 888 392marek.bajtala [at] stuba.sk
Andrej Baláž
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3+421 (2) 32 888 303andrej.balaz [at] stuba.sk
Libuša Balážová
odborná administratívna pracovníčka
C 0307+421 (2) 32 888 421libusa.balazova [at] stuba.sk
Mgr. Pavla BalážováKJAZ SvFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235martin.balazovjech [at] stuba.sk
KDOS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 5/535
+421 (2) 32 888 353
gabriel.balint [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 2016
+421 (2) 32 888 207
profesorka CSc.,PhD.
C 1301
+421 (2) 32 888 608
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.docentka CSc.,PhD.C 1111
+421 (2) 32 888 693
KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 4/431+421 (2) 32 888 540
Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.KTVY SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
barbora.bartolcicova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.profesorka CSc.,PhD.C 0901
+421 (2) 32 888 675
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408
juliana.beganova [at] stuba.sk
SekD Dek SvFodborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 471
KBKM SvF
odborná administratívna pracovníčka
A 4/407+421 (2) 32 888 705
Zuzana Benková
odborná administratívna pracovníčka
C 0401
+421 (2) 32 888 703
zuzana.benkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.profesor CSc.,PhD.A 4/414
+421 (2) 32 888 554
vladimir.benko [at] stuba.sk
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
C 0210+421 (2) 32 888 729kristina.benova [at] stuba.sk
Jana BeňovičováOP Dek SvF
pracovníčka MTZ
C 0114
+421 (2) 32 888 476, +421 (2) 32 888 468
pracovníčka pre ekonomické činnostiC 0206
+421 (2) 32 888 579
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.KKPS SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0611+421 (2) 32 888 642boris.bielek [at] stuba.sk
Zuzana BielikováKKDK SvF
odborná administratívna pracovníčka
KBKM SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A406
+421 (2) 32 888 546
špecialista pre styk s verejnosťou
C 0311, C 1015
+421 (2) 32 888 314, +421 (2) 32 888 573
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Jozef BočkajÚSZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.C 1910
+421 (2) 32 888 564
eva.borecka [at] stuba.sk
KJAZ SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
KBKM SvFdocent CSc.,PhD.A420+421 (2) 32 888 542
Ing. Lukáš Bosák, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1512
+421 (2) 32 888 655
lukas.bosak [at] stuba.sk
Oľga BoskovičováOP Dek SvFvrátnik
olga.boskovicova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
C 1306
+421 (2) 32 888 611
jarmila.bozikova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1920+421 (2) 32 888 239filip.branicky [at] stuba.sk
RNDr. Martin Brček, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C 1723
+421 (2) 32 888 288
martin.brcek [at] stuba.sk
Ing. Peter Briatka, PhD.KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1013
+421 (2) 32 888 594
peter.briatka [at] stuba.sk
Helena Briestenskáupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515helena.briestenska [at] stuba.sk
KIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495laura.brinzova [at] stuba.sk
Ing. Ján Brodniansky, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A 519
KKDK SvF
profesor CSc.,PhD.
A 507
+421 (2) 32 888 377
jan.brodniansky [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0712
+421 (2) 32 888 459
Ing. Blažej Bucha, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-612
+421 (2) 32 888 342
blazej.bucha [at] stuba.sk
Marcela CabadajováŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
marcela.cabadajova [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA 5/523+421 (2) 32 888 363
Mgr. Michaela Cibulováodborná asistentka bez vedeckej hodnostimichaela.cibulova [at] stuba.sk
Mgr. Monika CsonkováKSME SvF
odborná administratívna pracovníčka
A 229
+421 (2) 32 888 245
monika.csonkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.KFYZ SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0303+421 (2) 32 888 489miroslav.cekon [at] stuba.sk
Mgr. Helena Čepovávýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1809+421 (2) 32 888 265
profesor CSc.,PhD.
C 1218
+421 (2) 32 888 628
Ing. Lea Čubanová, PhD.KHTE SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1104+421 (2) 32 888 698
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0510
+421 (2) 32 888 235
Ing. Jakub Čurpek, PhD.KKPS SvF, ÚSZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
C 1508
+421 (2) 32 888 645
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1214
+421 (2) 32 888 627
Hilda DeákováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
hilda.deakova [at] stuba.sk
stavebný techničkaC 0609
+421 (2) 32 888 453
Mgr. Marián Decký, PhD.KTVY SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1811
+421 (2) 32 888 556
marian.decky [at] stuba.sk
Ing. Dušan Dlhý, PhD.KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0621
+421 (2) 32 888 449
Mgr. Alica DomonkosováKIC SvFpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577alica.domonkosova [at] stuba.sk
ÚVZK SvFkuchárka
Ing. Marek Ďubek, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 2005
+421 (2) 32 888 586
pracovník pre študijné záležitosti
ext. pracovisko mimo svf+421 903 430 163marian.dubik [at] stuba.sk
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.docentka CSc.,PhD.A-605
+421 (2) 32 888 534
profesor CSc.,PhD.
C 1106
+421 (2) 32 888 565
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2007+421 (2) 32 888 229
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.KGDE SvF
docent CSc.,PhD.
A-310a+421 (2) 32 888 390
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.KGZA SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A-618+421 (2) 32 888 297
Eva FalubováOP Dek SvF
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
eva.falubova [at] stuba.sk
Ing. Igor FariničCL SvFstavebný technik
+421 (2) 43 336 100igor.farinic [at] stuba.sk
Ing. Róbert Fencík, PhD.KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.
A-628
+421 (2) 52 494 330, +421 (2) 32 888 325robert.fencik [at] stuba.sk
KBKM SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/402
+421 (2) 32 888 508ludovit.fillo [at] stuba.sk
Ing. Gabriel FöldesKVHK SvF
odborný administratívny pracovník
C 1211+421 (2) 32 888 625gabriel.foldes [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
pracovníčka pre plán práce a miezd
C 0313
+421 (2) 32 888 477
Ing. Michal Franek, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0709
+421 (2) 32 888 654
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.KGTE SvFprofesorka CSc.,PhD.C 1701+421 (2) 32 888 624
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.KGDE SvFdocent CSc.,PhD.A-318
+421 (2) 32 888 398
marek.frastia [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0509
+421 (2) 32 888 719
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1614
+421 (2) 32 888 599
Ing. Peter GaálCIT SvF
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3+421 (2) 32 888 714peter.gaal [at] stuba.sk
Anna Gábrišová
odborná administratívna pracovníčka
A 4/411
+421 (2) 32 888 505
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.KBKM SvF
docentka CSc.,PhD.
A 4/430
+421 (2) 32 888 382
odborný asistent bez vedeckej hodnostiC 2017
+421 (2) 32 888 226
JUDr. Ondrej Gajniak
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
ondrej.gajniak [at] stuba.sk
KJAZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1820
+421 (2) 32 888 254
KTES SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1004
+421 905 280 200, +421 (2) 32 888 590
jozef.gasparik [at] stuba.sk
Ing. Robert Geisse, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A-316+421 (2) 32 888 529
odborná asistentka CSc.,PhD.
A-603
+421 (2) 32 888 536
CIT SvFvedúci VSCIT 2/2
+421 (2) 32 888 319
pavol.giertli [at] stuba.sk
technická pracovníčkaC 1405+421 (2) 32 888 657
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500
vedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.C 0113, C 1108
+421 (2) 32 888 326, +421 (2) 32 888 481
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 1912
+421 (2) 32 888 426
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0804
+421 (2) 32 888 224
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1502+421 (2) 32 888 712
KSME SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
A 212
+421 (2) 32 888 230alzbeta.grmanova [at] stuba.sk
KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Haburajpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 2/2+421 (2) 32 888 716
profesor CSc.,PhD.
A 4/415+421 (2) 32 888 555jaroslav.halvonik [at] stuba.sk
KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
ÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Hanko, PhD.KTES SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1019
+421 (2) 32 888 594
Ing. Peter Hanuliak, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
Ing. Peter Hartman, PhD.KKPS SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 0714
+421 (2) 32 888 462
Ľubica HegerováEO Dek SvF
finančná účtovníčka
C 0212
+421 (2) 32 888 208
KARCH SvFhosťujúci profesor
C 1918
+421 (2) 32 888 464
Mgr. Zuzana HerzánováKTVY SvF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova [at] stuba.sk
domovník - údržbár
prof. Ing. arch. Michal HlaváčekKARCH SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1909
michal.hlavacek [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
C 1207+421 (2) 32 888 620kamila.hlavcova [at] stuba.sk
Ing. Dominika Hodáková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
A 5/522
+421 (2) 32 888 354dominika.hodakova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Hollý, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A 4/433+421 (2) 32 888 385ivan.holly [at] stuba.sk
Ing. Ján Hollývýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1512
+421 (2) 32 888 655
jan.holly [at] stuba.sk
Margita Holúbeková
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova [at] stuba.sk
CIT SvF
operátor VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656
rastislav.horvath [at] stuba.sk
KKPS SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0622
+421 (2) 32 888 458jozef.hraska [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1712+421 (2) 32 888 275
KGTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 0911
+421 (2) 32 888 678
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
A 220
+421 (2) 32 888 641
olga.hubova [at] stuba.sk
KGDE SvF
docentka CSc.,PhD.
A-317
+421 (2) 32 888 530
lubica.hudecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.KTES SvFdocentka CSc.,PhD.
C 1012
+421 (2) 32 888 597
KGZA SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A-602
+421 (2) 32 888 531
odborná administratívna pracovníčka
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 1908, C 1911
+421 (2) 32 888 646
jarmila.husenicova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0913
+421 (2) 32 888 669jana.chabronova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.C 1014+421 (2) 32 888 316barbara.chamulova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 1914+421 (2) 32 888 630
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.profesor CSc.,PhD.C 0718+421 (2) 32 888 402ivan.chmurny [at] stuba.sk
Denisa Chrenková
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova [at] stuba.sk
CIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky CIT 4/2+421 (2) 32 888 512
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 1311+421 (2) 32 888 609, +421 (2) 32 888 610jan.ilavsky [at] stuba.sk
Ing. Martin Imrišek, PhD.KGZA SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mýtna ul. 5.p.
+421 917 669 453
docent CSc.,PhD.
C 0712+421 (2) 32 888 459rastislav.ingeli [at] stuba.sk
KIC SvFknihovník
+421 (2) 32 888 576
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
A 207
+421 (2) 32 888 260olga.ivankova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0711
+421 (2) 32 888 438
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0604
+421 (2) 32 888 649
prof. Ing. Juraj Janák, PhD.KGZA SvFprofesor CSc.,PhD.
A-607
+421 (2) 32 888 537juraj.janak [at] stuba.sk
KTES SvF
docentka CSc.,PhD.
C 2001+421 (2) 32 888 221
Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1414
+421 (2) 32 888 636
tatjana.janoskova [at] stuba.sk
KMDG SvFdocent CSc.,PhD.
C 0419
+421 (2) 32 888 430
gejza.jenca [at] stuba.sk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.KSME SvFprofesor CSc.,PhD.
A 226
+421 (2) 32 888 364
norbert.jendzelovsky [at] stuba.sk
KGDE SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-314+421 (2) 32 888 338jan.jezko [at] stuba.sk
Mgr. Milan Jurči, PhD.KFYZ SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 0301+421 (2) 32 888 484
KFYZ SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Ing. Pavol Kajánek, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 0413
+421 (2) 32 888 417
jana.kalicka [at] stuba.sk
KMDG SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0409
+421 (2) 32 888 405
docent CSc.,PhD.
C 1401
+421 (2) 32 888 661
daniel.kalus [at] stuba.sk
Erika Kanalovápracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
C 0107
+421 (2) 32 888 393
Monika KausitzováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alzbeta.kissova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
monika.kissova [at] stuba.sk
MO Dek SvF
mzdová účtovníčka
C 0312
+421 (2) 32 888 475janka.kisonova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Tomáš Klas, PhD.KKDK SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 514
+421 (2) 32 888 378
profesor CSc.,PhD.C 0410+421 (2) 32 888 409martin.knor [at] stuba.sk
Mgr. Valéria Kocianovášpecialista pre styk s verejnosťouC 0310
+421 (2) 32 888 708
profesorka CSc.,PhD.
C 1217
+421 (2) 32 888 623
silvia.kohnova [at] stuba.sk
Alena Kohútováupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201alena.kohutova [at] stuba.sk
KKPS SvFtechnická pracovníčkaC 0610+421 (2) 32 888 643sona.kochankova [at] stuba.sk
KSME SvFdocentka CSc.,PhD.A 225
+421 (2) 32 888 332
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
michal.kollar [at] stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
C 0502+421 (2) 32 888 428magdalena.komornikova [at] stuba.sk
KGDE SvFprofesor CSc.,PhD.A-311+421 (2) 32 888 559
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.docent CSc.,PhD.
C 1707
+421 (2) 32 888 277
miloslav.kopecky [at] stuba.sk
Ing. Peter Korčákodborný asistent bez vedeckej hodnostiA-611
+421 (2) 32 888 344
Ing. Jozef Korinek
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1505
+421 (2) 32 888 701
jozef.korinek [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1419+421 (2) 32 888 631
ÚVZK SvF
chyžná
Ing. Michal Kováč, PhD.KKDK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 513+421 (2) 32 888 376
Mária Kozánkovápokladníčka
C 0001
+421 (2) 32 888 469
maria.kozankova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1420+421 (2) 32 888 633milan.krafcik [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.docent CSc.,PhD.C 1417
+421 (2) 32 888 650
profesor CSc.,PhD.
A 202
+421 (2) 32 888 690
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.KJAZ SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 1821+421 (2) 32 888 253katalin.hoboth [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.C 0512
+421 (2) 32 888 236
OPVV Dek SvFpracovníčka pre zahraničné vzťahy
C 0106
+421 (2) 32 888 723
chyžná
jana.krocita [at] stuba.sk
Iveta Krullovápracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0007
+421 (2) 32 888 725
iveta.krullova [at] stuba.sk
vrátnik
ÚVZK SvFvedúci účelového zariadenia+421 327 798 192jaroslav.kudlacek [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
skladníčka
Jana Kudláčkováhospodárjana.kudlackova [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1905
+421 (2) 32 888 607
KTZB SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 1413+421 (2) 32 888 660maria.kurcova [at] stuba.sk
Milan KušnierOP Dek SvFvrátnikmilan.kusnier [at] stuba.sk
technická pracovníčka
A-606
+421 (2) 32 888 535, +421 (2) 52 925 476helena.kvasnicova [at] stuba.sk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1911
+421 (2) 32 888 426magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
KGDE SvF
docent CSc.,PhD.
A-310a
+421 (2) 32 888 390
Ing. Marija Mihaela LabatKVHK SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1211
+421 (2) 32 888 625
marija.labat [at] stuba.sk
Ing. Kamil Laco, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/418a
+421 (2) 32 888 386
Ing. Aneta LangováEO Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0205
+421 (2) 32 888 722aneta.langova [at] stuba.sk
Michal LapinCIT SvF
pracovník pre didaktickú techniku
P 103
+421 (2) 32 888 514
pracovníčka pre študijné záležitostiprízemie C-0003+421 (2) 32 888 466
OP Dek SvFupratovač - upratovačka
viera.latkova [at] stuba.sk
Ing. Miriam Ledererová, PhD.KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.C 0803
+421 (2) 32 888 521
Ing. arch. Valéria Lesňákovápracovníčka pre zahraničné vzťahyC 0108+421 (2) 32 888 587
Ing. Pavol Letko, PhD.KGZA SvFodborný asistent CSc.,PhD.A-629+421 (2) 32 888 528
Ing. Tibor Lieskovský, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A-631
+421 (2) 32 888 297tibor.lieskovsky [at] stuba.sk
Ondrej Lisoňprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 11/3
+421 (2) 32 888 714
Mgr. Beáta LisýováPAMO Dek SvFpracovníčka pre personálne činnosti
C 0110
+421 (2) 32 888 470
Oľga LúčnaOP Dek SvF
vrátnik
olga.lucna [at] stuba.sk
KZEI SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1716
+421 (2) 32 888 568kristina_lukacova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0304, C 0307+421 (2) 32 888 403, +421 (2) 32 888 421
Ing. Marek Macák, PhD.KMDG SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0514
+421 (2) 32 888 243
marek.macak [at] stuba.sk
údržbárrastislav.macko [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
C 1209
+421 (2) 32 888 279
viliam.macura [at] stuba.sk
KKDK SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 514
+421 (2) 32 888 378martin.magura [at] stuba.sk
Drahomíra Magurová
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1714
+421 (2) 32 888 285ivana.mahrikova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1212+421 (2) 32 888 618martina.majorosova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Majtánová, PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA422
+421 (2) 32 888 503
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1011
+421 (2) 32 888 593oto.makys [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1009+421 (2) 32 888 596
Monika Málekovápracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0008
+421 (2) 32 888 478
Ing. Marcela Maliarikovášpecialista pre styk s verejnosťouC 0116, C 1212
+421 (2) 32 888 578
marcela.maliarikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.KGDE SvF
docent CSc.,PhD.
A-322
+421 (2) 32 888 427
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425alena.mareckova [at] stuba.sk
Lenka MasárováÚVZK SvFčašník
lenka.masarova [at] stuba.sk
Katarína MatusováEO Dek SvF
finančná účtovníčka
C 0212+421 (2) 32 888 208katarina.matusova [at] stuba.sk
Ing. Richard Matúšek, PhD.KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1001
+421 (2) 32 888 599
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
profesor CSc.,PhD.
C 0306+421 (2) 32 888 421, +421 (2) 32 888 403igor.medved [at] stuba.sk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1903
+421 (2) 32 888 400
dusan.mellner [at] stuba.sk
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 34/3
+421 (2) 32 888 656peter.meluch [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
C 0708+421 (2) 32 888 397
profesor DrSc.
C 0407, C 0402
+421 (2) 32 888 414, +421 (2) 32 888 703
Ľudmila MičunekováCIT SvFodborná administratívna pracovníčka
CIT 1/3
+421 (2) 32 888 511
Mgr. Patrik MihalaKFYZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421patrik.mihala [at] stuba.sk
vedúca ekonomického útvaru
C 0207
+421 (2) 32 888 294
Mgr. Ľubica MichalíkováŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647lubica.michalikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0603+421 (2) 32 888 479
profesor DrSc.
C 0507
+421 (2) 32 888 418
Ing. Zuzana Minarechová, PhD.KMDG SvFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 0404
prac. technickej obsluhy a údržby VS
CIT 6/3
+421 (2) 32 888 303michal.minar [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.docentka CSc.,PhD.C 0406+421 (2) 32 888 411
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0709+421 (2) 32 888 457katarina.minarovicova [at] stuba.sk
technický pracovníkA 210+421 (2) 32 888 209
KIC SvF
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576svetlana.mizenkova [at] stuba.sk
František MogyorósiOP Dek SvF
prevádzkový elektrikár
Drahoslava MohlerováKIC SvFpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
CIT SvFprac. technickej obsluhy a údržby VSCIT 10/3
+421 (2) 32 888 313
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.KHTE SvFdocent CSc.,PhD.
C 1112
+421 (2) 32 888 566
KHTE SvFodborný administratívny pracovník
C 1105
+421 (2) 32 888 619
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1917
+421 (2) 32 888 464
Elena Nagyová
pracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0208
+421 (2) 32 888 497
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
Ing. Martina Nečasová, PhD.ÚSZ SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1503, C 1521
+421 (2) 32 888 553
RPČ Dek SvFpracovníčka pre ekonomické činnosti
C 0215
+421 (2) 32 888 500alena.noskovicova [at] stuba.sk
ŠO Dek SvF
pracovníčka pre študijné záležitosti
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483zdenka.okasova [at] stuba.sk
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0618
+421 (2) 32 888 450
juraj.olbrimek [at] stuba.sk
KGTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1705
+421 (2) 32 888 298
KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1107
+421 (2) 32 888 694
Eva OslayováMO Dek SvFpracovníčka ekonomiky práceC 0314+421 (2) 32 888 493eva.oslayova [at] stuba.sk
Ing. Jozef PalicaOP Dek SvFprevádzkový elektrikár
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.KKPS SvF
docent CSc.,PhD.
C 0608
+421 (2) 32 888 441
milan.palko [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0713
+421 (2) 32 888 460
EO Dek SvF
pracovníčka pre plán a rozpočet
C 0209
+421 (2) 32 888 259
technický pracovník
Ing. Juraj Papčo, PhD.KGZA SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A-610
+421 (2) 32 888 345
juraj.papco [at] stuba.sk
Seol Ah Park, MSc.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
KBKM SvFdocent CSc.,PhD.A 4/403+421 (2) 32 888 550
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0703
+421 (2) 32 888 446
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.KFYZ SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0309
+421 (2) 32 888 490
gabriela.pavlendova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
docent CSc.,PhD.
C 0802+421 (2) 32 888 691
Mgr. Katarína PavlovskáKIC SvF
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
Ing. Miroslav Pecník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
A 4/435
+421 (2) 32 888 387
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.KTZB SvFdocentka CSc.,PhD.C 1403
+421 908 453 734, +421 (2) 32 888 480
ÚSZ SvF
docentka CSc.,PhD.
C 1506
+421 (2) 32 888 700
zora.petrakova [at] stuba.sk
vrátnik
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.KTZB SvFprofesor CSc.,PhD.
C 1407
+421 (2) 32 888 634
KTES SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 2003
+421 (2) 32 888 573
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.KARCH SvFodborný asistent CSc.,PhD.
C 1901
+421 (2) 32 888 606
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
Lenka PolčanováÚVZK SvF
čašník
lenka.polcanova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
obsluhovač výťahov
jozef.popenaznik [at] stuba.sk
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.KHUV SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.porubcinova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A 223
+421 (2) 32 888 445
akad. soch. Miroslav Pribišodborný asistent bez vedeckej hodnostiB302a
+421 (2) 32 888 401
Ing. Vladimír Priechodský, PhD.CL SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CL-LNK-17 (Trnávka)+421 (2) 43 336 100
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1010
+421 (2) 32 888 695
docent CSc.,PhD.
A 206
+421 (2) 32 888 652
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseiferdocent CSc.,PhD.C 0620+421 (2) 32 888 439roman.rabenseifer [at] stuba.sk
Ing. Andrea RaczkováKZEI SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1305
+421 (2) 32 888 702
hosťujúci profesorjozef.recky [at] stuba.sk
Marek RepkaÚVZK SvFšéfkuchármarek.repka [at] stuba.sk
ÚVZK SvF
chyžná
andrea.repkova [at] stuba.sk
Erika Révayovápracovníčka správy majetku
C 0214
+421 (2) 32 888 474
erika.revayova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203viola.rigova [at] stuba.sk
Helena Rísikovápracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
Eva Roškováchyžná
ÚVZK SvFúdržbár
vladimir.rosko [at] stuba.sk
Jana RubínováKGDE SvF
odborná administratívna pracovníčka
A-303
+421 (2) 32 888 639
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0506
+421 (2) 32 888 408tatiana.ruckschlossova [at] stuba.sk
KHTE SvFodborný asistent CSc.,PhD.C 1121
+421 (2) 32 888 570, +421 (2) 32 888 340
jan.rumann [at] stuba.sk
KARCH SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1914
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
B302a
+421 (2) 32 888 401ivan.rehak [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A 504
+421 (2) 32 888 366jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0408+421 (2) 32 888 218peter.sarkoci [at] stuba.sk
Hajnalka SárköziováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
Kvetoslava SárköziováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova [at] stuba.sk
Mgr. Júlia Sedláčková
vrátnik
julia.sedlackova [at] stuba.sk
Igor SetvákOP Dek SvFpomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300igor.setvak [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
A 5/527+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707tibor.schlosser [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Skalík, PhD.KTZB SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1406
+421 (2) 32 888 289
lukas.skalik [at] stuba.sk
Ing. Ingrida SkalíkováÚSZ SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.KGTE SvF
docent CSc.,PhD.
C 0909+421 (2) 32 888 672ivan.slavik [at] stuba.sk
KARCH SvF
odborná administratívna pracovníčka
C 1907
+421 (2) 32 888 420
Ing. Miloš Slivanský, PhD.KKDK SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 512
+421 (2) 32 888 368
milos.slivansky [at] stuba.sk
Zuzana Slovákováarchivár
C 2210, C 0111
+421 (2) 32 888 212
zuzana.slovakova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Smrek, PhD.KMDG SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0520
+421 (2) 32 888 246
peter.smrek [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD.profesor CSc.,PhD.
A 230
+421 (2) 32 888 448
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.KBKM SvFodborný asistent CSc.,PhD.A 4/404+421 (2) 32 888 549robert.sonnenschein [at] stuba.sk
KGTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0912+421 (2) 32 888 674
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
KZEI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1304+421 (2) 32 888 280, +421 (2) 32 888 292
Mária StarovičováOP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0508
+421 (2) 32 888 248
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201katarina.steindlbergerova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 1409
+421 (2) 32 888 638zuzana.strakova [at] stuba.sk
Ing. Alena Struhárová, PhD.KMTI SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0807
+421 (2) 32 888 685
KMDG SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0507+421 (2) 32 888 418peter.struk [at] stuba.sk
doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0403
+421 (2) 32 888 416
stavebný techničkaC 0917
+421 (2) 32 888 287
eva.suchanekova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
plavčík
+421 (2) 32 888 509olga.sucha [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.KGTE SvFdocentka CSc.,PhD.C 1703+421 (2) 32 888 281monika.sulovska [at] stuba.sk
KKPS SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0617, A lab. II.suterén
+421 (2) 32 888 452, +421 (2) 32 888 513
Katarína SzabóováOP Dek SvFupratovač - upratovačka
katarina_szaboova [at] stuba.sk
OP Dek SvF
upratovač - upratovačka
KTES SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1022+421 (2) 32 888 572
Ing. Erik SzlaurCIT SvFpracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715erik.szlaur [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.KVHK SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1205
+421 (2) 32 888 498
jan.szolgay [at] stuba.sk
administratívna pracovníčka v podateľni
C 0111
+421 (2) 32 888 467
Tajomník Dek SvF
tajomník fakulty
C 0105
+421 (2) 32 888 471
Peter ŠebestaOP Dek SvF
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
Ing. Peter ŠedivýCIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 32 888 715
peter.sedivy [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
C 0412
+421 (2) 32 888 731jana.siagiova [at] stuba.sk
KTZB SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1902
+421 (2) 32 888 606
vladimira.simkovicova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.C 0404
+421 (2) 32 888 407
alexandra.siposova [at] stuba.sk
profesor DrSc.
C 0405
+421 (2) 32 888 315
jozef.siran [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1215
+421 (2) 32 888 617
andrej.skrinar [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.KZEI SvF
profesorka CSc.,PhD.
C 1302
+421 (2) 32 888 280ivona.skultetyova [at] stuba.sk
KGTE SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
Ing. Marcel Šmotlák, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1510+421 (2) 32 888 581
profesor CSc.,PhD.C 1118+421 (2) 32 888 320andrej.soltesz [at] stuba.sk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.KBKM SvFdocent CSc.,PhD.A 4/432+421 (2) 32 888 384julius.soltesz [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
C 1806+421 (2) 32 888 262dagmar.spildova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0805+421 (2) 32 888 682
KIC SvFknihovníčka+421 (2) 32 888 576
KKPS SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0719
+421 (2) 32 888 465
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.KKDK SvFdocentka CSc.,PhD.A 508
+421 (2) 32 888 370
magdalena.stujberova [at] stuba.sk
KHTE SvFdocent CSc.,PhD.C 1120
+421 (2) 32 888 571
peter.sulek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana ŠvecováPAMO Dek SvF
pracovníčka pre personálne činnosti
C 0109
+421 (2) 32 888 305
zuzana.svecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Takács, PhD.KTZB SvF
profesor CSc.,PhD.
C 1412+421 (2) 32 888 635jan.takacs [at] stuba.sk
Mgr. Jana TarováCIT SvFpracovníčka v oblasti výpočtovej technikyCIT 4/2+421 (2) 32 888 512
KMDG SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0518
+421 (2) 32 888 429
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.KMDG SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511lukas.tomek [at] stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
C 0314
+421 (2) 32 888 629
Ondrej Tóthprevádzkový zámočník1. PP blok B+421 (2) 32 888 328ondrej.toth [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
A 224
+421 (2) 32 888 291
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
markjoe.uba [at] stuba.sk
Andrea Unčíkovápracovníčka MTZC 0114
+421 (2) 32 888 468
andrea.uncikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.KMTI SvF
profesor CSc.,PhD.
C 0103, C 0811+421 (2) 32 888 686stanislav.uncik [at] stuba.sk
Ing. Daniel Urbán, PhD.KFYZ SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0303
+421 (2) 32 888 489daniel.urban [at] stuba.sk
Anna UrbanovskáSekD Dek SvFodborná administratívna pracovníčka
C 0104
+421 (2) 32 888 472
Mgr. Štefánia VáclavíkováKMDG SvF
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 0521
+421 (2) 32 888 404
stefania.vaclavikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.KMDG SvF
docentka CSc.,PhD.
C 0515
+421 (2) 32 888 406margita.vajsablova [at] stuba.sk
KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0521
+421 (2) 32 888 404
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1514
+421 (2) 32 888 727peter_valent [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 0717
+421 (2) 32 888 437
andrea.vargova [at] stuba.sk
OP Dek SvFupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Tünde VargováOP Dek SvFupratovač - upratovačkatunde.vargova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Vavríková, PhD.KMDG SvFodborná asistentka CSc.,PhD.
C 0414
+421 (2) 32 888 709
lucia.vavrikova [at] stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
andrea.vavrova [at] stuba.sk
Ing. Boris Vavrovič, PhD.KKPS SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
C 0605
+421 (2) 32 888 444
boris.vavrovic [at] stuba.sk
KSME SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A 211
+421 (2) 32 888 311
ivana.veghova [at] stuba.sk
KSME SvF
odborný asistent CSc.,PhD.
A 219+421 (2) 32 888 334
KTZB SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 1413
+421 (2) 32 888 660
kamila.vichova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Viera Vojčíková
odborná administratívna pracovníčka
C 1810
+421 (2) 32 888 264viera.vojcikova [at] stuba.sk
Ing. Roman Výleta, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C 1514
+421 (2) 32 888 727
roman.vyleta [at] stuba.sk
Iveta Vyskočilováfinančná účtovníčkaC 0209
+421 (2) 32 888 317
iveta.vyskocilova [at] stuba.sk
JUDr. Janka Zajacová, PhD.KHUV SvF
odborná asistentka CSc.,PhD.
C 2008, C 2013
+421 (2) 32 888 220, +421 (2) 32 888 215
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1913
+421 (2) 32 888 630lukas.zelem [at] stuba.sk
údržbár
+421 (2) 32 888 300
lubos.zelinka [at] stuba.sk
CIT SvF
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
CIT 3/2
+421 (2) 32 888 715
martin.zichacek [at] stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 32 888 330
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140, 9134, +421 (2) 32 888 218
KDOS SvFodborná asistentka CSc.,PhD.A 5/533+421 (2) 32 888 355
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.docentka CSc.,PhD.
C 0501
+421 (2) 32 888 419
maria.zdimalova [at] stuba.sk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.KKPS SvFdocent CSc.,PhD.
C 0614
+421 (2) 32 888 461

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Salem Abdelgader
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkxaligul [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xaltintas [at] stuba.sk
Tommaso Arcieri
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
qbabiakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbabinsky [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qbacik [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.Externý spolupracovník
qbagona [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
blok C 8.posch., č.dv. 12
+421 (2) 32 888 687
Externý spolupracovník
A 511
+421 (2) 32 888 379ivan.balaz [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Balcierák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbalco [at] stuba.sk
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Externý spolupracovník
C17 02
+421 (2) 32 888 284
Erkam Vahdettin BallıSvFExterný spolupracovník
Mgr. Dominika BallováKVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C0411
SvFExterný spolupracovník
qbalucha [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 0303
+421 (2) 32 888 489
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qbarekv [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbarok [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkajana.kmetkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.
Externý spolupracovník
A-318
Ing. arch. Peter Bauer
Externý spolupracovník
C 1919
+421 (2) 32 888 464
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Externý spolupracovník
qbednarikm1 [at] stuba.sk
Hana BegićSvF
Externá spolupracovníčka
xbegich [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588qbelica [at] stuba.sk
Ing. Michaela BelicováExterná spolupracovníčkaqbelicova [at] stuba.sk
Ing. Peter BendíkSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qbenko [at] stuba.sk
Ing. Lenka BenkováSvFExterná spolupracovníčka
C10/19a
+421 (2) 32 888 594
KVHK SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.SvFExterný spolupracovník
A 5/531
+421 (2) 32 888 357, +421 (2) 32 888 707
Ing. Ivan Bezák, PhD.
Externý spolupracovník
qbezak [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qbezdek [at] stuba.sk
Ing. Marek Bilančík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C10/16+421 (2) 32 888 573
SvFExterný spolupracovník
Ing. arch. Ľubomíra BlaškováExterná spolupracovníčka
qblaskova [at] stuba.sk
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.Externá spolupracovníčka
qblaskovicova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
mikulas.bobik [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Juraj BodóExterný spolupracovník
qbodo [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 1904
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qbohdalova [at] stuba.sk
Ing. Michal BorovičkaSvF
Externý spolupracovník
C 15/22+421 (2) 32 888 654
Ing. Martin BrazdovičSvFExterný spolupracovník
qbrazdovic [at] stuba.sk
Ing. Jana Brehovská, PhD.SvFExterná spolupracovníčkaA-302+421 (2) 32 888 391
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana BriatkováSvFExterná spolupracovníčka
qbriatkova [at] stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
A-307
+421 (2) 32 888 396
qbruncak [at] stuba.sk
KVHK SvFExterný spolupracovník
C 1204
adam.brziak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbugan [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qbuchta [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qbujna [at] stuba.sk
Daniel Jesús CarreraExterný spolupracovník
xcarrera [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qcesnekt [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
xcoskuns [at] stuba.sk
Elena Cuena García
Externá spolupracovníčka
xcuenagarcia [at] stuba.sk
Irene CurottoSvF
Externá spolupracovníčka
xcurotto [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./17+421 (2) 32 888 637
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
C 0714
+421 (2) 32 888 462
qcehelova [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qcelko [at] stuba.sk
doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qcermako [at] stuba.sk
Ing. Róbert ČernajSvFExterný spolupracovník
Ing. Peter Černý, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-612
+421 (2) 32 888 343
Ing. Marek Čuhák, PhD.
Externý spolupracovník
A 4/420
+421 (2) 32 888 503
Ing. Daniel Čurka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Marian Dallemule, PhD.SvFExterný spolupracovník
B/410
+421 (2) 32 888 561qdallemule [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Danáčová, PhD.Externá spolupracovníčka
qdanacova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdankom2 [at] stuba.sk
Ing. Kristína DaňováSvFExterná spolupracovníčka
A-513
+421 (2) 32 888 342qdanovak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Dr. Ing. Martin DeckýSvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qdiblik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.KSME SvF
Externý spolupracovník
A 205
+421 (2) 32 888 318
Ing. Michal Doležal
Externý spolupracovník
qdolezal [at] stuba.sk
Ing. Bc. Michal DolníkExterný spolupracovníkqdolnikm [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qdroscak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qdrzik [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
Externý spolupracovník
qdudas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martina DzurikováSvFExterná spolupracovníčka
Ing. Ľubomír Ecker
Externý spolupracovník
qecker [at] stuba.sk
Nils Felix EhrhardtSvF
Externý spolupracovník
Talha EsenExterný spolupracovník
Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.Externá spolupracovníčka
C 0910
qfabryovachalup [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqfajkus [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.SvFExterný spolupracovníkqfedorko [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qfekete [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miriam Fendeková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
SvFExterná spolupracovníčkaqfenovcikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qferanec [at] stuba.sk
Ing. Karol FerenczySvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Filo, PhD.SvFExterný spolupracovník
qfiloj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Externý spolupracovník
C 1411+421 905 789 640, +421 (2) 32 888 659
Ing. Ondrej GajdošExterný spolupracovník
qgajdoso [at] stuba.sk
Ing. Simona GergelExterná spolupracovníčka
SvFExterná spolupracovníčka
xgiangaspero [at] stuba.sk
Ing. František Girgle, Ph.D.Externý spolupracovník
qgirgle [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xgoksu [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgombos [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qgondova [at] stuba.sk
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A 4/412
+421 (2) 32 888 552
SvF
Externý spolupracovník
qgrebert [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qgregus [at] stuba.sk
Ing. František Grejták, PhD.
Externý spolupracovník
frantisek.grejtak [at] stuba.sk
Ing. Peter Greňa
Externý spolupracovník
qgrena [at] stuba.sk
Ing. Pavol Grešlík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qgreslik [at] stuba.sk
Ing. Eduard Grofčík, PhD.SvFExterný spolupracovník
C 15/08
+421 (2) 32 888 645
Ing. Alexander Gron, PhD.Externý spolupracovníkqgron [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
Externý spolupracovník
ivan.gschwendt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qgubap [at] stuba.sk
Ing. Peter GuothExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qguzik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhalaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhalasa [at] stuba.sk
Ing. Dana Halmová, PhD.Externá spolupracovníčka
SvFExterná spolupracovníčkaC 15/08
+421 (2) 32 888 645
qhaluzova [at] stuba.sk
doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.SvFExterný spolupracovník
D710
+421 (2) 60 291 897
Ing. Dušan HanusSvF
Externý spolupracovník
qhanusd [at] stuba.sk
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qhargas [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 0714+421 (2) 32 888 462
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Externý spolupracovník
A-608
+421 (2) 59 274 533
Ing. Michal HesekSvF
Externý spolupracovník
qhesek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
Ing. Lenka Hlubinová VargováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qholko [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Richard HontiExterný spolupracovník
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.Externá spolupracovníčka
NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Martin Hoťka, PhD.SvFExterný spolupracovník
qhotka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav HrončekSvFExterný spolupracovník
qhroncek [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
qhrubesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.Externý spolupracovníkC 0905
+421 (2) 32 888 666
Ing. Tomáš HupkaExterný spolupracovník
qhupka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhyks [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qchlebo [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčka
Christopoulou Christina
Externá spolupracovníčka
xchristina [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qivan [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjadron [at] stuba.sk
Mária JaduščákováExterná spolupracovníčka
+421 (2) 43 336 100
Externá spolupracovníčka
C 1420
qjagerska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jana JamnickáSvF
Externá spolupracovníčka
qjamnicka [at] stuba.sk
CIT SvFExterná spolupracovníčka
CIT 1/2
Externý spolupracovník
qjanik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Januška, PhD.Externý spolupracovník
14.posch./11
+421 (2) 32 888 659
SvF
Externý spolupracovník
qjarsky [at] stuba.sk
Ing. Tomáš JavorekSvFExterný spolupracovník
Alexis Juan SantiagoSvFExterný spolupracovník
xjuansantiago [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qjurka [at] stuba.sk
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.SvFExterný spolupracovník
qkacmarik [at] stuba.sk
Ing. Richard KadlecExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Kala, PhD.
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qkalousek [at] stuba.sk
KVHK SvFExterný spolupracovník
miroslav.kandera [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkarpel [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Kendický, PhD.Externý spolupracovník
A 4/421
+421 (2) 32 888 503
qkendicky [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
blok C 16. p č. dv 13
+421 (2) 32 888 223qkerestur [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Keseli, PhD.Externý spolupracovníkA 4/424+421 (2) 32 888 295
SvF
Externý spolupracovník
14.posch./17
+421 (2) 32 888 637qkeszegh [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qkiss [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. František Klepsatel, PhD.Externý spolupracovník
C17 04
qklepsatel [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv.9
+421 (2) 32 888 681
qkmecova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš KockaExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
xkocy [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír KohútExterný spolupracovník
KMDG SvF
Externá spolupracovníčka
NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294
anna.kolesarova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Branislav Kollár
Externý spolupracovník
qkollarb [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkomornik [at] stuba.sk
Ing. Ján Koník, PhD.
Externý spolupracovník
14.posch./8
+421 (2) 32 888 473
SvFExterný spolupracovník
15.posch./15
+421 (2) 32 888 650
SvF
Externý spolupracovník
A-611
+421 (2) 32 888 344
Externý spolupracovník
439+421 (2) 572 76 432
Ing. Slavomír Korman, CSc.SvFExterný spolupracovník
Ing. Juraj KosmályExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
qkostelecky [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.SvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkotrasova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qkouba [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkA 5/523
Ing. Helena KovářováSvF
Externá spolupracovníčka
qkovarovah [at] stuba.sk
Ing. Pavel KrajčíkSvFExterný spolupracovník
Ing. Juraj Krajčovič, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qkrejsa [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.SvFExterný spolupracovníkC13 18+421 (2) 32 888 615
Ing. Jozef Kriváček, CSc.
Externý spolupracovník
qkrivacek [at] stuba.sk
Ing. Martin Križma, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkrusinsky [at] stuba.sk
Ing. Martin KubáňExterný spolupracovníkC 1204
Ing. Martin KubicaSvFExterný spolupracovník
qkubica [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Kucharík, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkukuckav [at] stuba.sk
Ing. Marián KusýExterný spolupracovníkqkusy [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A707
+421 (2) 60 291 452
SvFExterná spolupracovníčkaqkuva [at] stuba.sk
RNDr. Marian Kuvik, PhD.SvFExterný spolupracovník
marian.kuvik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.Externý spolupracovník
10/9
+421 (2) 32 888 679
SvFExterný spolupracovníkC 1115
+421 (2) 32 888 619
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
qleitman [at] stuba.sk
Ing. Marek LepešSvF
Externý spolupracovník
Ing. Pavol LeškoExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qletovanec [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkqlichner [at] stuba.sk
Ing. Imrich Lipták, PhD.Externý spolupracovník
A-310a
+421 (2) 32 888 390
qliptaki [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Lipták, PhD.SvFExterný spolupracovníkA-307
+421 (2) 32 888 396
qliptakm [at] stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 7/01
+421 (2) 32 888 454
Ing. Alexander LörinczSvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkA 5/522qlos [at] stuba.sk
Ing. Jozef Lovás, PhD.SvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. Ing. Ján Lovíšek, DrSc.SvFExterný spolupracovníkA - 206+421 (2) 32 888 257jan.lovisek [at] stuba.sk
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka14.posch./4
+421 917 271 452, +421 (2) 32 888 711
qlulkovicova [at] stuba.sk
Ing. František LužicaExterný spolupracovník
Ing. Igor MacoExterný spolupracovník
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Emília Madarasová, PhD.
Externá spolupracovníčka
15.posch./15+421 (2) 32 888 650
SvFExterný spolupracovník
qmachack [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Externý spolupracovník
qmajduch [at] stuba.sk
Ing. Michal Májovský
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmalisp [at] stuba.sk
Ahmad Iqbal MardanSvF
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavol Marton, PhD.
Externý spolupracovník
A 226
+421 (2) 32 888 583
SvF
Externá spolupracovníčka
23/9
+421 (2) 32 888 673
qmasarovicovam [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.SvF
Externý spolupracovník
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
michal.masaryk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmatasovsky [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qmatejka [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Matiaško, PhD.Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkqmatiasovsky [at] stuba.sk
Ghulam Sakhi MatinExterný spolupracovníkxmatin [at] stuba.sk
Ing. Katarína Matulová, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 10
+421 (2) 32 888 681
qmatulovak [at] stuba.sk
Ing. Miriam Matúšová, PhD.Externá spolupracovníčkaT-110
+421 908 674 142
miriam.matusova [at] stuba.sk
KTES SvF
Externý spolupracovník
pavol.mayer [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qmazurova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Muhsin Can MehterExterný spolupracovníkxmerter [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qmelcer [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
A-603
+421 (2) 32 888 348jan.melicher [at] stuba.sk
Externý spolupracovník9/16
+421 (2) 59 274 668
SvF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Martin MichlíkSvFExterný spolupracovník
qmichlik [at] stuba.sk
Ing. Martin Mikita, PhD.Externý spolupracovník
qmikita [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qmiklanek [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Mikolaj, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník22/17+421 (2) 32 888 440qminarik [at] stuba.sk
Ing. Michal Minár, PhD.Externý spolupracovník
doc. Ing. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.SvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qmohelnikova [at] stuba.sk
Fiona Louisa MohwinkelExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A-604
+421 (2) 32 888 536
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.SvFExterný spolupracovníkqmoravcikm [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmoziesikova [at] stuba.sk
Ing. Miroslav MravecSvFExterný spolupracovník
Ing. Milan MuňkoExterný spolupracovník
A-620
+421 (2) 32 888 347
Externý spolupracovníkA704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
xmuroduerto [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
333
+421 (2) 57 296 479
prof. Ing. Ľudovít Naď, PhD.Externý spolupracovník
qnad [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xnaffaa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qnagy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 15/22
+421 (2) 32 888 654
Ing. Petra NemcováSvFExterná spolupracovníčka
530
+421 (2) 32 888 527qnemcova [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Némethy
Externý spolupracovník
qnemethy [at] stuba.sk
Ing. Zuzana NémetováKVHK SvF
Externá spolupracovníčka
C 1213
+421 (2) 32 888 621
Oscar NeyrinckSvFExterný spolupracovníkxneyrinck [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Novák, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Viliam Novák, DrSc.Externý spolupracovníkqnovak [at] stuba.sk
Georgios Ntourlias
Externý spolupracovník
xntourlias [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
xnunezmuniz [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkC 0707
frantisek.ohrablo [at] stuba.sk
Ing. arch. Andrej OlahExterný spolupracovníkandrej.olah [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xomeroglu [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qondrias [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Orgoník, PhD.SvF
Externý spolupracovník
14.posch./8+421 (2) 32 888 473qorgonik [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. arch. Pavel PaňákSvF
Externý spolupracovník
C 1904
pavel.panak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpantakova [at] stuba.sk
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.Externý spolupracovník
qpapco [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
xparvathareddy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvFExterná spolupracovníčka
prof. Dr. Ing. Karel PavelkaSvF
Externý spolupracovník
qpavelkak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Externý spolupracovník
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.Externá spolupracovníčka
qpekarova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD.Externá spolupracovníčka
SvF
Externý spolupracovník
A 5/523
SvFExterný spolupracovník
qpirsel [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qpistekova [at] stuba.sk
Ing. Michal PiterkaExterný spolupracovník
Ing. Milan Plevák, PhD.Externý spolupracovníkqplevak [at] stuba.sk
Ing. Ondrej PodolecSvFExterný spolupracovník
qpodolec [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Milan PoliakExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpoljakovaz [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
C 1706
qpollak [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Externý spolupracovník
qpospisilp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xpreda [at] stuba.sk
Ing. Peter PribylExterný spolupracovník
doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qpriganc [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpritula [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
qprokopcak [at] stuba.sk
Slávka PrvákováSvFExterná spolupracovníčka
qprvakovas [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.SvF
Externá spolupracovníčka
qpsenakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
SvF, KKPS SvF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.SvFExterný spolupracovník
qquittner [at] stuba.sk
Ing. Filip RebendaSvF
Externý spolupracovník
qrebenda [at] stuba.sk
Ing. Soňa RidillováExterná spolupracovníčka
Ing. Ľuboš RodenákSvFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qrodny [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qrojko [at] stuba.sk
Ing. Gergely RózsaKZEI SvFExterný spolupracovník
gergely.rozsa [at] stuba.sk
Ing. Marian RutšekSvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qruttmar [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Říha, PhD.SvFExterný spolupracovník
qriha [at] stuba.sk
KSME SvFExterný spolupracovník
qsadovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xsalankar [at] stuba.sk
Carlota Sánchez MartínezExterná spolupracovníčkaxsanchezmartine [at] stuba.sk
Agata SawickaSvFExterný spolupracovník
xsawicka [at] stuba.sk
Ing. Josef Sebera, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš SedláčekExterný spolupracovníkqsedlacek [at] stuba.sk
Ing. Adrián SedlákSvF
Externý spolupracovník
qsedlaka [at] stuba.sk
Ing. Ján Sedlák
Externý spolupracovník
Ing. Lucia SedlákováSvF
Externá spolupracovníčka
A 4/426+421 (2) 32 888 382qsedlakova [at] stuba.sk
Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Otmar ScherzerSvFExterný spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. František Schlosser, PhD.SvFExterný spolupracovník
SvFExterný spolupracovníkA 5/522
SvF
Externá spolupracovníčka
qsimanova [at] stuba.sk
Ing. Roman Skácel, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. arch. Iľja SkočekExterný spolupracovník
Ing. Dušan Skuban
Externý spolupracovník
qskuban [at] stuba.sk
Ing. Peter SlamkaSvFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.SvF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkC 1204
+421 (2) 32 888 622
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Externý spolupracovník
qslobodam [at] stuba.sk
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.SvF
Externý spolupracovník
A710+421 (2) 60 291 573alfonz.smola [at] stuba.sk
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.SvF
Externý spolupracovník
C 1308
+421 (2) 32 888 286
marek.sokac [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.Externý spolupracovník
A-309
+421 (2) 32 888 689
SvF, KTES SvF
Externá spolupracovníčka
C 1020
+421 (2) 32 888 213
SvF
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.SvFExterný spolupracovník
qsotakr [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
xsozuguzel [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan Stankoci, PhD.Externý spolupracovník247+421 (2) 572 76 260ivan.stankoci [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsternova [at] stuba.sk
Ing. Matúš StoklasaExterný spolupracovník
qstoklasa [at] stuba.sk
Ing. Jakub Straka
Externý spolupracovník
A-621
+421 (2) 32 888 349
KMDG SvF
Externý spolupracovník
C 0507+421 (2) 32 888 418
SvF
Externý spolupracovník
A - 227+421 (2) 32 888 455
Externý spolupracovník
Ing. Daniel Szatmári, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Štefan Székely
Externý spolupracovník
qszekely [at] stuba.sk
Ing. Mária SzékyováExterná spolupracovníčka14.posch./2+421 (2) 32 888 632
Ing. Štefan Szőcs
Externý spolupracovník
Maciej Marek Szóstakowski
Externý spolupracovník
Marta SzymańskaSvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterná spolupracovníčkaC 1419
+421 (2) 32 888 631
SvFExterný spolupracovník
qsafar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Adam ŠeligaKMDG SvFExterný spolupracovník
C 0411
+421 (2) 32 888 244adam.seliga [at] stuba.sk
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qsestakovaj [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
SvFExterný spolupracovník402
+421 (2) 572 76 412
vladimir.simkovic [at] stuba.sk
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.
Externá spolupracovníčka
C 0404
+421 (2) 32 888 407
alexandra.siposova [at] stuba.sk
Ing. Monika ŠivecováExterná spolupracovníčka
qsivecova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Externý spolupracovník
qskvarenina [at] stuba.sk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.Externý spolupracovník
C 1118
+421 (2) 32 888 320
Externá spolupracovníčka
SvF
Externá spolupracovníčka
C 12/9
+421 (2) 32 888 627zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkD703
+421 (2) 60 291 801
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Externý spolupracovník
qstroner [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.SvF
Externý spolupracovník
qsuhajda [at] stuba.sk
SvFExterná spolupracovníčkaqsuppova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsurdap [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
RNDr. Andrej Tall, PhD.Externý spolupracovník
SvF
Externá spolupracovníčka
qtatosova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtomanp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
C 0704
+421 (2) 32 888 436
Ing. arch. Miroslav TomíkSvF
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.SvFExterný spolupracovník
14.posch./20
+421 (2) 32 888 633
Ing. Veronika Tóthová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka14.posch./17+421 (2) 32 888 637
Ing. Ondrej Trhan, PhD.
Externý spolupracovník
A-322
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.SvF
Externý spolupracovník
SvF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Externý spolupracovník
C 0903
+421 (2) 32 888 665
Ing. Róbert Turza, PhD.SvF
Externý spolupracovník
qturzar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qtywoniak [at] stuba.sk
Ing. Vladimír UhlíkSvF
Externý spolupracovník
quhlik [at] stuba.sk
doc. Ing. Jan Unucka, PhD.Externý spolupracovníkqunucka [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. František Urban, CSc.SvF
Externý spolupracovník
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Michaela Užáková, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
blok C 8.posch., č.dv. 6
+421 (2) 32 888 680
Externá spolupracovníčka
C 0521
+421 (2) 32 888 404
SvF
Externý spolupracovník
qvajda [at] stuba.sk
Ing. Daniel VajdíkSvF
Externý spolupracovník
qvajdik [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
14.posch./6
+421 (2) 32 888 289qvalasek [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovníkA 4/435+421 (2) 32 888 387qvalasika [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
A-609
+421 (2) 32 888 538
SvF
Externá spolupracovníčka
SvFExterný spolupracovníkqvanicek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvanko [at] stuba.sk
Ing. Miroslava VaňurováSvFExterná spolupracovníčka
qvanurova [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
Ing. Barbora VasekováExterná spolupracovníčkaC 1212+421 (2) 32 888 618
SvF
Externý spolupracovník
qvassj [at] stuba.sk
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD.SvFExterný spolupracovník
Ing. Lucia ViglašováExterná spolupracovníčka
qviglasova [at] stuba.sk
Ing. García-Asenjo Villamayor, PhD.Externý spolupracovníkqvillamayor [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
SvF
Externá spolupracovníčka
C 12/2
+421 (2) 32 888 622
Externý spolupracovník
Ing. Pavol VojtkoExterný spolupracovník
qvojtkop [at] stuba.sk
Ing. Jakub Vrána, PhD.SvFExterný spolupracovník
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.SvFExterná spolupracovníčka
qvranayova [at] stuba.sk
SvF
Externá spolupracovníčka
qvranovska [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvyskoc [at] stuba.sk
SvFExterný spolupracovník
qvyskot [at] stuba.sk
SvF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Josef Weigel, CSc.SvF
Externý spolupracovník
qweigel [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.SvF
Externý spolupracovník
Ing. Réka Wittmanová
Externá spolupracovníčka
C 1712
+421 (2) 32 888 275
Filip Woszczek
Externý spolupracovník
xwoszczek [at] stuba.sk
Dilanur YazıcıExterná spolupracovníčka
xyazici [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Erdogan YildizSvFExterný spolupracovník
xyildiz [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qzalesky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Lukáš Zelený
Externý spolupracovník
qzelenyl [at] stuba.sk
doc. Dipl.-Ing. Dr.techn. Matthias ZessnerSvF
Externý spolupracovník