Jul 9, 2020   7:53 p.m. Lujza
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
VIS FME
Knihovnice
162+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643magda.adamcikova [at] stuba.sk
Priska ÁghováDek FMEMzdová účtovníčka033+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547priska.aghova [at] stuba.sk
Ľuba BabicováDek FMEPracovnice pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210luba.babicova [at] stuba.sk
Ing. Jozef BábicsÚSETM FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL
+421 (2) 57 296 646
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.ÚSETM FMEDocent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
michal.bachraty [at] stuba.sk
ÚAMAI FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Judita Belanová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
236
+421 (2) 57 296 352
judita.belanova [at] stuba.sk
ÚAMAI FME
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
ÚMF FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
259/4
+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560peter.benco [at] stuba.sk
ÚSETM FMEDocent CSc.,PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
Eva BenováÚTP Dek FMEUpratovač - upratovačkaPionierska 15+421 (2) 57 294 194
Ing. Igor Berta, PhD.ÚTM FMEOdborný asistent CSc.,PhD.234
+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851
ÚTP Dek FME
Vrátnik
Pionierska 15
+421 905 326 211
Mgr. Veronika BlahováDek FMEPracovnice pre personálne činnosti025+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.ÚDTK FME
Profesor CSc.,PhD.
353/2
+421 (2) 57 296 426
ÚDTK FME
Technická pracovnice
329
+421 (2) 57 296 453
ÚTM FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.232+421 (2) 57 296 178alena.brusilova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Bucha, PhD.ÚDTK FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365jozef.bucha [at] stuba.sk
Ing. Lucia Bursíková, PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
363
+421 (2) 57 296 343
Mgr. Alena Cepková, PhD.ÚJŠ FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899alena.cepkova [at] stuba.sk
Miriam CepkováSkladnice
Katarína CsánóováUpratovač - upratovačkaNám.slodody ŤL
Ing. Viliam Čačko, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
Dek FMEPracovnice pre študijné záležitosti
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska [at] stuba.sk
Fedor ČerňanÚTP Dek FME
Vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554fedor.cernan [at] stuba.sk
CI FME
Technický pracovník
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Odborný asistent CSc.,PhD.
426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
Peter Čiha
Technik el. a energ. zariadení
221/1
+421 (2) 57 296 340
Ing. Ján Danko, PhD.ÚDTK FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
264
+421 (2) 57 296 388
jan.danko [at] stuba.sk
Jozef DurčákÚTP Dek FME
Údržbár
09
+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104
Profesor CSc.,PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Ing. František Dzianik, PhD.ÚPI FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
461+421 (2) 57 296 575frantisek.dzianik [at] stuba.sk
Ing. Michal Dzurilla, PhD.ÚAMM FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
332+421 (2) 57 296 450michal.dzurilla [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
231+421 (2) 57 296 345
ÚPI FMEDocent CSc.,PhD.405+421 (2) 57 296 530
Ing. Vladimír FrankoCI FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Miloš FričÚTP Dek FMEVrátnik
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087
Odborná asistentka CSc.,PhD.8+421 (2) 57 296 176
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.ÚPI FMEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
404
+421 (2) 57 296 524ludmila.gabrisova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.232
+421 (2) 57 296 178
Peter GajdošCI FME
Sústružník kovov
119 ŤL+421 (2) 57 296 682peter.gajdos [at] stuba.sk
Prac. pre konferenčný a výstav. servis148/1+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
Ing. Martin Garan, PhD.ÚAMM FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
241
+421 (2) 57 296 367
ÚAMM FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
253/2
+421 (2) 57 296 327marek.gasparik [at] stuba.sk
Adriana GodányováDek FMEOrganizačná pracovnice029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
adriana.godanyova [at] stuba.sk
ÚTM FME
Profesor CSc.,PhD.
233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
307, Mýtna 36
+421 918 563 079, 2540
katarina.grandova [at] stuba.sk
Ing. Patrik Grosinger, PhD.ÚAMM FMEOdborný asistent CSc.,PhD.337
+421 (2) 57 296 152
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.ÚDTK FME
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330
+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563
ÚAMAI FMEDocent CSc.,PhD.213+421 (2) 57 296 721
Ing. Jana Gulanová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.Docent CSc.,PhD.
462
+421 (2) 57 296 535
Jozef HájekÚTP Dek FME
Murár
45
+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981
jozef.hajek [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
218
+421 (2) 57 296 707
Finančná účtovníčka
jana.hanusova [at] stuba.sk
Ing. Jana Harakaľová, CSc.ÚAMM FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
335/2+421 (2) 57 296 442
ÚAMM FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
244+421 (2) 57 296 360ferdinand.havelka [at] stuba.sk
ÚSETM FME
Profesorka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 57 296 556
Dek FMEPracovnice pre plán a rozpočet142
+421 (2) 57 296 210
renata.hillova [at] stuba.sk
Vladimír Holík
Frézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
vladimir.holik [at] stuba.sk
Helena HolmanováDek FMEFinančná účtovníčka
144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387helena.holmanova [at] stuba.sk
Mgr. Oto Honz, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
055/4
+421 (2) 57 296 857oto.honz [at] stuba.sk
ÚTP Dek FME
Prevádzkový elektrikár
+421 (2) 57 296 617, +421 905 594 526
julius.horvath [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Horvát, PhD.VIS FMEVedúci VS159
+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
016/2+421 (2) 57 296 135
Prevádzkový elektrikár
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.ÚAMM FME
Docent CSc.,PhD.
252/1
+421 (2) 57 296 324
Mgr. Elena HudecováÚJŠ FMEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti102
+421 (2) 57 296 201
Dek FME
Pracovnice pre plán a rozpočet
143
+421 (2) 57 296 245
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3+421 (2) 57 296 557
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.ÚAMM FME
Docent CSc.,PhD.
229+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147
Odborný asistent CSc.,PhD.
265
+421 (2) 57 296 307
ÚTP Dek FME
Upratovač - upratovačka
Mýtnarozalia.chuda [at] stuba.sk
ÚAMAI FME
Technická pracovnice
203
+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158danka.ikhardtova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
253/4
+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843
roland.janco [at] stuba.sk
Ing. Igor Jaššo
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
405
+421 (2) 57 296 530igor.jasso [at] stuba.sk
Anna JelenfyováÚTP Dek FME
Upratovač - upratovačka
Nám.slodody
anna.jelenfyova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011
vladimir.jerz [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.215+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280martin.juhas [at] stuba.sk
Ing. Martin Juriga, PhD.ÚPI FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
406/2
+421 (2) 57 296 574
Knihovnice
161/2
+421 (2) 57 296 218
jaroslava.jurkovicova [at] stuba.sk
VIS FMEKnihovnice109
+421 (2) 57 296 207
maria.kafunova [at] stuba.sk
ÚESZ FMEDocent CSc.,PhD.12B, Vazovova 5+421 905 594 090branislav.knizat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
432+421 (2) 57 296 548
Viera Koníková
Technická pracovnice
1
+421 (2) 57 296 350
Mgr. Monika Kováčová, PhD.ÚMF FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.64+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
ÚSETM FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
435
+421 (2) 57 296 560
zdenko.krajny [at] stuba.sk
doc. Ing. Marián Králik, CSc.Odborný asistent CSc.,PhD.444+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
ÚSETM FME
Docent CSc.,PhD.
436
+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446
peter.krizan [at] stuba.sk
Technická pracovnice
035
+421 (2) 57 296 187
CI FMEFrézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682miroslav.kubica [at] stuba.sk
PhDr. Anna Kucharíková, CSc.ÚJŠ FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.103+421 (2) 57 296 200anna.kucharikova [at] stuba.sk
Alena KuklovskáÚPI FME
Technická pracovnice
403
+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519alena.kuklovska [at] stuba.sk
Ing. Gabriela Kuzmová
Tajomníčka fakulty
028
+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545gabriela.kuzmova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 634jan.lach [at] stuba.sk
Jaroslav LebanUpratovač - upratovačkaNám.slodody ŤL
Odborný asistent CSc.,PhD.
259/3
+421 (2) 57 296 366
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
ÚMF FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
9+421 (2) 57 296 175
ÚJŠ FME
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
169+421 (2) 57 296 204
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti168+421 (2) 57 296 205
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.ÚDTK FMEDocent CSc.,PhD.263+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369lubos.magdolen [at] stuba.sk
Ing. Oliver Macho, PhD.ÚPI FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
408/1
+421 (2) 57 296 529
Imrich MandákVIS FMEPrac. technickej obsluhy a údržby VS
123
+421 (2) 57 296 230
imrich.mandak [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním245
+421 (2) 57 296 372
Knihovnice
Docent CSc.,PhD.
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Docent CSc.,PhD.
430
+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462
milos.matus [at] stuba.sk
Dek FMEFinančná účtovníčka141+421 (2) 57 296 169anna.matusova [at] stuba.sk
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
Alžbeta Mentelová
Technická pracovnice
303
+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947
alzbeta.mentelova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana Michalcová
Technická pracovnice
335/1+421 (2) 57 296 443tatiana.michalcova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Milesich, PhD.ÚDTK FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
209/2
+421 (2) 57 296 318
VIS FMETechnická pracovnice
158/4
+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776
tatiana.minjarikova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.17B, Vazovova 5
Ing. Peter Mlynár, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
304
+421 (2) 57 296 391
peter.mlynar [at] stuba.sk
Jozef MlynekVrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
CI FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012
ivan.moravek [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.ÚAMM FMEProfesor CSc.,PhD.
333
+421 (2) 57 296 479
ÚTP Dek FMEDomovník - údržbárPionierska 15+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211frantisek.obala [at] stuba.sk
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254zuzana.olexova [at] stuba.sk
ÚESZ FME
Docent CSc.,PhD.
20, Vazovova 5
+421 917 825 279
Mgr. Milada Omachelová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.64
+421 (2) 57 296 220
milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.ÚSETM FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
434/1
+421 (2) 57 296 545
Ing. Juraj Ondruška, PhD.ÚSETM FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
435
+421 (2) 57 296 560
Boris Oravec
Technický pracovník
19, Vazovova 5
Odborný asistent CSc.,PhD.
C204
ÚAMAI FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním104
+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
rudolf.palencar [at] stuba.sk
ÚTP Dek FME
Upratovač - upratovačka
Mýtna
eva.pastorikova [at] stuba.sk
ÚJŠ FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
167+421 (2) 57 296 206marian.paukov [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
peter.pavlasek [at] stuba.sk
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.403/1+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517marian.peciar [at] stuba.sk
Ing. Zuzana PeciarováOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti204
+421 (2) 57 296 708
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.Docent CSc.,PhD.408/2+421 (2) 57 296 588
Odborný asistent CSc.,PhD.
209/1
+421 (2) 57 296 421
peter.petrak [at] stuba.sk
Ing. Lucia PloskuňákováDek FME
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
036
+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007
Dek FMEPracovnice pre verejné obstarávanie
149
+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.Profesorka CSc.,PhD.
445
+421 (2) 57 296 355
Archivár055+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417olga.polatsekova [at] stuba.sk
ÚDTK FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
203
+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003
marian.poloni [at] stuba.sk
Vrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Mgr. Monika Prášilová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
7
+421 (2) 57 296 177
monika.prasilova [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ FME
Docent CSc.,PhD.
32+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735karol.prikkel [at] stuba.sk
Pracovnice ekonomiky práce
023
+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983maria.pronayova [at] stuba.sk
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
341
+421 (2) 57 296 464
roman.protasov [at] stuba.sk
ÚTM FME
Technický pracovník
136, Pionierska 15+421 (2) 57 296 394
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.ÚESZ FMERiaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
60
+421 (2) 57 296 116
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
205
+421 (2) 57 296 702
boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
ÚSETM FMETechnická pracovnice436
+421 (2) 57 296 543
klaudia.saboova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
pavol.sejc [at] stuba.sk
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
340
+421 (2) 57 296 461carmen.schmidtova [at] stuba.sk
ÚTM FMEDocent CSc.,PhD.237+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328alexander.schrek [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
255
Dek FME
Pracovník pre zahraničné vzťahy
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
juraj.sklenar [at] stuba.sk
ÚDTK FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
331
+421 (2) 57 296 451pavol.slovak [at] stuba.sk
ÚSETM FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.
428
+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417ingrid.souckova [at] stuba.sk
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
renata.sovisova [at] stuba.sk
Technická pracovnice
238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855
Iveta Sylla, prom. fil.
Knihovnice
109
+421 (2) 57 296 207
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
dana.sismisova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
250/1
+421 (2) 57 296 400
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.ÚAMM FME
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
334/1
+421 (2) 57 296 484, +421 (2) 57 296 450
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM FMEProfesor CSc.,PhD.441- klapka 180, 29/2+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777
Dek FMEArchivár502
+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350
anna.stefanickova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225
miroslav.sulko [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.ÚESZ FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
362
+421 (2) 57 296 405jaroslav.sustek [at] stuba.sk
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
Profesor CSc.,PhD.
235
+421 (2) 57 296 339
pavol.svec [at] stuba.sk
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.ÚAMAI FME
Docent CSc.,PhD.
316
+421 (2) 57 296 712
Dek FMEPracovnice pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
Finančná účtovníčka146
+421 (2) 57 296 113, +421 917 918 898
Ľubica TimováÚTP Dek FMEPrevádzková pracovnice
152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
342
+421 (2) 57 296 495pavol.tokoly [at] stuba.sk
VIS FMEPrac. technickej obsluhy a údržby VS
158/3
+421 (2) 57 296 224
marek.toran [at] stuba.sk
Ing. Juraj Úradníček, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.253/2
+421 (2) 57 296 327
juraj.uradnicek [at] stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.ÚESZ FMEProfesor CSc.,PhD.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
Odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.ÚAMAI FMEDocent CSc.,PhD.226+421 (2) 57 296 713
Ing. Branislav Vanko, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
39/3
+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281branislav.vanko [at] stuba.sk
ÚAMAI FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
C211
+421 (2) 57 296 714peter.vegh [at] stuba.sk
ÚMF FMEDocentka CSc.,PhD.001/1+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333
ÚESZ FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
Miroslav VinickýÚTP Dek FMEVodič osobných automobilov
miroslav.vinicky [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.ÚAMAI FMEDocent CSc.,PhD.103jan.vlnka [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922tomas.volensky [at] stuba.sk
Vedúca oddelenia finančného účtovníctva
141
+421 (2) 57 296 169
RNDr. Viera Záhonová, CSc.Odborná asistentka CSc.,PhD.
001/2
+421 (2) 57 296 138
ÚTP Dek FME
Vedúci prevádzkovej jednotky
153
+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145
ladislav.zeleny [at] stuba.sk
ÚSETM FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním258+421 (2) 57 296 315stanislav.ziaran [at] stuba.sk
ÚJŠ FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
055/7
+421 (2) 57 296 857jan.ziska [at] stuba.sk

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
FMEexternal colleague
Maheut AnthonyFME
external colleague
xanthony [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
D610
+421 (2) 60 291 599andrej.babinec [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Bača, CSc.FMEexternal colleagueT 112jozef.baca [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Balla, CSc.FME
external colleague
external colleague
qbartl [at] stuba.sk
Ing. Mamadou Bassadin, PhD.FME
external colleague
Ing. Gabriel Batista, PhD.external colleague
214
+421 (2) 57 296 718gabriel.batista [at] stuba.sk
Ing. Alexej BenedekFMEexternal colleague
alexej.benedek [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
FME
external colleague
external colleague
external colleague
qbigos [at] stuba.sk
Ing. Peter BlažíčekFMEexternal colleague
peter.blazicek [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.FMEexternal colleague
external colleague
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
external colleague
qbrezinat [at] stuba.sk
FME
external colleague
qbucekp [at] stuba.sk
external colleague
qbudisky [at] stuba.sk
external colleague
FMEexternal colleague328/1+421 (2) 57 296 477
external colleagueqcebo [at] stuba.sk
Fernando Cogolludo Fernandez
external colleague
FME
external colleague
qcsambal [at] stuba.sk
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.external colleague
doc. Ing. Jozef Čačko, DrSc.FME
external colleague
qcacko [at] stuba.sk
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.
external colleague
qcarnogurska [at] stuba.sk
Ing. Jozef Čech, PhD.FME
external colleague
qcech [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. Peter Čičo, PhD.
external colleague
doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.external colleague
external colleague
216
+421 (2) 57 296 704
external colleague
qdekysv [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Svetozár Demianexternal colleague
DP BA
+421 918 646 069, 6195
svetozar.demian [at] stuba.sk
Luis Dil GodoyFMEexternal colleague
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.FME
external colleague
NC 212+421 908 674 115
Ing. Martina Domanová, PhD.external colleague
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.FMEexternal colleagueqdovica [at] stuba.sk
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.FME
external colleague
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
external colleague
D118
+421 (2) 60 291 669
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.FMEexternal colleague
qdroppap [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.FME
external colleague
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
Ing. Peter Ďurejeexternal colleague
external colleagueqdurian [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qdurisovaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.FMEexternal colleague105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Ing. Róbert Ďurka, PhD.FMEexternal colleague
qdurka [at] stuba.sk
Ing. Maroš Eckert, PhD.external colleague
qeckert [at] stuba.sk
Ing. Pavel Élesztős, PhD.
external colleague
FME
external colleague
254/1
+421 (2) 57 296 392
Emre Erdoğan
external colleague
prof. Ing. Emil Evin, CSc.FMEexternal colleagueqevin [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
external colleague
external colleagueqfenik [at] stuba.sk
external colleaguekarol.ferstl [at] stuba.sk
Ing. Branislav Fidler, PhD.FME
external colleague
Ing. Marián FilkaFME
external colleague
qfilka [at] stuba.sk
external colleague
qforejt [at] stuba.sk
Ing. Marianna Frajkováexternal colleagueRSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934
FMEexternal colleague
FMEexternal colleague
qfurdova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Fusek, PhD.FME
external colleague
Ing. Matúš Gajdoš, PhD.FMEexternal colleague
Ing. Marián Gall, PhD.
external colleague
NB 604+421 (2) 59 325 335
external colleague
xgandyb [at] stuba.sk
external colleague
NB 129
+421 (2) 59 325 297
doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.FME
external colleague
vojtech.geleta [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qgeschwandtner [at] stuba.sk
Ing. Juraj Gigac, PhD.external colleagueqgigac [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.FMEexternal colleague
external colleague
qgocsa [at] stuba.sk
Ing. Marcel Goliaš, PhD.FMEexternal colleague
FME
external colleague
fedor.gomory [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sergio Carvajal González
external colleague
doc. Ing. Robert Grepl, PhD.FME
external colleague
qgrepl [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Miloš GrmanFMEexternal colleague
FME
external colleague
qgrom [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
Ing. Vladimír Hájek, CSc.FME
external colleague
qhajekv [at] stuba.sk
Ing. Václav Hakl
external colleague
qhakl [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.FMEexternal colleague218+421 (2) 57 296 707
FMEexternal colleague
qhassler [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
external colleague
237/3
+421 (2) 57 296 336
FMEexternal colleague180, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 468jan.hives [at] stuba.sk
Ing. Michal Hlavatý, PhD.
external colleague
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.external colleague
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
external colleague
Ing. Marek Honek, PhD.FMEexternal colleague102+421 (2) 57 296 715
external colleague
Francis Houssoy
external colleague
external colleague226
+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565
viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Ing. Martin Hudec, PhD.FMEexternal colleague
qhudecm [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.FME
external colleague
206
+421 (2) 57 296 701
gabriel.hulko [at] stuba.sk
Ing. Eva Hýrošová, PhD.
external colleague
qhyrosova [at] stuba.sk
external colleague
+420 576 035 316
Ing. Hana Charvátová, Ph.D.external colleague
qcharvatova [at] stuba.sk
external colleague
qilka [at] stuba.sk
Roy J. Issa, Ph.D.
external colleague
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.FME
external colleague
external colleague
qjandacka [at] stuba.sk
Ing. Jozef JankovičFME
external colleague
Ing. Katarína Jankovičováexternal colleague
qjankovicovak [at] stuba.sk
Ing. Július Jankovský, PhD.FMEexternal colleague
qjankovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Javorek, PhD.external colleague
qjavorek [at] stuba.sk
Ing. Michal Jedinák, PhD.
external colleague
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.FMEexternal colleague
FMEexternal colleague107+421 (2) 57 296 717qjencurakova [at] stuba.sk
FME
external colleague
qjirout [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Norbert KáčerFME
external colleague
qkacern [at] stuba.sk
RNDr. Karol Karovič, DrSc.FME
external colleague
external colleague
FMEexternal colleague
qkepka [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
xkeriv [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
external colleague
viera.khunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Klepoch , CSc.FMEexternal colleague
qklepoch [at] stuba.sk
external colleague
qkliman [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kliment, PhD.FME
external colleague
A-605+421 (2) 32 888 534qklimentt [at] stuba.sk
Ing. Martin Kluka, PhD.FMEexternal colleague
external colleague
prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, CSc.external colleague
qkompisv [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
FMEexternal colleague
qkoutnyd [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.external colleague
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
external colleague
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.external colleague
qkozubkova [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Krahulec, PhD.external colleague
qkrahulec [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Král, CSc.
external colleague
R-II-10a
doc. Ing. Lukáš Krátky, Ph.D.FME
external colleague
qkratkyl [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kraus, PhD.FMEexternal colleaguepavel.kraus [at] stuba.sk
FME
external colleague
359/1
+421 (2) 57 296 491
external colleague
qkuceram1 [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.
external colleague
qkudela [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
218
+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157eva.kurekova [at] stuba.sk
FME
external colleague
+421 (2) 57 296 858qkurhajcova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
external colleague
FMEexternal colleague
external colleague
A707
+421 (2) 60 291 452
external colleague
qkvasnicka [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
external colleague
qlapinj1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
external colleague
qlegat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.FMEexternal colleague
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Marta Leškováexternal colleague
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.FMEexternal colleaguejozef.lipka [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
FMEexternal colleague
Ing. Jaroslav Longauer, PhD.external colleague
FMEexternal colleague
qluksic [at] stuba.sk
Ing. Juraj Máčaj
external colleague
qmacaj [at] stuba.sk
FME
external colleague
qmaga [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
external colleague
qmalenovsky [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.external colleague
FME
external colleague
FME
external colleague
qmaniur [at] stuba.sk
Ing. Róbert Marák
external colleague
qmarak [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, PhD.FMEexternal colleague
qmarekj [at] stuba.sk
FMEexternal colleagueqmarek [at] stuba.sk
Ing. Michal Máriássy, CSc.external colleague
qmariassy [at] stuba.sk
ÚAMAI FME, FMEexternal colleague
qmarkovicj [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Lukáš Mäsiar
external colleague
qmasiarl [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Matulaexternal colleague
FME
external colleague
qmedveckys [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Melichar, CSc.FME
external colleague
qmelichar [at] stuba.sk
Ing. Ruben MessingFME
external colleague
FME
external colleague
qmihalovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.external colleague
Ing. Ivan Mikulecký, PhD.
external colleague
external colleague
FMEexternal colleague
17B, Vazovova 5
marek.mlkvik [at] stuba.sk
FMEexternal colleagueqmojto [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.FME
external colleague
qmolnarp [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.FME
external colleague
qmoravecj [at] stuba.sk
FME
external colleague
xmoreira [at] stuba.sk
Irati MotosoFMEexternal colleague
Romain MougenelFME
external colleague
Aritz Mujika OnekaFMEexternal colleague
xmujikaoneka [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.external colleagueA704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
justin.murin [at] stuba.sk
external colleague
qmusils [at] stuba.sk
Ing. Peter Muškát, PhD.external colleague
+421 (2) 57 296 476
Ing. Jozef Nákačkaexternal colleague
RNDr. Peter Nemeček, PhD.external colleague
FME
external colleague
Ing. Juraj NovotaFME
external colleague
Aitor OleaFME
external colleague
external colleague102+421 (2) 57 296 715qondrejkovic [at] stuba.sk
FME
external colleague
qorokocky [at] stuba.sk
FME
external colleague
doc. Ing. František Palčák, CSc.FME
external colleague
27
+421 (2) 57 296 193
frantisek.palcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.FME
external colleague
104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Pálka, PhD.external colleague
FME
external colleague
qpastor [at] stuba.sk
FME
external colleague
Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.
external colleague
qpatoprsty [at] stuba.sk
external colleague
FME
external colleague
Ing. Tomáš Peták, PhD.
external colleague
qpetak [at] stuba.sk
external colleague
T-128+421 908 674 130jozef.peterka [at] stuba.sk
external colleague
qpetkova [at] stuba.sk
FME
external colleague
qpetocz [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qpetrak [at] stuba.sk
Ing. Peter Petrenčíkexternal colleague
qpetrencik [at] stuba.sk
Jorge Pie Fernandezexternal colleague
FME
external colleague
qpilc [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
external colleague
qpiska [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. František Pochylý, CSc.FME
external colleague
prof. Dr. Ing. Miroslav PokornýFMEexternal colleague
doc. Ing. Petr Porteš, PhD.
external colleague
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD.FMEexternal colleague
external colleague
FME
external colleague
qpracny [at] stuba.sk
Ing. Gellért Presinszkýexternal colleagueqpresinszky [at] stuba.sk
Ing. Peter PribilaFMEexternal colleague
qpribila [at] stuba.sk
Maciej PrusFME
external colleague
xprus [at] stuba.sk
Ing. Branislav Ragan, PhD.FME
external colleague
qragan [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
FME
external colleague
230+421 (2) 57 296 376
FME
external colleague
qrieger [at] stuba.sk
FMEexternal colleagueqrimar [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.FME
external colleague
external colleague
qruzickam [at] stuba.sk
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.FME
external colleague
107
+421 (2) 57 296 717
jan.rybar [at] stuba.sk
external colleague
Paul Salomonexternal colleague
xsalomon [at] stuba.sk
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
external colleague
Ing. Ľubomír SarázFME
external colleague
Ing. Ondrej SárkányFMEexternal colleague
qsarkany [at] stuba.sk
external colleague
xsarriamedina [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Sásik, CSc.external colleague
external colleagueqsator [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.
external colleague
qsegla [at] stuba.sk
Ing. Pavol Seman, PhD.FMEexternal colleague
qseman [at] stuba.sk
Dr. Ing. Martin Schmid
external colleague
Ing. Matúš Schneider
external colleague
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
external colleague
qsinay [at] stuba.sk
Ing. Martin Sivý, PhD.FMEexternal colleague
333
+421 (2) 57 296 479martin.sivy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
external colleague
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
external colleague
FMEexternal colleague
qsmeja [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Smutnýexternal colleague
external colleague
qsoloviov [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.FME
external colleague
Ing. Robert Spurný, PhD.FMEexternal colleague
FME
external colleague
qsrnka [at] stuba.sk
Ing. Dušan StachoFME
external colleague
external colleague
qstanciks [at] stuba.sk
FME
external colleague
qsteinerh [at] stuba.sk
Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
external colleague
qsteinhubl [at] stuba.sk
FMEexternal colleagueNB3115
+421 (2) 59 325 263
external colleague
external colleague
qsuchanekm [at] stuba.sk
FME
external colleague
qsukop [at] stuba.sk
Ing. Michal Svátek, PhD.external colleague
qsvatek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Martin Svetlíkexternal colleague
qsvetlik [at] stuba.sk
Ing. Dušan Synak, CSc.FME
external colleague
qsynak [at] stuba.sk
FME
external colleague
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.external colleague
external colleague
qsalamunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.FMEexternal colleague
qsatanova [at] stuba.sk
external colleague
qseda [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.external colleague
qsklubalova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Šofer, PhD.external colleague
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.external colleague
5.20
+421 (2) 21 022 520
FMEexternal colleague
external colleague
prof. Ing. Josef Štetina, PhD.external colleague
qstetinaj [at] stuba.sk
external colleague
qstubnab [at] stuba.sk
FMEexternal colleagueqstulrajter [at] stuba.sk
Ing. Peter Švarc, CSc.FME
external colleague
Ing. Viktor ŠvarcFMEexternal colleague
doc. Ing. Anton Švec, CSc.FME
external colleague
FME
external colleague
Martin Telleria GuineaFMEexternal colleague
xtelleriaguinea [at] stuba.sk
external colleague
qtesar [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.FMEexternal colleague
+421 (2) 57 296 548marian.tolnay [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.FME
external colleague
+421 (2) 57 296 342peter.tomlein [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
Ing. Peter Tóth, PhD.FMEexternal colleague
prof. Ing. Jiří Tuma, CSc.
external colleague
Ekrem TunçbilekFMEexternal colleague
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.FME
external colleague
Ing. Michal UkropecFMEexternal colleague
qukropec [at] stuba.sk
external colleague
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.FME
external colleague
qurednicek [at] stuba.sk
external colleague
qvachalek [at] stuba.sk
Ing. Martin Valašík
external colleague
external colleague
+421 (2) 57 296 551
stefan.valcuha [at] stuba.sk
FMEexternal colleagueqvalenti [at] stuba.sk
Ing. Martin Vančura, PhD.FME
external colleague
qvancura [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qvargam1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.external colleague
michal.varchola [at] stuba.sk
Mgr. Katarína VassalováFMEexternal colleague
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203
katarina.vassalova [at] stuba.sk
FME
external colleague
FME
external colleague
qvavro [at] stuba.sk
Ing. František Vdoleček, PhD.FMEexternal colleague
qvdolecek [at] stuba.sk
external colleague
qvejvoda [at] stuba.sk
FME
external colleague
FME
external colleague
external colleague
qvincze [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qvitecek [at] stuba.sk
FME
external colleague
qvojislavmilten [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.external colleagueqwimmer [at] stuba.sk
Ing. Johann Wlokaexternal colleague
qwloka [at] stuba.sk
mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.ÚAMAI FMEexternal colleague
slawomir.wojnar [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qzabovsky [at] stuba.sk
external colleague
FME
external colleague
qzapomel [at] stuba.sk
Ing. Vladimír ZaťkoFMEexternal colleague
qzatkov [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.external colleague
Ing. Milan ZigoFMEexternal colleague
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
external colleague
qzuth [at] stuba.sk
external colleague
D119
+421 (2) 60 291 742
FMEexternal colleague
qzakova [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
258
+421 (2) 57 296 315
PaedDr. Jozef Židekexternal colleague
FMEexternal colleague
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.FMEexternal colleague