Oct 24, 2020   2:29 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

Name
Department
PositionOfficePhoneE-mail
Knihovnice
162
+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643
Mzdová účtovníčka
033+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547
Pracovnice pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
luba.babicova [at] stuba.sk
ÚSETM FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním23 ŤL+421 (2) 57 296 646jozef.babics [at] stuba.sk
ÚSETM FMEDocent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
Ing. Lukáš Bartalský, PhD.ÚAMAI FMEOdborný asistent CSc.,PhD.102
+421 (2) 57 296 715
Odborná asistentka CSc.,PhD.
236
+421 (2) 57 296 352
judita.belanova [at] stuba.sk
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
106+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703cyril.belavy [at] stuba.sk
Ing. Peter Benco, CSc.Odborný asistent CSc.,PhD.
259/4
+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560
peter.benco [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
ÚTP Dek FMEUpratovač - upratovačka
Pionierska 15
+421 (2) 57 294 194eva.benova [at] stuba.sk
Ing. Igor Berta, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.234+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851
ÚTP Dek FME
Vrátnik
Pionierska 15
+421 905 326 211
Mgr. Veronika Blahová
Pracovnice pre personálne činnosti
025
+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176
veronika.blahova [at] stuba.sk
Lektor102
+421 (2) 57 296 201
john.blight [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.Profesor CSc.,PhD.353/2+421 (2) 57 296 426
Ľubica BrodyováTechnická pracovnice
329
+421 (2) 57 296 453
lubica.brodyova [at] stuba.sk
Ing. Alena Brusilová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
232+421 (2) 57 296 178alena.brusilova [at] stuba.sk
ÚDTK FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
328/1
+421 (2) 57 296 477
Ing. Lucia Bursíková, PhD.ÚESZ FME
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
363
+421 (2) 57 296 343
ÚJŠ FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899alena.cepkova [at] stuba.sk
ÚJŠ FMESkladnicemiriam.cepkova [at] stuba.sk
ÚTP Dek FME
Upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557viliam.cacko [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
Fedor ČerňanVrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
fedor.cernan [at] stuba.sk
CI FME
Technický pracovník
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Odborný asistent CSc.,PhD.426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
Technik el. a energ. zariadení221/1
+421 (2) 57 296 340
Ing. Ján Danko, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
264
+421 (2) 57 296 388
Údržbár09
+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.ÚAMAI FME
Profesor CSc.,PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Odborný asistent CSc.,PhD.
461
+421 (2) 57 296 575frantisek.dzianik [at] stuba.sk
ÚAMM FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
332
+421 (2) 57 296 450
michal.dzurilla [at] stuba.sk
ÚAMM FME
Docent CSc.,PhD.
231
+421 (2) 57 296 345ladislav.ecsi [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.ÚPI FME
Profesor CSc.,PhD.
405
+421 (2) 57 296 530roman.fekete [at] stuba.sk
Ing. Vladimír FrankoCI FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Miloš FričVrátnik
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087
ÚMF FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.8+421 (2) 57 296 176
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním404+421 (2) 57 296 524ludmila.gabrisova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
232
+421 (2) 57 296 178
zuzana.gabrisova [at] stuba.sk
Peter GajdošCI FMESústružník kovov
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Bc. Zuzana GališinováPrac. pre konferenčný a výstav. servis
148/1
+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
zuzana.galisinova [at] stuba.sk
Ing. Martin Garan, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
241
+421 (2) 57 296 367
ÚAMM FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním253/2
+421 (2) 57 296 327
marek.gasparik [at] stuba.sk
Organizačná pracovnice
029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.Profesor CSc.,PhD.233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
307, Mýtna 36+421 918 563 079, 2540
Ing. Patrik Grosinger, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.337+421 (2) 57 296 152patrik.grosinger [at] stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563ladislav.gulan [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.Docent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 57 296 721
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.ÚPI FMEDocent CSc.,PhD.
462
+421 (2) 57 296 535
stefan.guzela [at] stuba.sk
Jozef Hájek
Murár
45
+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981
jozef.hajek [at] stuba.sk
ÚAMAI FME
Docent CSc.,PhD.
218+421 (2) 57 296 707martin.halaj [at] stuba.sk
František HamerlíkÚTP Dek FMEKurič kotlov054
+421 905 594 512, +421 (2) 57 296 236, +421 (2) 57 296 665
Knihovnice
Ing. Jana Harakaľová, CSc.ÚAMM FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
335/2
+421 (2) 57 296 442
ÚAMM FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
244
+421 (2) 57 296 360
Profesorka CSc.,PhD.
443
+421 (2) 57 296 556
Renata HillováDek FME
Pracovnice pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
renata.hillova [at] stuba.sk
Technický pracovník
matej.hinca [at] stuba.sk
PaedDr. Júlia Högerová
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
Frézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682vladimir.holik [at] stuba.sk
Finančná účtovníčka
144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387
Mgr. Oto Honz, PhD.ÚJŠ FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
055/4+421 (2) 57 296 857
Vedúci VS159
+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791
miroslav.horvat [at] stuba.sk
Dek FMEPracovnice pre študijné záležitosti
016/2
+421 (2) 57 296 135
Dek FMEFinančná účtovníčka
Prevádzkový elektrikár
doc. Ing. Branislav Hučko, CSc.
Docent CSc.,PhD.
252/1
+421 (2) 57 296 324
Mgr. Elena Hudecová
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
102
+421 (2) 57 296 201
Pracovnice pre plán a rozpočet
143
+421 (2) 57 296 245
jarmila.hunyadyova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.ÚSETM FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
ondrej.chlebo [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.ÚAMM FME
Docent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147
Odborný asistent CSc.,PhD.
265+421 (2) 57 296 307
Rozália ChudáÚTP Dek FME
Upratovač - upratovačka
Mýtna
ÚAMAI FMETechnická pracovnice203+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158danka.ikhardtova [at] stuba.sk
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
253/4+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843roland.janco [at] stuba.sk
Ing. Igor JaššoÚPI FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
405
+421 (2) 57 296 530igor.jasso [at] stuba.sk
Anna JelenfyováÚTP Dek FMEUpratovač - upratovačka
Nám.slodody
Odborný asistent CSc.,PhD.
429/2
+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
Ing. Martin Juhás, PhD.ÚAMAI FMEOdborný asistent CSc.,PhD.215+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280martin.juhas [at] stuba.sk
Ing. Martin Juriga, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
406/2
+421 (2) 57 296 574martin.juriga [at] stuba.sk
VIS FMEKnihovnice
161/2
+421 (2) 57 296 218jaroslava.jurkovicova [at] stuba.sk
VIS FMEKnihovnice109+421 (2) 57 296 207maria.kafunova [at] stuba.sk
ÚESZ FMEDocent CSc.,PhD.12B, Vazovova 5+421 905 594 090
ÚSETM FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
432
+421 (2) 57 296 548
Viera Koníková
Technická pracovnice
1
+421 (2) 57 296 350
Mgr. Monika Kováčová, PhD.ÚMF FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
064 SjF, 4.29 FIIT
+421 (2) 21 022 429, +421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199monika.kovacova [at] stuba.sk
ÚSETM FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
435+421 (2) 57 296 560
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Odborný asistent CSc.,PhD.
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216
marian.kralik [at] stuba.sk
ÚSETM FME
Docent CSc.,PhD.
436
+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446
Miroslav KubicaCI FME
Frézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
miroslav.kubica [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
103
+421 (2) 57 296 200anna.kucharikova [at] stuba.sk
ÚPI FMETechnická pracovnice
403
+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519
Ing. Matej Kurilla, PhD.ÚDTK FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním15, Vazovova 5
Dek FMETajomníčka fakulty028
+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545
gabriela.kuzmova [at] stuba.sk
Ing. Jan Lach
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL+421 (2) 57 296 634
Jaroslav LebanUpratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
ÚMF FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
259/3
+421 (2) 57 296 366
ÚDTK FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Mgr. Peter Letavaj, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
9
+421 (2) 57 296 175peter.letavaj [at] stuba.sk
ÚJŠ FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.169+421 (2) 57 296 204martina.lipkova [at] stuba.sk
Mgr. Jana LokajováOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti168+421 (2) 57 296 205
ÚDTK FMEDocent CSc.,PhD.
263
+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369
ÚPI FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
408/1
+421 (2) 57 296 529
Imrich MandákPrac. technickej obsluhy a údržby VS
123
+421 (2) 57 296 230imrich.mandak [at] stuba.sk
Ing. Matúš Margetin, PhD.ÚAMM FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním245
+421 (2) 57 296 372
ÚESZ FME
Docent CSc.,PhD.
359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
michal.masaryk [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
430
+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462milos.matus [at] stuba.sk
Anna MatúšováDek FME
Finančná účtovníčka
141
+421 (2) 57 296 169
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova [at] stuba.sk
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.ÚDTK FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním339+421 (2) 57 296 460izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
Alžbeta MentelováÚESZ FME
Technická pracovnice
303
+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947
alzbeta.mentelova [at] stuba.sk
Technická pracovnice335/1+421 (2) 57 296 443tatiana.michalcova [at] stuba.sk
ÚDTK FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním209/2+421 (2) 57 296 318tomas.milesich [at] stuba.sk
Technická pracovnice
158/4
+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776
ÚESZ FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
17B, Vazovova 5
ÚESZ FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
304
+421 (2) 57 296 391
Jozef MlynekVrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním118 ŤL+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012
Profesor CSc.,PhD.333
+421 (2) 57 296 479
milos.musil [at] stuba.sk
František ObalaÚTP Dek FMEDomovník - údržbár
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211
frantisek.obala [at] stuba.sk
Ing. Zuzana OlexováDek FMEPracovnice pre študijné záležitosti016/1+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.ÚESZ FME
Docent CSc.,PhD.
20, Vazovova 5
+421 917 825 279
Mgr. Milada Omachelová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
4.29
+421 (2) 21 022 429milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
434/1
+421 (2) 57 296 545iveta.onderova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Ondruška, PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
435
+421 (2) 57 296 560juraj.ondruska [at] stuba.sk
Technický pracovník19, Vazovova 5
Ing. Jakub Palenčár, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
C204
jakub.palencar [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
104
+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
Odborný asistent CSc.,PhD.
167+421 (2) 57 296 206marian.paukov [at] stuba.sk
ÚAMAI FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
403/1
+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517
marian.peciar [at] stuba.sk
ÚAMAI FMEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti204
+421 (2) 57 296 708
doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Docent CSc.,PhD.
408/2
+421 (2) 57 296 588
Odborný asistent CSc.,PhD.
209/1
+421 (2) 57 296 421
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním036
+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007
lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
Dek FME
Pracovnice pre verejné obstarávanie
149
+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.Profesorka CSc.,PhD.445+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova [at] stuba.sk
Oľga PolatsekováArchivár055+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417olga.polatsekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.ÚDTK FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
203
+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003
ÚTP Dek FMEVrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Mgr. Monika Prášilová, PhD.ÚMF FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.7+421 (2) 57 296 177monika.prasilova [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.ÚESZ FME
Docent CSc.,PhD.
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel [at] stuba.sk
Mgr. Mária PronayováDek FME
Pracovnice ekonomiky práce
023+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983maria.pronayova [at] stuba.sk
Mgr. Roman ProtasovÚDTK FMEOdborný asistent bez vedeckej hodnosti341+421 (2) 57 296 464roman.protasov [at] stuba.sk
Martin Pupala
Technický pracovník
136, Pionierska 15+421 (2) 57 296 394martin.pupala [at] stuba.sk
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.ÚMF FMEOdborná asistentka CSc.,PhD.60
+421 (2) 57 296 116
daniela.richtarikova [at] stuba.sk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
205+421 (2) 57 296 702boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
463+421 (2) 57 296 586radovan.ruzinsky [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
jan.rybar [at] stuba.sk
ÚSETM FME
Technická pracovnice
436
+421 (2) 57 296 543
ÚTM FMEProfesor CSc.,PhD.239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
pavol.sejc [at] stuba.sk
ÚDTK FME
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
340
+421 (2) 57 296 461
carmen.schmidtova [at] stuba.sk
ÚTM FMEDocent CSc.,PhD.237+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328alexander.schrek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Július Sivý, CSc.ÚMF FMEDocent CSc.,PhD.
255
julius.sivy [at] stuba.sk
Ing. Juraj Sklenár
Pracovník pre zahraničné vzťahy
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
Odborný asistent CSc.,PhD.
331
+421 (2) 57 296 451
Odborná asistentka CSc.,PhD.
428+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417
Mgr. Renáta SovišováDek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
Jana Stančíková
Technická pracovnice
238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855jana.stancikova [at] stuba.sk
Iveta Sylla, prom. fil.Knihovnice
109
+421 (2) 57 296 207
Ing. Dana Šišmišová, PhD.ÚAMAI FME
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
107+421 (2) 57 296 717
Ing. Michal Šlauka, PhD.ÚDTK FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
250/1
+421 (2) 57 296 400
JUDr. Peter Šolc
Vrátnik
017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554peter.solc [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
441- klapka 180, 29/2
+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777
Archivár502+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350anna.stefanickova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.229
+421 (2) 57 296 225
ÚESZ FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
362
+421 (2) 57 296 405
jaroslav.sustek [at] stuba.sk
Dek FME
Pracovnice pre študijné záležitosti
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova [at] stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
235
+421 (2) 57 296 339
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.ÚAMAI FMEProfesor CSc.,PhD.316+421 (2) 57 296 712
Pracovnice pre plán a rozpočet
142+421 (2) 57 296 210
Ľubica TimováÚTP Dek FMEPrevádzková pracovnice152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním342
+421 (2) 57 296 495
pavol.tokoly [at] stuba.sk
VIS FME
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
158/3
+421 (2) 57 296 224
doc. Ing. Juraj Úradníček, PhD.ÚAMM FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
253/2
+421 (2) 57 296 327
juraj.uradnicek [at] stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.Profesor CSc.,PhD.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
ÚJŠ FMEOdborný asistent CSc.,PhD.
055/3
marian.uvacek [at] stuba.sk
ÚAMAI FMEDocent CSc.,PhD.
226
+421 (2) 57 296 713
jan.vachalek [at] stuba.sk
Ing. Branislav Vanko, PhD.ÚTM FME
Odborný asistent CSc.,PhD.
39/3+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281branislav.vanko [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
C211
+421 (2) 57 296 714
ÚMF FME
Docentka CSc.,PhD.
001/1
+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333
Odborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
ÚTP Dek FME
Vodič osobných automobilov
Docent CSc.,PhD.
103
jan.vlnka [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Volenský, PhD.ÚAMAI FMEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922tomas.volensky [at] stuba.sk
Dek FMEVedúca oddelenia finančného účtovníctva141+421 (2) 57 296 169jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
ÚMF FME
Odborná asistentka CSc.,PhD.
001/2
+421 (2) 57 296 138
ÚTP Dek FMEVedúci prevádzkovej jednotky
153
+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145ladislav.zeleny [at] stuba.sk
ÚSETM FME
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
258
+421 (2) 57 296 315
Mgr. Ján Žiška, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
055/7
+421 (2) 57 296 857
jan.ziska [at] stuba.sk

External staff

Name
Department
PositionOfficePhone
E-mail
Maheut AnthonyFME
external colleague
xanthony [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.external colleague
D610
+421 (2) 60 291 599andrej.babinec [at] stuba.sk
FME
external colleague
T 112
jozef.baca [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qballa [at] stuba.sk
Clément Barchon
external colleague
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.FME
external colleague
qbartl [at] stuba.sk
FME
external colleague
FMEexternal colleague
214
+421 (2) 57 296 718
gabriel.batista [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
Ing. Róbert Berkyexternal colleague
qberky [at] stuba.sk
external colleague
qbernasovsky [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.FMEexternal colleague
qbigos [at] stuba.sk
FME
external colleague
qbila [at] stuba.sk
Ing. Peter BlažíčekFME
external colleague
peter.blazicek [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qbobal [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qbosansky [at] stuba.sk
FME
external colleague
Ing. Pavol Buček, PhD.FMEexternal colleague
qbucekp [at] stuba.sk
FME
external colleague
qbudisky [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.external colleague
328/1
+421 (2) 57 296 477juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.external colleague
T02 2.121
+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138
FME
external colleague
Giovanni Cicogna
external colleague
Ing. Jozef Csambál, PhD.external colleague
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.FMEexternal colleague
doc. Ing. Jozef Čačko, DrSc.FME
external colleague
qcacko [at] stuba.sk
external colleague
qcarnogurska [at] stuba.sk
external colleague
qcech [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.FME
external colleague
doc. Ing. Peter Čičo, PhD.external colleague
FME
external colleague
external colleague
216
+421 (2) 57 296 704
doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.
external colleague
external colleague
external colleague
DP BA
+421 918 646 069, 6195
external colleague
NC 212+421 908 674 115jozef.dobrovodsky [at] stuba.sk
FME
external colleague
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.FME
external colleague
FME
external colleague
external colleagueD118+421 (2) 60 291 669peter.drahos [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
external colleague
qdroppap [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.FME
external colleague
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
Ing. Peter ĎurejeFMEexternal colleague
Ing. Martin Ďurian
external colleague
FMEexternal colleague
qdurisovaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.external colleague105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Ing. Róbert Ďurka, PhD.FME
external colleague
Ing. Maroš Eckert, PhD.
external colleague
qeckert [at] stuba.sk
Ing. Pavel Élesztős, PhD.
external colleague
FME
external colleague
254/1
+421 (2) 57 296 392
prof. Ing. Emil Evin, CSc.external colleague
qevin [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.external colleague
karol.ferstl [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Marián Filkaexternal colleague
FMEexternal colleague
Ing. Marianna Frajková
external colleague
RSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD.FMEexternal colleague
qfrydrysek [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
external colleague
qgajdosm [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.external colleague
NB 604
+421 (2) 59 325 335
marian.gall [at] stuba.sk
external colleague
NB 129
+421 (2) 59 325 297
external colleague
vojtech.geleta [at] stuba.sk
Dipl.-Ing. Sven Gerber
external colleague
Ing. Richard GeschwandtnerFMEexternal colleagueqgeschwandtner [at] stuba.sk
Ing. Juraj Gigac, PhD.external colleague
FMEexternal colleague
doc. Ing. Károly Gócsa, PhD.external colleague
Ing. Marcel Goliaš, PhD.external colleagueqgoliasm [at] stuba.sk
external colleague
fedor.gomory [at] stuba.sk
external colleague
qgonzalez [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
xgradoux [at] stuba.sk
FME
external colleague
FMEexternal colleague
Ing. Miloš Grmanexternal colleague
FME
external colleague
Ing. Juraj Gulášexternal colleague
Ing. Vladimír Hájek, CSc.FME
external colleague
qhajekv [at] stuba.sk
FME
external colleague
qhakl [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
external colleague
218+421 (2) 57 296 707martin.halaj [at] stuba.sk
Univ.-Prof. doc. Dr. Wolfgang HasslerFME
external colleague
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
external colleague
237/3+421 (2) 57 296 336
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.external colleague180, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 468jan.hives [at] stuba.sk
external colleague
FME
external colleague
qhlavna [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.FME
external colleague
Ing. Marek Honek, PhD.FME
external colleague
102
+421 (2) 57 296 715
qhonek [at] stuba.sk
Ing. Andrea Horniaková, PhD.external colleague
qhorniakova [at] stuba.sk
FME
external colleague
226+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Ing. Martin Hudec, PhD.external colleague
qhudecm [at] stuba.sk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.external colleague
206
+421 (2) 57 296 701gabriel.hulko [at] stuba.sk
Ing. Eva Hýrošová, PhD.FME
external colleague
qhyrosova [at] stuba.sk
FMEexternal colleague+420 576 035 316
external colleague
FME
external colleague
qilka [at] stuba.sk
Roy J. Issa, Ph.D.external colleague
qissa [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
external colleague
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.FMEexternal colleague
external colleague
qjankovic [at] stuba.sk
Ing. Katarína JankovičováFMEexternal colleague
Ing. Július Jankovský, PhD.FME
external colleague
FMEexternal colleague
FMEexternal colleague
external colleague
FME
external colleague
107
+421 (2) 57 296 717
prof. Ing. Tomáš Jirout, PhD.
external colleague
qjirout [at] stuba.sk
FME
external colleague
Ing. Norbert KáčerFME
external colleague
qkacern [at] stuba.sk
RNDr. Karol Karovič, DrSc.FMEexternal colleagueqkarovic [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qkelemenm [at] stuba.sk
FME
external colleague
external colleague
external colleague
viera.khunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Klepoch , CSc.external colleague
FMEexternal colleague
FME
external colleague
qklimentt1 [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
external colleague
qkmetko [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.external colleague
prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, CSc.FME
external colleague
qkompisv [at] stuba.sk
FME
external colleague
doc. Ing. Daniel Koutný, PhD.external colleague
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.FMEexternal colleague
qkovacikj [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyexternal colleagueT-117+421 906 068 336, +421 915 738 909
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.FME
external colleague
FMEexternal colleague
qkrahulec [at] stuba.sk
external colleagueR-II-10a
doc. Ing. Lukáš Krátky, Ph.D.FME
external colleague
Ing. Pavel Kraus, PhD.FMEexternal colleague
pavel.kraus [at] stuba.sk
external colleague359/1
+421 (2) 57 296 491
lubor.kucak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
external colleague
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.FMEexternal colleague
FMEexternal colleague
qkudela [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD.FMEexternal colleague
qkulka [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Kureková, CSc.FME
external colleague
218
+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157
Mgr. Eva Kurhajcová
external colleague
+421 (2) 57 296 858qkurhajcova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Ivan KuricFME
external colleague
qkuric [at] stuba.sk
Ing. Igor Kuruc, CSc.FME
external colleague
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.FMEexternal colleagueA707
+421 (2) 60 291 452
vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kvasnička, PhD.
external colleague
FME
external colleague
xlaine [at] stuba.sk
external colleague
RNDr. Tomáš Lánczos, PhD.
external colleague
FME
external colleague
qlapinj1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.FME
external colleague
external colleague
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
FME
external colleague
marta.leskova [at] stuba.sk
FME
external colleague
xlintanf [at] stuba.sk
external colleague
jozef.lipka [at] stuba.sk
external colleague
neitus.liptak [at] stuba.sk
FME
external colleague
external colleague
qlongauerj [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lukšic, CSc.
external colleague
qluksic [at] stuba.sk
FME
external colleague
Ing. Zdenko Maga, PhD.FME
external colleague
qmaga [at] stuba.sk
external colleague
FMEexternal colleague
qmalcho [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.FME
external colleague
FME
external colleague
qmaniur [at] stuba.sk
Ing. Róbert MarákFME
external colleague
qmarak [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Miroslav MarekFME
external colleague
qmarek [at] stuba.sk
Ing. Michal Máriássy, CSc.external colleague
qmariassy [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.ÚAMAI FME, FMEexternal colleague
Aldo MasciarelliFME
external colleague
Ing. Tomáš Matulaexternal colleague
Ing. Lukáš Mäsiar
external colleague
FMEexternal colleague
prof. Ing. Jan Melichar, CSc.
external colleague
qmelichar [at] stuba.sk
external colleague
FME
external colleague
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.external colleague
qmikles [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
Ing. Peter MinarovičFME
external colleague
external colleague
17B, Vazovova 5
marek.mlkvik [at] stuba.sk
doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD.
external colleague
qmojto [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.FME
external colleague
external colleague
Carlos MoreiraFME
external colleague
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
external colleague
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
Ing. Stanislav Musil, PhD.FME
external colleague
qmusils [at] stuba.sk
Ing. Peter Muškát, PhD.
external colleague
+421 (2) 57 296 476peter.muskat [at] stuba.sk
Ing. Jozef Nákačka
external colleague
RNDr. Peter Nemeček, PhD.
external colleague
qnemecek [at] stuba.sk
external colleague
qnikodemova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Novotaexternal colleague
qnovota [at] stuba.sk
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.FMEexternal colleague
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
external colleague
102
+421 (2) 57 296 715
qondrejkovic [at] stuba.sk
Ing. Radoslav Orokocký, PhD.external colleague
Özcan Bora ÖzdemirFME
external colleague
FME
external colleague
27+421 (2) 57 296 193
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.FME
external colleague
104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636rudolf.palencar [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Pálka, PhD.
external colleague
qpalka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.FMEexternal colleague
qpastor [at] stuba.sk
Ing. Michael Paštéka, PhD.external colleague
Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.FMEexternal colleague
external colleague
external colleague
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaexternal colleague
T-128
+421 908 674 130jozef.peterka [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.
external colleague
Ing. Gyula Petőcz
external colleague
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD.
external colleague
external colleague
qpetrencik [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
external colleague
Pawel PodsiadlyFMEexternal colleaguexpodsiadly [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qpokorny [at] stuba.sk
FME
external colleague
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD.
external colleague
qpospisil [at] stuba.sk
Ing. Peter PotockýFMEexternal colleague
Ing. Vladislav Pracný, PhD.external colleague
Ing. Gellért Presinszkýexternal colleague
external colleague
qpribila [at] stuba.sk
Maciej Prus
external colleague
external colleague
qragan [at] stuba.sk
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.external colleague
qrajec [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Repka, PhD.external colleague230+421 (2) 57 296 376
prof. Ing. František Rieger, DrSc.FME
external colleague
prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.FME
external colleague
qrimar [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
external colleague
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
external colleague
T-129
+421 908 674 132
roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.FME
external colleague
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.external colleague
107
+421 (2) 57 296 717
doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.external colleague
external colleague
qsapietova [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír SarázFMEexternal colleague
qsaraz [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SárkányFMEexternal colleague
qsarkany [at] stuba.sk
external colleague
qsasik [at] stuba.sk
Ing. Ladislav Sátor, PhD.
external colleague
external colleague
qsegla [at] stuba.sk
Ing. Pavol Seman, PhD.external colleague
qseman [at] stuba.sk
Dr. Ing. Martin Schmidexternal colleague
Ing. Matúš SchneiderFME
external colleague
qschneiderm1 [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qsinay [at] stuba.sk
Ing. Martin Sivý, PhD.FME
external colleague
333
+421 (2) 57 296 479martin.sivy [at] stuba.sk
FMEexternal colleaguevladimir.sladek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Martin Smeja, PhD.
external colleague
qsmeja [at] stuba.sk
external colleague
qsmutny [at] stuba.sk
external colleague
qsoloviov [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.FME
external colleague
Ing. Robert Spurný, PhD.external colleague
Ing. Milan Srnka, PhD.
external colleague
qsrnka [at] stuba.sk
Ing. Dušan StachoFMEexternal colleague
FME
external colleague
Dr. Hannes SteinerFME
external colleague
qsteinerh [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.FME
external colleague
NB3115+421 (2) 59 325 263
Ing. Petra StrapkoFMEexternal colleague
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.FMEexternal colleague
qsuchanekm [at] stuba.sk
FME
external colleague
external colleague
qsvatek [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Martin Svetlík
external colleague
Ing. Dušan Synak, CSc.external colleague
qsynak [at] stuba.sk
FME
external colleague
external colleague
FME
external colleague
external colleague
qsatanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.external colleague
FMEexternal colleague
doc. Ing. Michal Šofer, PhD.external colleague
qsofer [at] stuba.sk
FME
external colleague
5.20
+421 (2) 21 022 520
Ing. Peter ŠpačekFME
external colleague
qspacekp [at] stuba.sk
external colleague
qsramekm [at] stuba.sk
external colleague
qstetinaj [at] stuba.sk
Ing. Boris Štubňa, PhD.external colleague
external colleague
qstulrajter [at] stuba.sk
Ing. Peter Švarc, CSc.external colleague
qsvarc [at] stuba.sk
Ing. Viktor Švarc
external colleague
qsvarcv [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Švec, CSc.FMEexternal colleague
Momir Tabakovic, PhD., MSc.
external colleague
external colleague
xtedone [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.external colleague
+421 (2) 57 296 548marian.tolnay [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.FME
external colleague
+421 (2) 57 296 342
Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.external colleague
Ing. Peter Tóth, PhD.FMEexternal colleague
qtoth [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
qtumaj [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qturza [at] stuba.sk
external colleague
qukropec [at] stuba.sk
Ing. Lukáš UlrichFME
external colleague
qulrich [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.external colleague
qurednicek [at] stuba.sk
FME
external colleague
Ing. Martin Valašíkexternal colleagueqvalasik [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
+421 (2) 57 296 551
external colleague
qvalenti [at] stuba.sk
Ing. Martin Vančura, PhD.
external colleague
qvancura [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Varga, CSc.FMEexternal colleague
qvargam1 [at] stuba.sk
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.FME
external colleague
FMEexternal colleague
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203katarina.vassalova [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.
external colleague
qvavro [at] stuba.sk
Ing. František Vdoleček, PhD.FME
external colleague
qvdolecek [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.FMEexternal colleague
qvejvoda [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.FME
external colleague
qveselys [at] stuba.sk
Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.FME
external colleague
FME
external colleague
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
external colleague
qvitecek [at] stuba.sk
prof. Dr. Vojislav Vojislav MiltenovićFME
external colleague
qvojislavmilten [at] stuba.sk
Ing. Peter Vrabček, PhD.
external colleague
qvrabcek [at] stuba.sk
external colleague
qwimmer [at] stuba.sk
external colleague
qwloka [at] stuba.sk
external colleague
slawomir.wojnar [at] stuba.sk
FMEexternal colleague
xyanis [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.FME
external colleague
qzabovsky [at] stuba.sk
external colleague
ondrej.zahorec [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Vladimír ZaťkoFMEexternal colleagueqzatkov [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.
external colleague
qzegzulka [at] stuba.sk
FME
external colleague
qzigom [at] stuba.sk
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.external colleague
FMEexternal colleagueD119
+421 (2) 60 291 742
Ing. Terézia Žáková
external colleague
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.FMEexternal colleague
258
+421 (2) 57 296 315
stanislav.ziaran [at] stuba.sk
external colleague
jozef.zidek [at] stuba.sk
external colleague
peter.zitnansky [at] stuba.sk
FME
external colleague