15. 8. 2020  10:41 Marcela
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Magda AdamčíkováVIS SjFknihovníčka
162
+421 (2) 57 296 211, +421 918 620 643
Priska Ághovámzdová účtovníčka
033
+421 (2) 57 296 126, +421 917 646 547
pracovníčka pre plán a rozpočet142
+421 (2) 57 296 210
Ing. Jozef Bábics
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
23 ŤL
+421 (2) 57 296 646
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.
docent CSc.,PhD.
429/1
+421 (2) 57 296 555, +421 905 460 936
michal.bachraty [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
102
+421 (2) 57 296 715
lukas.bartalsky [at] stuba.sk
Ing. Judita Belanová, PhD.ÚTM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
236+421 (2) 57 296 352judita.belanova [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
106
+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567, 2703
Ing. Peter Benco, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
259/4
+421 (2) 57 296 384, +421 915 759 560peter.benco [at] stuba.sk
ÚSETM SjFdocent CSc.,PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
Eva Benová
upratovač - upratovačka
Pionierska 15
+421 (2) 57 294 194eva.benova [at] stuba.sk
Ing. Igor Berta, PhD.ÚTM SjFodborný asistent CSc.,PhD.234+421 (2) 57 296 402, +421 (2) 57 296 851
vrátnik
Pionierska 15+421 905 326 211anna.blahova [at] stuba.sk
Mgr. Veronika BlahováDek SjF
pracovníčka pre personálne činnosti
025
+421 (2) 57 296 124, +421 907 897 176
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.ÚDTK SjF
profesor CSc.,PhD.
353/2+421 (2) 57 296 426
technická pracovníčka
329+421 (2) 57 296 453
ÚTM SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
232+421 (2) 57 296 178
odborný asistent CSc.,PhD.
201/2
+421 (2) 57 296 365
jozef.bucha [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
363+421 (2) 57 296 343
Mgr. Alena Cepková, PhD.ÚJŠ SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
055/2
+421 (2) 57 296 855, +421 908 769 899
skladníčka
miriam.cepkova [at] stuba.sk
Katarína Csánóová
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
katarina.csanoova [at] stuba.sk
Ing. Viliam Čačko, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
viliam.cacko [at] stuba.sk
Milada Čavojskápracovníčka pre študijné záležitosti
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338milada.cavojska [at] stuba.sk
Fedor Čerňanvrátnik017/2+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554fedor.cernan [at] stuba.sk
CI SjFtechnický pracovník119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
erich.cervenak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
426/1
+421 (2) 57 296 585, +421 905 461 618
Peter ČihaÚESZ SjF
technik el. a energ. zariadení
221/1
+421 (2) 57 296 340
Ing. Ján Danko, PhD.ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.264
+421 (2) 57 296 388
ÚTP Dek SjF
údržbár
09
+421 905 599 431, +421 (2) 57 296 104
jozef.durcak [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
profesor CSc.,PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
stanislav.duris [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
461
+421 (2) 57 296 575
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
332+421 (2) 57 296 450michal.dzurilla [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.docent CSc.,PhD.231+421 (2) 57 296 345ladislav.ecsi [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.ÚPI SjF
profesor CSc.,PhD.
405
+421 (2) 57 296 530roman.fekete [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Frankovýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Miloš Frič
vrátnik
Pionierska 15
+421 (2) 44 455 087
milos.fric [at] stuba.sk
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.8+421 (2) 57 296 176
ÚPI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním404
+421 (2) 57 296 524
ÚTM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.232
+421 (2) 57 296 178
CI SjFsústružník kovov
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
peter.gajdos [at] stuba.sk
Bc. Zuzana Gališinová
prac. pre konferenčný a výstav. servis
148/1
+421 (2) 57 296 863, +421 940 512 270
odborný asistent CSc.,PhD.
241
+421 (2) 57 296 367
ÚAMM SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
253/2+421 (2) 57 296 327
Adriana Godányováorganizačná pracovníčka
029
+421 (2) 57 296 180, +421 905 594 389
adriana.godanyova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
profesor CSc.,PhD.
233+421 (2) 57 296 410, +421 917 944 106ernest.gondar [at] stuba.sk
CI SjFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
307, Mýtna 36
+421 918 563 079, 2540
ÚAMM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
337
+421 (2) 57 296 152
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
330
+421 (2) 57 296 482, +421 915 759 563
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
docent CSc.,PhD.
213
+421 (2) 57 296 721martin.gulan [at] stuba.sk
Ing. Jana Gulanová, PhD.ÚDTK SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
344
+421 (2) 57 296 497, +421 (2) 57 296 860
docent CSc.,PhD.462
+421 (2) 57 296 535
stefan.guzela [at] stuba.sk
Jozef Hájek
murár
45
+421 (2) 57 296 164, +421 905 068 981
jozef.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
docent CSc.,PhD.
218
+421 (2) 57 296 707
martin.halaj [at] stuba.sk
ÚAMM SjFodborná asistentka CSc.,PhD.
335/2
+421 (2) 57 296 442
ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
244
+421 (2) 57 296 360
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.profesorka CSc.,PhD.443+421 (2) 57 296 556
Dek SjF
pracovníčka pre plán a rozpočet
142+421 (2) 57 296 210renata.hillova [at] stuba.sk
pracovníčka pre zahraničné vzťahyjulia.hogerova [at] stuba.sk
frézar
119 ŤL
+421 (2) 57 296 682
Helena Holmanováfinančná účtovníčka144, 151 - klapka 117
+421 (2) 57 296 272, +421 948 911 387
helena.holmanova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
055/4+421 (2) 57 296 857
Július Horváth
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 57 296 617, +421 905 594 526
Ing. Miroslav Horvát, PhD.vedúci VS
159
+421 (2) 57 296 289, +421 905 593 791
Bc. Lucia HorvátováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/2
+421 (2) 57 296 135
Vladimír Hrica
prevádzkový elektrikár
doc. Ing. Branislav Hučko, CSc.ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.
252/1
+421 (2) 57 296 324
branislav.hucko [at] stuba.sk
Mgr. Elena HudecováÚJŠ SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
102
+421 (2) 57 296 201
Jarmila Hunyadyová
pracovníčka pre plán a rozpočet
143
+421 (2) 57 296 245
jarmila.hunyadyova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
426/3
+421 (2) 57 296 557
ondrej.chlebo [at] stuba.sk
ÚAMM SjFdocent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225, +421 905 594 147
ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.
265
+421 (2) 57 296 307
Rozália ChudáÚTP Dek SjFupratovač - upratovačka
Mýtna
rozalia.chuda [at] stuba.sk
Danka IkhardtováÚAMAI SjFtechnická pracovníčka
203
+421 (2) 57 296 709, +421 917 669 158
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.ÚAMM SjF
profesor CSc.,PhD.
253/4
+421 (2) 57 296 395, +421 918 901 843
Ing. Igor Jaššo
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
405
+421 (2) 57 296 530
igor.jasso [at] stuba.sk
Anna Jelenfyováupratovač - upratovačkaNám.slodody
anna.jelenfyova [at] stuba.sk
ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
429/2+421 (2) 57 296 554, +421 918 563 011vladimir.jerz [at] stuba.sk
Ing. Martin Juhás, PhD.ÚAMAI SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
215
+421 (2) 57 296 710, +421 917 825 280
martin.juhas [at] stuba.sk
ÚPI SjFodborný asistent CSc.,PhD.406/2
+421 (2) 57 296 574
martin.juriga [at] stuba.sk
Jaroslava JurkovičováVIS SjFknihovníčka161/2
+421 (2) 57 296 218
jaroslava.jurkovicova [at] stuba.sk
knihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207maria.kafunova [at] stuba.sk
doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.docent CSc.,PhD.12B, Vazovova 5+421 905 594 090
ÚSETM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
432
+421 (2) 57 296 548ludovit.kollath [at] stuba.sk
ÚMF SjF
technická pracovníčka
1
+421 (2) 57 296 350
Mgr. Monika Kováčová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.64+421 (2) 57 296 220, +421 907 897 199
doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
435+421 (2) 57 296 560
ÚSETM SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
444
+421 (2) 57 296 579, +421 907 415 216marian.kralik [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
436
+421 (2) 57 296 539, +421 918 681 446peter.krizan [at] stuba.sk
technická pracovníčka
035
+421 (2) 57 296 187
silvia.krnacova [at] stuba.sk
Miroslav KubicaCI SjFfrézar119 ŤL+421 (2) 57 296 682
PhDr. Anna Kucharíková, CSc.ÚJŠ SjFodborná asistentka CSc.,PhD.103
+421 (2) 57 296 200
anna.kucharikova [at] stuba.sk
Alena Kuklovskátechnická pracovníčka
403
+421 917 114 844, +421 (2) 57 296 519
alena.kuklovska [at] stuba.sk
Ing. Gabriela KuzmováDek SjF
tajomníčka fakulty
028
+421 (2) 57 296 181, +421 905 593 545
gabriela.kuzmova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 634
jan.lach [at] stuba.sk
Jaroslav LebanÚTP Dek SjFupratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
jaroslav.leban [at] stuba.sk
RNDr. Jozef Leja, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.259/3+421 (2) 57 296 366
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.ÚDTK SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
odborný asistent CSc.,PhD.
9
+421 (2) 57 296 175
peter.letavaj [at] stuba.sk
ÚJŠ SjF
odborná asistentka CSc.,PhD.
169
+421 (2) 57 296 204
ÚJŠ SjFodborná asistentka bez vedeckej hodnosti168
+421 (2) 57 296 205
jana.lokajova [at] stuba.sk
ÚDTK SjF
docent CSc.,PhD.
263
+421 (2) 57 296 379, +421 905 593 711, +421 915 808 369
Ing. Oliver Macho, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
408/1
+421 (2) 57 296 529
Imrich MandákVIS SjFprac. technickej obsluhy a údržby VS123
+421 (2) 57 296 230
imrich.mandak [at] stuba.sk
Ing. Matúš Margetin, PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
245
+421 (2) 57 296 372
docent CSc.,PhD.359/3
+421 (2) 57 296 342, +421 905 605 748
ÚSETM SjF
docent CSc.,PhD.
430
+421 (2) 57 296 573, +421 905 256 462
milos.matus [at] stuba.sk
finančná účtovníčka141+421 (2) 57 296 169anna.matusova [at] stuba.sk
Dek SjFpracovníčka pre študijné záležitosti
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova [at] stuba.sk
ÚESZ SjFtechnická pracovníčka303
+421 (2) 57 296 407, +421 905 971 947
alzbeta.mentelova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana MichalcováÚAMM SjF
technická pracovníčka
335/1
+421 (2) 57 296 443tatiana.michalcova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Milesich, PhD.ÚDTK SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním209/2
+421 (2) 57 296 318
Ing. Tatiana Minjariková
technická pracovníčka
158/4+421 (2) 57 296 223, +421 917 866 776
Ing. Marek Mlkvik, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
17B, Vazovova 5
Ing. Peter Mlynár, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
304
+421 (2) 57 296 391
ÚTP Dek SjF
vrátnik
017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
jozef.mlynek [at] stuba.sk
Ing. Ivan Morávek, PhD.CI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
118 ŤL
+421 (2) 57 296 636, +421 905 461 012
ÚAMM SjFprofesor CSc.,PhD.333
+421 (2) 57 296 479
František ObalaÚTP Dek SjFdomovník - údržbárPionierska 15
+421 (2) 44 455 087, +421 905 326 211
Ing. Zuzana OlexováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
docent CSc.,PhD.
20, Vazovova 5
+421 917 825 279
Mgr. Milada Omachelová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.64
+421 (2) 57 296 220
milada.omachelova [at] stuba.sk
Ing. Iveta Onderová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
434/1
+421 (2) 57 296 545iveta.onderova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
435
+421 (2) 57 296 560juraj.ondruska [at] stuba.sk
Boris Oravec
technický pracovník
19, Vazovova 5
odborný asistent CSc.,PhD.
C204
jakub.palencar [at] stuba.sk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním104+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
upratovač - upratovačkaMýtnaeva.pastorikova [at] stuba.sk
PhDr. Marián Paukov, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.167
+421 (2) 57 296 206
marian.paukov [at] stuba.sk
ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
peter.pavlasek [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.403/1+421 (2) 57 296 578, +421 905 593 517
ÚAMAI SjF
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
204+421 (2) 57 296 708
docent CSc.,PhD.
408/2
+421 (2) 57 296 588
odborný asistent CSc.,PhD.
209/1+421 (2) 57 296 421
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním036
+421 (2) 57 296 156, +421 917 822 007
Dek SjF
pracovníčka pre verejné obstarávanie
149+421 (2) 57 296 249, +421 917 918 899renata.pokorna [at] stuba.sk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.ÚSETM SjFprofesorka CSc.,PhD.
445
+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova [at] stuba.sk
archivár
055
+421 (2) 57 296 172, +421 905 599 417
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním203+421 (2) 57 296 300, +421 907 892 003marian.poloni [at] stuba.sk
Tibor Pozsgaivrátnik017/2
+421 (2) 57 296 238, +421 905 594 554
Mgr. Monika Prášilová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
7
+421 (2) 57 296 177
Dek SjFfinančná účtovníčka
dagmar.prielozna [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.docent CSc.,PhD.
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735karol.prikkel [at] stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
023
+421 (2) 57 296 154, +421 917 706 983
maria.pronayova [at] stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti341
+421 (2) 57 296 464
roman.protasov [at] stuba.sk
Martin Pupalatechnický pracovník
136, Pionierska 15
+421 (2) 57 296 394
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
301/1
+421 (2) 57 296 408, +421 915 759 565
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
60
+421 (2) 57 296 116
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
205
+421 (2) 57 296 702
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
Klaudia SabóováÚSETM SjF
technická pracovníčka
436+421 (2) 57 296 543
ÚTM SjFprofesor CSc.,PhD.239
+421 (2) 57 296 664, +421 915 759 562
Ing. Carmen Schmidtovaodborná asistentka bez vedeckej hodnosti340
+421 (2) 57 296 461
ÚTM SjF
docent CSc.,PhD.
237
+421 (2) 57 296 209, +421 903 472 328
doc. RNDr. Július Sivý, CSc.docent CSc.,PhD.255
pracovník pre zahraničné vzťahy138+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
ÚDTK SjFodborný asistent CSc.,PhD.
331
+421 (2) 57 296 451
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
428+421 (2) 57 296 564, +421 905 594 417ingrid.souckova [at] stuba.sk
Mgr. Renáta Sovišovápracovníčka pre študijné záležitosti012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova [at] stuba.sk
Jana Stančíkovátechnická pracovníčka238
+421 (2) 57 296 534, +421 905 460 855
Iveta Sylla, prom. fil.
knihovníčka
109
+421 (2) 57 296 207
iveta.sylla [at] stuba.sk
Ing. Dana Šišmišová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
107
+421 (2) 57 296 717
Ing. Michal Šlauka, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním250/1
+421 (2) 57 296 400
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
334/1+421 (2) 57 296 484, +421 (2) 57 296 450peter.solek [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.441- klapka 180, 29/2+421 (2) 57 296 539, +421 905 538 777lubomir.soos [at] stuba.sk
Dek SjF
archivár
502
+421 (2) 57 296 861, +421 905 594 350
ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.
229
+421 (2) 57 296 225
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.
362
+421 (2) 57 296 405
jaroslav.sustek [at] stuba.sk
Mgr. Nadežda ŠvancarováDek SjF
pracovníčka pre študijné záležitosti
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
ÚTM SjF
profesor CSc.,PhD.
235
+421 (2) 57 296 339
profesor CSc.,PhD.316
+421 (2) 57 296 712
gergely.takacs [at] stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
142
+421 (2) 57 296 210
Ľubica Timováprevádzková pracovníčka
152
+421 (2) 57 296 194, +421 905 594 474
Ing. Pavol Tököly, PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním342+421 (2) 57 296 495pavol.tokoly [at] stuba.sk
VIS SjFprac. technickej obsluhy a údržby VS158/3
+421 (2) 57 296 224
Ing. Juraj Úradníček, PhD.ÚAMM SjFodborný asistent CSc.,PhD.253/2
+421 (2) 57 296 327
profesor CSc.,PhD.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023frantisek.urban [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
marian.uvacek [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.ÚAMAI SjFdocent CSc.,PhD.
226
+421 (2) 57 296 713
jan.vachalek [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
39/3
+421 (2) 57 296 282, +421 917 825 281
branislav.vanko [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C211
+421 (2) 57 296 714
peter.vegh [at] stuba.sk
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
docentka CSc.,PhD.
001/1+421 (2) 57 296 136, +421 917 662 333daniela.velichova [at] stuba.sk
Ing. František Világi, PhD.ÚESZ SjFodborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
vodič osobných automobilov
docent CSc.,PhD.103
ÚAMAI SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
224
+421 (2) 57 296 716, +421 918 669 180, 9922
tomas.volensky [at] stuba.sk
Jarmila ZadubencováDek SjFvedúca oddelenia finančného účtovníctva
141
+421 (2) 57 296 169jarmila.zadubencova [at] stuba.sk
ÚMF SjFodborná asistentka CSc.,PhD.001/2
+421 (2) 57 296 138
vedúci prevádzkovej jednotky153+421 905 594 365, +421 (2) 57 296 145ladislav.zeleny [at] stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
258+421 (2) 57 296 315
ÚJŠ SjF
odborný asistent CSc.,PhD.
055/7
+421 (2) 57 296 857
jan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
SjFExterný spolupracovník
xaguileragonzal [at] stuba.sk
Maheut Anthony
Externý spolupracovník
xanthony [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.SjF
Externý spolupracovník
D610
+421 (2) 60 291 599
andrej.babinec [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Bača, CSc.SjFExterný spolupracovníkT 112
jozef.baca [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Mamadou Bassadin, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qbassadin [at] stuba.sk
Ing. Gabriel Batista, PhD.SjFExterný spolupracovník
214
+421 (2) 57 296 718
SjFExterný spolupracovník
SjFExterná spolupracovníčka
SjFExterný spolupracovník
qberky [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qbernasovsky [at] stuba.sk
Ing. Tomáš BielikSjF
Externý spolupracovník
qbielik [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.SjFExterný spolupracovník
qbila [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
peter.blazicek [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbobal [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qbrezinat [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qbudisky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xbueche [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.SjF
Externý spolupracovník
328/1
+421 (2) 57 296 477
juraj.bukoveczky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
T02 2.121+421 906 068 kl. 466, +421 906 068 138dagmar.caganova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcebo [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Csambál, PhD.SjFExterný spolupracovník
qcsambal [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqczan [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qcacko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qcarnogurska [at] stuba.sk
Ing. Jozef Čech, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qcech [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Čičo, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
216
+421 (2) 57 296 704
doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.SjFExterný spolupracovníkqdekysv [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
DP BA
+421 918 646 069, 6195
svetozar.demian [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xdilgodoy [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
NC 212
+421 908 674 115
jozef.dobrovodsky [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qdomanova [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
D118
+421 (2) 60 291 669
SjF
Externý spolupracovník
qdroppap [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
SjF
Externý spolupracovník
qdureje [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.Externý spolupracovník105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
Ing. Róbert Ďurka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Maroš Eckert, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Pavel Élesztős, PhD.SjFExterný spolupracovníkqelesztos [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.Externý spolupracovník
254/1
+421 (2) 57 296 392
Externý spolupracovníkxerdogan [at] stuba.sk
prof. Ing. Emil Evin, CSc.SjFExterný spolupracovník
qevin [at] stuba.sk
Paulo Faria
Externý spolupracovník
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
ÚESZ SjFExterný spolupracovníkkarol.ferstl [at] stuba.sk
Ing. Branislav Fidler, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Marián FilkaExterný spolupracovník
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qforejt [at] stuba.sk
SjF
Externá spolupracovníčka
RSTU B237, SJF 014+421 918 669 197, 9934
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfurdova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Fusek, PhD.
Externý spolupracovník
qfusek [at] stuba.sk
Ing. Matúš Gajdoš, PhD.Externý spolupracovník
qgajdosm [at] stuba.sk
Ing. Marián Gall, PhD.SjF
Externý spolupracovník
NB 604+421 (2) 59 325 335
SjF
Externý spolupracovník
xgandyb [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.
Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
SjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgeschwandtner [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qgigac [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qgmiterko [at] stuba.sk
doc. Ing. Károly Gócsa, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qgocsa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qgonzalez [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqgrepl [at] stuba.sk
prof. Ing. František Greškovič, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Miloš GrmanSjF
Externý spolupracovník
qgrmanm [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Grom, CSc.SjFExterný spolupracovník
qgrom [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqgulas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qhakl [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.Externý spolupracovník218+421 (2) 57 296 707
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník237/3
+421 (2) 57 296 336
vaclav.havelsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
jan.hives [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qhlavna [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovníkqholy [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
102
+421 (2) 57 296 715
SjFExterná spolupracovníčka
qhorniakova [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
226+421 (2) 44 455 087 kl. 369, +421 915 759 565viliam.hrnciar [at] stuba.sk
Ing. Martin Hudec, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
206
+421 (2) 57 296 701
Ing. Eva Hýrošová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Petr Chalupa, Ph.D.SjFExterný spolupracovník
+420 576 035 316
SjFExterná spolupracovníčka
qcharvatova [at] stuba.sk
Ing. Alfréd IlkaSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qissa [at] stuba.sk
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.SjF
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.Externý spolupracovník
qjandacka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qjankovic [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjankovicovak [at] stuba.sk
Ing. Július Jankovský, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjavorek [at] stuba.sk
Ing. Michal Jedinák, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qjedinakm [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Dana Jenčuráková, PhD.Externá spolupracovníčka107
+421 (2) 57 296 717
qjencurakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkmalcolm.jones [at] stuba.sk
Ing. Norbert Káčer
Externý spolupracovník
qkacern [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.
Externý spolupracovník
qkelemenm [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqkepka [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkxkeriv [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
viera.khunova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Klepoch , CSc.Externý spolupracovník
Ing. Vladimír Kliman, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Kliment, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Martin Kluka, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Juraj KmeťkoSjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qkohutp [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkompisv [at] stuba.sk
Ing. Peter KoroncziSjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Daniel Koutný, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.Externý spolupracovník
qkovacikj [at] stuba.sk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Externý spolupracovník
T-117
+421 906 068 336, +421 915 738 909
pavel.kovacocy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.SjFExterná spolupracovníčka
Ing. Slavomír Krahulec, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Štefan Král, CSc.Externý spolupracovník
R-II-10a
stefan.kral [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Krátky, Ph.D.SjF
Externý spolupracovník
qkratkyl [at] stuba.sk
Ing. Pavel Kraus, PhD.SjFExterný spolupracovník
Ing. Ľubor Kučák, CSc.SjFExterný spolupracovník
359/1
+421 (2) 57 296 491
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qkudela [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Eva Kureková, CSc.Externá spolupracovníčka218+421 (2) 57 296 707, +421 917 669 157
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
prof. Dr. Ing. Ivan KuricSjFExterný spolupracovník
qkuric [at] stuba.sk
Ing. Igor Kuruc, CSc.SjFExterný spolupracovník
qkuruc [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.SjFExterný spolupracovníkA707
+421 (2) 60 291 452
vladimir.kutis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlalinskyt [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qlanczos [at] stuba.sk
Ing. Juraj Lapin, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
qlapinj1 [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqlegat [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.SjF
Externý spolupracovník
201/1
+421 (2) 57 296 306, +421 917 669 674, 9674
Marta LeškováSjFExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
jozef.lipka [at] stuba.sk
doc. Ing. Neitus Lipták, PhD.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
qliskao [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Lukšic, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Máčaj
Externý spolupracovník
qmacaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Lucas MalejkaExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.Externý spolupracovník
qmalys [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Róbert MarákSjF
Externý spolupracovník
qmarak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav MarekSjFExterný spolupracovník
Ing. Michal Máriássy, CSc.
Externý spolupracovník
qmariassy [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.ÚAMAI SjF, SjF
Externý spolupracovník
Aldo MasciarelliSjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Mäsiar
Externý spolupracovník
qmasiarl [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.SjFExterný spolupracovník
qmedveckys [at] stuba.sk
prof. Ing. Jan Melichar, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qmelichar [at] stuba.sk
Ing. Ruben MessingExterný spolupracovník
qmessing [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qminarovic [at] stuba.sk
Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Externý spolupracovník
17B, Vazovova 5
doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmolnarp [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xmoreira [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Romain MougenelSjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.SjF
Externý spolupracovník
A704
+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192
justin.murin [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Musil, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Peter Muškát, PhD.SjF
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 476
Externý spolupracovník
qnakacka [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qnemecek [at] stuba.sk
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qnikodemova [at] stuba.sk
Ing. Juraj NovotaSjF
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.SjF
Externý spolupracovník
qohlidal [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.SjFExterný spolupracovník102
+421 (2) 57 296 715
Ing. Radoslav Orokocký, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
27
+421 (2) 57 296 193
Externý spolupracovník
104
+421 (2) 57 296 705, +421 917 908 636
rudolf.palencar [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Pálka, PhD.Externý spolupracovníkqpalka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Baran PehlivanExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkxperezbravo [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Peták, PhD.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
T-128
+421 908 674 130
doc. Ing. Viera Peťková, PhD.SjF
Externá spolupracovníčka
qpetkova [at] stuba.sk
Ing. Gyula Petőcz
Externý spolupracovník
qpetocz [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qpetrak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Jorge Pie FernandezSjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpilc [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.SjFExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
xpodsiadly [at] stuba.sk
prof. Ing. František Pochylý, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpokorny [at] stuba.sk
doc. Ing. Petr Porteš, PhD.SjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpotocky [at] stuba.sk
Ing. Vladislav Pracný, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qpracny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpresinszky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qpribila [at] stuba.sk
Maciej Prus
Externý spolupracovník
Ing. Branislav Ragan, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrajec [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
230
+421 (2) 57 296 376miroslav.repka [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qrieger [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Sarah RousvalExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
T-129
+421 908 674 132
roman.ruzarovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.SjFExterný spolupracovník107
+421 (2) 57 296 717
SjF
Externý spolupracovník
qrepa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xsalomon [at] stuba.sk
prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qsapietova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
xsarriamedina [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Martin SchmidSjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsinay [at] stuba.sk
Ing. Martin Sivý, PhD.SjF
Externý spolupracovník
333
+421 (2) 57 296 479
martin.sivy [at] stuba.sk
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.SjFExterný spolupracovníkvladimir.sladek [at] stuba.sk
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Externý spolupracovník
Ing. Martin Smeja, PhD.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej SmutnýSjFExterný spolupracovník
qsmutny [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qsoloviov [at] stuba.sk
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.SjF
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsrnka [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qstachod [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qstanciks [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qsteinerh [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
qsteinhubl [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.SjF
Externý spolupracovník
NB3115
+421 (2) 59 325 263jan.stopka [at] stuba.sk
Ing. Petra Strapko
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marek Sukop, PhD.
Externý spolupracovník
qsukop [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
qsvatek [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.Externý spolupracovník
qsverak [at] stuba.sk
Ing. Martin SvetlíkSjFExterný spolupracovník
qsvetlik [at] stuba.sk
Ing. Dušan Synak, CSc.
Externý spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.
Externá spolupracovníčka
dagmar.szarkova [at] stuba.sk
SjFExterná spolupracovníčka
qsalamunova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qseda [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qsklubalova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Šofer, PhD.SjF
Externý spolupracovník
qsofer [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes [at] stuba.sk
Ing. Peter ŠpačekSjF
Externý spolupracovník
qspacekp [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Josef Štetina, PhD.SjFExterný spolupracovník
qstetinaj [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŠtulrajterExterný spolupracovníkqstulrajter [at] stuba.sk
Ing. Peter Švarc, CSc.SjF
Externý spolupracovník
Ing. Viktor ŠvarcSjFExterný spolupracovník
doc. Ing. Anton Švec, CSc.
Externý spolupracovník
qsveca [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
momir.tabakovic [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.SjF
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 548
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 342
Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.Externý spolupracovník
qtothf [at] stuba.sk
Ing. Peter Tóth, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Tuma, CSc.SjFExterný spolupracovník
Ekrem TunçbilekExterný spolupracovník
SjF
Externý spolupracovník
qturza [at] stuba.sk
Ing. Michal Ukropec
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Ulrich
Externý spolupracovník
qulrich [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Milan VachálekExterný spolupracovník
Ing. Martin ValašíkSjFExterný spolupracovník
SjFExterný spolupracovník+421 (2) 57 296 551
doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.
Externý spolupracovník
qvalenti [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qvancura [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Varga, CSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Michal Varchola, CSc.
Externý spolupracovník
michal.varchola [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Vassalová
Externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 204, +421 (2) 57 296 203
katarina.vassalova [at] stuba.sk
SjFExterný spolupracovník
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.Externý spolupracovníkqvavro [at] stuba.sk
Ing. František Vdoleček, PhD.SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qvejvoda [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqveselys [at] stuba.sk
Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvitecek [at] stuba.sk
prof. Dr. Vojislav Vojislav MiltenovićSjFExterný spolupracovník
Ing. Peter Vrabček, PhD.
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Ing. Johann WlokaSjF
Externý spolupracovník
qwloka [at] stuba.sk
ÚAMAI SjFExterný spolupracovník
slawomir.wojnar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qzabovsky [at] stuba.sk
SjF
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Vladimír ZaťkoSjFExterný spolupracovník
qzatkov [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D.Externý spolupracovník
qzegzulka [at] stuba.sk
Ing. Milan ZigoExterný spolupracovník
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
D119+421 (2) 60 291 742
Ing. Terézia Žáková
Externá spolupracovníčka
qzakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
258
+421 (2) 57 296 315stanislav.ziaran [at] stuba.sk
PaedDr. Jozef ŽidekSjF
Externý spolupracovník
SjFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník