Jun 1, 2020   9:19 p.m. Žaneta
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartmentPosition
Office
PhoneE-mail
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB2124+421 (2) 59 325 249
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.DPRF IPM FCFT
Profesor CSc.,PhD.
SB 479
+421 (2) 59 325 536
Ing. Marta Ambrová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
172, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 783
Jarmila Androvičová
Finančná účtovníčka
B 1102
+421 918 674 636jarmila.androvicova [at] stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
julius.annus [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
NB2125
+421 (2) 59 325 240, +421 (2) 59 325 219
Ing. Matej Babjak, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
matej.babjak [at] stuba.sk
DIM IICTM FCFT
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
Mgr. Ladislav Bačiak, PhD.CL FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
Asistent
peter.bakarac [at] stuba.sk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
NB 664+421 (2) 59 325 353
Docent CSc.,PhD.NB 618+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341vladimir.balaz [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3128+421 (2) 59 325 256
Mgr. Anna BalogováPÚ DO FCFTPracovnice pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 239
anna.balogova [at] stuba.sk
DPC IPC FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789zuzana.barbierikova [at] stuba.sk
TO FCFT
Upratovač - upratovačka
Hilda BartoličováTO FCFT
Vrátnik
+421 918 674 238
hilda.bartolicova [at] stuba.sk
Prevádzkový pracovníkNB/1.posch. 102
+421 918 674 135
TO FCFT
Upratovač - upratovačka
Matúš Juraj BederSCL FCFT
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB 2.posch. A 297
+421 948 496 479matus.beder [at] stuba.sk
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.Vedecký pracovník KS I. DrSc.568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie+421 (2) 59 325 736, +421 (2) 59 325 311ernest.beinrohr [at] stuba.sk
Izabela BenedekováUpratovač - upratovačka
izabela.benedekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Benická, PhD.IAC FCFTDocentka CSc.,PhD.
566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 147
DCP IPC FCFTAsistentka
Beáta BielikováTO FCFTVrátnik
NB/A
+421 918 674 238beata.bielikova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
miroslav.bobrik [at] stuba.sk
Ing. Ján Bočkaj, PhD.DPP IPM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.Profesor CSc.,PhD.746, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 384
Gabriela BorsányiováSkladniceNB P127+421 (2) 59 325 644, +421 918 674 644, 4644gabriela.borsanyiova [at] stuba.sk
Chemický lab. technik a kontrolór
dusan.bortnak [at] stuba.sk
Ing. Barbora BrachňakováVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184
IBM FCFT
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514, 4514
DPC IPC FCFTDocent CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482martin.breza [at] stuba.sk
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.DPC IPC FCFTProfesorka DrSc.
279, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 666vlasta.brezova [at] stuba.sk
DCP IPC FCFT
Docent CSc.,PhD.
275, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
lukas.bucinsky [at] stuba.sk
Mária BudayováUpratovač - upratovačka
CL FCFTVedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
TO FCFTUpratovač - upratovačka
Ing. Zuzana Burčová, PhD.DFT IFSN FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.burcova [at] stuba.sk
Asistent
Ing. Denisa CagardováDCP IPC FCFT
Asistentka
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
Gejza CsánóDOTCP IOCP FCFTChemický lab. technik a kontrolórgejza.csano [at] stuba.sk
Agáta Csenkeyová
Chemický lab. technička a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 778
Eva CvečkováEÚ DO FCFTFinančná účtovníčka
D 1119
+421 918 674 638
Odborný asistent CSc.,PhD.
389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 736
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.michal.ceppan [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
SB 471
+421 (2) 59 325 570
Docent CSc.,PhD.
SB 320
+421 (2) 59 325 491
milan.certik [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130ivan.cervenansky [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
728, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 220
DIEPC IIEAM FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
NB 666
+421 (2) 59 325 355
Ing. Katarína Čížová, PhD.DWPP IPM FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
katarina.cizova [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
B 123
+421 918 674 242
eva.danasova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
153, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 523
Terézia DanišováTO FCFTUpratovač - upratovačka
ÚZ Vyhne
+421 918 674 729terezia.danisova [at] stuba.sk
Ing. Denisa Darvasiová, PhD.DPC IPC FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodie
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406, 4406pavol.daucik [at] stuba.sk
Mgr. Ivana DekánkováDOC IOCP FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
Veronika Dendišová
Technická pracovnice
ÚZ Vyhne
+421 918 674 729
DEE ICEE FCFTDocent DrSc.730, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 231
jan.derco [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.IBT FCFTDocentka CSc.,PhD.SB 327
+421 (2) 59 325 710, +421 (2) 59 325 710
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD.Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.460, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241
lubor.dlhan [at] stuba.sk
CL FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
IBM FCFT
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
ima.dovinova [at] stuba.sk
Gabriela DrobňakováEÚ DO FCFTPracovnice pre zahraničné vzťahy
NB - 1.posch, B 1196
+421 918 674 193
gabriela.drobnakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Profesor CSc.,PhD.
747, nová budova, blok B, 7. poschodie+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661miloslav.drtil [at] stuba.sk
Knihovnice
NB -2.posch. A 227
+421 918 674 179iveta.drtilova [at] stuba.sk
EÚ DO FCFTPracovnice pre plán a rozpočetD 1118
+421 918 674 133
darina.druskova [at] stuba.sk
DPC IPC FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
201, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 532
Prevádzkový pracovníkNB/S157
+421 918 674 114, 4114
DIC IICTM FCFTChemický lab. technička a kontrolór
jolana.dubecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.Docent CSc.,PhD.NB2123+421 918 674 654
Pracovnice pre ekonomické činnosti
NB3132
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 251, 4251barbora.dudasova [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
SB 384
katarina.durcanska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 5118
+421 (2) 59 325 221
vladimir.dvonka [at] stuba.sk
DPC IPC FCFT
Docentka CSc.,PhD.
270, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 477, +421 (2) 59 325 477
dana.dvoranova [at] stuba.sk
SCL FCFT
Riaditeľ SCHK
+421 915 797 336, 4179jozef.dzivak [at] stuba.sk
Michal ElefantTO FCFTPracovník pre verejné obstarávanie
Chemický laborant, Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.katarina.elefantova [at] stuba.sk
Chemický lab. technička a kontrolór
271, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 785, 4785
elena.fabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.Docent CSc.,PhD.225, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.DIT IICTM FCFTVedecký pracovník KS I. DrSc.156, stará budova, 1. poschodie
+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Branislav Ferko, PhD.DOC IOCP FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
branislav.ferko [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.DIEPC IIEAM FCFT
Profesor DrSc.
NB 675+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354miroslav.fikar [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
Eva FoltínováDPRF IPM FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
eva.foltinova [at] stuba.sk
Ing. Marek Fronc, PhD.DPC IPC FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 531
IBM FCFTChemický lab. technička a kontrolórSB 632+421 (2) 59 325 410marta.fujakova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Fulajtárová
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
NB 736
+421 (2) 59 325 326
Ing. Katarína Furdíková, PhD.IBT FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.SB 308+421 (2) 59 325 330
Asistent
Ing. Jaroslav GajdošVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjaroslav.gajdos [at] stuba.sk
Ing. Peter Gajdoš, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.SB 353+421 (2) 59 325 565
Chemický laborant
helena.galadova [at] stuba.sk
DM IIEAM FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335
Ing. Lukáš Gál, PhD.DGATAP IPM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lukas.gal [at] stuba.sk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.Docent CSc.,PhD.
159, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 560
Miroslava GaraiováTO FCFT
Prevádzková pracovnice
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.DOTCP IOCP FCFT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 781
+421 (2) 59 325 372
IPC FCFT
Profesor DrSc.
266, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 460, +421 918 674 460
Pracovnice pre plán a rozpočet
NB - 1.posch, C 1117+421 918 674 318
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.DGATAP IPM FCFTVedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pavol.gemeiner [at] stuba.sk
Darina Golembiovská
Posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
darina.golembiovska [at] stuba.sk
Lýdia GörögováTO FCFTUpratovač - upratovačka
lydia.gorogova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.Profesor DrSc.NB 520+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Docentka CSc.,PhD.
NB3117
+421 918 674 263, 4263
elena.graczova [at] stuba.sk
DCP IPC FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
jaroslav.granatier [at] stuba.sk
Vedúci informačného centra
NB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
Odborný asistent CSc.,PhD.
SB 564, SB 576
+421 (2) 59 325 557, +421 (2) 59 325 550
gabriel.greif [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553
Dušan GrünwaldObsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420, 4420
Erik GrünwaldTO FCFT
Obsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420
TO FCFT
Posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
sona.grunwaldova [at] stuba.sk
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.DM IIEAM FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
stefan.gyurki [at] stuba.sk
Mgr. Marcela HadvinováDOTCP IOCP FCFT
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
SB 401
+421 (2) 59 325 772
Odborná asistentka CSc.,PhD.
119,SB,1.poschodie
+421 (2) 59 325 677
Pracovník pre ekonomické činnosti
SB 558
+421 (2) 59 325 555
Docentka CSc.,PhD.
SB 417, SB 429
+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402
elena.hajekova [at] stuba.sk
DGATAP IPM FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, Chemický technička
michaela.halinkovicova [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
5.14
+421 (2) 21 022 514
DCBE ICEE FCFT
Docent CSc.,PhD.
NB 3112, NB 2128+421 (2) 59 325 252, +421 (2) 59 325 210
DWPP IPM FCFT
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
IBT FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
zuzana.hegyi [at] stuba.sk
Ing. Richard Heriban, PhD.Technický pracovník
224, NB-2.posch.,A
+421 (2) 59 325 360, +421 918 674 369
richard.heriban [at] stuba.sk
DPC IPC FCFT, CL FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., Odborný asistent CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo, 229, stará budova, 2. poschodiepeter.herich [at] stuba.sk
Miloš HincaDCBE ICEE FCFT
Chemický lab. technik a kontrolór
NB3109
+421 (2) 59 325 737
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.IICTM FCFTRiaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
jan.hives [at] stuba.sk
DFT IFSN FCFTDocentka CSc.,PhD.SB 571, SB 614+421 (2) 59 325 418, +421 (2) 59 325 444
Helena HolubiczkáTO FCFT
Upratovač - upratovačka
helena.holubiczka [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
IBM FCFTChemický laborant
Mgr. Magdaléna Horáková
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
NB 6104
+421 (2) 59 325 269, +421 918 674 154, 4154
magdalena.horakova [at] stuba.sk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.DM IIEAM FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
Ing. Michal Horňáček, PhD.DOTCP IOCP FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
michal.hornacek [at] stuba.sk
DOTCP IOCP FCFTVedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 764
+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
DIEPC IIEAM FCFT
Asistentka
michaela.horvathova [at] stuba.sk
Monika HorváthováTO FCFT
Upratovač - upratovačka
Ing. Marcela Hricová, PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
SB 372
+421 (2) 59 325 575
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735
Upratovač - upratovačka
isabela.hroncova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.Profesor DrSc.
milan.hronec [at] stuba.sk
IBT FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.SB 302+421 (2) 59 325 719
IAC FCFT
Docentka CSc.,PhD.
563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 915 396 928svetlana.hrouzkova [at] stuba.sk
Veronika HruškováPÚ DO FCFT
Pracovnice pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 243
IPM FCFTRiaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.SB 482+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446, 4446
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
SB 632
+421 (2) 59 325 410, +421 918 674 410, 4410
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.Docent CSc.,PhD.
DEE ICEE FCFT
Docent CSc.,PhD.
712, nová budova, blok A, 7. poschodie+421 (2) 59 325 387miroslav.hutnan [at] stuba.sk
SCL FCFTKnihovník
NB - 2.posch, A 232
+421 918 674 119
DNFQA IFSN FCFT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 625+421 (2) 59 325 436eva.hybenova [at] stuba.sk
Karol ChaloupkaChemický lab. technik a kontrolór
Chemický lab. technička a kontrolór
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728
anna.chalupkova [at] stuba.sk
Agnesa ChlebákováDPRF IPM FCFTChemický lab. technička a kontrolórSB 379
+421 (2) 59 325 568
agnesa.chlebakova [at] stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitostiB 124
+421 918 674 337
Upratovač - upratovačka
Ing. Michal Ilčin, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
michal.ilcin [at] stuba.sk
Ing. Viera Illeová, PhD.DCBE ICEE FCFTVedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249, +421 (2) 59 325 219, +421 918 674 219, 4219viera.illeova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Imreová, PhD.DEE ICEE FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.imreova [at] stuba.sk
IBM FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
denisa.imrichova [at] stuba.sk
Ing. Mario Izakovič, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
NB 355
+421 (2) 59 325 612
Docent CSc.,PhD.
NB 4126+421 (2) 59 325 218
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Pavol Jakubec, PhD.DOC IOCP FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Tibor Jakubík, CSc.IAC FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P40, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 417
tibor.jakubik [at] stuba.sk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.DGATAP IPM FCFT
Docentka CSc.,PhD.
NB 5124+421 (2) 59 325 227
DIM IICTM FCFTDocent CSc.,PhD.132,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 547
marian.janek [at] stuba.sk
Ing. Ján Janošovský, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.NB2130
Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Vedecký pracovník KS I. DrSc.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
ivan.janotka [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
SB 618, SB 617
+421 (2) 59 325 455, +421 (2) 59 325 522
sona.jantova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.DM IIEAM FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB 630
+421 (2) 59 325 332
milan.jasem [at] stuba.sk
Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.DPC IPC FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
ingrid.jelemenska [at] stuba.sk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ICEE FCFT
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
NB2127
+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 250, 4250
ludovit.jelemensky [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ježíková, PhD.IBM FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.DIC IICTM FCFTDocent CSc.,PhD.NB 443+421 (2) 59 325 629
Emília JurišováPracovnice pre plán a rozpočet
emilia.jurisova [at] stuba.sk
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
151, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 774
Ing. Michal Kaliňák, PhD.Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P35B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777michal.kalinak [at] stuba.sk
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
Ing. Martin Kalúz, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.NB 666
+421 (2) 59 325 355
Ing. Dr. rer. nat. Helena KanďárováIBM FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.helena.kandarova [at] stuba.sk
Ing. Silvia KaratiniPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťNB - 2.posch, B 236+421 905 559 413silvia.karatini [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 552
PhDr. Katarína KarvašováDL FCFT
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.DOTCP IOCP FCFTZástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325, 4325alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
RNDr. Svatava Kašparová, PhD.Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
svatava.kasparova [at] stuba.sk
TO FCFTDomovník - údržbár, Údržbár
Ing. Kamil Kerekeš, PhD.DIT IICTM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
176, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 463kamil.kerekes [at] stuba.sk
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
viera.khunova [at] stuba.sk
Iveta KissováTO FCFT
Upratovač - upratovačka
Ing. Karol KišDIEPC IIEAM FCFT
Asistent
DIEPC IIEAM FCFT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
martin.klauco [at] stuba.sk
doc. Ing. Erik Klein, PhD.DPC IPC FCFTDocent CSc.,PhD.208, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 661
erik.klein [at] stuba.sk
Ing. Andrea Kleinová, PhD.DPC IPC FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.230, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 538andrea.kleinova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana Klempová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 353
+421 (2) 59 325 565
tatiana.klempova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana KlempováÚĽZ DO FCFT
Vedúca útvaru ľudských zdrojov
NB - 1.posch, A 181
+421 918 674 309
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538teodora.kocsisova [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 574
+421 (2) 59 325 445
zlatica.kohajdova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD.DPES FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
+421 (2) 59 325 643
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294
anna.kolesarova [at] stuba.sk
Marta KoleszárováUpratovač - upratovačka
DIC IICTM FCFT
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 549
+421 (2) 59 325 622, +421 (2) 52 495 257, +421 918 674 622, 4622
Ing. Martina Koňuchová, PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
martina.konuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.DOC IOCP FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
peter.koos [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
anna.korenova [at] stuba.sk
Alexander KovácsTO FCFT
Pracovník MTZ
+421 918 674 668, 4668
Zuzana Kovácsová
Upratovač - upratovačka
Stanislava KováčováDPRF IPM FCFTChemický lab. technička a kontrolór
NB 5100
+421 (2) 59 325 399stanislava.kovacova [at] stuba.sk
DIM IICTM FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
103,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 548
Docent CSc.,PhD.272, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 368, +421 917 674 368
jozef.kozisek [at] stuba.sk
Knihovník
SCL FCFTKnihovnicemichelle.bajema [at] stuba.sk
Ing. Monika KrahulcováAsistentka
Chemický lab. technička a kontrolór, Chemický technička
Upratovač - upratovačka
DOTCP IOCP FCFTDocent CSc.,PhD.milan.kralik [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.SB 317
doc. Ing. František Kreps, PhD.Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.SB, 5.posch. 573
+421 948 020 272
frantisek.kreps [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
SB 301+421 (2) 59 325 719
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.DM IIEAM FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
nada.krivonakova [at] stuba.sk
Ing. Henrich Krump, Ph.D.DPRF IPM FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
Docent CSc.,PhD.
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184
Upratovač - upratovačka
ildiko.kulcsarova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Kurák, PhD.DCBE ICEE FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
Ing. Eva Kuzielová, PhD.DIM IICTM FCFTVedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
119,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
eva.kuzielova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
NB 675
+421 (2) 59 325 352michal.kvasnica [at] stuba.sk
DPRF IPM FCFT
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
andrea.kvasnicakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.Docentka CSc.,PhD.
NB3120
Ing. Juraj Labovský, PhD.DCBE ICEE FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB3120
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.IAC FCFTProfesor DrSc.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodie
Ľubomír LahoChemický lab. technik a kontrolórSB 329+421 (2) 59 325 480
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
SB 518
+421 (2) 59 325 516
boris.lakatos [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 422
+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145angelika.lasikova [at] stuba.sk
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD., Sekretárka
DIC IICTM FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
Upratovač - upratovačka
+421 903 842 083marian.lehoczky [at] stuba.sk
Ing. Veronika LehotováDNFQA IFSN FCFT
Asistentka
SB 618
+421 (2) 59 325 400
Mária LekovičTO FCFTUpratovač - upratovačka
maria.lekovic [at] stuba.sk
Ing. Marek LelovskýDL FCFT
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. Lívia LépesováDOTCP IOCP FCFTVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímlivia.lepesova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
P35 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777tibor.liptaj [at] stuba.sk
DIM IICTM FCFTDocent CSc.,PhD.NC 731, 130,SB,1.poshodie+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433jan.lokaj [at] stuba.sk
Mgr. Eva LukáčováKnihovnice
eva.lukacova [at] stuba.sk
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
223, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 741, +421 907 030 012vladimir.lukes [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
233, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 531
Docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
tomas.mackulak [at] stuba.sk
Katarína Macušková
Pracovnice pre ekonomické činnosti
NB 676+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366katarina.macuskova [at] stuba.sk
Ing. Andrea Machyňáková, PhD.IAC FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.395, nová budova, blok C, 3. poschodie, 379, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 315
andrea.machynakova [at] stuba.sk
IAC FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
390, nová budova, blok C, 3. poschodie, 393, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 311
TO FCFTUpratovač - upratovačka
Odborný asistent CSc.,PhD.
DWPP IPM FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
sona.maleckova [at] stuba.sk
Ing. Božena MalíkováPracovnice pre ekonomické činnosti
SB 319
+421 (2) 59 325 485
DIT IICTM FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
155, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 462
IAC FCFT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736alena.manova [at] stuba.sk
DOC IOCP FCFT
Profesor DrSc.
NB 427, NB 405
+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747
stefan.marchalin [at] stuba.sk
DCBE ICEE FCFT
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
NB 3131+421 (2) 59 325 259, +421 918 674 259, 4259jozef.markos [at] stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 611
RNDr. Ján Marták, PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 3119
Odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
silvia.martiniakova [at] stuba.sk
Knihovník
julius.martinkovic [at] stuba.sk
DM IIEAM FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Ján Matúška, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
DPC IPC FCFT
Docent CSc.,PhD.
260, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 520
milan.mazur [at] stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.SB 621+421 (2) 59 325 524alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
lucia.messingerova [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.Profesor CSc.,PhD.
NB 694
+421 (2) 59 325 149
doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Docent CSc.,PhD.
NB2122
Ing. Mário Mihaľ, PhD.DCBE ICEE FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.NB3126
mario.mihal [at] stuba.sk
Janetta MihokováTO FCFT
Upratovač - upratovačka
janetta.mihokova [at] stuba.sk
Andrea MichálekováChemický lab. technička a kontrolór
550, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 622andrea.michalekova [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
martin.michalik [at] stuba.sk
Vedúca oddelenia finančného účtovníctva
NB - 1.posch, C 1123
+421 918 674 132
zuzana.michalikova [at] stuba.sk
DO FCFTTajomníčka fakulty
NB 189
+421 905 505 900
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB 652
+421 (2) 59 325 343
Judita Mikócziová
Upratovač - upratovačka
Štefan MiksaiDPC IPC FCFTChemický lab. technik a kontrolór263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778
stefan.miksai [at] stuba.sk
DNFQA IFSN FCFTVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
SB 512a
+421 (2) 59 325 419, +421 (2) 59 325 517anna.mikulajova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.Docent CSc.,PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB 402, NB 421+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746viktor.milata [at] stuba.sk
ÚĽZ DO FCFT
Mzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 125
Odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
EÚ DO FCFT
Pokladnice
veronika.misalova [at] stuba.sk
TO FCFT
Údržbár
NB/S-46+421 918 674 426milan.mladenek [at] stuba.sk
Asistentmartin.mojto [at] stuba.sk
Prevádzková pracovnice
NB - 1.posch,110
+421 905 498 411
Šatniar
Ing. Tomáš MolnárDCBE ICEE FCFTVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NB4143
tomas.molnar1 [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.357, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 186
Ing. Miroslav MoravčíkDCBE ICEE FCFTVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
DNFQA IFSN FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
SB 512a+421 (2) 59 325 419
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.DL FCFT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
6108
+421 (2) 59 325 154zuzana.motesicka [at] stuba.sk
akad. mal. Mária MutkovičováDGATAP IPM FCFT
Sekretárka
Helena NagyováSCL FCFT
Knihár
Montér výťahov
+421 918 674 175
DM IIEAM FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
martin.nehez [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra Nováková
Sekretárka
eleonora.novakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
SB 632+421 (2) 59 325 410
DOTCP IOCP FCFTChemický lab. technička a kontrolórSB 427
+421 (2) 59 325 652
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
leona.omanikova [at] stuba.sk
DEE ICEE FCFTChemický lab. technička a kontrolór
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
marta.onderova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.DIC IICTM FCFTDocentka CSc.,PhD.553, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 918 674 107, 4107, +421 (2) 59 325 186iveta.ondrejkovicova [at] stuba.sk
Milan OndrušekTO FCFTElektromechanikNB/S145
+421 918 674 779
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.DPES FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
NB P122
+421 (2) 59 325 641
Docent CSc.,PhD.
NB 665+421 (2) 59 325 364juraj.oravec [at] stuba.sk
DGATAP IPM FCFTVedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Marta ÖrdögováDCBE ICEE FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
NB3140+421 (2) 59 325 760
Ing. Peter Oswald, PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 283peter.oswald [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie+421 (2) 59 325 528tomas.pagac [at] stuba.sk
Tatiana PalatínusováPÚ DO FCFTPracovnice pre študijné záležitostiB 120
+421 918 674 245
Profesor CSc.,PhD.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
TO FCFT
Prevádzkový pracovník
NB 1.posch.103
+421 903 704 600
branislav.pastucha [at] stuba.sk
Mária PatrnčiakováTO FCFT
Šatniar
Ing. Augustín Paulen
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734
augustin.paulen [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
NB 695
+421 (2) 59 325 730
IBM FCFTDocentka CSc.,PhD.SB 516
+421 (2) 59 325 763, +421 (2) 59 325 472
helena.paulikova [at] stuba.sk
IBT FCFTChemický lab. technička a kontrolórSB 319+421 (2) 59 325 485lenka.paulova [at] stuba.sk
Anton PavlíčekDOC IOCP FCFT
Sklár technického skla
NB 506+421 (2) 59 325 168anton.pavlicek [at] stuba.sk
Ing. Ján Pavlik, PhD.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
jan.pavlik [at] stuba.sk
doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
Docentka CSc.,PhD.
NB 603+421 (2) 59 325 336
DOTCP IOCP FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
andras.peller [at] stuba.sk
Mgr. Robin Pělucha, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Mai Lan PhamVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
mai.pham [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD.DNFQA IFSN FCFTVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Pracovnice pre správu a predaj majetku
zuzana.kluchova [at] stuba.sk
Ing. Roderik Plavec, PhD.DPRF IPM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
541, nová budova,blok B, 5.poschodie
DPRF IPM FCFTPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť209
+421 252 926 053, +421 918 674 589
zdenka.polakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Profesor DrSc.
NB3129
+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254, 4254
ÚĽZ DO FCFTMzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 173
Ing. Peter Poliak, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
223, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 741
DL FCFTOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Chemický lab. technik a kontrolór
zoltan.polozsanyi [at] stuba.sk
DEE ICEE FCFT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
Strojný zámočník
+421 918 674 176, 4176emil.pribis [at] stuba.sk
RNDr. Nadežda PrónayováSekretárka
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.DIC IICTM FCFT
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
361, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 611miroslava.puchonova [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Docentka CSc.,PhD.
493, nová budova, blok C, 4. poschodie, 567, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 285
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.Docent DrSc.
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
200, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 537, +421 907 030 013
Iveta RazgyelováUpratovač - upratovačka
Docent CSc.,PhD.
SB 305
+421 (2) 59 325 480martin.rebros [at] stuba.sk
IPM FCFTDocentka CSc.,PhD.NB 5118+421 (2) 59 325 221milena.rehakova [at] stuba.sk
ÚĽZ DO FCFT
Pracovnice pre personálne činnosti
NB - 1.posch, A 183a
+421 918 674 125
TO FCFT
Upratovač - upratovačka
Viliam Rizman
Chemický technik
NB4141
+421 (2) 59 325 233
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 302
+421 (2) 59 325 719
michal.rosenberg [at] stuba.sk
Ing. Jozef Ryba, PhD.DPP IPM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.Docentka CSc.,PhD.
496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 722
jana.sadecka [at] stuba.sk
Jana SedláčkováTO FCFTVrátnik
NB-P
+421 918 674 238jana.sedlackova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.Profesor DrSc.NB 548+421 (2) 59 325 209peter.segla [at] stuba.sk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Docent CSc.,PhD.
SB 551, SB 615
+421 (2) 59 325 434, +421 (2) 59 325 413stanislav.sekretar [at] stuba.sk
Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3118
+421 (2) 59 325 248, +421 918 674 248, 4248stefan.schlosser [at] stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.IFSN FCFT
Profesor CSc.,PhD.
SB 584, SB 551
+421 (2) 59 325 556, +421 (2) 59 325 413, +421 918 674 556, 4556
stefan.schmidt [at] stuba.sk
Ing. Ida Skotnicová, PhD.
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
ida.skotnicova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SlanýIBT FCFTVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pracovník pre plán a rozpočet
NB - 1.posch, C 1115
+421 918 674 646
Ing. Eva Smrčková, CSc.Odborná asistentka CSc.,PhD.
105,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 541
Ing. Jozef Sochr, PhD.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286jozef.sochr [at] stuba.sk
DOTCP IOCP FCFTVedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.tomas.sotak [at] stuba.sk
DIC IICTM FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
546, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 628
marta.sprusanska [at] stuba.sk
Prevádzkový pracovník
+421 918 674 291, 4291
Ing. Ladislav Staruch, PhD.DFT IFSN FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.SB P44+421 (2) 59 325 451, +421 918 674 451, 4451ladislav.staruch [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Docent CSc.,PhD.
NB 2128
+421 (2) 59 325 252
DCBE ICEE FCFTDocent CSc.,PhD.NB3115+421 (2) 59 325 263
TO FCFT
Upratovač - upratovačka
IAC FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281
Údržbár
164, stará budova, 1. pochodie
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodieagnesa.szarka [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
NB425
+421 (2) 59 325 162
Docent CSc.,PhD.
NB 420
+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746
Profesor DrSc.
SB 308
+421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151, 4151
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.DIC IICTM FCFT
Docent CSc.,PhD.
359, nová budova, blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 187ivan.salitros [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.DFT IFSN FCFTProfesor DrSc.SB, 5.posch. 580
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.IBM FCFTDocent CSc.,PhD.SB 516
+421 (2) 59 325 763
martin.simkovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.DPC IPC FCFTProfesor DrSc.
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
peter.simon [at] stuba.sk
DPC IPC FCFTAsistentka
DNFQA IFSN FCFT
Asistentka
petra.siposova [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Šípoš, PhD.
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
356, nová budova,blok B, 3.poschodierastislav.sipos [at] stuba.sk
Ing. Andrea Škulcová, PhD.DEE ICEE FCFTVedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.andrea.skulcova [at] stuba.sk
Zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
SB 324
+421 918 674 493, 4493
Bc. Jakub ŠofrankoDOC IOCP FCFTChemický lab. technik a kontrolór
Ing. Michal Šoral, PhD.Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
michal.soral [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.IAC FCFT
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Docent CSc.,PhD.
SB 313
+421 (2) 59 325 254
vladimir.stefuca [at] stuba.sk
Milan ŠtefunkoDPC IPC FCFT
Chemický lab. technik a kontrolór
231, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 535
DNFQA IFSN FCFTChemický lab. technička a kontrolór
SB 525
+421 (2) 59 325 515
andrea.stefunkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
ŤL 205
+421 906 068 klapka 532ladislav.stibranyi [at] stuba.sk
TO FCFTStrážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
DOTCP IOCP FCFTDocentka CSc.,PhD.NB 759, NB 780+421 (2) 59 325 370, +421 (2) 59 325 373magdalena.stolcova [at] stuba.sk
DIEPC IIEAM FCFTPracovnice pre ekonomické činnostisilvia.subjakova [at] stuba.sk
Mária ŠulekováDPC IPC FCFTChemický lab. technička a kontrolór262, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 475
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 905 488 101, 4648
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.DWPP IPM FCFT
Docent CSc.,PhD.
NB 4129+421 (2) 59 325 211
Andrea Švecová
Chemický lab. technička a kontrolór
P32 D, stará budova, prízemie vľavo+421 (2) 59 325 453andrea.svecova [at] stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodie
lubomir.svorc [at] stuba.sk
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.548, nová budova,blok B, 5.poschodie
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335
Zoltán TakáčTO FCFT
Strážnik
NB/S-A+421 918 674 238zoltan.takac [at] stuba.sk
Bc. Marián TalloPrac. technickej obsluhy a údržby VS
IAC FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311
Ing. Tatiana TarováTO FCFTPracovnice pre verejné obstarávanie
D 1121
+421 918 674 637
Odborný asistent CSc.,PhD.
455, nová budova,blok B, 4.poschodie
Anna TatarkováSekretárka
+421 918 674 589, 4589anna.tatarkova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.DCBE ICEE FCFT
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB 3127
+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.DWPP IPM FCFTZástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.NB 4127
+421 (2) 59 325 621
DIM IICTM FCFT, DPP IPM FCFTVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.
Denisa Tomesová
Chemický lab. technička a kontrolór
TO FCFTObsluhovač vykurovaniaSB/S200+421 918 674 420
TO FCFT
Domovník - údržbár, Montér výťahov
SB/stroj.8
+421 918 674 124
Valéria TörökováPracovnice pre ekonomické činnosti
B 193
+421 918 674 319
valeria.torokova [at] stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
SB prízemie, P32B
+421 (2) 59 325 452
ivana.tothova [at] stuba.sk
Veronika TóthováTO FCFTUpratovač - upratovačka
SCL FCFTKnihovniceludmila.turkovicova [at] stuba.sk
Emil TvarožekDPP IPM FCFT
Chemický lab. technik a kontrolór
emil.tvarozek [at] stuba.sk
Andrea Tvaruskóová
Chemický lab. technička a kontrolór
161, stará budova, 1. poschodie+421 (2) 59 325 469andrea.tvaruskoova [at] stuba.sk
Pracovnice pre personálne činnosti
NB - 1.posch, A 183
+421 918 674 290katarina.uhrikova [at] stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
SB 381
+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578, 4578anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
TO FCFT
Prevádzkový pracovník
NB/S 46
+421 918 674 424
zdenko.ujlaky [at] stuba.sk
Knihovnice
olga.vaculova [at] stuba.sk
DIEPC IIEAM FCFTOdborný asistent bez vedeckej hodnosti
DNFQA IFSN FCFTZástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 619
+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518, 4518
lubomir.valik [at] stuba.sk
DPC IPC FCFT
Profesor DrSc.
261, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 750
Odborný asistent CSc.,PhD.
NB 661
richard.valo [at] stuba.sk
Ing. Katarína Vaňková, PhD.DCBE ICEE FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
NB3126
katarina.vankova [at] stuba.sk
DPRF IPM FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
IBM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 918 674 492, 4492
ludovit.varecka [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Variny, PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
NB2122
+421 (2) 59 325 251
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.DIEPC IIEAM FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
NB 648
+421 (2) 59 325 348anna.vasickaninova [at] stuba.sk
DOTCP IOCP FCFTOdborná asistentka CSc.,PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Vedecký pracovník KS I. DrSc.
Ing. Peter Veteška, PhD.DIM IICTM FCFT
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
113,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
peter.veteska [at] stuba.sk
DM IIEAM FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
peter.vicenik [at] stuba.sk
Upratovač - upratovačka
DM IIEAM FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
Docentka CSc.,PhD.
NB 4130
+421 (2) 59 325 212katarina.vizarova [at] stuba.sk
Ing. Mária VrábelováDL FCFT
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB - 2.posch. 297
+421 948 496 479martin.weiss [at] stuba.sk
Peter WilflingTO FCFTMontér výťahov
NB/stroj.8
+421 918 674 380, 4380
DOC IOCP FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
Sekretárka582, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302
lubica.zajacova [at] stuba.sk
Ing. Ronald Zakhar
Asistent
Ing. Michal Zalibera, PhD.DPC IPC FCFTOdborný asistent CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789michal.zalibera [at] stuba.sk
DOC IOCP FCFTVedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
SCL FCFTKnihovniceNB - 2.posch, A 228
+421 918 674 150
silvia.zarisova [at] stuba.sk
Sekretárka
731, nová budova, blok A, 7. poschodie
silvia.zatkova [at] stuba.sk
PS DO FCFTPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
NB - 2.posch. 238
+421 918 674 130
jana.zavacka [at] stuba.sk
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.DIT IICTM FCFT
Docentka CSc.,PhD.
163, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 465
Ing. Mária ZítkováPÚ DO FCFTPracovnice pre študijné záležitostiB 121+421 918 674 635
TO FCFT
Elektromechanik
michal.zvara [at] stuba.sk
DWPP IPM FCFT
Chemický lab. technička a kontrolór
zuzana.zaskovska [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
SB 502
+421 (2) 59 325 765
Chemický lab. technička a kontrolór
veronika.zilinska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Žúbor, PhD.Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
SB 3.p
+421 918 674 197
vladimir.zubor [at] stuba.sk
Ing. Jozefína Žúžiová, CSc.Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.

External staff

Name
Department
Position
Office
Phone
E-mail
external colleague
xakbaba [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
xalghrsi [at] stuba.sk
Mgr. Ambróz Almassy, PhD.FCFT
external colleague
qalmassy [at] stuba.sk
external colleague
Sergio Alvarez Camacho
external colleague
xalvarezcamacho [at] stuba.sk
RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.FCFTexternal colleague
external colleague
qantalikm [at] stuba.sk
doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
external colleague
qargalasova [at] stuba.sk
external colleague
Bengi Aydemir
external colleague
xaydemir [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qbabelovaa [at] stuba.sk
Ing. Štefan Babinec, PhD.FCFTexternal colleague
NB 628
+421 (2) 59 325 342qbabinecs [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
external colleague
104,SB,1. poschodie+421 (2) 59 325 545lubos.baca [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Bačová, PhD.external colleague
external colleague
external colleague
Ing. Dušan Bachár
external colleague
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.FCFTexternal colleague
external colleague
qbakos [at] stuba.sk
Ing. Viera BakošováFCFTexternal colleague
FCFTexternal colleague
external colleague
qbalik [at] stuba.sk
external colleague
vladislav.banas [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Julius Bánki, CSc.FCFT
external colleague
NB 629+421 (2) 59 325 317
FCFT
external colleague
xbaptiste [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qbarancik [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qbarath [at] stuba.sk
RNDr. Monika Baráthová, PhD.FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
external colleague
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.FCFT
external colleague
qbaron [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qbartalosova [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Josef Bartoš, DrSc.FCFTexternal colleague
qbartosj [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qbazel [at] stuba.sk
Ing. Alena Bednáriková, PhD.
external colleague
external colleague
xbechetoille [at] stuba.sk
Ing. Štefan Belický, PhD.FCFTexternal colleague
qbelicky [at] stuba.sk
Ing. Maroš Bella, PhD.external colleague
qbella [at] stuba.sk
Ing. Juraj Bellušexternal colleague
FCFTexternal colleague
external colleague
external colleague
qbendova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Bendová
external colleague
qbendovak [at] stuba.sk
external colleague
qbenkova [at] stuba.sk
external colleague
xbentoayrespere [at] stuba.sk
Ing. Petra Benžováexternal colleague
qbenzova [at] stuba.sk
external colleague
qberankova [at] stuba.sk
external colleague
qberek [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qberenyiova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qbernatik [at] stuba.sk
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qbertok [at] stuba.sk
external colleague
qbesedai [at] stuba.sk
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD.FCFT
external colleague
external colleague
Ing. Marián Bilanin, PhD.FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
qbilek [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qbilikova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.FCFTexternal colleague
qbirosova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qbitterova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Ing. Richard Biznar
external colleague
qbiznar [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qblahova [at] stuba.sk
external colleague
NB3126
marek.blahusiak [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qblazekova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.external colleague
external colleague
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.external colleagueqboca [at] stuba.sk
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
external colleague
547, nová budova, blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 610qbocar [at] stuba.sk
RNDr. Róbert Bodor, PhD.FCFTexternal colleague
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.
external colleague
qbohaca [at] stuba.sk
RNDr. Viera Boháčová, CSc.
external colleague
qbohacova [at] stuba.sk
Ing. Eva Bolhová, PhD.FCFTexternal colleague
qbolhova [at] stuba.sk
external colleague
+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
irina.bondareva [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
qbouzek [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Ing. Emília Breierová, PhD.FCFTexternal colleague
qbreierova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qbrezani [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qbrezna [at] stuba.sk
external colleagueqbrezny [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
Ing. Július Brtko, DrSc.
external colleague
qbrtkoj [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
xbuadesespieira [at] stuba.sk
Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
Ing. Mikuláš Buday, CSc.
external colleague
FCFTexternal colleague+421 917 674 579, 4579qbugajp [at] stuba.sk
external colleague
qbujdak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
external colleague
qbujdakova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.external colleague
qbunkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.FCFTexternal colleague
dusan.bustin [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.
external colleague
qbystricky [at] stuba.sk
Maria Teresa Jesus Simões Campos TavaresFCFTexternal colleague
RNDr. Ignác Capek, DrSc.FCFTexternal colleague
qcapeki [at] stuba.sk
Mgr. Peter Capek, PhD.external colleague
external colleague
Luana Carreira Valenteexternal colleague
xcarreiravalent [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.FCFTexternal colleague
qcejpekk [at] stuba.sk
doc. Ing. Karel Cejpek, PhD.FCFT
external colleague
qcejpek [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.FCFTexternal colleaguezuzana.ciesarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Cifra, DrSc.external colleague
external colleagueqciganm [at] stuba.sk
external colleague
xcollbeltran [at] stuba.sk
Marianna Costa
external colleague
xcosta [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qcsukas [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.FCFT
external colleague
+421 (2) 59 325 531qcvengros [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.FCFTexternal colleague
qcvengrosova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
Soňa ČačanyiováFCFT
external colleague
qcacanyiova [at] stuba.sk
doc. Ing. Libor Čapek, PhD.FCFT
external colleague
qcapekl [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.FCFTexternal colleague
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
external colleague
qcelikovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.FCFT
external colleague
qcermak [at] stuba.sk
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
external colleague
qcernak [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
prof. Ing. Libor Červený, DrSc.external colleague
external colleague
qcipak [at] stuba.sk
external colleague
lydia.cizekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
external colleague
Ing. Alžbeta Čížová, PhD.
external colleague
qcizova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš Čollák
external colleague
Ing. Pavol Čupka, PhD.
external colleague
prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.external colleague
alexander.dandar [at] stuba.sk
Mgr. Martina Danihelová, PhD.FCFTexternal colleague
martina.danihelova [at] stuba.sk
external colleague
qdanisovic [at] stuba.sk
Mgr. Martin Danko, PhD.external colleagueqdankom [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
NB2130
qdankom1 [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
external colleaguexdelavegabarran [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qdemcak [at] stuba.sk
external colleague
xdiazsuarez [at] stuba.sk
Ing. Katarína DobišováFCFTexternal colleague
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
external colleague
qdobrota [at] stuba.sk
external colleague
FCFT
external colleague
RNDr. Ima Dovinová, PhD.FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
qdrabik [at] stuba.sk
external colleague
qdragunova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qdrahosb [at] stuba.sk
doc. Hana Drahovská, PhD.FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qdremencov [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.FCFTexternal colleague
qdrimal [at] stuba.sk
Damien Duboisexternal colleague
xdubois [at] stuba.sk
external colleagueqadamechova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana DugovičováFCFT
external colleague
qdugovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.external colleagueqduchacek [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qdurackova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
SB 384
FCFT
external colleague
Ing. Ladislav Ďurfina, PhD.
external colleague
prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.FCFT
external colleague
qduricat [at] stuba.sk
Ing. Andrej Ďuriš, PhD.FCFTexternal colleague
Ing. Barbora ĎurišováFCFTexternal colleague
doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.FCFTexternal colleagueqdurovic [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.
external colleague
NB 677+421 903 262 352, +421 (2) 59 325 345
external colleague
external colleague
qandicsova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleagueqeganbenova [at] stuba.sk
Brichon EllenFCFT
external colleague
xellen [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
xelodie [at] stuba.sk
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
external colleague
RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.external colleague
qetrycht [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Pavol Farkaš, PhD.external colleague
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.FCFT
external colleague
external colleague
qfedorovae [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
external colleague
156, stará budova, 1. poschodie
+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461
pavel.fellner [at] stuba.sk
Ing. Viktor Ferenčík
external colleague
qferencikv [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qferianc [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.FCFT
external colleague
external colleague
xfernandezortiz [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Fikarováexternal colleague
Ing. Jaroslav Filip, PhD.FCFT
external colleague
qfilipj [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
Mgr. Alexandra Filová, PhD.external colleague
qfilova [at] stuba.sk
Gianluigi FiorilloFCFT
external colleague
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
external colleague
+421 918 674 169, 4169
lubor.fisera [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qfisera [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
Ing. Ľuboš Fraňoexternal colleague
lubos.frano [at] stuba.sk
prof. Dr. Jörg Florian Friedrich
external colleague
qfriedrichj [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Frišták, PhD.FCFT
external colleague
qfristak [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.external colleague
FCFTexternal colleague
qfuchsova [at] stuba.sk
Mgr. Barbora Gaálová, PhD.FCFTexternal colleague
qgaalova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qgabelova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.FCFTexternal colleague
Ing. Peter Gajdoš, PhD.FCFT
external colleague
SB 353
+421 (2) 59 325 565
FCFTexternal colleague
qgalambosova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.FCFT
external colleague
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.FCFTexternal colleague+421 917 674 669, 4669
external colleague
qgaluskova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
NB 129
+421 (2) 59 325 297
FCFT
external colleague
qgaraj [at] stuba.sk
Antonio Garcia Rodriguezexternal colleaguexgarciarodrigue [at] stuba.sk
Ing. Miroslav GarčárFCFTexternal colleague
qgarcar [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Gašparovič, PhD.FCFT
external colleague
external colleague
qgbelcova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qgeada [at] stuba.sk
external colleague
FCFT
external colleague
qgeffert [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD.
external colleague
FCFTexternal colleague
qgemeiner [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
external colleague
external colleague
FCFT
external colleague
NB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
martin.grancay [at] stuba.sk
Michele Gravianoexternal colleague
xgraviano [at] stuba.sk
Ing. Ondrej Grexa, PhD.FCFTexternal colleague
RNDr. Peter Griač, CSc.FCFTexternal colleague
qgriac [at] stuba.sk
external colleague
qgronesova [at] stuba.sk
Albert Guillem Ullés
external colleague
Ing. Ladislav Habala, PhD.external colleague
qhabala [at] stuba.sk
Ing. Božena Habalová, PhD.FCFTexternal colleague
external colleague
qhajekm [at] stuba.sk
external colleague
qhalajova [at] stuba.sk
external colleague
qhalasovag [at] stuba.sk
prof. Malcolm A. Halcrow
external colleague
qhalcrow [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.external colleagueqhanika [at] stuba.sk
prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
external colleague
qhanusek [at] stuba.sk
Ing. Jozef Hanus, CSc.FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
FCFTexternal colleagueqhartl [at] stuba.sk
external colleague
qharvanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Hasal, PhD.FCFTexternal colleague
qhasal [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
external colleague
external colleague
FCFT
external colleague
qhavlena [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.external colleague
external colleague
external colleague
external colleague
qheczko [at] stuba.sk
Ing. Silvia Hercegová, PhD.
external colleague
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.FCFT
external colleague
Ing. Karol Herian, CSc.FCFT
external colleague
qherian [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
qhezelova [at] stuba.sk
external colleague
qhianik [at] stuba.sk
external colleague
qhiller [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
ondrej.hires [at] stuba.sk
RNDr. Katarína Hirošová, PhD.FCFTexternal colleague
Ing. Zuzana Hladíková, PhD.
external colleague
qhladikova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qhlavackav [at] stuba.sk
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.FCFTexternal colleague
qhlavacovan [at] stuba.sk
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc.FCFT
external colleague
qhlavinek [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qhnatko [at] stuba.sk
Katharina Hohmann
external colleague
FCFT
external colleague
Mgr. Andrea Holíčková
external colleague
external colleague
qholic [at] stuba.sk
external colleagueqhonc [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qhorakj [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Mgr. Branislav Horváth, PhD.
external colleague
external colleague
qhorvathovae [at] stuba.sk
Ing. Hana Horváthová, PhD.FCFT
external colleague
qhorvathovah [at] stuba.sk
Ing. Viera Horváthová, PhD.FCFTexternal colleague
qhorvathova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
external colleague
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
external colleague+421 918 669 198, 9935
Ing. Ján HrickoFCFTexternal colleague
Ing. Viera Hricová
external colleague
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.FCFT
external colleague
qhricovini [at] stuba.sk
RNDr. Zuzana Hricovíniová, PhD.
external colleague
qhricoviniova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Ing. Zdena Hromádková, PhD.FCFT
external colleague
doc. Ing. Martin Hromčík, PhD.FCFTexternal colleague
external colleague
external colleague
qhruby [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Ing. Pavel Hucko, PhD.FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
external colleague
andras.hushegyi [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qchlup [at] stuba.sk
Štefan Chmela, DrSc.external colleague
qchmela [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
ivan.chodak [at] stuba.sk
RNDr. Dana Cholujová, PhD.
external colleague
qcholujova [at] stuba.sk
external colleague
marta.chovancova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
Ing. Andrej Chyba, PhD.FCFTexternal colleague
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.external colleagueqilias [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.FCFT
external colleague
qimrichj [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
denisa.imrichova [at] stuba.sk
Ing. Pavel Izák, Ph.D.FCFT
external colleague
qizak [at] stuba.sk
Ing. Adriana Jabconováexternal colleague
FCFT
external colleague
Ing. Mária Jakubčováexternal colleague
external colleague
FCFTexternal colleague
external colleague
qjampilek [at] stuba.sk
Ing. Andrej Jančovic, MBAexternal colleague
external colleague
FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
qbandzuchova [at] stuba.sk
external colleaguexjanikp [at] stuba.sk
external colleague
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540ivan.janotka [at] stuba.sk
Ing. Dušan Jedinákexternal colleague
qjedinak [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Jeníček, PhD.FCFTexternal colleague
Ing. Angelika Jerigaexternal colleagueqjeriga [at] stuba.sk
Ing. Ľubomír Ježo, PhD.
external colleague
qjezo [at] stuba.sk
external colleague
qjirova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
external colleague
qjomova [at] stuba.sk
external colleagueqjona [at] stuba.sk
RNDr. Ivo Juránek, PhD.FCFTexternal colleague
Mgr. Matúš JurčíkFCFTexternal colleague
qjurcikm [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
qjurkovicovad [at] stuba.sk
doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.FCFTexternal colleague
qjurkovicova [at] stuba.sk
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.FCFT
external colleague
qjurkovicovatar [at] stuba.sk
Mgr. Ivica Just, PhD.
external colleague
ivica.just [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qkaclikova [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
doc. MUDr. Igor Kajaba, PhD.FCFT
external colleague
external colleague
qkakoniova [at] stuba.sk
PhDr. Andrea Kánovicsová
external colleague
qkanovicsova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslava Kaňuchová-Pátková, PhD.
external colleague
qkanuchova [at] stuba.sk
external colleague
qkapitan [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
external colleague
qkarkalikova [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Ing. Anton Karvaš
external colleague
qkarvas [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
Ing. Ivan Katrenčík, PhD.external colleagueqkatrencik [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
external colleague
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.FCFTexternal colleague+421 918 674 215, 4215svetozar.katuscak [at] stuba.sk
external colleague
qkavala [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qkavecansky [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qkazantseva [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qkedzuch [at] stuba.sk
external colleague
qkello [at] stuba.sk
external colleague
RNDr. Lívia Kijovská, PhD.
external colleague
FCFTexternal colleagueqkilian [at] stuba.sk
Ing. Josef KindlFCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qkirchner [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qkisp [at] stuba.sk
external colleague
qkissa [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Kiš
external colleague
qkis [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qkizek [at] stuba.sk
Ing. Katarína Klačanová, PhD.
external colleague
RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.
external colleague
qklaudiny [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Róbert Klement, PhD.external colleague
qklement [at] stuba.sk
external colleague
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
FCFT
external colleague
external colleague
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.FCFT
external colleague
Mateja KočevarFCFTexternal colleague
xkocevar [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamila Kočí, PhD.FCFTexternal colleague
external colleagueqkocisovah [at] stuba.sk
Ing. Grigorij Kogan, DrSc.FCFTexternal colleague
external colleague
external colleague
RNDr. Nadežda Kolarova, PhD.FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
Ing. Emil Kolek, PhD.FCFTexternal colleague
qkolek [at] stuba.sk
external colleague
RNDr. Karin Kollárová, PhD.
external colleague
qkollarovak [at] stuba.sk
external colleague
qkollarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Komadel, DrSc.external colleague
external colleague
Ing. Katarína Koňariková, PhD.
external colleague
qkonarikova [at] stuba.sk
external colleague
qkoos [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.external colleague
doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
external colleague
qkorenovaj [at] stuba.sk
Mgr. Ondrej Kořínekexternal colleague
qkorineko [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qkosac [at] stuba.sk
external colleague
gabriel.kostrab [at] stuba.sk
MVDr. Jana Koščová, PhD.
external colleague
external colleague
qkosik [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Košťálová, PhD.
external colleague
qkostalova [at] stuba.sk
external colleague
doc. Ing. Lenka Kouřimská, PhD.FCFT
external colleague
qkourimska [at] stuba.sk
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
Ing. Jaroslav KováčFCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
Ing. Alena KozákováFCFT
external colleague
qkozakovaa [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.FCFTexternal colleague
qkozmon [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
Ing. Vladimír KrajčiFCFTexternal colleague
qkrajciv [at] stuba.sk
external colleague
external colleague
milan.kralik [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qkralovicovaj [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qkrasnec [at] stuba.sk
Dr. Ing. Karol Kratochvíl, CSc.FCFT
external colleague
qkratochvilk [at] stuba.sk
external colleague
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.external colleague
external colleague
qkronek [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.FCFT
external colleague
FCFTexternal colleague
qkrskova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.FCFT
external colleague
Ing. Daša Krupejováexternal colleague
qkrupejova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
external colleague
qkren [at] stuba.sk
FCFTexternal colleagueqkubalovak [at] stuba.sk
Ing. David Kubička, Ph.D., MBAexternal colleagueqkubicka [at] stuba.sk
Mgr. Dana Kubies, CSc.
external colleague
qkubies [at] stuba.sk
Ing. Blanka Kubíková, PhD.external colleague
RNDr. Róbert Kubinec, CSc.FCFTexternal colleague
external colleague
FCFT
external colleague
qkuckoval [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qkucman [at] stuba.sk
Ing. Milan Kučera, PhD.
external colleague
qkuceram2 [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Kuffa, PhD.
external colleague
external colleague
external colleague
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
external colleague
FCFT
external colleague
qkuchtova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Kukurová, PhD.FCFTexternal colleague
external colleague
qkulhanekp [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
qkulicek [at] stuba.sk
external colleague
qkura [at] stuba.sk
Ing. Martina KurucováFCFT
external colleague
qkurucovam [at] stuba.sk
external colleague
Ing. Libor KuvikFCFT
external colleague
external colleague
Mgr. Stanislav KyzekFCFT
external colleague
qkyzek [at] stuba.sk
Ing. Igor Lacík, DrSc.
external colleague
qlacik [at] stuba.sk
external colleague
qlacinova [at] stuba.sk
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.FCFTexternal colleagueqladomersky [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
RNDr. Lucia Lapínová
external colleague
RNDr. Jarmila Laštincová, CSc.FCFT
external colleague
external colleague
Ing. Lucia Laubertováexternal colleague
qlaubertova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Lauko, PhD.FCFTexternal colleague
doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.external colleague
viliam.laurinc [at] stuba.sk
Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
external colleague
doc. Ing. Marián Lehocký, PhD.FCFTexternal colleague
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.external colleagueqlences [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
SB 625
doc. RNDr. Dr hab. Juraj Lesný, PhD.
external colleague
external colleague
prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
external colleague
qlhotak [at] stuba.sk
prof. Wolfgang Linert
external colleague
FCFT
external colleague
qlinkesova [at] stuba.sk
Ing. Denisa Liptáková, PhD.
external colleague
SB 525 
+421 (2) 59 325 515
external colleague
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.FCFTexternal colleague
FCFTexternal colleague
external colleague
xllampayasjimen [at] stuba.sk
RNDr. Jana Lomenová, PhD.FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
xlopezmarcos [at] stuba.sk
external colleague
qlorencoval [at] stuba.sk
Ing. Peter Lovás, PhD.external colleague
Lajoux Lucieexternal colleague
Mgr. Marianna Lucová, PhD.FCFTexternal colleague
prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.FCFT
external colleague
external colleague
qlukacoval [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
FCFT
external colleague
qluley [at] stuba.sk
prof. Dr. RNDr. Karel Macaexternal colleagueqmaca [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
external colleague
katarina.mackova [at] stuba.sk
Mgr. Katarína Macková, PhD.external colleague
RNDr. Jana Madejová, DrSc.FCFT
external colleague
Ing. Michal Magala, PhD.FCFTexternal colleague
FCFT
external colleague
qmagdolen [at] stuba.sk
FCFT
external colleague
+421 918 669 127, 9085jarmila.machajdikova [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qmachatova [at] stuba.sk
external colleague
FCFT
external colleague
Ing. Ľubomír Machyňák, PhD.FCFTexternal colleague
external colleague
doc. Dr. Ing. Milan Majerníkexternal colleague
+421 918 669 117, 9145, +421 (2) 59 325 344
external colleague
qmajerniks [at] stuba.sk
Ing. Marta Malíková, PhD.external colleague
qmalikova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.external colleagueqmalinsky [at] stuba.sk
FCFTexternal colleague
qmalis [at] stuba.sk
Ing. Emília Mališová, PhD.external colleague
155, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 462
emilia.malisova [at] stuba.sk
Dr. Vladimír Malkin, DrSc.
external colleague
RNDr. Anna Malovíková, PhD.
external colleague
FCFTexternal colleague
doc. I