10. 7. 2020  17:31 Amália
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
profesor CSc.,PhD.
SB 479
+421 (2) 59 325 536pavel.alexy [at] stuba.sk
Ing. Marta Ambrová, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
172, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 783
EÚ Dek FCHPTfinančná účtovníčka
B 1102
+421 918 674 636
OChF ÚFCHCHF FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním226, stará budova, 2. poschodie
julius.annus [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB2125
+421 (2) 59 325 240, +421 (2) 59 325 219
OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545
Mgr. Ladislav Bačiak, PhD.CL FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
OIaRP ÚIAM FCHPTasistent
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.docentka CSc.,PhD.
NB 664
+421 (2) 59 325 353monika.bakosova [at] stuba.sk
OM ÚIAM FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB 618
+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341
vladimir.balaz [at] stuba.sk
Mgr. Anna BalogováPÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitosti
B 122
+421 918 674 239
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
253, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 789
Eva Bartalosová
upratovač - upratovačka
Hilda Bartoličovávrátnik
+421 918 674 238
hilda.bartolicova [at] stuba.sk
TPP FCHPTprevádzkový pracovník
NB/1.posch. 102
+421 918 674 135
robert.batthyany [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
hedviga.baumannova [at] stuba.sk
SCHK FCHPT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB 2.posch. A 297
+421 948 496 479
ÚACH FCHPT
vedecký pracovník KS I. DrSc.
568, nová budova, blok C, 5. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 736, +421 (2) 59 325 311ernest.beinrohr [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
izabela.benedekova [at] stuba.sk
doc. Ing. Eva Benická, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.
566, nová budova, blok C, 5. poschodie, 585, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 147
Ing. Monika Biela
asistentka
Beáta BielikováTPP FCHPT
vrátnik
NB/A
+421 918 674 238
odborná asistentka CSc.,PhD.
488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 (2) 59 325 281
jana.blaskovicova [at] stuba.sk
OTVŠ FCHPT
profesor CSc.,PhD.
miroslav.bobrik [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jan.bockaj [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPT
profesor CSc.,PhD.
746, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 384
igor.bodik [at] stuba.sk
Gabriela BorsányiováOTVŠ FCHPTskladníčkaNB P127
+421 (2) 59 325 644, +421 918 674 644, 4644
gabriela.borsanyiova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
dusan.bortnak [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 184
barbora.brachnakova [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514, 4514
albert.breier [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
martin.breza [at] stuba.sk
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
profesorka DrSc.
279, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 666vlasta.brezova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
275, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
Mária BudayováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
maria.budayova [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Budinský, CSc.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lubos.budinsky [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
iveta.bugarova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Burčová, PhD.OPT ÚPV FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.burcova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
asistent
eduard.buzetzki [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Denisa CagardováOChF ÚFCHCHF FCHPTasistentka
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.ciesarova [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
gejza.csano [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 778
finančná účtovníčka
D 1119
+421 918 674 638
eva.cveckova [at] stuba.sk
Ing. František Čacho, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
389, nová budova, blok C, 3. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 736
frantisek.cacho [at] stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 471
+421 (2) 59 325 570
doc. Ing. Milan Čertík, PhD.ÚBT FCHPT
docent CSc.,PhD.
SB 320
+421 (2) 59 325 491
Ing. Ivan Červeňanský, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 666
+421 (2) 59 325 355
Ing. Katarína Čížová, PhD.ODCP ÚPSP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
katarina.cizova [at] stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 123
+421 918 674 242
eva.danasova [at] stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
153, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 523
Terézia DanišováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
ÚZ Vyhne
+421 918 674 729terezia.danisova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.269, stará budova, 2. poschodie
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406, 4406
Mgr. Ivana Dekánková
chemický lab. technička a kontrolór
ivana.dekankova [at] stuba.sk
technická pracovníčkaÚZ Vyhne+421 918 674 729veronika.dendisova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.docent DrSc.730, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 231
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 327+421 (2) 59 325 710, +421 (2) 59 325 710katarina.dercova [at] stuba.sk
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
460, nová budova,blok B, 4.poschodie
+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241
Ing. Jana Doháňošová, PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
ÚBM FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
ima.dovinova [at] stuba.sk
EÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
NB - 1.posch, B 1196
+421 918 674 193gabriela.drobnakova [at] stuba.sk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.profesor CSc.,PhD.
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 234, +421 918 674 661, 4661
miloslav.drtil [at] stuba.sk
Ing. Iveta Drtilováknihovníčka
NB -2.posch. A 227
+421 918 674 179
Ing. Darina DruskováEÚ Dek FCHPTpracovníčka pre plán a rozpočetD 1118
+421 918 674 133
darina.druskova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
201, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 532tibor.dubaj [at] stuba.sk
prevádzkový pracovník
NB/S157
+421 918 674 114, 4114
chemický lab. technička a kontrolór
OChBI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB2123
+421 918 674 654
jozef.dudas [at] stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
NB3132+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 251, 4251barbora.dudasova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
zita.dudasova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 5118+421 (2) 59 325 221
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.docentka CSc.,PhD.
270, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 477, +421 (2) 59 325 477
dana.dvoranova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Dzivákriaditeľ SCHK
+421 915 797 336, 4179
jozef.dzivak [at] stuba.sk
Michal ElefantTPP FCHPTpracovník pre verejné obstarávanie
Ing. Katarína Elefantová, PhD.ÚBM FCHPTchemický laborant, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Elena Fabíková
chemický lab. technička a kontrolór
271, stará budova, 2. poschodie
+421 918 674 785, 4785
elena.fabikova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
225, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Branislav Ferko, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
branislav.ferko [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPT
profesor DrSc.
NB 675
+421 (2) 59 325 367, +421 918 674 354
miroslav.fikar [at] stuba.sk
Ing. Róbert Fischer, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
robert.fischer [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
Ing. Marek Fronc, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.233, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 531marek.fronc [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
SB 632
+421 (2) 59 325 410
marta.fujakova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Fulajtárová
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
NB 736
+421 (2) 59 325 326
Ing. Katarína Furdíková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.SB 308
+421 (2) 59 325 330
katarina.furdikova [at] stuba.sk
Ing. Matúš FurkaOIaRP ÚIAM FCHPTasistent
Ing. Jaroslav Gajdoš
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Peter Gajdoš, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.SB 353+421 (2) 59 325 565
chemický laborant
OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.OAT ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
159, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 560
Miroslava Garaiová
prevádzková pracovníčka
miroslava.garaiova [at] stuba.sk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 781+421 (2) 59 325 372dana.gasparovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.ÚFCHCHF FCHPTprofesor DrSc.266, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 460, +421 918 674 460
Mgr. Silvia Gaučíková
pracovníčka pre plán a rozpočet
NB - 1.posch, C 1117
+421 918 674 318
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.OPAF ÚPSP FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pavol.gemeiner [at] stuba.sk
TPP FCHPT
posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
darina.golembiovska [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
lydia.gorogova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTprofesor DrSc.
NB 520
+421 (2) 59 325 160, +421 918 674 160, 4160
docentka CSc.,PhD.NB3117+421 918 674 263, 4263
OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.227, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 688
jaroslav.granatier [at] stuba.sk
Ing. Martin Grančay, PhD.
vedúci informačného centra
NB - 2.posch, B 237
+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 564, SB 576
+421 (2) 59 325 557, +421 (2) 59 325 550
OPT ÚPV FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553
TPP FCHPTobsluhovač vykurovaniaSB/S200+421 918 674 420, 4420dusan.grunwald [at] stuba.sk
Erik Grünwaldobsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420
Soňa GrünwaldováTPP FCHPT
posol - doručovateľ
NB/P-97
+421 905 565 430
Mgr. Marcela Hadvinová
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
SB 401+421 (2) 59 325 772marcela.hadvinova [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
119,SB,1.poschodie+421 (2) 59 325 677
Ing. Marián HájekOPT ÚPV FCHPTpracovník pre ekonomické činnosti
SB 558
+421 (2) 59 325 555
marian.hajek [at] stuba.sk
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
docentka CSc.,PhD.
SB 417, SB 429+421 (2) 59 325 404, +421 (2) 59 325 402elena.hajekova [at] stuba.sk
OPAF ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Ing. Michal Hatala, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.5.14+421 (2) 21 022 514michal.hatala [at] stuba.sk
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB 3112, NB 2128
+421 (2) 59 325 252, +421 (2) 59 325 210
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
SCHK FCHPT
technický pracovník
224, NB-2.posch.,A
+421 (2) 59 325 360, +421 918 674 369
Mgr. Peter Herich, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT, CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo, 229, stará budova, 2. poschodie
chemický lab. technik a kontrolór
NB3109
+421 (2) 59 325 737milos.hinca [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.ÚACHTM FCHPTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.180, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 468
OPT ÚPV FCHPTdocentka CSc.,PhD.
SB 571, SB 614
+421 (2) 59 325 418, +421 (2) 59 325 444
Helena Holubiczká
upratovač - upratovačka
Mária HolubiczkáTPP FCHPTupratovač - upratovačka
Ing. Lucia HoppanováÚBM FCHPTchemický laborant
lucia.hoppanova [at] stuba.sk
OJ FCHPT
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
NB 6104
+421 (2) 59 325 269, +421 918 674 154, 4154
magdalena.horakova [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 630
+421 (2) 59 325 332
lubomira.horanska [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 764
+421 (2) 59 325 323blazej.horvath [at] stuba.sk
Eva Horváthová
upratovač - upratovačka
Ing. Michaela Horváthová
asistentka
upratovač - upratovačka
Ing. Marcela Hricová, PhD.OPKV ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 372
+421 (2) 59 325 575marcela.hricova [at] stuba.sk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.ÚACH FCHPT
docentka CSc.,PhD.
372, nová budova, blok C, 3. poschodie, 494, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 287, +421 (2) 59 325 735
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
isabela.hroncova [at] stuba.sk
ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 302+421 (2) 59 325 719helena.hronska [at] stuba.sk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.563, nová budova, blok C, 5. poschodie, 579, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 915 396 928
PÚ Dek FCHPTpracovníčka pre študijné záležitostiB 122+421 918 674 243
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 482
+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446, 4446
ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 632+421 (2) 59 325 410, +421 918 674 410, 4410daniela.hudecova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.OOTKaR ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.
pavol.hudec [at] stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.OEI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
+421 (2) 59 325 387miroslav.hutnan [at] stuba.sk
Ing. Marián HvolkaSCHK FCHPTknihovník
NB - 2.posch, A 232
+421 918 674 119
marian.hvolka [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 625+421 (2) 59 325 436eva.hybenova [at] stuba.sk
Karol ChaloupkaODCP ÚPSP FCHPTchemický lab. technik a kontrolór
ÚACH FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734, +421 (2) 59 325 728
Agnesa Chlebákováchemický lab. technička a kontrolórSB 379
+421 (2) 59 325 568
pracovníčka pre študijné záležitostiB 124+421 918 674 337monika.chorvathova [at] stuba.sk
Monika Chudá
upratovač - upratovačka
monika.chuda [at] stuba.sk
Ing. Michal Ilčin, PhD.OChF ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
michal.ilcin [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB2124
+421 (2) 59 325 249, +421 (2) 59 325 219, +421 918 674 219, 4219
viera.illeova [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Imreová, PhD.OEI ÚCHEI FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
ÚBM FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
denisa.imrichova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 355
+421 (2) 59 325 612
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.ODCP ÚPSP FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 4126
+421 (2) 59 325 218
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Pavol Jakubec, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
pavol.jakubec [at] stuba.sk
Ing. Tibor Jakubík, CSc.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P40, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 417
docentka CSc.,PhD.
NB 5124
+421 (2) 59 325 227
doc. Ing. Marián Janek, PhD.docent CSc.,PhD.132,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 547marian.janek [at] stuba.sk
Ing. Ján Janošovský, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
jan.janosovsky [at] stuba.sk
Ing. Ivan Janotka, DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.
SB 618, SB 617
+421 (2) 59 325 455, +421 (2) 59 325 522
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.odborný asistent CSc.,PhD.NB 630
+421 (2) 59 325 332
Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
277, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 482
ÚCHEI FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
NB2127+421 (2) 59 325 250, +421 918 674 250, 4250ludovit.jelemensky [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ježíková, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.P9, stará budova, prízemie
+421 (2) 59 325 528
zuzana.jezikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.OACh ÚACHTM FCHPTdocent CSc.,PhD.
NB 443
+421 (2) 59 325 629
EÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre plán a rozpočet
emilia.jurisova [at] stuba.sk
Ing. Jana Jurišová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
151, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 774
Ing. Michal Kaliňák, PhD.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P35B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 777
ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.barbora.kalinakova [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 666
+421 (2) 59 325 355
martin.kaluz [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
helena.kandarova [at] stuba.sk
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
NB - 2.posch, B 236
+421 905 559 413silvia.karatini [at] stuba.sk
OPT ÚPV FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 552
jolana.karovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325, 4325
alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
RNDr. Svatava Kašparová, PhD.CL FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
domovník - údržbár, údržbár
OAT ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
176, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 463
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
viera.khunova [at] stuba.sk
Iveta KissováTPP FCHPTupratovač - upratovačka
asistent
karol.kis [at] stuba.sk
Ing. Martin Klaučo, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.martin.klauco [at] stuba.sk
doc. Ing. Erik Klein, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
docent CSc.,PhD.
208, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 661
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538andrea.kleinova [at] stuba.sk
ÚBT FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB 353
+421 (2) 59 325 565
vedúca útvaru ľudských zdrojov
NB - 1.posch, A 181
+421 918 674 309
zuzana.klempova [at] stuba.sk
Ing. Teodora Kocsisová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
230, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 538
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
SB 574
+421 (2) 59 325 445
zlatica.kohajdova [at] stuba.sk
OTVŠ FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
+421 (2) 59 325 643
OM ÚIAM FCHPT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
NB 619
+421 (2) 59 325 344, +421 918 674 294anna.kolesarova [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
marta.koleszarova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.NB 549+421 (2) 59 325 622, +421 (2) 52 495 257, +421 918 674 622, 4622marian.koman [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
martina.konuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Koóš, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
RNDr. Anna Koreňová, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
pracovník MTZ
+421 918 674 668, 4668
alexander.kovacs [at] stuba.sk
Zuzana Kovácsováupratovač - upratovačka
OPKV ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
NB 5100
+421 (2) 59 325 399
stanislava.kovacova [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
103,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 548
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.docent CSc.,PhD.272, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 368, +421 917 674 368
knihovník
andrej.kozuch [at] stuba.sk
Michelle Kožuchová Bajema
knihovníčka
michelle.bajema [at] stuba.sk
asistentkamonika.krahulcova [at] stuba.sk
Mária Krajčírová
chemický lab. technička a kontrolór
upratovač - upratovačka
monika.krajcovicova [at] stuba.sk
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
docent CSc.,PhD.
ÚBT FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 317
vladimir.krasnan [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 573
+421 948 020 272
Ľudmila Krištofíková, prom. chem.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB 301
+421 (2) 59 325 719ludmila.kristofikova [at] stuba.sk
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
nada.krivonakova [at] stuba.sk
Ing. Henrich Krump, Ph.D.OPKV ÚPSP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
docent CSc.,PhD.
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.ÚBM FCHPTvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
svetlana.krystofova [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.OACh ÚACHTM FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184vladimir.kuchtanin [at] stuba.sk
TPP FCHPT
upratovač - upratovačka
ildiko.kulcsarova [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
tomas.kurak [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
119,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 677eva.kuzielova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.NB 675
+421 (2) 59 325 352
michal.kvasnica [at] stuba.sk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.docentka CSc.,PhD.
NB3120
OChBI ÚCHEI FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3120
juraj.labovsky [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
profesor DrSc.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodie
jan.labuda [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
SB 329
+421 (2) 59 325 480
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.ÚBM FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.SB 518+421 (2) 59 325 516boris.lakatos [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 422
+421 (2) 59 325 149, +421 (2) 59 325 145
OPT ÚPV FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., sekretárka
chemický lab. technička a kontrolór
sylvia.lazovska [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 903 842 083
OVHKP ÚPV FCHPT
asistentka
SB 618
+421 (2) 59 325 400
veronika.lehotova [at] stuba.sk
TPP FCHPTupratovač - upratovačka
Ing. Marek Lelovskýodborný asistent bez vedeckej hodnosti
Ing. Lívia Lépesová
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
livia.lepesova [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
docent CSc.,PhD.
NC 731, 130,SB,1.poshodie
+421 908 674 086, +421 (2) 59 325 433
Mgr. Eva Lukáčová
knihovníčka
eva.lukacova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.OChF ÚFCHCHF FCHPTzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.223, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 741, +421 907 030 012
Ing. Karol Lušpai, PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.233, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 531karol.luspai [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
tomas.mackulak [at] stuba.sk
Katarína MacuškováOIaRP ÚIAM FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnosti
NB 676
+421 (2) 59 325 366, +421 918 674 366katarina.macuskova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
395, nová budova, blok C, 3. poschodie, 379, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 315
Ing. Pavel Májek, PhD.ÚACH FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.393, nová budova, blok C, 3. poschodie, 390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 (2) 59 325 311
pavel.majek [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
zaneta.makkyova [at] stuba.sk
OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
michal.malcek [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Ing. Božena MalíkováÚBT FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnosti
SB 319
+421 (2) 59 325 485
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
155, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 462
ÚACH FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 274, +421 (2) 59 325 736
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.profesor DrSc.NB 427, NB 405
+421 (2) 59 325 164, +421 (2) 59 325 747
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.NB 3131
+421 (2) 59 325 259, +421 918 674 259, 4259
jozef.markos [at] stuba.sk
Ing. Martin Markovič, PhD.OOCh ÚOCHKP FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
OACh ÚACHTM FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
361, nová budova,blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 611
RNDr. Ján Marták, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
NB 3119
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
knihovník
julius.martinkovic [at] stuba.sk
RNDr. Alexander Maťašovský, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Mgr. Ján Matúška, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
227, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 688
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
docent CSc.,PhD.
260, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 520
OVHKP ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB 621
+421 (2) 59 325 524
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
lucia.messingerova [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPTprofesor CSc.,PhD.
NB 694
+421 (2) 59 325 149
alajos.meszaros [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.NB2122
otto.mierka [at] stuba.sk
Ing. Mário Mihaľ, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3126
mario.mihal [at] stuba.sk
Janetta Mihokováupratovač - upratovačkajanetta.mihokova [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
550, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 622
andrea.michalekova [at] stuba.sk
OChF ÚFCHCHF FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
martin.michalik [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Michalíková
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
NB - 1.posch, C 1123
+421 918 674 132
tajomníčka fakultyNB 189+421 905 505 900
upratovač - upratovačka
judita.mikocziova [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
263, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 778stefan.miksai [at] stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 512a
+421 (2) 59 325 419, +421 (2) 59 325 517
anna.mikulajova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.docent CSc.,PhD.milan.mikula [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.NB 402, NB 421
+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
Ing. Edita Millerovámzdová účtovníčkaNB - 1.posch, A 184+421 918 674 125edita.millerova [at] stuba.sk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.OPT ÚPV FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
lucia.minarovicova [at] stuba.sk
Veronika Mísalová
pokladníčka
veronika.misalova [at] stuba.sk
údržbár
NB/S-46
+421 918 674 426milan.mladenek [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPTasistent
martin.mojto [at] stuba.sk
TPP FCHPT
prevádzková pracovníčka
NB - 1.posch,110+421 905 498 411helena.molnarova [at] stuba.sk
šatniar
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NB4143
docent CSc.,PhD.357, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 186jan.moncol [at] stuba.sk
Ing. Miroslav MoravčíkOChBI ÚCHEI FCHPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.moravcik [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 512a
+421 (2) 59 325 419silvia.mosovska [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
6108
+421 (2) 59 325 154zuzana.motesicka [at] stuba.sk
OPAF ÚPSP FCHPT
sekretárka
SCHK FCHPT
knihár
TPP FCHPT
montér výťahov
+421 918 674 175stefan_nagy [at] stuba.sk
RNDr. Martin Nehéz, PhD.OM ÚIAM FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
martin.nehez [at] stuba.sk
Mgr. Eleonóra Nováková
sekretárka
eleonora.novakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.ÚBM FCHPTdocentka CSc.,PhD.SB 632
+421 (2) 59 325 410
chemický lab. technička a kontrolór
SB 427
+421 (2) 59 325 652
marta.olleova [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Marta Onderováchemický lab. technička a kontrolór712, nová budova, blok A, 7. poschodiemarta.onderova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
docentka CSc.,PhD.
553, nová budova,blok B, 5.poschodie
+421 918 674 107, 4107, +421 (2) 59 325 186
iveta.ondrejkovicova [at] stuba.sk
TPP FCHPTelektromechanik
NB/S145
+421 918 674 779
OTVŠ FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
NB P122
+421 (2) 59 325 641
OVHKP ÚPV FCHPTchemický lab. technička a kontrolórSB 525+421 (2) 59 325 515andrea.oravcova [at] stuba.sk
OIaRP ÚIAM FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 665
+421 (2) 59 325 364
juraj.oravec [at] stuba.sk
Ing. Michal Oravec, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Marta ÖrdögováOChBI ÚCHEI FCHPTchemický lab. technička a kontrolór
NB3140
+421 (2) 59 325 760
ÚACH FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
490, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 283
peter.oswald [at] stuba.sk
ÚBM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P9, stará budova, prízemie
+421 (2) 59 325 528tomas.pagac [at] stuba.sk
PÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 120
+421 918 674 245
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
profesor CSc.,PhD.
111,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 540
Ing. Branislav Pastucha, PhD.TPP FCHPTprevádzkový pracovník
NB 1.posch.103
+421 903 704 600
šatniar
maria.patrnciakova [at] stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
376, nová budova, blok C, 3. poschodie, 491, nová budova, blok C, 4. poschodie
+421 (2) 59 325 734
augustin.paulen [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB 695
+421 (2) 59 325 730
radoslav.paulen [at] stuba.sk
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.ÚBM FCHPT
docentka CSc.,PhD.
SB 516+421 (2) 59 325 763, +421 (2) 59 325 472helena.paulikova [at] stuba.sk
Lenka Paulováchemický lab. technička a kontrolór
SB 319
+421 (2) 59 325 485
OOCh ÚOCHKP FCHPT
sklár technického skla
NB 506
+421 (2) 59 325 168
Ing. Ján Pavlik, PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
453, nová budova,blok B, 4.poschodie+421 (2) 59 325 184
OM ÚIAM FCHPTdocentka CSc.,PhD.
NB 603
+421 (2) 59 325 336sona.pavlikova [at] stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
andras.peller [at] stuba.sk
OTVŠ FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
robin.pelucha [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
TPP FCHPT
pracovníčka pre správu a predaj majetku
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
roderik.plavec [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Pogány, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
541, nová budova,blok B, 5.poschodie
OPKV ÚPSP FCHPTpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť209
+421 252 926 053, +421 918 674 589
zdenka.polakova [at] stuba.sk
profesor DrSc.
NB3129
+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254, 4254
mzdová účtovníčka
NB - 1.posch, A 184
+421 918 674 173
odborný asistent CSc.,PhD.223, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 741
OJ FCHPTodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
veronika.poloniova [at] stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
OEI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
TPP FCHPTstrojný zámočník
+421 918 674 176, 4176
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
sekretárka
nadezda.pronayova [at] stuba.sk
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.361, nová budova,blok B, 3.poschodie+421 (2) 59 325 611miroslava.puchonova [at] stuba.sk
ÚACH FCHPTdocentka CSc.,PhD.
493, nová budova, blok C, 4. poschodie, 567, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 285
andrea.purdesova [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.OChBI ÚCHEI FCHPTdocent DrSc.pavol.rajniak [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
200, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 537, +421 907 030 013
upratovač - upratovačka
iveta.razgyelova [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
docent CSc.,PhD.
SB 305
+421 (2) 59 325 480
martin.rebros [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
NB 5118
+421 (2) 59 325 221
ÚĽZ Dek FCHPTpracovníčka pre personálne činnostiNB - 1.posch, A 183a
+421 918 674 125
Piroska RigováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
piroska.rigova [at] stuba.sk
chemický technik
NB4141
+421 (2) 59 325 233
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.ÚBT FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 302
+421 (2) 59 325 719
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
docentka CSc.,PhD.496, nová budova, blok C, 4. poschodie, 565, nová budova, blok C, 5. poschodie+421 (2) 59 325 722
Jana Sedláčkovávrátnik
NB-P
+421 918 674 238jana.sedlackova [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.profesor DrSc.NB 548+421 (2) 59 325 209
OPT ÚPV FCHPT
docent CSc.,PhD.
SB 551, SB 615
+421 (2) 59 325 434, +421 (2) 59 325 413
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
NB3118
+421 (2) 59 325 248, +421 918 674 248, 4248
stefan.schlosser [at] stuba.sk
ÚPV FCHPT
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 584, SB 551
+421 (2) 59 325 556, +421 (2) 59 325 413, +421 918 674 556, 4556
stefan.schmidt [at] stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
ida.skotnicova [at] stuba.sk
Ing. Ondrej SlanýÚBT FCHPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Ján Slimákpracovník pre plán a rozpočetNB - 1.posch, C 1115
+421 918 674 646
Ing. Eva Smrčková, CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
105,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 541
ÚACH FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
495, nová budova, blok C, 4. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi
+421 918 674 302, +421 (2) 59 325 286
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
tomas.sotak [at] stuba.sk
OACh ÚACHTM FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
546, nová budova,blok B, 5.poschodie+421 (2) 59 325 628marta.sprusanska [at] stuba.sk
TPP FCHPTprevádzkový pracovník
+421 918 674 291, 4291
vladimir.srniak [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
SB P44
+421 (2) 59 325 451, +421 918 674 451, 4451ladislav.staruch [at] stuba.sk
OChBI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB 2128
+421 (2) 59 325 252
OChBI ÚCHEI FCHPT
docent CSc.,PhD.
NB3115
+421 (2) 59 325 263
jan.stopka [at] stuba.sk
upratovač - upratovačka
ÚACH FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 488, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodi+421 (2) 59 325 281veronika.svitkova [at] stuba.sk
údržbár164, stará budova, 1. pochodie
ivan.sykora [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Agneša Szarka, PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
584, nová budova, blok C, 5. poschodie, 563, nová budova, blok C, 5. poschodie
agnesa.szarka [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.docent CSc.,PhD.
NB425
+421 (2) 59 325 162peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPTdocent CSc.,PhD.NB 420+421 (2) 59 325 147, +421 (2) 59 325 746peter.safar [at] stuba.sk
profesor DrSc.SB 308
+421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151, 4151
jan.sajbidor [at] stuba.sk
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
docent CSc.,PhD.
359, nová budova, blok B, 3.poschodie
+421 (2) 59 325 187
ivan.salitros [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.profesor DrSc.SB, 5.posch. 580peter_simko [at] stuba.sk
ÚBM FCHPTdocent CSc.,PhD.
SB 516
+421 (2) 59 325 763martin.simkovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT
profesor DrSc.
268, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 530, +421 918 674 530, +421 (2) 59 325 532
peter.simon [at] stuba.sk
Ing. Miriama Šimunkováasistentka
Ing. Petra ŠipošováOVHKP ÚPV FCHPT
asistentka
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
356, nová budova,blok B, 3.poschodie
Ing. Andrea Škulcová, PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
ÚBT FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
SB 324
+421 918 674 493, 4493
daniela.smogrovicova [at] stuba.sk
OOCh ÚOCHKP FCHPT
chemický lab. technik a kontrolór
jakub.sofranko [at] stuba.sk
Ing. Michal Šoral, PhD.CL FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 452
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
viera.spalkova [at] stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.490, nová budova, blok C, 4. poschodie, 581, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 277, +421 (2) 59 325 277, +421 (2) 59 325 283
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.ÚBT FCHPTdocent CSc.,PhD.
SB 313
+421 (2) 59 325 254
chemický lab. technik a kontrolór
231, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 535milan.stefunko [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.ŤL 205+421 906 068 klapka 532ladislav.stibranyi [at] stuba.sk
TPP FCHPT
strážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
robert.stipala [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
NB 759, NB 780
+421 (2) 59 325 370, +421 (2) 59 325 373
Ing. Silvia Šubjakovápracovníčka pre ekonomické činnosti
chemický lab. technička a kontrolór
262, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 475
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 905 488 101, 4648
docent CSc.,PhD.
NB 4129
+421 (2) 59 325 211
chemický lab. technička a kontrolór
P32 D, stará budova, prízemie vľavo
+421 (2) 59 325 453
andrea.svecova [at] stuba.sk
docent CSc.,PhD.
583, nová budova, blok C, 5. poschodie, 564, nová budova, blok C, 5. poschodie
lubomir.svorc [at] stuba.sk
Ing. Jozef Švorec, PhD.OACh ÚACHTM FCHPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
548, nová budova,blok B, 5.poschodie
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.OM ÚIAM FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 604
+421 (2) 59 325 335zdenko.takac [at] stuba.sk
Zoltán TakáčTPP FCHPT
strážnik
NB/S-A
+421 918 674 238
SCHK FCHPT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
ÚACH FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
+421 917 674 311, +421 (2) 59 325 311pavol.tarapcik [at] stuba.sk
Ing. Tatiana TarováTPP FCHPT
pracovníčka pre verejné obstarávanie
D 1121
+421 918 674 637
OACh ÚACHTM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
455, nová budova,blok B, 4.poschodie
sekretárka+421 918 674 589, 4589
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.OChBI ÚCHEI FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.
NB 3127
+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
NB 4127+421 (2) 59 325 621radko.tino [at] stuba.sk
Ing. Katarína Tomanová, PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
katarina_tomanova [at] stuba.sk
Denisa TomesováOOCh ÚOCHKP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
denisa.tomesova [at] stuba.sk
obsluhovač vykurovania
SB/S200
+421 918 674 420
adriana.tornyai [at] stuba.sk
Zsolt TornyaiTPP FCHPT
domovník - údržbár, montér výťahov
SB/stroj.8
+421 918 674 124
zsolt.tornyai [at] stuba.sk
SD Dek FCHPTpracovníčka pre ekonomické činnostiB 193
+421 918 674 319
Ing. Ivana TóthováCL FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SB prízemie, P32B+421 (2) 59 325 452
Veronika TóthováTPP FCHPT
upratovač - upratovačka
veronika.tothova [at] stuba.sk
knihovníčka
ludmila.turkovicova [at] stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
161, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 469
andrea.tvaruskoova [at] stuba.sk
ÚĽZ Dek FCHPT
pracovníčka pre personálne činnosti
NB - 1.posch, A 183+421 918 674 290katarina.uhrikova [at] stuba.sk
docentka CSc.,PhD.SB 381
+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578, 4578
anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
prevádzkový pracovník
NB/S 46+421 918 674 424
knihovníčka
OIaRP ÚIAM FCHPTodborný asistent bez vedeckej hodnosti
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
SB 619
+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518, 4518
lubomir.valik [at] stuba.sk
profesor DrSc.
261, stará budova, 2. poschodie
+421 (2) 59 325 750
Ing. Richard Valo, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB 661richard.valo [at] stuba.sk
Ing. Katarína Vaňková, PhD.OChBI ÚCHEI FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB3126
Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.vanovcanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.ÚBM FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 918 674 492, 4492
Ing. Miroslav Variny, PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB2122
+421 (2) 59 325 251
miroslav.variny [at] stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB 648
+421 (2) 59 325 348
OOTKaR ÚOCHKP FCHPTodborná asistentka CSc.,PhD.
bozena.vasilkovova [at] stuba.sk
OPKV ÚPSP FCHPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
Ing. Daniel Végh, DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.
Ing. Peter Veteška, PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
113,SB,1.poshodie
+421 (2) 59 325 677
Mgr. Peter Viceník, PhD.OM ÚIAM FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD.
peter.vicenik [at] stuba.sk
Anna Visnyaiováupratovač - upratovačka
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
tomas.visnyai [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPTdocentka CSc.,PhD.
NB 4130
+421 (2) 59 325 212
katarina.vizarova [at] stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
585, nová budova, blok C, 5. poschodie, 566, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 (2) 59 325 270, +421 (2) 59 325 195
prac. technickej obsluhy a údržby VS
NB - 2.posch. 297
+421 948 496 479martin.weiss [at] stuba.sk
montér výťahov
NB/stroj.8
+421 918 674 380, 4380peter.wilfling [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
sekretárka
582, nová budova, blok C, 5. poschodie
+421 918 674 301, +421 (2) 59 325 302lubica.zajacova [at] stuba.sk
OEI ÚCHEI FCHPT
asistent
ronald.zakhar [at] stuba.sk
Ing. Michal Zalibera, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPTodborný asistent CSc.,PhD.253, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 789michal.zalibera [at] stuba.sk
Ing. Peter Zálupský, CSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
peter.zalupsky [at] stuba.sk
knihovníčkaNB - 2.posch, A 228+421 918 674 150
OEI ÚCHEI FCHPTsekretárka731, nová budova, blok A, 7. poschodie
Ing. Jana Závacká, PhD.pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťNB - 2.posch. 238+421 918 674 130jana.zavacka [at] stuba.sk
OAT ÚACHTM FCHPTdocentka CSc.,PhD.
163, stará budova, 1. poschodie
+421 (2) 59 325 465
Ing. Mária ZítkováPÚ Dek FCHPT
pracovníčka pre študijné záležitosti
B 121
+421 918 674 635
maria.zitkova [at] stuba.sk
TPP FCHPTelektromechanik
michal.zvara [at] stuba.sk
ODCP ÚPSP FCHPT
chemický lab. technička a kontrolór
zuzana.zaskovska [at] stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 502
+421 (2) 59 325 765
lukas.zemlicka [at] stuba.sk
OAM ÚACHTM FCHPTchemický lab. technička a kontrolórveronika.zilinska [at] stuba.sk
OVHKP ÚPV FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.SB 3.p
+421 918 674 197
OOCh ÚOCHKP FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
jozefina.zuziova [at] stuba.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
Mgr. Ambróz Almassy, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qalmassy [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
xalsalahi [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qandrezalova [at] stuba.sk
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
Bengi AydemirFCHPTExterná spolupracovníčka
xaydemir [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.Externá spolupracovníčka
qbabelovaa [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkNB 628+421 (2) 59 325 342qbabinecs [at] stuba.sk
MUDr. Katarína Babinská, MSc, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
qbabjakovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník104,SB,1. poschodie
+421 (2) 59 325 545
lubos.baca [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovníkqbahidsky [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
+421 903 238 191, 4901
dusan.bakos [at] stuba.sk
RNDr. Ján Bakoš, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbakosova [at] stuba.sk
Mgr. Mária Balážová-Šimočková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
qbalik [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
vladislav.banas [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
NB 629
+421 (2) 59 325 317
Fauchet BaptisteFCHPTExterný spolupracovník
xbaptiste [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.Externý spolupracovník
RNDr. Marek Baráth, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbarathova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qbarathp [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jan Bartáček, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Veronika Bartalošová
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbartosj [at] stuba.sk
Ing. Alexander Bartovič, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qbartovic [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbazel [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Maxine BechetoilleExterná spolupracovníčka
Ing. Peter Belica, PhD.
Externý spolupracovník
C16 14
+421 (2) 32 888 588qbelica [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbelicky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qbella [at] stuba.sk
Ing. Juraj BellušFCHPTExterný spolupracovník
qbellus [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Ľubomír Benco, PhD.Externý spolupracovník
qbenco [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbendova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbendovak [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Benková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Maria Filipa Bento Ayres PereiraFCHPTExterná spolupracovníčka
xbentoayrespere [at] stuba.sk
Ing. Petra BenžováFCHPTExterná spolupracovníčka
qbenzova [at] stuba.sk
Ing. Martina Beránková, PhD.Externá spolupracovníčkaqberankova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qberek [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qberenyiova [at] stuba.sk
prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkFCHPTExterný spolupracovníkqbernatik [at] stuba.sk
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.Externá spolupracovníčka
qbernatovai [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Bertók, PhD.Externý spolupracovník
qbertok [at] stuba.sk
RNDr. Anna Bertová, PhD.Externá spolupracovníčka
qbertova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbezakova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Biely, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Marián Bilanin, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qbilanin [at] stuba.sk
doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
RNDr. Katarína Bíliková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbilikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek Blahušiak, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkNB3126
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qsefcovicova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qblazekova [at] stuba.sk
prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qbobal [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Bobošík, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.Externý spolupracovník
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník547, nová budova, blok B, 5.poschodie
+421 (2) 59 325 610
RNDr. Róbert Bodor, PhD.Externý spolupracovníkqbodor [at] stuba.sk
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.Externý spolupracovník
qbohaca [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qbolhova [at] stuba.sk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka+421 918 669 114, 9142, +421 (2) 59 325 332
RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
qbondarev [at] stuba.sk
prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.Externý spolupracovník
eberhard.borsig [at] stuba.sk
Dr. Ing. Karel BouzekFCHPTExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Brat, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qbrat [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbreierova [at] stuba.sk
Ing. Jozef Brezáni, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbrezna [at] stuba.sk
Ing. Róbert Brežný, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbrnoliakova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Branislav BruderFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčkaqbrunnerova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.Externá spolupracovníčka
qbucsiova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Mária Bučková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qbuckova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník+421 917 674 579, 4579qbugajp [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbujdakova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qmlynarcikova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qbunkova [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.
Externý spolupracovník
dusan.bustin [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Maria Teresa Jesus Simões Campos TavaresFCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Mgr. Peter Capek, PhD.
Externý spolupracovník
qcapek [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
xcarneiro [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
xcecile [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qcejpekk [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qcejpek [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
zuzana.ciesarova [at] stuba.sk
RNDr. Peter Cifra, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qcifra [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qciganm [at] stuba.sk
Marianna CostaFCHPT
Externá spolupracovníčka
xcosta [at] stuba.sk
Ing. Andrea Cseriová
Externá spolupracovníčka
qcseriova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qcsukas [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 531qcvengros [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqcvengrosova [at] stuba.sk
doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqcabalova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Adriána ČambálováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qcambalovaa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.Externý spolupracovník
qcelikovsky [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Hana Černocká, Dr.FCHPTExterná spolupracovníčka
qcernocka [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qcerveny [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qciznar [at] stuba.sk
Ing. Alžbeta Čížová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qcizova [at] stuba.sk
Ing. Mikuláš ČollákExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Martina Danihelová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
martina.danihelova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qdanisovic [at] stuba.sk
Mgr. Martin Danko, PhD.
Externý spolupracovník
qdankom [at] stuba.sk
Ing. Matej Danko, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
NB2130
qdankom1 [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qdaosud [at] stuba.sk
Guillermo De la Vega BarrancoFCHPTExterný spolupracovník
xdelavegabarran [at] stuba.sk
Ing. Peter Demčák
Externý spolupracovník
qdemcak [at] stuba.sk
Alicia Diaz Suarez
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqdolejs [at] stuba.sk
doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.Externý spolupracovník
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Externá spolupracovníčka
ima.dovinova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qdragunova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. Hana Drahovská, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qdrahovska [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
Damien DuboisFCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Dubová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qadamechova [at] stuba.sk
Ing. Tatiana DugovičováExterná spolupracovníčka
qdugovicova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.Externý spolupracovníkqduchacek [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Ďuračka
Externý spolupracovník
qdurackam [at] stuba.sk
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčkaSB 384
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav Ďurfina, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Externý spolupracovník
qduricat [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qduris [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkNB 677+421 903 262 352, +421 (2) 59 325 345
FCHPTExterný spolupracovníkqdzurnak [at] stuba.sk
Ing. Anita Eckstein, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qandicsova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Brichon EllenFCHPTExterná spolupracovníčka
Keke Adjignon ElodieFCHPTExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qestokova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qetrycht [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqfarago [at] stuba.sk
Ing. Pavol Farkaš, PhD.Externý spolupracovníkqfarkasp [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qfedorovae [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
405
+421 (2) 57 296 530
roman.fekete [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
156, stará budova, 1. poschodie
+421 918 674 461, +421 (2) 59 325 461
pavel.fellner [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qferianc [at] stuba.sk
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.FCHPTExterný spolupracovník
qferkl [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
xfernandezortiz [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qfikarova [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Filip, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Juraj Filo, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qfilova [at] stuba.sk
Gianluigi FiorilloFCHPTExterný spolupracovník
xfiorillo [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 918 674 169, 4169
Ing. Roman Fišera, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.Externá spolupracovníčka
qfloresramirez [at] stuba.sk
Ing. Július Forsthoffer, PhD.Externý spolupracovníkqforsthoffer [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš FraňoFCHPT
Externý spolupracovník
prof. Dr. Jörg Florian FriedrichExterný spolupracovník
qfriedrichj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.Externý spolupracovník
qfrollo [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Barbora Gaálová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qgaalova [at] stuba.sk
RNDr. Alena Gábelová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgadus [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
SB 353+421 (2) 59 325 565peter_gajdos [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqgalova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
+421 917 674 669, 4669dusan.galusek [at] stuba.sk
Ing. Dagmar Galusková, PhD.Externá spolupracovníčka
Mgr. Martina Garaiová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčkaqgaraiova [at] stuba.sk
RNDr. Ivan Garaj, CSc.
Externý spolupracovník
NB 129
+421 (2) 59 325 297
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Miroslav GarčárExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
lukas.gasparovic [at] stuba.sk
Ing. Helena Gbelcová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qgbelcova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.Externá spolupracovníčka
qgbelska [at] stuba.sk
prof. Pedro Miguel Macedo Geada, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qgeada [at] stuba.sk
Ing. Michal GéczyFCHPT
Externý spolupracovník
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
qgeffert [at] stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qgemeiner [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
qgicova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
qgolias [at] stuba.sk
Ing. Martin Grančay, PhD.
Externý spolupracovník
NB - 2.posch, B 237+421 905 960 490, +421 (2) 59 325 420
Michele GravianoExterný spolupracovník
Ing. Ondrej Grexa, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgriac [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qgronesova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
xguillemulles [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
213
+421 (2) 57 296 721
Ing. Ladislav Habala, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqhabala [at] stuba.sk
Ing. Božena Habalová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Milan Hájek, DrSc.Externý spolupracovník
qhajekm [at] stuba.sk
Mgr. Jana HalajováExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Gabriela Halásová, PhD.Externá spolupracovníčka
qhalasovag [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqhalcrow [at] stuba.sk
Ing. Zuzana Halenárová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhalko [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
jozef.hanus [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhapala [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhartl [at] stuba.sk
Ing. Denisa Harvanová, PhD.Externá spolupracovníčka
qharvanova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D.Externý spolupracovník
qhason [at] stuba.sk
Nader HassanFCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovníkqhavlena [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
Externý spolupracovník
qhavlica [at] stuba.sk
Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Mgr. Tomáš Havránek
Externý spolupracovník
Ing. Kazimierz HeczkoExterný spolupracovník
Ing. Silvia Hercegová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhercegova [at] stuba.sk
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
Externý spolupracovník
qherchel [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qherian [at] stuba.sk
Abolfazl Heydari, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqheydari [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.Externá spolupracovníčkaqhezelova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qhianik [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qhiller [at] stuba.sk
Ing. Michal Híreš, PhD.Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
ondrej.hires [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhirosova [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhlavackav [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
qhlavinek [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.Externý spolupracovníkqhnatko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
xhohmann [at] stuba.sk
RNDr. Alena Holazová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qholazova [at] stuba.sk
Mgr. Andrea Holíčková
Externá spolupracovníčka
qholickovaa [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qholic [at] stuba.sk
doc. Ing. Daniel Honc, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qhonc [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav HorákFCHPTExterný spolupracovníkqhorakj [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčkaqhorakoval [at] stuba.sk
Mgr. Branislav Horváth, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Mgr. Eva Horváthová, PhD.Externá spolupracovníčka
qhorvathovae [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera Horváthová, PhD.Externá spolupracovníčka
qhorvathova [at] stuba.sk
Ing. Kristína HovančíkováFCHPTExterná spolupracovníčka
prof. Morten HovdExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhrabovska [at] stuba.sk
Ing. Veronika Hrabovská, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
Samuel HraškoFCHPTExterný spolupracovník+421 918 669 198, 9935samuel.hrasko [at] stuba.sk
Ing. Ján HrickoFCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhricovav [at] stuba.sk
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qhricoviniova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Zdena Hromádková, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qhronkovic [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qhronska [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqhruby [at] stuba.sk
Ing. Vlastimil HruškaFCHPT
Externý spolupracovník
qhruskav [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qhucko [at] stuba.sk
Ing. Pavol HudákExterný spolupracovníkqhudakp1 [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qhulakova [at] stuba.sk
Ing. András Hushegyi, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qchabada [at] stuba.sk
Titos ChatzidakisFCHPTExterný spolupracovník
xchatzidakis [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdeněk Chlup, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
ivan.chodak [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčkaqcholujova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
marta.chovancova [at] stuba.sk
prof. Dr. Darinka ChristovaFCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Mária Chromčíková, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej Chyba, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavel Izák, Ph.D.Externý spolupracovník
qizak [at] stuba.sk
Ing. Adriana JabconováExterná spolupracovníčka
qjabconova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qjakl [at] stuba.sk
Ing. Mária JakubčováExterná spolupracovníčka
qjakubcovam [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
pavol.jakubec [at] stuba.sk
Ing. Boris Jambor, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovníkqjancovica [at] stuba.sk
Danica JanglováFCHPT
Externá spolupracovníčka
qjanglova [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qjanigova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Janíková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Externý spolupracovník
111,SB,1.poshodie+421 (2) 59 325 540
Ing. Dušan JedinákFCHPT
Externý spolupracovník
qjedinak [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Angelika JerigaFCHPTExterná spolupracovníčka
Ing. Ľubomír Ježo, PhD.Externý spolupracovník
qjezo [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqjomova [at] stuba.sk
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
qjona [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
Mgr. Matúš JurčíkExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
qjurkovicovatar [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkaclikova [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkacenak [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Eva KadlečíkováFCHPTExterná spolupracovníčka
qkadlecikova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
+421 918 669 115, 9143, +421 (2) 59 325 334
RNDr. Daniela Kákoniová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkakoniova [at] stuba.sk
PhDr. Andrea KánovicsováFCHPT
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Pavol KarasExterný spolupracovník
doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.Externá spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkarpiskova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkarvas [at] stuba.sk
Mgr. Peter Kasák, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Angelika Kassai, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qkassai [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkatrencik [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.Externý spolupracovník
qkatrlik [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
+421 918 674 215, 4215
FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkavecansky [at] stuba.sk
doc. Ing. Natalia E. Kazantseva, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal KebísekFCHPTExterný spolupracovník
Ing. Juraj Kecskés, PhD.FCHPTExterný spolupracovník
qkecskes [at] stuba.sk
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.Externý spolupracovník
qkello [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkelnar [at] stuba.sk
RNDr. Lívia Kijovská, PhD.Externá spolupracovníčka
Dr. Ing. Juraj Kilian
Externý spolupracovník
qkilian [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Michal Kirchner, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
qkissa [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqkis [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qklacanova [at] stuba.sk
RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqklcos [at] stuba.sk
Ing. Róbert Klement, PhD.Externý spolupracovník
qklement [at] stuba.sk
Mgr. Radka Klepochová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
pracovisko na Kramároch
+421 (2) 59 542 765
Ing. Lucia Kleščíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qklescikova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčkaqkmetovasivonov [at] stuba.sk
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčkaxkocevar [at] stuba.sk
doc. Ing. Kamila Kočí, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqkocisovah [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkogan [at] stuba.sk
doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qkohutovam [at] stuba.sk
RNDr. Pavol Koiš, CSc.Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkolarovic [at] stuba.sk
Ing. Emil Kolek, PhD.
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qkollarj [at] stuba.sk
RNDr. Karin Kollárová, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.Externá spolupracovníčka
qkollarova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
Ing. Katarína Koňariková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterný spolupracovník
doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.FCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qkorenko [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkorenovaj [at] stuba.sk
Mgr. Ondrej KořínekFCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Csaba Kósa, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qkosac [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
gabriel.kostrab [at] stuba.sk
MVDr. Jana Koščová, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkoscova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qkosik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
Dr. Ing. Jiří KotekFCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkourimska [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
qkovacikoval [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovník
qkovacj3 [at] stuba.sk
Ing. Milan Kováč, CSc.FCHPTExterný spolupracovník
qkovacm2 [at] stuba.sk
Ing. Alena KozákováExterná spolupracovníčka
qkozakovaa [at] stuba.sk
FCHPTExterný spolupracovníkqkozmon [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkozovska [at] stuba.sk
Ing. Vladimír KrajčiFCHPT
Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkrajciova [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Jana Královičová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qkralovicovaj [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqkratochvilk [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterný spolupracovník
jan.krupcik [at] stuba.sk
Ing. Daša KrupejováFCHPTExterná spolupracovníčka
qkrupejova [at] stuba.sk
Ing. Dáša Kružlicová, PhD.Externá spolupracovníčkaqkruzlicova [at] stuba.sk
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Katarína KubalováExterná spolupracovníčka
qkubalovak [at] stuba.sk
Ing. David Kubička, Ph.D., MBAFCHPT
Externý spolupracovník
qkubicka [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
FCHPTExterná spolupracovníčka
FCHPT
Externý spolupracovník
qkubinecr [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkubizna [at] stuba.sk
Ing. Lenka Kucková, PhD.FCHPT
Externá spolupracovníčka
qkuckoval [at] stuba.sk
Ing. Karol Kucman, PhD.
Externý spolupracovník
qkucman [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
qkuceram2 [at] stuba.sk
Ing. Rastislav Kuffa, PhD.Externý spolupracovníkqkuffar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Michal KuchtaFCHPTExterný spolupracovník
qkuchtam [at] stuba.sk
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqkuchtova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Kukurová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Kuliček, PhD.
Externý spolupracovník
Mgr. Branislav Kura, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkurucovam [at] stuba.sk
Externý spolupracovníkqkuta [at] stuba.sk
Ing. Libor KuvikExterný spolupracovník
qkuvik [at] stuba.sk
Externá spolupracovníčka
qkysela [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
Ing. Igor Lacík, DrSc.Externý spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Externý spolupracovník
qladomersky [at] stuba.sk
Mgr. art. Nina LalíkováFCHPT
Externá spolupracovníčka
RNDr. Lucia LapínováExterná spolupracovníčka
qlapinova [at] stuba.sk
FCHPT
Externá spolupracovníčka
prof. M. Abderrazak LatifiFCHPTExterný spolupracovník
FCHPT
Externá spolupracovníčka
qlaubertova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš Lauko, PhD.FCHPT
Externý spolupracovník
qlauko [at] stuba.sk
doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.Externý spolupracovník
viliam.laurinc [at] stuba.sk
FCHPTExterná spolupracovníčkaqlehkozivova [at] stuba.sk
FCHPT
Externý spolupracovník
Ing. Renáta Lehotská, PhD.
Externá spolupracovníčka
qlehotskar [at] stuba.sk
Externý spolupracovník
qleitner [at] stuba.sk
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Externý spolupracovník
qlences [at] stuba.sk
Ing. Kristína Lépesová, PhD.Externá spolupracovníčkaSB 625
doc. RNDr. Dr hab. Juraj Lesný, PhD.FCHPTExterný spolupracovníkqlesny [at] stuba.sk
Ing. Silvia Letašiová, PhD.FCHPTExterná spolupracovníčka
qletasiova [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.FCHPT
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FCHPT
Externý spolupracovník
qlinert [at] stuba.sk